Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációEsterházy János

"A jövőt az építi helyesen, aki számításba véve az adottságokat, nem gátakat és elválasztófalakat emel, hanem a félreértések kiegyenlítéséhez és a békés együttélés előfeltételeinek megteremtéséhez járul hozzá".Esterházy János, mint a hitvallás példája

Esterházy János, mint a hitvallás példája
Dátum: 2007-03-08 09:02 Adminisztrátor: felvidek

internetForrás: www.duray.sk
Hogyan látja Esterházy életét Duray Miklós politikusként?
Esterházy meggyőződése keresztény, diktatúra-ellenes és nemzeti volt. Ez a meggyőződése végigkísérte egész életén át. A kersztémy-szociális politikának volt az elkötelezettje, és arra törekedett, hogy összefogja a hasonlóan érző embereket.


Ő ugyan egy magyar pártot alakított, de az egy olyan sajátos magyar párt volt, amelyben nem csak magyarok voltak. Az ő meggyőződése az volt, hogy a történelmi hazában békességben tudnak egymás mellett élni a különböző ajkú népek, és ezt az eszmét próbálta kezdetben a saját pártjában is megvalósítani. Ezt Esterházy János egyik példamutatásának is tekinthetjük. Ugyan ezt mi is megpróbáltuk megtenni 1990 után, de akkor már nem sikerült.

Esterházy János másik példamutatása az otthonmaradás, illetve a rosszabb helyzetben lévőkkel való együttérzés. Az 1938-as visszacsatolás után Magyarországra is mehetett volna, hiszen Budapesten lakása is volt. De ő mégis a Felvidéken maradt, a körülbelül 50-60 ezernyi Szlovákia területén maradt magyarral - és nekik szentelte az életét, és ettől vált mártírrás.

A következő példamutatása az 1942-es parlamenti szavazása volt, amikor a parlament képviselőjeként egyetlen személyként szavazott a zsidók deportálása ellen. Tudta, hogy ezzel szembe szegül nem csak a szlovák politikával, hanem a fél Európával is. De meg merte tenni.

És 1945-ben is tudta, hogy mi lesz a következménye annak, ha ő bemegy abba az épületbe, ahol az akkor már ellenségeivé vált személyek voltak. Ők szabadon hagyták elmenni, mintha semmi kifogásuk nem lenne az ő személye ellen, de amikor esterházy leért a földszintre, a kapuban letartóztatták, és attól a pillanattól kezdve rabságban élt. Halálra volt ítélve, de az életét végül megmentették a bitótól, de a szenvedéstől nem.

Ezek olyan példák, amilyenekre az aradi hősöknél is felfigyelhetünk. Elejétől fogva tudták, hogy mi lehet a végeredménya a cselekedetüknek, mégis megtették. A hitvallás példaképei ezek.


(Elhangzott a Kossuth Rádióban, 2006 októberében)Két diktatúra üldözte: ötven éve halt meg Gróf Est

Két diktatúra üldözte: ötven éve halt meg Gróf Esterházy János
Dátum: 2007-03-08 08:06 Adminisztrátor: zizi

Forrás: mno.hu/Pálffy Lajos
Ötven évvel ezelőtt, 1957. március 8-án, a morvaországi Mírov börtönében meghalt Gróf Esterházy János, a két világháború közötti Csehszlovákia és Szlovákia magyar származású parlamenti képviselője, két diktatúra üldözöttje, aki kiállt a kisebbségek, a magyarok, a szlovákok és a zsidók jogaiért is. Az 56 éves politikus halálát a kínzások és az egészségtelen börtönviszonyok okozták.


A felvidéki Nyitraújlakon született politikus azon magyar arisztokraták egyike volt, aki a trianoni döntés után sem hagyta el lakóhelyét, hanem minden erejével és igyekezetével a határokon kívül rekedt magyarság érdekeiért dolgozott. 1935-ben bekerült a csehszlovák parlamentbe és mindjárt az első parlamenti beszédében elmondta: „Akaratunk ellenére odacsatoltak Csehszlovákiához, követeljük, hogy a csehszlovák kormány teljes körben tisztelje a mi kisebbségi, nyelvi, kulturális és gazdasági jogainkat“.

Esterházy – mint minden akkori magyar közéleti szereplő – a trianoni békeszerződés revíziójáért küzdött.1938-ban, az első bécsi döntés után Kassa országgyűlési képviselőjeként üdvözölte a városba bevonuló Horthy Miklóst, de továbbra is szlovák területen maradt és megalapította a Szlovenszkói Magyar Pártot. A hetvenezres, Szlovákiában maradt magyarság érdekeit védelmezte a Tiso-féle szlovák államban, de a magyar kormánytól is követelte a szlovák lakosság jogainak betartását a visszacsatolt területeken.

Pozsonyban a nemzetiszocializmust is bíráló napilapot adott ki, amit betiltottak, Esterházy pedig rendőrségi felügyelet alá került. Ő volt a szlovák parlament egyetlen képviselője, aki 1942-ben a szlovákiai zsidóság kitelepítése ellen szavazott. Álláspontját így indokolta: „Veszélyes útra tért a szlovák kormány akkor, amikor a zsidók kitelepítéséről szóló törvényjavaslatot benyújtotta, mert ezzel elismeri jogosságát annak, hogy a többség a kisebbséget egyszerűen kiebrudalhatja. ... Én ellenben, mint az itteni magyarság képviselője leszögezem ezt, és kérem tudomásul venni, hogy azért nem szavazok a javaslat mellett, hanem ellene, mert mint magyar és keresztény és mint katolikus a javaslatot istentelennek és embertelennek tartom”.

A mélyen vallásos Esterházy János 1944-ben zsidók, csehek, szlovákok, lengyelek százainak segített a szökésben, ezért rövid időre internálták is, majd a Gestapo is körözte.

1945-ben a szovjet hatóságok internálták, majd a kommunista Gustáv Husák utasítására letartóztatták és átadták a szovjet titkosszolgálatnak. Egy évig a híres moszkvai börtönben, a Ljubljankában tartották fogva, majd tíz év szibériai kényszermunkára ítélték. A szlovák Nemzeti Bíróság időközben 1947-ben halálra ítélte a fasizmussal való együttműködése miatt. 1949-ben kiadták a csehszlovák hatóságoknak, de elnöki kegyelemben részesült és életfogytiglant kapott. Ezután haláláig Csehszlovákia majdnem minden börtönében raboskodott.

Halála után testét elégették, hamvainak helyéről mindezidáig nem értesítették a hozzátartozókat, pedig azok többször is kérelmezték, hogy megadhassák neki a végtisztességet. A szlovák hatóságok a többszöri kezdeményezés ellenére a mai napig sem rehabilitálták gróf Esterházy Jánost.

Forrás: felvidek.maKápolna Esterházy János emlékére

Kápolna Esterházy János emlékére
Dátum: 2007-03-08 11:00 Adminisztrátor: csilla

Esterházy János emlékezete illusztráció, forrás: internetIdén emlékezünk Esterházy János, a mártírsorsú politikus halálának 50. évfordulójára. Ebből az alkalomból a nyitraújlaki Esterházy-sírbolt fölé emlékkápolnát kívánunk emelni. A kápolna egyben a közép-európai népek - köztük a magyarok és a szlovákok - Esterházy János által hőn óhajtott - megbékélését is szolgálni kívánja.

Jelenleg a kápolna tervezési munkálatai zajlanak. Nyitraújlak község képviselő testülete a kápolna létesítését támogatja, azt engedélyezi és befogadja. A tervezőt, Szűcs Endre építész személyében kiválasztottuk, a tervváltozatok már készülnek.
Esterházy János 1901. március 14-én a nyitraújlaki családi kastélyban látta meg a napvilágot. Itt van az a családi sírbolt is, ahol édesapjának hamvai nyugszanak. A község lakossága 60 év távlatából is hálával, elismeréssel emlékezik a falu-közösséget éltető és istápoló Esterházy családra.
Esterházy János 1957. március 8-án halt meg a morvaországi Mírov börtönében. Hamvait kutatásaink ellenére máig sem sikerült meglelni. Ha erőfeszítéseinket egyszer siker koronázza, a hamvak Nyitraújlakon méltó helyet lelnek majd, a kápolna védelme alatt.
Az emlékhely létesítésének céljából a Rákóczi Szövetség és a Csemadok kezdeményezésének égisze alatt szeretnénk összefogni a jóakaratú magyarokat, szlovákokat, cseheket és lengyeleket.
Mivel Esterházy édesanyja lengyel volt, s hamvai a morvaországi Mírovban valószínűleg egy sírba kerültek a második világháború során ott szenvedett és kivégzett lengyel és cseh szabadsághősökkel, közös emléküket együtt ápoljuk lengyel és cseh barátainkkal is. Tudomásunk van arról is, hogy a nyitraújlaki szülőfalun túl, számos szlovák barátunk is tisztelettel adózik a szlovák néppel való sorsközösség mellett számtalanszor hitet tevő Esterházy emléke iránt. Ezért a Visegrádi-együttműködés szellemében szeretnénk, ha a négy nemzet fiai közösen állítanának méltó emléket Esterházy Jánosnak szülőhelyén.

Az emlékkápolna azonban csak úgy jöhet létre, ha annak létrejöttét a család és az Esterházy szellemi örökségét ápoló szervezeteken túl, anyagilag mindazok támogatják, akik életét példaadó, mártíromságát pedig tiszteletreméltó örökségként a magukénak vallják.

Forrás: felvidek.maEsterházy János utolsó üzenete

Esterházy János utolsó üzenete
Dátum: 2007-02-27 12:32 Adminisztrátor: Vince

Esterházy János emlékezete illusztráció, forrás: internet Esterházy János 1957. március 8-án halt meg a mírovi börtönben, súlyos betegen. Nővérének, Lujzának 1956. X. 1-jén egy ismeretlen címzettnek írt leveléből értesülhetünk arról, hogy augusztus végén Mária meglátogathatta fivérét, és azt is, hogyan ajánlotta fel Esterházy János szenvedéseit a magyarságért.

„Szegény János tavasszal nagyon reménykedett abban, hogy kiengedik, de most már azt mondta: 'tudom, hogy emberileg szólva nincs remény a szabadulásomra. Ezt elfogadtam, mint keresztet és felajánlom a Jó Istennek könyörgésképpen a legszűkebb családért és a szélesebb ( azaz a felvidéki magyarságért) meg a legszélesebb családunk (azaz a magyarság) boldogabb jövőjéért'. Majd így folytatódik a levél: „Ebből láthatod, hogy szegény Jánosunk hősiesen elviselt szenvedéseit a magyarság felszabadulásáért ajánlja fel a Jó Istennek”. Egy korábbi látogatás alkalmával beszámolt titokban arról is, hogy szenvedéseit és imáit mindennap másokért ajánlotta fel. Vasárnap az ellenségeiért imádkozott, és értük ajánlotta fel szenvedéseit.

Utoljára azt üzente a fogházból, hogy átadta magát Isten akaratának és szenvedéseit, valamint életét felajánlja a magyar haza felszabadulásáértHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona