Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációKézfogással kezdődött a Gyurcsány-Fico találkozó


foto: újszó, Gyurcsány: Róbert hallottad ezt a viccet,
- Jean! Mi ez a csörömpölés az utcán??
- Egy autó befordult a mellékutcába, Uram.
- És....
- Nem volt mellékutca. (lol.hu) ez a késésem oka

2008.11.15

foto: bumm, máriás parti megvan, ki fog csalni?

Franciaországban ez így van: amit szabad, azt szabad. Amit nem szabad, azt azért lehet.
Németországban, Ausztriában: amit szabad, azt szabad. Amit nem szabad, azt tilos!
Magyarországon: amit szabad, azt szabad. Amit nem szabad, azt is szabad.
Szlovákiában: amit nem szabad, azt nem szabad, és amit szabad, azt sem szabad.

Négyszemközti megbeszéléssel, a programhoz képest pár perc késéssel kezdődött meg szombaton délelőtt a magyar-szlovák kormányfői találkozó a révkomáromi városházán.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt és kíséretét Robert Fico szlovák kormányfő és Bastrnák Tibor, Révkomárom polgármestere fogadta az épület előtt. A magyar delegáció tagja többek között Göncz Kinga külügyminiszter és Heizer Antal pozsonyi magyar nagykövet.

A két miniszterelnök kézfogással üdvözölte egymást, amit tapssal nyugtázott a Klapka téren egybegyűlt, néhány száz érdeklődő. A városháza környékét biztosító rendőrök között látható volt Szlovákia országos rendőr-főkapitánya is, ami a biztosítás magas szintjére utalt.

A távirati iroda úgy tudja, hogy az előzetes tervek szerint a magyar és a szlovák kormányfő nagyjából fél órán át egyeztet négyszemközt, majd fél tizenegytől a városháza dísztermében tart megbeszélést a két delegáció. Szlovák részről a küldöttség tagja a külügyminiszter, Ján Kubiš, valamint a budapesti szlovák nagykövet. Az előzetes információk szerint Gyurcsány Ferenc és Robert Fico fél tizenkettőkor tart közös sajtótájékoztatót a városházával szemben lévő tiszti kaszinó épületében.


FigyelőNetKözös nyilatkozatot írt alá
Gyurcsány és Fico


2008. november 15. 13:00

Video link a sajtónyilatkozatból

Négypontos közös nyilatkozatot fogadott el Gyurcsány Ferenc magyar és Robert Fico szlovák kormányfő szombaton Révkomáromban. A nyilatkozat aláírói sürgetik a szélsőséges megnyilvánulások és ideológiák elleni fellépést, valamint kiállnak a nemzeti kisebbségek kulturális és etnikai önazonosságának megőrzése mellett. Robert Fico kijelentette: Szlovákia számára elfogadhatatlan a fasizmus és a szélsőséges eszmék exportja Magyarországról. Gyurcsány Ferenc viszont elmondta, Magyarországot nem elégíti Robert Fico válasza a Dunaszerdahelyen történtekkel kapcsolatban, és továbbra is úgy gondolja, nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrségi fellépés jogszerű és arányos volt.


foto: bumm

"A politikusi szakma hálás dolog. Ha sikeres vagy, egy csomó jutalomban van részed. Ha lejárattad magad, még mindig írhatsz könyvet."
- Ronald ReaganA magyar miniszterelnök hat javaslatot tett Ficónak, többek közt az anyanyelvi oktatásról. Kezdeményezte, hogy a kisebbségek kezeléséről, jogairól szülessen kódex, és a felmerülő jogsértéseket közös vizsgálattal tisztázzák. Kérte, a szlovák nemzetgyűléstől, hogy fontolja meg nemzeti és kisebbségi parlamenti biztos megválasztását, és függessze fel, majd a vonja vissza a magyar nemzeti jelképek használatát tiltó rendelkezést.

foto: bumm


(MTI)A SZLOVÁK-MAGYAR KÖZÖS NYILATKOZAT SZÖVEGE

2008.11.15
Robert Fico és Gyurcsány Ferenc komáromi közös nyilatkozatának nem hivatalos magyar fordítása (az eredeti szöveg angol nyelven íródott).

Közös nyilatkozat

A Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Robert Fico Úr és Gyurcsány Ferenc Úr 2008. november 15-én Révkomáromban találkozott, hogy megvitassa a szlovák-magyar kapcsolatok időszerű kérdéseit.

Megerősítve az 1995. március 19-én Párizsban "A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság jószomszédi kapcsolatairól és baráti együttműködéséről szóló szerződés" jelentőségét, kifejezve az Európai Unió és a NATO közös tagságának szellemében fenntartott jószomszédi kapcsolatok iránti tartós elkötelezettségüket, szem előtt tartva az országaikban élő kisebbségek iránti felelősségüket a következő kérdésekben nyilvánítják ki egyetértésüket:

1. Kifejezik, hogy határozottan és egyértelműen elleneznek minden radikális ideológiát, az ilyen ideológiákat követő mozgalmakat, a szélsőségesség, az idegengyűlölet, az intolerancia, a sovinizmus, a nacionalizmus mindenféle formáját, az erőszak minden megnyilvánulását. Kinyilvánítják, hogy nemcsak elítélik ezeket a jelenségeket, hanem minden szükséges politikai és jogi eszközt felhasználva lépéseket tesznek ellenük, és e célból kezdeményezik a jogi eszközök erősítését. Eltökélt szándékuk, hogy alkalmazni fogják a már létező összes törvényes eszközt annak érdekében, hogy az országaikban élő állampolgáraikat megakadályozzák a gyűlölködés, az idegengyűlölet, az intolerancia, a gyalázkodás vagy a hátrányos megkülönböztetés terjesztésében. Mindazon ügyekben, amelyekben a nemzeti kisebbségeket vagy a hozzájuk tartozó személyeket a gyanú szerint sérelem ért, a felek a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között érvényben levő megállapodások alapján kérhetnek információcserét és együttműködést egymástól.

2. A Szlovák Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek természetes kapcsot képeznek a két ország között; e minőségükben hozzájárulnak a két ország kapcsolatainak és együttműködésének gazdagításához és erősítéséhez. A felek egyetértenek abban, hogy a két ország nemzeti kisebbségeinek oktatása a nemzetiségek etnikai és kulturális azonosságának megőrzését, anyanyelvük ápolását, a magyarországi többségi nyelv, illetve a szlovákiai államnyelv elsajátítását szolgálja, valamint még inkább képessé teszi őket arra, hogy sikeresen éljenek országukban. E célok elérése érdekében mindkét fél támogatja a tartalmat és a nyelvet tekintve egyaránt legjobb minőségű tananyag használatát a nemzeti kisebbségek oktatásában.

3. Kifejezték meggyőződésüket, hogy mindkét ország állampolgárai őszintén a magyar-szlovák jószomszédi kapcsolatok szellemében kívánnak élni; valamint eltökéltségüket, hogy minden területen erősítik a kétoldalú együttműködést. E vonatkozásban megerősítették elkötelezettségüket, hogy végrehajtják és továbbfejlesztik a "Közös múlt, közös jövő - a közös projektek fényében" című programot.

4. A felek megerősítik a határ menti együttműködés fejlesztésére irányuló szándékukat, és megfontolják az újabb közös projektek lehetőségét, hogy tovább erősítsék a Szlovák Köztársaság és Magyarország állampolgárai közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatokat.

Révkomárom, 2008. november 15.

Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke

Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság ministzerelnöke


(Forrás: MTI)Gyurcsány budapesti találkozót javasolt Ficónak !
l
2008.11.15.


foto: bumm, ...mire azt mondja a medve a nyuszikának: te nyúl....

Gyurcsány Ferenc azt javasolta szlovák kollégájának, hogy 2009 első félévében találkozzanak újra Budapesten. A magyar miniszterelnök ezt a szombati révkomáromi közös sajtótájékoztató végén jelentette be, miközben kezet fogott a szlovák kormányfővel.
Gyurcsány Ferenc az MTI kérdésére, hogy megnyugtatónak tartja-e a Robert Ficótól kapott válaszokat, illetve előremutatónak ítéli-e a megbeszélést, azt felelte: most már jobban ismerik egymás álláspontját. Arra a kérdésre, hogy a Dunaszerdahelyen történtek ügyében lép-e a továbbiakban a magyar kormány, úgy válaszolt: ezen még gondolkodniuk kell.

Gyurcsány Ferenc tájékoztatta Sólyom László köztársasági elnököt a magyar-szlovák kormányfői találkozón elhangzottakról és a tapasztalatokról. A miniszterelnök az MTI-nek úgy fogalmazott: vegyesek az érzései az egyeztetéssel kapcsolatban.

Szavai szerint erőteljesen és határozottan képviselték a határon túli magyar közösség, illetve a két nemzet együttes érdekeit a megbeszéléseken. A magyar álláspont kezdeményező volt, és nem hárított minden felelősséget a szlovák partnerre - hangoztatta a kormányfő.

Gyurcsány Ferenc beszámolt arról is, hogy a tanácskozás után a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) a vezetőivel is találkozott, és tájékoztatta őket az elhangzottakról. (mti)foto: bumm, Ez kemény, ez a csapat kemény.Valóságos szópárbaj volt Gyurcsány és Fico sajtóértekezlete


Foto: Sajtótájékoztató, Népszabadság - Kovács Bence

2008.11.15
Óriási érdeklődés kísérte Gyurcsány Ferenc és Robert Fico sajtóértekezletét, amelyen a két miniszterelnök azon túl, hogy a sajtót tájékoztatták, valóságos szópárbajt vívtak egymással. Fico állandó tromfja az volt, hogy Magyarország exportálja Szlovákiába a fasizmust, Gyurcsány pedig leggyakrabban arra emlékeztette Ficót, hogy a Szlovákiában a szélsőségesek a kormányban is ott vannak.
Robert Fico jutott először szóhoz. Úgy gondolja, hasznos volt a találkozó, már csak azért is, mert ez is megmutatta, mindkettőjük alapérdeknek tekinti Magyarország és Szlovákia baráti, szomszédos kapcsolatát. Ebbe Fico a két országban élő nemzeti kisebbségek helyzetét is belefoglalta. Fico szerint a 2006-os kormány még egyetlen egy olyan törvényt sem fogadott el, melyek hátrányosan érintenék a szlovákiai magyar kisebbséget. Ami a szlovákiai magyar iskolások tankönyveit illeti, arra vonatkozóan olyan ígéretet tett, hogy a megoldással mindenki elégedett lesz majd.A szlovák kormánykoalíció összetételéről azt mondta, azt a nép demokratikus parlamenti választásokon választotta.

A két ország, illetve kormányaik közötti nézeteltérések közül kiemelte azt, hogy a KMKF működése abban a formában, ahogy az jelenleg van, Szlovákia számára elfogadhatatlan. A dunaszerdahelyi rendőrségi támadásról - a futballszurkolók ellen - azt mondta, hogy az indokolt volt, amit a szlovák főügyész is megállapított. Ha valakinek kételyei vannak ezzel kapcsolatban, akkor annak Fico szerint a bírósághoz kellene fordulnia. Fico legnagyobb problémaként azt említette Magyarországgal kapcsolatban, hogy az exportálja a fasizmust Szlovákiába, ahogy erre a magyar Nemzeti Őrsereg királyhelmeci felvonulása is példa. Rámutatott, a szlovák törvények szigorúak a szélsőséges eszmék utcai megjelenésével kapcsolatban.

Gyurcsány Ferenc szerint az utcán minden országban vannak fasiszta, szélsőséges egyének. De általában csak ott, míg Szlovákiában ez a kormányban jelenik meg. A magyar miniszterelnök helyretette Ficót, emlékeztette, hogy a parlamenti választásokon a választópolgárok nem kormányt választanak, a kormánykoalíciós partnereket pedig a miniszterelnök választja ki. Gyurcsány irónikusan megjegyezte, örül annak, ha azt hallja, hogy Szlovákia gyorsan cselekszik a törvénytelenségekkel szemben, de mi a helyzet Malina Hedviggel, akinek megtámadása óta már két esztendő telt el? Gyurcsány biztositotta Ficót, hogy Magyarország elismeri az önálló Szlovákia szuverenitását és területi integritását. A dunaszerdahelyi rendőrbrutalitással kapcsolatban felhívta Ficó figyelmét, hogy a rendőrök közbeavatkozásának jogosságáról Szlovákia még a mai napig nem szolgáltatott bizonyítékkal. Ami a tankönyveket illeti, érthetetlennek nevezte, hogy a 21. század elején két Európai uniós országnak olyan témáról kell vitatkoznia, hogy a gyerekek hogyan olvassák a tankönyvekben a földrajzi neveket.

Fico a sajtótájékoztató végén budapesti látogatásra invitálta a szlovák miniszterelnököt, amelyre a következő év elején kerülhetne sor. A magyar miniszterelnök vezette delegáció a sajtótájékoztató után rögtön az Európa Hotelba ment, ahol tájékoztatta a Magyar Koalíció Pártja vezetőit a szlovák miniszterelnökkel folytatott tárgyalásáról.

Csáky Pál elnök szerint, ha valakinek kételyei voltak afelől, hogy szükség van-e a szlovák-magyar miniszterelnöki csúcstalálkozóra, a mai nap után már nem lehet. Egyértelművé vált, hogy a párbeszéd sokat javíthat a két ország viszonyán.
(on)A Szlovák Nemzeti Párt továbbra is azt szajkózza, Szlovákia szuverén állam, de ezt Magyarország nem ismeri el

2008.11.15
A Szlovák Nemzeti Párt értékeli, hogy létrejött a szlovák-magyar miniszterelnöki találkozó.


A magyar agresszivitás ellen tiltakozók - Révkomárom, Klapka György tér, Népszabadság - Kocsis Zoltán

A találkozásnak megvolt a jelentősége, de Szlovákia és Magyarország kapcsolata nincs előbbre – jelentette ki Anna Belousovová, az SNS alelnöke. A magyar kormányfő kemény követelései szerinte bizonyítják, hogy az MKP fellépése Budapest törekvéseit jelentik a szlovák politikai palettán.

A nacionalista párt azt várja el Magyarországtól, hogy jogilag is rendezze a szélsőségek, az idegengyűlölet és a fasizmus tiltását.

Az SNS szerint a találkozó megerősítette, hogy Szlovákia szuverén állam, amely nem enged semmiféle diszkriminációnak. „Civilizált, kulturált európai ország vagyunk, amely egyre jobb körülményeket biztosít a polgárainak és a kisebbségeinek, és eltérően Magyarországtól gazdaságilag és politikailag is stabil. Anélkül, hogy alárendelné magát a magyar követeléseknek, amelyek Szlovákia belső ügyeibe avatkoznak“ – mondta az SNS alelnöknője, Belousovová.

Szerinte azért áll még hosszú út a szlovák-magyar kapcsolatok javítása előtt, mert Magyarország nem érti meg, hogy Szlovákia önálló állam, amelynek jogában áll saját politikájához a saját területén belül. Szerinte ezt az álláspontot közvetítette Gyurcsány Ferenc a mai találkozón.

SITA/para


foto újszó, hurrá megyünk kajálni
A tárgyalások után a szlovák-magyar határon találnak egy aranyrögöt, melynek az egyik fele átnyúlik Szlovákiába. Átkiabál Róbert Ferencnek:
- Te! Osszuk meg törvényesen!
Mire Ferenc:
- Nem törvényesen! Fele-fele alapon!Fico-Gyurcsány: Fico visszafogja Slotát

2008.11.15
Megoldjuk a tankönyvek problémáját, és azon leszek, hogy egyik koalíciós partnerem tartózkodjon a magyar politikusokat sértő kifejezésektől – jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő Gyurcsány Ferenccel történt szombati találkozója után.

Robert Fico állítása szerint el fog határolódni Ján Slota illetlen kijelentéseitől és el fogja ítélni azokat.

Gyurcsány miniszterelnök meg van róla győződve, hogy Európát a 21. században nem a fasizmus veszélyezteti, mert nincs tér annak kibontakozására, hanem a nacionalizmus és a rejtett sovinizmus. Szerinte hasonlóan, ahogy Szlovákia határozottan fellép a szélsőségesek ellen, a kormányfőnek lépéseket kellene tenni a koalíciós partnerével szemben – mondta Gyurcsány. „Nem mindegy, hogy a nacionalisták az utcákon vagy a kormányban vannak-e. Az utcán való előfordulásuk bárhol a világon előfordulhat, de a kormánytagságuk már nem olyan elterjedt” - nyilatkozta Gyurcsány. Azt is mondta, a szlovák kormány nem csak flörtöl a nacionalizmussal, hanem eljegyezte azt.

A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi kormány nem fogadott el egyetlen olyan rendelkezést sem, amely rontaná a kisebbségek helyzetét. „Szlovákiában nincsenek nemzeti gárdáink több mint 2000 taggal – állapította meg Fico. AZ SNS védelmében elmondta, hogy az legalább nincs összeköttetésben szélsőséges szervezetekkel, mint a Fidesz, csak a nemzeti érdekeket védi keményen.

„Megkértem a magyar kormányfőt, hogy kormánya azonnal hozzon olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek megakadályozzák, hogy Szlovákia területére magyar gárdák és nácik járjanak” - állítja Fico, aki egy gyors figyelmeztetési rendszert javasolt a két ország titkosszolgálata és rendőri testülete között.

Robert Fico ezen kívül hangot adott kifogásának a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumával kapcsolatban, amely a magyar parlament mellett működik és határon túli képviselők a tagjai.

Gyurcsány Ferenc azt javasolta szlovák kollégájának, hogy 2009 első félévében találkozzanak újra Budapesten. A magyar miniszterelnök ezt a szombati révkomáromi közös sajtótájékoztató végén jelentette be, miközben kezet fogott a szlovák kormányfővel. Gyurcsány Ferenc az MTI azon kérdésére, hogy megnyugtatónak tartja-e a Robert Ficótól kapott válaszokat, illetve előremutatónak ítéli-e a megbeszélést, azt felelte: most már jobban ismerik egymás álláspontját. Arra a kérdésre, hogy a Dunaszerdahelyen történtek ügyében lép-e a továbbiakban a magyar kormány, úgy válaszolt: ezen még gondolkodniuk kell.

SITA/MTI/para

A Smer pénteken jelentette be, hogy nem támogatja tovább az MKP hibrid tankönyvekre vonatkozó törvénymódosító javaslatát. Második olvasatba utalását megszavazták, ám a pénteki bizottsági ülésen ellene szavaztak. Nyilatkozatuk szerint Ján Mikolaj megoldása megfelelő: a tankönyvekben előbb a szlovák földrajzi név szereplne ragozatlan formában, majd kötőjellel a magyar név ragozva. Az MKP számára ez elfogadhatatlan.A Gyurcsány-Fico találkozót követő sajtótájékoztatóján elhangzottak kivonata

2008. november 15. szombat, 13:52 | szabo

Véget ért a Róbert Fico szlovák és Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök találkozóját követő sajtótájékoztató. Az alábbiakban jegyzőkönyv-szerűen összefoglaljuk az ott elhangzottakat.

FICO:
• A gyakorlati kérdéseket jól oldjuk meg mindketten. 2006-tol sem a kormány, sem a parlament nem hozott olyan intézkedést, ami rontotta volna a magyar kisebbség helyzetét.
• Egy probléma van: a helységnevek írása a tankönyvekben. Úgy oldjuk meg ezt a feladatot, hogy mindenki elégedett lesz.
• A KMKF intézményesítése a magyar parlamentben számunkra elfogadhatatlan.
• Sok mindent máskepp latunk. Pl. a rendőrségi beavatkozást a DAC-Slovan mérkőzésen.
• Respektálom, hogy Gyurcsány más nézetet vall ezzel kapcsolatosan.
• Állítjuk: a rendőrségi beavatkozás legális volt.
• Megegyeztünk abban is, hogy a fasizmus, az extrémizmus es a durva nacionalizmus veszélyes.
• Szlovákiában a jogrend sokkal szigorúbb, mint Magyarországon ezekkel kapcsolatban.
• Feloszlatjuk azokat a szervezeteket, amelyek ilyesmit képviselnek.
• Felszólítom Gyurcsany Feren miniszterelnököt, tegyen az ellen, hogy a fasizmust Magyarországról exportaljak Szlovákiába.
• Nem a magyar kormányt vádolom, hanem azt javaslom, oldjuk meg a problémát.
• Elfogadhatatlan számunkra, hogy olyan félfasiszta szervezetek, mint a magyar gárda magyar ellenzéki pártokhoz kötődjenek.
• Érzékeny számunkra, amikor szlovák zászló ég a szlovák nagykövetség előtt Budapesten.
• „Slováci sú homeless bastard” – az ilyen feliratok irritálnak bennünket.
• Ma megegyeztünk a magyar miniszterelnökkel, hogy a magyar kormány olyan intézkedéseket hozzon, amely megakadályozza, hogy a magyar gárdisták és fasiszták Szlovákiába jöjjenek.
• A titkosszolgálatok együtt fognak működni, hogy figyelmeztessék egymást ilyen esetekben.
• Arra kértük a magyar kormányt, hogy szigorítsák Magyarországon a fasiszta es szélsőséges megnyilatkozások elleni szabályokat.
• Garantálom: ha Pozsonyban magyar zászló fog égni a magyar nagykövetség előtt, azonnal börtönbe megy, aki meggyújtotta.
• Maximálisan igyekezni fogok, hogy az egyik koalíciós partnerem tartózkodjon a gyalázkodó kijelentésektől.

Folytatjuk.

GYURCSÁNY FERENC:
• Nem vagyok boldog, hogy ilyen hangulatban kell találkoznunk.
• A nacionalizmus, extrémizmus minden megnyilvánulása csak annak érdeke, aki a zavarosban akar halászni.
• Ismét világossá szeretném tenni: Magyarország tiszteletben tartja Szlovákia függetlenségét, területi egységét.

• Öntudatosak es büszke magyarok vagyunk, de ez nem áll ellentétben a szlovákok büszkeségével.
• Küzdeni kell a radikálisokkal. Akkor is, ha utcán vannak, akkor is, ha kormányon.
• Nem mindegy, hogy nacionalista szélsőségesek a társadalom peremén, vagy a kormányban vannak. Előbbit mindenhol megtaláljuk, az utóbbi nem általános jelenség Európában.
• Be kell valljam, nem is nagyon értem.
• Azt gondoljuk, a szlovák politika nem egyszerűen flörtöl a nacionalizmussal, hanem eljegyezte magát vele.
• Egyetértek: lepjünk fel azok ellen, akik megsértik nemzeti érzéseinket, szimbólumainkat
• Magyarországon az ügyészség előtt van a szlovák zászlóégetés ügye, a magyar gárda ügye bíróságon van.
• Szerintem a magyar gárda súlyosan sérti a demokrata értékeket es a békés egymás mellett élést. De a magyar jogrend szerint teljesen mindegy, hogy én mit gondolok. És ezt helyesnek tartom, hogy nem utasíthatom a belügyminiszteremet, hogy tiltsanak be egy szervezetet.
• Megnyugtatna, ha Malina Hedvig ügyében is olyan gyors lenne az eljárás, mint más ügyekben.
• Magyarországot nem elégíti ki a dunaszerdahelyi esettel kapcsolatos válasz Fico részéről.
• Egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy jogszerű volt a rendőrség beavatkozása
• Ha egy szomszédos ország azt kéri, vizsgálják ki az eseményeket, akkor ennek eleget kellene tenni. Csalódás számomra, hogy a szlovák kormány nem küldte el a magyarnak a vizsgálat eredményeit.
• Megfontolandó Fico miniszterelnök kérése: Mi Magyarországot folytathatjuk a küzdelmet, szabályozhatjuk a szólás és a gyülekezés jogát. Ez a belügyünk. De az nem belügy, hogy minden, amit teszünk, az zavarja Szlovákiát.
• Nekünk is méltányosnak kell lenni, a találkozó után meg kell gondolni, hogy milyen lépeseket kell tenni Magyarországnak, hogy azok a mozgalmak, amelyek aggodalmat keltenek Szlovákiában, azok ne veszélyeztethessék Szlovákiát. Végig fogjuk ezt gondolni
• Kezdeményező lépeseink lesznek e tekintetben.
• Hat javaslatot tettem Fico miniszterelnöknek:
1. Javaslom, mindkét kormány felső szintű kötelesezettséget vállaljon, hogy maximálisan támogatja a kisebbségi oktatást és a kultúrát, s ezeknek az intézményeknek magasabb összeget ad, pozitív diszkriminációban részesíti őket. Mi ezt vállaljuk
2. A kisebbségi iskolák szabadon használhatják a másik országban kiadott tankönyveket.
3. Hozzunk létre egy nemzeti-nemzetiségi magatartáskódexet, ezt a politikusok fogadják el, állítsunk fel paritásos alapon egy becsületbíróságot.
4. Minden esetben, amikor valaki felveti, hogy nemzeti-nemzetiségi sérelem érhetett bármelyik országban, bármilyen csoportot, akkor közös kivizsgálást lehessen kezdeményezni.
5. Kisebbségi ombudsmant is létrehozhatna Szlovákia
6. A magyar nemzeti jelképek használatáról szóló új keletű törvényt vizsgálja felül, és ne fogadja el
Egyetértek: békében kell egymás mellett élni. Ezért meg kell küzdeni, készen állok arra, hogy a magunk feladatát megtegyünk ez ügyben.
Fico:
Bármikor kész vagyok ezekről tárgyalni Önnel, a javaslatokkal foglalkozni fogunk, s rövid időn belül tájékoztatni fogjuk egymást
Gyurcsány:
Ha a gárda kivonul, minden lehetséges eszközzel fenntartjuk a törvényes rendet.

Fico:
Ha Slota megint beszól, figyelmeztetni fogom. Újra megismétlem, a szlovák kormány és a parlament nem fogadott el semmit, ami a magyar kisebbség ellen menne. Ez a kormányom munkájának konkrét eredménye.
A szlovák kormány összetétele demokratikus választás eredményeként jött létre. sikeresek vagyunk, stabil a politika, jól megy a gazdaság, konszolidált a politikai helyzet, nincsenek fasisztáink az utcákon.
Mar többször elhatárolódtam Slota szavaitól, de az SNS semmiféle félfasiszta szervezetekhez nem kötődik, nem úgy, mint a FIDESZ. Az SNS csak keményebben érvényesíti a szlovák nemzeti érdekeket. Ha megint durva nyilatkozata lesz, elítélem. De Slota nem mérhető a menetelő fasisztákhoz.

Gyurcsány
Annyival vagyunk előrébb, hogy ismerjük egymás álláspontját. Nem azért jöttem, hogy legyőzzek valakit, hanem hogy együtt legyőzzük a problémákat.
Ehhez az kell, hogy a konfliktus lényegét lássuk: Exportált nacionalizmusról van szó. Az exportálás nem csak arról szól, hogy valakik menetelnek az utcán. Az is az, ha sértegetnek valakik, határokon átívelő nyilatkozatokkal.
A magyar szélsőségeseknek üzenem: remélem látják ők is, hogy mint falat kenyér kellett Szlovákiának a felvonulásuk, hogy úgy állítsák be az ügyet: a felelősség közös.
A fasizmus nem fenyeget bennünket, hanem a bezárkózó nacionalizmus. Lehet, hogy van fasiszta a régióban, de nincsenek kormányon, nincsenek sokan, nincs támogatottságuk. De a nacionalizmusnak van, az ön kormányában ott vannak, és a valós politika alakítói.
Legyünk reálisak: megvetem a fasizmus minden megnyilatkozást, de ugyanúgy kell eljárni a nacionalizmussal is. Az igaz, hogy az emberek választják a parlamentet, de a kormányfő választja partnereit. A kormányfőnek van felelősége. Az nem elég, hogy a magyarok helyzete nem romlott. Nekünk nagyobb céljaink vannak: javuljanak. Abszurd, hogy ma arról kell két miniszterelnöknek tárgyalnia, hogy magyarul használhatóak legyenek a patakneveket. Hogy egy magyar diák azt mondhassa az Ipolyra: Ipoly. Ez szégyen.
A céljaink: magyarságunkban és szlovákságunkban gazdagítsuk egymást. Ne tekintsük eredménynek azt, aminek természetesnek kell lenni. Én megküzdök a fasisztáinkkal, maga küzdjön meg a nacionalistáival.
Nem értem, miért nem nézhetjük meg a dunaszerdahelyi vizsgálati anyagot. a napokban kiderül, mi lesz.

FICO:
Szlovákia egy szuverén állam, a kormányt Pozsonyban állítják össze a választók óhaja alapján. Senki nem fog ebbe belebeszélni. Definiáltuk a problémákat, egymás vádolása a kormányok összetétele miatt senkinek sem segít.
A dunaszerdahelyi rendőri beavatkozásnál, ha vannak kételyek, vannak jogi eszközök. Ha valaki úgy gondolja, jogtalanul bántalmazták, használja ki a szlovák jogrendet. Senki nem gátolja őt. Trnka (legfőbb ügyész – a szerk. megjegyz.) azt mondta, a beavatkozás jogszerű volt.
Mindenkit megkérek, Gyurcsányt is, hogy noha eltérőek a nézeteink sok esetben, hogy a szlovák-magyar együttélés érdekében tegyen meg minden tőle telhetőt. Miniszterelnökként vállalom a felelősséget a jó kapcsolatok ápolásáért.
Rendkívül fontosnak tartom a mai találkozót. Továbbléptünk, együtt ítéltük el azokat a jelenségeket, amelyek nekünk nem tetszenek, ezeket elvből együtt vetjük el. És továbblépünk.

gyurcsany:
Lehetőséget és szükséget látok a kapcsolatok javítására. Ami most történik, egyikünknek sem jó. Hadd oszlassak el egy illúziót: minden tapasztalatom szerint amikor Európából a régióra néznek, a legtöbben nem tudják megmondani, kinek van igaza, a magyaroknak vagy a szlovákoknak. Két veszekedő országot fognak látni. Mindenki annyit tegyen meg otthon, amit kér a másiktól. Ez nem gyengeség, ez az erő.
Értem Szlovákiát mi zavarja. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy megszűnjön, vagy legalább csökkenjen az, ami Szlovákiát zavarja. Annak reményében, hogy Fico miniszterelnök is megteszi.

Gyurcsány:
Leginkább azt sajnálom, hogy az elmúlt évek küzdelmei azért, hogy Magyarországon erős politikai közép jöjjön létre, amely kiszorítja a szélsőségéket, ebben nem voltam sikeres
Magyarország felelőssége: nagyon sajnálom, hogy vannak, akik nem tisztelik Szlovákia indokolt érzékenységét arra, hogy ne sérüljenek a nemzeti érzelmei és identitása.
A fasisztákkal kapcsolatban annyit szeretnénk mondani: ebben az esetben Szlovákia oldalán állok.

Fico:
A jelenlegi helyzetben nagyon nehéz feladat előtt állunk: meg kell nyugtatunk az embereket, orvosolni kell a helyzetet. Kész vagyok bármire ezért. Megkérem munkatársaimat, hogy a lehető legrövidebb időn belül nyilatkozzanak a Gyurcsány javaslatairól.
Elvárom, hogy Magyarország is adjon választ kételyeinkre. Közben mindent meg kell tennünk azért, hogy a többi, azaz a kulturális, az oktatás, a gazdaság, a parlamenti együttműködés folytatódjon.
Véget ért, kézfogás.
Jövő év elején folytatják Budapesten.

forrás: ÚjszóAz SZDSZ sajnálja Gyurcsány kudarcát

2008.11.15
2008. november 15. szombat, 17:10 | szabo

Az SZDSZ sajnálattal veszi tudomásul a Gyurcsány-Fico találkozó kudarcát

A Szabad Demokraták Szövetsége üdvözli, hogy a szlovák és magyar miniszterelnök találkoztak egymással. Ugyanakkor sajnálattal veszi tudomásul, hogy a találkozón nem született semmi kézzel fogható eredmény - írja a liberális párt a közleményében.

Az SZDSZ arra szólít fel minden szlovák demokratikus erőt, hogy lépjen fel a szlovák kormánykoalíció szélsőséges pártjának magyarellenes politikája ellen. A magyar kormányt pedig arra szólítjuk fel, hogy lépjen fel a lehető leghatározottabban az egyre aktívabb magyar szélsőségesek ellen.

Az SZDSZ sajnálattal veszi tudomásul, hogy a két kormányfő által elfogadott közös nyilatkozat az általánosságok szintjén ragad meg, semmi konkrétumot nem tartalmaz. A szlovák kormány továbbra sem hajlandó tisztességesen kivizsgálni a dunaszerdahelyi aránytalan rendőri fellépést, nem hajlandó tárgyalni a magyar anyanyelvi oktatás megnyugtató rendezéséről, mint ahogy nem született ígéret a magyar nemzeti jelképek használatát tiltó rendelkezés megsemmisítésére sem. A Szabad Demokraták Szövetsége arra kér minden magyar és szlovák demokratikus erőt, hogy csatlakozzanak Fodor Gábor, és a szlovák ellenzék kormányfőjelöltje, Iveta Radicova, a megbékélést, a párbeszédet sürgető közös nyilatkozatához.

Országaink ezer szállal kötődnek egymáshoz, nekünk liberálisoknak meggyőződésünk, hogy csak együtt lehetünk igazán sikeresek. Egymással együttműködve Szlovákia és Magyarország nagyobb sikerrel veheti a 21. század kihívásait. Ehhez azonban a szélsőségesektől való világos elhatárolódásra, párbeszédre, a sérelmi politizálás feladására van szükség, mindkét országban. Magyarországnak mindent el kell követnie a magyar szélsőségesek randalírozása, a magyarországi szlovák kisebbséget és Szlovákiát gyalázó megnyilatkozások ellen. Nincs mentség arra, hogy valakik tagadják Szlovákia létezéshez való jogát, ha a magyarországi szlovákok ellen uszítanak, szlovák nyelvű helységnév-táblákat festenek le.

Az azonban Szlovákia felelőssége, hogy a több mint félmilliós szlovákiai magyarság otthon érezze magát saját hazájában. Mi, liberálisok mind itthon, mind külföldön következetesen elítélünk minden szélsőséges politikai erőt.

A Szabad Demokraták Szövetsége arra szólít fel minden szlovák demokratikus erőt, hogy lépjenek fel a szlovák kormánykoalíció szélsőséges, magyarellenes pártjának politikája ellen.

forrás: Újszó

Cica
Rákosi sétál, és valahol "kommunistázást" hall. Odasiet, s látja, hogy egy kisfiú pici cicákkal játszik. Két csoportra osztja őket, s közben azt mondja:
- Ez kommunista, az nem kommunista, ez is kommunista...
Rákosi pajtás megkérdi:
- Hát miben különböznek ezek egymástól?
- Amelyiknek még nem nyílt ki a szeme, az kommunista, amelyiknek már kinyílt, nem kommunista...(lol.hu)Gyurcsány: Egy lépést tettünk előre a szlovákokkal

2008.11.16, 10:30
„Egy lépést tettünk előre, de sok van még hátra” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Ficoval történő találkozással kapcsolatban a Népszabadság Online-nak adott interjúban. Ez az első lépés a jobb megértés felé történt, de ez csak előfeltétel, a miniszterelnök szerint a találkozó hatása igazán majd az ezt követő cselekvésekben mutatkozik meg.
A dunaszerdahelyi történésekkel kapcsolatban Gyurcsány szerint a következő napokban fog eldőlni, hogy valóban történik-e az esetnek hatósági kivizsgálása és azt megkapja-e a magyar fél a kívánt formában, és ezek után lehet csak dönteni arról, hogy milyen politikát folytat majd Magyarország a továbbiakban. „Az illendőség alapján gondolom, hogy pár napot mindenképpen lehet még várni. Most hogy ez 5 vagy 10 nap, mindegy, látni fogjuk, hogy van-e értelme. Utána mi le fogunk ülni egymással, én szerintem nem csak a kormány tagjaival, hanem a parlamenti pártok képviselőivel, és megkérdezzük, hogy mit csináljunk ebben a helyzetben” – nyilatkozta a miniszterelnök. Három útat vázolt fel, amennyiben nem érkezik meg a szlovák jelentés: belenyugvás, politikai rosszallás kifejezése, vagy ennél többet is lehet tenni.

A szélsőségekkel szemben a kormány már nem tehet sokat, vélekedik Gyurcsány, csak a szabályok szigorítását lépheti a kormány, mert ez már regionális európai üggyé fokozódik.


A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumával kapcsolatban Gyurcsány elmondta, hogy van egy félreértés. Egy 1990-es dátumú szlovák-magyar alapszerződésre hivatkozott, hogy annak értelmében a magyar és a szlovák fél megállapodott, hogyha ilyen fajta gondok lépnek fel, akkor ezt megbeszélik egymás között.


A tankönyvekről Gyurcsány úgy nyilatkozott, hogy nem olyan veszedelmes a helyzet. Abszurdnak tartaná, ha két miniszterelnöknek erről kéne vitatkozni. Romániában lehet Magyarországon nyomtatott, magyar tankönyvekből tanítani, így ha ez lenne a vita tárgya, hogy milyen nyelven vannak a földrajzi nevek, akkor az önmagunk feladása lenne. A legkevesebb, hogy lehessen legalább segédanyagként az anyaországban kiadott könyvet használni - mind a két fél esetében. Egyetért a reciprocitás elvével, hogy lehessen a másik ország tankönyveit használni, hogy pozitív megkülönböztetésben kell részesíteni a nemzeti kisebbségek kulturális, oktatási intézményeit, illetve mind a kettő országban biztosítani kell, hogy lehessen anyanyelven tanulni. Amit Szlovákia elvállal, azt vállalják a magyarok is - ígérte.


„A nacionalizmus Szlovákiában ott kopogtat a szlovák kormányzati politika ajtaján, hovatovább belépett, átlépte a küszöbét” – mondta a miniszterelnök, aki átadott Ficonak egy angol nyelvű összeállítást Slota 2008. május és szeptembere közötti kijelentéseiből, és elfogadhatatlannak tartja, hogy egy ilyen politikát folytathat egy európai politikus, és a pártja benne lehet egy kormányban. Hozzátette, hogy szerinte a mérce elhelyezésével vannak problémák Szlovákiában: nem azt kellene hangsúlyozni, hogy a kisebbségi politika nem romlott a kormányzás alatt, hanem hogy javult-e - olvasható a Népszabadság Online-nak adott interjúban.

nol.huGyurcsány budapesti találkozóra hívja Ficót

2008.11.16
"Nincs bizonyíték a szlovák rendőrség dunaszerdahelyi fellépésére"

Négypontos közös nyilatkozatot fogadott el Gyurcsány Ferenc magyar és Robert Fico szlovák kormányfő szombaton Révkomáromban. A nyilatkozat aláírói sürgetik a szélsőséges megnyilvánulások és ideológiák elleni fellépést, valamint kiállnak a nemzeti kisebbségek kulturális és etnikai önazonosságának megőrzése mellett.

Gyurcsány Ferenc tájékoztatta Sólyom László köztársasági elnököt magyar-szlovák kormányfői találkozón elhangzottakról és a tapasztalatokról. Erről a miniszterelnök nyilatkozott szombaton kora délután Révkomáromban.

Úgy fogalmazott: vegyesek az érzései az egyeztetéssel kapcsolatban. Szavai szerint erőteljesen és határozottan képviselték a határon túli magyar közösség, illetve a két nemzet együttes érdekeit a megbeszéléseken. A magyar álláspont kezdeményező volt, és nem hárított minden felelősséget a szlovák partnerre - hangoztatta a kormányfő.

Gyurcsány Ferenc beszámolt arról is, hogy a tanácskozás után a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) a vezetőivel is találkozott, és tájékoztatta őket az elhangzottakról.

Gyurcsány budapesti találkozót javasolt

Gyurcsány azt javasolta szlovák kollégájának, hogy 2009 első félévében találkozzanak újra Budapesten. A magyar miniszterelnök ezt a szombati révkomáromi közös sajtótájékoztató végén jelentette be, miközben kezet fogott a szlovák kormányfővel.

Gyurcsány Ferenc az MTI azon kérdésére, hogy megnyugtatónak tartja-e a Robert Ficótól kapott válaszokat, illetve előremutatónak ítéli-e a megbeszélést, azt felelte: most már jobban ismerik egymás álláspontját.

Magyarországot nem elégíti Robert Fico válasza a Dunaszerdahelyen történtekkel kapcsolatban, és továbbra is úgy gondolja, nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrségi fellépés jogszerű és arányos volt a november 1-jei futballmérkőzésen - mondta Gyurcsány. Mint fogalmazott: csalódást keltő, hogy a vizsgálati eredményt még mindig nem kapta meg Magyarország, annak ellenére, hogy ezt többször kérte. Az MTI-nek arra a kérdésére, hogy a Dunaszerdahelyen történtek ügyében lép-e a továbbiakban a magyar kormány, a miniszterelnök úgy válaszolt: ezen még gondolkodniuk kell.

A kormányfő hat javaslatot tett Ficónak. Kezdeményezte, hogy mindkét kormány vállaljon garanciát arra: a kisebbségi oktatás és kultúra intézményeit megkülönböztetett figyelemmel segíti és támogatja. Ennek részeként a szokásosnál és átlagosnál több támogatást juttat nekik, és igényeiket pozitív megkülönböztetésben részesíti. Gyurcsány leszögezte: Magyarország ezt kész vállalni. Azt is javasolta, hogy a kisebbségi oktatási intézmények szabadon használhassák a másik országban kiadott tankönyveket.

Indítványozta, hogy a két ország politikusai fogadjanak el egy nemzeti-nemzetiségi magatartáskódexet, és állítsanak fel úgynevezett becsületbíróságot. A kormányfő szerint a felmerülő nemzeti, nemzetiségi sérelmeket közös vizsgálattal tisztázhatnák.

A miniszterelnök azt is kérte a Szlovák Nemzeti Tanácstól, hogy fontolja meg nemzeti és kisebbségi országgyűlési biztos megválasztását, és függessze fel, majd a vonja vissza a magyar nemzeti jelképek használatát korlátozó rendelkezést.

A miniszterelnök kijelentette: világossá szeretné tenni, hogy Magyarország elfogadja, és tiszteletben tartja Szlovákia függetlenségét, továbbá természetesnek tekinti, hogy magyarok és szlovákok büszkék a kultúrájukra, illetve őrizni akarják hagyományaikat.

Miután Fico a sajtótájékoztatón is megengedhetetlennek nevezte, hogy magyar fasiszták menjenek át Szlovákiába, Gyurcsány leszögezte: Európában a XX. században nincs fasiszta-veszély, viszont megjelenik a türelmetlenség, a nacionalizmus, és soviniszta bezárkózás.

A magyar kormányfő megjegyezte: a Magyar Gárda súlyosan sérti az európai normákat, a békés egymás mellett élés szabályait, de helyes az, hogy nem utasíthatja a belügyminisztert egy szervezet betiltására, mert erről bíróságnak kell döntenie. Hozzátette ugyanakkor: azt ő sem bánná, ha a bíróság gyorsabban döntene.

Fico szavaira reagálva, miszerint Szlovákiában gyorsabbak a szélsőségekkel kapcsolatos hatósági eljárások, a kormányfő annyit jegyzett meg, hogy örülne annak, ha azt is kiderülne, mi történt a Malina Hedvig-ügyben.

Közös nyilatkozat

A Révkomáromban szombaton kiadott közös nyilatkozatuk szerint a magyar és a szlovák kormányfő "határozottan és egyértelműen" ellenez minden radikális ideológiát, az ilyen eszméket követő mozgalmakat, az idegengyűlölet, a sovinizmus és nacionalizmus mindenféle formáját, az erőszak minden megnyilvánulását.

Vállalták, hogy ebben a szellemben lépéseket tesznek "minden politikai és jogi eszközzel" a jelenség ellen, s kezdeményezik e jogi eszközök erősítését is. Alkalmazni fogják a már létező összes törvényes eszközt annak érdekében, hogy saját állampolgáraikat megakadályozzák a gyűlölködés, intolerancia és hátrányos megkülönböztetés terjesztésében. A felek az egyes ügyekben információcserét és együttműködést kérhetnek egymástól.

A nemzeti kisebbségekről szólva a nyilatkozat leszögezi, hogy ezek természetes kapcsot képeznek a két ország között, és hozzájárulnak az együttműködés erősítéséhez. Egyetértenek abban, hogy az oktatás elősegíti az etnikai és kulturális azonosság megőrzését is, és ezért "mindkét fél támogatja a legjobb minőségű tananyag használatát a kisebbség oktatásában, a tartalmat és a nyelvet egyaránt tekintve".

Gyurcsány Ferenc és Robert Fico "meggyőződését fejezte ki, hogy mindkét ország állampolgárai őszintén azt kívánják, hogy a jószomszédság légkörében élhessenek". Megerősítették eltökéltségüket, hogy teljesítik és továbbfejlesztik a "Közös múlt, közös jövő - a közös projektek fényében" című, 2007 júniusában, Pozsonyban aláírt egyezményt - hangzik az angolul, a találkozó munkanyelvén kiadott közös nyilatkozat.

"Elfogadhatatlan a fasizmus és a szélsőséges eszmék exportja"

Szlovákia számára elfogadhatatlan a fasizmus és a szélsőséges eszmék exportja Magyarországról - jelentette ki a szlovák miniszterelnök a kormányfői találkozó utáni sajtóértekezleten. Robert Fico kormányfő felkérte Gyurcsány Ferencet, hogy Magyarország segítsen a probléma megoldásában. Leszögezte: ha valaki Szlovákiában magyar zászlót égetne, azt börtönbe zárnák. További részletek >>>>>>>>>>>>>

Virágok és taps

Négyszemközti megbeszéléssel, a programhoz képest pár perc késéssel kezdődött meg szombaton délelőtt a magyar-szlovák kormányfői találkozó a révkomáromi városházán.

A főleg magyarok lakta kisvárosban semmiféle feszültség nem volt érzékelhető a reggeli órákban. A tárgyalások helyszínéül szolgáló városháza elé kordont húztak, de az ott őrködő rendőrök – főleg fiatal hölgyek – mindvégig kedélyesen beszélgettek magyarul a nézelődőkkel. Tüntető, demonstráló csoportokat nem lehetett látni. A korábban érkező fotósoknak is csak egy témája akadt: egy Police feliratú takarót viselő snaucer kutyát fényképeztek.

Robert Fico érkezett először a városházára, majd pár perc késéssel Gyurcsány Ferenc autója is begördült a Klapka György térre. Mindkét kormányfőt ugyanolyan virágcsokorral fogadták a helyi polgármesteri hivatal vezetői. Amikor Gyurcsány kiszállt az autóból, a helybeliek elkezdtek tapsolni.

A kordonon kívül egy felirat az akadálymentes Európáért emelt szót. Mint kiderül, egy összesen ötszáz főt számláló pozsonyi civil szervezet - a Martinengo egyesület – két képviselője sürgette az európai összefogást, akciójuk nem elsősorban a magyar-szlovák feszültségekkel állt kapcsolatban.

forrás: NépszabadságFórum hozzászólás:
Janó (Újszó) | 2008. november 15. szombat 02:05

Nem elég és a magyaroknak nem lehet elég az amit Ficó úr produkál. Hogyan képes egyáltalán a magyar miniszterelnök olyan féllel tárgyalni aki körtét kever málnával, sündisznót hasonlít elefánthoz! Örülök, hogy ezt a szemébe mondta, csak sajnos az illetö a maga bigott módján reagált. Valóban nem elég az, hogy állandóan azért kell harcolni ami itt már megvolt az elsö köztársaság idején és fikarcnyi elörelépés sincs.
...és még valami, ha én tisztelem a másik felet alapvetö és kutya kötelességem minimum a nevét megtanulni, nem ugy mint a mostani sajtótájékoztatót megnyitó szlovák hölgy ismételten Gyurcsányizott /fujj/!!

kukac.sk fórumból:
czuczor
2008. November 16. Vasárnap, 7:50
l
Azt hiszem a játszmának még nincs vége. Habakukkonak jogos a felháborodása. Ilyen csapnivaló tolmácsolást...Sok minden, egy-egy szón múlik, amit azután simán félre lehet magyarázni. A másik dolog a szlovák fél hozzáállása. Teljesen mást szoktak kifelé mutatni, meg mást befelé. Itt most nehezebb a dolguk, mert egyenes adásban bárki megnézhette a sajtótájékoztatót. Ami a találkozó egészét illeti, talán úgy jellemezném, hogy eloszor odamondogattak, itt talán Fecó volt a jobb, azután elbeszéltek egymás mellett, itt is talán Fecó korrektebbnek tunt, mert jobban a témánál maradt, a végén meg udvariaskodtak. Itt viszont Ficó nem viszonozta a benyalást, azt a látszatot keltve, hogy itt minden OK, a másik oldalnak van mit kivasalnia.
Sajnos egészében véve ez a találkozó számomra nem váltotta be a hozzáfuzott reményeket...Mondom ezt annál inkább, mert az utóbbi két hétben rengeteg hozzászólást olvastam a szlovák fórumokon, ami arra enged kovetkeztetni, hogy a gyulolet és a hazugságok és foleg a hazugságok annyira megfertozték a szlovák társadalmat, hogy ezt már nehéz lesz visszafordítani. A leggyakrabban ismételt hazugságok, már nem arról szólnak, hogy elmentem egy csallókozi faluba és nem tudtak kiszolgálni az uzletben, mert szlovákul kértem, hanem arról, hogy amikor szétszedték MO-t, ott ugyanannyi szlovák maradt, mint amennyi magyar kerult a felvidékre, és most nézzétek meg az arányokat, Itt tobb lett a magyar mint akkor volt, ott meg eltuntek a szlovákok.... Hát persze,hogy kinyílik a bicska a zsebukben.

Fórum, Népszabadság:
Americanus | 2008. november 15. | 18:33:10

Az az elfogadhatatlan, hogy a 90-evvel ezelotti terkep mostmar fasisztanak van beallitva. Valami szornyu dolog lehetett hogy 1000 evig a hataron belul tobb nemzet elt, multi-etnikus birodalom, a szlavok, osztrakok, horvatok, szerbek, romanok alkottak. Micsoda rettegesben lehettek minden allo nap, micsoda fasizmus dulhatott itt, hogy ilyen sokaig fenn tudott maradni, es miota feldaraboltak, azota csak csend, bekesseg es szeretet uralkodik a Karpat Medenceben. Ugye?


zsüri | 2008. november 15. | 16:18:17

Sajnos a kormányfő találkozó részleteiről szóló beszámoló csak a felek korábban is ismert álláspontját tartalmazza. Mindkét kormányfő "megmondta a magáét" és hazamentek, mint akik jól végezték dolgukat.
HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona