Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Két hir olvastán

2009.5.10.
Két hir olvastán az ultraliberális, német-szocialista irányitású napilap, a pozsonyi UJSZÓ május 6. száma nyomán:
A lap kommentár nélkül közöl valamiféle megjelölés nélküli bécsi liberális napilapból cikket, a moszkovita irányitású budapesti MTI nyomán, amelyben a Jobbik Magyarországért mozgalmat támadja. A populizmussal is vádaskodva a kommentárban, hülyének nézve és félelemben tartva a felvidéki magyar olvasót, akit arról már nem tájékoztatnak, hogy a populizmus 19. századvégi amerikai fogalom és az utazóközönség szervezkedését jelentette az uatazási dijazással visszaélő amerikai vasút monopóliumok ellen. A kérdést aztán a törvényhozás rendezte a közönség érdekében. A cikk többi része is hasonló, csatornaszinvonalú kampányselejt. Az ÚJSZÓ egy ultraliberális német szocialista sajtómonopólium tagja és ez a hozzáállása durván deformálja a felvidéki magyarság jobbra érdemes közössége életének napi alakulását. Ezért jegyezzünk meg erről a ultraliberális közösségi érdekek elleni izgatásról még pár dolgot:

1. A bécsi liberális lap elfelejti megemliteni azt a botrányt, ami tavaly ősszel robbant ki Bécsben. Putyin orosz államfő korábban kb. 3O%-ra vásárolta be az orosz államot a német STRABAG épitőipari csoportba, amelyet utasitott, hogy adjanak Gyurcsány választási kampányába 12,5 millió Eurót. Ezzel az oroszok durván beleavatkoztak a) a magyar választásokba és a b) a térség békéjébe. Ez azonban csupán a botrány látható csúcsa. Gyurcsányék ezután ugyanis, több száz milliárd forintnyi szerződést adtak a Strabagnak és a Swietelsky osztrák cégnek, kihagyva és padlóra lökve a magyar cégeket és az ország gazdaságát, hiszen ezek a cégek minden profitot kivisznek az országból, tehát egészséges müködő tőkét. Akkor tehát mi az, hogy a Jobbik populista, ha szóvá teszi a RABLÁST és a belső üzletelést, ami idegen, korrupt pénzekkel deformálta a választásokat, majd ezek hatalmas költségeit ráterhelték az igy is elképesztő államadósságra, s hogy azt a most nyomorba taszitott lakosság a jövőben fizesse ki? Kit védelmez az ÚJSZÓ?

2. Az MKP Hirvivő c. szóróanyagát is az ÚJSZÓ-val együtt továbbitották a magyar olvasó közönséghez. Itt máris jegyezzük meg:

a.
Az ÚJSZÓ az elmúlt hetekben egyoldalúan és durván beleavatkozott az MKP-n belüli vezetőségi acsarkodásokba, ezzel durván rombolva ennek a magyar pártnak a közvélemény előtti állapotait. Egyoldalúan azok pártjára állt, akik elsősorban, vagy csakis egyéni érdekből, a pénzügyi, gazdasági élet mellett állva a múlban is föladogatták a felvidéki magyarság alapvető gazdasági, jogi, müvelődésügyi, exisztenciális, stb.érdekeit.
b.
A Hirvivő c. MKP-s szóróanyag semmiféle alternativát nem kinál, jelöltjei semmit nem mondanak, programjaik, jelszavaik üresek. Ha ezeket a régi - új, üres jelszavakat összehasonlitjuk a felvidéki, Magyar Föderalista Párt 5 évvel ezelőtti programjával, akkor ez a különbség még inkább szembeötlő.
c.
Mondanunk sem kell, hogy 5 évvel ezelőtt mi, az MFP és én, mint az MVSZ -SZOT független, 2. sz. helyezettje, az EU Parlamenti választásokon a négyes lista jelöltjei az ÚJSZÓ és a többi felvidéki magyar média legdurvább szabotálásával álltunk szemben. Mig az MKP ostobaságait, fejfájditóan ostoba jelszavait ontották akkor is, mint ma is, a magyar lakosság felé, mi semmi teret nem kaptunk. Nyilván azért, mert a különbség elképesztően szembeötlő lett volna, és mert sértette volna a felvidéki magyarság érdekeit akkor és ma is letaposó pénzügyi, gazdasági, megélhetési és a választási bizalommal visszaélő MKP-s, Bugár mögött tevékenykedő elit érdekeit. Ez még akkor is igy van, ha a jelenleg Bugáron kivülre eső MKP számos tagjával szemben is alapos okunk lehet kifogásokra.
d.
A jelenlegi helyzetben tehát csak egyetlen dolgot tehetünk. Teljes erővel támogassuk a határon átnyúlva a JOBBIK listát, mert az ő képviselőik utat törnek majd Európában a Felvidék elnyomoritott magyarsága számára. Egyúttal ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a Fidesz belső megalkuvóival is időben szembe lehessen fordulni és hogy őket semlegesiteni lehessen.
e.
El kell inditani egy független, felvidéki magyar párt előkészitő csoportját, mert nem várhatjuk be, hogy az MKP- s pénzügyi lobbi és a Fico-féle taktika szerinti, előrehozott választások alkalmából a magyar képviseletet ügyesen kiejtsék a pozsonyi törvényhozásból, hogy a magyarság igy a minimális képviselet nélkül maradjon. Az ÚJSZÓ és a Bugári, Simoni, Budapestről is nagy erővel támogatott robbantgatás az összehangolt Ficói taktika része.

Geönczeöl Gyula
az MVSZ SZOT elnöke
2OO9. május 7.

Mellékletek:


Négyezren vettek részt a Cozma-film bemutatóján
2009-05-07 22:02 hírTV

Bemutatták a Cozma-gyilkosságról szóló filmet csütörtökön Veszprémben. A bemutatón ott volt Marian Cozma édesapja és csapattársai is. Az MKB Veszprém és a román válogatott kézilabdázóját február 8-án hajnalban gyilkoltak meg a veszprémi Patrióta lokál előtt.

Bemutatták Kálomista Gábor producer Szíven szúrt ország című dokumentumfilmjét csütörtök este a Veszprém Arénában. Csaknem teltház előtt vetítették a filmet, a bemutatón ott volt Petre Cozma, Marian Cozma édesapja, csapattársai és Mocsai Lajos vezetőedző is.

Marian Cozmát Czapkó Antal, a szombathelyi színház színésze alakítja a filmben. Marian Cozma kedvesének szerepében Oroszlán Szonja látható, Zarko Sesumot Csányi Sándor, Uros Vilovskit Pindroch Csaba alakítja, Ivan Pesics szerepét pedig Szabó Simon kapta.

A gyilkosság pillanatait és az azt megelőző jeleneteket Tapolcán vették fel egy panzió pinceklubjában és a ház előtti járdaszakaszon. A második rész a bűnügyi tárgyalásról és az ítéletről szól majd.

Marian Cozmát, az MKB Veszprém és a román válogatott kézilabdázóját február 8-án hajnalban gyilkolták meg a veszprémi Patrióta lokál előtt. (FH)

************************************************
Bogár László: Az állam mi vagyunk?
2009-05-07 Magyar Hírlap

A magyar társadalom végzetes lepusztulási lejtőre kerüléséről már számos alkalommal írhattam a Magyar Hírlap hasábjain. Most érdemes lenne e lepusztulást és a lehetséges kivezető utakat abból a szempontból is áttekinteni, hogy vajon milyen szerepe volt, van és lesz mindebben annak a valaminek, amelyet államként nevezünk meg.

Az állam szerepéről sok évszázada, sőt bizonyos értelemben sok évezrede zajlanak viták. Természetesen e cikk terjedelme csak vázlatos áttekintést enged, mégsem haszontalan a jelenleg mélyülő válságörvények szempontjából fesztelenül szemügyre venni az állam kérdéskörét.

Az állam mint szerveződés arra szolgál, hogy benne az adott emberi közösség általános, hosszú távú törekvései kapjanak intézményi-szervezeti keretet. Működtetői mindig a hatalmat gyakorló csoportok ugyan, de az állam feladata éppen az, hogy benne és általa ezen csoportok hosszú távú érdekei testesüljenek meg. A nyugatias modernitás államának az volt a fő funkciója, hogy megfékezze az egyes tőketulajdonosoknak a mértéktelenségét. A tőkének ugyanis csak az a versenyképes vállalkozás, amelyben a napi munkaidő legalább 24 óra, az ezért fizetett bér pedig semmiképpen sem több, mint nulla. Bár logikailag könnyű belátni, hogy ez a munkaerőállatok rövid távú megsemmisüléséhez és ezzel a kapitalizmus létmódjának összeomlásához vezetne, mégis két évszázadra volt szükség ahhoz, hogy a modernitás állama képes legyen az önmegsemmisítés e sávjától kicsit biztonságosabb távolságra vinni a kora kapitalizmus embertelen világát. A VIII. Henriktől Dickensig tartó időszak Angliájának tőkestruktúrái például majdnem megvalósították ezt a mutatványt. E három évszázad alatt Angliában a születéskor várható élettartam - a kora kapitalizmus nagyobb dicsőségére - csökkent! És ahol és amikor a tőke nem állította pusztító ámokfutása útjába saját államát, ott az ilyen reprodukciós katasztrófák menetrendszerűen megismétlődtek. Az egyik legfenyegetőbb példát éppen a mostanában sokszor és okkal idézett 1929-33-as válság nyújtotta a világkapitalizmus urainak arról, hogy milyen nagy szükségük is van az önmagukat és ezzel az egész emberi létet elpusztítani kész hajtóerőiknek a saját államuk által való állandó csillapítására. Ám úgy látszik, a tőke alaptermészete kialakulása óta nem változott, és a jelek szerint nem is változhat.

A nyolcvanas évekkel kezdődően a globalitás korszakának "technoevolúciója" az ökológiai és szociokulturális kifosztás eddig soha nem látott új tereit nyitotta meg a világkapitalizmus erőinek, és elkezdődött az állam megsemmisítésére való törekvések visszacsapása. A washingtoni konszenzus "liberalizálj, deregulálj, privatizálj" szentháromsága radikálisan visszafordította az előző fél évszázad trendjeit, és nyíltan szembement a New Deal és a nyugat-európai jóléti állam stratégiai céljaival.

A "rendszerváltás" tehát valójában a brutális államtalanítás e globális diktátumával kényszerítette a kelet- és közép-európai országokat arra, hogy tudatlan és korrupt "elitjeik" aktív közreműködésével szétverjék saját nemzetállamukat. Pedig, mint azt ma már világosan látjuk, ennek éppen az ellenkezőjére lett volna szükség.

Az új nemzetállamnak már nemcsak egyszerűen a saját hazai tőkestruktúrák természet adta önpusztító hajlamaitól kellett volna megvédenie a térség társadalmait, hanem a globális hatalomgazdaság még pusztítóbb kifosztó törekvéseitől is. A globalitás központjainak a világtér többi része csak távoli, jelentéktelen lokalitás, amelynek az akár végzetes kifosztásából eredő szétroncsolódása nekik tökéletesen érdektelen tény. A kollaboráns elitjeik által magukra hagyott, félrevezetett és kifosztott "bennszülötteket" kifosztóik most cinikus módon azzal vádolják, hogy az ő túlfogyasztásuk okozza a válságot, és a radikális adócsökkentés liberális mantrájával e végzetes zsákutcából való kihátrálás egyetlen eszközeként számba jöhető állam maradékának szétverésére készülnek.

Ha e lokalitások népei - köztük a magyarság - esetleg mégsem kívánnák aktívan elősegíteni önmaguk megsemmisítését, akkor a nemzetállam szerepének radikális újraértelmezésével, megerősítésével és a globális és lokális tőketulajdonosok intenzív kijózanításával kellene próbálkozniuk. Kétségtelen, hogy ehhez ma szinte minden elemi feltétel hiányzik, ám tetszett volna, ha nem is forradalmat csinálni, de legalább felismerni és bátran képviselni a saját elemi létérdekeket. Amelyik élőlényegyüttes erre tartósan képtelennek bizonyul, annak a kipusztulása elkerülhetetlenné válik. A magyar társadalom vesztes többségére most halmazati büntetésként hullik vissza saját mulasztása, a "rendszerváltás" pusztító hatalomgazdasági diktatúrájának teljes félreértése. Magyarország visszafoglalása drámai pontosságú programjának döntő eleme ugyanis éppen annak a felismerése és bátor érvényesítése, hogy az állam mi vagyunk!

Bogár László


************************************************
Morvai Krisztina válaszlevele Gusztos Péternek
2009-05-07 12:17 barikád.hu

Kedves Gusztos Péter!

A hozzám írt nyílt levelét s az abban foglalt kérdéseket nagy örömmel fogadtam. Az önök, a magukfajták által kézivezérelt médiában ugyanis szinte lehetetlen a Jobbik, az új erő üzenetét eljuttatni az emberekhez, de az ön személyes érdeklődése és segítsége minden bizonnyal áttöri a hallgatás falát. Köszönöm! Bízom benne, hogy nem csak az ön kérdései jutnak el a magyar nyilvánossághoz, hanem a sajtó szakmai és etikai szabályainak megfelelően az én válaszom is.


Engedjen meg bevezetésképpen néhány általános gondolatot. Mint már az előző levelemben rámutattam, a Jobbik az SZDSZ végtelen pimaszsága ellen fellépő egyetlen magyar párt, amelynek jelenleg esélye van bekerülni az Európai Parlamentbe, majd pedig az Országgyűlésbe, nagy valószínűséggel leváltva önöket, mint harmadik erőt. Ezért félnek önök annyira a Jobbiktól.

Önök megszokták, hogy akadálytalanul tehetik tönkre Magyarországot, akadálytalanul privatizálhatják, s juttathatják haveri köreik kezére a nemzeti vagyont. Megszokták, hogy akadálytalanul sikkaszthatják el azt, a mi a magyar embereké, akadálytalanul szerezhetik meg a hatalmas pályázati és egyéb közpénzeket. Akadálytalanul sodorhatják az országot adósrabszolgaságba, s vihetik egy harmadik világbeli, elszegényedett gyarmat sorsa irányába. Akadálytalanul tehetnek bennünket, magyarokat palesztinokká a saját hazánkban. Megszokták, hogy ha valaki ez ellen fellázad, annak akadálytalanul kilőhetik a szemét, azt bebörtönözhetik, megkínozhatják, koncepciós eljárás alá vonhatják.

Ha valaki fel meri emelni a szavát az önök törpepártjának terrorja ellen, arra azonnal rásütik, hogy antiszemita, rasszista, fasiszta, esetleg trappista. S akkor az illetőnek vége. Elbúcsúzhat a munkahelyétől, nem tudja fizetni az önök országrombolása által rákényszerített Provident-kölcsönt, elárverezik az otthonát - hogy megszerezhessék a magukfajták -, hajléktalansorba kerül, tönkremegy. Eddig ez volt a sorsa annak, aki fellázadt a szemkilövető törpepárt és annak holdudvara ellen.

Ennek most vége, Gusztos úr. Megjelent AZ AKADÁLY. Úgy hívják: Jobbik Magyarországért Mozgalom. Amióta feltűnt a színen, kiderült: ki lehet mondani az igazságot, s a csillár nem szakad le. A legnagyobb ellenzéki párt is kénytelen volt igazodni, s "radikalizálódni": már ők is kimondják, ami eddig kimondhatatlan volt, azaz: "Visszavesszük a hazánkat azoktól, akik túszul ejtették!" Azaz önöktől, Gusztos úr. Ez a mi kapcsolatunk tartalmának lényege. De e bevezető után jöjjenek a válaszok az ön konkrét kérdéseire.

1.
"Mit értenek az alatt, hogy Magyarország a magyaroké? Most nem a magyaroké? Akkor kié? Ki nem magyar Ön szerint, akié most az ország?"

Gyárainkat, energiaszektorunkat, vizeinket, s persze piacainkat a jelenlegi politikai elit szinte teljességében külföldi kezekbe adta. 2011-ben következne a termőföld - ha hagynánk. A Jobbik nem hagyja, európai parlamenti programunk talán legfontosabb eleme, hogy nem versenyezhetünk magyarként a saját termőföldünkért olyanokkal, akiknek ötször akkora nemzeti jövedelmük van, mint Magyarországnak. Ez ugyanis nem a tőke szabad áramlása, hanem gyarmatosítás, és ezt nem hagyjuk! El kell érnünk, hogy a magyar termőföld magyar kézben maradjon. Sőt, a felsorolt nemzeti vagyon azon részét is vissza kívánjuk venni a külföldiektől, amely Magyarország és a magyar emberek túléléséhez szükséges. A magyar termőföld, a páratlan magyar vízkészlet, az energiaforrásaink, a magyar nemzet páratlan kincsei, s persze a magyar piac, ahol például hatalmas mennyiségű külföldi élelmiszer helyett egészséges, jó minőségű magyar élelmiszernek kellene lennie - nos, normális körülmények között mindez nem külföldi, hanem magyar kézben lenne. Ez a célunk, ezért valljuk, hogy Magyarország a magyaroké.

Folyamatos nadrágszíj-húzogatások és megszorítások helyett vissza kell vennünk azt, ami a miénk, és a külföldi nagytőke, a multik folyamatos kiszolgálása helyett stabil magyar gazdaságot kellene felépítenünk, hangsúllyal a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az élelmiszerkereskedelem, valamint a gyógy- és falusi turizmus fellendítésén.

"Kiket ért magunkfajták és magukfajták alatt? Megtenné, hogy pontosan definiálja, hogy mi alapján sorol be valakit ezekbe a kategóriákba?"

E témában Gusztos úr figyelmébe ajánlom - Kovács Zsolttal közösen írt - Magunkfajták című könyvemet (Kairosz Kiadó, 2008). Részlet a 130. oldalról: Arra a kérdésre, hogy kik a "Magukfajták", válaszom a következő: Azok, akik nem szeretik igazán ezt az országot. Nem azonosulnak a magyarság sorsával, nem embercentrikusak, nem az ember van a gondolkodásuk középpontjában, hanem a profit, a pénz és a hatalom. Akik magukat tekintik a magyar véleményformálás egyedüli letéteményesének, akik úgy gondolják, hogy csak ők az értelmiség, a média, ők fújják a passzátszelet, ők tematizálják a magyar közbeszédet, őhozzájuk kell folyamatosan igazodni. Ők hihetetlenül sznobok, és elképesztően nagy önbizalmuk van. Erős "kapcsolati tőkéjük van", és lenézik azokat, akik nem tartoznak ezekhez a bennfentes körökhöz.

Ez utóbbiak, Gusztos úr, a Magunkfajták, akiknek az érdekei eddig teljességgel háttérbe szorultak, ezért van nagyon nagy szükség a Jobbikra. Egyébként, mint bizonyára felismeri, a "Magukfajták" meghatározás tökéletesen illeszkedik az SZDSZ-re és üzleti, "értelmiségi" holdudvarára. Ezért írtam azt Önnek előző nyílt levelemben, hogy a Jobbik a Magukfajták pimaszsága ellen fellépő egyetlen párt.

"Mit ért az alatt, hogy meg kell akadályozni Magyarország további gyarmatosítását? Ki gyarmatosítja? Melyek azok a tények, amelyek alapján Magyarország gyarmati, félgyarmati státuszáról beszél?"

A Magukfajták elképzelése volt, hogy az ún. "rendszerváltozás" után a magyar emberek vagyonát, a nemzeti vagyont szinte egészében privatizálni kell, s az országba mindenáron hatalmas mennyiségű külföldi tőkét kell bevonni. Egyáltalán nem érdekelte önöket semmiféle igazságossági szempont, illetve Magyarország hosszú távú boldogulásának szempontjai. Elérték, hogy a magyar gazdaság szinte teljes egésze külföldi kézben van, az itthon keletkező profitot szinte teljes egészében külföldre viszik. Az önök receptje szerint a nagytőkések és a bankok a profitot privatizálják, a költségeket és a kárt pedig államosítják, a Magunkfajtákra hárítják, és a nyugdíjassal, a kiskeresetű emberekkel fizettetik meg. A magyar gazdaság szándékos tönkretétele és külföldi kézre játszása következtében és ettől függetlenül is folyamatosan veszik fel nemzetközi szervezetektől, külföldi bankoktól a kölcsönöket, akik ezért cserébe jogot formálnak arra, hogy Magyarországot gyarmattartókként irányítsák. Az állami támogatásokat, adókedvezményeket a külföldi "beruházók" kapják, a magyar vállalkozók, gazdák helyett. A Jobbik minden ilyen abnormális szabályt egy tollvonással megszűntetne, meg fog szűntetni.

A gyalázatos privatizációs szerződéseket pedig felülvizsgáljuk, hiszen a "lopott holmi visszajár", a felelősöket pedig bíróság elé állítjuk. Magyarország és a magyar emberek adósrabszolgaságát felszámoljuk, hiszen a "kölcsönöket" már többszörösen visszafizettük.

"Mit értett az alatt, amikor egy beszédében azt mondta, itt az ideje annak, hogy rettegjenek, féljenek Önöktől azok, akik félnek és rettegnek Önöktől? Miért és kiknek kell Önöktől félnie és rettegnie? Miért örömteli az Ön számára, hogy Öntől és a Jobbiktól ebben az országban emberek félnek és rettegnek?"

Például az olyanoknak kell félni és rettegni, Kedves Gusztos úr, mint Ön! Ön, aki személy szerint is felelős 2006 őszén 14 ember szemenlövéséért, durva rendőri bántalmazásáért, az emberi jogok tömeges sárbataposásáért. Mint már előző levelemben hivatkoztam rá, ön aktívan akadályozta, hogy a parlament emberi jogi bizottsága kivizsgálja a 2006 szeptemberében történt jogtiprásokat, s ezzel megakadályozza a 2006. októberi tragédiát. Ön és a Magukfajták úgy képzelték, hogy minden következmény nélkül a fegyvertelen magyar tömegbe lövethetnek, mint dicső elődeik tették 1956-ban. Ez nem így van, Gusztos úr, önök felelni fognak gyalázatos bűncselekményeikért, s egyáltalán nem baj, ha ettől félnek is.

Félni kell persze a többi bűnözőnek is. Eddig az áldozatok rettegtek, egész falvak, szinte az egész magyar vidék, mostantól ideje, hogy a bűnözők rettegjenek. A falusi emberek folyamatos rettegésének véget kell vetni, s el kell érni, hogy határozott, kemény fellépéssel, ha kell, a bűn következményeitől való félelemmel megvédjük a kiszolgáltatott embereket. Tudja, Gusztos úr, a rendőrségnek nem az a feladata, hogy az önök diktatúrája ellen tüntetőket verje, könnygázazza és terrorizálja, hanem az, hogy az embereket a terménylopásoktól, falopástól, s az erőszakos bűncselekményektől megvédje. Hasonlóképpen reszketni kell persze a politikai-gazdasági bűnözőknek is, akik olyan helyzetbe hozták az országot, mint egy harmadik világbeli, lecsúszott, megnyomorodott gyarmatot. Jogász vagyok, ezért az igazság örömforrás és az igazságtétel örömteli dolog számomra.

"Ön komolyan gondolja azt, hogy azoknak a honfitársainknak, akik nem támogatják a kormány politikáját, a Hezbollah és a Hamász módszereit kellene követniük? Ha igen, miből jutott erre a következtetésre? Egyáltalán, komolyan gondolja, hogy a Hamasz és a Hezbollah módszerei, vagyis ártatlan civilek meggyilkolása bármely helyzetben követendőek lehetnek?"

Az ártatlan civilek meggyilkolása leginkább a Magukfajták által támogatott Izrael államra jellemző, akik legutóbb 7 ezer embernek okoztak halált vagy súlyos sérülést Gázában. S persze önökre, akik lelkesen lövetnek a tömegbe, majd kitüntetik azt a rendőrkapitányt, aki a feladatot végrehajtotta. Mint azt ön pontosan tudja, csak a csodán múlott, hogy 2006 őszén az önök brutalitása következtében senki nem halt meg, "csupán" életre szólóan megrokkantak sokan.

Miután az önök által kedvelt Izrael állam emberiség elleni bűncselekményei miatt feljelentést tettem, meghívást kaptam egy konferenciára, ahol hasonló gondolkodású jogászok jöttek össze, kutatva az igazságtétel lehetőségeit. Itt találkoztam egy palesztin kollégával, akinek Magyarország, különösen a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről beszéltem. Az illető összehúzta a szemöldökét, és ezt mondta: "Nagyon rossz emlékeket ébreszt bennem, amit a mai Magyarországról mesél, Krisztina. Gyerekkoromban a vacsoraasztalnál szüleim megtörten néztek egymásra, és azt mondták: Nincs mese, ki kell irtanunk a narancsfákat. Annyira leszorították a felvásárlási árakat, hogy már nem tudunk megélni. Azt mondják, zöldséget kell termelni. Egy év múlva ugyanők sírva vágták ki a zöldséget. Ebből sem tudunk megélni, ennek is leszorították a felvásárlási ágát. S mit gondol Krisztina, a harmadik évben miről beszéltek a vacsoraasztalnál? Arról, hogy el kell adni a földet, mert éhen halunk. S aki nem adta el a földjét a megszállóknak, attól elvették, s mindannyiunkat elüldöztek, menekülttáborokba szorítottak." Ennyi a palesztin történet, Gusztos úr.

A Hamasz módszerén azt értem, hogy nem dörgölőzni kell a megszállókhoz, hanem a "konfliktus okát", magát a megszállást kell megszűntetni. S mi magyarok most még időben vagyunk. Befejezzük a mezőgazdaság tönkretételét, megvédjük termőföldünket, megakadályozzuk a megszállást. Mert Magyarország a magyaroké!

"Ön híveinek azt javasolta, hogy fejezzék ki személyesen megvetésüket minden egyes alkalommal, amikor lehetőségük nyílik rá, ha szabad demokratákkal találkoznak. Pontosan milyen módon képzeli ezt el? Ön szerint csak szóban vagy akár tettlegesen is lehet zaklatni az SZDSZ tagjait?"

Az SZDSZ tagjai a maguk 1-2%-nyi támogatottságával nem félnek teljes terror alatt tartani az országot. Akkor most miért félnek hirtelen? Önöknek köszönhetjük egyebek mellett az előrehozott választás elmaradását és a gyalázatos bűnöket elkövető libatolvaj miniszterelnököt. Lehet, hogy önök nem érzik azt a haragot és megvetést, amit egész Magyarország érez önökkel szemben. Ezért javasoltam, hogy a magyar emberek megalázó meghunyászkodás helyett végre fejezzék ki önök felé megvetésüket, hogy önök tisztában lehessenek helyzetükkel. Büntetőjogászként természetesen senkit nem biztatok jogellenes cselekedetre, a jogszabályok keretei között is bőséges lehetőség van arra, hogy az önök által tönkretett magyar emberek kinyilvánítsák véleményüket, és elérjék, hogy önök ne érezzék ilyen kényelmesen magukat rémtetteik színhelyén, Magyarországon.

"Esetleg úgy, ahogy az Index újságírói jártak az Önök majálisán, amikor az Ön, Vona Gábor és Szegedi Csanád telefonszámát is tudó Jobbikosok zsidózták és bántalmazták a forgatócsoportot?"

Nem tudom, hogy ki bántalmazta őket, az én telefonszámomat rengetegen tudják, mert sokaknak megadom, nem vagyok pökhendi, magát felsőbbrendűnek képzelő politikus. Egyébként miből gondolta, hogy a támadók jobbikosok voltak? Nem lehettek például SZDSZ-esek? A Jobbik egyetlen egyszer nem érvelt az erőszak mellett, önök viszont kitüntették a szemkilövető, brutális Gergényi főkapitányt. Önök hívei az erőszaknak, Gusztos úr, nem mi!

"Szegedi Csanád, a Jobbik alelnöke szerint "a magyar embereknek elegük van abból, hogy a pénzükből, befizetett adóforintjaikból állami felügyelettel, állami koordinációval cigánytenyészet működik Magyarországon." Ön egyetért ezzel a kijelentéssel?"

A kifejezéssel nem értek egyet, de azzal igen, hogy igazságtalan dolog a tisztességes, kemény munkából élő emberekkel megfizettetni sok dologtalan, sokgyermekes cigánycsalád segélyeit. A megoldás: segély helyett munkát. Meg kell szervezni, hogy a ma segélyből élő egészséges, munkaképes tömegek építsék az autópályákat, állami szervezésben, s ne méregdrága, külföldi cégek. Ugyanígy a gátépítés, az erdőtelepítés, mind fontos közmunkák, amelyekkel megoldható lenne a jelenlegi, végtelenül igazságtalan helyzet, s számos gazdasági, társadalmi probléma. Gyermeki jogokkal is foglalkozó jogászként azt mondom: minden gyereknek joga van ahhoz, hogy a szülei munkát végezzenek, ne otthon részegeskedjenek, s ő pedig rendszeresen iskolába járjon.

"A Jobbik szórólapjain, amelyen Ön, mint a párt európai parlamenti listavezetője is szerepel, a Jobbik által hitelesnek tartott sajtótermékek között a Kuruc.info is fel van tüntetve. Ön egyetért a Kuruc.info szellemiségével, hitelesnek tartja az ott megjelenő tartalmat? Ön szerint ízléses anyák napját egy Adolf Hitler verssel köszönteni?"

Az önök által kézben tartott média teljességgel elhallgatja a Jobbikkal kapcsolatos híreket. Azt képzelték, hogy így "megúszható" az új erő sikeres szereplése az európai parlamenti választáson, majd az országgyűlési választáson. Nem így lett, mert vannak olyan - főként internetes - fórumok, amelyen szerepelnek a Jobbikkal kapcsolatos hírek. E fórumok kerültek felsorolásra a szórólapon.

A kuruc.info vonatkozásában önöktől, liberálisoktól tanulok: ha valami nem tetszik, azt átugrom, ha valami érdekel, azt elolvasom. Ilyen a vélemények "szabad piaca", amit önök oly lelkesen védelmeznek, amikor mondjuk az RTL primitív műsorairól van szó. Felnőtt emberként a legkülönbözőbb információk között jól eligazodom, döntéseim során a saját értékrendem ad eligazítást. Önnek ugyanezt javaslom. Anyák napját nem ízléses Adolf Hitler-verssel köszönteni, éppen ezért anyák napján nem azt olvasgattam - ahogy ön tette -, hanem három csodálatos lánygyermekem megható köszöntőverseit, dalait hallgattam, s ajándékaikban gyönyörködtem.

Budapest, 2009. május 7.

Szívélyes üdvözlettel:
Dr. Morvai Krisztina

barikád.hu

Kapcsolódó cikkek:
Gusztos Péter levele Morvai Krisztinának, a Jobbik EP listavezetőjének
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona