Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Mi vagyunk az avarok, a hunok és a magyarok!

Mi vagyunk a HUNOK, mi vagyunk az AVAROK, 1600 éve itt vagyunk nem váltunk köddé, Árpád törzsei, csak a hatalmunkat jöttek megvédeni. Testvér a testvérnekJúnius 4-én Pozsonyban

képen a Vásártér a sortűz helyszine

előzmények

2010.05.12.
Bejelentettem a békés véleménynyilvánításomat, ott leszek a pozsonyi Hodzsa téren, az elnöki palota előtti szökőkútnál.

Egyszemélyes tüntetést tartok, délután három órától este hatig (15:00-18:00), így védve mindazokat akik szimpátiából eljönnek meghallgatni a mondanivalómat. Azt tervezem, hogy végigbeszélem ezt a három órát, eddigi írásaimból egy összefoglaló formájában, magyarul és szlovákul. Semmit kétszer nem mondok el ugyazon a nyelven. Tehát a magyarul elmondott szöveget már szlovákul nem ismétlem meg, akárcsak a szlovák szövegemet magyarul. Tudom nyelvtörvényt sértek majd, de ez legyen a legkisebb bűnöm a bűnösök között.

Remélem a városi és a rendőri szervek nem tiltják be a kezdeményezésemet, mert csupán az alkotmányadta jogaimmal szeretnék élni. Ha mégis betiltás lenne a vége, akkor is elmegyek és az alkotmány 32.fejezetében irottakra hivatkozva mégis megpróbálom elmondani, amit terveztem.

Nem hívok senkit sem, hogy velem együtt ott legyen, de ha sokan leszünk akkor annak örülni fogok. Ha magamra maradok, akkor sem leszek csalódott, mert az igaz szó nem ismer határokat és eljut mindenkihez. Semmi más nem kell hozzá, csak hallgatni a szív igazságára.

Boldog Kalkuttai Teréz szavait hívom segítségül, hogy elképzeléseimet meg tudjam valósítani, amelyek jogosságában hiszek: "A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs! Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!"Bósza János
Program:
15:00 Kezdés- a magyar himnusz eléneklése a Béke szökőkútnál, az elnöki, Grassalkovich kastély előtt

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!


15:05 Magyarul - szlovákul miért vagyok ott
15:15 Felolvasom újból azt a szlovák szöveget, amit egy éve mondtam el ugyanott, mert még aktuálpolitikai üzenete érvényben van.
15:45 Magyarul mi trianon üzenete, miért diktátum ez számunkra és miért nem érvényesítették a beigért önrendelkezést, Wilson-i elveket
16:30 Harangcsörgetés a tiltakozásul a trianoni diktátum aláírása ellen, réztárgyak megkongatásával imitálva.
16:40 Egy tiltakozó szöveg felolvasása
17:00 Javaslatok a szlovák-magyar megbékélésre
17:30 Átvonulás az 1919-e Vásásttérre (akkori Tržné nám. mai SNP tér), ahol virágcsokorral tisztelgünk azok előtt (9. pozsonyi magyar) akiket a cseh legionáriusok sortüze terített le, mert tiltakozni mertek a megszállás ellen, később közös sírba temették őket, ami Dubcek sírja mellett található.
18:00 Berekesztem a tüntetést, a Vásártéren.

----- Original Message -----
From: Eva Nagyova
To: amalezu@mail.t-com.sk
Sent: Friday, May 21, 2010 12:22 PM
Subject: Upozornenie na doplnenie oznámenia o zvolaní verejného zhromaždenia


Vážený pán Bósza,

v prílohe Vám zasielam upozornenie na doplnenie chýbajúcich a úpravu nepresných údajov vo Vašom oznámení o zvolaní verejného zhromaždenia na 04.06.2010. Upozornenie Vám bolo zaslané aj poštou.

S pozdravom

Eva Nagyová
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava
Kettős állampolgárság: ahány ország, annyiféle gyakorlat

Kettős állampolgárság: ahány ország, annyiféle gyakorlat

Nemigen van két egyforma eset a kettős állampolgárság - Magyarországon újra napirendre került - ügyének kezelésében a világ országaiban, legalábbis erről tanúskodik az MTI tudósítóinak jelentéseiből összeálló kép.

2009. október. 29. csütörtök | Szerző: MTI


Szlovákia: nem tiltott, nem engedélyezett

A szomszédos Szlovákia jogrendje tételesen nem foglalkozik a kettős állampolgárság kérdésével - írja Kokes János, az MTI tudósítója. Nincs betiltva, sem engedélyezve. Tény azonban, hogy létezik, s ezt hivatalosan is tudomásul veszik. Az állampolgársági törvényt 1993-ban, míg a határon túli szlovákok jogállását rögzítő jogszabályt 1997-ben fogadták el.

A hatályos szlovákiai jogszabályok mindjárt Csehszlovákia kettéválása után 1993-ban engedélyezték az országban élő cseheknek, hogy megtarthassák cseh állampolgárságukat is. Ők azonban ezzel nem élhettek, mert a cseh szabályzat ezt nem tette lehetővé. A kérdést, amely a maga idején komoly politikai és gyakorlati probléma volt, hosszú huzavona és egy cseh alkotmánybírósági határozat után 1997-ben kétoldalú egyezmény alapján rendezték. Ennek alapján mintegy 30 ezer csehországi szlovák vette fel újra a szlovák állampolgárságot is, amelyről Csehszlovákia szakadásakor le kellett mondania, ha cseh állampolgárságot akart kapni.

Az állampolgársági törvényt többször módosították, különös tekintettel a külföldi szlovákokra. Az öt évvel ezelőtti módosítás a külföldi szlovákoknak lehetővé teszi, hogy már kétéves szlovákiai tartózkodás alapján állampolgárságot nyerjenek, míg mások számára ez az időszak nyolc év. Feltétel az is, hogy a kérelmező ne legyen az elmúlt nyolc évben szándékos bűncselekményért jogerősen elítélve. A szlovák nyelv ismerete a kérelmezők számára minden esetben kötelező.

A külföldi szlovákok kapcsolatát az anyaországgal Pozsony már 1997-ben megkönnyítette. Az akkor elfogadott, már említett jogszabály szerint megszületett a "külföldi szlovákok igazolványa", amelynek alapján a külföldi szlovákok - az országban más idegenektől eltérően - majdnem ugyanolyan jogokat élveznek, mint a hazai állampolgárok. Választójoguk azonban nincs.

Szlovák állampolgárságot lehet szerezni házasság útján is - ötéves házastársi együttélés után - , vagy olyan esetekben, amikor a kérelmező gazdasági, tudományos, kulturális, műszaki területen különleges jelentőségű érdemeket szerzett a Szlovák Köztársaságnak. Kedvezőbb elbírálás alá esik az a szlovák, aki már kiváltotta a határon túli szlovák státusát bizonyító igazolványt.

Míg korábban Szlovákia határozottan ellenezte a határon túli magyarok kettős állampolgárságára irányuló magyarországi kezdeményezést, a most beadott javaslatot hivatalosan és nyilvánosan Pozsony nem kommentálta. Gyakorlati tétje a kérdésnek nincsen - s ezt állítja a Magyar Koalíció Pártja is -, miután most már mind Szlovákia, mind Magyarország az Európai Unió tagja.

OLDALTÖRÉS: Csehország, Ukrajna

Csehországban nem ismerik

A kettős állampolgárságot a hatályos csehországi jogrend tételesen nem ismeri el. Az a cseh állampolgár, aki felvenné más ország állampolgárságát, automatikusan elveszítené az eredeti állampolgárságát. Külföldiek esetében is az alaphelyzet az, hogy a cseh állampolgárság felvételének a feltétele az eredeti állampolgárságról való lemondás.

Kivételek azért vannak. A legnagyobb csoportot azok a csehek képezik, akik Csehszlovákia kettéválásakor, 1993-ban tartósan Szlovákiában éltek. Ők eredetileg szlovák állampolgárok lettek, s cseh állampolgárságuktól megfosztották őket. Ez különféle gondokat vont maga után. Egy 1997-es alkotmánybírósági határozat azonban megadta nekik a jogot a kettős állampolgársághoz, majd 1999-ben ezt törvényben is rögzítették. Bár hivatalos kimutatás a kettős állampolgárokról Csehországban nincs, becslések szerint a mintegy 50 ezer szlovákiai cseh fele vette fel újra a cseh állampolgárságot is. Ez egyebek között megkönnyíti a nyugdíjak folyósítását és más problémák megoldását.

A Csehországban élő 15 ezer magyarból, akik döntően Szlovákiából származnak, néhány százan éltek a lehetőséggel, s vették fel a cseh állampolgárság mellé a szlovák állampolgárságot is. Kettős állampolgárok lehetnek azok a gyerekek is, akik cseh és külföldi állampolgár házasságából születtek.

Az állampolgárság problémája a külföldön élő cseh emigránsoknál is felmerült, akiket cseh (csehszlovák) állampolgárságuktól a szocialista rendszer idején érvényes törvények alapján, 1948. február 25. és 1990. március 28-a között fosztottak meg a prágai hatóságok. Ők a rendszerváltás után elfogadott törvény alapján visszakaphatták cseh állampolgárságukat az eddigi állampolgárság elveszítése nélkül. E jogszabály alapján az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában mintegy 6-7 ezer személy kért cseh állampolgárságot, a prágai sajtó szerint többnyire vagyonjogi okok miatt. A restitúciós törvények ugyanis csak a cseh állampolgárokra hivatkoztak, tehát az állampolgárság feltétel volt ahhoz, hogy ők is részt vehessenek a kárpótlásban, és visszakérhették a kommunista rendszer által elkobzott vagyonukat.

Valamennyi kettős állampolgár rendelkezik választójoggal a csehországi parlamenti választásokon.

Ukrajna: törvény készül

Ukrajnában olyan törvény elfogadására készülnek, amely szigorúan büntetné az ország alkotmánya által tiltott - de a jogszabályok által eddig nem szankcionált - kettős állampolgárságot - jelenti Varga Béla, az MTI ungvári tudósítója.

Idén júniusban az ukrán parlament első olvasásban elfogadta azt a törvénytervezetet, amely mintegy 3,5 millió forintnak megfelelő pénzbírsággal vagy öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a kettős állampolgárságot. A jogszabály elfogadását főként nacionalista képviselők szorgalmazzák arra való hivatkozással, hogy Moszkva és Bukarest tömegesen látja el saját nemzeti útleveleivel az Ukrajnában élő oroszokat és románokat.

Egy idén tavasszal készített reprezentatív felmérés szerint pedig Ukrajna lakosságának több mint fele nem ellenezné a kettős állampolgárság intézményének bevezetését. A nagyobbrészt orosz ajkú Dél- és Kelet-Ukrajnában a megkérdezettek 63 százaléka orosz állampolgárságot szeretne az ukrán mellé, míg Nyugat- és Közép-Ukrajna adatközlőinek 26 százaléka második állampolgárságként az oroszt, 19 százaléka pedig az amerikait választaná.

Kárpátalján mindkét magyar érdekvédelmi szervezet - a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) - kedvezően viszonyulna a kettős állampolgárságról szóló magyarországi törvény elfogadásához.

OLDALTÖRÉS: Románia, Szerbia

Románia lehetővé teszi a kettős állampolgárság megadását azoknak a határon túli románoknak, akik 1989 előtt önhibájukon kívül elvesztették azt - áll abban a jelentésben, amelyet Garzó Ferenc, az MTI bukaresti tudósítója küldött . Ez elsősorban a Moldovában és az Ukrajnában élő románokra érvényes. A román kormány áprilisban módosította az állampolgársági törvényt, miután diplomáciai konfliktus robbant ki Románia és Moldova között. Az akkori Moszkva-barát moldovai kommunista vezetés vízumkényszert vezetett be a román állampolgárokkal szemben, Románia válaszképpen megkönnyítette a román állampolgárság megadásának feltételeit.

Az 1991-ben elfogadott román állampolgársági törvényt tavasszal úgy módosították sürgősségi rendelettel, hogy az kimondja: az egykori román állampolgárok, akik "nekik fel nem róható okok miatt" elvesztették vagy elvették tőlük a román állampolgárságot, ismét megszerezhetik azt, és ebben a kedvezményben a harmadfokú leszármazottaik is részesülhetnek. Az állampolgárság egyénileg kérelmezhető. Megadása nem feltételezi a korábbi állampolgárságról való lemondást, és külföldi lakhelyüket is megtarthatják az érintettek, azaz nem kötelesek Romániába költözni. Csak Moldovából 800 ezer-1 millió állampolgársági kérelmet nyújtottak be.

A romániai magyarok számára Budapest által megadandó kettős állampolgárság témája Romániában a magyarországi népszavazást megelőzően kavarta fel a belpolitikai kedélyeket. Adrian Nastase akkori miniszterelnök 2004. december elején még "őrültségnek" nevezte az ötletet, de két nappal később már azt mondta: nincs kifogása az ellen, hogy a romániai magyarok egyénileg kapjanak magyar állampolgárságot, ellenzi azonban, hogy tömegesen részesüljenek benne.

A román külügyminisztérium akkori közlése szerint Románia még érvényesnek tekintette a kettős állampolgárság elkerüléséről szóló, 1979-ben aláírt román-magyar egyezményt, főleg az "etnikai alapon" megadandó állampolgárságot ellenezte. Mások viszont állították, hogy az említett egyezmény a két ország alapszerződésének megkötésével automatikusan hatályát vesztette. A moldovaiakkal kapcsolatos fejlemények azonban időközben átalakították a romániai szemléletet. A Fidesz mostani felvetésének ez idő szerint nincs visszhangja a román közéletben.

Szerbiában feltétel nélkül engedélyezett

Szerbia - Fazekas László belgrádi MTI-tudósító szerint - feltétel nélkül engedélyezi a kettős állampolgárságot - a szerb állampolgárságot bárki kérheti és megkapja, még csak a szerb nyelv ismerete sem kell hozzá.

Belgrád semmilyen kifogást nem támaszt az ellen sem, hogy állampolgárai felvegyék egy másik ország állampolgárságát. Szerb részről hivatalosan tájékoztatták Magyarországot is, hogy nem okoz problémát az állampolgárság megadása a vajdasági magyaroknak. Azt, hogy hányan lehetnek a kettős állampolgárok, nehéz megállapítani. A nyilvánosság számára hozzáférhető adat nincs róla, s valószínűleg a hivatalos szervek sem rendelkeznek ilyennel. Azt számon tudják tartani, hogy hány külföldön élő, ott állampolgár személy kért szerb állampolgárságot, azt viszont nem, hogy hány állandó szerbiai lakhellyel rendelkező szerzett külföldi állampolgárságot (horvátot, montenegróit, macedónt, koszovóit) a volt Jugoszlávia, illetve Szerbia felbomlása óta.

Ami a külföldön lakó, kettős állampolgár szerbeket illeti, őket megilleti az összes, a Szerbiában lakóknak kijáró jog, amennyiben rendelkeznek hivatalosan bejelentett szerbiai lakóhellyel (következésképp személyi igazolvánnyal). Ha külföldön választani akarnak, elég megjelenniük a hozzájuk legközelebb lévő szerb követségen, vagy konzulátuson.OLDALTÖRÉS: Oroszország, Ausztria, Németország, Franciaország

Oroszország: hosszadalmas eljárás

A Szövetségi Törvény az Állampolgárságról értelmében az orosz állampolgárok rendelkezhetnek bármely más állam állampolgárságával is, külföldiek pedig elvben felvehetik az orosz állampolgárságot - írja Horváth Júlia, az MTI moszkvai tudósítója.

Az orosz állampolgárság megszerzése azonban rendkívül hosszadalmas eljárást igényel, amelynek feltételeit igen nehéz teljesíteni még azoknak is, akik orosz nemzetiségűek és az egykori szovjet köztársaságokban élnek. "Könnyen" csak bizonyos esetekben szerezhető orosz állampolgárság, nevezetesen amikor bizonyos területeken az orosz hatóságok politikai okokból könnyebben adnak állampolgárságot az ezért folyamodóknak: például a Krimben, amely körül rendszeresen fellángol a vita Ukrajnával, vagy Dél-Oszétiában, ahol a tavaly augusztusi grúz-orosz konfliktusban az ott élő orosz állampolgárok védelme vált az orosz beavatkozás egyik fő indokává.

Az állampolgárságról szóló törvény kimondja azt is: a kettős állampolgársággal rendelkezőket Oroszországban kizárólag orosz állampolgárként kell kezelni, lévén az állampolgárság fogalma egységes. Így az illetők Oroszországban részesülnek minden kedvezményben, például nem adhatók ki más államok megkeresésére függetlenül attól, mit követtek el, megkapják a szociális juttatásokat, de vonatkozik rájuk minden egyéb előnyös, vagy hátrányos jogszabály is.

Ausztria: csak rendkívüli esetben

Ausztriában alapesetben kizárt a kettős állampolgárság lehetősége: aki osztrák állampolgárságot kap, annak le kell mondania eredeti állampolgárságáról, és fordítva - jelenti Pálfy M. Katalin, az MTI bécsi tudósítója. Kivételt csak rendkívüli esetben tesznek. Az első esetben, vagyis honosítás esetében a szabály alól kivételt jelenthet, ha az eredeti állampolgárság szerinti ország joga nem engedi meg a lemondást. Hasonlóképp, ha egy osztrák állampolgár külföldi állampolgárságot kap, le kell mondania osztrák útleveléről. Általános esetben kivételt ez alól "különleges teljesítmény" vagy "különleges állami érdek" alapján tesznek. Egy származás szerinti osztrák állampolgár esetében valamivel enyhébbek a feltételek, ők különleges családi helyzetre hivatkozva is kérhetik osztrák állampolgárságuk megőrzését.

Ausztriában az állampolgársági ügyek a tartományi hatóságok hatáskörébe tartoznak, s a bíróságok minden egyes esetet külön vizsgálnak meg.

Németország nem ismeri el

Németország sem ismeri el a kettős állampolgárságot - jelenti Pietsch Lajos berlini MTI-tudósító. A német jogrend szerint az országban letelepedő külföldiek csak akkor kaphatnak német állampolgárságot, ha lemondanak előző állampolgárságukról. A kettős állampolgárság megszerzése csak kivételesnek számító esetekben lehetséges. Így kettős állampolgárságot kaphat egy német állampolgár által örökbe fogadott idegen állampolgár. Ez azonban csak akkor érvényes, ha az örökbefogadás kérésének időpontjában a gyermek még nem töltötte be 18. életévét.

A kivételes esetek közé tartoznak azok a németek is, akik házasság révén automatikusan megszerzik házastársuk állampolgárságát. Ők megőrzik német állampolgárságukat is. A kettős állampolgárság megjelenik azoknak a gyermekeknek az esetében is, akik vegyes házasságban születnek.

A kettős állampolgárság kiterjesztése több éve vita tárgya Németországban. Egyes vélemények szerint az az idegenellenesség csökkenésének eszköze lehet. A lakosság többsége kedvezően ítéli meg a kettős állampolgárság bevezetését a Németországban élő és honosítást óhajtó külföldiek számára.

A bevándorlók jogaiért küzdő szervezetek már régóta sürgetik, hogy kettős állampolgársággal rendelkezzen minden olyan személy, aki bevándorlók gyermekeként születik. A német állampolgársági törvény szerint a bevándorlók Németországban született gyermekei születésüktől fogva német állampolgárok, majd nagykorúvá válásukkor dönthetnek arról, hogy megtartják-e a német állampolgárságot, vagy szüleik származási országának állampolgárai lesznek.

Franciaországban engedélyezett

Franciaország - Venczel Katalin párizsi MTI-tudósító szerint - engedélyezi a kettős állampolgárságot, de nem tesz különbséget a francia állampolgárság illetve a kettős állampolgárság megszerzése között: a hatóságok arra figyelmeztetik a kérelmezőket, hogy a származási országukban kell érdeklődniük arról, hogy megtarthatják-e a francia mellett a másik állampolgárságukat.

A francia állampolgárság megszerzésére több lehetőséget is biztosítanak a hatályos jogszabályok. Származási alapon minden olyan személy kérhet francia állampolgárságot, akinek születésekor egyik szülője francia állampolgár volt. Franciaországban született külföldi állampolgárságú személy abban az esetben folyamodhat állampolgárságért, ha legalább az egyik szülője is már Franciaországban született, illetve ha 11 és 18 éves kora között legalább öt évig élt Franciaországban és a kérelem beadásakor lakóhelye Franciaországban van. Ezenkívül olyan külföldi állampolgár kérhet francia állampolgárságot, aki francia állampolgárral kötött házasságot, illetve francia állampolgár fogadta örökbe vagy nevelte fel, vagy pedig legalább öt éve állandó jelleggel Franciaországban él.

Évente átlagosan 140 ezer külföldi állampolgár kapja meg a francia állampolgárságot: 70 százalékuk afrikai, 25 százalékuk európai országokból származik. Az adózás, a szociális juttatások, a munkavállalás vagy egyéb jogok területén a francia hatóságok nem tesznek különbséget a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek és a francia állampolgárok között. Az utóbbiak kizárólag a választójogban élveznek előnyt, ezenkívül egyes közalkalmazotti állások betöltéséhez elengedhetetlen a francia állampolgárság.OLDALTÖRÉS: Belgium, Hollandia, Egyesült Államok

Belgium: a gyarmati múlt kötelez

Belgium sajátos gyarmati múltjára tekintettel az 1985. január 1-jén vagy azután külföldön születettek esetében akkor jár a belga állampolgárság, ha a belga szülő vagy Belgiumban született, vagy Belga-Kongóban született 1960. június 30. előtt, vagy pedig Ruandában, illetve Burundiban 1962. július 1. - ezen országok függetlenségének elnyerése - előtt. Ha a külföldön született belga szülő nem esik e fenti afrikai születésű kategóriába, akkor gyermekének 5. életéve előtt külön nyilatkoznia kell arról, hogy kéri gyermekének a belga állampolgárság megadását.

A belga jog egyébként 2008. április 28. óta biztosítja, hogy azok a nagykorú belga állampolgárok, akik saját akaratukból megszerezték más ország állampolgárságát, ne veszítsék el automatikusan belga állampolgárságukat. Lényegében e változtatás volt a döntő lépés a kettős állampolgárság jogi akadályainak eltávolítása során. Ennek a megtételéért a külföldön - főként az Egyesült Államokban - élő belgák hosszú éveken át lobbiztak.

Előtte sem volt kizárt az új állampolgárság megszerzése után a belga állampolgárság megőrzése, de ahhoz a külföldön élő belgának 18 és 28 éves kora között nyilatkozatot kellett tennie belga állampolgárságának megőrzési szándékáról. A 2008-as változtatás előtt ezt a nyilatkozatot tízévenként meg kellett újítani, aminek az elmulasztása a belga állampolgárság elvesztésével járt.

Szigorú holland feltételek mellett 1 millió kettős állampolgár

Hollandiában csak nagyon szigorú feltételek mellett lehetséges kettős állampolgárságot szerezni, de ezzel együtt a 14 milliós országban jelenleg 1,1 millió kettős (vagy többes) állampolgárt tartanak számon.

Legtöbben törökök és marokkóiak élnek Hollandiában kettős állampolgársággal, az ő számuk meghaladja a negyed-negyedmilliót. A holland állampolgársággal is rendelkező németek, britek és belgák száma 25-50 ezer közé tehető, más nemzetekhez tartozók ennél kisebb számban kaptak kettős állampolgárságot.

A holland rendszer alapelve az, hogy aki holland állampolgárrá kíván válni, hazájában hivatalosan le kell mondania eredeti állampolgárságáról (ha hazája törvényei ezt lehetővé teszik, illetve nem veszik el tőle automatikusan eredeti állampolgárságát). Az a holland pedig, aki más országban állampolgárságért folyamodik, automatikusan elveszti holland állampolgárságát.

A törvények több kivételt is tesznek azonban, amelyek lehetővé teszik, hogy valaki eredeti állampolgárságát is megtartsa, és a hollandot is megszerezze. Ezek közül a leggyakrabban az fordul elő, hogy holland külföldivel köt házasságot, és így a külföldi megtarthatja eredeti állampolgárságát is. Bejegyzett menekülteknek szintén nem kell lemondaniuk eredetei hovatartozásukról. A túl drága lemondási procedúra vagy a kötelező katonai szolgálat letöltéséhez kötött lemondás szintén mentességet jelenthet az alapelv alól.

A holland állampolgárság megszerzésében a törvények nem tesznek különbséget az eredeti állampolgárságukról lemondók és le nem mondók között. A megszerzésnek szigorú feltételei vannak, köztük a huzamos (legalább ötéves) hollandiai tartózkodás, büntetlen előélet és "elégséges társadalmi beilleszkedési fok", beleértve a tökéletes holland nyelvismeretet. Állampolgári esküt is kell tenni, amelyben a kérelmező kijelenti, hogy csatlakozik a holland állam által képviselt értékekhez.

Aki megkapta a holland állampolgárságot, egyenrangú jogokat élvez bármely más holland állampolgárral.

USA: nem tiltott, nem támogatott

Az Egyesült Államok kormánya - jelenti Hofer László, az MTI washingtoni tudósítója - nem tiltja, de nem is ösztönzi, hogy állampolgárai más ország(ok) állampolgárai is legyenek. Az alkotmányban nincs közvetlen utalás a kettős vagy többes állampolgárságra, de egy 1967-es legfelsőbb bírósági döntés az alkotmány 14. kiegészítésére hivatkozva kimondta a kettős állampolgárság jogát.

Automatikusan kettős állampolgárságot szerezhet külföldi szülőnek az Egyesült Államokban, valamint amerikai szülőnek külföldön születő gyereke. A különféle jogalapokon megszerezhető zöld kártyát birtokló külföldiek is állampolgárrá válhatnak honosítás útján, eredeti állampolgárságukat megtartva. A zöld kártyához jutás után 5 évet kell várakozni, hogy valaki állampolgárságért folyamodhasson, annak a külföldinek, akinek amerikai a házastársa, csak 3 év a várakozási idő. Zöld kártyát és később állampolgárságot kérhetnek a többek között menekültek, rendkívüli képességű művészek, sportolók és kutatók, továbbá amerikaiak közvetlen hozzátartozói, például gyerekek szülei családegyesítés címén, ahogy ezt sok mexikói teszi. Az amerikai hadseregben való katonai szolgálat lehetővé teszi a gyorsított eljárással történő állampolgárrá válást.

Az Egyesült Államok a jogok és kötelességek tekintetében a kettős állampolgárokat ugyanúgy kezeli mint többi állampolgárát. Egyes kormányzati posztok nemzetbiztonsági okok miatt zártak előttük, és politikai karrierjükben is gátló tényező lehet a második állampolgárság (bár közismert, hogy Arnold Schwarzenegger Kalifornia kormányzójaként megtartotta osztrák állampolgárságát).

Az Egyesült Államoknak bizonyosan több millió kettős állampolgára van, de erre vonatkozó nyilvántartás nincsen. Egyes becslések szerint számuk nem éri el a 6 milliót, de gyorsan növekszik, a legtöbben mexikói-amerikaiak.
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Nadasdi István [ 2010-05-25 17:37 ]

Tisztelt Bósza úr!

Nem lesz egyedül.

N.I. (Lüttich-Liege)
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona