Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Jön a Vona, vagyis a Jobbik?

2008.12.27 - Szilvássy József
A karácsony előtti rohanásban és hangzavarban eléggé elsikkadt több mértékadó közvélemény-kutató intézet friss felmérése, amely szerint a jelen állás szerint a Fidesz és az MSZP mellett a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak van a legtöbb esélye, hogy bejusson az Országgyűlésbe a 2010- ben esedékes képviselőházi választások után.

A két rendszerváltó párt közül az SDSZ egy-másfél százalék körül tántorog, nincs sokkal több támogatottsága a Magyar Demokrata Fórumnak sem. A Vona Gábor vezette politikai tömörülés viszont nyomul, a népszerűségi listákon immár három százalék felett van. Aligha áll meg ott.

Ezért is érdemes némi fényt deríteni erre a mozgalomra. Ha elolvassa az ember a hozzáférhető önmeghatározásukat, döbbenettel fedezi fel, mennyi hasonlóság fűzi őket a múlt század harmincas éveitől garázdálkodó hungarista-nyilaskeresztes ideológusokhoz. A Jobbik „értékelvű, konzervatív, módszereiben radikális, nemzeti-keresztény párt, mely programjával a nemzet egészét kívánja képviselni”. Büszkén felvállalják a nacionalizmust, de elutasítják, hogy soviniszták lennének. A nyilaskeresztesek a „német nemzetiszocialista gondolati elemeket (vezérelv, szélsőséges antiszemitizmus) konzervatív, valláserkölcsi nézetekkel elegyítő hungarizmus. Mindkét mozgalom meghirdetett célja a „nemzeti rendteremtés“. A nyilasok zsidótlanítani, romátlanítani akarták Magyarországot, a Jobbik egyelőre csupán a „roma bűnözés“ elleni fellépést hirdette meg, s ennek a jegyében masíroz a Magyar Gárda és olykor a Nemzeti Őrsereg a pérók környékén. Még két hasonlóságot érdemes feljegyezni. A tagok mindkét esetben a városi és a falusi szegényrétegek közül kerültek, illetve kerülnek ki. Akadtak és akadnak – az utóbbi esetben nyilvánvalóan növekvő számú – tehetős mecénásaik is.

Némi egyszerűsítéssel elmondhatjuk, hogy a Jobbik megalakulásában és szárnybontogatásában kezdetben főleg a Fidesz volt érdekelt. Orbán Viktor és Kövér László úgy gondolta, hogy ez a párt összefogja a szélsőségeseket, akik majd a mindenkori választások második fordulójában átszavaznak a Fideszre, miután a Jobbik oda már nem jutott be. Csakhogy jórészt a Gyurcsány-kabinet tehetetlensége, rossz gazdaságpolitikája, bizonyos részben pedig a pénzügyi válság miatt súlyosbodott Magyarország társadalmi és szociális helyzete. A munkanélküliség és a kilátástalanság pedig mindig is melegágya volt a szélsőséges nézeteknek.

Mostanság fordult a kocka: az MSZP és főleg Gyurcsány felismerte, hogy a Jobbikkal riogatni lehet a választópolgárok nem is kis részét, szélsőséges jobboldali fordulat veszélyével félreverni a propagandaharangokat. A Fidesz táborát viszont némiképp gyengíthetik, mert Vona Gábor – mint egykor a prágai Gólem, immár önálló életre kelt - nem hagyja magát bedarálni, mint nem is olyan régen Torgyán József. Több alkalommal bírálta is Orbánékat: liberális gyökereik, állítólagos megalkuvásaik, bátortalanságuk miatt. Ezért a Fidesz stratégiái csak úgy foghatják ki a szelet a vitorláikból, ha az eddiginél radikálisabb hangnemet ütnek meg, holott a mai válságban legalább alapvető kérdésekben (pártfinanszírozás, adóreform, az országgyűlési képviselők létszámának lefaragása, az önkormányzati rendszer gyökeres átalakítása) nemzeti konszenzusra lenne szükség, de ennek az esélye jelenleg és feltehetően 2010 végéig csaknem a nullával egyenlő, vagyis a politikai, gazdasági, szociális és morális válság tovább mélyülhet, aminek legfeljebb a Jobbik vagy más párt vezérei örülhetnek, „minél rosszabb a helyzet, annál jobb nekünk“ alapon, de tisztességes magyar ember semmiképpen. Miként annak sem, ha az MSZP legújabban reklámfogásként szajkózza a nemzeti összefogás szükségességét, holott a parlamentben egyetlen életrevaló Fidesz-javaslatot (például a tizenkét-tizenöt tagú állami felügyelőbizottságok számának ésszerű csökkentését, amellyel évente forintmilliárdokat takaríthatnának meg) sem fogadott el.

A világ szerencsére már merőben más, mint Hitler és Sztálin gaztetteinek idején volt. Következésképpen a Jobbik sem jelenthet akkora veszélyt, mint egykor a nyilasok. Mégsem szabad lebecsülni, bagatellizálni kártékony szerepüket, amely főleg két szempontból is életveszélyes. Az egyik a hazai gyűlöletbeszéd és az erőszakcselekmények szítása, hiszen jelszavuk a nemzeti rendteremtés: nacionalista és faji, sőt, antiszociális alapon. A munkanélkülieket és a munkaképteleneket is egyformán büntetnék. A másik következmény határon túli: alighanem kevesen szurkolnak olyan vehemensen a Jobbik sikeréért, mint Ján Slotáék, továbbá a Szlovák Testvéri Közösség (Slovenská pospolitosť), a bukaresti parlamentből éppen kiszorult Nagy-Románia Párt tagjai, miként a szerb és az ukrán nacionalisták is, akik mindannyian további kártékony tevékenységüket a Jobbik térnyerésével magyarázhatnák és az állítólagos magyarveszéllyel indokolhatnák.

A történelem számos tragikus példája igazolja: a tűzzel játszik az a párt, amely a szélsőségesekkel szóba áll, mi több:bratyizik. Hatványozottabban vonatkozik ez a tétel Közép-Európára, ahol viszonylag kis nemzetek élnek, s ahol máig különböző nemzeti, faji előítéletek, vélt és valós sérelmek, indulatok, gyűlölködések lappanganak. Olykor felsisteregnek. S kedvezőtlen körülmények következtében akár társadalmi robbanást is okozhatnak. Most és az elkövetkező hónapokban sajnos, leginkább Magyarországon.

forrás: parametr.sk

fórumos hozzászólás a cikkhez:
Gondolatok
geo08, 2008, december 27 - 12:14

Tisztelt Szilvássy József!


Írását olvasva néhány gondolat fogalmazódott meg bennem.

Nem értem miért rossz az, ha magyar emberek a magyar emberek érdekeiért kiállnak?Miért baj az,hogy mozgalomba szerveződnek ?Miért baj az,hogy beszélnek olyan dolgokról melyeket már milliószor meg kellett volna tenni a magyar országgyűlésben ülőknek!Miért baj,hogy programja között szerepel a nem teljesítő politikus visszahívása és számonkérése?

Miért baj az, hogy nem hagyják sározni és büszkén felvállalják történelmünket? Miért baj az,hogy sorsközösséget vállalnak határon túl rekedt magyarsággal?Baj akinek fáj Trianon és máig tartó minden szenvedése?

Azt gondolom, hogy a Slota,Fico-knak nem a jobboldali(nacionalista) magyarokkal van baja. Hanem minden magyarral,aki a Kárpát medencében él. Ha Vona Gábor holnap egy virágcsokorral lepi meg Ficot, holnapután a szlovák miniszterelnök ugyan úgy irtani, bomlasztani, törni és alázni fogja a felvidéki magyarságot.

„Nyilasozni” a Jobbikkal kapcsolatban szerintem hazugság. Baj az, hogy arról beszélnek, hogy magyar ember a magyar kisvállalkozásokat segítse, tőlük vásároljon? Baj az, hogy tanítja, segíti, terjeszti a magyar kultúrát és a magyar nyelvet? Baj, hogy főiskolákat hozz létre? Baj, hogy nem határon túli és belüli magyarokról, hanem MAGYAROKRÓL beszél?

Szerintem óriási csúsztatás úgy állítani be ezt a mozgalmat, hogy azt mondja: minden roma bűnöző. Ilyenről soha nem beszéltek. Mindössze azt akarják elérni, hogy ki bűnt követ el nyerje el méltó büntetését és ne bújhasson az mögé, hogy ő kissebség. Ne legyen pozitív diszkrimináció.

Nem többet szeretne a magyar ember csak ugyanannyit, mint bárki más!

Valahogy a híradásokból mindig kimarad az, hogy Vonáék folyamatosan tárgyalnak roma vezetőkkel, beszélgetnek roma emberekkel, mert nem ellenük vannak, hanem azért,hogy együtt békében élhessünk.

Sajnos a média hihetetlen agymosást végez.Jó lenne ha végre kiállnánk egymásért . A magyarságért .És nem egymást támadnánk.

Üdvözlettel: egy horvát felmenőkkel is bíró magyar ember, aki nem tagja sem a Magyar Gárdának sem a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak .


Tisztelt Geo08
szilva, 2008, december 27 - 15:44

Köszönöm őszinte sorait, amelyekre morális kötelességemnek érzem a kimerítő, elég hosszadalmas választ.

Elöljáróban annyit, hogy eszmélésem, vagyis kora ifjúságom óta jómagam is, miként minden magyar, mélységesem fájlalom Trianont és az igazságtalan határokat szentesítő, második világháború utáni párizsi békeszerződést. Talán emiatt és megboldogult Kindernay Ede történelemtanárom bíztatására a pozsonyi Komenský Egyetemre jelentkeztem, történelem – szlovák szakra, amelyet el is végeztem. Az utóbbi szakot azért választottam, hogy közelebb kerüljek a szlovák kultúrához, fellengzősebb kifejezéssel: a néplélekhez. Diplomamunkámat Magyarország 1933 és 1941 közötti külpolitikájáról írtam. Leginkább azt kutattam, mi minden vezetett a trianoni tragédiához és Horthyéknak volt-e más lehetőségük, mint az, hogy Hitlerék oldalára álljanak. A másik út vajon csak öngyilkossághoz torkollhatott-e, amit gróf Teleki Pál választott, aki tudvalévően elítélte az egyoldalú német orientációt, igyekezett tartani a kapcsolatot az angolokkal és még az akkori Jugoszláviával is tiszavirág-életű békeszerződést kötött. Nem rajta múlott, ami aztán bekövetkezett. Nem untatom a részletekkel. Szlovák évfolyamtársaim pedig azzal döbbentettek meg, hogy ők igazságosnak tartották Trianont, amelyet nemzeti önállóságuk első fontos állomásának tartottak. Sokat vitáztunk minderről és lassanként empatikusabbak lettünk egymás nézetei iránt. A már elhunyt Páskándi Gézának van egy méltatlanul elfeledett drámája, a Távollevők, amelynek két főhőse magyar és török várvédő. Mindkettőjüket megbízták a hadászati szempontból jelentéktelen várrom őrzésével és mivel a sorsuk abban a pillanatban közös lett, fokozatosan összebarátkoztak. Ezután döbbent rá a magyar katona, hogy ami neki mohácsi vész, tragédia, az a török társának mohácsi diadal.

Igy döbbentem rá fokozatosan arra, hogy abszolút igazság a történelemben, még a határok meghúzásánál sem létezik. Ezért már a rendszerváltás után, élve a megnyílt átkelők, a szabad utazás adta lehetőségekkel, személyesen igyekeztem meggyőződni arról, hogy más nemzetek fiai miként vélekednek minderről. Sosem felejtem azt a pillanatot, amikor Bozenben (Bolzano) a dél-tiroli parlament elnök- asszonya 1992-ben azzal fogadta a szlovákiai magyar újságírókat és politikusokat, hogy ők is, mi is, olyan országban élünk, amelyet nem mi választottunk magunknak, s nemzeti szempontból nem is tekinthetjük a hazánknak. Ugyanezt mondták a belgiumi németek, a katalánok is. Nyilván nem véletlenül, a svéd kisebbség képviselői nem győzték hangoztatni, hogy Finnország is a hazájuk. Ők mindannyian találtak modus vivendit, jórészt kiegyeztek a többségi nemzettel és mára széles körű automiát vívtak ki maguknak.

Mi itt Közép-Kelet-Európában hozzájuk képest mindenképpen jelentős fáziskésésben kullogunk mögöttük. Nemcsak politikai, gazdasági értelemben, hanem tudati szinten is, hiszen nem éppen demokráciában szocializálódtunk, s a közép-európai kis nemzetek fiaiban máig vélt és valós sérelmek, előítéletek, indulatok sisteregnek. Ugyanakkor immár csaknem fél évtizede uniós tagországok vagyunk, éppen egy éve pedig már a schengeni övezethez tartozunk, ami a történelemben nagyon kevés idő.

Mégis, meggyőződésem szerint ezek a körülmények – jobban, mint bármi más --lehetővé tehetik trianoni sebeink fokozatos gyógyítását, huszonegyedik századi módon, tehát nem fegyveres konfliktusokkal, és nem is újabb határrevízióval. Hanem állampolgári és közösségi szabadságjogok révén. Ma már magyarként elvben ott élhetek, ahol csak akarok. Jómagam persze, nem akarom elhagyni a szülőföldemet, ahol magyarként és szlovák állampolgárként óhajtok boldogulni. Gyermekeim magyar tannyelvű iskolába jártak, miként az unokáim is oda járnak. Minden akadály nélkül tanulhatták, s jó pedagógusaiknak köszönhetően szerették, illetve szeretik a történelmet, a magyar történelmet is. Felnőtt leányaim egyetemi diplomát szereztek. Szlovákul, de angolul és németül is anyanyelvi szinten beszélnek.Vajon ki akadályoz meg sok szülőt abban, hogy anyanyelvi oktatást válassza gyermekeinek? Ján Slota vagy saját tévhiteik? Szlovákia még nem stabil jogállam, ezért szeretném jogaimat törvényesen szavatoltatni, a létező egyetemes jogszabályokon kívül a kisebbségi törvény, a kulturális és oktatási autonómia kivívásával. A folyamat nem könnyű és nem is gyors, habár1998 és 2006 között elérhetőbbnek tűnt, mint mostanság. Mindehhez kellő demokratikus légkör és partner kell. Mindkettő eléggé hiányzik, itt és most.

Ismét erőre kaptak Ján Slotáék és más nacionalisták. Magyarországon pedig különböző szélsőséges csoportok. Az utóbbiak közé sorolom a Jobbik Magyarországért Mozgalmat is.

Mert:

1.

Kizárólagos. Nemcsak a konzervatív, hanem a liberális, a szocdem és más pártállású emberek között is vannak tisztességes magyarok. A zsidók, cigányok, magyarországi szlovákok és más kisebbségiek között is, szép számmal.Beleértve az ateistákat is. Mert Európa sokszínű, jelképes és valós értelemben is egyre sokszínűbb.

2.

Nacionalista. Illyés Gyula szerint a „patrióta jogot véd, a nacionalista jogot sért“. A Jobbik eddigi ténykedése azt igazolja, hogy egyértelműen az utóbbi társaságba tartoznak, holott nemzeti béke ebben a térségben patrióták között születhet meg, az sem egykönnyen.
3.

Hungarista beütésű. Azt aligha lehet cáfolni, hogy sok a hasonlóság az elmúlt század harmincas éveiben felbukkant hungarista mozgalom és a Jobbik programja között. Elegendő a dokumentumokat összevetni. Mindezzel nem állítom, hogy a Jobbik a nyilasok útját kívánja követni.
4.

Más a mozgástere a parlamenti ellenzéki pártnak, s ennél is szélesebb a parlamenten kívüli pártnak, amely érthetően radikális nézeteivel is igyekszik felhívni önmagára a potenciális választópolgárok figyelmét. Sajnos, több jobbikos vezető megnyilvánulásai egyértelműen arról tanúskodnak, hogy egyáltalán nem erről van szó.

Mindezek után úgy vélem, hogy ahogy Ján Slota pártja és Robert Fico alig burkolt nacionalizmusa visszavetette a szlovák -magyar kapcsolatokat, s fellobbantotta a belpolitikai feszültségeket, a Jobbik eddigi tevékenysége és célja – nagyon enyhén fogalmazok - sem járul hozzá a jószomszédi kapcsolatok erősödéséhez, a remélt megbékéléshez.

Úgy vélem, az a célravezető, ha elsősorban a saját küszöbünk előtt söprünk, és csak ezután mutogatunk másokra. Ezt teszik a legjobb szlovák újságírók, s ez a kötelessége minden valamirevaló magyar tollforgatónak és más személynek. A jelenlegi nacionalista hangzavarban, sokféle válság közepette ez a magatartás nyújthat esélyt ahhoz, hogy egyszer béke legyen ezen a tájon is. Legalább olyan mértékben és szinten mint például Dél-Tirolban.

Tisztelettel: Szilvássy József

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

József, az autonómia
musztafa ibrahim, 2008, december 27 - 18:19
József, az autonómia dicső harcosa. Kulturális meg oktatási. Mellesleg a Jobbik szakértője is. Az meg csak nyomul, mint az állat. Már háromnál tart. Az pedig a magyar igazság, ugye? De mi lesz, ha még a parlamentbe sem jut be? Hoppá, hopp! Bizton azért mert valamirevaló magyar tollforgatók és más személyek jó előre felhívták kártékony szerepükre és az életveszílyes helyzetre a figyelmet. Társadalmi robbanás! Magyarhonban! Az elkövetkező hónapokban! Bármikor ugye, mert minden hónap ezután következik. Ezt is az ő számlájukra kell ám írni. Esetleg túllihegik valakik szerepüket? Van egy üveg pezsgőm, hogy a következő választásokon nem jut be a parlamentbe! Szilva, áll az alku? Áldás, békesség.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Magyar szóra magyar válasz!
geo08, 2008, december 27 - 20:15

Köszönöm,hogy válaszával megtisztelt, de rabolnék még pár percet az idejéből!

1.A Jobbik, mint párt valóban a magyar célokat, értékeket tűzi ki zászlajára. Azonban nem más nemzetek, népek, kultúrák ellenében, elnyomásával teszi ezt. Egyetlen olyan párt, amely programja tartalmazza a Szent Korona-tan alapján visszaállítandó jogfolytonosság alkotmányos szükségét. Melynek alapvető pontja, a demokratikusság, a népuralom, a főhatalom választhatósága, és visszahívhatósága, a társadalmi türelmesség (tolerancia) és a más népek tisztelete.

2.Ahogy megvan a zsidóknak,romáknak ,szlovákoknak ,horvátoknak a képviselete úgy kell, legyen a magyarságnak is a képviselete.

Nem tudom, hogy a több évtizednyi kommunizmus,(az ellopott), elprivatizált ál-rendszerváltás okozta, de szerintem a jelenlegi parlamentben nincs olyan párt, aki a MAGYAR érdekeket igazán és tisztségesen képviselné! Csak az ország kiárusítása és eladósítása folyik és valaki tényleg ennek akar gátat szabni.

3.Ahol állandóan a magyar történelmet gyalázzák, jelképeinket gúnyolják parlamentben lévő úgynevezett „magyar pártok „.Lásd példának az Árpád sávos zászlót. Ott tenni kell valamit. Mi lesz, holnap betiltjuk a piros,fehér,zöld zászlót ,mert valamikor vörös csillag csúfosodott benne?Mind mind undorító hataloméhség a hatalomban lévőktől mert amíg szélsőségesesekkel,nácikkal lehet riogatni nem foglalkozunk azzal,hogy 18 év alatt padlóra küldte az országot az úgynevezett” tisztelt ház”.

4.A Magyar Országgyűlésben nincs új párt .Akik vannak, a kezdetektől ott vannak .A zavarosban alakultak ,kurtán - furcsán és mára eljátszották az emberek bizalmát.A Jobbik egy alulról szervezkedő párt. Olyan emberekkel akik nem a hazából éltek eddig ,hanem (nagyon remélem )érte akarnak.

5.Trianon.

Felvidék.

Szerintem annak, hogy Felvidéki magyarságnak nincs autonómiája a jelenlegi magyar parlamenti pártok is felelősek. Semmit nem tettek azért, hogy segítsenek. Aláírtak minden szerződést, ami Magyarországot és a Kárpát medencei magyarságot súlyosan bántotta, csorbította, alázta. Az, ahogy mostanában körüludvarolják Ficoékat, például az általam egyáltalán nem tisztelt Gyurcsány Ferenc, nem használ. Szép szavak, hogy párbeszéd meg, hogy mindkét fél engedjen,meg,hogy megnyíltak a határok.De sajnos nem vezet eredményre. Kiröhögnek minket.A másik fél (szlovák) nemhogy örülne annak a számukra kedvező történelmi fordulatnak ,hogy egyáltalán létezhet Szlovákia. Ehelyett durván terrorizálja a saját hazájában élő magyarságot. Benes dekrétum, Dunaszerdahely,Malina Hedvig,magyar helységnevek a tankönyvekben…stb. Itt az Unió itt a 21.század és még mindig ilyen gazságok ellen kell harcolni?Mert a megmondó emberek,megmondják,hogy Trianon lejárt lemez és minek bolygatni? 5 millió magyar emberről van szó. Akiket a saját földjükön gyilkoltak, aláznak nap, mint nap.

Van a Jobbik mely igenis felemeli a szavát ez ellen,és nem attól fél,hogy Brüsszelből kap egy ejnye- bejnyét.

Nem fegyverek kellenek, hanem határozott kiállás a magyarságért és az igazságért. Nem szolgalelkű megalkuvó külpolitika, hanem érdekképviselet. Saját jogaink, magyarságunk képviselete.Mert ami Pozsonyban fáj egy magyarnak az nekem is fáj itt Szombathelyen.

Természetes, hogy egy szlováknak jó Trianon. De legyen természetes, hogy egy magyarnak nem az. Ettől még lehet békében élni, csak tisztelni kell a másikat, de nem úgy ,hogy megtagadjuk mindazt, melyet őseink teremtettek .Megmaradni embernek és magyarnak. Szerintem.


Őszinte tisztelettel: Zoli (akinek a mohácsi vész –tragédia!)


* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

geo08, csak úgy
musztafa ibrahim, 2008, december 27 - 20:37
geo08, csak úgy közbekiabálok. A piros, fehér, zöld zászlót már tegnap betiltották nálunk, bajnoki focimeccseken. Tegyetek már valamit, ha azt írod, hogy tenni kell. Bármilyen kérdésben, ami minket illet engedtessék meg, hogy elmondjuk véleményünket. Még autonómia kérdésében is. Mielőtt felelőseket keresnél. Áldás, béklesség.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Egyet értek
kismolnar, 2008, december 27 - 23:07

Engem sokka jobban zavar, hogy a gátlástalan bolsevikok "szocialista" meg "liberális" jelzők mögé bújva, moszkvában nagyon profin kiképezve osztják mai napig is az észt! El akarják dönteni ki a szélsőséges, meg fasiszta. Közben meg semmi másról nem szól a cucc, mint a közpénzek megszerzéséről.

Nézzük már meg, a francba, 1989-től 19 év alatt szinte ugyanazok bitorolják a hatalmat, itt is, ott is. Az mindegy hogy éppen kormányon, vagy ellenzékben. Akkor is dől a lé. Aztán megjelenik egy-egy kis párt mint a jobbik, azonnal rá kell sütni valami jelzőt, hogy fasiszta, meg nacionalista, meg hogy soviniszta. A lényeg, hogy elijesztjék az embereket tőlük, mert nehogy már ne az a kiválasztott réteg kezében legyen a zsozsó...

Ami meg a nacionalizmust illeti, szerintem nem az a veszélyes, hanem a gátlástalan liberalizmus. Az fontos, hogy a cigány cigány maradhasson, büszke lehessen rá, hogy az, meg a zsidó is ugyanúgy, csak az a baj, ha a magyar, magyar akar maradni, ezzel már veszélyezeti a többieket? Rohadt kommunista, cionista propaganda.

ennyi....

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Elkeserítő a helyzet
giovanni, 2008, december 27 - 18:36

Az elhangzottakhoz.

MO helyzete nagyon rossz. Nem volt véletlen a gyurcsányi "elkúrtuk". De ezt aztán annyira elkúrták, hogy a kiutat nem lehet látni. Vállalhatatlan egy parlamenti demokráciában, hogy

1. valaki hatalmon maradjon, miután bevallja, hogy hazudott a választási kampányban. Ez - a többi hasonló dologgal együtt - erkölcsi fertővé züllesztette Magyarországot;

2. a parlamenti pártok nyíltan felvállalva úgy szavaznak meg dolgokat, hogynem is olvasták/olvashatták (pl. Lisszaboni Szerződés)

3. hogy a legnagyobb ellenzéki párt direkt rossz kampánystartégiát választ, nehogy megnyerje a választásokat és esetleg kormányoznia kelljen a válságban.

A demokrácia pofonköpéséről van szó; nem vagyok feltétlen híve a demokráciának, de jobb rendszert még nem találtak ki, ezért támogatom.

Az MSZP-t és a Fideszt már érintettem. A többi parlamenti pártról inkább nem is írnék. (Lásd pl. Kóka elnökválasztás-ügyét, vagy az Almássy-ügyet; ezeket nem lehet elbagatelizálni, a demokrácia alapjairól van szó; ha ezek begatell ügyek, akkor MO már nem demokrácia...)

A társadalom érték- és morális válságban van. Annyi az ország adóssága, hogy a következő két generáció sem fogja tudni kifizetni, és a politikai elit működésképtelen. Nem tudom, kinek az érdeke ez, de a MO tisztességes dolgozó, vállalkozó, adófizető polgárainak biztosan nem. Ezeknek az embereknek talán az előrehozott választás lenne az érdekük, vagy egy teljes rendszerváltás, új pártokkal, vagy nem tudom. Mindenképp valami radikális.

Nem tudom, hogy a Jobbik beváltja-e a hozzá fűzött reményeket, de ha én MO-n élnék, nem tudom, ki másban bízhatnék.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Tisztelt eddigi hozzászólók
szilva, 2008, december 27 - 21:32

Nagy érdeklődéssel olvasom véleményeiket, gondolataikat, amelyek közül nagyon sokkal egyetértek. Azzal is, hogy új pártok is kellenének az Országgyűlésbe. Kedves geo08: Az Árpád sávos zászló dicső történelmét jól ismerem, de sajnos, ezt a lobogót és jelképet a nyilasok -- kétharmad részben -- is használták. Bemocsokolták. Ezért vált ki sok idős emberben aggodalmat.

Kedves Giovanni: bölcs dolgokat írt le, de főleg abban a kételkedem, hogy a Fidesz szándékosan rossz taktikát választ, csakhogy ne kelljen kormányoznia. Szerintem minél hamarabb meg akarja kaparintani a hatalmat, s erre legkésőbb 20010-ben soha nem tapasztalt esélye van.

S most a lényeg: Kétségtelen, hogy romlott a szlovákiai magyarság közérzete, fölerősödött a veszélyérzetünk, mindez elsősorban a jelenlegi kormánykoalíció miatt, de azért -- hála Istennek -- durva támadások nem érnek bennünket. S tőlünk is függ, mi lesz velünk, milyen közeljövő vár ránk. Megmaradunk-e magyarnak vagy asszimilálódunk, ahogy sajnos, Szlovákiában is tapasztalom. Tíz év alatt ötvenezer magyarral lett kevesebb.Emiatt aggódva várom a legközelebbi népszámlálást.

A hatékony magyar érdekképviselet hihetetlenül nehéz feladat Brüsszelben. Magyarország stratégiai szerepe sajnos, messze nem olyan jelentős, mint Koszovóé vagy Romániáé. Márpedig a mai világban is nagy horderejű ügyekben ez a döntő szempont, olykor még kisebbségi kérdésekben is. Tőkés László kijutott Brüsszelbe, de a románok miatt még az Európai Néppártba sem vették be, amely a legerősebb frakció. Ugyanerre a sorsra juthat a Jobbik is, ha bejut az Országgyűlésbe.Márpedig szövetségesek nélkül a legnemesebb ügy képviselete is csaknem reménytelen.

Mindezek ellenére öntsünk tiszta vizet a pohárba:

Bármilyen közösségi jogbővítés, a határon túli magyarság helyzetének európai léptékű megoldása kétféleképpen érhető el:

l. fegyverekkel, ami szerintem Európában kivitelezhetetlen és megengedhetetlen.

2. Életképes, békés stratégiával, amelynek fontos eleme az, hogy tudást, felkészültséget, gazdasági potenciált illetően számottevő fél legyünk, politikusaink és más közéleti személyiségeink kellő helyzetet teremtsenek, mert a többségi nemzetek csak ilyen esetben állnak tárgyalnak velünk érdemben. Ekkor, csak ekkor látják majd be, hogy szükséges az egyezkedés. A kiegyezés. Ahogy a révkomáromi Selye János Egyetem létrehozásával már egyszer sikerült. Ez a stratégia rögös, hosszas úton vezet, de egyáltalán nem biztos, hogy zsákutcába torkollik. Én rendületlenül ebben bízom.

Ami pedig Musztafa felszólítását illeti: focimeccsekre fogadok, pezsgőre, több palackra sem sajnálom a pénzt, de a képviselőházi választásokat, a népképviselet ügyét sokkal fontosabbnak tartom annál, hogy holmi fogadások szintjére süllyesszem le.

Ennyi a mondásom, tisztelettel:Szilvássy József

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Sebaj József. Én is csak
musztafa ibrahim, 2008, december 27 - 23:36
Sebaj József. Én is csak azért merészeltem ajánlani, mert egyrészt nagyon bízom benne, hogy nem sikerülhet nekik, másrészt meg kíváncsi valék, hogy Te mennyire tartod jogosultságát sikerüknek. Tehát marad még a kérés, hány százalék esélyt adsz a bejutásukra? Reménykedve várom válaszod. Áldás, békesség.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Musztafa úr,
szilva, 2008, december 28 - 08:09

Én a mai magyarországi helyzetet ismerve, reálisnak tartom, hogy a Jobbik átlépi a parlamenti küszöböt, tehát öt százaléknál több szavazatot kap.

Szép vasárnapot:Szilvássy József

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Szilvássy úr,Musztafa
geo08, 2008, december 28 - 09:40

Jó reggelt!


Csak néhány gondolat!


1.Az Árpádsávos zászlóhoz hasonló „valami” valóban jelképe volt a nyilasoknak, szerencsére rövid ideig. És elhiszem, hogy emberek egy csoportjában ez félelmet kelt. Ugyanakkor az MSZP is félelmet kelt rengeteg emberben, mert utódja, gyermeke az MSZMP nevű förmedvénynek. És valahogy úgy látom, ezt kevesen teszik szóvá. Megint a kettős mérce!


2.A Jobbik vezető EP képviselő jelöltje Morvai Krisztina. Nekem nagyon hiteles személyiség és nagyon úgy érzem, ha bejut az EP-be sok sok dologra ráirányítja majd a figyelmet.


3.A Jobbik vezetői arról beszélnek, mint a maga idejében Zrínyi, Rákóczi, Kossuth vagy akár Széchenyi. És most nem a politikusi nagyságról (összehasonlíthatatlan persze!), hanem a magyarságért való kiállásról írok.


4.Éppen Koszovó példája bizonyítja. Ha valaki mögött ott az anyaország. Sok mindent elérhet!

A mi szégyenünk, hogy Jugoszláviából szinte már minden népcsoport országot csinált. Csak a Vajdaság szenved még a rác rabigában.

Kedves József! A kiegyezéshez az kell, hogy mindkét fél engedjen. Az nem megy, hogy mindig a magyar enged, és a magyar szenved!

Egy példa: A tankönyvek helységnevei. Slotáék taktikája nagyon alattomos. A legnagyobbat, legszemtelenebbet akarni és a végén majd örülünk annak is mi magyarok, hogy a könyv végén kis betűvel odaírják majd magyarul hogy pl.Kassa! És biztos, hogy így lesz!


5.Musztafa! Én tényleg felelősöket keresek és magamban is megtalálom! A szívem vérzett mikor meghallottam a nemzeti zászló betiltását. Minden erőmmel azon vagyok, hogy tegyek valamit. És vagyunk még így egy páran ebben a csonkahonban. De ez csak úgy megy, ha összefogunk. Kárpátalja, Erdély, Felvidék. Vajdaság, Muravidék és minden magyar, akinek fontos, hogy magyar lehessen és maradhasson. Csak együtt megy!

Dunaszerdahelyi meccs után szégyelltem magam, hogy Szombathelyen (velem együtt) csak 200 ember ment ki a főtérre és tiltakozott az erőszak ellen.200 ezer kellett volna!

Még egyszer írom, ha holnap minden magyar olyan táblát tart az égbe, hogy szeretünk Szlovákia ,nem változik, semmi.Ez van. Csak magunkra számíthatunk!


6.Engem ugyan nem kérdeztek. De a Jobbik szerintem most úgy 10 százalék fölött.

Egyetlen gyengítő tényező a magyar sajtó riogatása mellett az, hogy sokan a Fideszre szavaznak, mert attól félnek, ha nem újra Gyurcsányia polgárai lesznek.

7.Egy történet a végére:

Telefonos közvélemény kutatás Magyarország 2008

-Jó napot! Kire szavazna ma, ha választások lennének?

-A Jobbik Magyarországért Mozgalomra.

-Nálunk arra nem lehet!

-A Jobbik Magyarországért Mozgalomra

-Arra nem lehet! MSZP,SZDSZ,FIDESZ,MDF.Ez a választék.


Erre mit lehet mondani?


8.Mindenkinek szép vasárnapot kívánok!

Üdvözlettel:Zoli


* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Először is: nagyon
giovanni, 2008, december 27 - 23:18

Először is: nagyon örülök neki, hogy értelmes keretek között tudunk beszélni ezekről a dolgokról. Szélesebb körben ez korántsem lenne ilyen könnyű. Hitem szerint medig a magyarságnak fel kell dolgoznia a Trianom óta sorozatban minket ért traumákat, és ezt elsősorban azzal tudjuk segíteni, ha beszélünk róla.

----

Másodszor: MO-n, de Szlovákiában is, ha megfigyeljük, nincs igazán új parlamenti párt. Igény viszont lenne rá, mindkét országban. Nem véletlen. Amit nálunk Mečiar intézett, az Magyarországon is megtörtént: a parlamenti elit bebetonozta magát. MO-n a választási rendszer olyan (remélem jól közelítek, és nagyobbakat nem tévedek; utánanéztem ezeknek a dolgoknak, de szakértő nem vagyok), hogy képviselő 3-féleképp lehetsz: egyéni keületből, megyei listáról, vagy országos listáról. Az egyéni kerületet meg kell nyerni (erre meglátásom szerint nem parlamenti pártnek szinte sehol sincs esélye). A megyei listák nem tudom pontosan hogyan működnek, de ahhoz, hogy egyáltalán állítson megyei listát egy pár, ahhoz a megyéhez tartozó egyéni kerületek egy bizonyos részében jelölttel kell rendelkeznie (vagyis annyiszor 750 kopogtatócédulát kell gyűjteni). Országos listát pedig akkor állíthat, ha a megyék egy bizonyos hányadában megyei listája van. Kis pártok helyzete elemzése céljából talán jó példa az MDF 2006-os szereplése: egyéni kerületbeli helyük ha, akkor alig, csupa listás helyet szereztek. Vagyis kis párt számára a listaállítás lehetősége a lényeg: ami az országban elszórtan több tízezer aktív támogató esetén lehetséges (kopogtatócédulák az egyéni választásokhoz). Vagyis ahhoz hogy egyáltalán esély legyen, kell nagyon sok (több 10 ezer támogató, és több 100 aktivista). Mivel egy politizálni vágyó ritkán csatlakozik egy kis párthoz (akinek eleve kevés esélye), szinte lehetetlen új pártot az Országgyűlésbe juttatni.

----

A Fidesz kampánya 2006-ban a "rosszabbul élünk mint 4 éve" szlogenre épült. Ami egyszerűen nem volt igaz. A sok felelőtlen osztogatás miatt az emberek - átmenetileg - átlagosan jobban éltek, mint 2002-ben. Ezt tudniuk kellett.

Érdekes helyzetben volt a Fidesz és OV 2006 tavaszán. Pontosan tudniuk kellett, milyen helyzetben az ország. Hogy a megválasztott új kormány nyáron megszorításokat vezet be, vagy ha nem, akkor ősszel bejelentik MO államcsődjét (ez az őszödi beszédből derül ki). Ilyen helyzetben nem tudom, pusztán az önérdekemet vizsgálva, akartam volna-e kormányozni a helyükben. OV megszorítása a 2010-es bukást készítette volna elő, amikor a szocik diadalittasan újra kormányra kerülhettek volna.

----

A választási csalás lehetőségéről: van egy módszer, ami ellen nem lehet védekezni: a láncszavazás.

A lényeg: szavazatokért fizetek. Elviszik az első embert, azzal, hogy hozza ki a választási helyiségből a szavazólapját, üresen. Kitöltik az üres lapot a párt jelöltjét megjelölve. Az összes utána következőt pedig beküldik, hogy dobja be a kitöltöttet és saját üres papírját hozza ki. Ha X embert visznek, akkor az X-1 tuti szavazat, és nem kimutatható, hogy melyik párt volt a csaló: a VB csak egy üres borítékot talál.

----

A változásról. Nem tőlünk függ a dolog, de várhatóan nagyon erős feszültségek lesznek 20-30 éven belül az egész EU-ban (ha létezik még akkor).Ha akarjuk ha nem, így lesz. A szociális és a nyugdíjrendszer finanaszírozhatatlanná válik ennyi idő alatt. A népesség fogy. Vagy radikális rendszer-reform, vagy összeomlás jön.(mindkettő feszültséget okoz)

Mint ahogy Trianon(-), a bécsi döntés(+), a Párizsi Békeszerződés(-) sem a magyarok erején múlott, hogy úgy alakult, ahogy, a jövőben sem fog a mi akaratunknak meghajolni senki.

A magyaroknak körbe kellene nézni, de először magukba, eldönteni, mik a céljaik. Ha ezek megvannak, körbenézve jól kell kalkulálni a folyamatokkal. Még jó ideig nem leszünk tényezők, hogy alakítsuk a világ folyamatait, de ha legalább előrlátunk, akkor elérhetjük, hogy a hullámokat meglovagolva, erősödve kerüljünk ki az egyes történésekből, és ne a fejünk felett csapjanak össze a hullámok, mint eddig.

Csak 3 illusztratív példa, amire a magyar kormányok nem voltak felkészülve:

- Ukrajna függetlenedésekor vissza lehetett volna kérni Kárpátalját (ha jól tudom, MO Kormánya volt az első, aki hivatalosan elismerte független államnak az Szovjetunióból kiváló Ukrajnát, és az ukrán vezetésnek akkor nem okozott volna ez gondot)

- Szlovákia függetlenedésekor vissza lehetett volna kérni a Felvidéket (vagy legalábbis)

- Szerbia bombázásakor nem kellett volna a Napkeltében kikotyogni a "szigorúan bizalmas" szárazföldi invázió-tervet (MO területéről), és akkor talán megvalósul az invázió, de ha nem is, akkoris talán lehetett volna a dél-tyrolihoz hasonló védhatalmi státuszt kiharcolni MO részére a Vajdaság vonatkozásában

Ez mind kurázsi kérdése: kell tudni mondani, hogy "nekünk igenis igényünk van".

----

Ami a Jobbikot illeti: lehet hogy idővel találnak szövetségest, vagy megoldják, hogyan érvényesítik politikájukat. Ha nem, akkor maguktól kihullanak. A jelenlegi helyzetnél rosszabbak nem lehetnek. Személy szerint én adnék nekik esélyt.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

giovanni, próbáltam
musztafa ibrahim, 2008, december 28 - 00:04
giovanni, próbáltam figyelmesen olvasni, de a végére a kurázsi abbamaradt. Milyen igényekről beszélsz te Szlovákia függetlenedésekor? Vaffanculo! Máskor próbálj rövidebben, értelmesen írni, mert ilyen marhaságok után már ennyit bizton nem olvasok végig tőled. Áldás, békesség.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona