Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Jogegyenlőségért
Magyar Polgári Párt - JMPP

Maďarská občianska strana za rovnoprávnosť - MOSR

Alászolgája felvidéki és honföldi magyarság, csak szolgálni akarjuk embertársainkat.Nélkülünk nem lesz magyar érdekképviselet a szlovák parlamentben!

2009.6.9.
Bugár eddig is jegelte az önrendelkezés jogos ügyét, a HÍD-on az autonómisták nem kelhetnek át, a megmaradt mököpös társaság pedig, most a MOST-ol megijedve méginkább nem merik felvállalni az autonómia ügyét, mert félni fognak, hogy 2010-ben nem kerülnek be a parlamenetbe. A Duray-nak elküldött kapcsolatteremtő emailjaimra még csak választ sem kaptam, nemakarásnak nyögdécselés lett a vége és ez zajlik már 10 éve. Mököpösök és az hidasok ezt akarják, továbbra is tudatlanságban tartani a felvidéki magyarságot, minket. Nekünk magyaroknak nem HIDAKRA, hanem JOGEGYENLŐSÉGRE van szükségünk, ez állítja meg az asszimilációt és adja meg az alkotmányos diszkriminációmentes azonos jogainkat.

Mi a megoldás?

Másfél éve csak azt a szót ejtettem ki, hogy a felvidéki magyarságnak szüksége lenne egy másik pártra, amelyik ténylegesen érte és érdekében küzdene, máris magyarellenes lettem.

Mozgalom a Regionalizmusért (MaRe) ezt akartuk

Mikor ezt megpróbáltuk egy éve összehozni megvádoltak minket, hogy az MKP szétverésére törekszünk és meg akarjuk bontani a magyar egységet (bár már akkor sem volt, csak a megélhetési érdek tartotta egybe az MKP-t). Ma Bugár szétveri az emkápét.
Igen, kettősmérce. Amit szabad az ökörnek (a politikusoknak), nem szabad a tinónak (a népnek)?


Ezért mivelhogy már nem mi vagyunk az egységrombolók, újból meghirdetem Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt kezdeményezési bizottságának a találkozóját augusztus 8-ra, Komáromba a www.commora.hu oldal aljáról be lehet jelentkezni. Ez egy alulról építkező mozgalom, párt lesz. A MaRe programja lesz a kiindulópont, de majd a kezdeményező bizottság fogja eldönteni a további konkrét lépéseket, fogadja el a programtervezetet. Tehát akinek már elege van a hazudozásból és ténylegesen a felvidéki magyarság megmaradásának az ügyében szeretne tevékenykedni, az csatlakozzon. Mi lehetünk az a harmadik erő, amelyik nem hazudozással és mellébeszéléssel küzd a felvidéki magyarság szavazataiért, hanem csakis az igazmondás segítségével.

www.commora.hu oldal aljáról az impresszumban található email címre lehet kapcsolatteremtő emaliját küldeni, vagy innen:
JMPP e-mail cím

Elsődleges céljai, javaslat:
1. Az országon belüli önrendelkezés (nemzetközileg is elismert emberjogi normák szabályai szerint), a határok tiszteletben tartása mellett, a közös területi autonómia azonos jogokkal történő kikövetelése. Két, vagy több hivatalos nyelvvel!
2. Gazdaságilag erős régiók létrehozása.
3. A szlovák nemzetállamból, polgári elven működő Szlovákia létrehozása, minden állampolgárának nemzetiségi (nemzeti, etnikumi) jogainak a figyelembevételével.
4. Esélyegyenlőséget az élet minden területén, minden polgárnak.

Már most kijelentem én ennek az új pártnak az elnöke nem leszek, egy fiatal agilis, nyelveket tudó elnöke lesz. Tehát fiatal barátaim, akiknek elegük van az MKP és a jövendőbeli exmkp-s emberekből összeverődni készülő pártból csatlakozzon a JMPP-hez, hogy ne mások döntsenek a sorsunk felöl, hanem mi, a semmibevett nép legyünk a történések mozgatóereje. Ha a szív diktálja a cselekedeinket és nem a mostani politikusaink megélhetési és erkölcstelen politizálása, akkor, de csak akkor maradunk meg őshonos népként ezeréves szülőföldünkön és a felvidéki magyarság nem fog elveszni a mostani politikusok nemakarásának az útvesztőjében.

A mi segítségünk nélkül sem az MKP, sem a HÍD nem tud majd bekerülni a szlovák parlamentbe!!! Így mi biztosan ott leszünk.

Bósza János

u.i.: Adjátok tovább és gyertek el minél többen az augusztusi találkozóra, csak tízezer aláírás és a felvidéki magyarságnak végre lesz egy saját pártja, amelyik érte, nem pedig ellene fog politizálni. Mögöttünk nincs ott a pénz oligarchia, a nagytőke, tehát a lelkünket sem kell eladnunk, nekünk elég lesz a sikerhez csakis az igazat mondani. Mi alulról építkezünk, így minden felajánlást szívesen elfogadunk, legyen az használt számítógép, sokszorosítási lehetőség, jogi tanácsadás, bármit ami a munkánkat elősegíti, de főleg most a legfontosabb az lesz, hogy az email címre jelentkező aktivistáink segítségével összeszedjük minél hamarabb a bejegyzésünkhez szükséges 10 ezer aláírást. Bárki őszinte segítségét elfogadjuk.
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Szentandrási Tibor [ 2009-06-23 19:02 ]

S szólok gyönge embörkint, nem majomkint: legyen!
Minden jót kívánva mindenkinek üdvözlettel
Szentandrási Tibormajom [ 2009-06-11 23:28 ]

e csak vicc akara lenni, bocs.
igazad van. csak kínlódom.
minden jót! stb.Bósza János [ 2009-06-11 12:01 ]

Kedves m. nem tudom ez állítás, vagy kérdés volt, de azért válaszolok. Már mondtam, írtam mindenki véleménye fontos, még azoké is akik az autonómia ellen vannak. Elfogadom a nézetedet, tiszteletben tartom a véleményedet és köszönöm a hozzászólásodat.majom [ 2009-06-11 07:31 ]

Kedves Embör!
Dejszen má' vo't rúla szóu, hogy nem főkint et ni kaj ótó no miját xetne B. ú., hanem po'gárit - s területit es, de ha má' az oktatási s kult úr ál is möglönne, az is nagy lépés lönne ki az nagy magyar sírbul! Idvöz lettel 1 majomHombre [ 2009-06-10 22:34 ]

félvidék, ne feledjük: közép meg kelet felé nem teljes tömbben él a magyarság, ezért nem jó a területi, csak a kulturális és oktatási autonómiaBósza János [ 2009-06-10 19:09 ]

természetesen, amit itt megfogalmazok, az csupán saját nézet, ha sikerül a pártot életrehívni, ott majd a többség dönti el, komoly viták után, hogy pártprogramba mi kerül be és hogyan. Egy biztos, hogy a jogegyenlőség kikövetelése, konkretizálása a legfontosabb tényező, maga az autonómia formája, az csupán egy közeg ahol a kivívott jogokat alkalmazni lehet. Az autonómia területet hívhatják, kerületnek, tartománynak, régiónak, környéknek mindegy, lényeg a ledelegált autonóm jogokban rejlik és az autonóm területek szerkezeti felépítésében. Az a fontos, hogy elinduljon egy békés vita a magyarok képviselői és a szlovákok között autonómia témában.Bósza János [ 2009-06-10 18:38 ]

A többség a szlovák nemzetiségű, a szlovák nemzet része, a kisebbségek, az lehet magyar nemzetiségű, a magyar nemzet része, folytathatnám roma, ruszin stb.
A kisebbség elnevezés lényegében az egész Szlovákiára szokták értelmezni, mint a nem szlovák nemzetiségű polgárokra.
Az már matematika, hogy a kisebbség hol alkot többséget. Ahol többséget alkot és ott hoznak létre területi autonómiát, ezeket hívják etnikai alapú politikai autonómiáknak. Ha polgári elvű területi autonómiában gondolkodunk (egyébként ez szerintem a legreálisabb amibe a szlovákok belemennének, bele lehetne őket jogilag rántani) már a ter. aut. belüli arányok nem lényegesek. Itt a jog, a ledelegált jogok, a jogegyenlőség az ami lényeges, mert ez állítja meg az asszimilációt. Ebbe a szlovákok sem tudnak belekötni, mert nem politikai és egyben nem etnikai autonómiáról van szó, tehát az az állításuk, hogy az autonómia után jön az elszakadás már nem állja meg a helyét, mert általában mikor elszakadásról beszélünk, akkor az mindig ott történik, ahol az állami szinten lévő kisebbség helyi szinten többségbe kerül és átülteti az akaratát ami az elszakadáshoz vezethet.
A tegnapi hozzászólásomban említettem, hogy a kislépések taktikáját kell alkalmaznunk.
Mi a legfontosabb a magyar nemzetrész szemszögéből, megállítani az asszimilációt, minden áron. Olyan jogrendszert kell életrehívni, ami az esélyegyenlőséget megteremti, gazdasági életben, nyelvhasználatban, kultúra, lényegében mindenütt. Ennek a célnak legjobban megfelel a kétnyelvűség kötelező szintű formájának a törvény formájában való bevezetése.félvidék [ 2009-06-10 17:20 ]

Kedves János!
Az elképzelésül első olvasatra nem rossz, azonban van egy alapvető probléma: Felvidék déli részén elő magyarok nem kisebbséget, hanem többséget alkotnak, DE HÁT EZ AZ EGÉSZ LÉNYEGE! TÖBBSÉG VAGYUNK, NEM PEDIG KISEBBSÉG!!!
Bósza János [ 2009-06-10 14:41 ]

Bevallom én a területi autonómiában látom a legmagasabb szintű jogbiztonságot, ami kulturát és az iskolaügyet is illeti. Azzal maximálisan egyetértek mindenkit meg kell hallgatni, mindenki véleménye fontos, tehát akár még az ellenvéleményekben is lehet találni olyan pozitívumokat ami elősegíti, azonos jogok békés kikövetelését. Mert amikor én az autonómiáról beszélek, akkor egy olyan közegre gondolok, ahol a jogegyenlőség megvan, minden polgár egyforma. Ugyanis nem az autonómia állítsa meg az asszimilációt, hanem a ledelegált jogok, ezeket lehet részben és teljes terjedelmükben átadni egy terület lakosságának a polgároknak. Tehát a részmegoldás lehet akár a perszonális, vagy csak a kultúrális autonómia, mondjuk mint egy békés átmenet, s ha ez meglesz lehet a keletkező tapasztalatokból kiindulva, elgondolkozni azon, hogyan tovább. Vagy a meglévő közigazgatási határok átrajzolásával, kanton rendszer, regionalizmus, vagy politikai területi autonómia bevezetésén fogunk munkálkodni.
Egy biztos a mostani helyzet, nagyon rossz, ha gyorsan, s ha radikális (pozitív értelemben) lépésekre nem szánjuk el magunkat, akkor 20-30 év múlva Bugár pártja márcsak egy pilléren álló MOST marad, mi pedig végérvényesen először elszorványosodunk, majd véglegesen eltününk az asszimilációs folyamatok útvesztőjében.
Ide majd mindenki leírhatja a véleményét, aki aki az jónak látja, csatlakozhat és belülről formálhatja saját tapasztalata és akarata segítségével a Jogegyenlőségért MPP-t.
A végleges program csak komoly viták után fog elkészülni, minél többen fognak, akár itt is hozzászólni, annál tökéletesebb lesz a végleges program.
A gazdasági problémáinkat ismerjük, a beruházások nagytöbbsége északra megy, pedig vannak jó termőföldjeink, vizünk, ami 21.sz. stratégiai nyersanyaga lesz, mindennek a mozgatóeleme, tehát van mire alapozni egy gazdag autonóm terület létjogosultságát. Nem szabad bizonyos tényeket, amelyek számunkra fontosak eltitkolni és nem szabad mindent állandóan politikai síkban megközelíteni. Mert pl. a gazdasági problémák egyformánt érintik az itt élő szlovákokat, magyarokat, romákat, a kevert családbekieket és mindenki mást aki érintve van a témában. Tehát az itt élő többségi nép fiainak, lányainak el kell magyarázni, egy közös autonómia számukra is fontos, mert gazdasági fellendülést eredményez és ami a jogokat illeti ők semmiben sem károsodnak, csak a többi kisebbség megkapja az alkotmányos azonos jogait és ez nem nevezhető a többségi nép diszkriminációjának, ahogyan manapság riogassák a déli szlovákokat autonómia témában. Le kell ülni és én tudom ha mind a két fél az egyezségre fog törekedni, akkor az egyezség meg is lesz, ami szerintem KÖZÖS TERÜLET AUTONÓMIÁ-ban fog kicsúcsosodni, mint egy olyan közegben ahol a jogegyenlőség szabálya szerint az esélyegyenlőség mindenki számára egyforma és egy természetes dolog lesz.Hombre [ 2009-06-10 13:25 ]

Köszönöm a válaszokat abraka, de egyet hadd szögezzek le: Szlovákiában semmiképp nem jöhet szóba a területi autonómia, egyenesen ellene vagyok, viszont a kulturális és oktatási autonómiát nagyban támogatom/ám, de legfőképpen melléje a gazdasági autonómiát.....

Másrészt abraka, mielőtt a pártotok meghozná végleges programját, mindenképp szükségesnek tartom egy közvélemény kutatás elvégzését, hogy pontosan még mit is várna az ég adta nép ettől a párttól, fontoljátok meg ezeket a dolgokat!!!!sTb. [ 2009-06-10 11:28 ]

Tisztelt Bósza úr!
Én is köszönöm a gyors, nyitott s korrekt válaszát.
Üdvözlettel
sTb.) s nem a SIS, se a néhai St. b.Bósza János [ 2009-06-10 09:32 ]

Kedves hozzászóló, a nick nevét most inkább nem írnám le, mivelhogy ha hozzászólt, s gondolom tetrekész ember, az ilyen nem lehet ....nevezni.
Visszatérve a kérdéséhez.
Augusztus 8-ra meghirdetett kezdeményező találkozón mindenki elmondhatja a javaslatait, ez a mostani név is csak egy javaslat, ha úgy dönt a többség, hogy a név maradjon a MaRe, akkor az lesz. Tudja az az igazság, hogy az akkori aláírásgyűjtést lényegében el sem kezdtük, pontosabban néhány akkori aktivistánk néhány százat összeszedett, de ezek többsége akkor el sem juttaták hozzám, csak informáltak. Mert Ön is tudja azért hagytuk abba, mert az MKP-sok és sajnos a közvélemény, az emberek ellenünk fordultak, hogy a magyar egységet akarjuk megbontani és mi miattunk talán a parlamentbe nem fog bejutni egyik magyarérdekű párt sem. Hallgattunk a nép szavára és kivártunk. Ma már tudjuk, hogy az egységet nem mi romboltuk szét, hanem a bugárista HÍD párt, azzal, hogy kiléptek az MKP-ból és létrehozzák a saját pártjukat.
Mi annak idején is azzal hirdettük meg a MaRe-t, hogy a nemzeti minimumot minden magyar pártnak el kell fogadnia, így egy esetleges parlamenti vagy más választás kapcsán hajlandóak leszünk az együttműködésre. Ahogyan a mai nyilatkozatomban is írom, mi most sem, akkor sem valakik ellen, hanem valakikért akartunk, most is akarunk küzdeni. Tehát mi nyitottak vagyunk mindenki felé, pl egy parlamenti választáskor, az erősebb párt platformán történő induláshoz, hogy a magyarság szavazatai ne vesszenek el, sőt gyarapodhassanak.
Szerinten Ön már most egész ember hisz véleménye van és akar is tenni egy jogos, békés ügy érdekében.
Üdvözlettel és sok bátorságot kívánva
Bósza János
félember [ 2009-06-10 08:52 ]

A fél ember nem egész, ha konzervatív - egy-két kérdése van:
Mért nem lehet használni a MaRes íveket, amiken már összegyűlt tán pár száz aláírás - ami azt is jelenti mért ne használjuk a MaRe nevet a 3. tervezett párt neveként továbbra is?
Nem hiszem, hogy a gazdagék támogatta primcsi Bugáréknak lesz támogatottsága. Félek a 3. pártnak se lesz elegendő, amennyire a félő félvidékieket ismerem autonómiatémában. Mért ne próbáljuk a mököpöt befolyásolni társulásként, baráti körként vagy tagként is akár? Legalább annyi az esélye így valamit elérni, mint tovább forgácsolva az erőket.
Míg gondolkodom, tehát félig vagyok. Ha választ kapok, akkor se biztos, hogy egész ember leszek. Az csak akkor leszek, ha teszek is érte.
Üdvözlettel minden jót kívánvafélvidék [ 2009-06-09 19:01 ]

Köszönöm Bósza úr a korrekt és gyors válszát!!Bósza János [ 2009-06-09 18:36 ]

Szerintem autonómiánk csak akkor lesz, akkor fogja az EÚ is garantálni, ha mi is az önrendelkezésünket az államon belül fogjuk elképzelni. Ezt hívják kis lépések politikájának. Nem szabad elfejtjünk, hogy minden siker alapja az ok-okozati összefüggéseiben rejlik, követeléseinket, mint egy piramist úgy kell felépíteni. Tehát az első lépésben csak azt szabad kérni, ami nem ütközik az alkotmányba. Ha többet kérnénk, vagy eltérnénk az alkotmányadta lehetőségeintől, akkor azonnal végünk lenne, erre várnak azért kell a politikánkat, küzdelmünket (szerintem) a lehetőségek mesgyéjén felépíteni, a határon balancolva, de sohasem átlépve.
Ez a fenti szöveg csupán egy vitaanyag, ezt még majd alkotmányjogászok segítségével finomítani kell (minden egészséges kritika segítséget jelent), hogy ne tudják a párt bejegyzését meghiusítani. Ezt tették négy PT-kel.
Az azonos jogokat, vagyis a jogegyenlőséget deklarálja az alkotmány, ez is egy fontos sarktétel, amire építkezve eljuthatunk az autonómiáig.
Hogy konkrétan válaszoljak, területi autonómia, maximum lehetőségekkel, jogokkal felruházva, mert ez nem ellentétes az érvényben lévő alkotmánnyal Szlovákia mai határain belül.
Az alkotmány bekezdése szlovák nemzetállamot emleget, ezzel kell kezdeni a felvilágosítást, mert ez a diszkrininációt az alkotmány szintjére emelte. EÚ-s alkotmányok többsége polgári elvre alapul. Ha a pártnak módja lesz a történéseket befolyásolni, pl a parlamentben, akkor majd a parlamenti munkáját ezzel fogja kezdeni. Ne de erről talán majd később.Nádasdi István [ 2009-06-09 18:32 ]

Kivülrôl támogatom a kezdeményezést. A Bugár és társai féle puccs óta nemcsak az bizonyosodott be
hogy a vezér nem mondott igazat, de a szög is kibújt a zsákból. Az MKP szétverte magát úgy is mondhatnánk szétrohadt.

Emlékezzünk arra is, hogy a Magyar Föderalista Pártot ellehetetlenítette az MKP vezetôség, nem riadva vissza a legalpáribb módszerek használatól sem. Nem felejt¨nk és tanuktunk. Amikor sikerült megszüntetni az MFP-t az MKP megélhetési politikusi gárdája mámorosan gyönyörködôtt.

Mennyi idôt vesztett a felvidéki magyar közösség. Mennyi kihagyott helyzet.

Reméljük sikerül egy jó eggyüttest összehozni.

Nádasdi István (Vallónia)félvidék [ 2009-06-09 17:36 ]

Kedves János!
Akkor most autonómia, vagy Szlovákia? Mert ez a pontot végképp nem értem: 3. A szlovák nemzetállamból, polgári elven működő Szlovákia létrehozása, minden állampolgárának nemzetiségi (nemzeti, etnikumi) jogainak a figyelembevételével.
félvidékBósza János [ 2009-06-09 16:38 ]

Úgy tudom, a támogatói aláírásokat csak A4 formátumú íveken lehet összeszedni, ezt a törvény szabályozza, már annak idején MaRe-nek kinyomtattunk elég sokat. Most majd újból kell, de az aláírást csak a kezdeményező bizottság létrejötte után indul be. Előre is köszönöm n felajánlásokat, majd az internetre is feltesszük egy fájl formában, onnan az aktivistáink és a tenniakaró segítőkezek lemásolhatják. Egyenlőre a személyes bejelentkezéseket, csatlakozást és a szervezéshez szükséges felajánlásokat próbáljuk összegezni. A JMPP a szabad emberek, szabad pártja, a harmadik út lesz, a járható, ahol mindenki egyenrangú partner lehet. Üdv. JánosHombre [ 2009-06-09 16:22 ]

Hihetetlen, hogy ezt mondom abraka, de hajlok felé...internetes aláírás nincs?
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona