Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció


Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt
itt minden rólunkTámogatási ív innen letölthető
10 ezer aláírás szükségeltetik a bejegyzéshez, kérem támogassa Ön is, gyűjtse az aláírásokat, majd az íven található útmutatás szerint küldje el a címünkre. Előre is köszönjük. Ha sikerül összegyűjtenünk és bejegyeztetnünk a pártot, már ősszel bemutatkozhat a megyei választásokon. Aktivisták és tagok jelentkezését várjuk erre az email címre
JMPP e-mail cím

Elsődleges céljaink, javaslat:
1. Az országon belüli önrendelkezés (nemzetközileg is elismert emberjogi normák szabályai szerint), a határok tiszteletben tartása mellett, a közös területi autonómia azonos jogokkal történő kikövetelése. Két, vagy több hivatalos nyelvvel!
2. Gazdaságilag erős régiók létrehozása.
3. A szlovák nemzetállamból, polgári elven működő Szlovákia létrehozása, minden állampolgárának nemzetiségi (nemzeti, etnikumi) jogainak a figyelembevételével.
4. Esélyegyenlőséget az élet minden területén, minden polgárnak.Hírlevél 22: JMPP-Ők akarnak minket asszimilálni

2009.08.16.
A szlovákok 89 éve asszimilálják a Felvidéki Magyar Népet, de vajon kik az igazi felelősök, hogy az eltelt 20 évben a ezek a számunkra negatív folyamatok, nemhogy lelassultak volna. hanem erősödni látszanak. Ahogy mondani szokás, a szlovák nemzeti nacionalisták teszik a dolgukat, ellenállást nem tapasztalva, még nagyobb vehemenciávál estek nekünk, most a gazdasági asszimiláció legdurvább eszközétől és a törvénysértésektől sem riadva vissza, az asszimilációs folyamatok utolsó szakaszába kényszerítettek minket, ami már a létünkről szól.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 21: JMPP - Pravda hazugságai, avagy a dél az magyar

2009.08.10.
Bósza János vállalkozó a hét végén Komáromban elindította kampányát, melynek célja egy új politikai tömörülés, a Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt létrehozása. Az új párt regisztrálásához tízezer aláírást kell összegyűjtenie, Bósza bízik abban, hogy szeptemberig ez sikerülni fog. „Szeretnénk az autonómiáról szóló párbeszédet ismét felújítani. Ezt egyetlen törvény sem tiltja.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 20: JMPP - Kezdeményező Bizottság nyilatkozata

2009. augusztus 8.
A Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt kezdeményező bizottsága, nyolc alapító tagja megtartotta első hivatalos találkozóját, ahol kinyilvánították szándékukat, hogy a létrehozzák a felvidéki magyarság igazi érdekképvisletét,egy olyan pártot, amely nem megélhetési politikusokból és azok kiszolgálóikból fog állni, hanem a népért, a felvidéki magyar népért politizáló, küzdö párt lesz.

A mai első kezdeményező találkotójukon elfogatták az alábbi nyilatkozatot.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 19: JMPP-Augusztus 8-án (tól) Komáromban (Honföldön) zúgjanak a harangok a honföldi magyarságért - ekénket a földbe vájjuk.

2009.08.05.
Egy idézettel kezdeném, Lao-ce TAO TE KING Az Út és Erény könyvéből:

forrás

Az út, mely szóba-fogható, nem az öröktől-való; a szó, mely rája-mondható, nem az örök szó. Ha neve nincs: ég s föld alapja; ha neve van: minden dolgok anyja.
Ezért: aki vágytalan, a nagy titkot megfejtheti; de ha vágya van, csak a dolgokat szemlélheti. E kettő mögött közös a forrás, csupán nevük más. Közösségük: csoda, s egyik csodától a másik felé tárul a nagy titok kapuja.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 18: JMPP- Szarkazmusunk, gáncsolásaink, taktikázásunk

2009.augusztus 4.
Mindannyian békére, biztonságra vágyunk kívül és belül. Belül szilárdan hisszük, hogy egyedül vagyunk. Az igazságszeretetünk belül a lelkünkben egyedül van, szégyenkezve tör fel néha-néha. Pedig ennek nem így kéne lennie, nem vagyunk egyedül, részesei vagyunk egy nagyobb és szebb világnak. A fejünkben lévő blokkoló energiát kiiktatva részeseivé válhatunk egy olyan világnak, ami mindig is az orrunk előtt lebegett, a lábunknál hevert, csak sohasem mertük megpillantani, vagy lehajolni érte.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 17: JMPP-Közösségi és jobboldali gazdasági politizálás

2009. júlus 31.
Egy fórumozó az után érdeklődöTT:

"a JMPP baloldali vagy inkább jobboldali szociális/gazdasági politikát szeretne folytatni?"


Belpolitikailag a Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt programtervezete mindenekelőtt leszögezi, hogy a párt a polgári társadalmat, a köztársasági államformát és minden polgár jogegyenlőségét helyezi előtérbe, amelynek létrehozásában kezdeményező szerepet fog vállalni.

Folytatás és az egész írás innen:
Hírlevél 16: JMPP-Csáky ne lármázz, ne dühöngj

válasz erre a hírre

2009.július 26.
Csáky ne szipogj, ne lármázz, ne dühöngj, ne nézz le,
nem haragszom én se, ... csomagolj s tartsd batyudat útra készen. Tudod a gyávaság és a hazudozás senkit sem tett halhatatlanná.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 15: JMPP-Duray is olvassa a JMPP hírleveleit

2009.július 23.
A tegnapi hírlevelünkben leközöltük a JMPP nyilatkozatát a nyelvtörvénnyel kapcsolatosan, ahol kérjük a nyelvtörvény eltörlését és a kisebbségi népek nyelvét hivatalos nyelvekké történő elfogadását a parlament részéről, minden olyan helyen, ahol a kisebbség arányaiban eléri a 8%.

Ma olvasom a felvidek.mán, hogy Duray is a magyar és a ruszin nyelv hivatalosítását szorgalmazza. Ez jó hír, hogy végre legalább javaslatok szintjén képesek az MKP-s politikusok valami értelmeset is kérni, olyan dolgot, ami kivitelezhető és a felvidéki kisebbségi népek számára fontos.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 14: JMPP-Mi tudjuk, hogy mit akarunk, jogegyenlőséget

2009.július 22.
"Mi tudjuk, hogy mit akartunk és az, amit akarunk, az vállalható. Baráti jobbot nyújtottunk és nyújtunk továbbra is mindenkinek, aki ezt a baráti jobbot el akarja fogadni, s meg tudja érteni a szavunkat." - Csáky mondta 2007. október 7-én a kitelepítettek pozsonypüspöki találkozóján (MKP honlap).

Azóta eltelt két év, a rendszerváltozás óta pedig húsz kemény év a felvidéki magyarság számára. Az eltelt két év alatt a szlovák parlament megerősítette a Benes dekrétumok érvényességét, jogellenesen megszüntettek magyar polgári társulásokat, volt történelmi könyvvita, a Pátria rádió körüli csetepaték, lesz nem lesz alapon, június 6-án a parlament elfogadott egy magyar és autonómia ellenes nyilatkozatot, majd jött a nyelvtörvény, ami egyértelműleg diszkriminatív és alkotmányellenes.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 13: JMPP-Az MKP és a HÍD sírba meneteltetik a honföldi magyarságot

2009. július 18.
Az MKP és a HÍD sírba meneteltetik a honföldi magyarságot, új Kossuth Lajosra van szüksége a felvidéki magyarságnak. . A "Nagy Testvér" az MKP és a "Szlovmagy Testvér" megint, újra és újra beleszólnak az életünkbe helyettünk és nélkülünk döntenek. Ők azok akik a honföldi (felvidéki) magyarságot a sírba, a pusztulásba vezetik. Meddig lehet ezt még tűrni, hol a határ, amikor a becsületes politikus azt mondja elég volt belőletek, a pokolba a gyáva és a tehetelen politizálással. Nem nagy túlzás azt állítani, hogy a honföldi magyarság egy határozott, éles határ vonal mentén két részre osztható: egyesek politizálnak, mások szidják a politikusokat. Akik a kettőt egyszerre csinálják azokból nagyon kevés van, pedig most reájuk van szüksége a honi magyarságnak. Végső konklúzió, a probléma gyökeres és végleges megoldása helyett, vagyis végre ténylegesen elkezdünk a honföldi magyarságért, értük és megmaradásukért politizálni küzdeni, az MKP ehelyett továbbra is a nemzetárulás jegyeivel teletüzdelve a sírba vezeti, a poklok tüzébe a választóit, a HÍD pedig maga sem tudja mit is akar, csak a Duray és Csáky ellenesség köti össze őket. Hol ebben a vitájukban a fél milliós felvidéki magyarság? A magyar nemzetrésztől kapott hatalmukkal visszaélve, az erkölcsös politizálást mellőzve, látszattevékenységet folytatnak. Úgy tesznek, mintha mindenki felé jók akarnának lenni, pedig a politika, az igazi politikusi erények nem erről szólnak. Az MKP-nak és a HÍD-nak asszimiláció ellenes és megmaradási programjuk nincsen, ami a felvidéki magyarság szorványosodását megállítaná. Csak a hatalmuk bebetonozása a semmittevés a céljuk.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 12: JMPP-Vádaskodik az MKP és JMPP a TA3-on

2009.július 17.

TA3 hírtévé

Egy írást a JMPP-ről a Pogány Erzsébet vezette felvidék.ma először egy rövidebbet hír formában közölte le, majd ugyanezt az írást Pogány - gondolom Duray utasítását teljesítve - sértő célzattal átírta, egy kifinomultabb verzóra cserélte.

Eredeti cikk:
Három a magyar igazság?

2009.07.16.
Felvidéki és magyarországi sajtóértesülések szerint új szlovákiai párt szerveződik Komáromban. A Bósza János által szervezett párt a Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt nevet viselné.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 11: JMPP-augusztus 8-án elindulunk szebb jövőnkért

2009. július 10.
A Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt kezdeményező bizottsága augusztus 8-án, szombaton 10:00 órakor szombaton tartja első összejövetelét Komáromban a Ferencesek (Frantiskánov) utcája 28-as szám alatt. Aki részese szeretne lenni ennek a történelmi eseménynek, vagy csatlakozna hozzánk és önzetlen munkájával hozzájárulna, hogy az indulásunk minél sikeresebb legyen, azokat nagy szeretettel várjuk Komáromba a megadott címre. Jelentkezni az alábbi link alatt lehet :
JMPP e-mail cím

Az említett nap délutánján 15:00 órakor indítjuk az aláírásgyűjtésünket a Klapka téren a párt bejegyeztetése érdekében. A továbbiakban majd egy-egy többségében magyarok vagy szlovákok lakta városban folytatjuk az aláírások gyűjtését. Ezen összejöveteleinken a JMPP-vel kapcsolatos minden kérdésre igyekszünk majd választ adni és minden olyan javaslatot szeretnénk figyelembe venni, ami előmozdíthatja a jogegyenlőség kivívását. Mindezekkel azt is bizonyítani akarjuk, hogy a céljaink és tevékenységünk nem irányulnak a szlovák nép ellen, hanem ellenkezőleg: a szlovák-magyar megbékélést és a két nép kölcsönösen előnyös együttműködését szeretnénk előmozdítani a minden polgárra egyformán érvényes és az alkotmányba is bennefoglalt jogegyenlőség, valamint az azonos jogokon alapuló méltóságteljes élet biztosításával.

Jelszavunk a következő lehetne: Esélyegyenlőséget az élet minden területén! Minden polgárnak - legyen magyar, roma, rutén, szlovák vagy más nemzethez vagy etnikumhoz tartozó állampolgára a Szlovák Köztársaságnak - legyenek azonos jogai, lehetőségei és kötelességei.

Semmi olyasmit nem követelünk - hangsúlyozottan békés eszközökkel -, amit a szlovák alkotmány tiltana. Minden olyan kérdésről szeretnénk békés vitát kezdeményezni, ami érinti és érdekli a magyarokat és a szlovákokat, hogy a demokrácia szabályai szerint mindkét nép fiai és lányai elmondhassák, hogyan képzelik el a jövőbeli közös együttélésüket. Ezen viták alapján olyan javaslatokat szeretnénk megfogalmazni - mindkét nép érdekeit figyelembe véve -, amelyek remélhetőleg olyan parlamenti vitákat fognak eredményezni, amelyek elvezethetnének a megbékéléshez, a történelmi sérelmek igazságos és végleges lezárásához, valamint olyan törvények elfogadásához, amelyek az esélyegyenlőség lehető legteljesebb érvényesülését biztosíthatnák - mindenfajta megkülönböztetés, diszkrimináció kizárásával.

A további tervezett lakossági fórumaink időpontjai és helyszínei:

augusztus 14. Párkány (Štúrovo),
augusztus 18. Pozsony (Bratislava),
augusztus 22. Dunaszerdahely (Dunajská Streda)

A többi időpontot és helyszínt később pontosítjuk, de szeretnénk eljutni Érsekújvárra, Kassára, Királyhelmecre, Lévára, Rimaszombatra és minden olyan községbe, városba, ahová lehetőségünk lesz, ill. ahová meghívnak bennünket.

Amit képesek vagyunk megtenni a méltányosabb jövőnkért, azt megtesszük!
Csak akkor gyõzhetünk, ha mindnyájan kivesszük a részünket a szebb jövõnkért való küzdelemből, és a lelkesedésünk nem merül ki pusztán a szavakban.


Bósza János, a Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt kezdeményező bizottságának tagjaJMPP Hírlevél 10: Demokrácia = démosz + krátosz = néphatalom

2009.6.27.
A JMPP képviselői visszahívhatóak lesznek. Ezt egyetlen egy párt sem meri garantálni Szlovákiában, pedig eddig is megtehették volna. Mi a visszahívhatóságot garantálni fogjuk, mert tudjuk, hogy csakis az igazat fogjuk mondani és majd mindent a választó az államhatalom birtokosa érdekében teszünk, a polgárért tesszük, a szerződésünk (választás) értelmében. Mi szerződésszegők nem leszünk! Mi csak azt igérjük, amit mondunk és csak azt tesszük majd, amit megigértünk. A népképiseleti szerződésünk majd kötelez minket, az igaz szóra.

Egy idézettel kezdeném, az SK alkotmányából:

Fejezet 2 (1)
"Az állam hatalma a polgártól ered, aki e hatalmat a választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja." (szabad fordítás)


Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél: 9:JMPP-Újszó SPAM-ként kezeli a magyarság jogegyenlőségét

2009.6.24.
----- Original Message -----
From: "Laci Szabó"
To:
Sent: Tuesday, June 23, 2009 8:34 AM
Subject: Neprečítané: [SPAM] Hírlevél5: JMPP-Felkérés

Hírlevél5: JMPP-Felkérés

Sárdobálásba kezdtek a "milliomos" felvidéki magyar hírportálok, akik eddig az MKP jól tejelő szekerét tologatták és szépen eléldegéltek a féligazságaikkal. Most azzal vádolják egymást, hogy másik elsumákolta a kultúrának és felvidéki magyarságnak szánt pénzeket. Ha ők mondják akkor ne kételkedjünk benne. Ezt eddig nem tudták, hogy a másik a hunyó? Ja, hogy eddig egy oldalon álltak, a gazemberek, a hazudozok és a megélhetési politikusok és a kiszolgálóik oldalán. Vajon Keszegh és Pogány miféle értékeket hoztak létre, azonkívül, hogy a felvidéki magyarságnak szánt pénzeket fura ura módjára, zsebremenősen elmentették mindenki a maga firhangja mögé, a dunna alá.
Most egymást szeretnék pellengérre állítani, oda ahová egymás mellé kéne ülniük.


Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél8: JMPP-Megszüntették a Harmónia AT PT is, akárcsak másfél éve a Nomos Regionalizmus PT.

NoRe: Majd jöttek a sziszegő sziszesek, néha magyar gúnyába öltözve és szétverték a kezdeményezést, az MKP pedig hallgatott. Gasparovic az ország védelmére szólított fel, Caplovic irredentizmussal vádolt minket, Slota azt állította a déli területek leválasztására törekszünk, Fico lojalitást követelt, az MKP még mindig hallgatott, vagyis nem is annyira, mert Csáky kijelentette, lehetséges, hogy Bószát a szönöszö támogatja és az ő MKP-ja nem akar autonómiát.
Még mindig azt mondjátok, gondoljátok, hogy ilyen vezetéssel az MKP képes megújulni. Soha! Sajnos aki ebben reménykedik az hiú ábrándokat kerget. Csak egy új párt, egy alulról építkező párt képes a jogegyenlőségért és az ehhez szükséges közegért békésen csatába menni. Az MKP pedig még mindig hallgat, egyiküktől kaptam egy emailt, hogy tevékenységemmel ártok a magyar ügynek. Aki a jogegyenlőséget kéri, békésen követeli az az MKP szerint árt a felvidéki magyarság ügyének. Szomorú, hogy az un. felvidéki magyar politikusok csak erre képesek. Nagyon szomorú.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél7: JMPP-Jogegyenlőség

2009.június 21.
Jogegyenlőség: Az állampolgárok egyenjogúságának elve, illetve érvényesülése. (kislexikon)

Ahol nem tartják tiszteletben a jogegyenlőség elvét ott diktatúra van. Vajon Szlovákia jogállam-e, vagy a szlovákok nemzetállami diktatúrában élünk?

A Szlovákia Alkotmánya, minden demokratikus jogállam alkotmánya, továbbá az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, továbbá szinte minden alaptörvény és irányelv elfogadja és előírja a jogegyenlőség elvét. A jogegyenlőség ma Szlovákiában alkotmányossági tétel, ennek ellenére jogainkkal és a jogorvoslati lehetőségekkel közel sem tudunk egyenlően élni. Mai, modern Európa és a jogállam-felfogásunk az alkotmányos vagy demokratikus jogállam koncepcióját tekinti a társadalmi-gazdasági haladást optimálisan szolgáló államtípusnak. Az alkotmány mindenek felett elvét. A szlovák nemzetállam, a polgárok jogegyenlőségét garantáló alkotmányt, a szlovák nemzeti érdekek feltétlen és határozott érvényesitésének rendelte alá és csak a szlovák nemzetet ismeri el államalkotó tényezőként, az európai polgári elvet háttérbe szorítva. Szlovákia összes állampolgára kötelességben egyforma, mindenkinek egyformán kell fizetnie az adót, a járulékokat és betartania a hatályos törvényeket. Itt megszakad a jogegyenlőség fonala, mert amikor már a polgár elvárásairól kezdünk beszélni az állammal és annak intézményes szerveivel szemben, az alkotmányos jogegyenlőség a polgárral szemben már diszkriminációnak van alávetve és cenzúrált módon van értelmezve. Az állam a kötelesség szintjén nem ismer kompromisszumokat a polgárral szemben, látszatra csakis az állam alkotmányának a szellemében rendelkezik, ha pedig ugyanezt kéri, várja el az államtól a polgár, akkor gyakran az állami szervek erőpozícióból végzik a "munkájukat". A törvényeket és az alkotmányt a saját szájízük szerint értelmezik, gyakran alkotmánysértő módom. Ez ellen a szervezetlen polgárok képtelenek védekezni, annak ellenére, hogy az államhatalom a polgártól származik. A szervezetten és egymás törvénysértéseit a kármentő mögé bujtató állammal szemben, a polgári hatalom tehetetlen, inkább úgy mondanám nem él a polgár az alkotmányadta jogaival, az állammal szemben, ha az állami szervek alkotmánysértő módon járnak el vele szemben. A polgár az alkotmányos hatalmával, jogaival kétféleképpen rendelkezhet, vagy átruházza a választott képviselőire, vagy egyenesen járhat el. Igen, vagy EGYENESEN !!! Gyakran arról is a polgár elfelejtkezik, hogy az állami szervek csak az alkotmány szellemében végezhetik a tevékenységüket. A polgárnak pedig mindent szabad, amit a hatályos törvények nem tiltanak.

Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél6: JMPP - Haza csak ott van, hol jog is van

2009. június 16.
Egy vendég ezt írta e-mailban: Ha valaki aláírásra elé teszi a bejegyzéshez szükséget ívet, akkor ő azt aláírja, de csatlakozni csak akkor fog a párthoz, ha már sokan leszünk és be lesz jegyezve.

Válaszom:
Kedves honfitársam

Az 5sz. hírlevélben felkéréssel fordultam minden jóakaró emberhez, hogy segítsenek az aláírások összeszedésében.
Ez a létrejöttünknek a legnehezebb időszaka, mert miután felvesznek minket hivatalosan is a pártok listájára, ezekután biztosan a csatlakozók száma megnövekszik. Durva számításaim szerint most a felvidéki magyarság között a támogatottságunk úgy a 20-30% között lehet, de ők is kivárnak, arra várnak, hogy ez az új párt be legyen jegyezve. A bejegyzéshez szükséges 10 ezer aláírást az Önök segítsége nélkül csak nagyon lassan fogjuk tudni összeszedni. Tudom, az emberek már nagyon csalódottak és minden újtól már nagyon félnek. Nem szab félni! Ahogyan azt már Kossuth is megmondta a félelem rossz tanácsadó, a félelmet csak kitartó és bátor munkával lehet áthidalni, akár egy olyannal is, aminek a sikeres véghezvitelében nem bízunk. Kérdezem én, a történelem során, azok akik mertek és tették a dolgukat mindig a győztesek és az erősebbek oldalán voltak, ők csak hittek egy jogos ügy sikerében és odaálltak a rajtvonalra. Győztesek csak azok lehetnek, akik be is neveznek egy küzdelembe. A rimámkodókra, a gyáván meghunyászkodókra és a bátortalanokra mindig a vereség vár. Ezért inkább legyünk a győztesek oldalán. Tetteinket ne az elanyagiasodott világ irányítsa, hanem mi magunk a nép, a tömeg legyünk nindennek a mozgatóeleme. Ne mások mondják meg nekünk mi jó a felvidéki magyarnak, vagy sem. Majd mi eldöntsük mi jó nekünk.


Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél5: JMPP-Felkérés

2009.6.15

Tisztelt Polgártársaim! Hölgyeim és Uraim, hazai és határon túli barátaink. Mindenkihez írok most, minden jóakarú polgárhoz, aki segíteni akar és tud is.

Most Önökhöz fordulok segítségért, azokhoz akiknek nem lehet közömbös a felvidéki magyarság megmaradásának az ügye. Arra kérem Önöket segítsenek ennek az új pártnak a JMPP-nek, segítsenek életrehívni és a bejegyzéséhez szükséges 10 ezer aláírás összegyűjtésével.

Mi nem tudjuk Önöket cigányzenekarral és egy kultúrműsor keretein belül megszólítani, a felvidéki és a magyarországi média lesajnálja a kezdeményzésünket, csak a megélhetési politikusokkal foglalkozik. Nekünk megmaradt a politikusaink részéről lesajnált nép jóindulata, hite és igazságszeretete, valamint a 20-21.század nagy találmánya az internet. Előre is elnézésüket kérjük, ha a hírleveleinket kéretlen elektronikus postaként kezelik, de sajnos más formában nem tudjuk Önöket megszólítani, másképpen nem tudjuk őszinte céljainkról informálni.

Mi csendesen építkezünk, s ahogyan már az előző négy hírlevelünkben informáltam Önöket, csak az igazat, az igaz szót, az igazságot szeretnénk elmondani és alászolgája köszöntéssel szolgálni, mindenki szavát, véleményét meghallgatva helyes döntéseket hozni.


Folytatás és az egész írás innen:
Hírlevél4: JMPP-A nép kérdez mi válaszoltunk, az Újszó meg cenzúráz

2009.6.14.

Bosza ur
Névtelen | 2009. június 13. szombat 11:52

hm, nem tom Bosza ur

mikor az SaS-nek irtam ala,hogy bejegyezzek oket az nem kerte a szemelyim szamat?

persze a bogaras hid az nem kap alairast tolem!


Az ÚJSZÓ cenzúráz
Bósza János | 2009. június 13. szombat 04:51

Kedves szerkesztőség, egy forumozó kérdésére válaszoltam, amit Önök a kérdést és a válaszomat is kitörölték, ezzel megsértették az alkotmányos jogaiamat. Az alkotmány a szólásszabadság jogát, a szöveg nem tartalmazott semmiféle reklámanyagot csupán informált, az esélyegyenlőség szabálya szerint.
Ezért határozott módon tiltakozom, hogy cenzúrálásukkal elkotmánysértést követtek el, s ami a legszomorúbb úgymond az egyetlen magyar napilap követte el egy magyar honfitársával szemben.


folytatás innen:
Folytatás és az egész írás innen:Hírlevék3: JMPP - Békés autonómiavita

2009.6.12
Minden egyezségnek az az előfeltétele, hogy békés és tárgyilagos vitákat kezdeményezzünk, még akkor is, ha azt a másik fél egyenlőre nem fogadja el.

Miroslav Kusy:
“A polgári elv érvényesülése.
A szlovák nemzetállam a szlovákokat az egész ország uralkodó etnikumává tette, az etnikai alapú területi autonómia pedig a magyarokat tenné meg az adott régió uralkodó etnikumává. A mindkét fél számára üdvös megoldást az jelentené, ha a regionális közigazgatásban és az államigazgatás egészében is a polgári elv érvényesülne, az egészséges emberi értelemmel.Az autonómia követelése és megadása ugyanis legális; tehát nem bűn, nem jelent elszakadást, s a nemzetközi jog is megengedi. Az autonómia joga a területi integritás megőrzéséig legális. “
Folytatás innenJMPP hír: Az Újszó belekezdett a lejáratásunkba

2009.6.12
Tegnap a duraysta felvidek.ma hírportál, ma pedig a bugárista Újszó elkezte a még be sem jegyzett Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt lejáratását. Ez jó hír, tehát azok akik eddig tudatlanságban tartottak minket, félnek tőkünk, félnek az igazságtól, mert hamarosan kiderül, hogy sokmindent tehettek volna, de semmit sem tettek a felvidéki magyarság asszimilációja ellen. Húsz éven át hagyták szorványosodni a felvidéki magyarságot, az eredmény mínusz ötvenezerrel kevesebben vagyunk. Az alkotmányos jogeegyenlőséget mégcsak témaként sem merték felhozni, hogy jogunk van rá, mert ez megállítaná az asszimilációnkat, az elszorványosodásunkat és a végleges eltünésünket.

Most ezek az urak és a részükről bekebelezett médiák minket akarnak lejáratni, mert azt amit ők elmulasztottak, vagy nem merték megtenni, önös célból, mi ezt a népnek a Felvidéki Magyar Népnek szeretnénk elmondani. Most ezért nekünk esnek, nehogy az igazság kiderüljön. Jól van tegyék a "dolgukat", de egyről ne feledkezzenek el, az igazság szava messzebbre elhallatszik, mint a megalkuvók hazugságai. Keresztbe tehetnek, de legyőzni minket nem tudnak!

Médiának. Egy tényről ne feledkezzetek el a kedves médiások, Önök akik még most is a megélhetési politikusainkat akarják szolgálni, hogy közben felnőt egy generáció, akiknek már elegük van a kapzsi politikusaink mellébeszéléseiből, tehát ők csakis az igazat szeretnék hallani. Végre tegyék a dolgukat, ne ártsanak tovább a hazugságok, féligazságok terjesztésével, hanem álljanak be a sorba és hirdessék az igaz szót, hogy jogunk arra, ami másnak természetes, jogunk van a jogegyenlőségre, a diszkriminációmenetes életre. Ha hibákat követünk el, hát részesítsenek minket megrovásban, ha jót teszünk informálják a népet korrekt módon. Sokat kérek Önöktől? Gondolom nem. Tehát tegyék a dolgukat, de most a többség érdekében, merjenek kockáztatni, egy keveset abból ami néptől kaptak. Csakis az igazat írják, mondják és terjesztjék, hirdessék a jót amit közössen tettünk. Egy töredékigazsággal járuljanak hozzá, hogy a hazátlan ebadta nép is méltóságteljesebb életet élhessen, ebben a toportyánlelkű világban, ebben a reá kényszerített mostoha hazájában, hogy ne nyomorogjon , ne legyen tovább asszimilálva.

Legyünk mindannyian győztesek, csak azzal, hogy benevezünk egy igazságos versenybe, azzal, hogy ki merjük mondani, hogy jogunk van arra, amit a többségi népnek természetes dolog születésétől kezdően, arra a jogra, ami számára méltóságteljes életet biztosítja. A maradék kisebbségi népek, ugyancsak szlovákiai állampolgárok mi is csak ezt, semmi többet nem akarunk. Aki azt állítja, hogy azonos jogaink vannak az nem mond igazat, aki azt állítja, hogy többletjogaink vannak az pedig hazudik. Mi csak az alkotmányadta jogainkat szeretnénk megkapni, élni ezekkel a jogokkal, se többet, se kevesebb, erre jogunk van. (BJ)


Folytatás és az egész írás innen:Hírlevél 2.sz.

Hírlevél2: Tízezer aláírás és bejegyezhető a párt

2009.6.11.
Most ehhez kérem a szimpatizánsaink és a jövendőbeli tagok segítségét. Hamarosan egy fájl formában felrakjuk a Commora Aula ( www.commora.hu ) oldalra az aláírási (támogatói) ív A4 formátumát, amelyet bárki letölthet (aki segíteni szeretne) és a saját környezetében elkezdheti az aláírások összegyűjtését.

Aki úgy dönt, hogy szeretne segíteni az aláírások összegyűjtésével és az esélyegyenlőség szabálya szerint úgy gondolja, hogy ilyen pártnak helye van a felvidéki politikai küzdőtéren, az küldje el erre (JMPP e-mail cím) az email címre jelentkezési szándékát, hol gyűjtené az aláírásokat (város, község) és milyen formában szeretné a kezdeményező bizottsággal a kapcsolatat tartani. Ha valaki már most úgy dönt, hogy a kezdetektől szeretne a JMPP munkájában résztvenni, például a helyi alapszervezetek megszervezését vállalja, vagy magában a kezdeményező bizottságban, küldje el csatlakozási emailját a megadott email címre. Ebben az esetben egy személyes találkozó keretein belül mindez megolható és egyenrangú partnerként bárki kiveheti a részét a szervezési munkákból, a párt életrehívásának az érdekében, céljai és programja elkészítésében. Vagy erre JMPP e-mail címére , vagy ezen a telefonszámon ( 0907-792462) lehet érdeklődni, akár azonnal csatlakozni, ha a kezdeményező bizottság alapcélkitűzéseivel egyetért. Mindenkit aki a felvidéki magyarság jogos ügyét, megmaradását az ezerszáz éves hazájában, jogegyenlőségét, önrendelkezését és a szlovák-magyar megbékélést támogatja, tagja lehet a kezdeményező bizottságnak, annak munkájában résztvehet.


előzmények:
Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt
Hírlevél1: JMPP - Csakis az igazmondást igérjükHírlevél 1.sz.

Hírlevél1: Jogegyenlőségért MPP - Csakis az igazmondást igérjük

2009.6.10
Jogegyenlőségért MPP: Csakis az igazmondást igérjük és egy jól átlátható pártprogrammal. A HÍD féle toleranciát, tisztességet és együttműködést nem igérjük, mert egy erkölcsösen politizáló politikusnak ezek a fogalmak alapsarktételei kell, hogy legyenek. Olyasvalamit igérni, aminek természetesnek kell lennie, már magában megkérdőjelezhető és nem tisztességes. Az MKP is rendezi a sorait. Vajon mit akar rendezni, a gyáva és megélhetési politikusaik számláit, kényelmes jól fizetett funkciókat. Soraikat azok szokták rendezni, akik hisznek egy ügy jogosságában és akár a vereséget is felvállalják és így mennek a csatába. MKP-sok elfelejtették, csak az méltó a vezetésre, aki úgy szereti és becsüli a népét mint önmagát is.

Mi csak annyit igérünk politikánk erkölcsös lesz, átlátható és mellébeszéléstől mentes. Azért megyünk "csatába", mert hiszünk valamiben, a jogegyenlőségben és mindezt nem valaki (k) ellen, hanem a felvidéki magyar nép alkotmányos jogaiért, a honföldi magyarság ezerszáz éves jussáért tesszük. Nekünk nem lesznek ellenségeink, csak politikai ellenfeleink, így nyitottak leszünk mindenkivel szemben, akik a polgári elvű jogegyenlőség hívei, ezekkel biztosan megtaláljuk a közös hangnemet. Nekünk nincs mit takargatnunk, tehát bátran kimondhatjuk azt, amire jogunk van, amiért békésen küzdeni szeretnénk. Az EÚ a polgárok úniója, az EÚ-s államok alkotmányai tiltják a diszkriminációt, minden polgárának jogegyenlőséget és méltóságteljes életet igér. Mi csak ezen igéretek szellemében fogunk erkölcsösen politizálni a felvidéki magyar és minden más nemzetiségű, más nemzethez tartozó, vagy más etnikumú polgárának az alkotmányos jogaiért. A diszkrimináció és az asszimiláció minden formája ellen fellépünk.

Aki azonosulni képes ezen célokkal azokat várjuk a sorainkba, hogy a közös céljainkat, közössen oldjuk meg.

Az akarat félsiker, de a kitartás már győzelem!!!
Ne féljünk, mert ahogyan Kossuth is mondta, "A félelem mindig rossz tanácsadó".

A szlovák polgártársainknak meg kell ismerniük valós elképzeléseinket és mint polgártársaikat, mert csak addig lesznek szigorúak velünk szemben, ameddig igazi céljainkat nem ismerik. Ehhez békés viták, a nézetek konfrontációjára van szükségünk. Ezért oda kell állni a rajtvonalra, hogy néhányan közülünk célba is érhessen. Ezért lesz ott a rajtvonalon a Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt. Ha sokan leszünk győzelmi esélyeink megsokszorozódnak, csatlakozzatok, hisz ez a történet nemcsak rólunk szól, hanem utódainkról is, az ő jövőjük a tét. Ha odaállunk a rajtvonalra és mégis elbukunk ezért is hállásak lesznek, de ha győzünk "kőbe vésetik a neveinket" és meghajolva tisztelegnek bátorságunk előtt és megköszönik, hogy megmaradhattak magyarnak ott ahol már ezerszáz éve otthon vagyunk. Ezért már érdemes küzdeni, ezért már érdemes élni.

Lebegjen lelki szemeink előtt Táncsics örökigazság érvényű szavai:
"Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
boldogságot, áldást."

Így legyen!

Bósza János - a kezdeményező bizottság tagja
Észak-Komárom, 2009.6.10-én

u.i.:
Kedves szimpatizánsok, jövendőbeli tagok, média lehetőségeink nagyon szerények, az MKP és a HÍD részéről támodásoknak leszünk kitéve. Mi mögöttünk nincs ott a pénz-oligarchia kinyuló keze és a megélhetési politikusok hatalmi aparátusai. Mi alulról építkezünk, a semmiből így megkérünk mindenkit, ha vannak média kapcsolataik adják tovább, hogy megalakul a harmadik erő maga átláthatóságával és erkölcsös politizálásával.
Előre is köszönjük.Jogegyenlőségért
Magyar Polgári Párt - JMPP

Maďarská občianska strana za rovnoprávnosť - MOSR

Alászolgája felvidéki és honföldi magyarság, csak szolgálni akarjuk embertársainkat.Nélkülünk nem lesz magyar érdekképviselet a szlovák parlamentben!

2009.6.9.
Bugár eddig is jegelte az önrendelkezés jogos ügyét, a HÍD-on az autonómisták nem kelhetnek át, a megmaradt mököpös társaság pedig, most a MOST-ol megijedve méginkább nem merik felvállalni az autonómia ügyét, mert félni fognak, hogy 2010-ben nem kerülnek be a parlamenetbe. A Duray-nak elküldött kapcsolatteremtő emailjaimra még csak választ sem kaptam, nemakarásnak nyögdécselés lett a vége és ez zajlik már 10 éve. Mököpösök és az hidasok ezt akarják, továbbra is tudatlanságban tartani a felvidéki magyarságot, minket. Nekünk magyaroknak nem HIDAKRA, hanem JOGEGYENLŐSÉGRE van szükségünk, ez állítja meg az asszimilációt és adja meg az alkotmányos diszkriminációmentes azonos jogainkat.

Mi a megoldás?

Másfél éve csak azt a szót ejtettem ki, hogy a felvidéki magyarságnak szüksége lenne egy másik pártra, amelyik ténylegesen érte és érdekében küzdene, máris magyarellenes lettem.

Mozgalom a Regionalizmusért (MaRe) ezt akartuk

Mikor ezt megpróbáltuk egy éve összehozni megvádoltak minket, hogy az MKP szétverésére törekszünk és meg akarjuk bontani a magyar egységet (bár már akkor sem volt, csak a megélhetési érdek tartotta egybe az MKP-t). Ma Bugár szétveri az emkápét.
Igen, kettősmérce. Amit szabad az ökörnek (a politikusoknak), nem szabad a tinónak (a népnek)?


Ezért mivelhogy már nem mi vagyunk az egységrombolók, újból meghirdetem Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt kezdeményezési bizottságának a találkozóját augusztus 8-ra, Komáromba a www.commora.hu oldal aljáról be lehet jelentkezni. Ez egy alulról építkező mozgalom, párt lesz. A MaRe programja lesz a kiindulópont, de majd a kezdeményező bizottság fogja eldönteni a további konkrét lépéseket, fogadja el a programtervezetet. Tehát akinek már elege van a hazudozásból és ténylegesen a felvidéki magyarság megmaradásának az ügyében szeretne tevékenykedni, az csatlakozzon. Mi lehetünk az a harmadik erő, amelyik nem hazudozással és mellébeszéléssel küzd a felvidéki magyarság szavazataiért, hanem csakis az igazmondás segítségével.

www.commora.hu oldal aljáról az impresszumban található email címre lehet kapcsolatteremtő emaliját küldeni, vagy innen:
JMPP e-mail cím

Elsődleges céljai, javaslat:
1. Az országon belüli önrendelkezés (nemzetközileg is elismert emberjogi normák szabályai szerint), a határok tiszteletben tartása mellett, a közös területi autonómia azonos jogokkal történő kikövetelése. Két, vagy több hivatalos nyelvvel!
2. Gazdaságilag erős régiók létrehozása.
3. A szlovák nemzetállamból, polgári elven működő Szlovákia létrehozása, minden állampolgárának nemzetiségi (nemzeti, etnikumi) jogainak a figyelembevételével.
4. Esélyegyenlőséget az élet minden területén, minden polgárnak.

Már most kijelentem én ennek az új pártnak az elnöke nem leszek, egy fiatal agilis, nyelveket tudó elnöke lesz. Tehát fiatal barátaim, akiknek elegük van az MKP és a jövendőbeli exmkp-s emberekből összeverődni készülő pártból csatlakozzon a JMPP-hez, hogy ne mások döntsenek a sorsunk felöl, hanem mi, a semmibevett nép legyünk a történések mozgatóereje. Ha a szív diktálja a cselekedeinket és nem a mostani politikusaink megélhetési és erkölcstelen politizálása, akkor, de csak akkor maradunk meg őshonos népként ezeréves szülőföldünkön és a felvidéki magyarság nem fog elveszni a mostani politikusok nemakarásának az útvesztőjében.

A mi segítségünk nélkül sem az MKP, sem a HÍD nem tud majd bekerülni a szlovák parlamentbe!!! Így mi biztosan ott leszünk.

Bósza János

u.i.: Adjátok tovább és gyertek el minél többen az augusztusi találkozóra, csak tízezer aláírás és a felvidéki magyarságnak végre lesz egy saját pártja, amelyik érte, nem pedig ellene fog politizálni. Mögöttünk nincs ott a pénz oligarchia, a nagytőke, tehát a lelkünket sem kell eladnunk, nekünk elég lesz a sikerhez csakis az igazat mondani. Mi alulról építkezünk, így minden felajánlást szívesen elfogadunk, legyen az használt számítógép, sokszorosítási lehetőség, jogi tanácsadás, bármit ami a munkánkat elősegíti, de főleg most a legfontosabb az lesz, hogy az email címre jelentkező aktivistáink segítségével összeszedjük minél hamarabb a bejegyzésünkhez szükséges 10 ezer aláírást. Bárki őszinte segítségét elfogadjuk.Innen kérheti, hogy a JMPP és CA hírleveleit elküldjük az Ön címére

Vezetéknév

Keresztnév:

E-mail cím:


Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotHÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona