Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációJMPP Hírlevél 10: Demokrácia = démosz + krátosz = néphatalom

2009.6.27.
A JMPP képviselői visszahívhatóak lesznek. Ezt egyetlen egy párt sem meri garantálni Szlovákiában, pedig eddig is megtehették volna. Mi a visszahívhatóságot garantálni fogjuk, mert tudjuk, hogy csakis az igazat fogjuk mondani és majd mindent a választó az államhatalom birtokosa érdekében teszünk, a polgárért tesszük, a szerződésünk (választás) értelmében. Mi szerződésszegők nem leszünk! Mi csak azt igérjük, amit mondunk és csak azt tesszük majd, amit megigértünk. A népképiseleti szerződésünk majd kötelez minket, az igaz szóra.

Egy idézettel kezdeném, az SK alkotmányából:

Fejezet 2 (1)
"Az állam hatalma a polgártól ered, aki e hatalmat a választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja." (szabad fordítás)

A MO-s alkotmányban ez így van benne:
"A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja." (Alkotmány 2. § (2) bekezdése)

Tehát minden lényegi és fontos döntéseknek a Szlovák Parlamentben kellene megszületnie, hosszas viták, az igazi népképviselet, a polgár érdekeinek érvényrejuttatásának az eredményeként. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a parlamentben, érdemi vita nem történik, a padsorokban szavazógépek ülnek, akik az elhangzott érvektől függetlenül úgy szavaznak, ahogyan a pártjuk előírja nekik. A választói érdek nélküli pártfegyelem a viselkedésforma neve. Az SK Alkotmánya szerint a polgár gyakorolja az országban hatalmat, de látjuk, hogy a valóság egészen más, a polgárnak a hatalomhoz valójában semmi köze. A döntések a pártok politikai műhelyeiben, politikai alkudozás eredményeként születnek.


A polgárt megillető hatalmat ma a pártok gyakorolják.

Az ország életét meghatározó döntések a politikai pártok vezető testületeiben születnek. Néhány ember kitalálja és a szavazógépezet parancsra megszavazza. Mi lett a polgárral, aki a hatalom igazi birtokosa? Kiszorult a hatalom gyakorlásának a lehetőségéből, sőt gyakran magával a polgárral szemben követnek el alkotmánysértést, törvénysértés, amikor az élni szeretne alkotmányadta jogaival.
Például a jogellenesen, alkotmánysértő megszüntetett két polgári társulás, másféléve a Nomos Regionalizmus PT és most a Harmónia AT PT. Csak azért lettek hazugságok és a hatalommal való visszaélés árán megszüntetve, mert olyasvalamit hirdettek ( nem ütközött semmiféle törvénybe, sem az alkotmány nem tiltotta), ami a Szlovák Nemzeti Párt sovinisztáinak, a SMER politikusainak, HZDS magyargyűlölőinek, a magyarellenes Köztársasági Elnöknek nem tetszett. Bár a tevékenységük az alkotmányadta gyülekezési jog értelmében történt, a hivatalos bejegyzésük is a hatályos törvényekkel egyetemben történt, mégis mondvacsinált hazugságokra hivatkozva a hatalmat gyakorlók és a pártokat kiszolgáló és politikai megrendelésre cselekvő Belügyminisztérium megszüntette a két polgári társulást. Erre rengeteg bizonyíték van, a polgár alkotmányos jogait mégis a nevetség tárgyává tették, teszik ezt másutt is. A polgár alkotmányadta hatalmát korlátozva a pártok képviselői és a markukban tartó minisztériumok törvényeket és alkotmányt sértve is büntelenül azt tehetnek, amit akarnak. Ők csak néhány ezren vannak, az 5.5 millió polgár pedig mindezt tétlenül tűri. Vajon miért? Miért nem élnek az alkotmányadta jogaikkal?
Nem akarnak? A válasz sajnos nagyon egyértelmű és elszomorító, nem tudnak élni alkotmányadta jogaikkal, mert az általuk megválasztott pártok közszereplői büntelenül követnek el törvénysértéseket, anélkül, hogy a polgár azt mondhatná, namármost ebből elég volt, megvonom tőled az alkotmányos jogaimat, azt a hatalmat, amit átmenetelig rádruháztam. megtehetné mindezt a polgár? Igen megtehetné, csak a jogszabályok ezt nem engedig. Szerintem az alkotmány magasabb törvénnyel bír, mint egy jogszabály, vagy egy pártparancsra született törvény. Ráadásul magában az alkotmányban is vezető helyen van a polgár alkotmányos hatalmának a deklarálása, ami mindenek felett áll. Mi ezt nem tudjuk, vagy a hatalom birtokosai titkolják előlünk, ezt a jogunkat, vagy mi magunkvagyunk a bűnösök, hogy egyszerűn nem merünk élni az alkotmányadta hatalmi jogainkkal?

Az igazság mint mindig valahol a középen lesz, persze ami a hatalom birtokosát illeti, ez nagyon egyértelmű az alkotmányból kiindulva.

A hatalom legfőbb és egyedüli birtokosa a polgár.

Vagyis ÉN, TE, Ő, MI és Ti, de ŐK már nem, ŐK csak átmenetileg birtokolják a mi alkotmányos hatalmunkat, a választáskor reájuk átruházott jogainkból kiindulva. Tehát annak ellenére, hogy ők azt állítják, hogy ők a hatalom birtokosai, ez nem igaz, ők csak bérlik tőlünk kapot jogainkat, egy kis időre a mi hatalmunkat.

Ez olyan dolog, mint az ingatlan tulajdonosának azon elévülhetetlen joga, hogy a tulajdonos csak ő, ami szintén egy alkotányos jog, tulajdonjog. Nem vitatja senkisem az ingatlan tulajdonosának az alapvető jogait, hogy úgy rendelkezik a vagyonával, ahogyan az neki legjobban megfelel. Bérbeadhassa, eladhassa és másképpen is rendelkezhet a tulajdona felett. A törvények csak arra vannak, hogy a polgár jogai ne sérülhessenek. Ha mégis történik törvénysértés például törvényellenesen valakinek az ingatlanja más nevére íródik, akkor az igazi tulajdonos jogorvaslattal élehet és az állami szervek ezt kötelesek figyelmbe venni és cselekedni, hogy a polgár alkotmányos jogai ne sérülhessenek. Vagyis mindent az eredeti állapotba vissza kell állítania, ha azt a polgár kérni fogja. Ha egy bérlő megszegi a tulajdonos és a bérlő közötti egyezséget, szerződést, az állami szervek a garancia arra, hogy az ingatlantulajdonos a jogos tulajdonát visszakapja.

A polgár tulajdona az alkotmányba lefektetett hatalma, hogy
"Az állam hatalma a polgártól ered, aki e hatalmat a választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja."
Mi van akkor, ha a polgár úgy érzi, hogy az alkotmányos hatalma, tulajdona rossz kezekbe került. Élni tud az alkotmányadta jogaival és az állami szervek segítenek a tulajdona visszaszerzésében, vagyis visszahívhatja a választott képviselőjét, mert az más tesz, mint ami a szerződésben (igéreteiben) megigért? Született egy egyezség, a polgár és a választott képviselője között a választáskor (parlementi, megyei, helyi, önkormányzati stb), hogy egy bizonyos párt szineiben az ő érdekeit fogja képviselni. Ha a képviselő, a párt mást mond, mint amit megigért, a párt a programjában garantált célokat megszegi, azokat a célokért, amiért a polgár a választások alkalmával az alkotmányos hatalmát átruházta reá, mit csinálhat a polgár, ha a választott képviselője szerződésszegővé válik? Sajnos semmit, csak annyit mondhat, majd 4 év mulva másra fogok szavazni, vagyis az állami szervek nem segítenek a jogos tulajdonának a visszaszerzésében. A szerződésszegő oldalára állnak, tétlenségükkel.

Na mi erre azt mondjuk, hogy a JMPP összes képviselőjelöltje, becsületbeli nyilatkozatot tesz, hogy ha a választott képviselői úgy akarják visszahívható lesz és ezt a képviselő tiszteletben fogja tartani és önként lemond a mandátumáról. Ha a járási visszahívási választásokon szervezett (a képviselő hivatalosan bejelentett lakcíme szerint) szavazáson a résztvevők többsége úgy dönt, hogy a funkció betöltésére alkalmatlan, vagy szerződészegő visszahívja. Ebben az esetben a pártlistán első helyen lévő nem bejutott képviselő lépne a helyébe.
Melyik mai párt tud ennél nagyobb garanciát nyújtani, hogy nem fogja a választóit becsapni és ténylegesen a választói érdekében fog majd politizálni? Egyik sem csak a JMPP, ezért segítsenek az aláírásgyűjtésben is, hogy a pártot be tudjuk jegyeztetni, hogy ténylegesen Önökért, a felvidéki magyarság megmaradásáért tudjunk politizálni, békésen küzdeni.


LINK
JMPP összes hír, az aláírási ív innen letölthető
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona