Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Hírlevél4: JMPP-A nép kérdez mi válaszoltunk, az Újszó meg cenzúráz

2009.6.14.

Bosza ur
Névtelen | 2009. június 13. szombat 11:52

hm, nem tom Bosza ur

mikor az SaS-nek irtam ala,hogy bejegyezzek oket az nem kerte a szemelyim szamat?

persze a bogaras hid az nem kap alairast tolem!


Az ÚJSZÓ cenzúráz
Bósza János | 2009. június 13. szombat 04:51

Kedves szerkesztőség, egy forumozó kérdésére válaszoltam, amit Önök a kérdést és a válaszomat is kitörölték, ezzel megsértették az alkotmányos jogaiamat. Az alkotmány a szólásszabadság jogát, a szöveg nem tartalmazott semmiféle reklámanyagot csupán informált, az esélyegyenlőség szabálya szerint.
Ezért határozott módon tiltakozom, hogy cenzúrálásukkal elkotmánysértést követtek el, s ami a legszomorúbb úgymond az egyetlen magyar napilap követte el egy magyar honfitársával szemben.

Ezt küldtem be.
Az autonómia joga a területi integritás megőrzéséig legális.
Bósza János | 2009. június 13. szombat 10:28

Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt - itt minden rólunk
Támogatási ív innen letölthető 10 ezer aláírás szükségeltetik a bejegyzéshez, kérem támogassa Ön is, gyűjtse az aláírásokat, majd az íven található útmutatás szerint küldje el a címünkre. Előre is köszönjük. Ha sikerül összegyűjtenünk és bejegyeztetnünk a pártot, már összel bemutatkozhat a megyei választásokon. Aktivisták és tagok jelentkezését várjuk erre az email címre
JMPP e-mail cím

Hírlevék3: JMPP - Békés autonómiavita

2009.6.12
Minden egyezségnek az az előfeltétele, hogy békés és tárgyilagos vitákat kezdeményezzünk, még akkor is, ha azt a másik fél egyenlőre nem fogadja el.

Miroslav Kusy:
“A polgári elv érvényesülése.
A szlovák nemzetállam a szlovákokat az egész ország uralkodó etnikumává tette, az etnikai alapú területi autonómia pedig a magyarokat tenné meg az adott régió uralkodó etnikumává. A mindkét fél számára üdvös megoldást az jelentené, ha a regionális közigazgatásban és az államigazgatás egészében is a polgári elv érvényesülne, az egészséges emberi értelemmel.Az autonómia követelése és megadása ugyanis legális; tehát nem bűn, nem jelent elszakadást, s a nemzetközi jog is megengedi. Az autonómia joga a területi integritás megőrzéséig legális. “
Folytatás innen

erre kaptam egy kérdést:

Bosza ur
Névtelen | 2009. június 13. szombat 11:52

hm, nem tom Bosza ur

mikor az SaS-nek irtam ala,hogy bejegyezzek oket az nem kerte a szemelyim szamat?

persze a bogaras hid az nem kap alairast tolem!

majd válaszoltam:

85/2005-ös törvény
Bósza János | 2009. június 13. szombat 04:10

Kedves névtelen, a törvény írja elő.
http://www.zask.sk/files/Volby_2005/85-2005.pdf
idézet:
(4) K návrhu musia byt priložené tieto doklady:
a) zoznam obcanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla; tento zoznam musí podpísat najmenej 10 000
obcanov a každý obcan musí uviest svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a císlo
obcianskeho preukazu (dalej len zoznam obcanov ),
b) stanovy strany (dalej len stanovy ) podla odseku 5 v dvoch vyhotoveniach,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku, 2)
d) vyhlásenie o adrese sídla strany s uvedením obce, názvu ulice a císla domu podpísané
splnomocnencom; sídlo musí byt na území Slovenskej republiky.
egyébként az SaS-nek így nézett ki az aláírási ívjei:
http://web.sulik.sk/down/Sloboda_a_Solidarita.pdf ott volt az OP szám is tehát, ha Ön nem adta meg a sze.ig.számát érvénytelen volt az aláírása. Tudja ők gyűjtötték az email címeket, propaganda célból, mi ezt nem fogjuk megtenni, csak azt kérjük, amit a törvény előír, az "OP" számot pedig igen. Egyébként a szem sz. nem lehet visszaélni, így is úgyis minden hivatalban ez megtalálható. Ezt a belügy azért kéri, hogy majd le tudja kontrolálni, hogy a támogatási aláírások ténylegesen attól származnak akik azt aláírták.
Tudja az SaS egy szlovák párt, több mint valószinű senkisem vizsgálódott, de a mi esetünkben biztosan szétszednek minket ezért kell mindent pontosan a törvények szerint tennünk.
Ismeri a mondást, "Amit szabad az ökörnek, nem szabad a tinónak.", így is szokták mondani, "Amit szabad a nagyökörnek, nem szabad a kisökörnek."
Egyébként az originál íveket majd le kell adni a belügynek, és a szem.ig.számokat is ők adták ki tehát ezzel senki nem tud visszaélni. Egyébként mikor az MKP létrejött már akkor ez így volt, tehát ott is csatolni kellett a sze.ig.számot.

Végezetül, nagyon sajnálatosnak tartom, amit az egyetlen un. magyar napilap szerkesztősége elkövet.
Bizonyára ezt a hozzászólásomat is törlik, ezért elmentem, ahogyan elmentettem az előző hozzászólásaimat is.
Tisztelettel Bósza János
Komárom 2009.6.13-án, 16 óra 50 perckor kültem el.

* válasz


Cenzúra
Matt | 2009. június 13. szombat 06:58

Esetleg a szerkesztőség reklámnak minősítette a választ és azért törölte? Talán felvilágosítással szolgálhatna a fórum moderátora?

A Szlovákiában élő magyar választókat érdekelhetik az alábbi pontok:

Milyen előnyeik származnának a Szlovákiában élő magyar választóknak a JMPP megalapításából?

Pontosan milyen autonómia megvalósításására gondol a JMPP?

Milyen előnyeik származnának a a Szlovákiában élő magyar választóknak az autonómia létrehozásából?

Mi történne azoknak a Szlovákiában élő magyar választóknak az érdekképviseletével, akik lakóhelye az esetleg létrehozásra kerülő autonóm területen kívül esik?

Honnan várják a párt létrehozását támogató aláírásokat, egész Szlovákia területéről, vagy Szlovákia azon területéről, amely autonóm területté válna, amennyiben az ott élő lakosság autonómia létrehozása mellett döntene?

* válasz


Köszöm a kérdéseit,
Bósza János | 2009. június 13. szombat 08:28

de egyenlőre csak a saját nevemben válaszolhatok, mert a kezdeményező bizottság augusztus 8-án fog az alapszabályzattal és a céljainkkal konkrétabban fogalalkozni.

Még mielőtt megválaszolnám a kérdéseit, figyelmébe ajánlanám a hírleveleink linkjét, ahol már részben ezeket a kérdéseket feszegettem és részben előre megválaszoltam.
http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=jogegyen...
De korrektség szabálya szerint Ön kérdez ezért nekem válaszolnom kell.
1. Idézet Öntől:
Esetleg a szerkesztőség reklámnak minősítette a választ és azért törölte? Talán felvilágosítással szolgálhatna a fórum moderátora?
Válasz:
Nem szántam reklámnak és nem is volt az mert nincsen anyagi vonzata, csak informál, az esélyegyenlőség szabálya szerint, az alkotmány szellemében. A korrekt informálásról is essen egy kis szó, mivelhogy azt az icike -picike kis hírt amit az újszó leközölt a JMPP velem kapcsolatosan, azt is dezinformáció formájában tette és a mellékelt linkeket, pedig mégcsak véletlenül sem lehet nevezni tárgyilagos tényközlésnek.

2. Kérdés:
Milyen előnyeik származnának a Szlovákiában élő magyar választóknak a JMPP megalapításából?
Válasz:
Erről már nagyon sokszor írtam a honlapomon rengeteg anyag ezzel kapcsolatosan megtalálható, deha röviden szeretnék mégiscsak válaszolni, azt mondanán a pluralizmus szabálya szerint a választás lehetőségét kapja. Gondolom a HÍD és az MKP közötti programkülümség annyira elhanyolható lesz, a két párt esetében inkább a személyekre adandó választásról, szimpátiaválasztásról, nem a pedig programokról és a célokról fog szólni. Mi azt a békésen otthomaradó réteget szeretnénk megszólítani akinek már elegük van a hazudozásból és az erkölcstelen polizálásból (ezekről a dolgokról az első három hírleveleünkben sokat írtam, az írásaimban ami CA honlapján megtalálhatóak többszáznyi cikkben megfogalmaztam miben látom a megoldást). Nem frázisokat akarunk durrogtatni, hanem konkrét kérdésekre válaszokat adni, de ez még majd később jön, ha majd a szerveink is létrejönnek és az egyes szakbizottságok feladata lesz a konkrét feladatok kidolgozása.

2.kérdés:
Pontosan milyen autonómia megvalósításására gondol a JMPP? Milyen előnyeik származnának a a Szlovákiában élő magyar választóknak az autonómia létrehozásából?

Válasz:
Ha most csak a saját véleményemet tolmácsolnám, akkor azt mondanám a területiben, de ha sikeresek akarunk lenni, akkor mindenki véleményét meg kell hallgatni és a kislépések politikáját kell folytatni.
Egy másik fórumban hasonló kérdésre ezt válaszoltam:
Bevallom én a területi autonómiában látom a legmagasabb szintű jogbiztonságot, ami kulturát és az iskolaügyet is illeti. Azzal maximálisan egyetértek mindenkit meg kell hallgatni, mindenki véleménye fontos, tehát akár még az ellenvéleményekben is lehet találni olyan pozitívumokat ami elősegíti, azonos jogok békés kikövetelését. Mert amikor én az autonómiáról beszélek, akkor egy olyan közegre gondolok, ahol a jogegyenlőség megvan, minden polgár egyforma. Ugyanis nem az autonómia állítsa meg az asszimilációt, hanem a ledelegált jogok, ezeket lehet részben és teljes terjedelmükben átadni egy terület lakosságának a polgároknak. Tehát a részmegoldás lehet akár a perszonális, vagy csak a kultúrális autonómia, mondjuk mint egy békés átmenet, s ha ez meglesz lehet a keletkező tapasztalatokból kiindulva, elgondolkozni azon, hogyan tovább. Vagy a meglévő közigazgatási határok átrajzolásával, kanton rendszer, regionalizmus, vagy politikai területi autonómia bevezetésén fogunk munkálkodni.
Egy biztos a mostani helyzet, nagyon rossz, ha gyorsan, s ha radikális (pozitív értelemben) lépésekre nem szánjuk el magunkat, akkor 20-30 év múlva végérvényesen először elszorványosodunk, majd véglegesen eltününk az asszimilációs folyamatok útvesztőjében.
A honlapunk fórumaiba, vagy emailformában, mindenki leírhatja a véleményét, javaslatait megteheti, aki azt jónak látja, csatlakozhat és belülről formálhatja saját tapasztalata és akarata segítségével a Jogegyenlőségért MPP-t.
A végleges program csak komoly viták után fog elkészülni, minél többen fognak hozzászólni, annál tökéletesebb lesz a végleges program.
A gazdasági problémáinkat ismerjük, a beruházások nagytöbbsége északra megy, pedig vannak jó termőföldjeink, vizünk, ami 21.sz. stratégiai nyersanyaga lesz, mindennek a mozgatóeleme, tehát van mire alapozni egy gazdag autonóm terület létjogosultságát. Nem szabad bizonyos tényeket, amelyek számunkra fontosak eltitkolni és nem szabad mindent állandóan politikai síkban megközelíteni. Mert pl. a gazdasági problémák egyformánt érintik az itt élő szlovákokat, magyarokat, romákat, a kevert családbekieket és mindenki mást aki érintve van a témában. Tehát az itt élő többségi nép fiainak, lányainak el kell magyarázni, egy közös autonómia számukra is fontos, mert gazdasági fellendülést eredményez és ami a jogokat illeti ők semmiben sem károsodnak, csak a többi kisebbség megkapja az alkotmányos azonos jogait és ez nem nevezhető a többségi nép diszkriminációjának, ahogyan manapság riogassák a déli szlovákokat autonómia témában. Le kell ülni és én tudom ha mind a két fél az egyezségre fog törekedni, akkor az egyezség meg is lesz, ami szerintem KÖZÖS TERÜLET AUTONÓMIÁ-ban fog kicsúcsosodni, mint egy olyan közegben ahol a jogegyenlőség szabálya szerint az esélyegyenlőség mindenki számára egyforma és egy természetes dolog lesz.

3. kérdés:
Mi történne azoknak a Szlovákiában élő magyar választóknak az érdekképviseletével, akik lakóhelye az esetleg létrehozásra kerülő autonóm területen kívül esik?

Válasz:
Egy területi autonómiának megvan az az előnye, hogy olyan szervei vannak, amelyek az állami szervek partnerei, tehát mi kétsíkban gondolkodunk. Egy magában a területi önrendelkezési formában az államon belül, ilyen a már 2 éve létező CA autonómia tervezete
http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=11491525...
kihangsúlyoznám tervezet, vagyis vitaanyag, amihez mindenki hozzászólhat. Ez a tervezet parlamenttel, aközigazgatás összes lépcsőfokával számol, pontosabban a külügyön és a hadügyön jívül minden le lenne delegálva az autonómia szerveire. Itt gondoltunk azokra is akik nem tartoznának a területi autonómia fennhatósága alá, őket perszonális jogokkal lehetne felruházni. A területi autonómia szerveinek az érdekképviselete, felügyelete mellett. Pl. Malina Hedvig esete már rég nem lenne ügy, mert mondjuk, ha Hedvig ki is esne az autonómia terület jogvédelmi hatásköréből, de mivelhogy magyar nemzetiségű így az autonómia szervek felügyelete mellett már rég megoldódott volna a nemakarás szintjére került jogi csűrés-csavarás. A Magyar Nemzeti Autonómia Tanács hatáskörébe tartoznának azok a magyarok érdekképviselete, akik nem lennének az autonómia terület lakosai.

4.Kérdés:
Honnan várják a párt létrehozását támogató aláírásokat, egész Szlovákia területéről, vagy Szlovákia azon területéről, amely autonóm területté válna, amennyiben az ott élő lakosság autonómia létrehozása mellett döntene?
Válasz:
Ennek a pártnak a nevében benne lesz a magyar szó is nem diszkriminatív célzattal, csupán így szeretnénk kihangsúlyozni kikre számítunk és főleg kik számíthatnak a támogatásunkra. Ez a párt nem valakik ellen, hanem valakikért jön létre, tehát nekünk nincsenek és remélem sohasem lesznek ellenségeink, csak politikai ellenfeleink, így a bejegyzéshez szükséges 12-13 ezer aláírás (2-3 ezer az biztosíték) öszegyűjtésében bárki segíthet, ez egy formális dolog, amit a törvény ír elő, ez 2005 előtt csak ezer volt, ma tízezer, amit a bejegyzéshez feltételként telejesíteni kell. Aki támogassa az nem a párt tagságát, vagy szimpatizánsait jelenti, csupán azt, hogy támogassák egy új párt létrejötték a pluralizmus a választás lehetőségét. Lehet, hogy olyasvalaki is aláírja, vagy gyűjteni fogja az aláírásokat aki a választásokon már más pártra, vagy mozgalomra fog szavazni. Mi főleg a déli területekre számítunk, itt fogunk gyűjteni személyes találkozók keretein belül az áláírásokat. Komáromban hamarosan el is kezdjük, egyenlőre várjuk a szimpazizánsok és az aktivisták jelentkezését, hogy segítsenek a aláírásgyűjtésben. természetesen mi magunk is majd kivesszük a részünket a gyűjtésből.

Végezetül, még annyit tennék hozzá, már
az Andreas Gross svájci rapportőr által az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elé terjesztett angol nyelvű jelentés is tartalmazta (kelt: 2003. április) teljes címe: "Kedvező tapasztalatok a regionális autonómiák terén, avagy az európai konfliktusmegoldás forrásai" (Positive experiences of autonomous regions as inspiration source for conflict resolution in Europe). A jelentést az ET plenáris ülése 2003. június 24-én tárgyalta, majd a témában határozatot és ajánlást fogadott el. Kimondja pl. azt, hogy a kisebbségeknek önrendelkezést biztosítva a kormányok végre közös nevezőre hozhatják a területi integritás elvét a kulturális sokszínűséggel. A 7. pont magát a címadó gondolatot idézi, miszerint a regionális autonómiák eddigi pozitív tapasztalatai az európai konfliktusmegoldás forrásainak tekinthetők. Az autonómia egy "államszint-alatti rendezés" (sub-state arragement) terméke, amely a kisebbség jogainak és kulturális önazonosságának megőrzése mellett garantálja az állam szuverenitását és területi egységét.

A történelemben a tettek, a győzelmek számítanak, nem az, mi jogos vagy jogtalan. Az számít, hogy mit akarunk, és elérjük-e.
A történelem legfeljebb fegyver az érvelésben. Senki sem fog automómiát adni azért, mert az jogos, igazságos vagy szép, de pusztán az a tény, hogy egyesek szerint jogtalan vagy igazságtalan, nem is lehet az akadálya.

* válasz

Bosza ur
Névtelen | 2009. június 13. szombat 07:28

koszonom valaszat, en az utcan irtam ala a SaS ivet, es tenyleg nem emlekszem, hogy a szemelyi szamat irtam volna. szoval az on partjat biztos tamogatni fogom, legalabb annyira mint a SaS-t. Pedig alairtam, mert Suliknak megvolt a cimem, hisz nevre szoloan kuldte a kampanyanyagat...Tisztelt Bósza úr!
Matt | 2009. június 14. vasárnap 08:30

Tisztelt Bósza úr!

Köszönöm válaszát és a sok értékes információt. Céljaik reálisak, legálisak, jószándékúak, elérhetőek. Ahogy válaszából kitűnik, a választókra kivánják hagyni a döntést, azok szolgálatában és érdekében kivánnak tevékenykedni. Ahhoz nagyon sok sikert kivánok Önöknek.

Azt írja, hogy szívesen fogadnak javaslatokat, hozzászólásokat. Én csak egy dolgot szeretnék megemlíteni, amelyen el lehetne gondolkodni. Ahhoz, hogy meg tudják szerezni valamennyi nemzetiségű állampolgár bizalmát és támogatását, olyan szerveket kellene létrehozni, amelyek képviselnék valamennyiük érdekeit és ennek megfelelően kellene választani a szervek, hivatalok elnevezését. Az Ön által említett Magyar Nemzeti Autonómia Tanács-hoz hasonlóan lenne például Szlovák Nemzeti Autonómia Tanács is?

Dél-Tirol 1972. január 20-án szerezte meg a teljes autonómiát. Azt megelőzően az osztrák kormány kétszer is az ENSZ elé vitte Dél-Tirol ügyét. Ahhoz meg kell jegyezni, hogy az EU-nak akkoriban nem voltak meg azok a struktúrái és szervei, amelyekkel az EU jelenleg rendelkezik.

* válasz


Kedves Matt Igen a CA
Bósza János | 2009. június 14. vasárnap 09:20

Kedves Matt
Igen a CA autonómia tervezete ezt tartalmazza, a polgári elvű jogegyenlőséget, mert szerintünk békés együttélés mozgatórugója, hogy csak annyit kérjünk, amennyit hajlandóak lennénk megadni is:
Idézet a tervezetből:

15. Honföld Önkormányzati Intézményei

a) Az autonóm tartomány intézményei:
- Honföldi Önkormányzati Parlament;
- Honföld Kormánya;
- Honföld Elnöke;
b) A honföldi magyarok intézményei:
- Honföldi Magyar Nemzeti Tanács;
- Honföldi Magyar Elnök;
c) A honföldi szlovákok intézményei:
- Honföldi Szlovák Nemzeti Tanács;
- Honföldi Szlovák Elnök;
d) A honföldi romák intézményei:
- Honföldi Roma Nemzeti Tanács;
- Honföldi Roma Elnök;
e) A települési önkormányzatok intézményei:
- Megyei Hivatal;
- Városi Hivatal;
- Községi Hivatal;
- Polgármester.

továbbá

16. Az állam és a tartomány kapcsolata
(1) A régióban a Szlovák Kormány által kinevezett kormánybiztos látja el a törvényességi felügyeletet.
(2) A Tartomány és a Szlovák Kormány közötti vitás kérdésekben a kormánybiztos közvetít.
(3) A Szlovákia Parlamentje és Szlovákia Kormánya által Honföldre is hatályos törvényeket, rendeleteket, egyéb központi rendelkezéseket Honföld Önkormányzati Parlamentje a tartomány adottságainak megfelelően alkalmazhatja, illetve a Honföldi Önkormányzati Parlament 2/3-os többségű határozatával újratárgyalásukat igényelheti.
(4) Honföld határozatait alkotmányossági szempontból csakis az Alkotmánybíróság ellenőrizheti.
(5) A végrehajtó és az ügyviteli hatóságok és hivatalok által kibocsátott okiratok és megállapodások ellen fellebezni lehet a illetékes joghatóságnál.
(6) A tartományban az igazságszolgáltatást a törvény által létrehozott joghatóságok látják el.
(7) A tartomány önkormányzati szervei feletti ellenőrzésre jogosult:
a) az Alkotmánybíróság, a normatív rendelkezések alkotmányosságát illetően;
b) a Kormány, az országos érdekeltségű hatáskörök gyakorlását illetően;
c) a Közigazgatási Bíróság, az önkormányzatok közigazgatási szerveinek tevékenységét és szabályrendeleteit illetően;
d) a Számvevőszék, az országos érdekeltségű gazdálkodást és az állami költségvetésből átutalt pénzeszközök felhasználását illetően.
e) Honföld Elnöke, illetve a Honföldi Magyar Elnök, Honföldi Szlovák Elnök és a Honföldi Roma Elnök, megtámadhatja a törvényeket a jelen autonómia-statútum, a szlovák, a magyar és a roma nyelv, illetve a tartományban hagyományosan használt más nyelv védelmére vonatkozó előírások megsértése esetén.

http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=11491525...

érdemes elolvasni szerintem sokmindenre magyarázatot kapunk (ez csak vitaanyag, javaslat, még Duray is azt mondta érdemes vitázni róla), még Belousovová sem talált benne kivetnivalót, csak egy dologba kötött bele (másba képtelen volt, TA3 2008 jan vitaműsorban), egy elírásba, hogy valahol 8% írtunk valahol meg 10%, azóta ezt a hibát is kiküszöböltük, ezekután már én nem értem miért nem merünk, miért kellett az MKP-nak tudatlanságban tartani minket azzal, hogyha kirukkolnak az autonómia témával nagy bajok lesznek. Igen, egy kezdeti felhördülés után jöhettek volna a tárgyilagos viták, majd az egyeztetések, parlamenti viták és az egyezség. Ezt a két népet csak egy dolog választja el a nyelv, az anyanyelvünk, többi dolog mind közös, történelmünk, a jó a rossz amit őseink átéltek, akkor miért nem merjük egymásnak elmondani kinek mi a búja-baja, öröme-bánata.
Szerintem, ha meg lesz az akarat, akkor a felvidéki magyarság is megmarad. Mi csak emiatt jövünk létre, az igaz szót akarjuk hirdetni és informálni szeretnénk, majd javaslatokat adni leülni tárgyalni a többségi néppel, megegyezni, majd békességben élni újabb ezér éven át, jogegyenlőségben, együtt, utódainkért.

* válasz


Igen a dél-tiroliak
Bósza János | 2009. június 14. vasárnap 09:58

Igen a dél-tiroliak szintén egy hosszú folyamat után kapták meg az autonómiájukat. A második világégés után a hadifogságból hazaérkezett dél-tiroliak kezdeményezték. Harminc évbe tellett, mire sikerült kikövetelniük az autonómiát.

További nagyon jó példák vannak Katalónia, Valancia, Baszkföld és a Baleári szigetek esetében, akárcsak finnországi svédek területi autonómiája, Aland szigetek, ahol svéd a hivatalos nyelv. Tehát az asszimilációt egy erősebb gazdaság nem állítja meg. A Két dolognak az autonómia kikövetelésének és gazdaság fellendítésének kéz a kézben kell történnie. A jogok megléte és az autonómia, mint közeg hiánya a jogok használhatatlanságát eredményezi, mert a többség mindig akadályokat fog gördíteni. Lásd az iskolarendszerünk, kultúra pénz, Pátria rádió, magaslati támogatások, nagyobb beruházások mind-mind Közép- és Észak-Szlovákiába mennek. A megmaradáshoz nem elég egy jobb nyelvtörvény, vagy bizonyos pozitív látszatváltozások, a kultúra és a iskolaügy terén. Csakis a radikális változtatások képesek stabilizálni a jogok alkalmazhatóságát, ilyen az autonómia. Tehát a saját házamban saját uram rendszer. Ehhez kell az autonómia, legfontosabb a kétnyelvűség kötelező szintű bevezetése, mindenhol (hadsereg kivétel lehet). Tehát a szlovák iskolákban is kötelezőnek kell lennie a magyar nyelvnek.
Ami a gazdaságot illeti élő példa, ha a kétnyelvűség hiányzik, akkor a többség dominciája természetes úton is felerősödik, letelepedések, lásd Pozsony környéki magyar települések esetét, Kassa és környéke, a magyar lakosság szinte megszünt létezni. Ez a gazdasági asszimiláció manapság felgyorsult, még határokat sem ismer (Rajka). Ezek ellen csak politikai autonómiával lehet, kötelező kétnyelvűséggel védekezni. Autonómia nélkül nincs megmaradás, a magyarság lassan, de biztosan felszívódik. Ha velünk szemben radikálozódik a környezetünk, védekezni csak hasonlóképpen lehet. Ennek van egy békésebb formája, a viták a tárgyalások kikényszerítése. Az, hogy még fél millió magyar van az annak is köszönhető, hogy gazdaságilag a déli területek el lettek nyomva, egy gazdasági fellendülés ezt felgyorsítaná. Nem hinném, hogy ezzel az MKP ne lenne tisztában, tehát ha ők nem merik, vagy nem akarják követelni határozott módon az autonómiát nemzetárulás követnek el, erős szó igen az, de igaz.
Katalónia példa:
Nyelvhasználat: a katalán hivatalos nyelv a három területen, egyenrangú. A tartomány közigazgatási nyelve a katalán, de megengedi a spanyol használatát is a Madriddal való érintkezésben. Képviselők katalánul beszélnek a barcelonai parlamentben. Az egyház is a katalánt használja, a gazdasági életben inkább a spanyolt használják. A kedvező gazdasági helyzet ösztönözte a bevándorlást. Ennek következtében a lakosság száma folyamatosan növekszik. A lakosság fele máshol született.

Képzelje el mindezt a mi esetünkben, ha gazdaságilag az autonómia nélkül hirtelenül megerősödnénk, 10 év alatt a magyarság a felére csökkene, úgy járnánk, mint Pozsony a 1920-1930-as években. Tíz év alatt 38-ról 20 alá csökken a magyar lakosság arányaiban, vagyis a felére. Ezt akarjuk a déli megmaradt régiókkal is, mert autonómia nélkül ez lesz, bármit is állítanak a jelenlegi politikusaink, ez sajnos tény, én is nehezem fogadnám el, de ha azonnal nem kezdjük radikásan követelni a jogainkat a felvidéki magyarságnak annyi.

Az EÚ a polgári elvre épül, mi is ezt hangoztatjuk, így nem etnikai alapú autonómiában gondolkodunk, hanem polgári elvűben, ehhez meg lehetne az EÚ-s képviselők támogatását is szerezni, mert nem országromboló célzattal jönne létre, hanem az etnikai alapú problémák kezelése végett. A polgárok jogairól van szó, amit az EÚ szigorúan szabályoz, akárcsak az EÚ-s államok alkotmányai, tiltják a diszkriminációt és méltóságteljes életet hirdetnek minden polgárnak. Mi csak ezt akarjuk. Ezért fontos a polgári elv hangoztatása, mert ez elfogadható cél. A ledelegált jogok állítják meg az asszimilációt, nem a név, hogy minek nevezzük az autonómiát.forrás: http://ujszo.com/node/280377/talk#comment-11733
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona