Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Nem vagyok fasiszta, sem barbár törzsek leszármazottja."Azt szeretném ajánlani a szlovákoknak is, hogy a közös kultúrára fektessük a hangsúlyt, ez oldhatja görcseiket" - mondta az államfő, aki "felszabadult kölcsönösséget" ajánlott a szlovákoknak. Az államfő szorgalmazta a magyarok állampolgári lojalitását, a többségi államnyelv minél tökéletesebb ismeretét, de szerinte eközben kemény harcot kell vívni a kulturális nemzet fogalmának elismertetéséért, és érvényesíteni kell minden nemzetközileg és a belső jogban garantált kisebbségi jogot.(Sólyom László)

Csak északon és nyugaton voltak a szlovák területnek történelmi
határai, melyek az egykori magyar királyság határai voltak. (Dušan Kovač)
Történelmünk nekünk van, ami közös történelem is. Belügy szerint amikor Slota és a mikolaj félék minket sértegetnek csak történelmi tényeket közölnek, ez pedig nem bűncselekmény. Tehát nem indítanak Slota ellen büntetőjogi eljárást a magyarok sértegetéseiért, pedig ezt már több szlovák publicistának is feltünt, hogy ott ott valami nagyon nincs rendben. (történelmi tény)

2009.3.3.

A főügyész figyelmeztetve lett!! Eredmény a magyarokat szabad gyalázni, hisz csak görbelábú barbár gyermekgyilkosokról van szó, ami "történelmi tény". Köszönjük szépen főügyész úr.

Csupán egy megalázott felvidéki magyar vagyok, akit a szlovákiai szlovák nyelvű újságok fórumaiban rendszeresen fasiszta disznónak, revizionistának és írástudatlan barbár mongol törzsek leszármazottjának titulálnak alkotmánysértő módon.

Részben ez a hivatalos verzió is.

Hisz Slota szerint:
Idézet:
   „Európa szerencsétlensége a hunoknak nevezett kóborló barbár törzsek voltak. Gyenge és kegyetlen harcosok voltak, gyermekgyilkosok. Ez a szerencsétlenség, nem pedig Trianon. A magyarok Európa szerencsétlensége."- nyilatkozta a Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Ján Slota. A kijelentésre a Le Pennel tartott közös sajtótájékoztatón került sor. Le Pen a szintén nacionalista, francia Nemzeti Front vezetője.
(forrás: sassdawe.web.elte.hu/elemek/doks/9710.doc)

Idézet a BM döntésből : - v roku 1998 na nezistenom mieste vyhlásil: "Maďari sú nešťastím Európy, lebo sem prišli ako barbarskí kočovníci, vraždili deti a páráli tehotným ženám bruchá". ( A magyarok Európa szerencsétlensége., úgy jöttek ide mint barbár vándorló népek, gyermekgyilkosok és felvágták a terhes nők gyomrát)

Erre a Slota kijelentésre a szlovák belügyminisztérium így reagált, nincs ok büntetőjogi eljárást kezdeményezni, mert nem sértett törvényt, csupán objektív és valós adatokat közölt.

Milos Zeman, egykori cseh miniszterelnök, a Cseh Szociáldemokrata Párt elnöke a magyarellenességéről közismert Ján Slotát, a Szlovák Nemzeti Párt elnökét egy pszichiátriai klinika pácienséhez hasonlította, Bernd Posselt, a bajor Keresztény Szociális Unió (CSU) európai képviselője, a Páneurópai Unió elnökségi tagja, pedig elmezavarban szenvedőnek jellemezte.


Hol is vagyunk? Mongóliában, vagy netalántán Sri Lankán, az afganisztáni hegyekben, vagy talán a szomáliai hadurak csetepatéinak a részesei vagyunk? Nem, Szlovákiában az Európai Unióban történik mindez, háborús bűnösök vagyunk, megbélyegzettek és a volt kitelepítettek, vagy kitelepítésre szántak utódai.

Valaki feltehetné a kérdést, miről is írogatok? Hisz vannak iskoláink, jogaink, bárhová kiutazhatunk, igen ez mind igaz. De vajon ez mind elég is? Nekem nem. Azt mondják, az EU-ban vagyunk, a szabad emberek családjában. Hát ez lenne az a nagy szabadság?

Idézet a MN-ből: Slota szavai szerint „a kettős kereszt már a IX. századtól aranyfonálként szövi át” a szlovák nemzet egész történelmét, s amit az SNS ezek felállításával elindított, azt véghez is viszi. Így további kettős kereszteket állít a haza magaslatain, hogy megmutassa: „a szlovák nemzet ezen a területen igenis őshonos nemzet, s voltak szebb idők is, amikor a IX. században mi, szlovákok még ennél is szélesebb területen voltunk őshonosak, de sosem voltunk elég harciasak, sosem fenyegettünk más nemzeteket, nem követeltünk magunknak további területeket, mint ahogy azt most valaki Felső-Magyarországra, Felvidékre igényt tartván követeli. Dél-Szlovákia nem az ocsmány turulok hona, hanem a szlovák államiságot jelképező kettős kereszteké” – idézte Slota Malacka városában elhangzott mondatait a szlovák média. (idézet vége)

Idézet történelmi tény: "A szlávokat térségünkbe az avarok hozták magukkal. Ezeket a segéderőket, elsősorban favágókat azonban az avarok a legyőzött Langobardoktól kapták, hogy a Morva - kaput a fáktól megtisztitsák, és hogy igy az avarok bevonulhassanak a Kárpát-medencébe. Ezek a szlávok és a csatlakozó Langobard csapatok délen, a mai Sremska Mitrovica térségében, ami a Száva folyó déli oldalán fekszik az avarokat segitették a görögök ellen. A déli szlávok ezekből a sziléziai eredetü szlávokból alakultak ki. Ezért a Magyar Királyság idején a kialakult déli szláv államok a Magyar Királyság társországai voltak. Pl. Szerbia, amit Ráczországnak neveztek, vagy pl. Szlavonia, amit Tótországnak neveztünk. Mivel a germánokat teutonoknak is nevezték, ezért a sziléziai eredetü germán-szlávokat tótoknak neveztük a hun, és az avar kortól kezdve. A germánok latinosan sclavusok-nak nevezték őket, amiből a szláv elnevezés maradt meg.

Tehát mi, pannon őslakosok, szkiták, hunok, avarok, tehát várhunok, és magyarok, inkább kezeltük a szlávokat emberként, mint az őket sclavusnak, tehát rabszolgának, szolgának tekintő germánok. Vagyis a tót kifejezés részünkről nem arról szólt, hogy mi a szlávokat rabszolgának használtuk volna.

Ezért a germánoktól független lengyelek, akiknek nemzetalkotó rétege a szarmata eredetü hun nemesség volt, testvérének tekint minket , és teljes joggal.

Amikor a Magyar Királyság az északi területeket megszervezte, a korábbi turk, hun-avar, tehát várkun maradványokon, - a Fekete Horka, turk nyelvezettel fekete - kraszna, Karsznahorka név is innen ered, és pl. a turc(k) szóból Túróc neve tőlük ered, ezek a dél-lengyel beszédü emberek, nemesek, beszivároghattak és letelepedhettek a hungvárus, várkun, magyar katonai telepek, várak, mint Árva, Znió, Sztrecsnó, Ólubló, stb, várak, nemesi falvak mellett és körül. Mindez azonban legfeljebb az 13OO-as évektől indulhatott meg, kis mértékben.

Az Árpádok erős államot épitettek és ez vonzotta a munkaerőt, németeket is. A kuruc kort követően azonban az osztrák hadsereg a magyar lakosság elnyomása céljából tömegesen kezdte betelepiteni a magyartól idegen elemeket is. Ezek azonban mindenképpen a Magyar Korona alattvalóivá kellett váljanak. A habsburgoknak a koronást megelőzően a királyi hitlevélben ugyancsak szentesiteni voltak kénytelenek a Magyar Királyság törvényeit. A királyság területének megbontásával nem foglakozhattak, rablással annál inkább.

A magyarok érkezése előtti kor pannoniai lakosságát a görögök uarkhunni, tehát avar-hun népnek nevezték. Ismerték az avarokat, akiket a magyarokkal egyetemben hunoknak is neveztek, a harcokból, követjárásokból és a kazáriai császárnék kiséreteinek elbeszéléseiből. )

Amikor pedig Zsigmond király elzálogositotta a Tátra alatti megyék városait, Nagy Lajos alatt szép virágzásnak indult szepesi városok közül tizenhármat, a lublói várat és uradalmat, mint nemkülönben a XXIV. városhoz nem tartozó Podolin, Gnezda és Lubló városokkal együtt 1412. Wladislaw lengyel királynak 37,000 garasért adta zálogba. Az imigy lengyel uralom alá került városok voltak: Igló, Leibic, Durand, Ruszkin, Béla, Ménhárd, Sz.-Szombat, Sztrázsa, Mathóc, Felka, Poprád, Olaszi és Váralja. A lengyel adminisztrátorok Ólublóból szedték az adókat, a lakosság nyelve lengyelessé vált, de arról soha szó sem volt, hogy ezért valamiféle szláviához csatolnák ezeket a területeket. A kuruc korban pedig a legkiválóbb kuruc városok voltak pl. Lőcse, Poprád, Szepesbéla, Késmárk, Eperjes, stb. Az elzálogosított városokat csak jóval a kuruc kort követően váltotta ki a Lengyelektől a magyar király. És ezért a Magas Tátra alatti területek lakossága nem is tót, mert nem is sziléziai eredetüek, tehát nem teuton származékok.A guraloknak hun-matyó, pásztor népviselete van, a havasok pásztorai a bacsák, vagyis a Bácsik vezetése alatt állt, és törökös, vagyis vlach nyelvet beszélnek. Ezt Dr. Blaskovics József turkológus kimutatta és a Prágai Károly Egyetemen ki is adta.

Történelmünk nekünk van.

Szlotáéknak nincs történelme (történelmi tény)(Mikolaj könyve túl vékony lesz, a miénk vastag).

Ezért nincs történelem könyvük, amit kitalálnak pedig legfeljebb kabarénak tekinthető, amivel a gyerekeket, legyenek bármilyen nyelvüek, nem kellene terhelni. Erre kell figyelmeztetni.

Csak annyi van nekik, amit tőlünk tudhatnak, amit mi tudunk róluk, mert mi tudjuk, hogy mikor és miért érkeztek hozzánk, hogy hüséget esküdtek a Magyarok Szent Koronájára és az Alkotmányra. Amikor pedig a magyar állam függetlenségét visszavette, türelmünket kérték, hogy jobban megtanulhassanak magyarul. Mert azok a generációk még tisztában voltak a saját gyökereikkel. Az Entente a Balfour deklaráció miatt párhuzamos, sosemvolt államokat akart teremteni, és mert a lengyelek ellenezték egy csehekkel közös Northszlávia, megalakitását, a nyugati barbárok a democsokráciájuk szellemében a történelmi cseh területekhez csatoltak ú.n. szláv lakosságot is, Észak Magyarországgal, hogy a cseh medence germán lakosságát valamennyire kiegyensúlyozzák. Mivel pedig ezt a germán lakosságot onnan mára már kitelepitették, a cseheknek nem kell Észak Magyarország és kárörvendve nézik a tótok identitászavarait. Az oroszok pedig megpróbálják Szlotáékat hidfőállásnak használni a nyugat ellen.

Nem véletlen a lengyelek és a magyarok dühe.

Mert mindez csak arra jó, hogy idegenek keverjenek a mi térségünkben a mi kárunkra.

A pesti labanc világ, az identitászavartak, Dávid Ibolyák és KISZ elméleteken nevelkedettek zavaros beszédeivel szemben a történelmi tényeket ismételgetni kell, hogy megzavart népünk erőre kapjon. (idézet vége)
G. Gy.


NE FÉLJETEK NEM MEGYÜNK HAZAA belügy szerint Slota a magyarokat nem gyalázta csak történelmi tényeket közölt. Szerintem történelmi hazugságokat.

Slota konkurencia nélkül írásban a szerző idéz
(Dátum: 2007-10-31 09:01 Szerző: Tibor) Schutz Peter, Sme írásából, ahol Schutz szerint, ő mindig amellett volt, hogy mindenki azt mond, amit szeretne. A büntethetőség határa pedig legyen valamely csoport ellen irányuló gyűlöletkeltés. Viszont a büntető törvénykönyv is azt mondja ki, hogy „ az a köztisztséget betöltő személy, aki nyilvánosan nemzetgyalázást követ el, három évre terjedő szabadságvesztéssel büntethető.” Namármost a kérdés csak az, hogy az immunitást élvező visszaesőt vajon mikor veszi már észre Dobroslav Trnka főügyész?
Ján Slota olyasféle kijelentéseit, miszerint a magyarokat inkább „felfalták volna a törökök” vagy hogy „ a keresztrefeszített Magyarország minél tovább függhetne”, természetesen a folklór részének tekintik. A „na és akkor mi van – hisz Slota…” típusú kategóriába besorolandónak.
(idézet felvidek.ma)
http://felvidekma.bici.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=14032

A főügyész figyelmezetve lett!! Eredmény a magyarokat szabad gyalázni, hisz csak görbelábú barbár gyermekgyilkosokról van szó, ami "történelmi tény". Köszönjük szépen főügyész úr.


A saját nyelvünk használatáért, saját közösségeinkben, ezeréves szülőföldünkön büntetni akarnak minket a magyar nyelv használatáért, egy olyan nemzeti nacionalizmusi elveket és jogokat tartalmazó törvényre hivatkozva, ami egy EU-s állam hivatalos törvénykezéséből már réges-régen ki kellett volna kerülnie. Hát igen, ha a Beneš-dekrétumok még napjainkban is érvényben lehetnek, akkor az a tény, hogy egy soviniszta Slota minket gyalázhat, kit is fog ez érdekelni, ha az a kisebbség - félelemben tartva és meghunyászkodva csendben marad, vagy ráadásul ő maga a kármentő mögé bújva, a sovinizmus ellen tenniakaró sajátjait támadja.

Hol van a hazánk? Hol érezzük magunkat jól? Honnan nem akarnak minket a Dunába, legjobb esetben a másik partra be-, vagy elzavarni? Naponta tesszük fel ezeket a kérdéseket, s naponta nem kapunk rá választ. A magunknak címzett kérdésekre a választ csakis mi ismerjük. Itt a hazánk, ahol édesanyánk megszült, itt érezzük magunkat otthon, ahol a szüleink felneveltek, és itt akarjuk mi is gyermekeinket felnevelni: szabad emberként és nem pedig háborús bűnösként, beneši csillaggal a karunkon, szívünkben. Azt mondják az EU-ban vagyunk, ez lenne a szabadság csillaga.

Ebből a csillagból nem kérünk, mi csak az igazságosságot, a Beneši-dekrétumok eltörlését, a területi és a perszonális autonómiát, jussunkat szeretnénk, a talajt a lábunk alatt érezve, hogy ezeréves szülőföldünkön senki, de senki ne akarjon minket zsarnoki dölyfösséggel állandóan kioktatni, becsapva szecskává asszimilálni, maradékját a dunába hajtani, elzavarni. Hisz az EU-ban vagyunk, nincsenek határok, de ha mégis, a nacionalizmusi határokon belül akarunk élni. Erre ők azt mondják, azt csak reszlovákként tehetjük meg, csámborogva, kölcsönszívvel. Hát ezt lenne az Európiai Unió?!

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


forrás: CA

ide tartozó írás:
BM: Slota sértegethet minket, mert csak történelmi tényeket közöl, ami nem törvénysértő cselekedet!!!Jan Slota pszichológiai portréja

2009.3.3.
Milos Zeman, egykori cseh miniszterelnök, a Cseh Szociáldemokrata Párt elnöke a magyarellenességéről közismert Ján Slotát, a Szlovák Nemzeti Párt elnökét egy pszichiátriai klinika pácienséhez hasonlította, Bernd Posselt, a bajor Keresztény Szociális Unió (CSU) európai képviselője, a Páneurópai Unió elnökségi tagja, pedig elmezavarban szenvedőnek jellemezte.

A két neves politikus arra ösztönzött bennünket, hogy több szlovák pszichológus részvételével megvitassuk Ján Slota személyiségét. A beszélgetés sokat mondó tartalma többet érdemel annál, hogy csak egy szűk nyilvánosság előtt váljon ismerté, ezért úgy döntöttünk, hogy az elhangzottakat ellenszolgáltatás nélkül publikálásra ajánljuk.

Íme a beszélgetés eredménye:

- Azt hiszem, leszögezhetjük, hogy Ján Slota durva stílusát, melyben nyíltan felvállalja a magyarokkal kapcsolatos szélsőséges nézeteit, a szlovák értelmiségiek túlnyomó többsége nem tartja kívánatos viselkedésnek, elítéli, attól elhatárolódik. Ezzel szemben többnyire az egyszerűbb, alacsonyabb szinten iskolázott emberek azok, akik a megnyilvánulásai befogadására fogékonyságot mutatnak.

- Az én véleményem szerint a sok esetben nyomdafestéket nem tűrő viselkedési stílusa nem csak a magyaroknak szól, hanem személyiségének sajátja, tartós jellemvonása. Közismert, hogy 17 éves korában barátaival együtt az akkori Csehszlovákia területéről Ausztriába szökött, ahol köztörvényes bűncselekményeket követett el, gépkocsikat tört fel, Csehszlovákia területén, pedig üzleteket fosztott ki. Az antiszociális viselkedésre való fogékonysága tehát már kora gyerekkorában megalapozódott abban a bűnözői, deviáns viselkedésű, jórészt egykorú fiatalokból álló társaságban, melyhez tartozott. Ez a kor már belenyúlt a felnőtté válás időszakába is, így az általa elkövetett bűncselekményeket semmiképpen nem tekinthetjük csak serdülőkori csínytevésnek. Az egykori csehszlovák titkosszolgálatok adatainak nyilvánosságra kerülése is alátámasztja Slota kóros irányú, pszichopátiás személyiségfejlődését. A kriminalisztikai elméletek, de sokkal inkább a bűnözőkkel, és büntetett előéletűekkel folytatott sokéves követéses vizsgálatok és annak tapasztalatai mutatják azt, hogy a korai életszakaszban jelentkező szélsőségesen deviáns, társadalomellenes cselekvések folyománya lehet az élet későbbi szakaszában és más területén is jelentkező agresszív viselkedés. Ezen tovább ront a túlzott mértékű alkoholfogyasztás, vagy egyéb szenvedélyfüggőség, mely gyakorta jellemző az ilyen személyiségű emberekre. Az alkohol feszültségoldó hatása révén feloldja a gátakat, az önkontroll funkciók fellazulnak, az agresszív szándék még inkább előtérbe kerül. Az ilyen ember már nem ura viselkedésének, és nehezen lehet ebben őt megfékezni. A bűnözést, a vulgarizmust, a verbális agressziót, a túlzott mértékű alkoholfogyasztást, a bűnelkövetők jelentős részénél megtaláljuk.

- Jan Slota káromkodásairól, iszákos életviteléről is sokat lehet a szlovák lapokban olvasni, és ő maga sem tagadja, hogy néha túllépi az egészséges mértéket. Az ital hatására agresszívvé válik, elveszíti a kontrollt a viselkedése felett, megnyilvánulásai kimerítik a verbális agresszió legtöbb formáját, szitkozódik, káromkodik, másokat sértő vulgáris kijelentéseket tesz.

- Slotában valóban megtalálható a bűnözésre való hajlam. A bűncselekmény elkövetése a társadalmi együttélés szabályainak be nem tartását, megsértését jelenti. Ezzel kapcsolatban, a PLUS 7 DNÍ hetilap egyik 2008 évi számában nagyon pontos információkat tett közzé Ján Slota elmúlt évi vagyonbevallásáról és a vásárlásairól. Eszerint több mint 800 ezer SK (6.5 millió Ft) jövedelem mellett 2007-ben luxus jacht, repülő és nagy értékű személygépkocsi került a nevére, ami összesen körülbelül 24 millió SK (200 millió Ft). Emellett kifejezetten költekező életvitelt folytat, ami szintén jelentős pénzfedezetet igényel. A számok önmagukért beszélnek.

- Lehetséges, hogy költekezése mögött magánéleti gondok állnak. Slota jelenleg harmadik házasságában él, felesége nála csaknem 30 évvel fiatalabb, dekoratív, intelligens hölgy. Az ilyen jelentős korkülönbség nagy terhet ró egy kapcsolatra, az idősebb félben előidézhet egyfajta kompenzációs igényt, mely az idő múlásával fokozódhat. Az idősebb fél úgy érezheti, csak oly módon tud vonzó partner maradni, ha fiatal párjának minden igényét, kívánságát kielégíti. Ez sok energiát, és folyamatos befektetést igényel, akár fizikailag, akár anyagilag. Slota luxus költekezése ezzel is magyarázható. Emellett azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy sok kudarcélményt hoz előző sikertelen kapcsolataiból. Ez még inkább arra sarkallja, jelenlegi házasságában bizonyítson, akár túlzott mértékben is. Az, hogy mennyire lesz eredményes hosszú távon ezzel a taktikával, a fiatal, dekoratív feleségét meg tudja-e tartani, természetesen az idő mutatja meg, de a frusztráció jelei már most is érzékelhetőek. Szűk körben közismert, hogy felesége egyre kevésbé tudja tolerálni részeges kilengéseit, mert az ital hatására előtörő agresszivitása családi körben is nyilvánvalóan megjelenik.

- Talán kevésbé közismert, hogy első felesége magyar nemzetiségű volt. Ez a rövid ideig tartó, kudarccal végződő, sikertelen házassága, a jelek, és a tények ismeretében mindenképpen befolyásolhatta a magyarellenességét. Több lehetséges magyarázat is elképzelhető. Számomra érdekes az a tény is, vajon mi késztethette őt arra, hogy ilyen beállítódással egy magyar nőt vegyen feleségül. Ha ennyire idegengyűlölő, akkor ezt semmiképp nem tette volna. Ez is azt erősíti, hogy Slota nem egy tudatos viselkedésű ember, sokkal inkább az érzelmei vezérlik, aki kudarcok esetén - mert egy válás még akkor is az, ha ő ezt nem így gondolja, vagy nem ismeri el - még szeretteire sincs tekintettel. Közismert dolog, hogy ha valamiben nem járunk sikerrel, akkor utána annak a dolognak a jelentőségét megkérdőjelezzük, a fontosságát leértékeljük. De csak abban az esetben járunk így el, ha a saját felelősségünkkel nem vagyunk tisztában, illetve környezetünket hibáztatjuk. Egy agresszív ember ilyenkor támadólag lép fel, nem kímélve a környezetét, esetleg a múlt emlékeit sem. Magyarellenességében úgy gondolom ez mindenképp szerepet játszik Feltehetően ő olyan ember, aki nem tudja elviselni, ha kudarcot vall, a párkapcsolati kudarcait is rosszul viseli, nehezen dolgozza fel, mert nem látja benne a saját felelősségét. Ez jelentős gátja lehet a további sikeres kapcsolatainak is, hiszen hibáit ismétli. A nőkkel való kapcsolatában kimutatható az irányítás igénye, a férfias dominanciája, hogy uralkodni akar a környezetén, és ha nem az elképzelése szerint alakulnak a dolgok, hirtelen, robbanásszerű, agresszióval reagál, ellenségesen lép fel.

- Igen, Igen. Figyelemre méltó hogyan alakult kapcsolata az SNS második emberével. Anna Belousovova vonzó külsejű, ráadásul Slotánál jóval intelligensebb, így valóban érdekes a kapcsolatuk. A múltban a párt kettészakadt a kettejük közötti rossz viszony következtében. Slota stílusához hűen nem bánt kesztyűs kézzel a csinos Belousovovával sem, faragatlan kijelentésekkel illette. A nők egy része megretten ettől a stílustól, de akadnak olyanok is, akik ebben az erőt, a férfiasságot látják, és vonzónak találják. Sok nő vágyik arra, hogy erős férfi legyen mellette, arra vágynak, hogy elkápráztassák őket, és emiatt az agressziót sokszor félreértelmezik. Az agresszív típusú emberek nehezen késleltetik a vágyaikat, és így van ezzel Slota is, ha azonnal nem kap viszonzást, akkor szexuális vonzalmát agresszióval kompenzálja. Támad, erőszakos lesz, birtokolni akar. Ezzel szemben nehéz védekezni, és ha látja a védekezésképtelenséget másokban, akkor tud már kedvesebben közelíteni. Mintegy ragadozó, amely még játszik kicsit az áldozatával. Amikor már porig alázta a nőt hirtelen nyájas, szeretetteljes pózt ölt magára. Elképzelhető, hogy ez vezetett eredményre Belousovovánál, amit alátámaszt a kettészakadt párt sikeres újraegyesítése és az azóta is fennálló kiegyensúlyozott kapcsolatuk. Nyilvános fellépéseik alkalmával elég a viselkedési jegyeiket figyelemmel kísérni….

A szakvélemények alátámasztják a cseh és német politikusok értékelését: Ján Slota a Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Robert Fico jobbkeze egy pszichiátriai eset. A kérdés csak az, kinek nagyobb a felelőssége a szlovák-magyar kapcsolatokban kialakult feszültségért. Az elmezavarban szenvedő Ján Slotának, vagy Robert Fico kormányfőnek, aki őt kormánykoalíciós partnerül fogadta, és ezzel lehetővé tette, hogy egy elmezavarban szenvedő, nőfaló, fehérgalléros bűnöző, meghatározó politikusként szórja gyalázkodásait.

forrás: http://www.gondola.hu/cikkek/62959Magyarellenes megnyilatkozásai

Slota számos súlyosan soviniszta magyarellenes kijelentést tett politikai pályája során. (Többek közt, hogy tankokkal kell elsöpörni Budapestet, melyet később úgy próbált mentegetni, hogy ittas állapotban volt.) A választási kampányában, plakátjaiban többször parazitának is nevezte a magyarokat.

2007. október 28-án újabb magyarellenes kijelentéseket tett (melyekben sovinizmussal vádolta gróf Apponyi Albertet, Göncz Árpádot és Orbán Viktort): „Hiba volt, hogy annak idején menedéket nyújtottunk a törökök elől gyáván megfutamodó és a mi szlovák hegyeinkbe menekülő magyaroknak, ahelyett, hogy hagytuk volna, hadd marcangolják szét és hadd hurcolják el a törökök őket Isztambulba.” – mondta beszédében. Nem sokkal később Göncz Kinga külügyminisztert „kócos asszonynak” nevezte, aki „többet törődhetne a külsejével”. 2008. augusztusában úgy fogalmazott, hogy a magyaroknak nem a Kárpát-medence, hanem a Góbi-sivatag a hazája. Beszédében a magyarokat görbelábú mongoloknak, Szent Istvánt lovasbohócnak, a magyarság ősi jelképét, a mitológiai Turult pedig papagájnak titulálta.

Az Európai Unió képviselői a rasszista, magyarellenes kirohanásai iránt nem mutatnak nagy érdeklődést: José Manuel Barroso „Szlovákia belügyének” nevezte a rasszista megnyilvánulásokat.

2008. október 5-én Ján Slota ismét „kócos asszonynak” nevezte Göncz Kinga külügyminisztert, aki Slota szóhasználata szerint már nem csak kócos, hanem „nyomorult asszony” is. „Nem engedünk a déli szomszédjaink felől ránk nehezedő budapesti nyomásnak: egy kócos asszony, egy nyomorult fenyegetőzik itt, és tesz fel kérdéseket annak a szlovák kormányfőnek, akinek még cipője sarkáig sem ér fel.” - mondta a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezetője. Robert Fico kormányfő kormányra kerülése óta először határolódott el Slota kijelentésétől, így most nem burkolózott hallgatásba, mint ahogy azt a korábbi rasszista Slota-nyilatkozatok esetében tette.
forrás: wikipédia, http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_SlotaSlota szerint Göncz Kinga újabban "nyomorult" is
2008. október 5. 18:15

Ján slota vasárnap ismét "kócos asszonynak" nevezte Göncz Kinga magyar külügyminisztert, aki Slota szóhasználata szerint már nem csak kócos, hanem "nyomorult asszony" is. A Robert Fico kormányához tartozó Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezetője vasárnap ismét monumentális kettős keresztet állított, s ez alatt mondta el: "Nem engedünk a déli szomszédjaink felől ránk nehezedő budapesti nyomásnak: egy kócos asszony, egy nyomorult fenyegetőzik itt, és tesz fel kérdéseket annak a szlovák kormányfőnek, akinek még cipője sarkáig sem ér fel. A magyar Külügyminisztérium nem kívánja kommentálni Ján Slota megjegyzéseit.

"Mi (szlovákok) már időtlen idők óta itt vagyunk, ezek a mongolok (magyarok) meg messze-messze mögöttünk jöttek: mi már az V. századtól kezdve itt vagyunk" - idézte a szlovák hírügynökség Slotát, aki korábban olyan "kócos asszonynak" is nevezte Göncz Kingát, aki "többet törődhetne a külsejével" - idézte a TASR hírügynökség Slotát.

A Szent Istvánt lovas bohócnak, a magyarokat görbelábú mongoloknak, a turult papagájnak nevező Slota már szlovák harckocsikkal romboltatta volna le Budapestet, s mondott olyanokat is, hogy a honfoglaló magyar hordák karddal forgatták ki a szlovák anyák hasából a csecsemőket. Kijelentéseinek soha semmilyen következménye nem volt, és Fico miniszterelnök ezektől még egyszer sem határolódott el.

Slota vasárnap a Sáros megyei szlovák falu, Pavlovce (Kapipálvágása) mellett avatta fel a sorban már sokadik, a keleti végeken pedig a hetedik kettős keresztet. A rendezvényen kijelentette: a jövőben a legtöbb monumentális szlovák nemzeti jelkép az ország déli sávjában, a közel hétszáz kilométer hosszúságú magyar határ mentén áll majd. Mégpedig azért, hogy a Magyarországról érkezők "tudomásul vegyék: nem a Felvidéken, hanem Szlovákiában vannak".

A magyar Külügyminisztérium mint ahogy korábban, úgy most sem kívánja kommentálni Ján Slota megjegyzéseit - mondta Kohári Lajos, a tárca helyettes szóvivője az MTI-nek. Hozzátette, hogy korábban Göncz Kinga maga is jelezte, hogy a személyét illető megjegyzéseket nem hajlandó kommentálni, a minisztérium ehhez tartja magát.
(MTI)
http://mti.hu/cikk/313967/
Törölték Magyarországot Slota pártjának térképéről

2008. 04. 16., 13:49 MTI
Ján Slota pártja, a magyarellenes kijelentésektől sem idegenkedő SNS honlapján napokig egy olyan térkép volt elérhető, amelyen Magyarország nem létezik: Ausztria határai a Dunáig érnek, a többi terület pedig Szlovákiához tartozik. Az SNS nem indokolta meg a térkép megalkotását, de néhány nap múlva eltávolította honlapjáról.
Forrás: [origo]


A magyarellenességéről ismert Ján Slota vezette szlovák Nemzeti Párt (SNS) törölte Európa térképéről Magyarországot: a párt honlapján napokig egy olyan Európa-térkép volt látható, amelyen a Dunántúl Ausztriához, a többi magyar terület pedig Szlovákiához tartozik. Ezen a térképen Magyarország nem is létezik.

Slota néhány évvel ezelőtt arra buzdított egyik beszédében, hogy "üljetek harckocsira és tegyük földdel egyenlővé Budapestet" - írja az MTI. Slota többször elismételte azt is, miszerint Szlovákiában nincsenek magyarok, csupán magyarul beszélő szlovákok.

Az SNS többször állította, hogy a szlovákiai magyarok autonómiát akarnak, és el akarják csatolni Szlovákia déli területeit. A párt kezdetektől azt hirdeti, hogy az egykori magyar királyságot megjelenítő "Nagy-Magyarország"-térképek Szlovákia területi integritását fenyegető üzenetet fogalmaznak meg.

Az SNS nem adott magyarázatot arra, miért rajzolták át Európát és miért csökkentették a térképen az Európai Unió tagjainak számát. Az SNS nem magyarázta meg a térkép születését sem, de a térképet eltüntette honlapjáról.

http://www.origo.hu/nagyvilag/20080416-jan-slota-partjanak-honlapjan-toroltek-europa-terkeperol-magyarorszagot.htmlPiatok 19.September 1997 16:07
Predseda SNS Ján Slota prijal v Žiline J.-M. Le Pena

Žilina 19.septembra (TASR) - Slovenská národná strana je blízka programu francúzskeho Národného frontu a jeho predsedu Jeana-Marie Le Pena si vážim ako vodcu národných síl Európy. Týmito slovami privítal predseda Slovenskej národnej strany Ján Slota francúzskeho hosťa s manželkou dnes v Žiline, najskôr ako primátor krajského mesta a následne na mimoriadnom zasadnutí Ústrednej rady SNS aj ako jej predseda.

Prítomní boli aj členovia vlády SR za SNS ministerka školstva SR Eva Slavkovská, minister obrany SR Ján Sitek, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Štefan Zelník, ako aj poslanec NR SR Jaroslav Paška. J.-M. Le Pen v príhovore okrem iného zdôraznil, že vzhľadom na medzinárodné kozmopolitné hnutie bolo treba zorganizovať internacionálu národov, ktoré uznávajú hodnotu civilizácie. Tá zahŕňa dedičstvo kultúry života spoločnosti so spoločnou budúcnosťou. Nechceme sa stať sivými občanmi univerzálnej republiky. Našou rozdielnosťou od iných, my ľudia Európy, prinášame malú značku do veľkého obrazu ľudského života, uviedol predseda Národného frontu. Na štvrtkovú protilepenovskú demoštráciu, ktorú zorganizovala iniciatíva politických strán a občianskych združení Demokrati spoločne proti fašizmu v Bratislave, zareagoval slovami - keď máme veľa nepriateľov, máme aj veľa cti. Keby sme boli zanedbateľní, bolo by okolo nás ticho, uviedol J.-M. Le Pen. Francúzsky hosť sa ešte dnes v Žiline zúčastní na celoslovenskom stretnutí členov SNS. V sobotu položí veniec k Pamätníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica pri Strečne, navštívi Vysoké Tatry a popoludní sa zúčastní v Žiline na stretnutí s mládežníckou organizáciou SNS - so Slovenskou národnou mládežou. Vojtech Knupp ag fa Vlasť je zem otcov, národ jej hybnou silou na jeho území Žilina 19. septembra (TASR) - Európa národov, Európa budúcnosti je logom stretnutia predstaviteľov a členov Slovenskej národnej strany (SNS) s predsedom francúzskeho Národného frontu (NF) Jeanom-Marie Le Penom, ktoré sa dnes uskutočnilo v Žiline. Zúčastnilo sa na ňom vyše 600 členov tohto politického subjektu z celého Slovenska. Uvedenými slovami otvoril stretnutie predseda SNS Ján Slota. J.-M. Le Pen v príhovore okrem iného podčiarkol význam zjednocovania európskych národov, aby sa zachovala ich identita bez nadradenosti iných subjektov. Vyzval na zachovávanie histórie národa, pretože tá nie je dopredu napísaná. Označil ju za vôľu ľudí a ich obetí. Podľa neho vlasť je zem otcov, národ je hybnou silou na jeho území. Preto potreba národného hnutia je nenahraditeľná a označil ju za slávne poslanie. Tejto oblasti venoval aj ďalšiu časť príhovoru, v ktorej uviedol, že nikto nemôže dať národu viac než ten, kto mu bude opakovať jeho históriu a identitu, aby prežil. Žiaden štát nemôže prežiť, ak nerešpektuje hodnoty života, najmä rodiny, uviedol okrem iného Le Pen v takmer hodinovom príhovore k členom SNS. Vojtech Knupp em na J. Slota: Chceme zachovať identitu svojich národov Žilina 19. septembra (TASR) - Slovenská národná strana a francúzsky Národný front majú rovnaké programové ciele, ale neprajníci v celej Európe nás označujú za extrémistov, ba dokonca za fašistov. Len preto, že chceme zachovať identitu svojich národov a sme proti zvrhlým myšlienkam maastrichtských dohôd, ktoré potierajú túto prirodzenú potrebu národov celej Európy. Povedal to predseda SNS Ján Slota v otváracom príhovore na stretnutí predsedu francúzskeho NF Jeana-Marie Le Pena s členmi SNS z celého Slovenska dnes v Žiline. Ako ďalej uviedol, nie SNS, ale jej protivníci sú extrémisti, pretože chcú vytvoriť z národov beztvárnu masu bez viery a morálky, ktorú potom jednoducho zmanipulujú. Títo extrémisti pod rúškom ich demokracie sa snažia o ovládnutie sveta a nás, národovcov a patriotov, samozrejme, nenávidia. Robia všetko preto, aby nás rôznymi klamstvami dezinformovali. Je preto našou povinnosťou bojovať proti silám temna a zla, proti kozmopolitom, ktorí sa obliekajú do šiat demokracie a myslia si, že my nevidíme ich satanskú podobu. Preto je potrebné spojiť sily národných a patriotických strán Európy, uviedol v príhovore J. Slota. Vojtech Knupp em na O možnostiach nadviazania zväzkov s Toulonom Žilina 19. septembra (TASR) - O možnostiach nadviazania priateľských a uzatvorenia trvalých stykov medzi Žilinou a francúzskym mestom Toulon, ležiacim neďaleko letoviska Saint-Tropez, rokoval dnes primátor Žiliny Ján Slota s predsedom francúzskeho Národného frontu Jeanom-Marie Le Penom. Ako vyplynulo z ďalších informácií J. Slotu, hovorili aj možnosti usporiadať na Slovensku celoeurópsku konferenciu národne orientovaných strán. Mala by sa uskutočniť v prvom polroku budúceho roka, uviedol J. Slota. Vojtech Knupp em na .
http://mesto.sk/prispevky_velke/zilina/predsedasnsjanslo874678020.phtmlSlota konkurencia nélkül
Dátum: 2007-10-31 09:01 Szerző: Tibor

Belpolitika, közélet illusztráció, forrás: internet Ján Slota olyasféle kijelentéseit, miszerint a magyarokat inkább „felfalták volna a törökök” vagy hogy „ a keresztrefeszített Magyarország minél tovább függhetne”, természetesen a folklór részének tekintik. A „na és akkor mi van – hisz Slota…” típusú kategóriába besorolandónak.

Ha az eset a megszokott kerékvágásban megy, akkor az elhatárolódásra esetlegesen felszólító Fico szóvivőjén keresztül bejelenti, hogy elhatárolódik koalíciós partnere véleményétől, mert „nem méltóak (…), de mindennek az oka Csáky agresszív politikája és az MKP.” A diplomácia vezetője ehhez talán még hozzáteszi, hogy „ a kijelentéseket negatívan értelmezi, de nem tekinti a kormány problémájának”. Ekként éljük meg tehát ezeket, a legfontosabb megjegyzés viszont a következő:
Az, hogy Slotának mennyire van hatása a közéletre, lehet vita tárgya, sőt akár semleges összegzéssel is lezárhatnánk. Abban viszont vita nélkül egyet lehet érteni, hogy Slota egész Európa legnagyobb verbális extrémistája. Fico és Kubiš számára mindez bizonyára a meglepetés erejével hat, de sem Haider, sem Le Pen, sem Christoph Blocher (most nyerte meg a svájci választásokat), sem Duray Miklós, Toroczkai László vagy Vona Gábor (gárdaparancsnok) mindent összevetve sem sértenek meg más nemzeteket vagy etnikumokat, nem kívánják a „felfalatásukat” vagy pedig a bitón való függésüket. Az, amit Ján Slota művel egy kormánypárt vezetőjeként Szlovákiában, nem más, mint sovinizmus, a maga esszenciális kivonatában. Ján Slota különlegesség és oly mértékben különc, melynek előképét az olyanokban láthatjuk, mint Dr. Sládek Csehországban, vagy Žirinovskij Oroszországban. Európában már a jóval enyhébb mértékű extrém megnyilvánulások után is vadásznak, nemhogy az olyan vulgáris megnyilvánulásokra, mint az SNS elnökéé. Ezen pedig nem változtat a realitás sem, amit Kubiš azzal a véleménnyel csúsztat, miszerint „ha a Szlovák Testvériség csak a tizedét mutatná annak a sovinizmusnak, amit a Magyar Gárda, akkor a szlovák hatóságok már beavatkoztak volna.” A Szlovák Testvériség ellen talán. Viszont a gárda mind az összes 650 tagja sem mutatta a primitív nemzeti gyűlölködés és harag akkora fokát, mint amekkorát a szlovák koalíciós párt vezetője. Ez tény, melyet monitorozni lehet.
Ezen írás szerzője mindig amellett volt, hogy mindenki azt mond, amit szeretne. A büntethetőség határa pedig legyen valamely csoport ellen irányuló gyűlöletkeltés. Viszont a büntető törvénykönyv is azt mondja ki, hogy „ az a köztisztséget betöltő személy, aki nyilvánosan nemzetgyalázást követ el, három évre terjedő szabadságvesztéssel büntethető.” Namármost a kérdés csak az, hogy az immunitást élvező visszaesőt vajon mikor veszi már észre Dobroslav Trnka főügyész?
(Schutz Peter, Sme, Felvidék Ma)Hozzászólások a parameterból:

VOLTUNK, VAGYUNK, LESZUNK!
RICCI, 2009, március 3 - 23:18

REMELEM EZT ELOLVASSA CSAKY BUGAR SZIGETI GAL.G. BERENYI ES A TOBBI NEMZETARUKO ISVAGY MAR NEM TUDNAK MAGYARUL?TENYLEG HOVA IS JARNAK GYERMEKEIK UTODAIK ISKOLABA ???

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

pontpontpont
pendulo, 2009, március 4 - 08:55

ha már ilyeneken aggodalmaskodik, akkor a Durayé hova is járt?

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Tisztelt uram, Maga nagyon magassan kapálózik
Ahas, 2009, március 4 - 08:15

A saját környezetében élő kis-szlotákkal törödjön. Maga komáromi, ha Magának baja van a sovinoid politikával akkor nézzen körül !

Ajánlom vegye a fáradságot és sétáljon el a Körzeti Hivatalba. Ott találkozhat sok-sok pártkotanával akik a szlota jancsi meg vladko pártszineit " képviselik ". Továbbá ajánlanám a komáromi kisduna-rakpartot, van ott egy ujjonnan áthurcolkodott hivatal, melynek főnöke a Szlota Janko Párt - helyi ( járási ) elnöke !. Hivja ki ezt a volt rendőrigazgatót ( leváltott )egy eszmecserére hogy milyen haszna származik abból hogy komáromi létére képes egy ilyen ember álltal képviselt párt szineiben villogni !Már egyszer leírtam, de
zuboly, 2009, március 4 - 11:04

Már egyszer leírtam, de eltünt innen: Bósza úr történelem tudása sajnos nem jobb, mint Slota úré, és ez kellemetlen.

A felsorolt 5 szepesi városból csak 2 volt elzálogosítva a lengyeleknek, Poprád és Szepesbéla, Lőcse, Késmárk és Eperjes (ez utóbbi egyébként Sárosban van) nem.

Ez könnyen ellenőrizhető.

A többi "történészkedéssel" nem foglalkozom, de hasonló a színvonal.

Ne égessük már magunkat.

* válasz

Idézetek új
Bósza János, 2009, március 4 - 13:01

A Slotától is idézet és a amire hivatkozik az is idézet. Tehát nem az én tudásom tükre. Ennyit az Ön állításáról.

A lényeg, hogy amit G.Gy-tól idéztem, annak a valóság tartalma sokkal nagyobb (felsoroltak az 1% sem éri el, ez jó arány), mint a Slotá-é, gondolom ezzel egyetérthetünk. Tehát legyen szives ne hozzon engemet egy szintre egy sovinisztával, mert én patriota vagyok, aki tiszteli a törvényeket, nem pedig soviniszta aki állandóan megsérti.

Az hogy figyelmeztetett, hogy nem az összes északi várost érintette az elzálogosítás, ezt a plussz információt, pontosítást megköszönöm. Erről szól ez a történet, hogy tárjuk fel közösen a valós történelmi tényeket, ne pedig általánosítsunk. Ki kell rakni az asztalra minden kártyát, de ezt tegyük meg békésen. Ne az én színvonalammal foglalkozzon, hanem a sajátját tárja fel, segítsen ott ahol tud, hogy az igazmondás, a szlovák-magyar megbékélés érdekében. Akár valós történelmi tények publikálásával, én mindenkit meghallgatok, mindent tényt hajlandó vagyok konfrontáltatni. Szerintem erre nagyon sokan kiváncsiak, akik velem együtt hiányos történelmi ismeretekkel rendelkeznek, ha ez Önben megvan, ki vele. Egy zavaros történelmi állapoton csak akkor tudunk túllépni, ha kibeszéljük magunkból, amit muszáj, hogy ezzel segítsünk. Hallgatás nem segítség, amit pl az MKP csinál, nem én vagyok az Önök ellensége, már 2007-ben az elnöki palota előtt lévő Béke szökőkútnál a médiának elmondtam, hogy az első lépcsőfok egy közös magyar-szlovák történelemkönyv elkészítése, amit lefordítanák magyarra és szlovákra is, amit nem a politikusok parancsára készülne, hanem a történészek állítanák össze, amit a politikusok csak tudomásul vennének. Gondolom ez válasz is. a mostani Mikolaj féle próbálkozásra, a maga "ellensége" ott van.

Sajnos manapság mi már azon a szinten vagyunk, hogy előbb "égetni" kell, aztán tudunk építkezni, közösen, amiből mindekinek ki kell vennie a részét, tudással, akarattal, s a két kezével.


Pontosítok
Bósza János, 2009, március 4 - 14:27

Zsigmond király az ismét és leginkább Nagy Lajos alatt szép virágzásnak indult Sz.-i városok közül tizenhármat, a lublói várat és uradalmat, mint nemkülönben a XXIV. városhoz nem tartozó Podolin, Gnezda és Lubló városokkal együtt 1412. Wladislaw lengyel királynak 37,000 garasért adta zálogba. Az imigy lengyel uralom alá került városok voltak: Igló, Leibic, Durand, Ruszkin, Béla, Ménhárd, Sz.-Szombat, Sztrázsa, Mathóc, Felka, Poprád, Olaszi és Váralja. Megtartották idegenben is a Grafenstuhlnak nevezett tartományi gyüléseken választott gróf alatti önkormányzatukat, és azért együvé tartozásuk teljes érzetét is, noha elszórtan feküdtek mint egyes enclavék az egész vármegye területén. Helyzetük nem is volt alami kedvezőtlen, mert folyton a magyar szent korona tartozékainak tekintették magukat s mint ilyenek sok a lengyel királyok által reájuk vetett tehertől menekültek. Súlyosabb lett az, midőn 1593. a Lubomirski grófok földesurasági fenhatósága alá kerültek, és azoknak mindinkább magán birtokaivá lettek. Váltakozó helyzetben maradtak a városok 360 évig lengyel uralom alatt, és csak 1772. kapcsoltattak vissza az anyaországhoz, amidőn Mária Terézia Lengyelország első felosztásánál nemcsak e városokat, hanem egész Galiciát is elfoglalta.

A vármegye területének a XIII város elzálogosítása által történt feldarabolása és a tót elemnek a részbeni lengyel uralom folytán való megerősödése okozta nagyrészt, hogy a husziták pusztítása hazánk talán egyik vidékére sem nehezedett oly súlyosan, mint éppen Sz.-re. A vármegye tót lakossága tagadhatatlanul rokonszenvezett a kelyhesekkel, elfogadta tanaikat, melyeknek nyomai soká fenmaradtak.

http://www.kislexikon.hu/szepes.htmlÍgy kellene lépésről lépésre előre haladni. Aszerző eredeti állítása a lényeg, ami szerintem igaz, vagyis ezek a magyar területek még jobban elszlávosodtak a lengyel uralom alatt, ő csak ezt a történelmi tényt akarta bizonyítani.


G.Gy válasza új
Bósza János, 2009, március 4 - 14:58
Forrásanyagnak a Tárih-i Üngürüszt adtam meg egyedül, azt sem forrásanyagként és egyáltalán nem tanulmány irásával foglalkoztam. A TÜ-ben benne van a Hüngürüsz név kialakulása a pannonok, Szikambria, stb. Ez irásos dokumentum volt a vezéri korban, ez a kilencedik század. Arról és a korábbi korokról a bizánci császárok irtak és ezek édesanyja több esetben kazáriai hercegnő volt. Kazária pedig Szkitia, akinek a királyára, stb. van hivatkozás a Tárih-i Üngürüszben. Ők már talán csak jobban tudták kicsodák és a bizánci császárság aligha állott volna össze jelentéktelen birodalmakkal. Az elzálogositott városokat csak általában jelöltem meg. Tonna számra pedig nem dönthetek irodalmat egy ilyen összefoglalóban. Nézzenek utánna. Régen ki kellett volna ezeket adni kéziratokat. Nekem van az északi városokról, Znió-ról, Árváról. Tán Thököli Imre nem tudta, hol a családi székhelye? Rudolf volt az a habsburg, aki nyiltan gyilkolta Mohács után a magyar főurakat, mert azok megtörése nélkül nem tudott mit kezdeni az országgal a magyar közjog, történelmi jog nem engedte meg a római jogra alapuló abszolutizmus bevezetését Magyarországon. Meg kell nézni a Báthory c. filmet, hogy mit müveltek a habsburgok a törökverő fekete gróf özvegyével, csakhogy megtörjék, elvegyék a vagyonát és szétverjék a Vágvölgye magyarságát, mert közel voltak Bécshez. Ha pedig valaki engem provokátornak nevez, mondja meg a nevét és irja alá. Én a magam nevén irtam. üdvözlettel,Bósza János nagyon megleptél.
kartel, 2009, március 4 - 13:32

A z alapfelállás az, hogy a gyerekeink a gimnáziumokban nem tanulhatnak történelmet az eddigi könyveikből, amelyekben a magyar történelem is benne van. Lefordított, szlovák szemszögből nézett, értelmezett, a nemzetébresztők tetteit túllihegő szlovák történelem könyvek magyar fordításából fognak tanulni. Javítson ki valaki, aki jobban ért hozzá, de jelenleg a tantervben a tanároknak van mozgási terük, ahová bekerülhet a magyar történelem. A tankönyveket hozzá majd megoldjuk. Ennyi az alapfelállás. Feltételzem, hogy nem olvastad azokat a szlovák tankönyveket, amelyek fordításai kerülnek majd a magyar iskolákba. tehát azt sem tudod, hogy mennyire vannak bennük ferdítve, elhallgatva bizonyos események. Mit teszel Te? Azonnal történelmet írsz, és jogot formálsz az igazságra.

"Szlotáéknak nincs történelme (történelmi tény)(Mikolaj könyve túl vékony lesz, a miénk vastag)."

Ez annyira szép egy demokrata szájából, hogy a Radical szélsőségesen nacionalista magyar rockbanda sír meghatódottságában. Kit értesz Te Slotáék alatt? Az SNS-t? A szlovákokat? Slota a szlovákokat jelenti? Térj már észhez! Demokrataként kikéred magadnak a sértéseket a magyar nemzet címére, hogy azután demokrataként(?) sértegesd a szlovákokat. Olvasd el magad után, amit írtál. Szerinted egy normális szlovák, akinek semmi köze Slotához, szóba áll veled ezután?

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Két nézetet igyekeztem konfrontáltatni
Bósza János, 2009, március 4 - 13:53

ennyi, ki kell beszélni a dolgokat. Az egyik nézet sem tőlem származik, ez nem magyarázkodás. Egyébként a szlovák iskolákban lévő történelemkönyvek egy néhányát volt szerencsén olvasni, tele vannak féligazságokkal (szerintem). Már sokszor leírtam semmi mást nem akarok konfrontáltatni a nézeteket, az előbbi hozzászólásomban ezt már részletesen leírtam. Ne velem törődjetek, hanem azzal mi üzenete az írásaimnak.Egyébként ezeket a hozzászólásokat elküldtem (küldöm) a cikk szerzőjéhez is, hogy válaszólhasson, ha megkapom bemásol.

A beszéd maga a civilizáció. A szó, még az ellentmondó is, összekapcsolja az embereket. A szótlanság elszigetel. Reč samotná je civilizácia. Slovo, aj protirečivé, spája ľudí. Nehovorenie izoluje. (Thomas Mann)

Csak vitákat akarok gerjeszteni, tudom ma még ezt nem köszönitek meg, de talán ha beindul valami (már beindult) talán az utódaink, ennyi. Nagyon, nagyon nem ismertek, nem baj, majd megismertek.
Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Érdekes ember vagy.
kartel, 2009, március 4 - 14:15

Amint szembekerülsz saját szavaiddal, azonnal elhatárolódol tőlük, és csak idézetként aposztrofálod őket.

Nem fogtad fel, vagy nem akarod felfogni, hogy ez a probléma nem szakmai, hanem politikai. Ez azért politikai probléma, mert kormányszinten űzött nacionalizmusról van szó. Tehát mi ne olajat öntsünk a tűzre, hanem a gyújtogatót nevezzük meg. A gyújtogató pedig Robert Fico. Ugyanis az ő kormánya szítja egy miniszterén keresztül a nacionalizmust. Ezt próbáljuk meg eladni Szlovákiában, és az únióban. Fico szinte betegesen akar bekerülni az európai politikai életbe. Adjuk neki tudtára, hogy nacionalizmussal a kormányában ez nem fog neki sikerülni. Szervezzünk polgári engedetlenségi akciókat. Különböző tiltakozó akciókon mondjuk el, hogy mi a a probléma. Az úniónak a legkevésbé sem kell most nemzetiségi feszültség egy tagországában. Felhívom a figyelmedet, hogy nem a történelemkönyveink vastagsága a probléma.

* A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Köszi
Bósza János, 2009, március 4 - 14:39

most nem provokálsz ki, mint multkor, maradj a témánál, az Slota büntetőjogi elutasítása volt, ha történelmi tényt közöl akkor sértegethet minket, ez téged nem zavar?Multkor megvádoltál miért az utcán akarom a problémánkat megoldani, most meg te javaslod OK én benne vagyok, ami előre viszi a közösügyet OK. Elejétől fogva idézetekről volt szó és egy egészséges vita gerjesztéséről.

Ez az írás egy folytatása ennek:

BM: Slota sértegethet minket, mert csak történelmi tényeket közöl, ami nem törvénysértő cselekedet!!!

http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=a_totok_...
Belügyminisztérium: Slota csak a saját nemzetét védi, amikor a magyarokat sértegeti, ami nem törvénysértő cselekedet a részéről, csupán történelmi tényeket közöl. Ezért nincs ok büntetőjogi eljárást kezdeményezni ellene. A májusi beadványomat elutasították. A tótok (a volt nagy-magyarországi szlávok, történelmi tény) sértegethetnek minket, hisz szerintük mi nem is létezünk - nagyon mérges lettem, "leköptek" csak azért mert vagyok, magyar vagyok és az alkotmányos jogegyenlőséget akarom.Kedves Bósza János!
zuboly, 2009, március 4 - 17:26
Kedves Bósza János! Elfogadom, hogy nem Ön írta a vitatott "történelmi " munkát, de az sem midegy, mit idéz az ember. A Tarah-i Üngürüsz mint őstörténeti forrás használata szintén vitatható. Szekfű Gyula szerint, mint történelmi forrás értéktelen és használhatatlan. Megvan az 1982.-ben kiadott magyar fordítása, és azt kell mondanom, hogy a versekkel és szóvirágokkal teli mű mint forrás szerintem is csak azok számára értékes, akik imádják a homályos, sokféleképpen értelmezhető szövegeket, mert bármilyen állítást alátámaszthatnak vele a magyar őstörténet kapcsán. Tudom hogy Ön nem történész, és magával az alapállásával egytértek.

* válasz

G.Gy válasza új
Bósza János, 2009, március 6 - 05:30

Jellemző dolog, hogy előfordulhat olyan vitatkozó, aki azt irja, hogy a Tárih-i Üngürüsz "nem elfogadható" történelmi forrás. Ugyan ki lehet a vitatkozó nagytudású tanácsadója, aki tollát elébb gyülölet tintába mártotta?

Erre a magas szinvonalú eszmefuttatásra és kétkedésre a következő válasz van:

A kézirat török nyelven iródott, perzsa versrészleteket költöttek hozzá a kor divatja szerint. II. Szulejmán szultán diplomatája forditotta le, aki német származású apród volt, Mohácsnál esett fogságba. A törököknél iskolázták ki, tudós embernek, a szultán diplomatájának ismeri a történelem kutatás.

Egy latin kifejezésü könyvet forditott le, amit Székesfehérvár bevételekor vett magához, 1543-ban, az Üngürüszök régi történelméről, irja. A városban eddig az időpontig 36 királyt koronáztak meg. A királyi levéltárból az értékes könyveket a szultán irástudói válogatták ki és vitték el a török fővárosba. A forditó, tehát Mahmud tolmács megjegyzi, hogy a latin kifejezésü könyve alapjául szolgáló anyagot a latin kifejezésü anyag szerint "igy iták meg". Vagyis a latin anyag is már irott anyagok alapján készült, valószinüleg valamikor Szent István idején, amikor minden olyan anyagot, ami nem latin anyag volt az egyház irtotta. Tehát latinra átmentve maradt meg a korábbi IROTT anyag.

Tehát igen régi, irott, történelmi, irodalmi szövegről van szó. Az ilyen szövegek kutatása külön szakma. Nincs semmi, ami ezeket a történelmi, irodalmi szövegeket megelőzi. Értékük felbecsülhetetlen. Az hogy az ilyen szövegek napvilágra kerülése halomba dönti a gyülölködő, politikai irományokat, nem érdekes. A felvidéki magyarság szempontjából az a lényeges, hogy ennek az egyedülálló forrásnak a megmentése elsősorban Dr. Blaskovics József turkológus, a Prágai Károly Egyetem egyetemi tanára nevéhez füződik aki a török, szülüsz irással irt anyagot szakszerüen leforditotta, és jegyzetekkel látta el. Jobban tennék, ha elolvasták volna és nem a Slota-féle szinvonalon próbálnának vitatkozni és a Mikola tiltásokra tekintenének félszemmel.

Természetesen tény, hogy az stb hörgött miatta, feljelentés alapján kihallgatták Prágában Dr. Blaskovics Józsefet eme "szélsőséges magyar nacionalista irás miatt". Ennek az stb-s gyülölködésnek a hangneme cseng ki ebből a gyülölködő hozzá állásból.

A probléma lényege az ú.n. "értelmiségi réteg" problémája, amely csak egy- egy kor gazdasági termelési konjunktúrájának a terméke. Ha a gazdasági környzet megváltozik, az "értelmiségiek" elolvadnak, mint a hó. Ezért nem lehet adni az "értelmiségi réteg" véleményére és nem lehet számolni azzal, hogy képes lenne vezetőket produkálni, mivel csak közönséges egzisztenciák, ami határos a talpnyalással. Erre a történelemben sohasem volt példa. Az államalkotó réteg a kultúra hordozó réteg, amelynek a legitimitását az emlékezés és az abból fakadó tudás adja. Ezért harcol Slota és Mikola, meg az ilyen irogatók a történelmi valóság megismerése ellen. A legnagyobb veszélyt az ilyeneknek a szellemi kihivás jelenti. Tehát vissza a történelemhez és elsősorban a legrégibb emlékekhez.

Geönczeöl Gyula


Most nem tudom, ki írta
zuboly, 2009, március 6 - 07:36

Most nem tudom, ki írta ezt a választ, Bósza Jónos, vagy Geönczeöl Gyula? Vagy Bósza úr mindig e mögé a Geöenczeöl Gyula mögé bújik?

Mint a hivatkozáskor már írtam, Szekfű Gyulának volt az álláspontja, hogy a Taraih-i Üngürüsz mint forrás használhatatlan. Ha Bósza vagy Geönczeöl úr nem tudja ki volt Szekfű Gyula, üssön fel egy lexikont. A Tarih-i Üngürüszt Magyarországon 1982.-ben adták ki Blaskovics József fordításában, tehát a kutya sem üldözte. Én olvastam, bár nem túl olvasmányos könyv, a rengeteg szóvirág és versike miatt.

Odáig rendben van, hogy egy 1543-ban Székesfehérváron zsákmányolt latin nyelvű krónika alapján készült. Ezt a 35. oldalon maga a szerző írja le.

Szó szerint: "Usztolni Belgirád nevü várban egy latin nyelvű könyv került a kezembe. Midőn megtekintettem(láttam hogy) Üngürüsz tartományának a régi időktől fogva való történelmét tartalmazza. Hogyan virágzott fel, miért és mi módon lett a neve Üngürüsz, Budin nevű fővárosát miért nevezték Budinnak, s régi fővárosuknak mi volt a neve, kik voltak krályaik egymás után, mikor és kik ellen harcoltak és háborúskodtak, mennyi ideig uralkodtak, és hogyan töltötték az életüket.

Mindezt nyilvánosságra igyekezvén hozni, ez a szegény és nyomorult szolga, Terdzsüman Mahmud, lelkessen elhatároztam, hogy ezt a könyvet lefordítom."

Ennyit ír a szerző a forrásról, se többet, se kevesebbet. Ilyen latin krónika vagy tucatnyi maradt fenn eredetiben is, bár nem tudjuk, mi volt az eredeti forrás. Hogy honnan vetted, hogy valamiféle Ősmagyar forrást használt a szerző, nem tudom, mert erről nincs szó a könyvben. Talán ha még egyszer rendessen elolvasná .

Ez a könyv egy forrás, ami érdekes lehet, és helyes dolog, hogy Blaskovics úr lefordította, de helyén, és kellő kritikával kell kezelni, mint minden forrást.

Úgy beállítani, mint a kommenisták által eltitkolt Ősmagyar igazság hiteles kútfőjét, bődületes baromság, és az íróját minősíti.

* válasz

Pedig világos, mit én, mit G.Gy új
Bósza János, 2009, március 6 - 09:46

Szekfű Gyula (Székesfehérvár, 1883. máj. 23. – Bp., 1955. jún. 29.): történész, publicista, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1925, r. 1941). A bp.-i egy. elvégzése után 1904-ben az MNM-ben, 1909 – 13 közt az az Orsz. Levéltárban és a bécsi Állami Levéltárban dolgozott. Ballagi Aladárral sajtóvitát folytatott a Rákóczi-kérdésben. 1916-ban a bp.-i egy.-en magántanár, 1924-ben ny. rk. tanár, 1925-ben ny. r. tanár lett az újabb kori m. történet tanszéken. 1927-től 1938-ig Bethlen István politikáját támogatva szerk. a Magyar Szemlét. A II. világháború után Mo. első moszkvai követe, majd nagykövete (1946. jan. ill. 1948. máj.-tól 1948. szept.-ig). 1953-tól ogy.-i képviselő, 1954-től az Elnöki Tanács tagja volt. 1954-től az Elnöki Tanács tagja volt. 1954-től az Elnöki Tanács tagja volt.

Ön arra hivatkozik, hogy ez az amber azt állította, rossz a forrás vize, használhatatla mérgező, akkor magának ez elég nem iszik belőle, el ég hamuvá válik.

Ebben az esetben G.Gy kell egyettértenem, aki az állítja minden forrást, mégha nem is teljesen világos fel kell tárni, akárcsak a poltikában. Ha ma valaki gazember és történelmet hamisít és forrásokat semmisít meg, az nem zárja ki azt a tényt, hogy ezer év múlva, valaki ne állíthassa azt, hogy a megtalált bizonyítékok használhatatlanok, ezeket általában a megalkuvók és a köpönyegforgatók, akik egyszer Betlehen, majd Rákosit támogatták szoktak megrendelésre történelmet írni, féligazságokra építve .Ezzel ellentétesen Blaskovics aktrocitásoknak volt kitéve. Azt állítani, hogy bődületes marhaság az ami tény volt, minimum nem korrekt (most nem az amit állított), számomra ez pedig a jelen történelmünk, a jövednő embere számára kinyilvánított hamis állítást jelenti. Persze egy történelmi vitában nem az a lényeg ki milyen ember, de Ön rá(Sz.) hivatkozik és felütöttem a lexikont és csodálkozok a hatalmat kiszolgáló hivatkozási alapjára. Persze ez még nem kizáró tényező, én elismerem a munkásságát, de aki a politikát keveri a történelemírással, annak a nézetei általában a pillanatnyi hatalom befolyásolja. A háború utáni uralkodói rétegek pedig sohasem volt az érdekükben az igazság kiderítése, akárcsak ugyebár a finn-ugor és turk elméletek letisztázása, ami sajnos manapság is érvényben van.Nem ismerjük a valós igazságot. Vajon miért?? Talán erről kéne vitázni, nempedig az egyik, vagymásik ember történelmi fejtegetéseit a szakadékba hajítani, a másikét meg dicsőiteni, tárgyilagos vita és bizonyítások nélkül, csak azért ,mert a mindenkori politikának nem felelt meg, felel meg az igazség feltárása, legyen az bármi, bárkit is igazolna. Lényeg az igazság, most a mi, a magyarság mentsvára csakis az igazmondásban rejlik, ezért kell küzdeni, ezért érdemes élni.

Félre ne értsen , én nem vagyok történész, csak egy ember aki nyitott szemmel jár és igyekszik mindenkit meghallgatni, mindenki nézetét konfrontáltani . Szerintem ez a helyes út, a jelen poltikában, akár a történelem valós arcának a feltárása érdekében. Ne kezeljük egymást és főleg egymás nézeteit lekicsinylőleg, hanem rakodjunk ki az asztalra, mindenki mondja el a saját igazságát és tegyük rendbe azt amit rendbe kell rakni, legyünk férfiak, ha már férfiak vagyunk és

S ne hitvány gyönge báb, Mit kény és kedv szerint lök, a sors idébb-odább. (Petőfi)

Ne azon vitatkozzunk mi, kinek az igazsága a hitelesebb, ezt majd megoldják a történészek, ha mi politikusok, emberek, bátran kérni követelni fogjuk és akkor majd kiderül, ki hitelesebb Szekfű, vagy Blaskovics. Én erről írtam és ezt akarom, ezért küzdök, mégha a szavaimat, nézeteimet és igazi céljaimat rendszeren, úgy rideghváryassan kiforgatják, mást állítva meghamisítják.

Ha férfi vagy, légy férfi, Függetlenségedet A nagyvilág kincséért Árúba ne ereszd. Vesd meg, kik egy jobb falatért Eladják magokat. "Koldusbot és függetlenség!" Ez légyen jelszavad.(Petőfi)

Tudja, én az írásomban azért hivatkoztam G.Gy írására, mert számomra az a tény, hogy hajlandó mindenről vitatkozni, keresi az igazságot, számomra ez komolyabb hivatkozási alap, mintha valami korrekt és tárgyilagos vita helyett alkalmatlannak nevezi a létező bizonyítokat csak azért, mert pillanatnyi és a pénz hatalmának a történelmi igazság kellemetlen lenne. Saját meglátás, persze lehet, hogy nincsen igazam, hát kedves elvtársaim, uraim, fijjúk, jányok, kedves politikusok csemeték, hazudozok, okosok és buták, történészek igazmondók, tárgyilagosak, felületesek, szolgalelkűek, kedves politológusok valóságot, valótlanságot elemezgetők, kedves tanárok, tanítónénik és lebulók, tanítsátok az igazságot és figyeljetek az igaz szóra, ez a mi mentsvárunk, az igazmondás nélkül elveszünk. A szakadék széléről a könnyebbik út lefelé vezet, felfelébb már a nehezebb út, a kapaszkodósabb vár ránk, de én mégis a nehezebb utat ajánlom, mert az felfelé a mennybe vezet, a másik a sikamlósabb, a látszatgazdagsághoz vezet, a nemtörődömségbe, a pokolba. Lehet sorakozni, csak két út létezik, aki mégis a harmadik választja az már most elveszett.


Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Helios [ 2009-03-04 22:16 ]

A magyar nyelvről egy rövid lecke:

A német nyelvben két szó jelöli az idő múlását. - Alt és Greis. (Idős/régi - és vén/agg) ---- Az angolban ugyanez a helyzet. (old és aged) ----- A németben öreg az asszony, öreg a könyv, a ház, az emlék,... ---- Vagy régi az aszony, a ház, az emlék...stb. ------- Régi néni... Vicces.

A magyar nyelvben az öreg, régi, idős, koros, vén, agg, ó, (óváros, ódivat) és az idült, avult szavak is jelzik az idő múlását, mely idő minden hatalom kegyetlen bírája. Azoknak is, akik a másikat saját hazájukban gyúnyolják.

C' est la vie, --- ella la vida, --- so ist das Leben, --- the life is like this, --- ilyen az élet...

Je suis malheureu monsieur Slota, kérem, tanuljon meg néhány nyelvet akadémiai szinten a hozzátartozó kultúrával együtt, s nem fog elbődülni ha megszólal...
Dr. Constantin Helios
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona