Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Hogyan és kik hozták létre a Magyar Tanács PT-t

2013.07.21.

Azért döntöttem úgy, hogy leírom valósághűen az "OZ-Maďarská rada-Magyar Tanács-PT" történetét, keletkezését, hogy az utókor számára valósághű anyag maradjon fenn. Mindezt olyan dokumentumok és valós bizonyítható tények segítségével, hogy senki, soha ne tudja az igazságot elferdíteni, a tényeket meghamisítani, vagy önmaga fényezésére kihasználni. Olyan történetek és valós események is itt napvilágra kerülnek, amelyen azon egyszerűség miatt fogok leközölni, hogy senki se tudjon valótlanságot állítani, kiforgatni azokat a lépéseimet, amelyeket a tanács létrejötte okán történtek, léptünk meg. Pár napja bejelentettem, hogy kilépek a PT-ből (pontosabban be sem lépek) és átadom a terepet azoknak a fiataloknak, akikben végig megbíztam. A tárgyilagosság kedvéért megpróbálom megszólítani az új vezetőséget, hogy ők is elmondhassák a véleményüket a PT létrejöttével kapcsolatosan. Előre megígérem nem fogok senkit és senki véleményét cenzúrázni, csupán azt a jogomat tartom fenn, hogy a bizonyítható igaz szó segítségével mindenre adok logikus és érthető válaszokat, ha ilyen kérdések felmerülnének.
a facebook ezt írtam:
Mikor 2006-ban beletenyereltem a nagypolitikába, azzal a szerény hittel tettem, hogy valami jót és hasznosat teszek. Nem vártam el, hogy köszönetet azért, hogy olyan témákat söpörtem ki a szőnyeg alól, mint a szlovák-magyar megbékélés, az alkotmányos jogegyenlőségünk, a kétnyelvűségünk, az autonómia és az önrendelkezésünk. Ezek a témák a mi saját politikusainknak köszönhetően tabu témákká váltak, csak a konyhában, vagy az előszobában szabadott beszélni róluk. azzal riogattak minket, ha elkezdünk autonómiázni még rosszabb lesz nekünk és a szlovákok zsebeiben kinyílnak a bicskák. Nos nem nyíltak, inkább a zavarodottság és a csodálkozás lett úrrá rajtuk, hogy mégiscsak mertük beszélni a számukra és számunkra is eddig tabutémáknak tartott és megmaradásunk érdekében fontos témákról. Az igaz a szlovákok ellenállása és hisztérikus reakciói engemet is megleptek, mert semmi olyasmit nem csináltam, ami alkotmánysértő, vagy akárcsak egy hatályos törvénnyel ellentétes lett volna. Mégis nekem estek, törvényeket sértettek, átgázoltak rajtam és feljelentettek azon oknál fogva, hogy Szlovákia szétzilálására törekszem, a feljelentés 2008 óta érvényben van, nem vonták vissza és azóta már többször is kihallgattak, de mivelhogy nem sértettem törvényeket, így nem képesek bármiféle eljárást indítani a személyem ellen. Miért is írom mindezeket, valójában ez csak egy apró történet, azokból amelyeket majd a könyvemben részletesen elemezni fogok, tényekkel bizonyítani, hogy 2006-2013 között mi is történt a kishazánkban Felvidéken. Nagyon belefáradtam és úgy érzem véglegesen leállhatok, mert amit a Commora Aula Pt kezdett el 2006-ban (rengeteg más baráti kör, PT-en át) ma a Magyar Tanács bevégezteti. Úgy érzem ez még hiányzott ahhoz, hogy nyugodtan letegyem a lantot és átadjam a helyet a fiataloknak, olyanoknak akik tudják mit is akarnak. Utolsó ténykedésként még segítettem az általam megálmodott PT létrehozásában alapszabályt és nevet adtam a gyereknek. Útravalóul, elláttam őket "apai" tanácsokkal, ha kellett megkorholtam őket, persze mint minden gyerek ma még fájó szívvel fogadták, de ..... Igen majd ha rálépnek erre a rögös útra, amin én jártam hét éven át, maguk is megtapasztalják, élet nehézségeit és egy békés és jogos küzdelem keserűségeit, kínjait, fájdalmait. Ez így van rendjén, így működik, csak így lehet csinálni.
Tegnap hivatalosan bejelentettem, hogy kilépek a Magyar Tanácsból és teljesen átadom a terepet a friss és az erőtől duzzadó fiatalságnak, akik nemcsak beszélnek, mint a politikusain, hanem azt ígérték a tettek mezejére lépnek. Néhány fontos és lényeges lépés megtétele után, kijelenthetem reménykeltő, amit és ahogyan tesznek, de a neheze még csak most kezdődik. A nagypolitika az effajta kezdeményezéstől mindig fél, mint tűztől, mert ha lángra kap megállíthatatlanul terjed és terjed. Remélem az önrendelkezés, az autonómia, a jogegyenlőségünk és szlovák-magyar megbékélés ügye futótűzként fog terjedni és megállíthatatlanul fogja hirdetni, hogy a hatalom főbirtokosa a nép, a polgár és nem a megélhetési politikusok és talpnyalóik. Igen mindezek kellenek, mert ha nem sikerül békésen kikövetelni a megmaradásunkhoz szükséges jogokat, akkor a felvidéki magyarság teljesen asszimilálódni fog. Azért, hogy ez ne így legyen, ehhez kérem a Jóisten segítségét, hogy a Magyar Tanácsot vezesse, utat mutasson neki és ne hagyja el őket sohasem.
Így legyen.
Bósza János

címzett: Kormos László ;
"címzett: dzsamana007@gmail.com" ;
"szeju5@gmail.com" ;
"zilizikristof@gmail.com" ;
"zilizitihamer@gmail.com" ;
"revesz_ferenc@freemail.hu" ;
"ladislav52@freemail.hu" ;
"kicsindi.v@freemail.hu" ;
"keletfele@freemail.hu" ;
"ratkoci@gmail.com" ;
"jhaoautonomia@gmail.com" ;
"feke56@freemail.hu" ;
"info@magyartudat.com" ;
"bela.bottyan@hotmail.com" ;
"flavy@citromail.hu" ;
"arpihu@yahoo.com" ;
"nagyur@centrum.sk" ;
"horvathrobert14@gmail.com" ;
"kormos.amigos@gmail.com" ;
"less.karoly@gmail.com" ;
"vargaabel@hotmail.com" ;
"vseksi@gmail.com" ;
"mpsz.delvidek@gmail.com" ;
"arkrudi@gmail.com" ;
"ivetticher@yahoo.fr" ;
"soltmeli@gmail.com" ;
Istvan Nadasdi ;
Jozef Nemček
A tagságnak elküldött levelem:

Tisztelt tagság!

Még július 18-án írásos (email) formában bejelentettem a PT vezetőségének három tagjának elküldtem, hogy kilépek a PT-ből.

Mikor 2006-ban beletenyereltem a nagypolitikába, azzal a szerény hittel tettem, hogy valami jót és hasznosat teszek. Nem vártam el, hogy köszönetet azért, hogy olyan témákat söpörtem ki a szőnyeg alól, mint a szlovák-magyar megbékélés, az alkotmányos jogegyenlőségünk, a kétnyelvűségünk, az autonómia és az önrendelkezésünk. Ezek a témák a mi saját politikusainknak köszönhetően tabu témákká váltak, csak a konyhában, vagy az előszobában szabadott beszélni róluk. azzal riogattak minket, ha elkezdünk autonómiázni még rosszabb lesz nekünk és a szlovákok zsebeiben kinyílnak a bicskák. Nos nem nyíltak, inkább a zavarodottság és a csodálkozás lett úrrá rajtuk, hogy mégiscsak mertük beszélni a számukra és számunkra is eddig tabutémáknak tartott és megmaradásunk érdekében fontos témákról. Az igaz a szlovákok ellenállása és hisztérikus reakciói engemet is megleptek, mert semmi olyasmit nem csináltam, ami alkotmánysértő, vagy akárcsak egy hatályos törvénnyel ellentétes lett volna. Mégis nekem estek, törvényeket sértettek, átgázoltak rajtam és feljelentettek azon oknál fogva, hogy Szlovákia szétzilálására törekszem, a feljelentés 2008 óta érvényben van, nem vonták vissza és azóta már többször is kihallgattak, de mivelhogy nem sértettem törvényeket, így nem képesek bármiféle eljárást indítani a személyem ellen. Miért is írom mindezeket, valójában ez csak egy apró történet, azokból amelyeket majd a könyvemben részletesen elemezni fogok, tényekkel bizonyítani, hogy 2006-2013 között mi is történt a kishazánkban Felvidéken. Nagyon belefáradtam és úgy érzem véglegesen leállhatok, mert amit a Commora Aula Pt kezdett el 2006-ban (rengeteg más baráti kör, PT-en át) ma a Magyar Tanács bevégezteti. Úgy érzem ez még hiányzott ahhoz, hogy nyugodtan letegyem a lantot és átadjam a helyet a fiataloknak, olyanoknak akik tudják mit is akarnak. Utolsó ténykedésként még segítettem az általam megálmodott PT létrehozásában alapszabályt és nevet adtam a gyereknek. Útravalóul, elláttam őket "apai" tanácsokkal, ha kellett megkorholtam őket, persze mint minden gyerek ma még fájó szívvel fogadták, de ..... Igen majd ha rálépnek erre a rögös útra, amin én jártam hét éven át, maguk is megtapasztalják, élet nehézségeit és egy békés és jogos küzdelem keserűségeit, kínjait, fájdalmait. Ez így van rendjén, így működik, csak így lehet csinálni.
Mikor a május 5.én megalakult a PT kezd. bizottsága, már akkor kijelentettem, hogy nem szeretnék semmiféle funkciót kapni, hogy a nagypolitika által befeketített nevem ne legyen a PT számára negatív tényező. Felkérésre megígértem segítem a további munkát, bár legszívesebben már az alakuló gyűlés után szerettem volna megpihenni, felkértek inkább segítettem. Adtam a PT bejegyzéséhez egy kész alapszabályt, elmagyaráztam mit kell tenniük a bejegyzéshez, kidolgoztam a taktikát is, hogy a bejegyzés sikeres legyen és Nevet is adtam a PT-nek a Magyar Tanács formájában. A taktika sikeres volt, mert a PT-t 10 napon belül hivatalosan bejegyezték. A belügy nem talált rajta fogást így kénytelenek voltak elismerni a létezését. Ez volt az utolsó ajándékon a felvidéki magyarság számára. Ezek után megint jeleztem szeretnék távozni, de újból rábeszéltek maradjak még. Segítettem az alakuló gyűlést megszervezni a programon át a házszabályon keresztül egészen a szakbizottságokig, minden javaslatomat átadtam Kormos Lacinak, aki a saját belátása szerint rendelkezhetett vele. Többen írták a facebookos oldalamon, ne lépjek ki és segítsem tovább a PT-t. Sajnos eljutottam ahhoz a felismeréshez, hogy a munkámra már nincs szükségük. arra vártam még, hogy valami elinduljon, eredetileg már a májusi kezd.bizotts. alakuló gyűlés után megmondtam lelépek, rengeteg oka van, de legfőbb úgy érzem már nem tudok segíteni, most friss vér kell, az én időm lejárt. Úgy döntöttem még segítek a PT létrehozni. Valójában én sohasem tettem semmi olyat, amit annyira fontos lenne, vannak nálam sokkal okosabbak is. Mindenki helyettesíthető, így én is. Úgy érzem inkább visszahúzó erő vagyok már, ezért döntöttem így. A részleteket megírtam a Commora Aula oldalán, ahol Kormos Laci is leírta a saját nézeteit. Egyenlőre csak a CA tagsága tudja elolvasni, inkább az utókornak szánom, mint a jelennek. Ezekkel a dolgokkal, majd a később remélhetőleg még az idén megjelenő könyvemben részletesen fogok írni, ha sikerül lektort és kiadót találnom. Az eltelt két hónap beigazolta, hogy ők, mármint a fiatalok másképpen látják a dolgokat én pedig nem akarok az útjukban állni, a kritikáimmal és az esetleg figyelmeztetéseimmel. Most nem megyek részletekbe, mert ezt nekik kell eldönteniük merre mennek én segítettem egy PT létrehozni, sikerült. ha eljönnek hozzám tanácsot kérni, szívesen adok, ha tudok, ha nem akkor is, sőt akkor leszek a legboldogabb, mert a gépezet nélkülem is jól működik. Nagyon belefáradtam már úgy szellemileg, mint testileg, már nem érzem azt az erőt, ami előbbre vinni, félek hogy a tetteim visszahúzó erőként működnének, mint segítenének.

Ezért július 18-án bejelentettem, hogy kilépek a Magyar Tanácsból és teljesen átadom a terepet a friss és az erőtől duzzadó fiatalságnak, akik nemcsak beszélnek, mint a politikusain, hanem azt ígérték a tettek mezejére lépnek. Néhány fontos és lényeges lépés megtétele után, kijelenthetem reménykeltő, amit és ahogyan tesznek, de a neheze még csak most kezdődik. A nagypolitika az effajta kezdeményezéstől mindig fél, mint tűztől, mert ha lángra kap megállíthatatlanul terjed és terjed. Remélem az önrendelkezés, az autonómia, a jogegyenlőségünk és szlovák-magyar megbékélés ügye futótűzként fog terjedni és megállíthatatlanul fogja hirdetni, hogy a hatalom főbirtokosa a nép, a polgár és nem a megélhetési politikusok és talpnyalóik. Igen mindezek kellenek, mert ha nem sikerül békésen kikövetelni a megmaradásunkhoz szükséges jogokat, akkor a felvidéki magyarság teljesen asszimilálódni fog. Azért, hogy ez ne így legyen, ehhez kérem a Jóisten segítségét, hogy a Magyar Tanácsot vezesse, utat mutasson neki és ne hagyja el őket sohasem.
Így legyen.
Bósza János


feladó: János Bósza
címzett: Kormos László ;
varga abel ;
"Skizodroid ."
titkos másolat: János Azsób ;
Janos Szabo
dátum: 2013. július 18. 20:50
tárgy: Kilépési nyilatkozat
küldő: gmail.com

Kilépési nyilatkozat!
Tisztelt Magyar Tanács, elnök úr és alelnök úr!!

Szeretném bejelenteni, hogy továbbá nem veszek részt a Magyar Tanács munkájában. A részletes okokat most nem sorolnám fel, mert hosszú lenne a lista. De azért néhányat megemlítenék, hogy az alakuló gyűlés nem a létező előírások szerint lett megszervezve. A figyelmeztetéseim süket fülekre találnak állandóan, így az én munkám értelmét veszítette. A PT sajnos a hatályos törvények értelmében létre sem jött, mert az ezt igazoló jegyzőkönyv a helyszínen nem készült el és a hitelesítők azt nem írták alá.Csak az aláírásuk után lehetett volna róla szavazni. Azt hittem akik szervezték tisztában vannak a törvényekkel. Mivelhogy a szervezési munkából ki voltam rekesztve, állandóan figyelmeztettem, mit és hogyan kéne csinálni, nevetség tárgyává tettetek, mikor azt írtam, többször is abbahagyom, majd kértetek, ne tegyem, de semmi nem változott, mert a figyelmeztetéseim süket fülekre találtattak, ennek ellenére elmentem az alakuló közgyűlésre. De látva, hogy sem alatta, sem utána semmi változás a munkastílusban nem állt be, én ezek után a valójában a nem is létező PT-ben nem tudok részt venni. A lényeg a szakbizottságok az eredeti ígérettel ellentétben mégcsak téma sem volt, pedig az a lényeg. Sok ott lévő barátom ezen csodálkozott is. Pedig előre minden anyagot, javaslatot megadtam hozzá. Remélem a szervezők, egy utólagos közgyűléssel, ami már az alapszabály és a hatályos törvények szellemében fog létrejönni pótolják a hiányosságokat. Sorolhatnám tovább a hiányosságokat, de úgy látom felesleges. Én egy olyan szervezetben, ahol minden fontos, csak az adott szónak és a törvények tiszteletben tartásának nincs súlya, én abban nem tudok tiszta lelkiismerettel tevékenykedni. Aki ezt nem érti, azt csak sajnálni tudom. Mikor mi a DFÖT-t és NoRe-t létrehoztuk, mindenki megkapta az alapszabályt, a házszabályt, a programot, a helyszínen készült el a jegyzőkönyv, ott lett hitelesítve és a szakbizottságok is meg lettek szavazva. Itt július 13 a komáromi Csemadok házban a MT AK mindezek nem történtek meg. Ha előtte pénteken konzultáltunk volna, ahogyan meg volt beszélve, vártalak benneteket, akkor minden a törvényes keretek között zajlódott volna le. Rengeteg anyagot készítettem, ami segítette volna a munkát, a lebonyolítás, de a válasz az volt nincs rá igény, a kezdeményező bizottság elnökének a joga, hogy maga döntse el mi hogyan legyen. Láthatjuk az eredményt. Nagy probléma az is, hogy a házszabály nem lett elkészítve, bár én az ehhez szükséges alapokat 3 héttel előtte átadtam Kormos Lacinak, enélkül a PT belső rendszere működőképtelen, nincs szabályozva semmi sem, az lesz, ami van mindenki a saját feje szerint megy.
Megjegyezném semmi személyes elfogultságom nincs senkivel szemben, ti másképpen akarjátok, én pedig egy kikezdhetetlen PT képzeltem el, ebben szerettem volna segédkezni. Időben mindent átadtam, csak párórás munkával össze kellett volna pofozni és mindent le lehetett volna tárgyalni 13-án. Nem ez történt. Tapasztalataimra és intelmeinkre nem vagytok kíváncsiak, bár azt hiszem sokat segítettem, az alapszabályon át, a névválasztáson keresztül, egészen a taktikai lépések kidolgozásában. Nagyra tartom mindannyitok munkáját, bátorságát. DE!! Azért, ha valamibe belekezdünk, azért a legelemibb dolgokra jobban oda kell figyelni.
Ennek ellenére sok sikert kívánok, s az általam ingyenesen létrehozott honlap, csak hobbi szinten fog informálni, ameddig létezni fog, mint szimpatizáns oldal. Újabb adatokkal már nem fogom feltölteni.


Bárki az oldal aljáról elküldheti a véleményét, ha az nem sért emberi jogokat és nem sérti senki méltóságát, akkor az nem lesz cenzúrázva.

Elküldött levél:
feladó: János Bósza
címzett: "Skizodroid ." ;
varga abel ;
Kormos László
dátum: 2013. július 21. 13:52

A levél tartalma:
Sajnálom, hogy újból írnom kel, de ma Ábel számomra értetetlen okok miatt nekem esett, Olyan dolgokkal vádolt meg, amelyek szerintem minimum nem igazak és nagyon sértik a jogaimat és a méltóságomat. Ezért úgy döntöttem leírom a Magyar Tanács egy éves történetét egészem a Baráti Egységkörtől, a rosszul sikerült 2013. július 13-i alakuló gyűlésig és az azóta történt számomra ismert fejleményekről. Ezért megszólítalak benneteket írjátok le ti is hogyan látjátok a helyzetet, Csupán egyre kérlek benneteket, csakis a bizonyítható valóságot írjátok, hogy feleslegesen ne gázoljunk senki emberi jogaiba és méltóságát se sértsük meg. Megígérem, ha a nyilatkozatok nem fog tartalmazni semmi sértő elemet, csupán a tények leközlésére fogtok hagyatkozni, mégha azt szubjektív módon is teszitek, akkor változatlan formában leközlöm és semmit nem fogok kicenzúrázni belőlük. Mindezeket azért teszem, mert annyi valótlanság, félreértés történt és ezért úgy döntöttem, hogy a dolgokat a maguk helyes medrébe kell terelni és lezárni. A jövőt tiszta lappal kell folytatni, hogy senki ne tehesse meg azt (én sem), hogy később visszaélhessen bizonyos féligazságok hangoztatásával. Gondolom ennek a letisztázása közös érdek. Kezdeményező tanács létrehozása, összehívása, majd már nevet, alapszabályt, taktikai lépeseket, hogyan bejegyeztetni hivatalosan a PT, ami sikerült első próbálkozásra, házszabály vázlatát, az alakuló gyűlés programját és rengeteg más dologgal járultam hozzá, hogy az alakuló gyűlés megtörténhessen. Menetközben az eddigi tapasztalataim alapján igyekeztem figyelmeztetni minden olyan dologra, ami szerintem veszélyeztethetné a PT működését.
Várom a válaszotokat, mind hármatok véleménye le lesz közölve, ahogyan a múltkori nyilatkozatok is le volt változatlan formában közölve. Hozzáteszem a magamét, ha felmerülnek olyan témák, amelyek bizonyítást követelnek, akkor azokat bizonyítani fogom, remélem hasonlóképpen fogjátok kezelni ti is azokat felhalmozódott problémákat, amelyek megoldásra várnak egy végleges formában, amit ha mindannyian elfogadunk és ezzel lezárjuk ezt az ügyet. Azért is szeretném, hogy ez a dolog kellőképpen legyen lezárva, mert nem szeretnék semmiféle féligazságok formájában visszahallani olyasvalamit, ami nem igaz.
bj
http://commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=hogyan_es_kik_hoztak_letre_a_magyar_tanacs_pt_t_8iIV ezen linken lesz olvasható, egyenlőre csak nektek küldtem el más nem tud hozzáférni

Kormos László véleménye, eredeti változatban teszem fel, hogy érthetőbb legyen, mindjárt az állításai, érzései mellé bizonyított tényekkel próbálok reagálni, hogy az olvasó számára is érthetőbb legyen:

Elmélkedés

Elég sok minden letisztázódott már bennem az utolsó hetek történéseivel kapcsolatban. A legtöbb időt egy körbe-körbe felbukkanó kérdés megválaszolásával töltöttem el, noha erre magam is csak ma ébredtem rá: Mi az oka annak, hogy nekem egy ilyen helyzettel szembesülnöm kelljen? Mit üzen vele a karma, univerzum, Isten? Esetleg valamit rosszul csinálok? Ha igen, mi az? Talán túlságosan szerénytelen vagyok, nincs bennem elég alázat? Valóban karrierista, magamutagató vagyok? Szóval állandóan olvasva ugyanazon vádakat az ember egy idő után hajlamos magáról sok valótlan dolgot is elhinni, s ha nem vigyáz, nem elég óvatos, akkor akár be is szippanthatják ezek az ártalmas, emberi önértékelést támadó vádaskodások. Teljes, mindenre kiterjedő, mindent megoldó válaszaim most sincsenek, de amire eddig rájöttem, azt most megpróbálom érthetően megfogalmazni:

Amit eddig tettem a polgári társulásért, azt önzetlenül tettem. Hacsak a tenni akarás és az abból származó lelki megnyugvás, örömérzet nem számít önzőségnek. Nagyon sok pofont vártam és várok folyamatosan, de ezek a pofonok nem onnan jönnek, ahonnan elvárnám. Kívülről azért nem foglalkoznak velünk egyenlőre, mert még nem értünk el az ég világon semmit! Egy PT bejegyzése társadalom szervezés szempontjából csupán egy elhatározás megnevezése, nem maga a cselekvés. Tehát azt hinni, hogy a PT megalakulásával beteljesült egy nagy álom komoly tévedés, hisz ezzel még semmi sem történt. A cselekvés, az fog tartalmat adni a PT-nek, s annak is csak akkor, ha a cselekvés hatékony lesz. Ez az igazi munka, ez a valódi cél, legalábbis számomra. ( Ezzel maximálisan egyetértek, de egy PT, he nem jön létre, akkor nincs hol tevékenykedni, tehát lekicsinylően beszélni egy olyan munkáról, amiben nem vettél részt, vagy csak kevéssel járultál hozzá az nem korrekt dolog, mert a tény, hogy egyáltalán a PT létrejött rengeteg rafináltságot, tapasztalatot és jogi tudást igényelt, ami nálad nem volt meg a saját bevallásod szerint, ami természetes dolog) Ahogy fentebb céloztam rá, a támadások éppen attól az embertől származnak, aki a staféta futásban kezembe adta a staféta botot. (igen én kértelek fel, hogy vállald el a kezd.bizottsági szerepkört, de azt nem hinném, hogy támadnálak, te két dolgot nem tudsz megkülönböztetni, egy egyezségeket be kell tartani, megegyeztünk, hogy csakis azzal feltétellel vállalom, hogy támogatlak, ha előre minden lényeges dologról informálsz, hogy időben tudjak észszerű javaslatokat adni, sokszor, mondhatnám többnyire nem tartottad be és én ezekre konkrétan rámutattam és válaszokat kértem, nos te ezt nevezed támadásnak, mert nem akartalak hagyni a saját fejed szerint menni, közben pedig hibákat hibákra halmoztál, tudom bizonyítani minden állításomat, te is?)Én úgy látom, hogy ez a bot eddig nagyon lassan haladt előre a versenypályán és én mindent amit tudtam, megtettem annak érdekében, hogy a bot előrehaladása felgyorsuljon. (ez igaz lassan haladt, de te magad írtad feljebb, hogy a PT létrehozása még nem jelent semmit, akkor ez egy azzal ellentétes állítás, vagyis a bot csak akkor fog haladni, ha lesznek konkrét tevékenységek, ami bot halásához kellett azt megkaptad egy kész PT bejegyezve és tagsággal feltöltve, ez egy rossz hasonlat volt, mert a bot akkor indulhat be, ha elindul az igazi tevékenység, de ebben semmit sem léptetek előre, még azt amit meglehetett volna tenni a szakbizottságok létrehozását, pedig ez is előre megvolt beszélve, hogy az alakuló gyűlésem meg fog történni áttetted későbbre szerintem indokolatlanul, mert egyes tagok erre vártak a gyűlés menete alatt rá is kérdeztek többen, ezt valahogy elfelejted megmagyarázni, a staféta botot ezzel lényében egy időre eldugtad, mert már rég folyhatna a munka a szakbizottságokban)Néha úgy látom, hogy az "ellenfeleink" is drukkolnak nekünk. Erre éppen a saját csapattársam dobál akadályokat a lábam alá.(Írtam én csak segíteni akartam, de te nem informáltál és nem működtél egybe, ahogyan az meg volt beszélve, konkrét példákkal bizonyítottam) Vajon miért teszi ezt? A választ nem írom meg, mindenki gondolkodjon el maga a dolgokon, de legfőképpen az az ember, aki valós ok nélkül árt ennek a közösségnek, rombolni szeretné azt a munkát, amely szerinte fontos a megmaradásunk érdekében.(Nos ezen tényleg el kéne gondolkodni Laci írsz itt olyan szépen fogalmazva dolgokat, amelyek mögött tartamilag nincs semmi, csupán egy dolog rengeteg valótlan állítás, kérdezem mivel romboltam én, hogy rámutattam a hibákra, ez nálad rombolást jelent, vagy azok az okok amiket felsoroltam nincsenek bizonyítható tartalommal feltöltve, minden állításom, amit te támadásnak tekintesz, mind-mind figyelmeztető és bizonyítható állítás, ezt a tényt mindvégig megkerülöd a bevezető szövegedben. A továbbiakban sok rád konkrétan terhelő témákat egyszerűen nem beszélsz róluk, ami a lényeg, ami a botot előbbre viszi, vagy a kukába kerül.)

A viták, vádaskodások(pontosítanák figyelmeztetések, vagy a hibákra való rámutatás, ez volt a vállalt feladatom és kötelességem is) tömör összefoglalása:

- május 5-e után elkezdtem körbetelefonálni azokat az embereket, akik foglalkoznak az autonómia témájával. Érdekelt, nekik mi az elképzelésük a témával kapcsolatban. Ezt azért tettem, mert miután lehetőséget kaptak saját nézeteik bemutatására, megszerezve embertársi bizalmukat, türelemmel hallgassák majd meg a mi elképzeléseinket is, és egy építő jellegű vita keretein belül alkossunk meg egy közös jövőképet. A legtöbb emberre éppen Jánostól kaptam kapcsolatot és amikor elmondtam neki, hogy Könözsi Laci és Duray Miklós is beleegyeztek egy találkozóba, akkor nekem esett és a fejemhez vágta, hogy ő mostantól befejezi! (Nos ez közönséges hazugság, ha ezt az állításod tudod bizonyítani bizonyítsd. nem tudod! Ami Durayt illeti még én tanácsoltam menj el utána, el is mentél, örömmel közölted, hogy elfodta a meghívásodat, közben jártál Pesten is és meghívtad Patrubányt és Fukszot a MVSZ-ből, még te mondtad, hogy Duray neked azt mondta, ha ott lesz Patrubány akkor ő nem jön el, én erre úgy reagátam nekünk fontosan duray, tehát, ha már megint kérdezés nélkül hívtál meg egy személyt, akkor segítek elrendezni, hogy Patrubány ne legyen, hanem inkább Duray, vagy talán ez nem lenne igaz? ha érvelni akarsz érvelj igazsággal. Könözsit nem ajánlottam, mégis elmentél, azt mondtam ok te tudod, még magad is azt mondtad ez az ember zavaros nézeteket vall. Az, hogy azon gondolkodtam visszalépek, az ok pontosan az volt, hogy a saját fejed szerint mentél, erről Péterrel beszélgettem, ő kért meg rá ne hagyjam abba, segítsek tovább, mert szükségetek van a munkámra, tehát megint valótlanságot állítasz, mert hogy abba akartam hagyni te voltál a kiváltó ok, hogy össze-vissza utazgatsz nem kommunikálsz előre, megsértve az adott szavadat, amit még emailban elküldtél, akkor úgy tudom azt írtam, ha már nem akarod meghallgatni a tanácsaimat, akkor inkább csináld magad..Péter beszélt le erről. Te csak okokat adtál) Ez a mostantól befejezem azóta többször hangzott el, mint amit én meg tudnék és akarnék számolni.
- hosszú telefonálgatások és megbeszélések után (János, Rácz Szabó Laci, Ábel) közösen elhatároztuk, hogy egy finomított, elfogadhatóbb néven kérjük a bejegyzést, hogy azonnal megalakulhassunk. Ezt János találta ki és mi egyetértettünk ezen javaslatával. János mindig azt hangoztatta, azért szeretne a háttérben maradni, mert az ő neve vörös posztó az államhatolmnál. Ezért nagyon meglepődtem, amikor azt kérte, ő legyen az egyik alapító tag, akik aláírják a belügyminisztériumba a kérvényt. (Megint csak féligazsákat hangoztatsz, miért nem írod le, hogy valójában is történt, az igaz nem akartam benne lenni, nehogy a neven feltünjön valakinek a belügyminisztériumban, azt üzented hétfőn a szerdai beadás előtt, hogy nem tudod Juhász janit elérni, mert elutazott, csakis ekkor ajánlottam fel, hogy akkor helyettesítem remélem nem kötne bele egy névbe, megadtam minden adatot, majd szerdán megtadtam mégis mást tettél be megintcsak megkérdezés nélkül, olyasvalakit akik én soha nem tehettem volna be egy közös titok miat, az a illető multja miatt nem tehetek meg, hogy felefedjem, de ez nálam kizáró tényező főleg egy PT bejegyzsésénél, hamarább az ő neve lehetett egyí figyelmeztetés és károsabb, mint az enyém, nem kérdeztél előre, újból megsszegted az egyezségünket, ez is egy olyan momentum volt, amikor már komolyan fontolgattam laállok, mert úgy sem hallgatsz rám Az már elfelejtetted írni, hogy az egész alapszaályt is én adtam, egy olyat amibe a belügy nem tudhatott belekötni, tehát nevet és alapszabáslt is adtam, ma pedig rágalmazással vádolsz azért, mert a hibáidra rámutattam) Nem értettem, mitől változott meg a stratégia, de úgy írtam meg a papírokat, hogy ő is rajta legyen. (akkor miért változtattad meg, az nem ok, hogy nem voltam a telefon mellet, küldhettél volna email és üzenetet is a facebookról, ha akartál volna megtalálsz, úgy ahogyan elmentél Péter után és 4km Róbert után úgy engemet is felkereshettél volna és aláírom, de te nem most pedig megpróbálod megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, itthon voltam vártalak.)Ezt Nagy Péter tudja tanúsítani, mivel neki éppen ez miatt kétszer is alá kellett írnia. Tehát elmentem Bátorkeszire Péter után, aláírta, aztán elindultam Komáromba. Felhívtam Jánost, de nem vette a telefont, holott megbeszéltük, hogy megyek hozzá.Ha már itt voltál Komárom határában meg kellett volna állnod Ekkor megkértem Róbert atyát, írja alá ő és ő beleegyezett. Másnap sikerült felhívnom Jánost (nem ő hívott vissza!) és elmondtam neki a jó hírt: meg van a három aláírás, elküldtük a kérvényt a belügybe. Erre azt válaszolta, hogy ő most fejezi be és megszakította a hívást. Egyre furcsábban kezdtem magam érezni és egyre kevésbé volt kedvem Jánossal beszélgetni. ( szépen kiforgatod a tényeket, persze hogy mérges lettem, mert előtte a hun tv, majd Patrubány, majd Könözsi, még ez hozzá, semmit nem tartasz be, ez volt a minimum, hogy telefonban nem hordtalak le, inkább lettem és elkezdtem gondolkodni, egyáltalán, hogyan tovább, ezek után beszélgettem Péterrel aki megkért folytassam, de újból azt kértem Laci kommunikáljon ne hozzon a saját feje szerint döntéseket. Egy lényeges dolgot nem említ, hogy a javasolt taktika bejött és a PT elsőre be lett jegyezve, mintha ez már nem is lényeges, mert pont ez az, ami a legfontosabb, ha én nem javasolom és nem adok egy megtámadhatatlan alapszabályt akkor a PT még ma sincs bejegyezve, mert Te Lacikám elkövetted volna azokat a hibákat, ami a PT bejegyzését meghiúsították volna, inkább megköszönnöd kéne, amit tettem, nem pedig ilyen aljas módon támadnod és a valós tényeket kiforgatnod. Ne a tűkereséssel foglalkozzál, hogy így utólag meg tud indokolni a jövendőbeli inkorrekt lépéseidet, amelyeket lentebb konkretizálsz)Eddig bármit tettem, mindent hisztérikusan fogadott - szándékosan nem írtam kritikusat!(én konkrét kritikát gyakoroltam, amit bizonyítani tudok még ma is, tehát ne beszélj megint mellé, ami itt hisztérikus hazugság, hát pont ez az elemzésed, mert ahogyan azt leírtad A-Z tele van hazugságokkal és féligazságokkal és ami a lényeg az tudatos lekicsinylő módon említed, vagy sehogy)
- megszerveztük a második ülést, amely nagyon jól sikerült, felemelő volt a gyűlés hangulata. Itt is megkaptam a magamét, miért nem én vezettem az ülést, miért bíztam rá Rácz Szabó Lacira. Megvádolt a hátam mögött azzal, hogy Jobbikos irányba vezetem a társaságot. Valószínüleg Ábellel e-miatt is romlott meg nagyon rövid időre a kapcsolatunk. Ugyanis János akaratán kívül elkezdte mérgezni a köztünk lévő kapcsolatot. Most hálát adok a Jó Istennek ezért, mert ennek köszönhetően a kapcsolatom Ábellel sokkal szorosabb lett és felnőtt emberek módjára, visszafogva az egót sikerült megbeszélnünk a nézeteltéréseket. Mindketten mérhetetlen alázattal fordultunk a másikhoz. Ezt nevezem én csapatépítésnek! (nos ennyi rosszmájúságot azért nem gondoltam rólad, ki is szervezte meg azt a gyűlést te magad, mert Ábel írt nekem, hogy mindenből kihagyod, nem én ő írta nekem, el van mentve írásosan, amit te itt össze-vissza állítasz mire van bizonyítékod, semmire, Ábel nem értette miért hagyod ki őt, közben engemet is kihagytál, akkor kivel is csináltad azt a gyűlést, mert Pétert még nem is ismerted személyesen? Ami a gyűlést illeti az nem volt más, mint egy pártkonferencia és a Szent Korona Tan konferencia, hogy az utóbbi a szívügyed ok, de nem lehet főtéma, annak az önrendelkezésnek és a további munkának, a hogyanokról, de erről nem beszéltél. Jobbikot nem én Ábel említte, te pedik lefideszezted őt, ti kerültetek konfrontációba én csak segítetten utólagosan a ti vitátokat megoldani, ezért javasoltam a június 22-i találkozót, aminek szervezésében tudatosan nem vettél részt. Most pedig a történteket úgy akarod beállítani, mintha én keverten volna valamit, ez a ti vitátok úgy kellett nekem mint a púp a hátamon, meg kéne köszönnöd, hogy elrendeztem, ha tudnád mit írt Ábel , még én csendesítettem, hogy meg kell adni neked a bizalmat jó gyerek vagy hasonló, ha én ártani akartam volna, akkor mi fenének hoztalak össze benneteket nálam. Csakis Ábel kérésére lett a 22-i dátum, mert még itthon volt, mert neki 13-i dátum rossz volt erről beszélgettünk. Most meg ilyen hazugságokkal jössz, mond van neked lelkiismereted, hogy mered egyáltalán az Istent a szádra venni ennyi hazugság és dezinformáció után. Ábel még nekem panaszkodott mikor helyette a reptérről Balatonra mentél, hogy várt téged, te pedig egy csomag miatt nem utaztál, ami totális hülyeség volt, inkább elmentél családostul a Balatonra, furcsálltam, de még jó pihenést is kívánta, még te üzented, hogy már vasárnap otthon leszel a saját PC előtt, de nem jelentkeztél hétfőn elrepültél Brüsszelbe, amit Pétertől tudtam meg, mert valahogy ezt sem közölted velem.
- Tajnay Mária szombaton meghívott(nos ezt most közlöd velem először, megint csak azt mondom előre kérdezhettél volna, mint Patrubány Könözsi esetében kaptál volna útravalóul néhány konkrét bizonyítható jótanácsot, de megint csak megkerültél, már számon sen tudom tartani, hogy hányadiknál tartunk, te pedig tovább öntöd magadból a zavaros magyarázataidat) Brüsszelbe a Beneš dekrétumok kapcsán történt Magyar Szlovák meghallgatásra. Hétfőn repülőre ültem és kiutaztam. Nem azért tettem, mert bármilyen szinten is egyetértenék azzal, hogy nekem a szomszédommal fennálló vitámat egy gyarmatosításra szakosodott rendszeren belül kell megoldanom. Azért mentem ki, mert ezzel szerettem volna kimutatni az eddigi munkássága, harca iránti tiszteletet, valamint azért, amiért annak ellenére, hogy saját civil szervezetet szeretnének létrehozni Geönczeöl Gyulával és Turján Melindával (én adtam meg címüket illett volna informálnod legalább utána, itt jegyezném meg amit gyula közölt velem, hogy egy éve akarnak egy hasonló PT-t bejegyeztetni, de nem sikerült nekik, mert a belügy mindig visszadobja a papírjaikat, a milyenkét elsőre a javaslataim alapján sikerül bejegyeztetni, egy regiment pénzt és időt spóroltunk meg, ha más nem ez sem képes megmozgatni a lelkiismeretedet, sajnos nem ,mert aki ennyi valótlanságot képes összehordani, annak az értékrendjével valami nagyon nincs rendbe.), mellénk álltak és támogatnak bennünket. Ezt úgy értem el, hogy elutaztam Pozsonyba Turján Melindához és meggyőztem, hogy érdemes hozzánk csatlakozni. Később Melinda meghívott Érsek Újvárba, ahol találkoztam Máriával és ő is megkedvelt, s támogatásáról biztosított. A kiutazásnak volt még egy fontos célja: megüzentem az MKP-nak, hogy odafigyelünk a munkájukra és amennyiben azt fogják tenni, amit hirdetnek, támogatni fogjuk. Tehát kinyújtottam a jobb kezet, mert egységben sokkal több lehetőség van, mint a széthúzásban. (Ez így kéne lenni, ez szép munka volt)Szerdán, amikor már a repülőtéren vártam a beszállásra, felhívott Nagy Péter, hogy gond van a helység körül Komáromban, ahová a 13-i ülést szerveztük. Nagyon mérges lettem, mert Jánostól csak két dolgot kértem, amit meg is beszéltünk az előkészítő ülésen, mivel komáromi, tehát közel van: a helyiséget és a szendvicseket. Péter eléggé kiborult, mivel villámhárítóvá vált kettőnk közt. (Már nagyon kezdem unni, a féligazságaid helyrerakást, nos gondolom, amit itt állítasz azokra megint csak nincs bizonyítékod a valós igazság felfedésére, akkor segítek. A helyiség elintézést te vállaltad magadra, többszöri figyelmeztetésem után sem, hogy gyere Komáromba és intézkedj semmit nem tettél, ez utólag úgy magyaráztad nem volt időd, bár nem tudtam mit is csinálsz az ügyünk érdekében. Ezek után én ajánlottan fel, ha kell átmegyek és megpróbálok velük megegyezni. Arra ahelyiségre gondoltam, ami az övéké, de mikor átmentem megtudtam, hogy egész nyáron szombaton és vasárnap is foglalt ez Stubendek mondta nekem. Akkor felajánlotta, hogy segít a nyugdíjas házban lévő helyiséggel, mert is az övéké, csak a nyugdíjasok bérlik tőlük. Megköszöntem és vártam, másnap felhívtam közölte velem el van intézve 13-ra és csak átkell menni lebeszélni a dolgokat, próbáltam vele terminusokat egyzetetni, de sohasem felelt meg neki, ezért úgy döntöttem átmegyek többször is próbálkoztam és ezt közöltem Péterrel, hogy nem tudok senkivel beszélni, lefixázni a helyet, majd szerdán sikerül, kértem Péter is jöjjön be nem ért rá. egyedül mentem át szerencsémre ott találtam az igazgatónőt, aki megdöbbenésemre, azt sem tudta, hogy mit tervezünk szombaton, azt mondta szószerint neki Stubendek semmit nem mondott és ha éppen most nem talál ott, akkor ő szombaton elutazott volna, de azért megegyeztünk és déltől estélig odaadta a helyiséget. Még hozzá tette, hogy Stubendek már többször így kiszúrt vele. Hogy ti Péterrel telefonálgattok arról én nem tudtam, legalább nem emlékszek arra, hogy említette volna, de ez nem lényeges, de mikor közöltem Péterrel, hogy sikerült a helyiséget az utolsó pillanatban elintézni és éppen Stubendek volt az aki félrevezetett engemet, akkor nagyon meglepődtem azon, amikor közli velem, hogy te kéred tőlem a telefonszámát, miközben én azt régebben neked már odaadtam, hogy szeretnéd felhívni és leegyezni a helyiséget, ekkor közöltem Péterrel, jobb lenne nem hívni Stubendeknek, mert még összekeveri a dolgokat, még jobban. Kértem, hogy hívjatok, egy szóval nem mondtam nem adom oda Stubendek számát, csak arra kértem Pétert mondja meg neked ne hívjatok a számot átküldtem, tehát megint ferdítesz. Majd másnap közli velem Péter, hogy te elintézted a helyiséget, ekkor már nagyon felment a pumpám. Én kínlódom ki tucatnyiszor voltam ott, szerencsésen elintézem aztán másnap meg ezt közlitek velem.)Ekkor döbbentem rá, mennyire kártékony tevékenység a hisztéria és feszültség keltés egy csoporton belül. Ekkor úgy döntöttem, hogy át veszem az irányítást a helyiséggel és a szendvicsekkel kapcsolatban is. Megkértem Péter, szerezze meg Jánostól Studenbek Lászlóra a kapcsolatot, János ezt megtagadta. Később elküldte, jobb belátásra tért, de addigra sikerült megszereznem.(Mond László milyen mélyre vagy képes a hazugságaiddal süllyedni, mit tagadtam meg én feljebb részletesen leírtam mi történt, ha engemet hívsz fel egyesen, nem pedig közvetítesz Péteren keresztül, akkor elsőkézből tudhattad volna mindent elintéztem, aki itt valótlanságot állít az te vagy, feljebb bizonyítottam, aki hisztérkusan és feleltlenül visselkedék két hónaja az te vagy, a lustaságodat és a nem hozzáértésedet más befeketítésével akarod igazolni. Te lényeben az PT-vel és az alakuló gyűléssel kapcsolatosan nem intéztel el semmit sem, én kinyomtattam rengeteg dolgot, amit pénteken ada akartam adni, ha Péterrel eljöttök hozzám, ahogyan azt megbeszéltük, de te lemondtad, hogy majd te mindent megcsinálsz, ami a szendvicseket is illeti én már június 22-én közöltem veled, hogy szonat reggel nem leszek itthon tehát máshol kell elkészíteni ezt egy héttel előtte mielőtt Balatonra mentél közöltem veled újból. Akkor most megint mi fenét hazudozol. Miért nem arról írsz miért torpedóztad meg a PT létrejötét azzal, hogy az alakuló gyűlést előtt nem jöttél el az előre lebeszélt találkozóra, én egész héten nyomtattam írta, az alakuló gyűlés körüli probléma lehetőségeket felmértem, készítettem aDFÖT jegyzőkönyvéből egy másolatot, szerettem volna a lehető legjobban téged felkészíteni, nem így történt mert nem jöttél el, azt írtad azért, mert te jobban tudod megcsinálni, lényében az egész heti munkámmal együtt kikosaraztál. Néha máz aza érzésem direkt szabotrátad el a az alakuló gyűlést, mert ha eljöttél volna sokkal rugalmasabban és könnyebben megtudtrad volna csinálni, most akkor nem is tudom kinek az eggója a sérült, enyém ,mert végig segíteni akaro, vagy a tiéd aki bizonyítottam önfejűsködő módon rossz irányba viszed a dolgokat. Az a tény, amit műveltál az alakuló gyűlésen és utána erre olyan megcáfolhatatlan bizonyíték, hogy ma már azon sem csodálkoznák, hogy nem vagy beszámítható, mert aki képes a saját gyerekének ártani, az nem lehet magánál.) Igaz, roamingban kellett emiatt telefonálgatnom haza és értelmetlenül növelni költségeimet. Felhívtam Studenbek Lászlót, és elmondta, hogy minden rendben van a helyiség körül, hála Jánosnak, mivel meglátogatta személyesen a Csemadokház vezetőasszonyát és lebeszélte vele, hogy nyitva legyen a helyiség. Ezért sem értem, mire volt jó ez az egész hisztéria.(hát én is ezt kérdezem miért hisztiztél és hisztizel még mindig, ha én mindig mindent az egyezségünk szerint elintéztem, állandóan két malomban őrőlsz, összekevered az adott szó és valós kritikát. Csak egy dolgot írjál le ,amit megígértem és nem teljesítette, de a te esetben a lista hosszú lenne. Annyi zagyvaságot összehordasz ebben a nyilatkozatodban, saját magaddal kerül ellentétben, majd mikor leírod, hogy mégis elintéztem valamit, előtte meg hazugsággal vádolsz, valami ott nyakad felett nagyon rakoncátlankodik, nem ártana renberázni.)
- e-mail-ben elküldtem a javaslatot az elnökségre. Jánost nem tüntettem fel a javasoltak listáján. Hiba volt? Nem tudom. Abban teljes mértékben igaza van, hogy az előkészítő ülésen vállalta a tagságot az elnökségben, de előtte és utánna is többször lépett vissza (írtam már, tehát ne keverd a dolgokat megint minden egyes visszalépésen főokozója te voltál, de mindig visszakértetek, akkor ez hogyan is van, én nem hibáztam az ügy érdekében minden kért munkát elvégeztem, te kevered össze-vissza a kártyákat, mégis én vagyok a rossz, na ne má, ahelyett, hogy dolgoznál,) de a hisztéria keltéshez elég okot szolgáltatott neki ez is.

Létrejött az alakuló ülés! Általam tiszteletben álló személyek vettek részt az ülésen, mások levélben üdvözölték megalakulásunkat. Vitathatatlan, hogy nem az én két szememért, hanem az általunk képviselt ügyért szimpatizálnak velünk. Talán nem vagyok szerénytelen, ha azt gondolom, hogy ehhez szükség volt arra is, hogy valaki megszólítsa őket és hitelesen képviselje előttük társulásunk ügyét. ( nos ez az egy dolog, amit jól tudsz csinálni, ezért választottalak ki, de azért az öndicséret mindig bűzlik egy kicsit, lehet, hogyha én hívtam volna őket, akkor a hun tévés , nem tudom a nevét és Fuksz nem jött volna el, de biztosan lettek volna mások és megkíméltük volna az alakuló gyűlést egy pártpropagandától.) Ezután kirobbant egy újabb hisztéria, persze megint János által. Az ún. weboldal ügy. János a facebook-on kierőszakolta, hogy véleményezzük azt a tákolmányt, melyet ő profi által korrigált weboldalként tüntetett fel. ( nos már az is sértő, hogy tákolmányt említ három napos munkámba kerül, ingyenes lett volna és az ő kérésére kezdtem bel, mert arra kért adjak javaslatot egy honlapra, annál nincs jobb javaslat, ha valaki egy konkrétat elkészít, azért furcsa ez a tákolmány szó, mert éppen olyan mondja, aki a domén nevet nem tudja egy honlaptól sem megkülönböztetni, lefoglal négy domén nevet a tagság megkérdezése nélkül, majd úgy állítja be, hogy van négy honlapunk is, a magyartanacs domén név lefoglalását én tanácsoltam neki, a többit nem. Én adtam igyért három keménynapi munka árán egy kész honalapo, amit azonnal lehetett volna használni, ő csak ígérget jobbat, ami ki tudja mennyibe fog kerülni, közben én nem azt mondtam ne legyen, hanem azt előbb legyen egy szerényebb és majd mikor már lesz tényleges tevékenység akkor úgy egy é múlva csináljunk egy jobbat, Egyébként, amit én hoztam össze ingyen, az jobb, mint ami a székelyeknek volt éveken át, ez mai oldaluk talán még egy éves sincs. A facebookon is többe írták, hogy jó, nem is ismerkedett meg mi mindenre képes a honlap, de kritizálja, ez egy újabb bizonyíték arra, hogy szívesen alkot véleményt semmi mögötte tartalom alapján. Én kész honlapot adtam feltöltöttem, a köszönet meg ez, megint egy újabb aljas rágalom, mond hol a te szemtelenséged határa?)megörültem ennek az oldalnak is, hiszen sokkal jobb mint a semmilyen. Viszont hosszútávon ez nem lehet megoldás, ha valóban profizmusra törekszünk. Az életben minden tevékenységnek meg vannak a szakmai trükkjei, eljárásai, módszerei. Igaz ez a pékekre, ácsokra, kőművesekre és a honlap készítőkre is! Azt most nem óhajtom leírni, mitől szakmai egy honlap, erre vannak szakemberek. Miután leírtam erről a véleményemet, nem sértő, hanem tárgyilagos módon, akkor János kidobott a Magyar Tanács fb oldaláról, s miután kirúgott, olyan véleményt fogalmazott meg róla, ami sértő és igaztalan. ( Te profizmusodról írsz, aki a domén nevet a honlapot nem tudja megkülönböztetni azt sajnálom, az nekem profizmusról beszéljem. egyébként sokszor írtam már nem profizmus kell, hanem kőkemény munka, de pl. a szakbizottságok félre lettek állítva, a lakossági fórumok meg sincsenek említve, mondhatnám tovább, de ezeket már annyiszor leírtam, hogy az már sok. Én nem sértegettem senki a facebookon hanem te sértegetsz állandóan csupán figyelmeztetés okán lettetek kitéve, hogy szálljatok már végre magatokba, írtam azt is bármikor újból beléphettek, de erre nem reagáltok, de egy csoport működése etikai szabályok között mozog ezt a csoportot én hoztam létre és ha úgy tartom sértitek a csoport működését, vagyis hazudtok és engemet sértegettek, akkor ne is haragudjál én olyan emberrel nem leszek egy csoportban. A csoportot pedig én hoztam létre. Remélem érthető.Pl. a felvidék máról engemet csak azért raktak, mert más sértegetéseire nem sértő módon reagáltam, megvédtem magamat, mivelhogy az illető éppen a felvidek.ma szerkesztője volt, hát letiltatott, megjegyzem egy sértő nem hangzott el, ti ketten Ábellel, pedig már folyamatosan sértegettem össze-vissza hazudoztok itt ebben a a témában is bizonyítottam tételesen, ami szó kijön a szádon, vagy leírsz rólam az tiszta hazugság. tehát nem nekem kell megváltoznom csakis neked.)Ez a húzás egyrészt nem taktikus, mert ha igaza is lenne, azt akkor is négyszemközt, vagy szűk csoporton belül kellene megbeszélni, másrészt rendkívül alattomos, mert azután fogalmazott meg rólam rágalmakat, miután nem volt lehetőségem megvédeni magamat.

Az a véleményem, hogy János képtelen csapatban dolgozni. Olyan dolgok, hogy töröl, visszajelöl, megint töröl komolytalan. Az ilyen viselkedésből hiányzik az empátia készség, az alázat és a szerénység. Ezek nélkül nem lehet közösségi célokat elérni. Meggyőződésem, hogy János nem tud megváltozni ezért nagyon rossz helyzetbe került a polgári társulás. Ha most kirúgnánk Jánost az általa megálmodott pt-ből, akkor bármit el tudok róla képzelni. Azt csinálná velünk szemben is, amit másokkal szemben, folyamatosan támadna, igyekezne lejáratni. Viszont ha bent marad a társaságban, tovább fogja folytatni ezt a csapatromboló tevékenységet. Tehát így is, úgy is máris vesztettünk egy csatát és rajtunk fog röhögni a fél világ. Komolytalanná váltunk. Egyetlen egy járható út, egyetlen hatékony megoldás létezik csupán: János önként barátságosan, a cél érdekében teljesen visszavonul és csupán az autonómia bizottságban fog dolgzoni, mint külső tanácsadó. Íi>( Hát igen végre Kormos laci eléjutott a hazugságaival a lényeghez ki akar dobni az általam nemcsak megálmodott PT. de egyenesen minden lényegi dolgot, ami a létéhez kellett én hoztam össze, te Kormos Laci csak asszisztáltál és keverted a dolgokat, Tovább akarod keverni, az lehetséges, hogy a hazugságaiddal és nyámnyila beszédeddel meg tudtad fertőzni Péter és Ábelt, mert ők csináltak még PT és őket a saját tudatlanságoddal könnyen tudod befolyásolni, de én veszélyes vagyok a számodra, mert amire szükséged volt azt én mimnd-mind megcsinálta, te lényegében ami Pt megszületsét illeti csak statiszta voltál. Egy alakuló gyűlést is csak a tefajtád tudott úgy elpackázni, ahogyan azt te produkáltad, de te eszt megmagyaráztad, ki lehetne a hibás, ha nem én, közben itt bizonyítottam tételesen, hogy aki itt egy személyben felelős az a Kormos Lci, nem azért, mert rossz ember lenne, hanem nagyon, de nagyo tudatlan. Lehet nem vagyok csapatjátékos, de kérdezem miértelme van olyan csapatbanm dolgozni, ahol sunyik, hazugok és álszentek akarják a PT vezetni, tisztelet a kívételnek az pedig Nagy Péter. Ezt nem azért íróm, hogy szembeállítsak bennetek Lacikám ez a te stílusod, hanem azért, mert tény. meg kéne köszönnötök, hogy csináltam nektek egy PT, ahol márcsak dolgozni kéne és bizonyítani. Képes vagy rá lepjál meg. De nerajtam fitogtasd az erősségedet, hogy én így rombolok, meg így nem vagyok csapatjátékos, már írtam csak egy olyan hibás döntést, dolgot írjál le, aminek én volt az okozója és nem te. Én mindenre tudok logikus magyarázatot adni és az, hogy néha kiborult és ezzel te becstelen módom most visszaélsz, azt mindig te provokáltad ki, a mostani önkéntes távozásomat is. nem is értem te még azzal sem vagy tisztában, hogy aki be sem lépet jogi értelemben még nem tag bármikor távozhat. Te képeten vagy egy jegyzőkönyvet érvényes módon elkészíteni, valójában még érvénytelenül sem vagy rá képes, mert a mai napig nem kaptam meg. Ha tag vagyok akkor mag kelltt volna kapnom, ha nem akkor meg honnan a fenéből akarsz kiebrudálni. A Pt alapszályt szerintem el sem olvastad, nem vagy tisztában a PT-re vonatkozó törvénnyel sem, házszabály nélkül ítélkezel, nem hívtad össze mai napig a még nem hivatalos elnökséget sem, mert arra aellenőrző bizottság elnökén ott helye, igaz nem szavaz, de ott lennie, ugyebár ezt sem tudod, de azért kerültél két hónapon át, mint a forró kását. Kinevezed az alakuló gyűlésen Ábelt alelnöknek azt pedig a vezetőségnek kell megválasztania maguk közül, nem te döntesz, folytassam a hibáid felsorolását nem teszem, mert megint elraboltál az életemből egy napot, de legalább ismerem a hazugságaid és beteges érvelési normáit. Ezzel én befejeztem, akinek van kedve olvassa mindezt el, de előre megjegyzem, ha Kormos nem áll le a nevem befeketítésével, akkor ezek után nekem sem marad más, mint élni alkotmányos jogaimmal és aki méltóságomat és jogaimat sérti, az ellen a legerélyesebben fellépek. Ezt akartad Laci én békésen akartam távozni, de az amit itt ma produkáltál ebben a nyilatkozatodban, hát hogyan is mondjam a legnagyobb ellenségemnek sem volt erre bátorsága és még hogy így ilyen szemtelenül le is írod, az pedig a tudatlanságod legalacsonyabb szintje alatt van. ember az a sok hazugság amit te itt leírtál, azért még be is perelhetnélek, ha ezt egy duraytával szemben tetted volna meg már a bíróságon csücsülnél. nem kell félned én ezt még csak Slotával szemben tettem meg kétszer, mert sértegette a magyarokat, te magyar vagy mégha zavaros gondolkodású, de azért az vagy, ezért nem kell félned.)

János, ha valóban az a célod, hogy sikerre vigyük ezt az ügyet, akkor tedd amire kértelek. Fogd már fel, hogy ez az ügy nem rólam, rólad, vagy bárki másról szól. Ez az ügy magáról az ügyről szól! Tegnap felhívtalak telefonon, nem vetted fel, azóta sem hívtál vissza. Elmentem hozzád Komáromba, senki sem nyitott ajtót. Szerettem volna ezeket a dolgokat négyszemközt megbeszélni, most is csupán az elnöksége szűkebb keretén belül beszélgetünk. János, sajnos nem vagy abban az idegi állapotban, hogy racionális döntéseket hozzál, legalábbis eddig nem erről tettél tanubizonyságot. Gondolkodj kérlek. Ha a kilépésednek az az ára, hogy én is kilépjek és legyen új elnöke a pt-nek, azt is szívesebben veszem, mert így el fogunk bukni.(Írtam betegen fekszem és nem tudtam még felkelni sem mondtam a fiamnak szóljon ki, lehet, hogy akkora már elmentetek. Állandóan csak ítéleteket hozol és nem veszed észre, hogy közben abba rúgsz bele, aki neked végig segítette, mert az is segítség, ha valaki szó formájában "két atyai pofon" kíséretében figyelmeztet. Ki akartok dobni, kérdezem újból honnan is, ahová én be sem léptem, és már nem is akarok. Egyszerűen még mindig képtelen vagy megérteni,,hogy rengeteget hibáztál, nem mered bevallani. Mi lenne pl. azt mondanád, ahelyet, hogy állandóan belém akarsz rugdosni, hogy János igazad volt kár, hogy pénteken nem mentem el, bár megígértem és ezért az alkuló gyűlés úgy sikerült ahogyan. Minimum nem lett befejezve, de ezekre a felvetéseimre mégcsak nem is reagálsz. Mitől félsz, hogy leharapom az orrodat, Azt nem, de szóbeli agymosást biztosan kapnál és máskor már csípás szemmel is megcsinálnád. de ameddig eddig sem vagy képes eljutni, csak ontod magadból a féligazságaidat még magadat is meggyőzöd arról, hogy mindent jól és helyesen tettél, addig sohasem jutunk egyről kettőre. Tudod nekem már nincs kedven meddő vitákba menni. A PT megálmodtam és létrehoztam. Az hogy sikeresen be lett jegyezve, ez nekem köszönhetik, ja meg is köszöntétek, azzal, hogy hősiesen kiakartok rakni. Tudod én csak ezen mosolygok, mert, amit és ahogyan csináljátok az annyira gyerekes, most ezen nem kell megsértődni, az életben fiatal koromban én is sokszor ezt megkapta, de mindig igyekeztem belőle tanulni. Még ma is mikor a nagy emberek mondásait olvasgatom, az olvasásuk sokat adnak nekem.
Nézd menjetek a magatok útján én már nagyon, de nagyon belefáradtam, ha szükségetek lesz jó tanácsra, vagy csak beszélgetni akartok, a kapum bármikor nyitva áll, csak ne akkor gyertek, amikor éppen az ágyból fel kelni sem tudok majd. )

Saját elmélkedésem a történtekről:
Valójában mi is történt, mondhatnám semmi lényeges, nincs új a Nap alatt, csak annyi, hogy megint egyesek meggondolatlanul döntenek, ítélkeznek, megkerülik a tényeket, az igazságot, össze-vissza beszélnek.

Egy éve kezdtük megszervezni a FMNT alapjait, előbb megalakítottuk néhányan a Baráti Egységkört, majd lépésről lépésre eljutottunk a májusi kezd. bizottságig.

Május 5-én megbeszéltük, hogy én nem vállalom a kezd.bizottsági vezetést, sem tagságot. Azzal indokoltam, hogyha én ott lennék, mivelhogy a nevemet egyes politikusoknak köszönhetően eléggé befeketítették hazugságokra hivatkozásul, így jobbnak láttam a háttérből meghúzódva segíteni. Jobb, ha fiatalok veszik át a kezdeményezést. Csupán egy feltételem volt, ahhoz, hogy segíteni tudjak mindenről előre kell tudnom és fontos az is, hogy állandóan informálva legyek, ami a munkával összefügg. Erre mind a ketten mármint Kormos és Varga is ígértet tettek. Nos sajnos már másnap ezek a megbeszélt feltételek Kormos részéről nem voltak teljesítve és elkezdett önfejűen dönteni. Pl. elment a Hun tévébe és hagyta magát úgy bemutatni, mint a PT elnöke. megjegyezném a PT még akkor nem is létezett. Ő csupán az én javaslatomra a kezd.bizottság tagja lett. Majd ketten Varga és Kormos eldöntötték, hogy Kormos lesz a kezd. biz. elnöke. A találkozón lévők ebbe beleegyeztek és elfogadták. Így indult be Kormos Laci ámokfutása. Nem az volt a baj, hogy szervezkedett, hanem az, hogy ígéretekkel ellentétben, ami a kezd.biz. munkájával volt összefüggésben előre nem kérdezett és a saját feje szerint hozta a döntéseket. Pl. elment a MVSZ-be meghívta Patrubányt, miközben nyílt titok, hogy Patrubány és Duray ki nem állhatják egymást, segítettem a javaslataimmal utólag elsimítani a dolgokat. A mai napig is sok mindenről nem is tudunk. Nekem pedig az egyezségek alapján előre kellett volna tudnom mindenről. Nem azért, hogy belebeszéljek, hanem időben tudjak segíteni, ésszerű javaslatok formájában. Kérdezem hogyan lehet tanácsot adni előre, ha sem előtte, gyakran utána sem informált. csinálta az egyik hibás lépést a másik után. Ezen nagyon kiakadtam, de reméltem egyedi esetekről van szó csupán.

Ezt írta nekem még május 6-án miután, hogy jobban megismerhesse az ismerőseimet és azokat, akik már eddig támogatták az autonómiát:
Magyar Lélek

Nagyon örülök, hogy végre személyesen megismerhettelek. Nagyon lelkes vagyok ügyünk elérésében. Azt megköszönném, mert nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki mindenkivel aktív párbeszédet folytasson.

Ezt írtam neki:
Amit én megígértem azt teljesítem is, de már nincs időm, se energiám felesleges utak bejárására. megígértem, hogy mindenben segítek, de nem akarok a szervezet tagja lenni, mert mindjárt kikezdenének benneteket, a bumm fórumban már hiányolják is a nevemet. Szerintem ezen az úton kell haladni, ti erre képesek vagytok, csak, nem kell mindjárt felkapni a vizet, taktikusnak kell lenni én ezt a saját bőrömön tanultam meg. Sőt szidhattok is, ha valaki rákérdez, hol vagyok? Ez is a taktika része lehet. Az a fontos mi tudjuk mit is akarunk, ahogyan Rácz úr is mondta. A szervezetet segítek létrehozni úgy, hogy mindenki tudja, hogy veletek vagyok, de a nevem nem lesz sehol sem ott hivatalosan. Én azért létezek még mai is, mert soha senki nem volt képes kiismerni, ezért nem tudtak eltaposni. Ennél nagyobb ütést a nemakarók talán nem is kaphatnának. ezen gondolkozzatok el, ha hisztek bennem, akkor ezt is higgyétek el, ha nem akkor azért reagáltam úgy, hogy akkor sok sikert kívánok. De akkor is segítek, ha felkértek, bármiben, amiben tudok, nem vagyok haragtartó, sem sértődékeny, csupán előre igyekszek gondolkodni.

Ez volt az első, hogy szóltam jobb lesz, ha én kiszállok. nem tettem meg, mert rábeszéltetek ne tegyem.

Laci ezt írta válaszul: Viszont egyben biztos vagyok. Inkább köpöm magam szemen, mintsem taktikából olyan emberről mondjak valótlant, akit szeretek és tisztelek!

Sajnos akkor még nem tudtam, hogy rosszul döntöttem, hogy nem hagyom őket egyedül tevékenykedni. Kormos egyszerűen igyekezet kihasználni, mást mondott, mint amit csinált. Legalább is tények erre mutattak rá. Már itt éreztem ennek nem lesz jó vége, Már ekkor abba akartam hagyni és távozni szerettem volna, végül is hagytam magamat rábeszélni, hogy segítsek tovább. Kormos informált, hogy a következő gyűlést június 4-re tervezi. Végig azt hittem, hogy közösen Vargávak kommunikálva teszi a dolgát. Engemet az egész szervezésből kihagyott, csak utólagosan informált kikkel beszélt kiket hívott meg. Már ez a tény is nekem furcsa volt, mert megint ellentétes volt azzal, amiben május 5-én megegyeztünk.

Varga Ábel ezt írta Kormosról:

János az a helyzet, hogy sajnos gyanakvóknak kell lennünk főleg az elején. Amúgy lehet, hogy Laci nem rossz gyerek, csak nagyon befolyásolható. Laci velem nem beszél. János,én egyelőre várom hogy írjon nekem, mert ő volt az aki ok nélkül elküldött a francba. (a június 4-i gyűlés után írta).

Én ezek után kezdtem egy kibékítő folyamatba, ahol mind a két felet erről informáltam, majd úgy láttam jónak, hogy szervezzünk egy újabb találkozót, június 22-én nálam Ábel miatt, ment ment vissza Hollandiába, ahol minden félreértést tisztázni lehetne és az alakuló gyűlést is elő lehetne készíteni. Mindenki beleegyezett, Elkészítettem rengeteg anyagot, a gyűlés levezetéstől kezdve, a házszabályon át egészen a bizottságok összetételéig, amelyeket mind-mind meg kellett volna beszélni, letárgyalni megszavazni. sajnos minden másképpen történt. Ez a gyűlés bizonyíték arra, hogy Laci időben megkapott mindent, hogy fel tudjon készülni a gyűlésre. Megjegyezném, hogy június 22 és július 13 között többször megbeszéltük, hogy találkozunk, de soha nem jött el, mindig kimagyarázta magát. Bécsbe, Budapestre, Balatonra és Brüsszelbe és ki tudja hová máshová (amiről nem is tudunk) is volt ideje elmenni, de engemet továbbra is került. Egyetlen egy személyes találkozóra sohasem került sor, ahol figyelmeztethettem volna és segíthettem volna a munkáját. Végig került, ma már tudom miért. Mert akkor kénytelen lett volna olyan dolgokat elmondania, amelyek számomra jobb belelátást eredményezhettek volna és azt is tudta, akkor rájövök a turpisságaira és a partizán akcióira. Most nem állítom azt, hogy tudatosan mindent rosszul csinált, de ha nem így van csupán a nem ismerte a járást, akkor miért került. Mert, ha én nem vagyok bizonyos dolgokkal tisztában, akkor kérdezek, magammal viszek az utaimra olyan embert is, aki jártasabb. Annak idején én is csináltam, soha nem mentem tárgyalni sehová egyedül, mindig volt velem egy-két vezetőségi tag. Ez jó volt arra is, hogy a félreértések előre ki voltak küszöbölve és az érintettek első kézből voltak informálva, nem kellett semmit utólagosan megmagyarázni. Laci mindenhová egyedül ment, egyszer sem fordult elő, hogy bárkit is magával vitt volna, most a rövid környékbeli utakra gondolok, amit autóval lehet megtenni. Utólag pedig ezekről az utakról is vagy sehogy, vagy félig informált. Nos, ha ez nektek nem elég bizonyíték arra, hogy itt az elejétől fogva tudatos zavarkeltés, uram bocsánat tudatlanságból elkövetett hibák történtek, és Laci végig a jóindulatommal játszadozott. Mára kiderül jól csinálta, ha már Ábelt és Pétert is a saját oldalára állította önfejűsködésével és az én tudatos mellőzésemmel.

A június 4-i találkozó szervezéséből Kormos mindenkit kizárt olyan embereket hívott meg akiket én biztosan nem hívtam volna meg, sőt a bizottság másik tagját sem informálta mit és hogyan akar csinálni.. Lényegében én alig jutottam szóhoz, a Szent Korona volt a főtéma, félig erről szólt nem arról, hogyan építkezzünk tovább. Én végig azt hittem, Varga mindenről tud, ez egy újabb bizalmi törés lett, ami Kormos önfejűségét, előre nem megbeszélt lépéseit igazolja. Megpróbáltam ezt a problémát azzal áthidalni, hogy igyekeztem a két félt mármint Kormost és Vargát kibékíteni.

Megint szóltam (másodszor) az érintett feleknek, hogyha nem leszek a dolgokról informálva és, ha Laci továbbra is partizán munkákat fog végezni, kiszállok, ezt írtam Ábelnek: Bevallom nem tudom mi legyen, de, ha Kormos Laci nem ad megfelelő magyarázatot, akkor én biztosan kiszállok, mert ez már most nem az, amit szerintem kigondoltunk.

de Varga lebeszélt azzal: János Nélküled mit sem ér a dolog!
JÁNOS NEM SZABAD KISZÁLLNOD! Márcsak azért sem, mert egyedül Te vagy az egyetlen ember akiben bízom.

Másodszor hagytam magamat rábeszélni, hogy folytassam.

Nos egy dolgot megértek, hogy minden levelezés nem jutott el egymáshoz. Valamiről én tudtam, valamiről Ábel, valamiről Péter. Ezt hívják káosznak. Ha Laci nem önfejűsködik, akkor ma nincsenek problémák. Érdekes dolog a múltban létrehozott PT-ben ilyen problémák soha nem voltak. Ezért is álltam érthetetlenül a történtek felett. Pont az történt meg, amitől féltem az elejétől fogva, hogy a rossz információ áramlás lesz az okozója a félreértéseknek. Laci amit vállalt, hogy előre fog informálni együtt működni mindenben azt tudatosan (vagy számomra nem ismert okok miatt) nem teljesítette. Ezzel káosz eredményezett elő, még az ígért dolgokat sem teljesítette. Persze voltak pozitívumok is a munkájában. Minden úgy kellett fogóval kihúzni belőle, vagy másoktól tudtam meg. Szóltam, figyelmeztettem többször is, de általában süket fülekre találtam, az írt üzeneteimre többségében, vagy kitérő válaszokat kaptam, vagy semmit. Egyre magabiztosabb lett, minél jobban került, a válaszai kezdtek kirekesztő jelleget ölteni. Ő végig arra játszott, hogy az ő tapasztalatlanságát a karrierje építéséhez (gondolom én bár ő ezt tagadja álszeretet hangoztatva), az én 7 éves munkámmal egészítsem ki, sikerült is jól átvernie hízelgő stílusával. Minden a szájába adtam, de látom még arra sem volt képes, hogy egy alakuló gyűlés rendesen összehozzon és levezessen. Tudtam, hogy nem fogja tudni levezetni, mert az elsőt én sem tudtam volna segítség nélkül, de ő ennek ellenére a segítséget elutasította. Annakidején, mikor az első PT hoztam létre én sem kerülhettem meg a segítséget, de én örültem és kerestem a segítséget. Ő nem tartott rá igényt, sőt mikor figyelmeztettem a május elejei egyezségünkre kitérő arrogáns válaszokat kaptam. A vállalt kötelezettségeit, vagy nem, vagy rosszul, vagy csak részben teljesítette. Úgy hozott döntéseket , amelyekre nem volt felhatalmazása. majd ezekkel is részletesebben fogok foglalkozni.

Nagy Péternek ezt írtam a június 22-i gyűlés előtt:
Szia 22-én jó lenne a találkozó előtt nálam 11:00-kor találkoznánk és kibeszélnénk a dolgokat, meghívom Kormos Lacit és Varga Ábelt is. Tudod, én az elmúlt 7 év alatt sok hibát követtem el, egyik az volt nem figyeltem oda kellőképpen a dolgokra, aztán mikor rádöbbentem, hogy baj van már késő volt. pedig a problémák csakúgy alapon nem keletkeznek, azoknak mindig előjátékuk van. Nos ezekre komolyan oda kell figyelni, mert üzenetértékűek. Ezért úgy döntöttem ezt a próbálkozást nem hagyom veszni, mindenáron végig csinálom. Látom még egy kicsit köztetek kell maradnom. nem azért mert bele akarnák beszélni a döntéseitekbe, hanem azért, hogy a jól elindult ügy megmaradjon a helyes kerékvágásban. Amiben eddig megegyeztünk az nálam mind-mind érvényben van.

Most egészem az alakuló gyűlés előtti utolsó napjait eleveníteném fel. Június 22-én megegyeztünk abban Laci elintézi a helyiséget, ahol az alakuló gyűlést lehetne megtartani, kérte, adjak javaslatot. javasolta a komáromi Csemadok házat, ismertem a vezetőt és így megadtam Stubendek telefonszámát, hogy tudjon intézkedni. Nos ez sem történt meg, majd újabb kérése az volt én intézkedjek. El is intéztem szombatra a nyugdíjas házába, ahol a helyiséget lefoglaltattam déltől este hatig. Ő az alakuló gyűléssel egészen két nappal a megrendezése előtt ténylegesen nem foglalkozott. Megegyeztünk, hogy nálam pénteken este csinálunk egy főpróbát, ahol Nagy Péter is jelen lett volna. Lemondta, de nem velem közölte, hanem Péterrel, az említett két napon mégcsak arra sem volt hajlandó, hogy jelezze mi is a helyzet az előkészületi munkák milyen fázisba kerültek. majd pénteken este küldött egy emailt, ahol javaslatot küldött ki legyen az elnök (magát beírva, senki mást nem javasolt) és vezetőségi tagokat. Olyan neveket is beírt akik pl. az előkészületi munkában részt sem vettek, semmi szinten. Nálunk június 22-én, mikor lezártuk a Varga és Kormos közötti vitát és megbeszéltük a teendőket én kértem, hogy szeretnék vezetőségi tag lenni, annak ellenére, hogy régebben abszolúte nem akartam az előtérbe helyezkedni, de látva az állandó összevisszaságot, mint tanácsadói pozícióban tudtam volna elképzelni a munkámat a vezetőségben. Utólag azzal magyarázza, hogy én nem is akartam vezetőségi tag lenni, ez igaz, de június 22-én megbeszéltük miért jó, ha átmenetileg ott leszek. Ez ugyanaz ami a Pt bejegyzésénél történt, vagy elfelejtette, vagy tudatosan nem akarta. Akkor nem értem miért nem jegyzetel. Ez el lett fogadva, nálam a pincében. Úgy kezeltem, mint eldöntött tényt, hogy javasolni fog a vezetőségbe. Majd pénteken este kapok egy levelet, amit az én kérésemre volt kénytelen elküldeni, hogy írja már le mi is fog másnap történni, mert személyesen egyeztetni nem akart. akkor tudtam meg, hogy mást javasolt, nem azt amiben megegyeztünk. Ez már nekem sok volt, ekkor bejelentettem újból végleg kiszállok és nem akarok egy önfejű ember játékszere lenni. Mikor felelősségre vontam azt írta válaszában, idézek a levelezésünkből, mert gondolom ezt a többi alapító tag nem tudja:
Bósza János:
.... forgalmi dugóba kerültél, egy PT kollektív döntéseket hozó társulás
22:04

Magyar Lélek
az alakuló ülést nekem kell megszerveznem,
Csak miután megalakult az ülés, csak azután jönnek képbe a szervek.
De addig én döntöm el, hogyan lesz, mert az én felelősségem.
Gyere el szombaton és én megígérem, hogy kilépek.
22:08

Bósza János
amit akartam elmondtam, de ha képtelen vagy megérteni, hogy egy PT, az nem magánvállalkozás, szerintem a saját PT alapszabályt el sem olvastad, mert akkor ilyen butaságokat nem írnál, na de mindegy csinálj amit akarsz

én sohasem futamodok meg, csupán mérlegelni szoktam, tudod én sokkal nagyobb sértéseket is kitudtam már védeni, hacsak egy kicsit is ismernél tudhatnád én nem vagyok megvehető és már sok PT hoztam össze, harcoltam rengeteg emberrel, sajnálom, mert láttam benned valamit és ezt már írtam, de szerintem itt aki meg akar futamodni az nem én vagyok, hanem te., csináld végig, hisz te írtad, csak te dönthetsz. Én örülni fogok, ha végre megpihenhetek.
22:14

Magyar Lélek
Nem ellenséget látok benned, hanem egy olyan embert, aki folyamatosan baszogat a semmiért és fogalmam sincs, hogy miért.
22:18 (konkrét hibákat és rossz döntésekre figyelmeztettem, szerintem nem nevezhetőek semminek)

Bósza János
azért "baszogatlak", hogy ne kövesd el azokat a hibákat, amiket elkövettem én is, mert ki fognak kezdeni és ha akarod meg is mondom, hogyan és miért, de most úgysem hinnél nekem. egyébként tudom, hogy sok munkát csináltál, ezért köszönet, csupán azt bosszant, hogy nem tudtam segíteni, azzal, hogy elkerülsz, akarva, vagy akaratlanul, de nálam ez így csapódott le (vége)

Nos elmentem az alakuló gyűlésre, mert nem akartam, hogy bárki azt mondja rólam, hogy megfutamodok, vagy esetleg valótlanságot állítson, Előző este Nagy Péter javasolta vállaljam el az Ellenőrző bizottságot, Ok elvállalom, ezt mikor elmentem a gyűlésre meg is mondtam. Mindjárt meglepett az a bejelentése, hogy négykor távozni kell, ennek ellenére értelmetlen dolgokról beszélgettünk, ahelyett, hogy a lényegi dolgokkal foglalkoztunk volna. mert a helyiséget este hatig foglaltattam le. sajnos a gyűlés levezetése alatt észre lehetett venni, hogy nem volt megfelelően előkészítve, az alapszabályt nem kapta meg senki, csak egy járt kézről kézre, nem volt magyar fordítás. Nem volt alapszabály és a szakbizottságok sem lettek az alakuló gyűlés témái, bár én ezt kértem, de választ sem kaptam rá. Az egész gyűlés rosszul, felkészületlenül és zavarosan lett megtartva. A végén a jegyző, aki Kormos felesége volt, nem készített jegyzőkönyvet, csak valami szófoszlányokat olvasott fel Kormos azt szavaztatta le, a hitelesítők aláírása nélkül, majd hétfőre ígérte az egész jegyzőkönyvet. Ez bizony jogellenes és rossz döntés volt. Két személyt kellett volna kijelölni, akik kézzel, vagy PC-én írták volna jegyzőkönyvet, amibe a döntések, szavazások lettek volna feljegyzetelve. Végén a hitelesítőknek kellett volna felolvasniuk, nem pedig az elnöknek részjegyzetek alapján felolvasnia, mert így az egész érvénytelen. A végén olyasvalamiről szavaztunk, amit nem is láttunk és a mai napig meg sem kaptunk. Ez az alapszabály durva megsértését jelenti. Nem volt sem a házszabály leszavazva, mert azt sem készítette el, nem volt szó a szakbizottságokról sem, mert azt sem készítette el. Nos az egész gyűlés jogi értelemben egy nem befejezett gyűlésnek lehet csak tekinteni, amit vagy meg kell gyorsan ismételni, vagy egy gyors második folytatás gyűléssel kiegészíteni. mint az ellenőrző bizottság elnöke írtam az elnöknek és a helyettesének, hogy gyorsan ezzel valamit csináljanak, de még csak válaszra sem méltattak. Csak két választ kaptam, ha ki akarok lépni a PT, adjam be írásban, de erre azt írtam, hisz a PT még létre sem jött nincs miből hivatalos írással kilépnem, ha még senki sem lépett be jogerősen. Második, hogy meg lettem fenyegetve, ha tovább támadom az elnököt, akkor az etikai bizottság elé fognak ráncigálni. Nos ezzel is az a baj mint a többivel, hogy a gyűlés nem volt jogerős és az etikai bizottság meg sem lett választva. Hisz pontosan ezekre a hiányosságokra mutattam rá, amit egyesek támadásként kezelnek. nem ártana a fejekben rendet csinálni. Mert egy PT vezetése az felelősségekkel is jár, nem csak a magamutogatással. Aki ezt nem érti azt sajnálom, az eltelt időszak alatt háromszor el akartam menni, mindig hagytam magamat rábeszélni, létrehoztam a javaslataim alapján egy kész PT, negyedszerre már nem lépek vissza és végleg távozok. Remélem érthető voltam, már nem hagyom, hogy egyesek tenisz labdának tekintsenek, hogy egyszer ide ütnek, aztán meg oda. Amit én ígértem végig betartottam, az már nem lehet az én hibám, hogy egyesek képtelenek megérteni, hogy egy PT-t vezetni az felelősség, komoly munkát és igyekezet igényel. Ha én nem segítettem volna, nélkülem a PT még sehol sem lenne, ez könnyen bizonyítható tény, mert alapszabályon át, a névig, a házszabály és szakbizottságokat is mind-mind én javasoltam.

Kormos úr ezt írta magáról: "Mi az oka annak, hogy nekem egy ilyen helyzettel szembesülnöm kelljen? Mit üzen vele a karma, univerzum, Isten? Esetleg valamit rosszul csinálok? Ha igen, mi az? Talán túlságosan szerénytelen vagyok, nincs bennem elég alázat? Valóban karrierista, magamutagató vagyok? Szóval állandóan olvasva ugyanazon vádakat az ember egy idő után hajlamos magáról sok valótlan dolgot is elhinni, s ha nem vigyáz, nem elég óvatos, akkor akár be is szippanthatják ezek az ártalmas, emberi önértékelést támadó vádaskodások."

Nos az okokat azt hiszem eléggé részletesen elemeztem. Mennyire karrierist, vagy magamutogató, erre majd csak aidő adhat pontos válaszokat. sokszor írtam az utóbbi napokban, végre cselekdjenek és azzal törédjenek, ami nem lényeges. ki kell menniük az emberek közé, nekik kell elmagyarázniuk mit és hogyan akarnak. De, mikor ilyeneket írok, akkor süket fülekre találok. Leírtam az alakuló gyűlés hibáit hogyan kéne korrigálni, erre sem kaptam egyetlen válasz, ha nem számítom be azokat, amelyek a személyem sértegetését illetik. A fenti Kormos elemzésből is lényegi dolgok kimaradtak, az hogy valójában mi is történt.
Megígértem, hogy változatlan formában felteszem, feltettem. bár rengeteg valótlanságot tartalmaz, ám legyen. A saját hozzászólási részemben megpróbáltam magyarázatokat adni az ő állításaira és a sajátjaimra szerettem volna válaszokat kapni, de nem kaptam. Nos, így nehéz egyezségekre jutni, ha elbeszélünk egymás mellett.

Kiléptem a PT-ből pontosabban jogerősen még be sem léptem az alakuló gyűlés befejezetlensége miatt, mert a mai napig nem lett elfogadva olyan jegyzőkönyv, amit a jegyzők írtak volna és hitelesítők a tartalmát igazolják, mert csak ezen jegyzőkönyv tartalma igazolhatja a PT létrejöttét, a funkciókba választottal névsorát és magát a tagság létrej9ttének a tényét is.

Nagy Péter írására (az egészet nem tehetem fel, mert nem hatalmazott fel), amiben azt írta, hogy én a legálisan megválasztott elnököt támadom, akkor mikor a hibás döntéseire tárgyilagosan rámutattam ezt válaszoltam:

János Bósza

júl. 20. (2 napja)

címzett: Skizodroid
Nézd nem hinném, hogy bárkit is támadtam volna és kikérem magamnak, hogy abszolúte tudatlanságból, mert sajnos ezt másképpen nem tudom már mondani, felelőtlenül ítélkezzél. pont tőled ezt nem vártam volna el. A nyilvánosság előtt ő jelentkezett be és állított valótlanságokat és féligazságokat. Segíteni akartam, annak ellenére, hogy kiléptem mások is írták jó a honlap és még jobb lehetett volna, de ő megint nem hallgatott rám, hogy majd egy év elteltével akarjunk valamit, amikor már tudjátok mi is akartok, hol tartotok, nem a honlap a fontos most, hanem kimenni az emberek közé. Most annyit elértetek, hogy nincs semmiféle honlap. Gratulálok, ha ez nem tudatos szabotázs, akkor mi. Amit írtam könnyen bizonyítható tények, félek, hogy abszolúte nem olvassátok el, amit írok, írtam. egyébként már nem érdekel a dolog, ti egy nem jogerősen megválasztott szervezet tagjainak érzitek magatokat, ha elolvastad volna a kilépésemben írottakat, akkor tudhatnád, hogy igazam van. Kormos önfejűen dönt és ezt árt az MT-nek könnyen tudok mindent bizonyítani, nem akarok nektek ártani ezért léptem ki, ami jogerős, mert a PT létre sem jött, azt utólag pótolnotok kell, egy másik gyűléssel, de látom ez bennetek nem izgat, az én káromra szórakoztok. Ha jobban tetszik zárjatok ki. persze ez csak akkor működne, ha lenne etikai bizottság, de nincs, ahogyan nincs házszabály sem, mert sem lett elfogadva, nincsen hivatalos jegyzőkönyv hiába kértem többször is, akkor mi a fenéről beszélsz, kit fenyegetsz. Nézd én már két PT létrehoztam, de amit Kormos művelt az nem más mint szabotázs és tudatos, ha ti ezt nem látjátok elnézitek neki OK elfogadom, örüljetek, hogy mint az ellenőrző bizottság elnöke nem vádolom meg ezzel csináljatok, amit akartok, de ha nem szálltok le rólam, akkor tényleg belekezdek. Törvényeket sértetek, csak egy amit már sokszor említettem, hogyan lehet valamiről szavazni, ami nincs is a mai napig, ezért írtam pótoljátok. Nem ártana, nem csak funkciókba törekedni, hanem a törvényeket is ismerni, megtanulni, mert egyiketek sem ismeri, én igen és ha annyira rossz lennék mint írod, akkor ténylegesen árthatnék, de nem teszem, nem ezt értékelitek, hanem tovább támadtok. A honlapot Kormos kérésére készítettem, igaz közvetve nem arra kért, csak hogy adjak javaslatok mi legyen rajta, egyszerűbbnek láttam, ha készítek egyet. Mert tudtam az sem tudja mi az, hogy honlap, mert domén névre már honlapról beszélt, ezért csináltam, hogy jobban megértse, köszönet helyett támadtok, mikor arra kérlek benneteket egy évig legyen ez, majd közben lehetne egy tartósabb jobb. Pl. benneteket abszolute nem érdekel az, hogy ő lefoglaltat 4 domen címet, majd úgy tálalja mint valamiféle ajándékot, a nagy semmit. Nézd már annyira tudatlanok vagytok, hogy már magatok is elhiszitek, hogy igazatok van. rendben legyen, de azért engemet ne nézzetek hülyének, hisz az egész PT én hoztam össze a kezdetektől az utolsó csavarig, persze most csak a lényegi dolgokról beszélek, mert ha nektek kellett volna semmi sértés nélkül állíthatom még az alapszabálynál sem tartanátok, vagy már többször is visszadobták volna a belügyből. Na de mindegy ugyebár ez lényegtelen, ha közben pedig rámutatok a hibákra azt mindig támadásként kezelitek. Mondtam nem érdekel, nem vagyok tag és nincs jogerős alakuló gyűlés sem, remélem nem akarjátok a húrt tovább feszíteni, mert abból nagy baj lehet, mert már elegem van belőletek, nem ismeritek a törvényeket, én figyelmeztetek és végül meg én vagyok a rossz. Az én egészségügyi állapotom magamra tartozik, ha hivatkoztam rá, akkor az igaz is, a lemondó levélben pedig azért nem hivatkoztam rá, mert nem tartozik a lemondás valódi okai közé. még ezzel nektek kedveztem. Kérlek ne molesztáljatok már és abba kéne hagyni a szavaim kiforgatását, mert én veletek ellentétben mindent tudnék bizonyítani, nem érdekeltek, Sértegettetek, többször is, ennek ellenére tanácsokat adtam, írtam mit kell tennetek, hogy a hibákat rendbe rakjátok, ahelyett, hogy a hibák elhárításán ügyködnétek, tovább engemet támadtok. Amit Kormosról állítok az igaz, még ha ez nektek fáj is, látom jól elbolondított benneteket, csak kíváncsi lennék mivel is, hisz magamutogatáson kívül, mást eddig nem csinált. nem is tudom miért fárasztom magamat, megkérlek ne molesztáljatok már inkább építkezzetek én drukkolok nektek, mégha ezt ti másképpen is gondoljátok. Megtehetném, hogy küldök mindenkinek egy emailt, amiben a funkciómból kifolyólag semmisnek nyilvánítom a 13-i gyűlést törvénysértés okán és akár szabotázzsal megvádolhatnám Kormos, hogy tudatosan csinálta rosszul, vezette a gyűlést mellékvágányra, annak ellenére, hogy én már előtte három héttel elküldtem neki minden anyagot és ha jól emlékszem nálunk is pont ezeket a dolgokat beszéltük meg, azt Ábel miatt csináltam, mert őt meg ki akarta dobni egyesen a PT szervezéséből, mert hogy Fideszes Kormos ahelyett, hogy jól felkészült volna egy héttel a tanácskozás előtt össze-vissza utazgatott és pénteken, amikor főpróba lett volna lemondta azzal, hogy a választott elnök ő dönti el mi lesz, igazság az tudta, hogy rájövök a turpisságára, hogy nincs felkészülve, Majd másnap elszabotálja a gyűlést direkt, vagy lustaságból az most mindegy. Ha nektek az jogerős, akkor sajnállak benneteket. nemhogy megköszönnétek, hogy inkább lelépek és nem teljesítem a feladatomat, mert akkor Kormost ki kéne rúgnotok. nem ártana már felébredni és nem engemet továbbra is támadni. Működjetek tovább és engemet hagyjatok békén, ha nem álltok le, akkor védekezni fogok.

Ha van jegyzőkönyv érvényes átküldhetnéd, nem kaptam meg. Nekem még a mai napig megvannak azok, amelyeket az előző PT-en a helyszínen csináltunk, addig nem mentünk haza, ameddig a jegyzőkönyv nem lett leírva, a házszabály elfogadva, és mind a kettő hitelesítve, Egy hét telt el, hol a jegyzőkönyv???? Ha eljött volna hozzám egy nappal a gyűlés előtt el volt készítve a számára egy másolat a régi jegyzőkönyvekből elég lett volna átírni friss nevekkel behelyettesíteni, most akkor ki hibázott én aki végig segítette és továbbra is akartam, vagy az aki nem tartott rá igényt és ezért hibát-hibára halmozott?

Nos még annyit, ha mindenki azt írja, hogy az alakuló gyűlés rendben lezajlott és én az ellenőrző bizottság tagja vagyok addig, ameddig a közgyűlés nem dönt másképpen, akkor most innen kijelentem, mint az Ellenőrző Bizottság elnöke érvénytelennek nyilvánítom a 13-i tagsággyűlést és felkérem a kezd. bizottságot, hogy 3 héten belül hívjon össze egy újabbat, konzultáljanak velem, hogy a hiányosságokra konkrétan rá tudjak mutatni, hogy ne ismétlődhessenek meg a hibák. Mindent újból meg kell ismételni minimálisan pótolni a hiányosságokat (egy-két óra alatt kivitelezhető), meg kell hívni mindenkit, aztán akik eljönnek szavazhatnak, aki nem tud ott lenni az előző aláírása alapján taggá válhat, ha azt nem vonja vissza, így ők is tagokká válhatnának. Akár lehet (Carpathia Caféban) ez a régi helyen is, mindenben segítek, hogy az MT jogerősen is létrejöhessen, ez az utolsó jóindulatú indítványom, ha nem veszitek figyelembe, akkor kénytelek leszek, az összes tagnak ezt megírni és nekem kell kezdeményeznek a közgyűlés összehívását. ha elszabotáljátok, azzal, hogy nem lesztek ott, akkor vagy nem jön létre a tanács, vagy marad az érvénytelen patthelyzet, ami senkinek sem kedvez. Nos ezt akarjátok, akkor legyen, ha engemet akartok etikai bizottság elé cipelni azért, mert figyelmeztetek a hibáitokra, ez sajnos rátok nézve kontraproduktív lesz (mert nincs etikai bizottság, sem házszabály, ezeket is rendbe kell rakni) és ez fog ártani a PT-nek is. Ezt a levelet, Nagy Péter levelére reagálva írtam, az előzetes válaszaim csak nála találhatóak meg. szerintem egyszerűbb dolog lesz, ha akceptáljátok a lemondásomat (pontosabban a be nem lépésemet jogi értelemben) és ti pedig pótoljátok nélkülem a hibákat. Már nem akarok tagja lenni a PT-nek. Egy olyan PT-ben ahol a segítőkészséget összekeverik a saját tudatlanságukkal.

Remélem helyesen döntötök. Egyet jegyezzetek meg nem én vagyok az ellenségetek, azok oda kint vannak és van belőlük elég. Ha én néha kemény kritikákat is fogalmaztam meg, az nem azért volt, hogy bántsalak, hanem munkára kemény munkára ösztönözzelek benneteket, hogy minél kevesebbet hibázzatok. Ha célba akartok jutni, az keserves küzdelmek árán fog csak sikerülni. Most végleg elengedlek benneteket, többet rólam nem fogtok hallani, de egyet megígérek, ha baj lesz és segítségre fogtok szorulni jelentkezzetek a kapum tárva lesz. Nekem most a családommal kell törődnöm, egy kicsit magammal is, az eltelt hét év alatt nagyon elhanyagoltam őket, munkát kell keresnem, bár nehéz lesz. Nem kell félnetek, mindent törölten a facebookról, ami árthatna nektek, vagy velem köthető össze csak az van, amit emailban, vagy üzenetekben cseréltünk ki. Amit a PT-vel kapcsolatosan írtam, azt rendbe kell rakni, az úgy igaz, ahogyan leírtam, a papír dolgokat is és nem szabad elhanyagolni ezt a részét sem a munkának.
Facebookra utoljára ezt írtam:
"József kell nekik adni teret, hogy bizonyítsanak, mert ha állandóan belebeszélünk, akkor abból félreértések lesznek. Az eltel két hónap alatt a kezd. bizottságtól az alakuló gyűlésig rengeteget segítettem nekik, menet közben figyelmeztettem őket, mire kell figyelni, gyakran önfejűsködtek, félmunkákat csináltak, kemény vitáink is voltak, sok olyan dolgot csináltak, amiket én nem tettem volna, néha már az volt az érzésem, ha nem hagyom őket, akár a hibáikkal együtt élni, akkor az MT nem éli túl. Inkább hagyom őket menjenek a maguk útján, segíteni lehet nekik, ha kérni fogják, ha nem és baj lesz, hát majd akkor megint keresünk valamiféle megoldásokat. Most szerintem a szakbizottságokat kell kiépíteniük és a PT struktúráit rendbe rakni az építkezést befejezni, pár napja ezzel kapcsolatosan meg is fogalmaztam a nézeteimet, mit kéne tenniük. mennyire veszik figyelembe azt nem tudom. Egytől félek, hogy a megélhetési politikusaink struktúrái felfalják őket."
Egy jó tanácsot fogadjatok el utoljára, az igazi ellenség nem fog a hibáitokra sohasem figyelmeztetni és szemtől szembe sem megy, azok a szemetekbe fognak mosolyogni, segítséget kínálnak fel, majd hátba döfnek benneteket. Tehát inkább az ígérgetős jóakaróktól féljetek, nem pedig a magamfajtájától, mert félni az normális dolog, mindenki fél, még az is, aki semmit sem tesz.
Sok szerencsét és kitartást. Én megyek a magam útján, ameddig a Jóisten engedi.
Bósza János,

u.i.: sajnos eddig az időpontig sem Varga Ábel, sem Nagy Péter nem küldték el a saját véleményüket, ha megkapom változatlan formában felteszem.


Kormos levele eredeti formában:

Elmélkedés

Elég sok minden letisztázódott már bennem az utolsó hetek történéseivel kapcsolatban. A legtöbb időt egy körbe-körbe felbukkanó kérdés megválaszolásával töltöttem el, noha erre magam is csak ma ébredtem rá: Mi az oka annak, hogy nekem egy ilyen helyzettel szembesülnöm kelljen? Mit üzen vele a karma, univerzum, Isten? Esetleg valamit rosszul csinálok? Ha igen, mi az? Talán túlságosan szerénytelen vagyok, nincs bennem elég alázat? Valóban karrierista, magamutagató vagyok? Szóval állandóan olvasva ugyanazon vádakat az ember egy idő után hajlamos magáról sok valótlan dolgot is elhinni, s ha nem vigyáz, nem elég óvatos, akkor akár be is szippanthatják ezek az ártalmas, emberi önértékelést támadó vádaskodások. Teljes, mindenre kiterjedő, mindent megoldó válaszaim most sincsenek, de amire eddig rájöttem, azt most megpróbálom érthetően megfogalmazni:

Amit eddig tettem a polgári társulásért, azt önzetlenül tettem. Hacsak a tenni akarás és az abból származó lelki megnyugvás, örömérzet nem számít önzőségnek. Nagyon sok pofont vártam és várok folyamatosan, de ezek a pofonok nem onnan jönnek, ahonnan elvárnám. Kívülről azért nem foglalkoznak velünk egyenlőre, mert még nem értünk el az ég világon semmit! Egy PT bejegyzése társadalom szervezés szempontjából csupán egy elhatározás megnevezése, nem maga a cselekvés. Tehát azt hinni, hogy a PT megalakulásával beteljesült egy nagy álom komoly tévedés, hisz ezzel még semmi sem történt. A cselekvés, az fog tartalmat adni a PT-nek, s annak is csak akkor, ha a cselekvés hatékony lesz. Ez az igazi munka, ez a valódi cél, legalábbis számomra. Ahogy fentebb céloztam rá, a támadások éppen attól az embertől származnak, aki a staféta futásban kezembe adta a staféta botot. Én úgy látom, hogy ez a bot eddig nagyon lassan haladt előre a versenypályán és én mindent amit tudtam, megtettem annak érdekében, hogy a bot előrehaladása felgyorsuljon. Néha úgy látom, hogy az "ellenfeleink" is drukkolnak nekünk. Erre éppen a saját csapattársam dobál akadályokat a lábam alá. Vajon miért teszi ezt? A választ nem írom meg, mindenki gondolkodjon el maga a dolgokon, de legfőképpen az az ember, aki valós ok nélkül árt ennek a közösségnek, rombolni szeretné azt a munkát, amely szerinte fontos a megmaradásunk érdekében.

A viták, vádaskodások tömör összefoglalása:

- május 5-e után elkezdtem körbetelefonálni azokat az embereket, akik foglalkoznak az autonómia témájával. Érdekelt, nekik mi az elképzelésük a témával kapcsolatban. Ezt azért tettem, mert miután lehetőséget kaptak saját nézeteik bemutatására, megszerezve embertársi bizalmukat, türelemmel hallgassák majd meg a mi elképzeléseinket is, és egy építő jellegű vita keretein belül alkossunk meg egy közös jövőképet. A legtöbb emberre éppen Jánostól kaptam kapcsolatot és amikor elmondtam neki, hogy Könözsi Laci és Duray Miklós is beleegyeztek egy találkozóba, akkor nekem esett és a fejemhez vágta, hogy ő mostantól befejezi! Ez a mostantól befejezem azóta többször hangzott el, mint amit én meg tudnék és akarnék számolni.
- hosszú telefonálgatások és megbeszélések után (János, Rácz Szabó Laci, Ábel) közösen elhatároztuk, hogy egy finomított, elfogadhatóbb néven kérjük a bejegyzést, hogy azonnal megalakulhassunk. Ezt János találta ki és mi egyetértettünk ezen javaslatával. János mindig azt hangoztatta, azért szeretne a háttérben maradni, mert az ő neve vörös posztó az államhatolmnál. Ezért nagyon meglepődtem, amikor azt kérte, ő legyen az egyik alapító tag, akik aláírják a belügyminisztériumba a kérvényt. Nem értettem, mitől változott meg a stratégia, de úgy írtam meg a papírokat, hogy ő is rajta legyen. Ezt Nagy Péter tudja tanusítani, mivel neki éppen ez miatt kétszer is alá kellett írnia. Tehát elmentem Bátorkeszire Péter után, aláírta, aztán elindultam Komáromba. Felhívtam Jánost, de nem vette a telefont, holott megbeszéltük, hogy megyek hozzá. Ekkor megkértem Róbert atyát, írja alá ő és ő beleegyezett. Másnap sikerült felhívnom Jánost (nem ő hívott vissza!) és elmondtam neki a jó hírt: meg van a három aláírás, elküldtük a kérvényt a belügybe. Erre azt válaszolta, hogy ő most fejezi be és megszakította a hívást. Egyre furcsábban kezdtem magam érezni és egyre kevésbé volt kedvem Jánossal beszélgetni. Eddig bármit tettem, mindent hisztérikusan fogadott - szándékosan nem írtam kritikusat!
- megszerveztük a második ülést, amely nagyon jól sikerült, felemelő volt a gyűlés hangulata. Itt is megkaptam a magamét, miért nem én vezettem az ülést, miért bíztam rá Rácz Szabó Lacira. Megvádolt a hátam mögött azzal, hogy Jobbikos irányba vezetem a társaságot. Valószínüleg Ábellel e-miatt is romlott meg nagyon rövid időre a kapcsolatunk. Ugyanis János akaratán kívül elkezdte mérgezni a köztünk lévő kapcsolatot. Most hálát adok a Jó Istennek ezért, mert ennek köszönhetően a kapcsolatom Ábellel sokkal szorosabb lett és felnőtt emberek módjára, visszafogva az egót sikerült megbeszélnünk a nézeteltéréseket. Mindketten mérhetetlen alázattal fordultunk a másikhoz. Ezt nevezem én csapatépítésnek!
- Tajnay Mária szombaton meghívott Brüsszelbe a Beneš dekrétumok kapcsán történt Magyar Szlovák meghallgatásra. Hétfőn repülőre ültem és kiutaztam. Nem azért tettem, mert bármilyen szinten is egyetértenék azzal, hogy nekem a szomszédommal fennálló vitámat egy gyarmatosításra szakosodott rendszeren belül kell megoldanom. Azért mentem ki, mert ezzel szerettem volna kimutatni az eddigi munkássága, harca iránti tiszteletet, valamint azért, amiért annak ellenére, hogy saját civil szervezetet szeretnének létrehozni Geönczeöl Gyulával és Turján Melindával, mellénk álltak és támogatnak bennünket. Ezt úgy értem el, hogy elutaztam Pozsonyba Turján Melindához és meggyőztem, hogy érdemes hozzánk csatlakozni. Később Melinda meghívott Érsek Újvárba, ahol találkoztam Máriával és ő is megkedvelt, s támogatásáról biztosított. A kiutazásnak volt még egy fontos célja: megüzentem az MKP-nak, hogy odafigyelünk a munkájukra és amennyiben azt fogják tenni, amit hirdetnek, támogatni fogjuk. Tehát kinyújtottam a jobb kezet, mert egységben sokkal több lehetőség van, mint a széthúzásban. Szerdán, amikor már a repülőtéren vártam a beszállásra, felhívott Nagy Péter, hogy gond van a helység körül Komáromban, ahová a 13-i ülést szerveztük. Nagyon mérges lettem, mert Jánostól csak két dolgot kértem, amit meg is beszéltünk az előkészítő ülésen, mivel komáromi, tehát közel van: a helyiséget és a szendvicseket. Péter eléggé kiborult, mivel villámhárítóvá vált kettőnk közt. Ekkor döbbentem rá, mennyire kártékony tevékenység a hisztéria és feszültség keltés egy csoporton belül. Ekkor úgy döntöttem, hogy át veszem az irányítást a helyiséggel és a szendvicsekkel kapcsolatban is. Megkértem Péter, szerezze meg Jánostól Studenbek Lászlóra a kapcsolatot, János ezt megtagadta. Később elküldte, jobb belátásra tért, de addigra sikerült megszereznem. Igaz, roamingban kellett emiatt telefonálgatnom haza és értelmetlenül növelni költségeimet. Felhívtam Studenbek Lászlót, és elmondta, hogy minden rendben van a helyiség körül, hála Jánosnak, mivel meglátogatta személyesen a Csemadokház vezetőasszonyát és lebeszélte vele, hogy nyitva legyen a helyiség. Ezért sem értem, mire volt jó ez az egész hisztéria.
- e-mail-ben elküldtem a javaslatot az elnökségre. Jánost nem tüntettem fel a javasoltak listáján. Hiba volt? Nem tudom. Abban teljes mértékben igaza van, hogy az előkészítő ülésen vállalta a tagságot az elnökségben, de előtte és utánna is többször lépett vissza, de a hisztéria keltéshez elég okot szolgáltatott neki ez is.

Létrejött az alakuló ülés! Általam tiszteletben álló személyek vettek részt az ülésen, mások levélben üdvözölték megalakulásunkat. Vitathatatlan, hogy nem az én két szememért, hanem az általunk képviselt ügyért szimpatizálnak velünk. Talán nem vagyok szerénytelen, ha azt gondolom, hogy ehhez szükség volt arra is, hogy valaki megszólítsa őket és hitelesen képviselje előttük társulásunk ügyét. Ezután kirobbant egy újabb hisztéria, persze megint János által. Az ún. weboldal ügy. János a facebook-on kierőszakolta, hogy véleményezzük azt a tákolmányt, melyet ő profi által korrigált weboldalként tüntetett fel. Nagyon megörültem ennek az oldalnak is, hiszen sokkal jobb mint a semmilyen. Viszont hosszútávon ez nem lehet megoldás, ha valóban profizmusra törekszünk. Az életben minden tevékenységnek meg vannak a szakmai trükkjei, eljárásai, módszerei. Igaz ez a pékekre, ácsokra, kőművesekre és a honlap készítőkre is! Azt most nem óhajtom leírni, mitől szakmai egy honlap, erre vannak szakemberek. Miután leírtam erről a véleményemet, nem sértő, hanem tárgyilagos módon, akkor János kidobott a Magyar Tanács fb oldaláról, s miután kirúgott, olyan véleményt fogalmazott meg róla, ami sértő és igaztalan. Ez a húzás egyrészt nem taktikus, mert ha igaza is lenne, azt akkor is négyszemközt, vagy szűk csoporton belül kellene megbeszélni, másrészt rendkívül alattomos, mert azután fogalmazott meg rólam rágalmakat, miután nem volt lehetőségem megvédeni magamat.

Az a véleményem, hogy János képtelen csapatban dolgozni. Olyan dolgok, hogy töröl, visszajelöl, megint töröl komolytalan. Az ilyen viselkedésből hiányzik az empátia készség, az alázat és a szerénység. Ezek nélkül nem lehet közösségi célokat elérni. Meggyőződésem, hogy János nem tud megváltozni ezért nagyon rossz helyzetbe került a polgári társulás. Ha most kirúgnánk Jánost az általa megálmodott pt-ből, akkor bármit el tudok róla képzelni. Azt csinálná velünk szemben is, amit másokkal szemben, folyamatosan támadna, igyekezne lejáratni. Viszont ha bent marad a társaságban, tovább fogja folytatni ezt a csapatromboló tevékenységet. Tehát így is, úgy is máris vesztettünk egy csatát és rajtunk fog röhögni a fél világ. Komolytalanná váltunk. Egyetlen egy járható út, egyetlen hatékony megoldás létezik csupán: János önként barátságosan, a cél érdekében teljesen visszavonul és csupán az autonómia bizottságban fog dolgzoni, mint külső tanácsadó.

János, ha valóban az a célod, hogy sikerre vigyük ezt az ügyet, akkor tedd amire kértelek. Fogd már fel, hogy ez az ügy nem rólam, rólad, vagy bárki másról szól. Ez az ügy magáról az ügyről szól! Tegnap felhívtalak telefonon, nem vetted fel, azóta sem hívtál vissza. Elmentem hozzád Komáromba, senki sem nyitott ajtót. Szerettem volna ezeket a dolgokat négyszemközt megbeszélni, most is csupán az elnöksége szűkebb keretén belül beszélgetünk. János, sajnos nem vagy abban az idegi állapotban, hogy racionális döntéseket hozzál, legalábbis eddig nem erről tettél tanubizonyságot. Gondolkodj kérlek. Ha a kilépésednek az az ára, hogy én is kilépjek és legyen új elnöke a pt-nek, azt is szívesebben veszem, mert így el fogunk bukni.
folytatom - az oldal feltöltés alatt van.
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona