Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációSokan támadták Durayt

Sokan támadták Durayt

2007.9.4
Kedves Olvasók!

Sokan támadták Durayt magyarsága miatt és kiderült róla, hogy zsidó származása is van, ami a magyarságának tisztaságát nem zárja ki.
Igazi világpolgár. Vajon egy zsidó lehet-e nacionalista, ezek után fölvetődik a kérdés a szlovákok oldaláról? Elhiszik-e ezt maguknak?
Mert ha igen akkor nagyon a valóságtól elrugaszkodottan gondolkodnak.
Ezek után pedig nem tehetjük Durayt egy lapra Slotával!..
Ugye érthető?...

Vajon miért baj az, hogyha valaki más származású, mint cseh, szlovák vagy magyar? És miért nem tudják ők jobban képviselni a magyarságot néha, mint maguk a magyarok stb.?
Róbert

A magyarsághoz való tartozás nem származás, hanem akarat kérdése, mondták őseink. A magyarság vállalás kérdése és nem származásé a 10.század a 19. század óta, hisz annyi nép beolvadt belénk....10 törzs, 3 törzs, a türkök csuvas-török nyelvűek alkotják az egyharmadát népünknek. Nem egy nemzet itt a nép! Az örmények, a böszörmények, a kunok, hunok, avarok, utrigurok, kutrigurok, ujgurok, szabirok, stb. a teljesség nélkül.
A magyarság pedig állitom kész befogadni a zsidóságot is a 19. század óta. Sok szinész a legkiválóbbak zsidók voltak...magyar névvel, hiszen ők magyarabbak lehettek, mint a magyarok, anélkül, hogy elmondták volna róluk nacionalisták.... Mi nem kizáró, hanem befogadó nép vagyunk, amely teret ad mindenkinek. Ha kell autonómiát vagy autonómiákat pl.: székely, szász...stb. most még a helyi kisebbségi önkormányzatok autonómiák is léteznek. A legtöbb szlovák jobban érzi magát Magyarországon szlovákként, mint Szlovákiában, ahol magyarként tekintenek rájuk.

A környező népek ezen a téren még nem tartoznak a befogadók közé, hiszen zsidóikat, magyarjaikat, németjeiket stb. mind ki akarták irtani vagy telepiteni. Be szeretnék olvasztani kisebbségeiket erőszakos módon. A politikusaik ilyen módon nyilatkoznak. Autonómiát-önkormányzatiságot a mai napig egyik sem adott...!

A szláv népek vérengző módon egymást irtották ki a balkáni háborúban néhány éve...

Az EU azonban megfelelő teret ad az európaiságra, arra, hogy van összekötő erő népeink között! Ezért, ha az EU szétesik utána jön a háború, amely egyes népeket kiirt és ezt ma már láthatjuk, hogy a kis népek maguk okozzák majd vesztüket ilyen esetben. A történelem még kb. 400 évet ad a kis népeknek miután szétesik az EU...!
Csak a 100 milliós népek és nyelvek maradnak majd meg....
A többiek szép lassan elveszitik nyelvüket egy népnél 400 év idő alatt!
Ennyi volt a beolvadás a Római Birodalomban!
Ma talán még gyorsabb is lehet mindez!

Csak nagyobb szövetségi államoknak van jövőjük az EU szétesése után. Monarchia visszaállitható....német vagy olasz hatással. Esetleg mindkettővel. Keleten orosz vagy más kinai invázió.... az oroszok fogynak lassan már csak 100 millióan lesznek, egykéznek!...A szláv impérium jövője a kinai terjeszkedés miatt kétséges. Nyelvük veszélyeztetve lesz. Angol, német, olasz, spanyol, portugál, francia hatású államok szövetsége lehetséges.
A magyarok a német és olasz befolyási övezet zónájában vannak! Kárpát-medence is ebbe tartozik. A 2 emlitett nagyhatalom olasz és német közül lehetséges választanunk. Az olasz nyelv és mentalitás közelebb áll a magyarhoz, mint a német. Az olasz nyelv a latin után természetesen könnyebb és jóval könnyebb a németnél. Az olasz nyelv könnyebb az angolnál is tanulás szempontjából a magyarnak. Irásában egyszerűbb! Az olasz nyelv az angolnál, németnél ékesebb és közelebbi mentalitásban hozzánk...Van helye a magyar identitás megtartásában is. A szomszédos népek közül a román is olasz orientációt lehet egy esetleges EU szétesés után! Az olasz politika Ciano gróf óta jelentős befolyást élvez. Az olasz nyelv elterjedtebb, mint a francia a magyarok között.

Kina szorgalom, tudás, akarat. Ez lassú terjeszkedéssel hódit! Oroszország területi veszteségeket szenvedhet, ha nem csatlakozik az EU-hoz.... Elveszitheti Szibériát és távol-keletet...! Japán-kinai érdekek, koreai érdekek....egységesen területeket szerezhetnek....szereznek majd!

Csak az EU lehetséges megoldás 2050-ig a népeknek.... Különben háborúk lesznek.... A lengyel érdekek erősek és lakosságuk nagysága területi igényük ismert...! Csehország gazdaságilag felosztható Lengyelország és Németország között! Szlovákia is felosztható! Ukrán érdekek Ruszinszkóra. Lengyel érdekek Tátra és Árva megyékre az ottani goralokra.... Nyelvük hasonló... bardzo sumno....
A magyaroknak a szlovákokkal szemben nincsenek területi igényeik csak az etnikai igazságosság a szomszédokkal. A magyaroknak Erdéllyel szemben sincsenek területi igényeik, csak az etnikai igazságosság az alap. Ugyenez áll Délvidékre vagy Dél-Fölvidékre is. Egyedül Magyarország nem akar területeket, hanem javasolja, hogy a környező államok területeiken a magyarok által lakott régiókban sajátos önkormányzatiságot hozzanak létre a magyar nyelv teljes és hivatalos egyenrangú használatával a helyi nyelvvel egyenjogúan. Nem akar problémákat a kisebbségekkel...! A magyarok nem kivánnak terjeszkedni, politikájukban támogatják az olasz vagy a német politikát évtizedek óta. Elfogadják, hogy nyelvük nemzetközileg jelentéktelen és nem kivánják azt másokra ráerőszakolni. Viszont az igazságosság nevében etnikumaik védelmében készek lépéseket tenni és igazságot követelnek etnikumuk számára éljen az bárhol.
Magyarország most elfogadja a kialakult status quo helyzetet és javitani kész a tőle elszakitott területek etnikumának helyzetén.
A legelső teendője a gazdasági föllendülés és a népe utánpótlását szürkeállományban a környező népek magyarságából pótolná!
Ezzel gazdasági föllendülése és jóléte a cél!
A környező magyar etnikum lakosságából próbálja majd pótolni a lakosság fogyását az elkövetkező évtizedekben, amely a környező államoknál problémákhoz vezet majd! Munkaerőhiány lesz a szlovák, román piacon.
A csehek a szlovák munkaerőből és lakosságból utánpótlást kapnak és ezzel a szlovák területekről elvándorlás várható!...
Már most 300 ezer szlovák válhat lassan cseh állampolgárrá és Szlovákia igy elveszitheti lakosságának egy jelentős részét.
A piacnyitás veszélyei régiónként változóak lesznek.
Az elvándorlás az EU-n belül 10%-ot is elérheti nyugat felé!

Tehát valóban a békés együttélés egyetlen záloga az EU-ban biztositható....
Róbert

Megpróbáltam tanulmányomban az egyes politikai érdekekre és az elkövetkező évek lehetőségeire valamint a valós állapotokra válaszolni. Miért legyünk az EU-ban és mit is hozhat az, ha kilépünk?

Szivesen veszem hozzászólásaitokat, esetleg más rálátást az emlitett bonyolult problematikára, amelyre nem szenteltek eddig igen figyelmet...


A cseh honlap közel áll a szélsőséges szervezetekhez

"Zsidó" politikusok a neten

Prága/Pozsony. Mintegy kétszáz, állítólag zsidó vagy zsidó származású politikus tevékenykedik jelenleg a csehországi és a szlovákiai nagypolitikában - olvasható abban a névsorban, amely egy cseh szélsőjobboldali internetes hírportálon jelent meg.

A "Nemzeti Művelődési Intézet" elnevezésű honlapon közölt jegyzékben megtalálható Václav Havel, csehszlovák és cseh ex-államfő, Václav Klaus, jelenlegi cseh államfő, Jiří Dienstbier, volt csehszlovák külügyminiszter, Mikuláš Dzurinda és Ján Čarnogurský, volt szlovák miniszterelnökök, Miroslav Kusý, szlovák politológus, Milan Kňažko, szlovák színész és volt politikus neve is.

A szlovákiai magyarok közül a névsorban Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának alelnöke, valamint Zászlós Gábor, volt politikus, mai vállalkozó is szerepel. Duray neve mellet zárójelben "Durdžinský" név található mindenféle magyarázó megjegyzés nélkül. Duray Miklós lapunknak elmondta, sohasem titkolta származását. "Vállalom származásomat, többször elmondtam már a nyilvánosság előtt, publikáltam is, de furcsának tartom az ilyen fajta listázást" - mondta lapunknak a Magyar Koalíciós Pártjának alelnöke, aki jogi lépéseket nem fontolgat az ügy miatt. A honlap dátuma szerint az inkriminált névsor még április elején került fel a honlapra, de eddig senki sem hívta fel rá a figyelmet. A weboldal közel áll a Nemzeti Ellenállás, illetve a Hazafias Front szervezetekhez, amelyeket szélsőségesnek és neonácinak tartanak.
(-kes, lpj)

ÚJ SZÓ-HĺRHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona