Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációFeljelentés Bósza János és a tanács többi tagja el

Feljelentés Bósza János és a tanács többi tagja ellen. Igen?

2007.7.17
Roland von Bagratuni:
újságíró, filmrendező, több ország többnyelvű vasúti, járműipari, városi és elővárosi közlekedési lapjának és internetes portáljának a tudósítója, nyugdíjas mozilátogató

Olvasom, hogy Stanislav Bajaník, a Matica slovenská magyarellenességéről ismertté vált vezetőségi tagja, a dél-szlovákiai szlovákok surányi kezdeményzésének egyik szószólója ma több hírműsorban is bejelentette, hogy büntetőjogi feljelentést terveznek a Dél-fölvidéki Önrendelkezésért Tanács kezdeményezői ellen, és ezt sehogyan sem értem. Azt sem értem, hogy erről a „szlovák nemzeti érzelmű“ polgárok egy csoportja miért tart Komáromban megbeszélést, és memorandumot készítenek elő, amelyben kérik a belügyminisztériumot, hogy vizsgálja meg a kezdeményzés tartalmát, mert véleményük szerint a tanács kezdeményezői nemzetiségi ellentétet szítanak. Mindez ismét a „tolvaj kiált rendőrért“ eset. Mi több: provokáció nem a magyarság, hanem ellenkezőleg: a szlovákság és személyesen JUDr.Robert Kaliňák belügyminiszter ellen! Méghozzá elég durva és ostoba provokáció soudruh Kaliňák ellen!

Ugyanis ez olyan, mint amikor valakit azért akarnak feljelenteni, mert lélegzik, vagy vécére megy, méghozzá a saját lakásán, a saját vécéjére! Gondolom, azért JUDr.Robert Kaliňák belügyminiszternek több esze van és nem hajlik meg az efféle provokációk előtt! Ugyanis egyet tudni kell: nem a „Szovjetunió“, vagy a „Csehszlovák Szocialista Köztársaság“ nevű bűnszervezetek védelmét élvezi a magyarság, hanem annak az Európai Uniónak a polgárai, amely megalakulása óta szigorúan kizárja bármiféle nemzetiségi-etnikai kirekesztést, a nemzeti kisebbségek üldözését! Ennél fogva aki efféle ostoba „kezdeményezéseknek“ enged, felhívásokat tesz közzé, az európai uniós normákat és jogszabályokat sért meg! Az Európai Unió ezt pedig soha sem engedi meg! Szlovákia is hatályosan aláírta a csatlakozását az Európai Unióhoz, tehát minden egyes szlovák állampolgárra az Unió jogszabályai és irányelvei kötelezőek és ezek mindennemű nemzeti jog felett állnak!

Korában már felhívtam egyes szlovák zavarkeltők figyelmét arra, hogyan járt Jörg Haider, az Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) alapítója és hajdani vezére, Karintia kormányzója, aki megpróbált kakaskodni a nemzetiségi kisebbségek és az Ausztriába érkező, vagy ott élő bevándorlók ellen, mire az akkori osztrák kormányra egy olyan európai uniós nyomás kezdett nehezedni, hogy Haidert a saját pártja szó szerint kirekesztette! Pedig ez csak a kezdet volt. Tehát nem kell félni semmiféle Ján Slotától, Matica Slovenskától és zavarkeltő vezéreitől! A napjaik meg vannak számolva. Úgy járhatnak, mint az az ember, aki egy mocsárra tévedt és rossz lépés után elkezd süllyedni az ingoványban: minél jobban kapálódznak, annál mélyebbre süllyednek, míg végül a láp elnyeli őket!

Az iskolázatlan és unintelligens szlovákiai nácik és Jörg Haider-követők egyvalamiről teljesen megfeledkeznek: az Európai Unió az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Kártájának az elveit követi, vallja magáénak és az abban foglaltakat következetesen betartatja! Ez pedig annyit jelent, hogy mindenféle Ján Sloták, Stanislav Bajaníkok és hasonló nácik könnyen úgy járhatnak, mint Slobodan Milošević! A börtönben rothadnak el a szó legszorosabb értelmében! És az Európai Uniónak jogában áll mindenféle náci szerveződést, így a Matica slovenskát vagy a Slovenska nacionalna strankat (SNS) is szankcionálni, sőt: jogerős, megfellebezhetetlen határozattal betiltani! De még a jobbik esetben is pontosan úgy járhatnak, mint az Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)! Kapnak egy felhívást: vagy megszűnnek, vagy a zavarkeltőket kirekesztik! Mert a zavarkeltés, egy másik tagállam népe elleni lázítás az Európai Unióban nem helyénvaló.

Az Európai Uniónban a nacionalizmus nem helyénvaló. Minden uniós nemzetnek, még a legkisebbiknek is, elidegeníthetetlen joga az önrendelkezés! Vége azoknak a korszakoknak, amikor Adolf Schlickgruber (tolvajneve „Hitler“), Musztafa Kemál (tolvajneve „Atatürk“), vagy Joszif Viszarionovics Dzsugasvili (tolvajneve „Sztálin“) fingott egyet, és egy egész nemzetet az auschwitzi krematóriumokba, a szír sivatagba vagy az északi sarkkörön túli zord vidékre telepítették! A már említett néhai szerb bandita, Slobodan Milošević - Слободан Милошевић is megfeledkezett arról, hogy a nemzetek elleni gyűlölködésnek a XXI. századi Európában nincs helye! És mi lett a horvátokat, bosnyákokat halomra ölő, „Nagy Szerbiáról“ álmodó bandita vége? Ő felfordult, Szerbia meg már a saját árnyékát is elveszítette! És persze osztódása még korántsem ért véget! Mert Koszovót így is, úgy is már elveszÍtette. Utána jöhet a Vajdaság és Bánát. És a példa ragályos! A szlovákság bölcsenbben teszi: a hasonló károk megelőzése végett, meghajol a kisebbségek előtt! És minden más uniós nemzetnek bölcsen ezt kell tennie!

Megfordítva: bárki, aki Szlovákiában vagy bármelyik más uniós tagállamban a nemzetiségi és etnikai kisebbségek ellen uszít, vesztüket akarja, valójában a saját nemzete, ez esetben Szlovákia, a szlovákság elvakult ellensége! Mert ha a szlovákok hagyják az afféle alakok garázdálkodását, mint Stanislav Bajaník vagy Ján Slotá — szégyentelenül a szlovákság vesztét akarják! Ugyanis ez egy olan dolog, amikor a kedvenc kutyámat mindenféle csemegével tömöm. A szegény állat a végén szó szerint belepusztul a túlzott gondoskodásba! A szlovákság örüljön, hogy végre van saját állama, és a szlovákságot nemzetszámba veszik! Mert könnyen megeshet, hogy a végén úgy járnak mint a szerbek!

Mennyire igaz, amit a Szentírás mond: „Figyeljetek, szeretett testvéreim! Nem úgy van-e, hogy az Isten azokat vállasztotta ki, akik a világot tekintve szegények, hogy gazdagok legyenek a hitben és örökösei legyenek a királyságnak, amelyet az őt szeretőknek ígért? Ti azonban meggyaláztátok a szegényt. A gazdagok nemde elnyomnak és törvényszékek elé vonszolnak benneteket? Nemde káromolják azt a kiváló nevet, amelyről elneveztettetek? Mármost, ha mindig eleget tesztek a királyi törvénynek az Írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat“, igen jól teszítek. De ha továbbra is kivételeztek, bűnt követtek el, mert a törvény megfedd titeket mint törvényszegőket.“ (Szent Jakab levele 2.5-9) A „gazdagok“ alatt jelen esetben Jézus nem a módos embereket, hanem a többséget érti. Tehát a többségi nemzetet is. A felebaráti szeretet pedig azt jelenti: nemcsak a rokonomat, népemet szeretem, hanem bármely idegent is. Egy másik példabeszédében, Jézus nem véletlenül hozta fel a rablók áldozatán megkönyörülő szamaritánus esetét (Lukács Evangéliuma 10.29-37). És tette ezt azért, mert a zsidóság körében a szamáriaiakat nem vették emberszámba. Stanislav Bajaník, Ján Slotá — tudnotok kellene: minden ember a felebarátotok, a bőre színe, nyelve, foglalkozása, vagyoni helyzete, vagy a szokásaitől, bogaraitól teljesen függetlenül.

forrás: felvidek.ma fórumBósza János közleménye

Bósza János közleménye

2007.7.17
Roland von Bagratuni:
újságíró, filmrendező, több ország többnyelvű vasúti, járműipari, városi és elővárosi közlekedési lapjának és internetes portáljának a tudósítója, nyugdíjas mozilátogató

Nem értem Bósza Jánost. Vajon nem tudja azt, hogy nem szabad megrezzenni csak azért, mert gonosz emberek — önmagukbúl kiindulva — mindenben gonoszságot látnak! A kérdéssel kapcsolatban már részletesen kifejtettem az álláspontomat. Sokat nem lehet hozzátenni, mert itt valóban azt kell nézni, hogy a kérdésben mit mondanak az Európai Unió jogszabályai. Ugyanis elsődlegesen is és másodlagosan is ez és csakis ez az irányadó! Az pedig, hogy a Matica Slovenska vagy Ján Slota mit mond, a legkevésbé számít! Mert ma már az Európai Unió dönt mindenről. Még arról is, hogy hány napja van hátra Stanislav Bajaníknak, vagy Ján Slotának! Ha pedig az Unió megúnja őket, egyet koppant , és ezek már is repülnek, méghozzá az egész náci pereputtyukkal együtt!

Ez éppolyan dolog mint Törökország uniós tagsága! Soha a büdös életben Törökország nem lesz az Európai Unió tagja mindaddig, amíg nem ismeri el az örménység kárára 1863-1915 között elkövetett, az Európai Unió által egyértelműen elítélt szörnyű népírtásokat, továbbá a nemzetiségi kisebbségek elleni, mindmáig tartó gyalázatos akcióikat és nem hajtja végre az 1920-as Sevrési Békeszerződés Örményországra és Görögországra vonatkozó rendelkezéseit, és azonnal nem vonul ki a megszállt örmény, ciprusi és görög területekről! Azzal, hogy a török titkosszolgálat — a szovjet cseka által 1920-ban alapított MIT — különböző bábúk útján egymás után halomra őli az örmény értelmiségieket, azzal Törökország csak maga alatt ássa a sírt! A jó mély sírt! Pontosan úgy jár, ahogyan az a miloševići Szerbiával megesett! Mert a végén még azt is eléri, hogy nagyívben repül majd a NATO-ból is!

Ma a nacionalizmusnak, a nemzetiségi kisebbségek elleni hadjáratoknak nemcsak Európában, de az egész világon nincs már helye! Még Donquijoteizmusnak sem mondható az efféle elaggot magatartás! Mert egyre többen és többen fogják felemelni a szavukat mindenfajta nácizmus ellen még akkor is, ha egyesek ellen a nácik igen durva lejáratási provokációk sokaságát követik el (ahogyan ezt a III/III-asok, KGB-sek és SB-sek közösen és folyamatosan tették Antoniewicz Rolandal), vagy megpróbálják őket megölni, vagy a munkájukat ellehetetleníteni azzal, hogy pl. tönkreteszik, vagy legalábbis azt hiszik, hogy tönkretették a számítógépét! Az efféle praktikák mind olyan anakronizmusok, amelyek azonnali megtorlást váltanak ki az emberiség józanul gondolkodó többsége részéről.

Az Európai Unió lehetőségeit sajnos sokan nem ismerik, vagy félreismerik. Pedig ez a XXI. századi államképződmény bármennyire is nehézkesen lépeget előre, egyre erősebb, gyorsabb és egyre következetesebb. Nemcsak az útjában álló akadályokat határozott mozdulattal söpri félre, de azokat is, akik ezeket az akadályokat előre gördítik! Méghozzá pontosan úgy, ahogyan azt az Egyesült Államok teszi! Mert az Európai Unió és az Egyesült Államok céljai azonosak: kisöpörni a Föld nevű bolygőról minadzokat, akik Osama bin Laden-szerűen viselkednek, a nácizmus-kommunizmus feltámasztásán, újraélesztésén fáradoznak. Az pedig, hogy a kommunista bitangok még nem kerültek a maguk Nürnbergi Törvényszéke elé, csak idő kérdése. Vannak fontosabb dolgok annál, hogy a bitangok a sorsukra jussanak!

Szó esett Osama bin Ladenről is. Éppolyan pojáca, mint amilyen volt Adolf Hitler, Joszif Sztálin és számos követőjük! Elmúlik néhány évtized és ezeket a gengsztereket az emberek teljesen kitörlik az emlékezetükből! Azokkal együtt, akik segítettek nekik elérni kétes céljaikat. Akár a már említett gonosztevő Osama bin Laden, aki ugyan Istenre — arab nyelven Allahra — hivatkozik, de éppen az Isten tanait, szándékait tapossa a sárba! A Szent Korán és a Szent Biblia sokban nem különböznek egymástól, ahogyan a többi nagy próféta — Budha, Krisna — által felidézett isteni szavak és gondolatok gyűjteménye sem! Mert Isten egy van és teljesen mindegy hogyan, mikor, hol és milyen nyelven szólítjuk, Ő mindent lát és hal és a szavait félremagyarázókat, szavaival visszaélő szélhámosokat — mint amilyen a már említett Osama bin Laden — nagyon szigorúan megbünteti! Mert Allah Nagy és csak azokkal szemben Könyörületes, akik idejében felismerik a tévedésüket!

forrás: felvidek.ma fórumHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona