Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció


Az alakuló közgyűlés 2013. július 13-án Észak-Komáromban, a Kossuth tér 3.sz. alatt lesz a a hely Csemadok házban, jobb oldalt a nyugdíjasok által bérelt helyiségben.Felhívás: Legyünk sokan a Magyar Tanács alakuló közgyűlésén

Nagy Péter: Magyar nemzet. Magyar kisebbség. Felvidék. Autonómia vagy önrendelkezés? Esetleg,szlovákiai magyar? Ezek olyan szavak amik ilyen-olyan formában de rossz érzést keltenek a szlovák emberekben.Sőt,néha még a honi magyarokban. Ezen szeretnék változtatni. Tisztázni kell végre a magyarok helyzetét Szlovákiában. Mi nem bevándorlók vagyunk,hanem mi itt születtünk. A mi őseink földje,hazája ez.Ilyen jogon nem helyes ha mi magunkról is elhisszük hogy nem vagyunk mások "csak kisebbség". Egy kisebbségnek nem lehetnek azonosak a jogai az "államalkotó nemzettel". Petőfi szavaival élve:Haza csak ott van,hol jog is van.Aki így gondolja annak ott a helye július 13-án az alakulógyűlésen,vagy a Magyar Tanácsban.
Haza csak ott van, hol jog is van!
Haza csak ott van, hol jog is van!


Kormos László:Miért legyünk sokan a Magyar Tanács alakuló ülésén?

Szerintem nem a mennyiség, mint inkább a minőség számít. A demokráciával éppen az a baj, hogy a szavazati jogot kiterjesztették a negatívan befolyásolható társadalmi rétegekre is. Szomorú tény, hogy a megtévesztett emberek szavazati jogát éppen ő ellenük fordítják. Tehát miért érdemes részt venni az MT alakuló ülésésén?

- az egység felé tartunk, nem pedig a megosztás irányába. A jelenlegi irányvonalak az individualizmust képviselik, mint legfelsőbb értéket. Véleményem szerint ez csapda, amely a civilizációnk hanyatlásának legfőbb okozója.
- szeretnénk megőrizni azt a magyar kultúrát, amely Hunor és Magor őstörténetére épül. A "nyugati" gondolkodás a Káin és Ábel alapra épül, ahol a rossz győzedelmeskedik a gyengébb jó felett oly módon, hogy elpusztítja azt. A magyar őstörténet egyik alapja Hunor és Magor története, ahol a két TestVér szintúgy megbírkózik egymással, de a győztes nem elpusztítja a vesztest, hanem maga fölé emeli. Szerintem ez nem más, mint Isten alapvető terve az emberrel!
- hogyan lehetséges mindezt elérni egy olyan közegben, ahol szándékosan szítanak szlovák-magyar ellentéteket? Sehogysem! Ezért van szükségünk az autonómiára, mert amíg nem leszünk saját sorsunk urai, addig magasabb eszmékkel sem tudunk hatékonyan foglalkozni. Végsősoron a Felvidéki autonómia nem csupán az itt élő magyarok érdekeit képviselik, hanem a szlovákokét is.


Varga Ábel:Az utolsó népszámláláson 100 000-rel kevesebben vallották magukat magyarnak Felvidéken. Sokunkban felvetődött a kérdés, hogy miért, a választ együtt kell megtalálnunk. Ha tenni szeretnél valamit a felvidéki magyarság felemelkedésért, hogy a magyar a Szülőföldjén európai polgárhoz méltó életet élhessen, akkor ott a helyed június 13.-án Komáromban, a Magyar Tanács alakuló ülésén! Nem tétlenkedhetünk tovább, belátható időn belül ki kell vívni az önrendelkezésünket, hogy a sorsunkról a jövőben magunk dönthessünk, szellemi és fizikai gyarapodásunkat önerőből fedezhessük, de ehhez elengedhetetlen a Te részvételed! A találkozóra szakembereket is meghívtunk, akik autonómiaügyben jártasak, így közösen kidolgozunk egy hatékony nemzetmentő stratégiát. Mindenki véleménye számít, csak közös munkával tudunk egy élhetőbb jövőt kialakítani!

Bósza János:Amikor egy nemzetrész fogyatkozik és sok helyen már teljesen elszórványosodott, pusztul, kérdezem: akkor mi a teendő? Gyakran a jóért rosszal és szeretetért gyűlölettel fizetnek, akkor is csak egy út létezik, ha a nemzet a létéért, megmaradásáért hajlandóak vagyunk maradandód tenni. Azt pedig békés és kitartó küzdelemnek hívják .
Egy pocsolyában evezünk, igaz több csónakban evezve és az is igaz néha egymás kárára, de leginkább a felvidéki magyarság rovására csapkodunk jobbra -balra. Sokunk döntéseit nem a szív igazsága, hanem az ész kiszámíthatósága irányítja. Nem mindig az a helyes döntés, ami a hirtelen meggazdagodáshoz vezet, mert következményeiben a szívünket fájdalmasan szúrós ponyvába tekerve bezárja egy kalitkába, ahonnan az igaz szót már senki sem, de még ő maguk sem hallják. Néha-néha kiszivárog néhány gyenge érthetetlen hangfoszlány, de az ész hatalmas falain ereje megtörik, hangja elhal.

Sokan vagyunk ahhoz, hogy ez másképpen legyen, de túl kevesen ahhoz, hogy továbbra is így maradjon. Sok a teendő, sok jót tehetnénk közösen, de sok felesleges hibát is elkövethetünk, aminek a kárvallottja mindig a nép, a hallgató többség volt. Sajnos elfelejtettünk egy nagy igazságot, hogy mind azt, amit a sorstól, más szavakkal éljek az Istentől kaptunk csak egy rövid ideig, óráig kaptuk letétbe. Nem azért, hogy a saját hasznunkat szolgálja, hanem azért, mert az Isten úgy látta alkalmasak vagyunk, az Ő elképzelései szerint cselekedni, jót tenni honfitársainkért.

Az elmúlt években rengeteg síró emberrel találkoztam, betegségek tizedelték meg a népet, a rosszmájúságunk és bizalmatlanságunk szedte áldozatait. Egymásban csakis az ellenfelet láttuk. Ennek rengeteg logikus és világos magyarázata van, miért is ezt az utat választottuk és nem azt, amit az Isten nekünk felkínált bőséges jutalmáért cserébe. Egy barát így vélekedett:

"Az önérdekű, a pénz és hataloméhes politika sajnos még mindig az egységes nemzetért való politika szent helyét gyalázza."

Erős szavak, igen azok, de igazak is.Tisztelt barátaim, egy tökéletlen figura vagyok a sakktáblán, azt kérdezem Önöktől, vajon gondolkodtak már azon, hogy lehetne-e másképpen is élni, jót cselekedve elvárni a jó cselekedet. Az első lépés megtételéhez, hatalmas erő szükségeltetik, tudják hol lakozik ez az erő? A SZÍVÜKBEN, mindig is ott volt, csak a gyenge hangjára nem figyeltek oda, nem akarták meghallani, mert az ész mást mondatott Önökkel. Mától ez legyen másképpen, a tetteinket a szív igazsága irányítsa. A szív sohasem adott utasításokat, csak figyelmeztetett a hibáinkra és okítani akart. Arra tanítani, hogy az élet sokkal összetettebb dolog, mint ahogyan azt mi elképzeljük. Sokkal több fogaskerékből álló gépezet, mit mi az elképzelni tudnánk. Az ész, az eszünk ezt még csak felfogni sem tudja, ezért ad hamis utasításokat, hogy megtévesszem minket. Csakis a szívünk az, ami ismeri, ismerheti a teljes igazságot, az egy tökéletes gépezet, amit csak az Istenünk akarata képes felül múlni.

Megváltozni és az ész kiszámíthatósága helyett a szívünkre hallgatni, erre az útra lépni sohasem lehet későn. Tudom, írtam már az első lépést megtenni nagyon nehéz, de ha a szívünkre hallgatunk, a tavaszi szellő könnyedségével végrehajtható.

Az Isten amennyire irgalmas, de a türelme sohasem végleges, a történelemben rengeteg példával szolgálhat. Ezért legyünk bölcsek és okosak. Több nemzet a történelem során, a figyelmeztető isteni szavakra nem hallgatott, nem akarták meghallani, gőgösek, magabiztosak voltak, majd elvesztek, ma már azt sem tudjuk , hogy léteztek-e egyáltalán. Mi ne kövessük el ezt a hibát, hallgassuk meg, amit a szívünk szeretne mondani , az igaz szó erejével, mert semmi mást nem akar, csak segíteni nekünk. Ne várjuk meg, hogy az Isten türelme tovaszálljon, magunkra hagyjon, mert utána nincs semmi. Kiszáradt szív és üres fejek maradnak, pusztulásunk. Ezt akarjuk? NEM!!! Nem ezt akarjuk, egy napra felejtsék el, mit is mondat magukkal az ész kiszámíthatósága és egy napra csakis a szívükre hagyatkozzanak, annak mondanivalóját hallgassák és fogadják el. Egy napról, pontosabban néhány óráról van szó. Meghívom Önöket Öregkomáromba egy tanácskozásra, ahol a hogyanokról szeretnénk véleményt cserélni, elindulni egy úton, ami megmaradásunk iránya mutat. Kenyérrel és sóval fogom Önöket fogadni, nagy lakoma nem lesz, esetleg, ha az Istenünk is megengedi egy jó erős kávé még beleférhet a jóindulatába.

Legyünk sokan a Magyar tanács (FMNT) alakuló közgyűlésén július 13-án, persze a minőség is fontos, legyünk igaz emberek, akiknek a tetteit a szív igazsága irányítja.


kisbetűs bósza jános Öregkomáromból ...

Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona