Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Elutasították a Fico elleni beadványt

2013.06.05.
Ma választ kaptam a: Fico elleni ügyészségi feljelentés -re.
Megpróbálom a tartalmát ide bemásolni.

Nos megkaptam a sűrűn írt 9 oldalas választ. El lett utasítva, lényegében azzal, hogy Szlovákiában csak egy nemzet van, amelynek a képviselői bármit mondhatnak a kisebbségekre és nem lépett át egy olyan határt, ami a magyar nemzetet sértené. Ebben a válaszlevélben megjelent egy érdekes elem, amiben nem, mint nemzetiség, hanem mint magyar nemzet vagyunk definiálva. 9 oldalas a levél, ezt nem tudom bemásolni, de ha összevetem a Slota feljelentésemre kapott 2009-es választ és mostani Fico ellenessel, rengeteg olyan elemet tartalmaznak, amelyeket, ha normális politikusaink lennének és standard pártjaink, akkor a javunkra tudnánk fordítani. Ha valakit a téma érdekelni fogja, bármikor a leveleket megmutatom fotómásolatot készíthet belőlük. Ebből a két ügyből, a rendőrségi és ügyészségi válaszokból komoly EÚ-s ügyet lehetne csinálni, mert kész tényeket tartalmaznak, ránk nézve lenézőket és meg merem kockáztatni alkotmánysértőket, ezzel az alkotmánybíróságon, vagy Strasbourgban komoly eredményeket érhetnénk el.feltöltés alatt:

Okresné riaditeľstvo PZ v Martine
odbor kriminálnej polície
036 48 M a r t i n
- 23 -

V Martine 17.05.2013.

ČVS:ORP-26562-OVK-MT-2013

UZNESENIE


Podľa § 197 ods. 1 písm. d/ Trestného poriadku vec podozrenie zo spáchania prečinu hanobenie n§roda, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona a zločinu podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods. 3 písm. b/, písm. d/ Trestného zákona,

tým, že

dňa 26.02.2013 v Martine, v budove Mestského úradu, na Vajanského námestí č. 1, pri príležitosti 150. výročia Matice slovenskej na medzinárodnej vedeckej konferencii mal predseda vlády SR Róbert Fico, ako verejný činiteľ v príhovore okrem iného uviesť: "Zvláštna je tendencia, ako sa všade zámerne do popredia a na úkor štátotvorného slovenského národa vysúvajú problémy menšín. Akoby na Slovensku ani nežili Slováci. Za 20 rokov sme vybudovali demokratický, nezávislý Slovenský štát, ktorý poskytuje rovnaké možnosti pre každého. S nikým nerobí výnimku, alebo naopak. Bol by som rád, ak by sa skončilo vydieranie s menšinovými právami. Je úplne jedno, či sú to rómovia, inak orientovaní, alebo osoby majúce iné názory, prípadne sa jedná o etnické menšiny. My sme svoj nezávislý štát v prvom rade vytvorili nie pre menšiny, aj keď si ich veľmi ctíme, ale hlavne pre slovenský štátotvorný národ. Pretože práve Slováci boli tými, ktorí si v spoločnom Československu nemohli uplatniť všetky svoje schopnosti. Stalo sa módou, že na Slovensku žijúce menšiny majú hlavne len požiadavky, ale žiadne povinnosti voči štátu. Skôr s prosíkom naťahujú ruku, ale občianske cnosti uplatňujú minimálne. Toto sa musí zmeniť a dúfam v to, že podľa postojov nového splnomocnenca vlády sa toto aj stane skutočnosťou," pričom tento jeho prejav mal byť prejavom nenávisti, rozširovaním a podnecovaním rasovej nenávisti, xenofóbie, antiseminizmu, či iných foriem diskriminácie alebo nenávisti založenej na neznášanlivosti, vrátane diskriminácie a nevraživosti voči menšinám,

o d m i e t a m

nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania v zmysle § 199 ods. 1 Trestného poriadku alebo na postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku.

ODôVODNENIE

Dňa 18.04.2013 bolo na ORPZ OKP Martin odstúpené z Generálnej prokuratúry Sloevenskej republiky Bratislava trestné oznámenie Jánosa Bószu, bytom Komárno, ........, ktoré bolo z väčšej časti v maďarskom jazyku. Po jeho preložení v ňom okrem iného oznamovateľ uvádza, že podáva trestné oznámenie z dôvodu nenávistného prejavu na predsedu vlády SR Róberta Fica. V Martine sa takto vyjadroval o národnostných menšinách a etnických skupinách žijúcich na Sloensku : " Zvláštna je tendencia, ako sa všade zámerne do popredia a na úkor štátotvorného slovenského národa vysúvajú problémy menšín. Akoby na slovensku ani nežili Slováci. Za 20 rokov sme vybudovali demokratický, nezávislý Slovenský štát, ktorý poskytuje rovnaké možnosti pre každého. S nikým nerobí výnimku, alebo naopak. Bol by som rád, ak by sa skončilo vydieranie s menšinovými právami. Je úplne jedno, či sú to Rómovia, inak orientovaní, alebo osoby majúce iné názory, prípadne sa jedná o etnické menšiny. My sme svoj nezávislý štát v prvom rade vytvorili nie pre menšiny, aj keď si ich veľmi ctíme, ale hlavne pre slovenský štátotvorný národ. Pretože práve Slováci boli tými, ktorí si v spoločnom Československu nemohli uplatniť všetky svoje schopnosti.

- 2 -

Stalo sa módou, že na Slovensku žijúce menšiny majú hlavne len požiadavky, ale žiadne povinnosti voči štátu. Skôr s prosíkom naťahujú ruku, ale občianske cnosti uplatňujú minimálne. Toto sa musí zmeniť a dúfam v to, že podľa postojov nového splnomocnenca vlády sa toto aj stane skutočnosťou." Toto boli slová Róberta Fica, ktoré odzneli na oslavách 150. výročia založenia kultúrnej organizácie Matice Slovenskej na oslavách v Martine. Róbert Fico so svojimi slovami napadol aspoň 1 milión tu žijúcich obyvateľov, ktorí sa platia dane, kolektívne ich zaradil do druhej trpenej kategórie, medzi nimi pol miliónov Maďarov, viac ako stotisíc Rómov, a k ďalším menšinám (rusínskej, nemeckej, českej, poľskej) pariace obyvateľstvo. Z Ficovho prejavu jednoznačne vyplynulo : existuje jeden štátotvorný "slovenský" aostatný, nie štátotvorný a nie "slovenský" národ. Štát patrí štátotvorným a neštátotvorní nech sa vo všetkom prispôsobia, ich práva obmedzujúcim, štátotvorným. Štátotvorný je šéfom a neštátvorný je zamestnancom. Štátotvorný je privilegovaný, neštátotvorný nech mlčí. Štátotvorný je rozhodujúci, neštátotvorný nech je rád, že je trpený na svojej rodnej zeme. Štátotvorný je prvoradým a neštátotvorný je druhoradým občanom.
Platnosť Benešových dekrétov je výsadou pre štátotvorných, čo je jedným prostriedkom, jedným bičom, ktorým je možné vyhnať, vysťahovať jediným parlamentným rozhodnutím Maďarov z Hornej zeme. Šéfom štátotvorných je Fico, neštátotvorní nech sú ticho, nech sa prispôsobia štátotvorným, lebo inak sa vytiahne "bič". Štátotvorní sa bez opýtania menšiny nasťahovali do ich domv, na územie nikdy neobývané štátotvornými. Oni nemuseli, nemusi sa prispôsovať miestnej väčšiny neslovanského obyvateľstva, keďže podľa Fica nie sú štátotvorní. Pre štátotvorného dobre padne platenie daní od neštátotvorných, ale jazyk neštátvornéhých nemôže byť úradným jazykom a o použití ich peňazí rozhodujú štátotvorní. Ostro odsudzuje nacionalistický pohľad na menšiny, nech sa jedná o menšiny národné, alebo náboženské. V dnešnej Európe nie je miesto pre podobné vyhlásenia - vyhlásil Joseph Daul, vedúci frakcie európskeho parlamentu za Ľudovú stranu. Hannes Swoboda, predseda frakcie socialistov v Európskom parlamente, tvrdí: "Úcta voči menšinám a ich podpora sú cenným a dôležitým kľúčom pre nás na dlhej tratí zásad. Toto by sa nemalo spochybňovať. Sociálny zmier a spoluprácu medzi jednotlivými skupinami slovenskej spoločnosti. Uznávam, že vec je znepojivá a toto poslanci našej frakcie nepodporujú, vrátane jeho. Frakcie Socialistov a demokratického zväzu, aj on, už dlhú dobu bojujú o dobré vzťahy medzi slovenskou väčšinou a ostatnými menšinami v štáte, hlavne však maďarskou menšinou." Európsky právny poriadok je postavený na rovnoprávnosti. Európsky právny poriadok zakazuje na svojom území pôsobnosti nevýhodnú diskrimináciu. Skrytý šovinizmus, ktorý obsahuje prejev, dáva tušiť, že štát patrí len väčšinovému národu.

folytatom a 9 oldalas döntés begépelését.
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:


Ez a honlap a Commora Aula magántulajdona