Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nyertes az lehet, aki be is nevez a küzdelembe

Már nem fikció elindulok, mert ennyit a felvidéki magyarság megérdemel


Solženicyn: "Ak za zákonmi nestojí mravnosť a spravodlivosť, tá-ktorá spoločnosť je stratená. "

Petíciós ív innen letölthető:
petíciós ív


A világ körüli utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.
A megbékélés is az első konkrét tettben testesül meg.
A megbékélés ajándékát kérem!
Szálljon az egész földről a békekiáltás!
Építsük a testvériség,
a javak megosztása és az irgalmasság művét.
Tegyük ezt szilárd, megalapozott hittel.

A bölcs nem kesereg azon, ami nincs, hanem annak örvend, amije van. (Demokritosz)
Meg kell tanulnunk annak örülni, élni azokkal a jogainkkal amelyek vannak és ebből kiindulva látni a világot. Legyünk bölcsek és ne azt keressük, amink nincs már, volt, vagy nem lehet. A jogegyenlőséget kérni, békésen követelni szokás, küzdeni kell érte. Egyetlen egy többségi nép csakúgy alapon nem adja. A magyar-szlovák megbékélés, együttélés csak akkor lehet sikeres, akkor tehetünk pontot a múltra, ha bölcsként kezeljük azt, ami van. Nem lehet állandóan múltban vájkálva keresni, ami ott nincs, mert megtalálni csak azt lehet, ami van. A megbékéléshez csakis egy út vezet el a kölcsönös tisztelet és az igazmondás. Minden más kontraproduktív és zsákutca.Egy szegény asszony talált egy tojást.
Boldogan hívta magához a férjét és gyermekeit.
- Megszűnt a nyomor- mondta nekik.
- Nézzétek mit találtam: egy tojást. Nem esszük meg, hanem átvisszük a szomszédasszonyhoz, hogy tegye a kotló alá és keltesse ki. Így hamarosan lesz egy csibénk, amelyből nemsokára tyúk lesz. Természetesen azt sem esszük meg, hanem hagyjuk, hogy tovább tojjon, hogy legyen sok csirkénk, meg tyúkunk és még több tojásunk.
Nem eszünk sem tojást, sem csirkét, de még tyúkhúslevest sem.
Mindent eladunk, és az árán veszünk egy borjút. Neveljük a borjút, amíg tehén lesz belőle. A tehénnek lesz sok borjúja, nekünk meg lassan egy egész csordánk.
Eladjuk a csordát és veszünk az árán egy telket, a telekre építünk, az egyik részt eladjuk, és veszünk rajta...., Amíg nagy lelkesedéssel így szónokolt az asszony, a tojás kicsúszott a kezéből, leesett a földre, és nem maradt belőle más.....csak egy álom.
A mi elhatározásaink is gyakran hasonlítanak ennek az asszonynak a fecsegéseire?
Majd megcsinálom. Majd megmondom. Elfogom érni.
Aztán telnek a napok, az évek és nem csinálunk, nem teszünk meg semmit.

egy másik történet

Egy farmon élt két testvér egymás szomszédságában. Egy napon egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek. Eddig kölcsön adták egymásnak szerszámaikat, ameddig az egyik távol volt, a másik vigyázott a farmra, megbeszélték a problémáikat, de most egy csapásra minden megváltozott. Hiába a negyven éves szomszédság, most végül odáig fajult a dolog, hogy nem is álltak szóba egymással.

Egy szép napos reggelen az idősebbik testvérhez bekopogott egy idegen férfi, aki munkát keresett egy-két napra. Először el akarta hajtani, de végül amikor meghallotta, hogy ácsmester, és jól bánik a fával, megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta neki, hogy a testvére és az ő telke határába építsen egy kerítést. Olyat kért, amin még átlátni sem lehet, mert annyira haragudott a testvérére.

Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot, szeget a rendelkezésére bocsátott a mesternek, elment a városba. Az ács neki is látott a munkának. Estefelé, amikor visszajött az idősebb testvér megdöbbenve látta, hogy a telek határában, a kis völgyben nem egy kerítés, hanem ellenkezőleg egy híd áll, mely összeköti az ő és testvére telkét.

Pont akkor jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbenve nézte a hidat, ezt mondta: „Drága testvérem! Te képes voltál egy hidat építtetni, azok után ami köztünk történt? Azok után, amiket tettem és mondtam?” Erre mindketten nagyon elszégyellték magukat, és a híd közepén egymásba borulva kibékültek.

Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon még pár napig, találnak még neki valami munkát.
Erre a Mester így felelt: „Nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem!”(forrás facebookról)Elnökválasztás Fölvidéken (Szlovákiában) 2014

"És leszen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia,
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad!"


Csak egy a teljesen független magyar jelölt tudná egyesíteni a felvidéki magyarságot és a választásokon való részvételre buzdítani. Pártjelölt megosztaná még jobban a felvidéki magyarságot. Nos ezt az írásomat nem küldtem el senkinek sem, kíváncsi leszek fel-e figyel rá valaki, tovább adják-e, alkotnak-e tárgyilagos véleményt, vagy marad az elhallgatása, vagy a lehülyézésem. (2013.10.17.)

A múlt hibái és bűnei ellen nem az elhallgatás jelent megoldást és a mellébeszélés, hanem az igazságérzetünk érvényesítése. Nem az a bolond, aki a világot olyannak látja, amilyennek kéne lennie, hanem az a bolond, aki olyannak látja amilyen.2013. október 23.

Tisztelt fölvidéki testvéreim, barátaim és ellenfeleim! Tisztelt polgártársaim!

Berzsenyi Dániel szavaival kezdeném:

"minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledűl s rabigába görbed."

Többen jelezték és arra kértek, hogy induljak a 2014-es szlovákiai (fölvidéki) elnökválasztáson. Bevallom először nem vettem komolyan, sőt megmosolyogtatott ez az ajánlat, mert az jutott az eszembe, hogy az eltelt 7-8 éveben hányan a szememre hányták, hogy buta, hülye és hiteltelen vagyok. Pedig semmi mást nem csináltam csak azokról a dolgokról vitáztam, véleményt alkottam, javaslatokkal éltem, ami számunkra felvidéki magyarok számára fontosnak tartottam a megmaradásunk érdekében. Bizony a sok sikertelenség, a rengeteg próbálkozás és a kézzel fogható eredmények el-el maradozása a hitemet egy kicsit meginogtatta. De!!!!
Mindig voltak olyanok, akik ráébresztettek arra, hogy sohasem szabad feladni. Sokszor bedobtam a törülközőt a megmaradási ringünkbe, főleg mikor jobbról és balról is csak "pofonokat" kaptam, pedig csak egy dolog hajtott előre mikor kiálltam a küzdőtérre, hogy hirdessem a szlovák-magyar megbékélés fontosságát, minden polgárnak nemzetiségi hovatartozás nélkül az azonos alkotmányos jogaiért léptem fel és az országon belüli régiók azon jogáért kardoskodtam, hogy a saját ügyeit az ott élő polgárok maguk intézhessék, olyan formában, ami az ott élőknek a legmegfelelőbb egy tartalmasabb jövőkép kialakítása érdekében.

Aki úgy érzi, hogy most nem mondok igazat, azt nyugodtan megcáfolhat. Igen követtem el hibákat, rengeteget, de mindig igyekeztem okulni a saját hibáimból és azokat orvosolva tovább lépni, előre nézve.

Egy nálam ismertebb és okosabb ember ezt írta:

"Azt hiszem, a legjelentősebb döntés, amit napról napra hozni tudok, az az általam megválasztott hozzáállás. Ez sokkal fontosabb, mint a múltam, a taníttatásom, a gazdagságom, sikereim vagy kudarcaim, a hírnév vagy a fájdalom, hogy mások mit gondolnak, vagy mondanak rólam, a körülményeimről, a pozíciómról. A hozzáállás visz előre, vagy bénítja meg a fejlődésemet. Egyedül ez szítja a szenvedélyem, vagy ostromolja a reményem." (Charles Rozell Swindoll)

egy másik pedig így vélekedett

"Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, mert az erős ember egy pillanatra megbotlott, vagy mert ezt vagy azt szerinte jobban is csinálhatta volna az, aki cselekedni mert. Egyedül azé az érdem,aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban,verejtékben és vérben fürdik,aki vitézül tör előre,aki újra meg újra téved és hibázik,mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés velejárói;aki síkra száll a nemes ügyért, aki szerencsés esetben megízlelheti a diadal gyümölcseit, s ha derekas teljesítménye dacára végül még sem arat sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és hidegszívűekkel, akik nem ismernek sem győzelmet,sem vereséget."
Theodore Roosevelt
Úgy döntöttem újból kiállok a küzdőtérre, ha kell arccal a porban heverve, ha kell az emberi hibáim és tévedéseim tudatában.
Ezért benevezek a szlovákiai (felvidéki) elnökválasztási küzdelembe, mint teljesen független magyar jelölt, hogy így segítsem a szlovák-magyar megbékélést, minden polgár azonos alkotmányos jogainak az érvényesülését és az egyes régiók saját ügyeinek az intézhetőségéért, ha azt kérni fogják az önrendelkezésüket.

Egy nemes ügy számomra többet jelent, mint a hidegszívűek, a nemakarók és bátortalanok jogos, vagy jogtalan kritikái. Ne aszerint cselekedjünk, amit az eszünk diktál, hanem azt tegyük, amit a szívünk mondat velünk és főleg ne a tömegben legyünk hangadók, hanem azzal szemben hirdessük az igét. Egy fontos dolgot el kell fogadni: aki mindig azt teszi, amit akar, ritkán teszi azt, amit kell.Nem az önfényezés, vagy a magamutogatás a célom, mert egy eleve vesztes versenybe való benevezés, nem értelmezhető úgy, hogy személyes érdekekből teszem, vagy önhittű: erőszakos, beképzelt, görcsös, hiú ember lennék. Csupán, ahogyan már 7 éve teszem, ugyanazt mondva a szlovák-magyar megbékélést szeretném népszerűsíteni, a magyarok és minden más kisebbségben élő nép alkotmányos jogaiért szeretnék tovább küzdeni és a népek önrendelkezési jogát elfogadtatni a többségi néppel. Sok, vagy kevés mindez azt nem tudom, de egyet tudok, hogy mindezekért érdemes küzdeni, érdemes egy olyan versenybe benevezni, ahol nem érhetek célba. Hacsak annyit érek el, hogy az említett témák mozgatórugóivá válnak a napi problémáink megoldásában, akkor már én biztosan révbe jutottam és megnyugvással kimondhatom, amit el akartam érni és amit megtehettem mindezekért, azt elértem, megtettem.

Remélem minden fölvidéki magyar és szlovák ezeket a jogos és mindannyiunkat érintő problémákat megértik, segítenek azok megoldásában, orvoslásában, hogy a közös együttélésünket sem szlovák, sem magyar soviniszta elemek ne zavarhassák meg. Pont ellenkezőleg őket félreállítva, egy tartalmasabb és szebb jövőért küzdjünk együtt, hogy a gyermekeinknek később elmondhassuk, amit emberileg megtehettünk azt megtettük értük és a nemzeteinkért, a megbékélésükért.

Vannak olyanok közöttünk, akiknél a pökhendiség pótolja a nagyságot, az embertelenség a szilárdságot és a csalárdság az okosságot. Sajnos manapság sokuk a felvidéki megmaradási ügyünk látszathangadóivá váltak. Remélem ők is megértik, a felvidéki magyarság jogos ügye csak akkor juthat révbe, ha ők is kibújnak a kármentő mögül és felsorakoznak egy jogos küzdelemhez. Meg kell emészteni, hogy egyes dolgok értékesebbek más dolgoknál.
Ha sikerül a 15 ezer aláírást az induláshoz összeszednem, ebben minden segítőkezet elfogadok és ha sikerül egy főleg fiatalokból álló tanácsadói és szervezési kampánystábot összehoznom a csendes, vagy nyílt támogatókkal együtt, akkor elindulok és mindent megteszek a közös céljaink beteljesüléséért, a megmaradásunkért, az együttélésért. Ha kell bejárom Fölvidéket (Szlovákiát) Pozsonytól Királyhelmecig, Komáromtól Zsolnáig.

Ha nem szorgalmazzuk a két nép között a párbeszédet, és nem oldjuk fel a bizalmatlanságot, esetlegesen a gyűlöletet mindkét nép feloldódik és eltűnik a Kárpát medencéből, nem ezt érdemeljük. Tegyük félre a viszálykodást, türelmetlenséget politikusainkat kényszerítsük az őszinte tárgyalásokra. Két keresztény nemzet, a hit közös nevező lehet meg kell békélni egymással.

Mindkét nép és az összes polgár érdekében ezt kívánom.

Sokan kérdezik ki vagyok és mit is akarok?Demokrata, aki a jogegyenlőségnek, az állampolgárok egyenjogúságának, a népek önrendelkezési jogának és a polgári elvű erkölcsös érdekpolitizálásnak a híve.

Talán hosszú út áll előttünk, talán nehéz lesz a célba érnünk de legalább próbáljuk meg!

Ehhez, adjon a Jóisten erőt, hogy határozottan viselkedjek és a maximumot megtehessem az igaz szó segítségével és erkölcsös politizálással. Ehhez kérem mindannyiuk, mindannyiitok segítségét, legyünk egyek, legyünk erősek.

Illyés Gyula: Egy népfia

"Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal
Kellene: honnan jössz, - azzal
ecsém: hova mész!"


bósza jános Öregkomáromból.

u.i: Tisztában vagyok azzal, vannak nálam okosabbak, hitelesebb és rátermettebb emberek is. Ha valaki közölük, mint független magyar jelölt benevez az elnökválasztási küzdelembe, akkor én is őt fogom támogatni. ha nem lesz ilyen, akkor kitartok és a végsőkig elmegyek, mert egy jogos ügyet szolgálni kötelesség, mert akinek nincs jelleme, nem ember: tárgy. Próbáljunk ne sikeres tárgyként tetszelegni, hanem értékes emberré válni.

Oznámenie pre média:

Oznámenie pre média:

Chcem spájať.

Rozhodol som sa chcem uchádzať o post prezidenta SR. Budem kandidovať ako občiansky a celkom nezávislý kandidát. Naša spoločná domovina (Slováci, Maďari, Rusíni, Nemci, Česi, atď.) krajina je vnútorne rozdelená a toto rozdelenie ju oslabuje. Slovensko má byť silné a a multietnický štát, hlavne spravodlivý. Preto chcem národnú väčšinu, národné menšiny a etnické skupiny spájať, nie rozdeľovať. Hudba dokáže robiť ľudí lepšími,viera spája ľudí a svetadiely je čistá a veľmi pevná. Na Slovensku občanov spája spoločná tisícročná minulosť, tradície aj viera. Uhorský štát bol multietnický štátny útvar v Karpatskej kotline od 10. storočia do roku 1918. Dnes Slováci a Maďari na oboch stranách Dunaja žijú viac vedľa seba ako spolu. Za posledných 20 rokov klesol počet Maďarov u nás o 110-tisíc. K maďarskej národnosti sa hlási okolo pol milióna obyvateľov Slovenska.

Surové časy

Rasovo motivované útoky a incidenty zamestnávajú najmä politikov. Málo kto hovorí o historickom zmierení, akomsi všeobecnom ospravedlnení za vzájomné krivdy, zatiaľ z toho nič nebolo. Premiér Fico mlčí, strká hlavu do piesku. Slota hovorí o "brutálnej maďarizácii" na juhu Slovenska. V každom prípade, Slováci a Maďari na juhu Slovenska sú na spolužitie odsúdení.

História Bratislavy siaha až do staroveku. V priebehu storočí vystriedala niekoľko pomenovaní: od latinského Possonium, nemeckého Pressburg, maďarského Pozsony až po slovenskú formu Prešporok. Stačí na uvedomenie si, koľko národov a národností zanechalo svoju hlbokú stopu na tomto mieste. Po stáročia tu v zhode žili vedľa seba Slováci, Maďari, Nemci, Židia a mnoho iných. Ich stopy dýchajú na návštevníka a turistu z historických budov a malebných ulíc historického centra a toto platí na celé Slovensko od Pessburgu až Košíc (Kassáig), počnúc Komáromu (Komárno) až Zsolnáig (Žilina).

Čo to znamená vôľa občanov? Na základe ústavy SR štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Občania Peredu (Tešedíkovo) rozhodli, že v zmysle ústavy a na základe platného ľudového hlasovania zmenia názov dediny. Vláda vôľu obyvateľov neuznala v rozpore ústavou SR. Žiaľ, ten, kto je pri moci, si môže rozhodovať, ako chce. Prezident republiky presne nato, aby takýchto prípadoch zakročil a zabezpečil naplneniu vôľu občanov Slovenska.

Budúcnosť.

Tu bude spoločne žiť aj ďalej, napriek rôznym prekvapeniam, ktoré nám dejiny nachystajú.

Slovákov aj Maďarov spája spoločná história aj vzájomné ľudské vzťahy. Vnímanie spoločnej minulosti aj prítomnosti je však neraz odlišné, toto úloha pre historikov, aby to vyjasnili.

Slovenský štát len vtedy bude silný a spravodlivý ak Maďari i Slováci vyliečia vlastné duše a ak sa naučia žiť vedľa seba. Budem sa zo všetkých síl snažiť získať si Vašu priazeň (Slovákov aj Maďarov) a urobím všetko za historické zmierenie Slovákov a Maďarov. Cenu zmierenia a súdržnosti dostal v Budapešti Slovák Štefan Hríb. Štefan Hríb sa počas svojej kariéry viackrát zastal národnostných menšín na Slovensku, resp. sa zastával aj princípov právneho štátu či európskeho ducha. Surján pri odovzdaní ceny povedal: „Pre zmierenie je potrebné ospravedlniť sa za naše chyby v minulosti. Ospravedlňujem sa za všetky krivdy spáchané na Slovákoch zo strany Maďarov. Uznávam, že správanie maďarského vedenia v podobe maďarizácie v druhej polovici 19. storočia bolo nespravodlivé a bolo jednoznačne chybou smerom k slovenskej menšine. Je mi tiež veľmi ľúto, že sa v minulosti a, žiaľ, aj dnes často objavujú prejavy nadradenosti Maďarov voči susedným etnikám." Hríb nato takto reagoval: "Prijímam túto krásnu cenu s nádejou, že je iba prvým krokom a budúci ocenení zájdu v odvahe a činoch pre naše spoločné dobro omnoho ďalej. Nepotrebujeme iba pravdu o minulosti, my potrebujeme omnoho viac. Poviem to rovno: Slováci aj Maďari sa musia zbaviť strachu zo seba samých."

Občania Slovenska, myslím, že nám všetkým ide o to, aby sme žili vedľa seba v mieri a pokoji. Ak sú nejaké nedorozumenia, ba problémy, treba ich riešiť, treba o nich diskutovať a riešiť.

Už Thomas Mann povedal: "Reč samotná je civilizácia. Slovo, aj protirečivé, spája ľudí. Nehovorenie izoluje." Mal pravdu, diskutujme o problémoch, hovorme o nich a ako civilizovaní ľudia riešme ich.

Ako prezidentský kandidát urobím všetko pre to, aby slovenský štát bol multietnickým štátom. Všetci sa tu musíme cítiť ako doma. Žijeme v 21. storočí, žijeme v EÚ, v schengenskom priestore, nemáme hranice. Je len na nás v akej spoločnosti budeme žiť, ako budeme spolunažívať.


Bósza János Öregkomárom (Komárno)

Na zmierenie Slovákov a Maďarov http://boszajanos.shp.hu/hpc/web.php?a=boszajanos&o=na_zmierenie_slovakov_a_ma%EFarov_lmyCHozzászólások:

boszajanos, mi melletted vagyunk, ne add fel ! Lépned kell, az idő szorít, október 23-ig be kell jelentened az elnöki jelölésed, s ezzel kivered a politikus bűnözők kezeiből az aduászt. Nem kell több mint médiatámogatás, az meg jön magától ha bejelented, mert te egyedi jelölt vagy, egyedi elképzelésekkel, Te nem a mellébeszélésről kampányolsz hanem a jogos igényeinkről.
kalanetika
2013-10-16

kalanetika írta:
boszajanos, benned a remény, indulj elnöknek, ezt senki nem veheti el tőled,

Egy kis eszmefuttatás válaszként:

Egy biztos a Most magyar szavazói nem szavaznának egy MKP-s jelöltre még akkor sem, ha őt függetlennek akarnák bemutatni. DE!!! Egy teljesen független magyar jelöltre biztosan, aki sem az MKP-hoz, sem a Hídhoz nem köthető, csakis a magyar közösséghez és szlovák-magyar megbékélést hirdetné arra meggyőződésem biztosan. Ha sikerülne a magyarokat az urnához vinni és látva, hogy mekkora a Fico-n kívüli szóródás, hát akár másodikként is befuthatna a második körbe, ahol már bármi lehetne. Az érintettek gondolkozzanak el ezen. 2010-ben mikor a komáromi választások kapcsán arra szólítottam fel a helyi MKP-s és Hidas vezetést, hogy meg kell egyezni, mert Komáromnak szlovák polgármestere lesz, nem egyeztek meg és Marek szlovák lett a polgi. Most a szlovákoknak van több elnökjelöltjük, tehát a szavaztok osztódni fognak. Ján Čarnogurský, Radoslav Procházka, Andrej Kiska, Peter Osuský, Pavol Hrušovský és Ľubica Blašková. Fico viszi a felét és maradék esetében a magyar szavazatok már kétszer annyit érnek. Tehát az említett jelöltek bármelyike egy egységes magyar fellépés esetén megelőzhető. Az egységet pedig csakis egy független érheti el, pártkatona csak a feszültséget növelné. Nos meglátjuk, hogy a politikusaink képesek lesznek e a saját árnyékukat átlépve értelmes döntéseket hozni. Nekünk magyarok ilyen lehetőségünk több már nem lesz, hogy egy teljesen független jelöltünk a második körbe kerülhessen.
boszajanos
2013-10-17O voľbe prezidenta Slovenskej republiky.

O voľbe prezidenta Slovenskej republiky.

Spôsob voľby prezidenta je upravený predovšetkým v Ústave SR, v článkoch 101 až 107 a v Zákone 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

Prezidenta SR volia od roku 1999 občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do NR SR. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo aspoň 15 000 občanov, na základe petície. Návrh sa musí odovzdať predsedovi NR SR najneskôr 21 dní od vyhlásenia volieb. Za prezidenta môže byť zvolený každý občan, ktorý je voliteľný do NRSR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.

Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden kandidát nezíska potrebnú väčšinu, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet hlasov.

Zvolený kandidát sa ujíma funkcie zložením sľubu pred Národnou radou SR do rúk predsedu Ústavného súdu SR, napoludnie v deň keď sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta. Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.

Pravidlá zbierania podpisov na petičné hárky sú upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Podľa tohto zákona má každý právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili. Fyzická osoba čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis. Právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo; osoba oprávnená konať v jej mene čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a svoj podpis. Údaje musia byť pravdivé a čitateľné.

Petíciu a podpisové hárky možno vystaviť na miestach prístupných verejnosti. Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť osobu, ktorá dovŕšila vek 16 rokov.Oznámené kandidatúry

Oznámené kandidatúry

Prvým kandidátom sa stal Andrej Kiska, ktorý svoju kandidatúru ohlásil v októbri 2012.[2][3] Ďalším kandidátom sa stal Ján Čarnogurský.[1] 12. júna 2013 predstavila strana SaS Petra Osuského ako svojho kandidáta.[4][5] Svoju kandidatúru na funkciu prezidenta oznámila aj Ľubica Blašková. O funkciu sa bude uchádzať ako nestranná kandidátka.[6] Pevné rozhodnutie kandidovať oznámil aj Radoslav Procházka.[7] KDH a Most-Híd oznámili 28. júna 2013 kandidatúru Pavla Hrušovského.[8]
Možní kandidáti

Výtvarník Peter Kalmus sa 27. januára 2013 vyjadril, že v prípade svojej úspešnej petičnej akcie bude kandidovať na funkciu prezidenta.[9]

Vo februári 2013 sa Peter Šťastný, súčasný europoslanec za SDKÚ-DS, vyjadril, že prezidentskú kandidatúru zvažuje.[10]
Nekandidujúci

Bývalá premiérka Iveta Radičová vo februári 2013 svoju kandidatúru opakovane zamietla.Prieskumu agentúry

Podľa výsledkov prieskumu agentúry MVK (od 26. 9. do 2. 10. na vzorke 1078 opýtaných) by
Roberta Fica volilo 37,9% opýtaných,
Radoslava Procházku 18,1%.
Pavol Hrušovský by získal 17,6 %,
Andrej Kiska 13,2%,
Ján Čarnogurský 8,9% a
Peter Osuský 4,4% hlasov.

A harc, melynek nincs győztese

A harc, melynek nincs győztese

Az élet egy folytonos küzdelem. Az ősembernek a vadálatokkal, a hideggel és esővel, gyakran embertársaival is, vagyis környezetével kellett megküzdenie léte fenntartása érdekében. A mai embernek persze egész más problémákkal kell szembesülnie, de az élet az ő számára is, többé-kevésbbé egy folyamatos küzdelmet jelent.

Akik e küzdelemből győztesen kerülnek ki, azokat tekinti a társadalom sikeres embereknek. A sikeres emberek pénzt, hírnevet, hatalmat s ezekhez hasonló múlandó dolgokat hajszolnak, s többé kevésbé el is érnek. Ám akár sikeres valaki az életben, akár nem, elérkezhet egy olyan helyzethez, amikor belátja, hogy mindezeknek semmi értelme nincs.

Az emberi természet azonban olyan, hogy ekkor is kell valamilyen célt kitűznie maga elé. Ha már felismerte, hogy a külső úton nem érhet el semmi maradandót, akkor befelé fordul. A legtöbb esetben ezt azonban valamilyen külső tekintély (vallás, mester vagy valamilyen szellemi iskola) hatására teszi.

Akár valamilyen vallási felekezet tagjává válik, akár valamilyen élő, vagy már nem a fizikai testében tartózkodó tanítót is követne, e szellemi útnak bizonyos követelményeivel szembesül. Mindenütt vannak tilalmak (bizonyos dolgokat nem szabad enni, illetve inni, egyes dolgokat nem szabad tenni, stb.) és ajánlott, javasolt dolgok is.

Ezek egy része általában semmi nehézséget nem okoz a jelöltnek, nagyon is természetes dolgok számára, de ha egy igazi szellemi utat követ, akkor bizonyosan egy-két olyan dologgal is szembesül, amiről nem igazán tud lemondani, vagy amit igen nehezére esik megtennie. A valódi belső úton járó azért szembesül ilyen komoly akadályokkal, mert az út az ő önösségét valamilyen módon megtámadja, meg is kell támadnia, hiszen azt le kell bontani.

Ilyen módon a keresőben egy belső harc fog dúlni. Meg akar küzdeni saját önös természetével, le akarja győzni azt. Ez az a harc, aminek nincs győztese. Az ember személyisége, énje sohasem győzheti le önmagát. És még ha sikerülne is, ki lenne a győztes, és ki a vesztes?

Másrészt az is bölcs mondásnak számít, hogy "Nem az a nagy ember, aki másokat győz le, hanem az, aki önmagát győzi le". És ez így is van, csak helyesen kell megérteni. Ahhoz, hogy énünk egyáltalán belássa, hogy le kellene győznie önmagát, már valójában nem a saját belátása juttatja el. Lényünknek egy felsőbbrendű részének késztetése nyilatkozik meg ebben.

Egyéniségünk tehát e felsőbb sugallat hatására lendül harcba. De amíg önmaga ellen harcol, addig nem győzhet. Csak amikor elegendő tapasztalat által belátja ennek értelmetlenségét, és felhagy a küzdelemmel, amikor minden elcsitul benne, akkor tud e felsőbb tényező érvényesülni. Akkor isteni természetünk győzedelmeskedett bennünk.
Kovács Sándor forrás: mandala.hu


Hogy valóság legyen, nem csak rajtam múlik. Ha lesz kellő támogatottságom benevezek, ez csak akkor igaz, ha az MKP nem indít saját jelöltet. Kampányolni Pozsonytól Királyhelmecig komoly fizikai és anyagi teherrel jár. Ha ezek a feltétek is teljesülnek és hozzá lesz egy kicsi, de annál eltökéltebb kampánycsapatom, tanácsadóim, akkor talán be is nevezek és a fikcióból valóság is lehet.Európa 1000 éve egyetlen animált térképben


Beneš és a a végső megoldás

Beneš és a a végső megoldás

„A szlovák parasztnak és munkásnak, akiket kiszorítottak a gazdag déli területekről és századokon keresztül a hegyek között elnyomtak, meg kell ismét kapnia ezeket a régi szlovák területeket.” (G. Husák fogalmazása 1945 februárjában a kommunista párt konferenciáján)

„Elő kell készítenünk a németjeink és magyarjaink ügyének végérvényes megoldását, mert az új köztársaság csehszlovák nemzeti állam lesz.” (E. Beneš, 1945.II.16.)

„A Csehszlovákiában maradó magyarok kisebbségi védelemre egyáltalán nem számíthatnak. Az egy tömbben élő nemzetiségi lakosságot szét fogjuk telepíteni!” (Clementis, 1946.II.27.)

"A jogfosztottságot a legvilágosabban a hírhedt kassai kormányprogram (1945. április 5), vagyis a Benes-dekrétumok mondják ki (a magyarok kollektív jogfosztásáról szóló 8. fejezetet a kommunista Gottwald fogalmazta meg). Vígh Károly munkája a következőképpen foglalja össze ezeket az intézkedéseket (124.old.):

- a magyarok vagyonának állami felügyelet alá helyezése

- a magyar közalkalmazottak elbocsátása, nyugdíjuk megvonása

- a magyar nyelvhasználat betiltása az egyházi szertartásokon

- a papok Szlovákiából való kiutasítása

- a magyar hallgatók kizárása az egyetemekről

- a magyar kulturális, társadalmi egyesületek feloszlatása, vagyonuk elkobzása

- a magyarok házaikból, lakásaikból kártérítés nélkül kitehetők

- a magyarok üzleteinek, műhelyeinek zárgondnokság alá vétele

- a magyarok bankbetétjeinek befagyasztása

- közhivatalokban tilos a magyar nyelvhasználat

- magyar újság, könyv kiadása tilos

- magyarnak rádiója nem lehet

- magyar ember polgári keresetet nem indíthat, vádló nem lehet

- magyarok közmunkára bármikor, bárhová, bármennyi időre igénybe vehetők, államérdekből.

E rendeleteket – a Benes dekrétumokat – a mai napig nem törölték eli, értük soha senki nem kért bocsánatot. ....a magyarság eme égbekiáltó meghurcoltatásairól szinte tilos beszélni. Egy EU-tagállam jogrendjének részét képezik.Emlékeztető:

Maďari nechcú za prezidenta Gašparoviča

2009.4.2. čas:6:59
Solženicyn: "Ak za zákonmi nestojí mravnosť a spravodlivosť, tá-ktorá spoločnosť je stratená. "

Maďari majú voliť Radičovú. Ona zastupuje občanov Slovenska, ktorí nie sú otrávení šovinistickými prejavmi politikov so SMER-u a SNS.
Maďari nechcú nič iné, len rovnoprávnosť, rovnaké práva, čo ústava SR garantuje pre všetkých občanov Slovenska bez toho, že “Miatyánkot” hovoria po slovenský alebo po maďarsky. Radičová je proti autonómii, ja podporujem autonómiu, nakoľko považujem za európske a za také vnútroštátne riešenie, čo jednak nie je rozpore s Ústavou SR, žiadať alebo diskutovať o tom nezakazujú žiadne zákony. Akceptujem ten fakt, že Radičová a bohužial aj vačšina Slovákov sa bojí autonómie a vidia v tom ako prvý krok, pred odtrhnutím. Samozrejme to nie pravda, my tu žijeme a tu chceme žiť ako plnohodnotný občania Slovenska v rovnoprávnosti a bez diskriminácie. Zato ja osobne vidím, že pre nás maďarov je Radičová menším zlom, ako xenofóbny terajší prezident, podľa ktorého tu je len 300-tisíc maďarov, neexistujú Maďari a oni sú len po maďarsky hovoriací slováci. Kandidáta, ktorý nás takto pravidelne douráža nemôžem podporovať, ako aj veľká väčšina maďarskej národnej menšiny nemôže podporovať a ani nebude podporovať a voliť.

Počas uplynulých dvoch dní som bol rozčarovaný z toho osemstranového listu, ktorý som dostal ako odpoveď z Bansko-Bystrickej polície , ohľadne môjho minuloročného májového podania na prokuratúru, v ktorom som žiadal, aby vyšetrili niektoré Slotové vyhlásenia, či s nimi neporušil platné zákonné ustanovenia. Na každé jedno jeho vyjadrenie od roku 1998 bola odpoveď, že neporušil zákon a preto odmietli moje podanie.

Napriek tomu, zo záverečnej časti odôvodnenia preložím jednu krátku časť:

Jeden z dôvodov odmietnutia bol ten, že Slota si len chránil vlastných a z jeho strany chýbal ten objektívny a subjektívny činiteľ, ktorým by sa dopustil porušenia zákona.

Druhý dôvod bol ten , že Slota vo svojich vyjadreniach oznamoval len historické skutočnosti a tie nemožno považovať za porušenie zákona.

V tretej časti načrtáva históriu počnúc od 5. storočia , Gótmi, Gepidmi pokračujúc Hunmi , až po príchod Avarov a tým, že ako si Slovák podmanil územie Veľkého Maďarska. Príchod Maďarov v 9. storočí ani len nespomenuli, ako keby sa to vôbec ani nebolo stalo, ako keby sme tu ani neboli, potom spomína povstania šľachticov zo 16. storočia s tou príchuťou, ako keby bola reč o slovenských šľachticoch. Árpádovskú éru kompletne vynechali, čím ju vyhlásili za neuskutočnenú.

Ešte spomínajú, že Turci vnikli na južné Slovensko (pokial vie, Slovensko existuje len od roku 1993) a zničili tieto slovenské územia (keď už tak Uhorské územia - falšovanie dejiny). Ani slovom nespomenuli, že tu bývajú aj Maďari. Toto vydal jeden slovenský orgán, Ministerstvo vnútra. Hanba!
Ďalej ani nepokračujem, lebo na ďalšie odôvodňujúce odmietnutia treba mať silný žalúdok.
8 stranový slovenský text
Oddnes Slovensko nie je mojim domovom, nebudem lojálny, veď ani neexistujem. Teraz ma už môžu zatvoriť, aspoň nemusím pozerať na tú podlosť, ktorá sa deje v tomto umelom štáte.
Toto je historická skutočnosť, toto vypovedať neznamená podľa ministerstva vnútra porušenie zákona, avšak toto sa na mňa nevzťahuje, nakoľko som Maďar. Teda môžu si prísť pre mňa , ani vtedy nezapriem svoj princíp a ostanem verný myšlienke rovnoprávnosti. Gašparovič podporuje len svoj národ, Radičová slubuje rovnoprávnosť.

Gašparoviča podporuje Smer a SNS, politici týchto strán. Ministerstvo vnútra patrí vládnucej strane Smer, minister Kaliňák je členom tejto stran, vedome porušujú zákony, vedome porušujú Ústavu SR. Ich kanditát tiež vedome porušuje ústavu, kvôli nemu zomrel jeden občan SR, v Kamenici nad Hronom v bývalom Pionierskom rekreačnom stredisku kde pán Gašparovič bol “spolumajiteľom”, sluboval úvery podnikateľovi, keď ho náhodou zvolili za prezidenta, svoje sľuby zabudol splniť a podnikateľ, ktorý vložil do hry všetok svoj majetok zostal na holičkách bez úveru, zabil sa.
Ja takého človeka nemôžem zvoliť a taký človek nemôže byť ani prezidentom SR, nemá nato mravné právo.


Bósza János občan SR

Táto správa bola zaslaná TASR ja pre Sita, nezverejnili

To: Domáca redakcia TASR
Sent: Sunday, March 29, 2009 2:08 PM
Subject: Maďari nechcú za prezidenta Gašparoviča

To: sita@sita.sk
Sent: Sunday, March 29, 2009 2:08 PM
Subject: Maďari nechcú za prezidenta Gašparoviča

Citujem z Ústavy SR:
Čl. 2, odst, (1)
Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

U nás sa na to zabúda !!!
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Kiss Balázs [ 2014-01-25 20:01 ]

Sok erőt és kitartást, Isten áldásávalBósza János [ 2013-10-20 09:51 ]

Köszönöm szépen, remélem sikerül elérni azt, ami a két nép megbékéléséhez majd elvezet és a felvidéki magyarság is megmarad az ezeréves területein, mint autochton nép.Magyar Tudat [ 2013-10-19 22:35 ]

Sok erőt és kitartást, Isten áldásával. Törekvésedben támogatunk János!

Barátsággal: László Tünde és Vitéz Orosz Árpád

Ez a honlap a Commora Aula magántulajdona