Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Elég volt, hagyják abba!!!

2008.11.1
Elég volt, hagyják abba!!!
Dosť, prestaňte s tým!!!

Kimondom azt, ami nagyon sok felvidéki magyarnak, sokunknak a begyében van. Hagyjanak fel a magyar anyanyelvű szlovákiai polgárok szisztematikus zaklatásával, mert az alkotmányos azonos jogaikat kérik és maguk szeretnék intézni a saját dolgaikat, a magyarok 85% ezt akarja. Az Önök alkotmányában, tudatosan így írom, hogy az Önökében, mert 1992-ben a magyarok javaslatait figyelmen kívül hagyva, csökött módon egy nemzetnek, csak a szlovákok nemzetállamanak az alkotmányát hozták létre. Így az ország polgárainak a 15%-t, egyszerűen ledegradálták és másodrendű polgárai lettek Szlovákiának. Nem tetszett, de csendben maradtunk elfogadtuk a többség akaratát, hogy a szlovákok nemzetállamot szeretnének, nem pedig polgári társadalmat. Az EÚ felé a polgári elveket hirdetik, idehaza pedig nemzetállami politizálást folytatnak. A szlováknak mindent, a magyarnak csak a kuss maradt.

Csendben voltunk a kilencvenes évek közepén a mečiarista éra alatt is, ezt az időszakat, a fiatal nemzetállam nacionalista politikusainak magyarelleneségi főpróbájának lehetne tekinteni. Akkor le lettek állítva, sajátjaik állították le őket (a sunyi nacionalisták, dzurindafélék), mert a szlovák nemzetállami érdekek azt kívánták, hogy az asszimilációs nagytakarítás előtt az európai struktúrákba kell Szlovákiát belopni és ehhez szükségük volt a magyarokra, támogatásukra. A nyugati demokráciákat a polgári elv hangoztatásával becsapták, így sikerült bekerülniük az európai demokratikus államok közé. Egy nyílt magyarellenességet hangoztató, csak egy nemzetet elismerő nemzetállamot, nagyon nehezen fogadott volna be sorai közé az EÚ, így félrevezették egész Európát, polgári társadalmat hirdettek, de nemzetállamot építettek, csak a szlovákok országát. Másszóval mondva, más mondtak és mást cselekedtek. Becsapták egész Európát, hogy itt egy demokratikus Szlovákiáról van szó, aki semmi mást nem akar csak csatlakozni a nyugati polgári elvekre épülő Európához, az EÚ-hoz és annak katonai szövettségéhez a NATO-hoz. Ehhez kellettek a magyarok, hogy Európa kinyissa a kapukat Szlovákia előtt.

Csendben voltunk akkor is, amikor a magyar pártok feladták a pluralizmust és egy pártba tömörültek, a meciari új választási törvénynek köszönhetőleg, megintcsak csendbe maradtunk, amikor az MKP belépett a Dzurinda (áldemokrata) vezette látszatdemokráciát hirdető kormánykoalíciójába. A MKP nagy hibát követett el, mert elhitte az áldemokraták igérgetéseit, hogy ez a felvidéki magyarságnak is jó lesz. Az MKP nagylelkűleg lemondott minden olyan alapvető nemzeti érdekek megvitatásának a lehetőségéről (autonómia, Benes-dekrétumok, saját iskolarendszer és kultúra stb), amelyek az államnemzeti polizálást folytató Szlovákiában a felvidéki magyarság számára létkérdést jelentő témák lettek volna. Nyolc évre az MKP segítségével (sajnos) a Dzurinda féle (időközben kiderült semmivel sem kisebb magyargyűlölő nacionalista, mint Slota, vagy Meciar) kormány sikeresen jegelte magyar érdekeltségű témákat. Megint csendben voltunk és közben szépen besegítettük Szlovákiát az európai struktúrákba, a NATO-ba és az EÚ-ba. cserébe mit kaptunk? Semmi jót, csak megaláztatást, görbelábúak vagyunk és mehetünk Mongóliába, jobb esetben a Duna jobb partjára, hisz a Benes-dekrétumok még mindig érvényben vannak, a szlovákok földjén nincs keresnivalónk. Asszimilálódunk, vagy fel is út, le is út, nagy a világ. Ezt már nekem is nagyon sokszor a szemembe vágták, ha nem tetszik ami van, mehetek a Dunába, vagy a Duna másik felére. A nemzeti nacionalisták készek bármikor újból alkalmazni (Slota kijelentése) a még törvényben lévő Benes-dekrétumokat, ha a államnemzeti érdekeik ezt megkívánják.

A nyolcéves dzurindaféle kormányzás alatt kiderült, hogy semmi jóra nem számíthatunk, egy lett a jussunk, ... kuss nekünk.

A 2006-os választásokon egy populista polizálást hirdető, csak a szlovák nemzetállamot elismerő kormány, többségi parlamenti hatalom jött létre a Fico-Slota-Meciar triumviátusnak köszönhetően. Amit a kilencvenes években le kellett állítaniuk, a nyílt magyarellenességüket, azt most már bátran újjá éleszethetik, a régi résztvevők Slota és Meciar közreműködésével, valamint egy oportunizmusi elveket valló populista szociáldemokrata vezetésével, jó diákjukkal Ficoval.. Csendben voltunk, azt mondtuk ez a demokrácia, most ők győztek, ők is polgárai Szlovákiának és a meglévő alkotmány szellemében kötelesek politizálni. Egy dologról elfeledkeztünk, ahol a hatalomért és a pénzért folyik a küzdelem ott nincs törvényesség, sem igazság. A hatalom megszerzése után, a koalíció egyes politikusai azonnal nyílt magyarellenességbe kezdtek, féligazságokkal, hazugságaikkal és alkotmánysértő cselekedeteikkel próbálják azóta is megfélemlíteni a felvidéki magyarságot, cselekvőképességüket az azonos jogok kikövetelése érdekében, már csírájában igyekeznek elfojtani.
Szlovákia rövid történelme folyamán már sokszor bebizonyította, ha magyarellenességről van szó a szlovák jobb- és baloldal nagyon gyorsan egy platformra kerül. Ha államnemzeti hazugságokról van szó Dzurinda, Hrušovský egy oldalon van Slotával, Ficoval, Gašparivičcsal és Mečiarral.

A nacionálpopulista demagógiát hirdető, posztkommunista elveket valló, saját alkotmányát megsértő kormány hatalomra kerülése óta (két éve), ha egy magyar csak annyit mond vitázzunk, beszélgessünk a meglévő nemzetiségi problémáinkról, ez már elég ahhoz, hogy az illetőt irredentának, revizionistának és az országot szétzilálni szándékozó egyénnek bélyegezzék. Az illetőt földbedöngölik, hazugságokkal ellehetetlenítik és ráuszítják az összes meglévő állami szervet.

Slota és Belousovová ( rám adtak ) nyíltan magyarellenességet hirdetnek, ugyanezt teszik a smeres Fico és Čaplovič, bár ők egy kicsit a kármentő mögé rejtik a nyíltságukat, inkább féligazságokkal élvelnek és populista eszközöket alkalmaznak, hogy uszításaik célt érjenek és megfélemlítsék a felvidéki magyarságot. Az MKP-t sajnos sikeresen megfélemlítették, mert a választott képvisőink, a jól bevált önvédelmi taktika helyett, pléhpajzs helyett kenyérből készült pajzzsal védekeznek. Az alapvető alkotmányos jogaikkal nem mernek élni, félelmük nagyobb, mint a tenniakarásuk. Ez a dolog már odáig fajult, hogy az helyett, hogy bátran szembeszegülnének parlamenti szinten az ellenük felhozott rágalmakkal, elfutnak a vita elöl, bemenekülnek egy parlamenti helyiségbe és onnan figyelik a róluk és nélkülük zajló vitát. Már ki sem merem mondani azt, hogy ez egy "gyáva" megfutamodás volt a részükről, mert megértem, ilyenek vagyunk mi felvidéki magyarok, ha napirenden támadásoknak vagyunk kitéve, előbb-utóbb a megmaradási ösztönük meghátrálásra kényszeríti cselekedeteiket, közben nem tudatosítjuk, hogy ezzel pontosan azt érjük el, amit a nacionalisták akarnak, hogy féljünk és ne merjünk cselekedni. De miért mi vagyunk mindig azok, akik meghátrálunk és nem merünk? A félelmünket le kell győznünk, különben örökké rettegésben fogunk élni.

Egy onlines adok-kapokban Berényi úrnak kérdéseket lehetett feltenni, én is néhány felvetésemmel csatlakoztam a kérdezők szerény táborához. Az egyik kérdésemre, hogy a parlamentben miért nem beszélnek magyarul (legalább a hivatalos felszólalásaikban), mert elismerem az egyperces beszólalások vitái élvezhetetlenek lennének, ha fele magyarul, fele szlovákul zajlana, azt a választ kaptam, idézet: “A két világháború között azért beszélhettek magyarul is a parlamentben, mert a törvény ezt lehetővé tette. Ma ilyen lehetőség nincs.” Szerintem a meglévő nyelvtörvény a hivatalos érintkezésben engedélyezi az anyanyelv használatát, így a parlamentben is, mégha esetleg létezik is egy belső rendelet, ami ezt megakadályozná, arra való hivatkozásul, hogy az alkotmány garantálja a jogegyenlőséget, ami egy magasabb szintű törvény, lehetne magyarul is beszélni. Egy próbálkozást megérne, ha Önök magyarul szólalnának meg a parlamentben, mégha átmenetileg feszültségeket is gerjesztene a képviselők között, az interpellációk, törvényjavaslatok és a felszólalások esetében, lehetséges, hogy odavezetne, hogy elindulna egy egészséges vita a nyelvtörvény használhatósága terén és így ilyen formában rá lehetne kényszeríteni a többségi népet, hogy Szlovákiában él félmillió magyar aki ugyancsak élni szeretne alkotmányos jogaival, de nem úgy “kocurkovossan”, hogy itt beszélhetek, ott nem beszélhetek magyarul alapon, hanem egy egyértelmű törvény keretein belül, ami a jogegyenlőség alkotmányos elveire épülne. Szerintem az azonos jogok elve azt jelenti, vagy mindenütt használhatom az anyanyelvemet, vagy seholsem, ha diszkriminálva vagyok. A parlamentben az anyanyelv használata a hivatalos érintkezésben, manapság technikailag nagyon egyszerűen kivitelezhető, szimultán tolmácsolás, vagy az előre leadott anyagok szlovák fordításainak a kikézbesítésével minden képviselőhöz.

Egy idézet még Berényi úrtól: “ A magyar nyelv használata ma a parlamentben nem bátorság kérdése. Higyje el, minden gond nélkül elmondanám a beszédemet magyarul is, ha ennek a jelenlegi helyzetben látnám az értelmét. Ezzel viszont azt érném el, hogy a jövőben az égvilágon semmilyen javaslatom nem nyerne támogatást. Úgy gondolom, hogy választóink nem azért küldtek a parlamentbe, hogy diszkvalifikáljam önmagamat, hanem hogy tegyek értük valamit.“

Az hogy mennyire bátorság, vagy nem bátorság kérdése, a felvidéki magyarság érdekképviselete, az szerintem minden képviselő lelkiismeretének a függvénye. Ahhoz, hogy valaki bátor legyen szabadnak is kell lennie és Önök huszan egyenként vajon mennyire szabadok nézeteikben, higyjék el minden az akarat mesgyéjén történik. Ha akarnak magyarul fognak felszólalni, mert joguk van rá, alapvető emberi jog, az anyanyelv jogán, az azonos jogokra hivatkozásul. Ha nem mernek, vagy más okokból kifolyólag nem tehetik meg, akkor ne akarják képviselni a felvidéki magyarság érdekeit, ha tehetetlenek. Ha megszólalnának magyarul, az értelme az lenne, hogy elindulhatna egy a két nemzet megbékéléhez elvezető nyílt vita, a problémák tálalása, már az is a gyógyulás kezdete, ami igazságosabb törvényeket eredményezhetne. A nézetek konfrontációjától nem szabad félni, ha az igazmondás nevében tesszük, ez azt jelenti, hogy ténylegesen értünk cselekszenek. Javaslatok beterjesztése az alkotmányos joga minden egyes képviselőnek és mondja meg őszintén, hány MKP-s javaslat lett beterjesztve, ami a magyarság alapvető jogait, megmaradását a szülőföldjén, kétnyelvűséget, önkormányzatiságot (ahogyan önök nevezik az autonómiát), kultúra, iskolaügy, vagy személyi jogok terén és hány lett sikeresen a parlamentben megszavazva? Nagyon-nagyon kevés és ha az végeredményt nézem, még szerényebbek a megvalósult célok. Akkor, amikor egy párt akinek a feladata a közösségének az érdekképviselete, egy magyarellenes nemzetállami politikának a keresztüzébe kerül, néha olyan dolgokat is fel kell vállalnia, ami bizonyos rizikóval jár, akár az Ön szavajárásával élve “diszkvalifikálja” Önt és képviselőtársait. Egyébként a szerény véleményem az, hogy Önök minimálisan már két éve diszkvalifikálva vannak, vagy ezt nem vették észre, vagy nem akarnak tudomást venni róla, várnak valamire. Ha abban reménykednek, hogy Swoboda EÚ-s szocialista képviselő javaslata kiengeszteli a SMER-t és kidobják a koalícióból az SNS (Slota nemzeti pártját), akkor szerintem tévednek, mert a SMER is már annyira radikalizálódott és látja EÚ-t nem érdekli, hogy mi van Szlovákiában, hogy inkább az SNS-el fog továbbra is kormányozni. Egyébként az SNS hamarosan a cél érdekében egy kicsit ki fog fehéredni, már most isérzékelhető, Slota háttérbe szorulása és Belousovová előtörése. Azt mondja nem bátorság kérdése, a magyar nyelv használata, szerintem az, a lényege, hogy kimondjuk az igazat és ehhez manapság nagy bátorság kell. Nem kell mindenben az értelmet keresni, mert akaratlanul is falakat húzunk egymás közé, a nép és politikusai közé. Ha tetteiket az igazmondás vezérli, mégha hibákat is fognak elkövetni, azt a nép megérti és az akaratot fogja dicsérni, az igaz szólást. Ha a keménység, a kitartás, a szív és az akarat vezet minket, az igaz beszéd segítségével, akkor a siker nem maradhat el.

Az MKP nem azért jött létre, hogy azt tegye, ami a képviselőknek jó, hanem azt kell tenniük, amiért meglettek választva, a népakaratot tiszteletben kell tartani és a népet képviselni kell.
Két éve, 2006 őszén kezdődött, még a bugárista éra alatt, hogy megszólítottam az MKP, hogy vállalják fel az autonómia-ügyet. Azt a választ kaptam közvetetten a médiákon keresztül, hogy majd ha lesz egy kongresszus az fog ebben a témában dönteni. Azóta is több javaslattal és levéllel fordultam az MKP-hoz, sohasem kaptam közvetlenül, egyenes és igazmondós válasz, valójában semmilyen választ nem kaptam. Az volt mindig az érzésem, hogy az MKP-s képviselők, az MKP egész struktúrája alibizmusi politizálást folytat, mintha az MKP-ok saját magukat akarnák becsapni, hogy amit és ahogyan teszik az rendbe van. Ennyit tehetnek és így van jól minden. Meg is nyugtatják magukat azzal, hisz a Pali is, a Jóska is, meg a többiek is azt mondják, hogy minden rendben van, akkor biztosan így is van. Közben a szívük mélyén tudják, hogy ez nem igaz, azt mondják miért én legyek az aki kinyitja a száját, kockáztassam a politikai karieremet? Pedig valakinek ezt a felelősséget előbb-utóbb fel kell vállalnia és azt kell mondania: "Hölgyeim, uraim valamit nagyon nem jól csináltunk és ma is rosszul cselekszünk, nem azt tesszük amiért a nép ránkruházta a hatalmát." Önök szerint minden rendben van, nincs min javítani, nincs más teendőjük csakis az un. "status quo" védelme, vagy ez a könnyebbik út? Nem csinálnak semmit, így hibát sem követhetnek el? Erről van szó?

Többet kéne beszélgetniük az emberekkel, meghallgatva másokat és meghallgattatva másoktól.

Félre ne értsenek én sohasem az MKP támadom, mint tagságot, mert aki becsületes az úgy is megérti mit is akarok elmondani, általában az elmúlt két év alatt mindig az tiltakozott, az tett nekem keresztbe akinek rossz volt és manapság is rossz a lelkiismerete. Most sorolhatnám a neveket, de nem teszem, ők úgy is tudják kikről van szó. Egyszer Csáky úr azt mondta nekem, egy rövid beszélgetést kezdetén, hogy ő nem haragszik rám. Köszönöm Csáky úr, nem én állítottam Önről, hogy fura egy ember és hogy lehetséges szönöszös ügynök és jó lenne megvizsgálni ki is áll mögötte. Tudja nem azzall kellett volna kezdenie a mondókáját, hogy Ön nem haragszik rám, mert nincs miért haragudni, maga önmagára haragszik, csak nem meri kimondani. Tudja akkor elég lett volna annyit mondania: "Tévedtem, elnézést." Sokan azt hiszik, hogy én az MKP támadom, ez nem igaz. Bármelyik állításomat ami az MKP számára nem hizelgő, bármikor megtudom védeni és indokolni tudom azt. A kritikával csak a korai politikai ébredést szerettem volna elősegíteni, ez helyett cserébe övönalulu ütéseket kaptam, lejáratás, mellébeszélés, rágalmazások formájában. Én nem azt mondom most, hogy nem haragszok ezért az MKP-sokra, hanem azt üzenem megbocsájtok és felejtsük el, legyen ez egy új kezdet, egy bátrabb és igazmondósabb időszak kezdete.

Nekünk magyaroknak, már nincs hová meghátrálnunk, már a megmaradásunk a tét, aki ezért cselekedni, tenni akar, hogy megmaradhassunk autochton népnek a saját ezeréves szülőföldünkön, az most cselekedjen, vagy örökre maradjon csendben és ne ártson azoknak akik felvállalás rögös útjára lépnek.


Visszakanyarodva az eredeti gondolatokhoz, az utóbbi hetekben figyelemmel kisértem Čaplovič miniszterelnökhelyettes különböző kijelentéseit és megnyilvánulásait, ha néhány szóval szeretném kommentálni, akkor azt mondanám sikeresen átvette és hihetetlen éleselméjűséggel kikozmetikázta a slotaféle magyarellességet.
Čaplovič egy október 16-i TV adásban azt mondta Trianonról és az autonómiáról szólót az Esti téma című vitaműsorban: "EÚ-ban vagyunk és bármiféle mérlegelése az autonómiának, az EÚ-ra nézve romboló hatással van és az egyes államok szétverését jelentené. Mi tudjuk, hogy az autonómia egy lépcsőfok az elszakadás előtt, gyakorlati tapasztalataink vannak ezen a téren, pl Koszovónak megvolt a saját politikai autonómiája. Ez egy érzékeny téma, Szlovákia egy szuverén állam. Akkor amikor Magyarország és Szlovákia is az EÚ tagjai, nem kell tovább és tovább diverzifikálni (megosztani, szétteríteni) és nem kell riogatni, egyes politikusoknak érdekük, hogy ezt tegyék, mert másfajta agendával nem rendelkeznek. és akkor beszélgetnek és inkább létrehozni olyan feltételeket, amire a polgároknak szükségük van ténylegesen a kevert nyelvterületeken. A polgárokat ezek a témák nem izgatják, őket csakis az anyagi megélhetésükkel foglalkoznak, nem kell őket nyomorgatni ezekkel a témákkal. Azért kell hagyni bizonyos teret arra, hogy az egyes etnikumok megtarthassák az identitásukat, például Kelet-Szlovákiában, milyen szépen élnek a különböző kulturák egymás mellett, hisz az EÚ azért olyan gazdag, mert minden nép kultúráját képviseli."

Micsoda kétszinüség, mikor mint polgár leveletírtam neki, mégcsak válaszra sem méltatott,a hozzá eljuttatott autonómiá-tervezetemre mégcsak nem reagált, de amikor a DFÖT-öt létreakartuk hozni, Slota után levadabbul ő kiabált, irredentizmussal, revizionizmussal és az ország szétzilálásával vádolt meg minket, valamint és nyomást gyakorolt Belügyminisztérium alkalmazottjaira, azzal hogy nyilvánosan kijelentette, reméli, hogy nem leszünk bejegyeztetve. Milyen érdekes, az elutasítási BM-s döntésben pontosan ezek az okok is szerepeltek.

Čaplovič szerint: "KMKF: nemzetközi jogot sért, Szlovákia szuverenitását veszélyezteti " - tegnapi prlamenti vitában mondta.
Továbba a felvidek.ma nyomán: "Čaplovič kifogásolta, hogy a KMKF április 22-én a lehetséges autonómiaformák kidolgozására szólította fel a magyar kormányt, párhuzamosan pedig arra kérte, lépjen fel a szlovák közoktatási törvény nemzeti kisebbségeket diszkrimináló törekvései ellen. Ezzel az MKP képviselői megsértik a szlovákiai törvényeket és nemzetközi jogokat, az Országgyűlés és a magyar kormány pedig beavatkozik Szlovákia belügyeibe. Čaplovič kifejtette aggodalmát, hogy bár egyelőre csak politikai fórum a KMKF, de akár nemzetközi jogi intézménnyé is kinőheti magát. Čaplovič elmondta: önrendelkezési joga csak a nemzetnek van, nem a nemzetiségnek. Kollektív jogokat Európában csak Magyarország szorgalmaz, pedig a magyar kisebbség kollektív jogainak elismerését a szlovák-magyar alapszerződés is kizárja., sőt az október elején kiadott bolzanói ajánlás is, amelyet az EBESZ főbiztosa dolgoztatott ki. Szerinte az MKP a szlovák nemzetállami érdekek ellen dolgozik már a magyar státustörvény óta, tehát az MKP képviselőinek tevékenysége folyamatként fogható fel."

Micsoda álszent viselkedés Čaplovič részéről, nyilvánossan diszkriminálja és kollektív bűnösként és nemzetiségi hovatartozás alapján megkülönbözteti szlovákiai polgárokat. Mi nem vagyunk nemzetiség, mi nemzetrész vagyunk. Nemzetiség nincs csak nemzetiségű van. Tehát minden magyar nemzetiségű a magyar nemzet része és minden szlovák nemzetiségű a szlovák nemzet része. A régi személyazonossági igazolványban létezett egy olyan bejegyzés, ahol minden polgárnak nemzetisége volt.
Národnosť - nemzetiség: slovenská - szlovák, maďarská - magyar.

Szlovákiában a törvény a rossz oldalon áll!!!

A szlovák politikusok, Dél-Szlovákia kiéheztetésére törekednek, minden lényeges beruházás, pénz Közép- és Észak Szlovákiába vándorol. Létezik egy stratégiai dokumentum, amiben le van írva, hogy Dél-Szlovákiába nem telepíthetnek stratégiai jellegű vállalatokat és a meglévő természeti kincseink elrablására, elherdálására törekednek.

Itt a bizonyíték rá:
Egy olvasói kérdésre ( Pravda):
"Nem lenne előnyösebb a maradék szlovák területek érdekében megadni az autonómiát Csallóköznek vagy a függetlenséget?"

Čaplovič: "A Csallóközért keményen harcoltunk a Cseszko-Szlovenszko létrejöttekor és nemcsak Benes és Masaryk, hanem a győztes nagyhatalmak is ezt akarták. Stratégiai okokból kifolyólag nagy hiba lenne, mert Csallóközben és Svájcban találhatóak Európa legnagyobb földalatti ivóvíz készletei, ahogyan tudom a kőolajt nemsokára felváltja, mint stratégiai nyersanyagot a víz."


Čaplovič nyiltan bevallotta, hogy Csallóköz kizsákmányolására, kifosztására törekszik, továbbra is diszkriminálni és meglopni akarják az itt élő polgárokat, legyenek azok, magyarok, szlovákok, vagy romák. A milliárdokat érő gazdag ívóvíz lelőhelyeinkből nem az itt élő népek gazdagodnának, hanem az északi szlovákok, nem a romák életkörülményeit, esélyegyenlőségükre költenénk el a vizünk eladásából majd befolyó milliárdokat, hanem a szlotafélék gazdagoknának, nyomorgatnának minket tovább.

Ezt akarjuk?

Moderátor TV-s adás Trianonról: Wilson konfederációt akart Nagy-Magyarország területén, ő kategórikusan az ellen volt, hogy nemzetállamok jöjjenek létre, az angol miniszerelnök is ezt akarta, inkább a wilsoni elvekkel szimpatizált. Az ő külügyminisztere ellenben ez ellen volt és főleg a franciák voltak az ellen, hogy a londoni és a párizsi előzetes komissziói javaslatok után megváltoztassák azokat az elveket, amelyek szerint a határokat megállapították.

Čaplovič: "Én egy kicsit más szemszögből közelíteném meg ezt a problematikát, hogy az emberek is jobban megértsék. Itt egy dokumentum, ott egy dokumentum, meg kell mondani világosan, ki veszítette el az első világháborút és a győztes nagyhatalmaknak nem volt szükségük az Osztrák-Magyar Monarchiára. Másodsorban melyik állam állt a nyugati hatalmak oldalára, főleg a csehszlovák légió, az ellenállás és ez minden részese volt annak a döntésnek, a magyarok végig a nyugati hatalmakkal ellenoldalon álltak. Az a baj, hogy a magyar politikusok nem akarják elismerni, hogy elvesztettek két világháborút és győztesek szeretnének lenni és a történelem kerekét a trianon előtti időszakba szeretnék visszaforgatni. Végérvényesen az 1938-as a Hitlerrel történő együttműködés, a határok eredeti visszaállítása, majd megint elvesztették a háborút, így írják a történelmet, és a történelmet a győztesek írják, ez így történt más régiókban is. A magyarok próbálkoztak az autonómiákkal, de már késő volt, így létrejött Cseszko-Szlovenszko."

Nagyon igaz, amit TV-ben mondott a győztesek mindent visznek, csak kik voltak Trianon után a győztesek, ki követelte olyan vehemens módon a mai határokat, Csallóközt, Felvidék éléskamráját, a csehek főhazudozója, Benes. Szlovákia nem nyert háborút, tehát sohasem volt győztes, tehát ez az állítása egy kicsit sántít. Szlovákia csak 1993 óta létezik, jaj igen még volt tisói fasiszta bábállam, ahol már 1940-től volt egy zsidóellenes törvény és 70 ezer zsidót eladtak pénzért Hitlernek, a haláltáborokba internálták őket, ebben az értelemben a második világháborúban Szlovákia szintén a vesztesek oldalán volt. Csaplovics úr én a maga helyében csöndbe lennék és egy háborút, sem vesztest nem emlegetnék. Csak Benesnek köszönhetik, aki megoldotta, hogy hogyan kell egy vesztesből győztest fabrikálni, vagyis megvette a szlovákokat, egyúttal becsapta őket is, a győztesek oldalára való besorolás ára, az önállóság újboli feladása lett. Önálló Szlovákia helyett, cseh gyarmattá vált. Trianon előtt Magyarország felajánlotta a szlovákoknak a magas szintű autonómiát, ezt a szlovákok nem fogadták el, Túrócszentmártonban 1918 októberi kiáltványukban inkább Csehországhoz csatlakoztak.

Ma már nem elég szorványkonferenciákon konstatálni, hogy valami nincs rendben és közben lassan de biztosan elveszünk, ma már kevés azt hangoztatni, hogy tenni kéne valamit, majd gyáván csöndben meghunyászkodunk. Eljött a tettek és a bátor kiállások ideje. Aki ezt nem tudatosítja, vagy nem látja, vagy szándékosan mást mond, másképpen cselekszik, az a saját megmaradási jövőjéről mond le, jogos jussáról. Mi itt élünk ezer éve, itt éltek szüleink, nagyapáink, azt szeretnénk, hogy a mi gyerekeink is itt éljenek, ne legyünk diszkriminálva és asszimilálva. Ne olyanok döntsenek helyettünk, akik nem tudják mi jó nekünk és ne beszéljenek bele, hogy a saját konyhánkban, a saját főztünket, hogyan szeretnénk - a saját szájízünk szerint - megfőzni. Ne egy liptói szlovák akarjon minket meggyőzni arról, hogy a komárominak a brindzás haluska a legjobb étel, akkor ha a komáromi magyarnak a nokedlis tejfölös csibepörkölt izlik. Majd mi megcsináljuk a mi iskolarendszerünket, majd mi saját kulturánkat eligazgassuk és a szlovákot is megtanítattjuk a magyar diákkal, mint idegen nyelvet és még többletórákra sem lesz szükségünk, azt inkább az anyanyelvi oktatásra fordítjuk.
Mi kell ehhez? Az a közeg, ami az azonos jogok elvén jön létre, a KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIA AZONOS JOGOKKAL, ahol minden polgára Szlovákiának azonos jogokat élvez, nem lesz diszkrimináció, megkülönböztetés és asszimiláció, ahol mindenki saját maga döntheti el, az esélyegyenlőség szabálya szerint, hogy magyarnak, szlovának, romának, vagy másnak tartja magát, a jogegyenlőség alkotmányos elveiből kiindulva. Ezt hívják demokráciának és a békés együttélés alappillére is csak ez lehet.

forrás: CA

A gyűlöletnek csak a szeretet vethet véget. (Buddha)

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona