Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

EGYÜTT HATÉKONYABBAK LENNÉNK!

2009. január 23.
Együtt hatékonyabbak lennénk
Rácz Szabó László válasza Pásztor Istvánnak a VMSZ január 17-ei közleménye kapcsán

Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőjének címzett levéllel válaszolt a VMSZ a zentai tanácskotzással kapcsolatos közleményére.

Tisztelt Pásztor István Elnök Úr!
Ágoston Andrást követően Önök is megtámadták a 2009-01-17-én Zentára szervezett tanácskozást - amely nyitott volt minden magyar párt és civil szervezet számára – majd mindenki mást kirekesztve 2009-01-20-án a VMDP és a VMSZ ellentanácskozást szervezett. Nem lett volna helyesebb, ha inkább elfogadták volna a zentai meghívást, majd közösen támogattuk volna az Önök beadványát? Őszintén sajnálom, hogy nem tudják levetkőzni a sértődöttségüket és a félelmeiket.
Következésképpen - ahogyan Önök is fogalmaztak - vizet prédikálnak és bort isznak. Összefogást hirdetnek, de azon dolgoznak, hogyan lehet mások elgondolásait szétverni.
Azzal vádaskodnak, hogy Zentán poénszerző tanácskozást hívtunk össze. Ezt az elképzelést mire alapozzák, amikor a zentai tanácskozás nem a pártok, a szervezetek, az egyének hasznáról szólt, hanem csak a magyar közösség érdekvédelméről? Ezzel szemben, ugyanez nem mondható el arról a 2008 május elejei „magyar összefogásról”, a Magyar Koalícióról, amely valóban csak politikai haszonszerző választási propagandafogás volt, hiszen egy nappal sem élte túl a választások végét.
Nem kívánok a VMSZ közleményének mindegyik támadásával foglalkozni, közülük egyet azonban hadd tegyek a helyére. Szűkszavúan kijelentik, hogy az MPSZ „vizet prédikál és bort iszik, mert 2008-12-29-én az MPSZ két adai önkormányzati képviselője, nem támogatta a javaslatot, hogy Ada Község Képviselő-testülete napirendre tűzze az igazságügyi törvénycsomaggal kapcsolatos ajánlás megvitatását”. Az Önök által leírt féligazság - amely sokak szerint a legjobb hazugság – elhallgatja azt a fontos körülményt, hogy az MPSZ tanácsnokai azért döntöttek így, mert ekkorra már értelmetlenné vált ez a fajta „megoldáskeresés”.
Lássuk a teljes képet:
2008-12-04-én az MPSZ írásban javasolta a zentai önkormányzatnak, hogy a Községi Tanács és a Községi Képviselő-testület sürgősségi eljárással, határozatban követelje Szerbia parlamentjétől, hogy Ada, Zenta, Magyarkanizsa és Csóka az új törvényben rögzítve alkossanak egy bírósági körzetet.
2008-12-10-én a Magyar Koalició (VMSZ, VMDP, VMDK), a Demkrata Párt és a G17 Plusz alkotta zentai helyi hatalom VMSZ-es polgármestere írásban utasította el a javaslatot, azzal indokolva, hogy már késő van megtenni ezt a lépést.
2008-12-22-én az MPSZ javaslata mégiscsak a KKT napirendjére került, de most már a hatalmi koalíció javaslataként. Érdekes fordulat, hogy ami elkésett volt 4-én az MPSZ részéről az 18 nappal később már aktuális lett a hatalmi koalíció javaslataként. Ez sem számít politikai haszonszerzésnek? Mindennek dacára az MPSZ megszavazta a napirendi pontban szereplő javaslatot, mert bennünket nem a sértődöttség vezérel, hanem a céltudatosság.
2008-12-23-án a szerbiai parlament megszavazta a magyarellenes törvényt. A VMSZ azt hirdette, hogy mindent megtesz a rossz törvénytervezet megváltoztatásáért, ugyanakkor bejelentette azt is, hogy a parlamenti döntéstől függetlenül továbbra is támogatni fogja a szerb kormányt. Elnök úr, ha Ön rálelne az ellopott autójára, akkor azt mondaná a tolvajnak, hogy ha nem adja vissza a járművet, Ön akkor is fizet neki 5 000 eurót?
2008-12-29-én, mindenről lekésve jutott eszébe az adai VMSZ-VMDP-VMDK-nak, hogy ugyanezt a kérdést ott is napirendre kellene tűzni. Úgy tűnik, egyesek szerint, minél több nap múlik el, annál kevésbé elkésett a „határozott” fellépés.
Az MPSZ viszont úgy gondolja, hogy miután a parlament megszavazta a törvényt, már értelmetlen a parlament jóindulatára számítani. Itt az ideje az alkotmánybírósághoz fordulni.
Rácz Szabó László
MPSZ elnök


CSATOLT DOKUMENTUMOK:
2008-01-17

"Vészharang-kongatás helyett munkálkodni kell"

VMSZ-KÖZLEMÉNY

A vajdasági magyar közvélemény a tájékoztatási eszközökből már értesülhetett róla, hogy a Magyar Polgári Szövetség szombaton tanácskozást szervez Zentán, amelyre meghívást kapott Becsey Zsolt EU-képviselő és Teleki Júlia, továbbá a többi magyar párt vezetője, valamint néhány civil szervezet képviselője.
,,A meghívás célja, hogy közösen megvitassunk és megegyezésre jussunk a délvidéki magyarság néhány létfontosságú kérdésében" - áll a meghívó szövegében.

Az MPSZ szerint ezek a létfontosságú kérdések a következők:
1. Becsey Zsolt EU-képviselő által felvetett kérdéskör megtárgyalása, amely szerint Szerbia majdani uniós csatlakozásának egyik előfeltétele legyen az, hogy Belgrád hivatalosan is ismerje be a titoista partizánok által 1944-45-ben a magyarországi Délvidéken elkövetett népirtást.
2. Annak a javaslatnak a megvitatása és esetleges támogatása, miszerint január 23-a legyen a vajdasági magyar népirtás emléknapja.
3. A szerbiai parlament határozata a bírósági körzetek kialakításáról a nemzeti kisebbségek, különös tekintettel a magyarság szemszögéből nézve.
,,Úgy véljük, hogy egyáltalán nem időszerűtlen megkondítani a vészharangokat'" - áll továbbá az MPSZ tanácskozásra való invitálásában.
A Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt másfél évtizedben számtalan alkalommal tanúbizonyságát adta, hogy közösségünk létfontosságú kérdéseiben bármikor kész az együttműködésre, szinte minden alkalommal és minden kérdésben maga kezdeményezte az összefogást, a párbeszédet, a közös cselekvést, s NEM KEVESET TETT IS e kérdések megoldása érdekében. Az önkormányzatokban, a tartományi és köztársasági parlamentben, az anyaországban, a nemzetközi színtéren és az élet minden területén. Aki figyelemmel kíséri tevékenységünket, meggyőződhetett erről. Ezek a közösség számára létfontosságú kérdések egytől egyig benne foglaltatnak a VMSZ és a Magyar Koalíció programjában, a mi tisztünk ezeknek a gondoknak a lépésről-lépésre történő megoldása, a délvidéki magyar közösség boldogulásának előbbre vitele. Mondanunk sem kell talán, hogy ezek a megoldások alapos felkészültséget, szakértelmet, kitartást és körültekintést igényelnek - erre pedig egy félnapos tanácskozás semmiképpen nem elegendő.
A zentai tanácskozás témájául felkínált pontok mindegyikében a VMSZ vezetői, képviselői az illetékes fórumokon idejekorán megtették a megfelelő lépéseket (lásd például a bírósági körzetek kialakításáról szóló vitában képviselőink derekas helytállása, módosítási javaslatai), a Magyar Nemzeti Tanács pedig (amelyben többségben vannak a VMSZ-esek) rég meghatározta a délvidéki
magyarság emléknapjait: ez pedig október 6-a és november 1-je, amikor az ártatlanul kivégzett délvidéki áldozatokra emlékezünk.
A VMSZ köztársasági képviselői révén kezdeményezni fogja az ártatlanul meghurcoltak, koncepciós politikai perekben elítéltek és hozzátartozóik rehabilitálását. Minden rendelkezésére álló politikai eszközét a történelmi igazságtalanságokat és sérelmeket enyhítő állami intézkedések kikényszerítésére fordítja. A Vajdasági Magyar Szövetség erre nyilvánosan is ígéretet tett 2008. november 2-án Csúrogon.
A Vajdasági Magyar Szövetség egyértelmű álláspontja, hogy vészharang-kongatás, sebtében összehívott poénszerző tanácskozás helyett eltökélten és körültekintően MUNKÁLKODNI kell a délvidéki magyar közösség ügyének előbbre vitele érdekében.
Ezt tettük eddig is, ezt tesszük ezután is.
És nem iszunk bort, miközben vizet prédikálunk, ahogyan tette ezt az MPSZ két adai önkormányzati képviselője, akik az ellen szavaztak, hogy Ada Község Képviselő-testülete napirendre tűzze az igazságügyi törvénycsomaggal kapcsolatos ajánlás megvitatását.

forrás: Vajdaság.ma

egy hozzászóló:
Bizony Pásztor uram,ami a VMSZ-EREDMÉNYEIT ILLETI, SIRALMASAN VÉRSZEGÉNYEK, NEM BESZÉLVE ÁGASTON ÚR PÁRTOCSKÁJA EREDMÉNYÉRÔL, hisz az még talán gyöngébb.Ahogy önök szórják a sódert, úgy eredményt nem nagyon lehet elérni.
Nem merülök bele a tevékenységükbe, de kijelentendô, hogy az egész egy gitegyesülethez hasonló valami.Önok persze az önteltségüktôl tovább nem akarnak tekinteni, és ebben rejlik az árulást surlódó, hangulat keltésük!!!!
Ha az önzést egy kicsit is félre tudnák tenni, akkor még eredményt is tudnának felmutatni. De ilyen fajta hozzáállásokkal csak topogunk egy helyben, sôt hátra felé haladunk mint a rák.Tudják mit, ideje ´volna felocsúdni az álmaikból, és ne tessék azt hinni, hogy a magyar nép nem tud gondolkodni.Képzeljék csak el, ha egyszer számon kérnék az önök káros tevékenykedéseiket, ami szándékos. Az más volna ha tévedésrôl lenne szó. De itt ahogyan kinéz, az egész tett szándékos!!!!HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona