Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Mose Gánán Izraelből:
"Égjenek meg a magyarok!
Hering pusztuljon el!"Van egy ember, aki képes még Slotát is túllicitálni, zsidó és Mose Gánánnak hívják. Köszönjük szépen, minden magyar nevében akik menedéket adtak minden zsidónak 1944 őszéig. Igen utánna történtek embertelenségek, ellenben addig az időpontig a magyarországi zsidóság békében élt és nem kellett, ahogyan a nyugati, ukrajnai, vagy a lengyel zsidóknak kényszermunkára, vagy haláltáborokba menniük. Igen minden nemzetnek, ahogy az egyénnek is megvan a saját keresztje. A magyarok között is voltak és sajnos mai is vannak gazemberek, árulók és kétszinű hazug politikusok, s egyének.
DE!!!
Nem lehet és nem szabad általánosítani, mert a magyaroknak is megvan a saját Holokausztjuk, erről sokat mesélhetnének azok, akiket például Felvidéken munkatáborokba küldtek, mindenüktől megfosztva sokan közüllük meghaltak, csak azért, mert a magyar nemzethez tartoztak.

Van egy nagy külömbség a zsidóság ellen elkövetett atrocitások és a magyarokkal szemben elkövetett bűncselekmények között, hogy a holokauszt kiötlőit és a végrehajtóit szigorúan megbüntették, a zsidókat pedig kárpótólták, addig a magyar holokauszt kiötlőinek Csehországban és Szlovákiában szobrokat emeltek, sőt azokat a törvényeket, a Benes dekrétumait, ami alapján a kollektív búnösséget a magyarság rovására végrehajtották, a szlovák parlament 2007-ben, törvénnyel megerősítette, lényegében újból legalizálta és ez akarva-akaratlanul is bekerül az EÚ-s jogrendbe. A zsidókat kárpótolták, a magyarok pedig továbbra is kollektív bűnösök maradtak.

Most is létezik Szlovákiában egy fasiszta kormánypárti politikus, akit Slota Ján-nak hívnak, aki legszívesebben gázkamrába küldené a magyarokat, de legalább is munkatáborokba, amit gyakorlatig meg is tehet, hisz kormánypárti politikus és a Benes dekrétumok még érvényben vannak, sőt most akar elfogadtatni a szlovák parlamentben egy olyan törvényt, aminek a segítségével, minden magyar, hacsak kiejti a száján, hogy nem ért egyett a trianoni diktátummal, mert nekünk ilyen is volt még a maguk holokausztjuk előtt, vagy megkérdőjelezi a Benes dekrétumok jogosságát becsukhassák börtönbe . Én ellenem már most folyik egy büntetőjogi eljárás, csak azért, mert békésen követeltem az Európában oly jólbevált problémamegoldó közeget az autonómiát Dél-Szlovákiában (Dél-Fölvidéken), mert állítólag az ország szétzilálására törekedtem. Tudja ez az én holokausztom, ami még ma is érvényben van, az Önét már rég eltörőlték és gondolom anyagilag is szépen kárpótolták, ezért mer ilyen aljas rágalmakkal sértegetni egész Európa védelmezőjét és Nyugat-Európa kínai falát, a magyarságot.
Mondja meg nekem és a világ melyik nyelve tud ilyeneket.

Szégyelje magát és elvárom, hogy bocsánatot kérjen az összmagyarságtól, éljenek azok az óhazában, vagy Amerikában, netántán Ausztráliában, vagy másutt a földkerekségen.


Bósza János, akinek az anyja 40 kg-os batyuval és két kisgyerekkel be volt marhavagonérozva.

2010.01.21.


Nemrégen közkinccsé tette egy Mose Gánán nevű izraeli zsidó népünknek címzett, a világhálós naplójában kitett karácsonyi üdvözletét, amelynek legbájosabb jókívánsága: „Égjenek el a magyarok!”Mose Gánán „csak” költő, sumér és magyar versek héberre fordítója, esszéíró, irodalomtörténész és a német (!) irodalom izraeli szakértője, s ahol csak tudja, mocskolja, káromolja a magyarságot.

Enikő nevű olvasónk felfedezte, hogy az izraeli Mose Gánán a világhálón már többször is össze-vissza hazudozott, gyűlöletet terjesztett a magyarságról, ezért úgy döntött, hogy magánlevélben válaszol neki, méghozzá héberül.Enikő első, rövid levele, amelyet annak nyomán írt, hogy Gánán egyik életrajzi visszaemlékezésében „felszabadításnak” nevezi Budapest szovjet megszállását. (A tegnapi gyászos évforduló miatt ez most különösen időszerű). Az alábbi levelet az ő válaszával együtt Gánán még ki merte tenni a blogjára:Mose Gánán Úrnak Sálom!

Szeretnék valamit az Ön tudomására hozni: Nekünk, magyaroknak a szovjet megszállás leigázást, a függetlenségünk elvesztését jelentette, de semmiképpen nem felszabadítást, amint ezt Ön állítja.

Ön kizárólag a saját maga, vagy a zsidók nevében beszélhet.

Egy goj BudapestrőlEnikő udvarias levelére olyan durva, megszólítás és elbúcsúzás nélküli héber nyelvű levelet írt az izraeli, amelyet minden magyarnak meg kell ismernie:Köszönet a postai küldeményért.

Ön mikor született? Nyilvánvaló, hogy 1945 után. Az emberiség rosszra és jóra születik.

Én nem beszélek a magyarok nevében, akik ismét kitűzik ruházatukra a horogkeresztet és magasra emelik az Árpád-zászlót (sic), s akik megrongálják a szovjet katona szobrát (sic!) stb. Most, miután az oroszok elhagyták Magyarországot, a magyarok ismét szabadon tüntethetnek a tereken az oroszok, zsidók vagy mások ellen, miközben újra terjed az antiszemitizmus. Én nem a magyarok nevében beszélek. S természetesen nem beszélek a népek, gulágok, politikai elnyomás és minden más rossz atyjának, Sztálinnak a nevében sem.

Bizony, én annak a maroknyi zsidónak a nevében beszélek, akik Budapesten életben maradtak, s akiket a nácik már nem tudtak elküldeni a gázkamrákba, mint az apámat és az anyámat. Én a megmenekültek nevében beszélek, akik a Budapest felé közeledő Vörös Hadsereg jóvoltából maradtak életben, s akiket Eichmann ezért már nem tudott vasúton Auschwitzba küldeni. (Ez persze nem azt jelenti, hogy nem gyalogoltatta őket Budapestről az osztrák határig, s akik közül sokan meghaltak útközben.)

Ezért tehát én a magam nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy Budapest orosz megszállása felszabadulás volt (Igen! Felszabadulás!). Engem a Vörös Hadsereg szabadított fel és meg a halálfélelemtől, az éhezéstől és a tetvektől. Kiszabadított a gettó falai közül, az óvóhelyről, ahová néhány hónapig be voltam zárva éhezés és állandó bombázás közepette.

Az oroszok jóvoltából térhettünk vissza az üres, kifosztott és fűtés nélküli lakásunkba. Január volt, esett a hó, de életben maradtunk. Ám ez nem sokat segített rajtam, mert az éhség nem csillapodott gyorsan. Amikor az Izraelbe vezető úton megérkeztünk az amerikai zónába, egy szemből jövő autóból a katonák fehér kenyereket dobáltak nekünk. De talán kijár a tisztelet annak az utcasarkon álló orosz katonának is, aki egyetlen fekete kenyeréből szeletelt és adott a körötte állóknak.

S hogy a magyarokat elnyomták az oroszok és velük szövetkezők? Nem sajnálom a magyarokat. Megérdemelték. Amúgy Európában a magyarok találták ki a zsidótörvényeket, hiszen már 1922-ben, vagy e körül bevezették. Ebben elsők voltak Európában. Persze van pró és kontra, de most ne bonyolódjunk bele az aprólékos történelmi elemzésbe.

A magyarok szerencsétlenek, vakok és kiúttalanok voltak abban politikai, történelmi helyzetben, amelybe 1938-ban, 1940-ben, vagy valamikor ebben az időszakban kerültek. Ennek ellenére, s mindent összevetve a magyarok gyilkosok voltak. A nácikkal összehasonlítva talán kis gyilkosok voltak, de a náciknál nem kisebb élvezettel és igyekezettel öltek és raboltak.

Megérdemelték mindazt, ami történt velük a háborúban. Egyszer ellátogattam a budavári Történeti Múzeumba, ahol kirakták azokat a fényképeket, amelyeken az látható, hogyan gyújtották fel a magyar katonák a falvakat Oroszországban.

Azt kívánom, hogy a magyarok égjenek meg. Nekem nem kell irgalommal viseltetnem velük szemben. Legyen egészséges.Gánán valószínűleg arra számított, hogy az ő alpári stílusú, fajgyűlölködő válaszleveléhez hasonló levelet kap. Enikő azonban higgadtan, az izraeli irodalomtörténész szándékos történelmi ferdítéseit, hazugságait, tévedéseit tényekkel alátámasztva kijavította és a magyarok elégetését kívánó megjegyzése miatt még erkölcsileg is helyretéve írta meg újabb héber nyelvű levelét. Olvasónk ezzel azt remélte, hogy a zsidó elszégyenli magát, tisztességesebb hangnemre vált és abbahagyja a magyarság szidalmazását:Gánán Úrnak Sálom!Mindössze azt szerettem volna közölni Önnel: A szovjet megszállás a magyar nép számára nem felszabadítás, hanem egy ázsiai horda általi leigázás volt. Válaszában Ön egyértelműen leszögezte, hogy a világhálós naplójában közzétett elbeszélésében nem a magyar nép nevében beszélt felszabadításról, s ezzel a közlésével valóban megnyugtatott. Ám a fent említett kérésem és történelmi megjegyzéseim Önt még nem jogosítják föl arra, hogy egy egész népet gyalázzon és elégetésre szánjon – beleértve engemet is.

S most pedig térjünk át levelének részleteire:

A mai napig nem láttam Budapest utcáin, de egész Magyarországon sem olyan embereket, akik „ruházatukra ismét kitűzik a horogkeresztet”. Ki mondta Önnek ezt az ostobaságot? A horogkereszt ugyanis egyértelműen német jelkép (És néhány galileai zsinagóga mozaikpadlójának építészeti motívuma a bizánci korszakból.) Erről ennyit.

Ami pedig az „Árpád-zászlót” , vagy pontosabban a piros-fehér Árpád-sávos zászlót illeti, az az Árpád-ház ősi jelképe. A Dávid-csillagot például a Gázai övezetben gyermekeket gyilkolászók is a ruházatukra öltik.

A „szovjet katona szobrát” a legnagyobb szívfájdalmunkra nem döntötték le, csak eltávolították róla a vörös csillagot és leöntötték fekete festékkel. Nos, Ön siratja a budapesti szovjet katona szobrát... Felteszem Önnek az igen egyszerű kérdést: Vajon Izrael Állama hajlandó lenne-e felállítani, mondjuk az ismeretlen Waffen SS-katona szobrát Tel-Aviv Dizengoff nevű terén? Mert ha nem, akkor mi jogon várják el Önök tőlünk azt, hogy szeressük az üldözőinket? Vajon a zsidók örülnének nap mint nap látni egy ilyen szobrot Tel-Avivban? Biztos vagyok benne, hogy nem.

A budapesti gettóban, a különböző védett házakban és a magyar főváros egyéb helyein nem csak „maroknyi zsidó” maradt életben – amint azt Ön állítja -, hanem zsidó források szerint is legalább 120 -150 ezer lélek. Mégis mit gondol, honnan van manapság Budapesten 120 ezer zsidó a második világháború utáni és az 1956-os forradalom idején történt nagy kivándorlás után is?

Ezek a zsidók nem „a Budapest felé közeledő Vörös Hadsereg” jóvoltából, hanem leginkább Horthy Miklós kormányzónak köszönhetően maradtak életben. Annak a Horthy Miklósnak köszönhetően, aki katonai egységeket vezényelt a budapesti gettó védelmére már 1944 nyarán, amikor a Vörös Hadsereg még nagyon messze volt Budapesttől. A nemes lelkű magyar népnek köszönhető tehát az, hogy megmaradt a budapesti gettó. Tulajdonképpen a budapesti volt az egyetlen olyan gettó a németek által katonailag megszállt országokban, amelyet nem számoltak fel. S ezért a magyar népnek köszönet jár, nem pedig gyalázkodás, káromlás, szitok, hazudozás és történelemhamisítás.

Mellesleg, az én keresztény (az Önök durva és rasszista beszédében „goj”) nagyanyám és nagynéném is átélte a bombázásokat abban az időben, ők is megtetvesedve, éhesen hagyták el az óvóhelyet és kifosztva találták a családi otthont a budapesti Teréz körúton.

Kétségtelen, hogy a magyar hadsereg okozott veszteségeket a Szovjetunió lakosságának az általa megszállt területeken a háború idején. A magyar hadsereg parancsnoksága egész biztosan azt állította, hogy a partizánok elleni tevékenység keretében tették azt, amit tettek. Az izraeli hadsereg naponta rombolja le a palesztinok házait, gyilkol gyermekeket, asszonyokat és csecsemőket. Az izraeli hadsereg parancsnoksága és a szolgálatában álló propagandagépezet azt állítja, hogy mindez a palesztin terror elleni küzdelem keretében történik... Akkor miről is van itt szó? Ám a Gázai övezetben elkövetett gyermekgyilkosságok ellenére sem érzem feljogosítva magamat, sőt még a palesztinoknak sem ajánlom azt mondani, hogy égjen el minden zsidó.

S még egy fontos dologra szeretném Önt emlékeztetni: Nekünk, magyaroknak is van rendezetlen számlánk a zsidókkal. Nem minden zsidóval, hanem csak azokkal az aljas gazemberekkel, akik 1919-ben csatlakoztak a zsidó Kun Béla, Korvin Ottó, Szamuely Tibor és zsidó társaik gyilkos osztagaihoz, s amelyek az aránylag rövid uralmuk idején félelmet keltettek a keresztény lakosság körében. Valaki talán kért már bocsánatot a magyarságtól azokért a súlyos bűntettekért, amelyeket ezek a zsidók elkövettek? Annak a „magyar” Tanácsköztársaságnak az idején, amelynek 29 kormánytagja közül 19 zsidó volt. Közlöm Önnel, hogy ezért eddig senki nem kért bocsánatot.

Nekünk, magyaroknak még mindig rendezetlen a számlánk a zsidókkal, a zsidó Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Piros László, Péter Gábor aljas tettei miatt, és az összes kínzó és gyilkos zsidó cselekedetei miatt (a „kis gyilkosok” miatt is, amint Ön írja). Azok miatt a zsidók miatt, akik tömegesen csatlakoztak a politikai rendőrség soraiba és kiszolgálták a megszálló szovjeteket. Vajon kért már a zsidók közül valaki ezért bocsánatot, vagy legalább elhatárolódott ezektől a súlyos cselekményektől? Ismét azt közlöm Önnel, hogy eddig senki nem kért bocsánatot.

S ezúttal kizárólag a múlt bűneiről beszéltem és nem a jelenről. S amint azt az ókori zsidó vallási bölcsek mondták: „Bölcs ember az utalásból is ért”.

Ennek ellenére, és a szülői házban kapott neveltetésemnek köszönhetően én sosem mondom Önnek, Uram, hogy égjen el minden zsidó... Nem Uram, én nem vagyok hajlandó lesüllyedni erre az erkölcsi szintre.

Békességet kívánva:

Enikő Budapestről
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Házsé István [ 2017-01-14 06:46 ]

Horthy Kormányzó Úr sírjára zsidók is viszik folyamatosan a virágot, de azok nem kunbélák ,rákosik unokái mint Sz PéterHázsé István [ 2017-01-14 06:25 ]

Hitlert amerikai zsidó bankárok támogatták,hogy megkapják a
franciáktól uzsora kamatukat.

A történelmet érdemes ismerni!Szántó Péter [ 2012-12-18 02:20 ]

Ami pedig az ötvenesévekben a kínzókamrákban történt, köztudott, hogy a kínzottak nagy része korábbi csendőr, esetleg tábornok volt. Tehát háborúsbűnösként közreműködtek a zsidó áldozatok megkínzásában és deportálásában. Ezen csendőrtisztek, tábornokok és kisnyilas polgárok csak jól megérdemelt büntetésüket kapták.Szántó Péter [ 2012-12-18 02:12 ]

A szovjetek igen is felszabadították hazánkat a náci uralom alól. Ez történelmi tény, amit jobb ha az agyában rögzít. 1941-ben magyarország a nácik oldalán mint agresszor megtámadta a Szovjetúniót, mérhetelen pusztítást és szenvedést okozva az orosz népnek. Ezek után nem csoda, hogy az oroszok nem örömtáncolva jöttek...Szántó Péter [ 2012-12-18 01:58 ]

Ami történt, azért igen is felelősség terheli az egész horthy csőcseléket, honvédséget, csendőrséget , államigazgatást és az akkor uralkodó magyar keresztény középosztályt. A kisnyilas mentalitás amellyel már a fehérterrorral kezdődöen módszeresen félemlítették meg a zsidó lakosságot, majd az állampolgári jogegyenlőséget megsértve kiszorították őket az egyetemekről és értelmiségi pályákról. Igen mindez már 1919-20-ban elkezdődött.Annak a Horthy Miklósnak a vezetésével, aki később büszkén írja levelében Telekinek, a másik főantiszemitának, hogy ő mármint horthy világéletében antiszemita volt zsidóval sohasem érintkezett.Szántó Péter [ 2012-12-18 01:44 ]

A horogkereszt, mint német szimbólum?? Nos a horogkereszt ősi hindu szimbólum eredetileg a négy világtájat jelképezte. De amit maga ír, hogy az mint díszítő motívum szerepel némely galileai zsinagóga mozaikján. Hát igen erre nehéz szavakat találni. Mármint arra, hogy a világtörténelem legkegyetlenebb népírtása után még valakinek van pofája, hogy leírja azt amit maga itt a horogkeresztel kapcsolatban leírt. Az emberi aljasságnak is vannak határai. És akkor még nem említettem a \"magyar holokausztot\", meg azt, hogy \"nekünk volt már egy trianonunk a maguk holokausztja előtt\".Szántó Péter [ 2012-12-18 01:28 ]

A maguk árpádsávos zászlója, amelyet mint ősi szimbólumot emlegetnek a nyilasok használták, e zászlókat lengetve gyilkoltak le emberek tízezreit és deportáltak félmillió magyar zsidó állampolgárt a haláltáborokba. Mose Gánánnak abban is igaza van, hogy 1920 őszén valóban Magyarországon fogadtak el Európában elsőként zsidótörvényeket, numerus clausus néven. Ezt megelőzően sőt helyenként még ekkor is tombolt a fehérterror. Tiszti különítmények, paramilitáris alakulatok brutális kegyetlenséggel gyilkoltak le ártatlan, a tanácsuralommal semmilyen közösséget nem vállaló embereket akiknek egyetlen "bűnük" az volt, hogy zsidók voltak.Szántó Péter [ 2012-12-18 01:13 ]

Amit maga itt leírt Enikő az tele van aljas hazugságokkal, ferdítésekkel, önellentmondásokkal. A zsidóság nagy részét, azon belül is a vidéki zsidóságot 1944 május-júniusában , tehát még horthy kormányzósága idején deportálták, a magyar csendőrség, honvédség közreműködésével. Horthy nem saját jó akaratából nem engedte a fővárosi zsidókat deportálni, hanem azért mert Roosvelt és Churchill megmondták neki, ha nem tesz valamit, akkor ő is mint háborús bűnös a bitón fogja végezni. Megjegyzem megérdemelte volna az a féreg. Az én rokonaimat is 44 májusában deportálták, a "nemes lelkü magyarnép" nagy részének cinkos és aljas közreműködésével.
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona