Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Duray megint mellébeszélt, szájkarate-bajnok

"Azt elfogadom, hogy (Orbán) el tudja képzelni az autonómiát Szlovákiában, de tudomásom szerint ezt még az MKP sem fogalmazta meg" - jegyezte meg Bugár.

2009.10.18.
Duray a rimaszombati MKP-s kongresszuson ezeket mondta:
Idézet: "Az autonómiának vannak ellenzői és támogatói is. Én a támogatók közé tartozom és nyilván úgy vélem, hogy az autonómia a demokrácia elfogadását, az autonómia elutasítása pedig a demokrácia kétségbe vonását jelenti. És mi az autonómia lényege? Az önkormányzatiság" - jelentette ki Duray Miklós.

Bósza János megjegyzése : Akkor Ön demokrácia ellenes, mert híve az autonómiának, de az autonómiáért nem tesz semmit sem, vagyis hazudozik. Ha igazán híve lenne az autonómiának, akkor kilépne az MKP-ból, amelynek a programjába nem került be az autonómia követelése.

Parameter:
Duray Miklós, alelnöki minőségében, az MKP főstratégájaként a minap az Új Szó-nak adott interjújában meglehetősen érdekes módon tett tanúbizonyságot arról, hogy a párt általa kidolgozott programja zátonyra futott.

Másrészt, egyértelműen kinyilatkoztatta, az MKP-nak mindenképpen kormányoznia kell, az ördögön kívül (Ján Slota) akárkivel. Ez az álláspont homlokegyenest ellentmond a Duray által a rendszerváltás óta képviselt értékrendnek, amelynek lényege az volt, hogy kisebbségi érdekképviselet csak ellenzékből érvényesíthető hatékonyan.

Lássuk alább Duray Új Szó-nak minap adott válaszait, amelyek konkrét bizonyítékai az első fenti állításnak. Nevezeten, hogy Duray stratégiai elképzelései zátonyra futottak. Az olvasón áll vagy bukik, hogy a Duray-féle stratégia megfeneklését miként minősíti. Két lehetséges megközelítést azonban e tekintetben nem szabadna figyelmen kívül hagyni.

Az első, hogy Durayt voltaképpen a megbízói nem veszik komolyan. Tudniillik három éven át dolgoztatták őt a párt stratégiai programján, majd amikor elkészült, mintegy kiskorúsítva a „vén bölényt“ egyszerűen ignorálták azt.

Duray pártbeli kikosarazásának második lehetséges oka az, hogy maguk a megbízók, nevezetesen a párt elnöksége, Csáky Pál elnökkel az élen, soha nem is gondolták komolyan, hogy Duray kompetens lenne az MKP stratégiai programja, az utóbbi időben olyan vehemensen hangozatott autonómia-elképzelések véleményezése tárgykörében. Sőt eszükben sincs számon kérhető stratégiai program szerint politizálni..Idézetek az Új Szó-ban október 7-én közzétett Duray-interjúból

„Új Szó: Az MKP Országos Tanácsa a hétvégén elfogadásra ajánlotta a párt stratégiai programját, melyben nem szerepel az ön által gyakran használt autonómia kifejezés, melyért önt a szlovák közvélemény nagy része elutasítja. Miért nincs a programban az autonómia szó?

Duray Mikós: Ezt a program kidolgozóitól kell megkérdezni. Nyilván nem volt szándékukban beletenni. A stratégiai tanácsnak semmi köze ehhez a programhoz.

Új Szó: Mint a párt stratégiai alelnöke nem szorgalmazta, hogy az autonómia bekerüljön a párt legfontosabb programdokumentumába?

Duray Miklós: Én átnyújtottam az elnökség minden tagjának a stratégiai tanács anyagait.

Új Szó: Azokban szerepelt az autonómia?

Duray Miklós: A jog és önkormányzat műhelye több vonatkozásban foglalkozik az autonómiaformákkal, mint lehetséges igazgatási formákkal.

Új Szó: Mennyire hiteles, ha ön autonómiáról beszél, míg pártja 20 évre írt programjából ez hiányzik. Nem lát ebben ellentmondást?

Duray Miklós: Autonómiáról lehet beszélni, mert ez egy demokratikus igazgatási forma. Az autonómiát el lehet utasítani, mint egy demokratikus igazgatási formát. Vagy lehet nem felvenni a programba.“

Aki csak egy kicsit is tájékozott Duray politikai pályáját illetően, világos számára, hogy ő volt a szlovákiai magyar politikusok közül az egyetlen, aki ez idáig a leghatározottabban képvieslte azt az álláspontot, amely szerint kissebségi érdekeket kizárólag ellenzékből lehetséges hatékonyan képviselni. Az MKP nyolc évik tartó kormányzását ezért folyamatosan fikázta. Többek között a párt elnöke, Bugár Béla elleni 2007-es pártpuccs egyik szlogenje az volt, hogy (elvtelen) kompromisszumok árán tartotta a kormánykoalícióban a pártot. Az alábbiakban tetten érhető, hogy az általa képviselt elvek, Duray számára sem számítanak szentnek. Hiszen minimum nem igen finnyás, aki a Fico-féle Smerrel és Mečiarékkal kívánkozott és kívánkozik kormányozni.

Joggal vetődhet hát fel kérdés, az MKP Duray által oly sokszor kritizált kormányzási érájával valójában nem csak az volt-e a baj, hogy Duraynak és a holdudvarába tartozóknak nem osztottak (elegendő) lapot, azaz funkciót annak idején?

Avagy emberünk egyszerűen meghasonlott és a kisebbségi érdekérvényesítés módszerei tekintetében megtagadta ez idáig hangoztatott nézeteit:

„Új Szó: Ha már a választásoknál tartunk, ön kivel tudná elképzelni a kormányzást. Az SDKÚ már jelezte, hogy a Smerrel semmiképpen sem, ezt várja el a KDH-tól is.

Duray Miklós: Nem tudok egyetérteni az ilyen kijelentésekkel. El tudom képzelni azt, hogy a választások után úgy szét lesz aprózva a politikai paletta, hogy egy nagykoalíció alakulhat ki. És akkor mit fog csinálni Dzurinda a mostani kijelentéseivel?

Új Szó: El tudja képzelni, hogy az MKP koalícióra lép a Smerrel?

Duray Miklós: El tudom képzelni, természetesen. Nincs olyan párt az SNS-en kívül, mellyel nem lehetne korrekt alapon együttműködési formát találni.

Új Szó: Tehát akár egy Smer-HZDS-MKP koalíció is elfogadható lenne – 2006-ban egy ideig reális eshetőségnek tűnt ez is.

Duray Miklós: 2006-ban a lehetőségek alapján ez lett volna az egyetlen helyes koalíció. Így lehetett volna megakadályozni, hogy az SNS bekerüljön a kormányba.“

Így állunk hát, és most már érdemes lenne talán mélyebben elgondolkodni, mire is megy ki vajon a játék a jelenlegi MKP-ban? Amelynek ideológusai, Duray Miklóssal az élükön ugyanekkor a leginkább azzal támadják a volt kollégáik által létrehozott Híd pártot, hogy a többségi pártokkal és a nemzettel történő együttműködést szorgalmazzák. Amely természetesen, tekintet nélkül arra, hogy kiknek, melyik magyar pártnak lesz lehetősége az együttműködésre, az a másik félhez igazodó kompromisszumok nélkül aligha valósulhat meg... (parameter, Újszó)

Bósza János, 2009, október 9
Duray sohasem gondolta komolyan az autonómiát. legalább is 1998-tól már nem. Ezt nem meri bevallani ezért ez a mellébeszélősdi.

Budapesten a benes konferencián azt mondta az MKP-t csak a hatalomba való visszakerülés érdekli, tehát őt is, ez pedig egyenes ellentétben van az autonómia törekvésekkel.

Másképpen mondva Duray minimálisan 11 éve hazudozik.

Könözsi-MKP, 2009, október 20
Duray Miklós már 1994 óta, tehát a Moravčík kormányban való részvételünk óta következetesen képviseli azt az álláspontot, hogy kormányra kell menni. Ami a régi ellenzékiségi tézisét illeti, azzal megelőzte a korát. Lassan kezd igaza lenni. A tótok ugyanis rájöttek, hogy nincs jobb módja a mi pacifikálásunknak, mint a kormányprogram-béklyó. Ezt fog kelleni most megtagadnunk, legalábbis minden valószinüség szerint. A régi FMK-s doktrina ugyanis látványosan csődöt mondott. Mi kaptunk egy egyetemet az EU-tagságért. Ez édes kevés. Összehasonlíthatatlanul többet profitáltak mint mi, de most már hasonlóra sincs kilátás. Dzurindáékkal sem. Új paradigmát kell felállítani, mert a mostani állapot a teljes aszimilációba visz. K. LaciJó reggelt
Bósza János, 2009, október 20

Csak az ébredés ne tartson újabb 20 évig és ne a keresésben merüljön ki az akarat, meg a duraysta stílusú megmondásban és konferenciázásban.Tudod én már nem tudok hinni, hogy majd megmondtam alapon minden megoldódik, az MKP alternatív paradigmája az lehetne, hogy nyitott szemmel és az igazmondás segítségével kezdjenek el politizálni.

Elkezdődött-e már valamifajta tudati átalakulás az MKP-ban?

Ne hinném, mert ahhoz nagyon sok MKP-s poltikusnak le kéne vonnia személyére vonatkozó konzekvenciát.

Miféle átalakulás az, ami nem képes átalakulni, a beszéd és a látszatakarat már kevés és nem jelent semmiféle paradigma változást, legalább is szerintem erre a Duray már képtelen, s rá építeni a változást pedig nagy merészség és egy lehetlen vállalkozás, ahhoz a konferenciázosdi már kevés, ahhoz valós tettekre is szükség lenne.

Duray már nem tud pozitív értelemben átalakulni, szerintem nem is akar, vagy nem mer, erre bizonyíték az eltelt 11 év, semmit nem tett le az asztalra. Csáky pedig egyszerűen rossz vezető, csak azt mondja és olyan szinten, ami a hatalmámak a megőrzését jelenti. Igazi nagy és bátorcselekedetekre képtelen, mondhatnám gyáva, sajnos erős kifejezés, de igaz. Vezetősége és tagsága pedig, hát szerényen mondva azt sem tudja mit akar és főleg mit mer meglépni. Gyáva párttal a hátunk mögött csak az asszimilációba vezet az út. Akkor egy olyen MKP, hogyan akarja stratégoáját új alapokra helyezni.

Bátor cselekedethez, igazi kihívásokra és bátor cselekedezre van szükségünk, a gyávaság még senkit sem tett naggyá, így Csákyt sem, de Duray 11 éves konferenciázásai sem segítettek a megmaradásunk útvonalán.

Az igazi célokért küzdeni szokás, az azonos jogokat egy többségi nép, így a szlovákság sem adja csakúgy alapon, azt kérni, békésen küzdeni kell értük, vállalva akár a demokrácia adta konfrontációt is.
http://www.parameter.sk/blog/parabarak/2009/10/09/durayt-kiskorusitottak-avagy-csak-meghasonlott?page=99#comment-18141


Bumm.sk fórumból:
Akkor maga demokrácia ellenes, mert híve az autonómiának, de az autonómiáért nem tesz semmit sem, vagyis hazudozik.
Ha igazán híve lenne az autonómiának, akkor kilépne az MKP-ból, aminek a programjába nem került be az autonómia követelése.
abraka
2009-10-17 16:53:41Abraka, ha úgy gondolod, hogy az MKP vezetősége (elnökség, OT, kongresszus), ill az egyes szervek többsége nem szeretne az autonómia elérésére törekedni, akkor szerintem tévedsz. Az, hogy kokrétan az autonómia szó nem került bele a programba, nem a hiányzó szándék miatt történt, más okai vannak. Ha Duray úgy gondolná, hogy a párt elutasítja az általa preferált megoldást, szerintem már megtette volna azt, amit vársz tőle, hiszen saját egyéni politizálásának valóban egy sarkkövéről van szó. Viszont egyetértek veled abban, ha arra gondoltál, hogy mihamarabb minél világosaban és konkrétabban kellene a dologról beszélni.
MaszlagMorton
2009-10-18 10:07:03


Nézd az autonómiáról nem beszélni kell, hanem békésen követelni. A többletjogokat, vagy mondhatnám az azonos jogokat nem szokás egy többségi nép részéről a kisebbségi népnek csakúgy alapon odadni, azokat kikövetelni szokás. Namárnost Duray 20 év alatt csak addig jutott el, hogy beszél róla, az MKP mégcsak beszélni sem akar, akkor hogyan gondolod azt az állításodat, hogy az MKP akarja az autonómiát. Én is sokmindent akarhatok, sokmindenben hihetek, de ha semmit nem teszek érte, akkor semmivel sem vagyok jobb, mint azok akik ellene vannak. Ha Duray csak beszélni képes az autonómiáról és semmit nem tesz annak megvalósításáért, akkor bizonyos értelemben rosszabb, mint Slota, vagy Fico, mert ők legalább egyértelműleg közlik velünk, hogy szó se lehet az autonómiáról. Figyelmedbe ajánlanám, az autonómiát, annak békés követelését egyetlen egy törvény sem tiltja, namármost amit a törvények nem tiltanak azt szabad, ez a demokrácia lényege. Ha pedig nincs tiltva, akkor nem beszélni kell róla hanem kikövetelni, küzdeni érte, mindenütt, mindenhol. A duraysta féle, emkápés zsírosbödön körüli üldögélés nem párosítható egy hathatós autonómia követeléssel, az MKP-nak és elődpártjainak volt húsz évük, hogy valamit kezdjenek magukkal, valamit tegyenek az asszimiláció ellen, saját meggazdagodásukon kívül mást nem tettek, sajnos nem is fognak, mert a gazdasági összefonódásaik a szlovák pártokkal, amiről kevesen beszélnek, ezt nem engedik meg. Ezért hülyítenek minket, néha kibökik a megmaradásunkról szóló bűvös szót, hogy ők is akarják az autonómiát, vagy valamiféle önkormányzatiságot emlegetnek, hogy ezzel minden négy évben bebiztosítsák automatikusan a szavazatainkat. Ha nem tévedek minap még Duray is azt mondta bárkivel, Slotán kívül, hajlandó kormányozni, tehát akár a magyargyűlölő Ficoval is, ez hogyan párosítható az autonómiaköveteléssel. Sehogyan sem, ezért hazugság, hogy az MKP, vagy Duray is valaha az elmúlt 10 évben akarták volne-e az autonómiát igazán.
abraka
2009-10-18 10:51:59


Az autonómiával kapcsolatban az a véleményem, hogy a legnagyobb határontúli közösség elkezdi törni az utat (Székelyföld), és ott Szlovákiához képest már elég előrehaladott a dolog, és román lakosság is jóval toleránsabb. Ha sikerül nekik (szerintem fog), belátják a többi határos országok vezetői, és társadalma, hogy működőképes dolog, és utána dominóelvszerűen fog működni. Kötve hiszem, hogy a magyar közösségek vezetői nem beszélnének erről egymással, és ne lenne erre egy megfelelő stratégiájuk. Csáky egyértelműen Orbán partnere, gondolom a stratégiájuk egymásra épül.
A jéghegy csúcsából is csak 1/9-d látszik. Az én meglátásom szerint jövőre sok minden meg fog változni, és a magyarországi belpolitikai változások a határontúli közösségekre nézve is jelentős változásokat hordoznak magukban, és ennek egy állomása Csáky megerősítése.
nemand
2009-10-18 11:01:14


Egyetértek Mortonnal ebben az esetben. Szerintem is az MKP-sok nyilvánvalóan támogatnák az autonómia minden formáját, ezt badarság megkérdőjelezni náluk. Ez a taktika része, hogy most kiírjuk a homlokunkra (lásd RMDSZ Erdélyben), vagy pedig megpróbáljuk becsempészni a hátsó ajtón. Szlovákiában a helyzet olyan, hogy az utóbbi mutatkozik hatásosabbnak. Az előzőt alkalmazta az MKP a Benes dekrétumokkal, és csak tovább rontotta a helyzetet, ezért szerintem ez most jó döntés részükről.

Duraytól számon kérni meg egyenesen baromság, hiszen ő mindig egyértelműen fogalmazott ez ügyben. De ő egy parlamenti politikus, és nem egy civil forradalmár, mint te Abraka, ezért ő másként és máskor szólalhat meg az ügyben.
Frakk
2009-10-18 11:13:13


nemand és jövőre lesznek a választások, aztán megint nagy lesz a csend, ha nem vetted volna észre ezt a játékot Orbán és a duraysta MKP is többször eljátszotta. Miféle autonómista Duary, ha a médiái diszkrimilnálják az autonómistákat.
Már nincs idő mire várni. Jövőre majd megint azt fogják mondani, hogy a kormánybakerülésünk ára az lesz, hogy sem az autonómiáról, sem a Benes dekrétumokról nem szabad beszélni. Nem ismerős szöveg ez volt 1998-ban is.

Mégegyszer az autonómiáért, a megmaradásunkért küzdeni kell, békésen követelni, nem pedig elbeszélni a lényeges dolgok felett, mellett. Ennek sajnos nincsen alternatívája.
abraka
2009-10-18 11:16:55Tudod Frakk a politikusok - tisztelet a kivételnek - nem abban kiválóak, hogy merész víziókat vázolnak fel, hanem hogy fokozatosan engednek ilyeneknek, ha azok élettel telnek meg.

Ha nem lesznek forradalmárok, nem lesznek azok akik élettel töltenék meg például Felvidéken az autonómiakövetelés jogosságát, mind a felvidéki magyarság megmaradásának az egyedüli zálogát.
abraka
2009-10-18 11:36:29


Abraka, az előző Fidesz-kormány 7 évvel ez előtt volt, itt Mo-n rengetegen erre hivatkozva ítélik el a Fideszt, 7 éve nem volt kormányon, az más kérdés, hogy - ami szerintem a legnagyobb hibája - nem csinált semmit, nem viselkedett építő ellenzékként, hanem csak sárdobálást csinált.
Nem vagyok Fidesz-párti (sőt egy pártot sem tudnék mondani, ami szimpatikus), DE szükség van egy erős parlamenti többségre, lehetőség szerint minél kevesebb pártot foglaljon magába. Menni kell! Nem pedig ülni. Szerintem retorikájában meg fog változni a dolog, ráadásul, ha meglesz a könnyített honosítás - remélem tömegesen igénylik a magyarok - hirtelen a Felvidék déli része magyar állampolgárok tulajdonában lesz. Előbb-utóbb találnak rá szabályozási metódust, hogy ezzel visszaélhessenek és Magyarországnak nagyobb befolyása legyen ezekre a vidékekre, akkor vajon nem fog engedni Fico? Az EU többszörösen bebizonyította, hogy nem képes ezekben a kérdésekben megfelelő választ adni, pontosabban semmilyen választ nem tud adni. Ráadásul az EP-ben az egyik legnagyobb frakciót maguk mögött tudhatják Orbánék. A németek is felfogják emelni a hangukat a Benes-dekrétumok miatt, és az EU megint nem tud közbeszólni, mert akármilyen szemszögből nézzük, ez hivatalos nagymérvű lopás, ami Magyarországra is vonatkozik (németek kitelepítése, bár ez szovjet nyomásra történt).

Várjuk ki a végét, és bízzunk a jóban.

Abban viszont teljesen igazad van, hogy a szlovákiai magyar fórumok szinte semmit nem hoznak le a többi határontúli magyar közösség dolgairól, pedig Erdély jelenleg nagyon tanulságos, de tudom tanácsolni, hogy a magyar értelmiség/politikai vezetők kövessék nyomon az erdélyi eseményeket. (erdely.ma, transindex.ro, kronika.ro, manna.ro stb)
nemand
2009-10-18 11:38:38


Egyben igazad van, minden változás, a pozitív változás is a nyomásgyakorláson alapszik, de pontosan ezzel van baj. Csak beszélnek és semmit nem tesznek. Nem reménykedni, hanem békésen követelni kell a jogokat, ha nincs követelés, nincs amiért Fico meghátráljon. EÚ is csak az egyértelmű beszédre képes reagálni, a félénk mellébeszélősdire nem is akar, nem is fog, minek komplikálná a saját létét alapon.
abraka
2009-10-18 11:50:24


Csakhogy jövőre már ott lesz a parlamentben a Jobbik is. Reméhetőleg kikerülhetetlen tényezőként. A Fidesz innentől kezdve nem sunnyoghat! Mert a körmére lesz nézve, ha nem lép, megteszi helyette a Jobbik és akkor a választók is látni fogják, hogy mennyi is az annyi.....
Remélhetőleg igazi nemzeti politizálás veszi kezdetét jövőre az egész Kárpát-medencében!!
Felvidék 1920
2009-10-18 13:43:10


Így legyen!!!Abraka, neked nagyon a csorodben vannak a magyarok, minden beszolasod pezseg az MKP ellenessegtol, en magam sem ertek egyet bizonyos lepeseikkel, partacsarkodasaikkal es lobbista - szemelyeskedo, hatalmi poziciokba partkonyvekkel bevalasztott egy-par fehergallerosukkal, de azt is vedd figyelembe hogy TE meg jobban szidalmazod egy legitim, parlamenti magyarnak mondott partot - add global , szoval meg vehemensebben teszed mind Slota, vagy mas fizetett anti-magyar. Teged vajon ki fizet ? A szocialis biztosito vagy az elhatalmasodott harag ?
Kapisztrán János
2009-10-18 20:13:20


Kapisztrán János az igazat leírni az sohasem lehet szidalmazás. Én csak arra hívom fel a figyelmet, mégha kritikusan is, sokatok nem tetszésére, hogy amit és ahogyan eddig az MKP viselkedett, főleg a legmagasabb szintű politikusai az így tovább nem mehet. Ez pedig nem lehet magyarellenesség. Pont fordítva, az a magyarellenes, akinek módjában áll cselekedni, de nem teszi, mert a megélhetési politizálás jobban kifizetődő. Ahhoz, hogy az ember nyitott szemmel járjon és az igazságot látva, papirosra leírja, amivel nem ért egyet, azért nem kell fizetett embernek lennie, azokat az MKP-sok között keresd. De ezt már neked nagyon sokszor leírtam, hamarabb talán éppen te vagy egy fizetett ember, mert ok nélkül és nagy rendszerességgel, itt a fórumokban azt akarod elhitetni, hogy én vagyok hunyó, pedig azok odaát vannak. Milyen érdekes, a mai napig, három és fél éve semmi kézzelfogható, ami a hazugságaidat alátámasztaná nem került elő. Vajon miért? A te fajtáddal is foglalkozok, mint negatív bajkeverőkkel a Felvidek: Autonómia, vagy Honföld Köztársaság című könyvemben, minden kendőzetlenül le lesz írva benne, hamarosan elkészül.

A bevezető itt olvasható:
( LINK )

Egyébként nem haragszom rád, mert az az ember aki a kritikát nem tudja elviselni ne politizáljon. Számomra a kritika orvosság, mégha néha kellemetlen hallani, vagy olvasni.
abraka
2009-10-18 22:01:352007 szoci kormány, ráadásul a Feri volt hatalmon
alapvetően autonómia híve vagyok, de nagyon úgy tűnik, hogy ez így nem fog menni, neked nagyon alacsony a támogatottságod
Csáky most elég magabiztos, most erősítették meg a posztján, vagyis nagyobb lehet az arca, a szlovákok az MKP lejáratására az MKP szélsőséges nacionalizmusát bizonygatják, az MKP legfontosabb dolga lenne, ha felvenné a szlovákokkal a kapcsolatot, pontosabban a szlovákok felé is kommunikálnának, és nem csak vitaműsorokban, hanem mondjuk magyar rendezvényekre meghívnák a szlovák médiumokat is, megkülönböztetett figyelemmel foglalkoznának velük, így a szlovákok egyértelműen magyarellenesek

Az autonómia kétféleképpen lehet keresztül vinni, békésen, és harcolva. A harcos megoldásnak nincs nincs nagy jövője, a békés meg csak a szlovákokkal együttműködve lehet, én nem láttam még sehol, hogy a szlovákokkal meg szeretné értetni bárki is, hogy mit jelent az autonómia.
Jelen esetben az a helyzet, hogy nektek kell nyelni.
De lassan lassan európát is mellétek lehet állítani, a szlovákok rengeteget hibáznak, és ezt jelenleg nem használjuk ki, vagy visszafelé sül el.
nemand
2009-10-18 20:34:40


Én a békés megoldásnak vagyok a híve. Nem tudom mennyire ismered a történetünket, de mi már 2007 nyarán mikor létrehoztuk a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanácsot azt mondtuk, az elkövetkező két évben más nem akrunk csinálni, csak kijárni az emberek közé és elmagyarázni, magyarnak, szlováknak az autonómia szó igazi értelmét, hogy a magyar ne féljen kimondani és a szlovák pedig ne féljen attól, hogy az autonómia után jön az elszakadás, mert mi a belső önrendelkezésnek vagyunk a hirdetői, ezt Duraynak személyesen el is mondtam,Csáky ezzel ellentétben gyáva és aljas módon nekünk esett és pl engemet szönöszös ügynöknek nevezett és az javasolta a médiáknak nézzenek utánna ki is támogat anyagilag. Ők tudták senkisem támogat minket és azt is tudták nem vagyunk szönöszös bérencek, csak a békés önrendelkezés és az azonos jogok alkotmányos jogosságát hirdetjük. Személyesen Duraynak mondtam, mi hajlandóak leszünk azt megcsinálni, amit ők mint politikusok nem tehetnek meg, csak segítsenek, hogy ki tudjunk járni az emberek közé hirdetni az autonómia jogosságát, akár csendes támogatás formájában is. Ez helyett ők megilyedtek, hogy esetleg létrejöhet itt egy olyan konkurens erő, ami a monomol helyzetüket veszélyeztethetné, tehát támogatás helyett, támadásoknak, lejáratásnak lettünk kitéve. Ez zajlik már három éve. Ma addig jutott a dolog, hogy teljesen nézeteinkkel együtt ki vagyunk tiltva, hírzárlat alá helyeztek minket, az MKP-s és a Hídas médiák is. Semmit, ami körülöttünk zajlik, rendezvényeinket mégcsak hír formájában sem hozzák le.

Igen, a szlovák politika rengeteg hibát követ el, az MKP ezt nem használja ki, sajnos tudatosan, mert a hatalomba visszakerülésük a céljuk, ami sajnos megint zsákutca lenne. Sokan pl. KP is az írja állandóan támadom az MKP-t. Nem az MKP támadom, hanem az amit nem csinálnak, pedig kéne, és azokat akik a pártot zsírosbödönnek használják, tehát a gyáva, mellébeszélősdis megélhetési politikusokat. Sajnos Csáky mostani látszat aktivitása, csak hülyítés. ez tény, aki nem ismeri fel az összefüggéseket, cselekdeteik valós célját, azok bedőlnek a szép szavaknak, de ha jobban elemezzük mindazt, amit mondanak és csinálnak, kiderül, hogy semmi új a nap alatt, nem érdekünkben akarnak politizálni, csak ott szeretnének továbbra is maradni a hatalomban, hogy a zsebeiket mégjobban megtömhessék.
Nézd én nem MKP ellenes vagyok, ha az MKP felvállalja az autonómia ügy békés kikövetelését és mindazt ami te is leírtál, én leszek az első aki felsorakozik mögé, de ehhez új arcokra, új emberekre van szüksége az MKP-nak. Ameddig ez nem így lesz, addig marad a kritika, hogy az MKP elaltatást, valamivel lehessen kompenzálni, hogy a megmaradásunk ügye ne kerülhessen mellékvágányra. Amit ide most leírtam, ezt már nagyon sokszor leírtam. Ezért egyes MKP bérencek állandóan támadnak a hazugságaikkal. De én addig fogom mondogatni és csinálni, ameddig vagy az MKP nem fog megváltozni, vagy nem jön létre egy új párt ami ténylegesen felvállalja a megmaradásunk ügyét. Nehéz és hosszú út, hosszú menetelés, de a siker el fog jönni és azt biztosan, nem a Csákysta, Duraysta és a Bugásta féléknek fogjuk majd megköszönni.
abraka
2009-10-19 10:06:07


Nézd Abraka, lehet hogy ki mentetek az emberek közé, de valamit nem csináltatok jól, különben működne a dolog. A magyarok is úgy tekintenek az autonómiára, hogy forradalom, meg háború; félnek tőle. Vagyis nem tudják, hogy miről szól, a szlovákokról meg nem is beszélve. Hogy az MKP mit reagál (vagy nem reagál), azt nem tudom, de jelenleg velük kellene tárgyalni, hogy mit szeretnének, vagy a Híddal, amelyik bejut a parlamentbe.
Ezt mindenkinek mondom:
Az autonómia nagyon fontos, Ti mondjátok meg, hová megy a pénzetek!!!!!!!!!!!!!!! Ti mondjátok meg, hogy milyen körülmények között szeretnétek élni.
Azt kell eldönteni, hogy van-e ennyi élni akarás.
nemand
2009-10-19 10:25:57Nem az, hogy valamit rosszul csináltunk, hanem nem sikerült kimenni, megszervezni, mert ennek komoly anyagi vetülete lenne, mi pedig mindezt saját zsebből nem tudjuk lefedni. Igen mi ki akarunk menni, ehhez kértük az MKP segítségét, nem segítettek. Nem nagy dologról lett volna szó, csak bizonyos propagációs anyagok elkészítéséről és utazási költségek lefedéséről. Egyébként Pogány a Szülőföldalap igazgatója is,megigérte a segítséget, de úgylátszik Duray lefújta, ugyanis ismert dolog ő Duray \\\"jobbkeze\\\". Az előadások megszervezését és lebonyolítását már vállaltuk volna önerőből. Akkor most ez hogyan is van? Ki is a hunyó? Itt a baj az MKP-val, ha valamit nem az ő szájízük szerint zajlik, azt kikiáltsák ellenségnek és magyarelleneséggel vádolják. Pl. Pogány nekem küldött egy emailt, amelyben megtagadja, hogy bármit a felvidek.ma leközöljön, mert közben ő még a felvidek.ma hírportál igazgatója is. MO-s pénzek felett bacsáskodik, mintha a sajátja lenne úgy igérget, úgy tagad meg kéréseket.
Ami pedig a legszomorúbb nemakarásukkal megfojtották a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanácsot, mert amikor az állami szervek nekünk estek (Fico, Kalinák, Gasparovics, Slota, stb), én személyesen többször kértem jogi segítséget, mégcsak nem is reagáltak a kéréseinkre. Pl. a mai napig ellenem folyik egy büntetőjogi kivizsgálás, hogy az autonómia tervezetemmel az ország szétzilálására törekszem, jogi segítséget kértem nem adták, nem válaszoltak a kérésemre.

Erre most mit mondasz?
abraka
2009-10-19 14:28:25


Szomorú. Be kell lépni az MKP-ba, vagy a Hídba és pozícióba kell kerülni, talán akkor.
Abban kell bízni, hogy ha jövőre változik a helyzet Mo-n, akkor talán nagyobb lesz a mozgásteretek.
Jobbat nem tudok mondani.
nemand
2009-10-19 14:36:04


http://www.bumm.sk/forum/34023/mkp-kongresszus-csaky-bizalmat-kapott.htmlMég nincs szöveg...
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona