Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Duray, duraysták és a civil szervezetek. (3)

2012.04.10.

Duray egy éve így vélekedett:
az MKP nagymegyeri tisztújító kongresszusán. Felszólalásában a civil társadalommal való együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra, hogy 2007-2009 között a stratégiai tanács kidolgozta a felvidéki magyarság stratégiai programját, az MKP most ezeket vegye elő.

majd így folytatta:

„Nem csak fogyunk, hanem tisztulunk is, a megtisztulási folyamattal pedig megerősödhetünk. Rendkívül fontos, hogy határozott, racionális és realista politikát fogalmazzunk meg, mert csak ilyen módon tudjuk megerősíteni az MKP-t. Ezen politika részeként az MKP-nak nyitnia kell a civil szervezetek felé”. Duray szerint az MKP számára egy olyan igazi stratégiai partner kínálkozik, amely a civil társadalmat az MKP-val való együttgondolkodásra segítheti, ez pedig a 2002 óta létező Szövetség a Közös Célokért, amely pontosan azért jött létre, hogy egy alternatív rendszert teremtsen. Szerkezetileg alkalmas és készen áll arra, hogy a párt és a civil szervezetekkel való kapcsolatot megszervezze. Duray hangsúlyozta, hogy így az MKP olyan területekre is eljuthatna, ahová önmagában egy politikai párt nem léphet be. „Ez azért is fontos, mert amit a politika elrontott, vagy amit nem tud megoldani, azt csak a civil társadalmon keresztül tudja helyrehozni vagy megtenni” - mondta Duray.
forrás: LINK - Duray: A civil társadalomra kell összpontosítani a figyelmet

Lényegében Duray egy éve kimondta, az MKP-nak be kell hengerelnie magába azokat a civil szervezeteket, amelyek hajlandóak az ő elképzelései szerint a hallgatólagos politizálást folytatni, vagyis beszélni, de semmit nem tenni a megmaradásunkért és azokat akik nem lesznek hajlandóak behódolni a neki és az ő által irányított szerzetekbe, mint pl, az EJK Komárno, azokat a szervezetek egyszerűen tönkre teszi, munkájukat ellehetetleníti, ahogyan eddig is tette, de már nem ő, hanem a talpnyaló szervezetei segítségével. Nos egy év telt el azóta mióta Duray eme kijelentései elhangzottak, azóta az idő bebizonyította Duray úr nem hajlandó egy igazi autonómia küzdelmet elindítani, mert fél, hogy ő lenne ennek a mozgalomnak az első áldozata, a hazudozásai és semmittevése okán. Inkább ott folytatja, ahol 2010-ben abbahagyta, tovább konferenciázgat, magamutogatást végezés közben a felvidéki magyarság tovább asszimilálódik.

Berényi így vélekedett Durayról 2009 júniusában:

Duray Miklós vezeti a párt Stratégiai Tanácsát, ami abban különbözik a többi tanácstól, hogy civilek is nagy számban rész vesznek a testület munkájában. Szándékozik a párt kihasználni ezt a bázist arra, hogy kidolgozza a párt jövőbeli stratégiáját?
Az alapdokumentumok már megvannak, de elfogadásuk késik, mivel májusról októberre halasztottuk a kongresszust. Ezek között vannak stratégiai és programdokumentumok, melyeket megvitatunk és el is fogadhatunk. A Stratégiai Tanács feladatát az elfogadott anyagok alapján határozhatjuk meg.

Szó volt egy általános stratégiáról is, ami eredetileg áprilisra volt ígérve. Mikorra várható ez a dokumentum?
Ezzel ugyanaz a helyzet. Az alapok már megvannak, de az elfogadás októberre várható. Tény és való, hogy ezt áprilisra ígértük, de akkor még nem számoltunk azzal, hogy ilyen komoly feszültségek keletkeznek az MKP-n belül, és mindamellett a kongresszus időpontja is változott a kilépők kérésére. Ezek a belső feszültségek nem kis energiát vittek el, és nem tették lehetővé, hogy a tényleges munkával intenzívebben foglalkozzunk. Sokkal inkább egymással foglalkoztunk, ami elég káros volt.

Berényi szerint Duray hatalma nem nagyobb, mint Bugár idejében volt

Ebből a 2009-es nyilatkozatból is kitűnik, hogy Duray fő feladata a civil szféra bedöngölése az MKP-ba, a duraysta vonal alá, akik erre hajlandóak lesznek kaphatnak támogatást, akik nem azokat ellehetetlenítik. Egyébként Duray kétszínűsége és az, hogy igazi tettei mégcsak köszönő viszonyban sincsenek a felvidéki magyarság megmaradási ügyével, erre hathatós bizonyíték a DFÖT nyíltbeszédű céljainak a megtorpedózása volt, pedig a DFÖT volt az első civil szervezet, ami nyíltan felvállalta az autonómia ügyét, amit éveken át csak Duray ágendaként ismertünk, akkor ezért is érthetetlen Duray DFÖT-t ellenes bizonyítható ténykedése, DFÖT lejáratása, annak aktivistáinak a befeketítése. Most itt részletekbe nem szívesen mennék erről már sokat írtam. Szumma-szummarum, Duraynak csak az a jó civil szervezet, amelyik az ő nemakarását és kétszínűségét elismeri és vezető szerepét a semmittevésben, támogassa azt látszattevékenységek formájában.Duray a 2011. november 29-én a SZAKC közgyűlésén elhangzott beszédéből:

Az eltelt tíz év azonban alkalmat ad a korábbi nemzetpolitikai célok újragondolására és megfontolására is. Az eredeti elgondolás nem volt hibamentes, de téves sem volt. Az ugyan kiderült, hogy pénz híján nem tudjuk a közös célok köré csoportosítani a magyar szervezeteket, de azt sem cáfolta meg senki, hogy vannak közös célok. Jelenleg a legfontosabb közös cél, a felvidéki magyarok összefogása. Az összefogás megszervezése. Ez nem csupán a magyar közösség lélekszámának fogyása miatt célérdek, hanem társadalmi állapota miatt is közös érdek.

Ezért azt javasoljuk a közgyűlésnek, hogy alakítsuk át szervezetünket. A Kaput nyissuk meg más társadalmi, civil szervezetek számára, hogy belépjenek sorainkban a közös gondolkodás kialakításának küldetésével.

forrás: Duray Miklós a Szövetség a Közös Célokért küldetéséről

majd

Duray Miklós közírót és politikust választották meg a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) civil társulás új elnökévé. A szövetség kedden Dunaszerdahelyen ünnepi közgyűlésen emlékezett meg megalakulásának 10. évfordulójáról - tájékoztatta az MTI tudósítóját Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója.

A keddi jubileumi közgyűlésen a SZAKC négy új szervezettel bővült, ezek a következők: Zoboralja Közhasznú Társulás (Nyitra), LIMES - ANAVUM Regionális Honismereti Társulás (Párkány), Egy jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés (Révkomárom) és Rákóczi Baráti Kör (Királyhelmec).
A SZAKC jubileumát Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának vezetője levélben köszöntötte, míg Szabó József tanácsos a pozsonyi Magyar Nagykövetség üdvözletét tolmácsolta. Lélfay Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója felszólalásában az alap 2012-es terveit is ismertette.
"A társulás küldetése, hogy tagszervezetei számára közös fórumot teremtsen, az irodáknak otthont adó magyar házakban és a közösségi találkozási helyeken a közösségszervező munkába bekapcsolódjon. A társulás nyitott további tagszervezetek felvételére, amelyek tevékenységükkel hasonló célokat követnek" - mondta az MTI tudósítójának Pogány Erzsébet. Leszögezte: a SZAKC legfőbb feladata a jövő évben továbbra is a tájékoztató irodahálózat működtetése, EU-s források felhasználásával hálózatépítés, régiófejlesztés a szlovák-magyar határ menti együttműködés segítése, a nemzeti identitást erősítő programok folytatása, valamint a Felvidék Ma hírportál működtetése.

Duray a tízéves Szövetség a Közös Célokért új elnöke

Duray úr nagyon ingoványos talajra lépett, mert saját 22. év alatt elkövetett hibáit nem beismerve, másokat hibáztatva, magyarországi adófizetők pénzén a felvidéki civil szervezeteket megpróbálja bedarálni a már bizonyítottan rosszul vezetett és kivitelezett SZAKC-ba. Aminek elnőke lett novemberben, kineveztette magát elnöknek, ahová bejutást csak olyan civil szervezetek kaphatnak akik behódolnak az ő rossz irányba vezető különutas és önfejű politizálásának, ami a felvidéki magyarságot a szakadékba vezeti. 22. éve képtelen egy egy olyan út kijelölésére, ami nem a szakad irányába mutat, hanem a megmaradásunk felé. Mikor mi 2007-ben példát mutatva kijelöltünk egy olyan utat, ami a megmaradási szekerünket más irányba, el a szakadék széléről, a teljes asszimilációnk irányából vezette volna a felvidéki magyarságot, akkor Duray és társai a kért támogatást megtagadták tőlünk, pedig egy megvalósítható tervezettel és megoldásokkal rukkoltunk ki. Azt kérték, hogy csakis a duraysta vonalat ismerjük el, mint egyedüli megoldást (megj. semmi eredményt nem mutattak fel 22. év alatt) a felvidéki magyarság számára. Mi erre nem voltunk hajlandóak, így kegyvesztettek lettünk, mert hittünk abban, hogy a félmegoldások és a beszéd már kevés, konkrét tettekre van szükségünk, hogy a felvidéki magyarság megmaradhasson ezer éves hazájában őshonos népként. Ők a semmittevést, mi a valós megoldásokat választottuk. Kezükben lévő médiákon keresztül a munkánkat és céljainkat ellehetetlenítették, hazugságokkal lejárattak minket. Nem a slotaféle sovinisztákat támadták, tőlük féltek, hanem nekünk estek aljas rágalmak hangoztatásával.

Duray úr képtelen váltani és a megszerzett hatalmat sem képes átadni azoknak, akik nemcsak konferenciázgatni akarnak, hanem tenni is a felvidéki magyarság érdekében. A civil szervezetek maga alá való gyűrésével Duray meg akarja adni a kegyelemdöfést a felvidéki magyarságnak.

Duray Fuksz nyílt levelére így reagált, kritizálta a MVSZ-t:

Ha nem veszed zokon tőlem, nem értek egyet Veled abban, hogy a Magyarok Világszövetségében látod a megújulásunk lehetőségét. Ennek a szervezetnek soha sem ez volt a küldetése. Az 1992-ben bekövetkezett szerkezeti megújulása sem hozta a hozzá fűzött reményeket, melyek végképp eltemetődtek azzal, hogy pártpolitikai jellegű belviszályok martalékává lett. Ma ez egy periferikus civil szervezet, ami a valóság talajától elrugaszkodott jószándékú emberek gyűjtőhelye, de nem biztos, hogy csupán jó szándékú emberek által irányítva.

Még egyszer hangsúlyozom: azt, amit a politika elrontott, önmaga nem tudja helyrehozni szervezett társadalmi háttér nélkül. De csak abban a társadalmi szervezettségben bízhatunk, ami be van ágyazódva a mindennapjainkba, aminek gyökerei és léte napi, emberi kapcsolatainkkal függ össze, még akkor is, ha gyarló, ha naponta zsarolják. Mert csak az ebben a közegben felcsillanó reménysugár a hiteles, mert forrása a belső energia. Ezt lehet táplálni kívülről is, de helyettesíteni nem lehet.

Duray Miklós válasza egy Nyílt levélre - December 19-én Fuksz Sándor nyílt levelet írt Duray Miklósnak

Nos ebben a 2010 decemberében írt levelében Duray világosan megfogalmazta, csak az lehet a jó és elfogadható megoldás, út, amit mond és jár. Tehát mindenki más rosszul gondolkodik, rosszul tájékozott és ha nem azt mondja, amit Duray mond (rosszul 22.éve -bizonyított tény) az nemzetáruló és nincs helye a felvidéki magyar politikai palettán. Hát bizony a slotaféle soviniszták többet nem is akarhatnának, mert Duray 22. éves ámokfutása, rossz és magyarellenes ténykedése bizony eredményesebb volt, mint Slota magyarellenes kijelentési, rémisztgetései és uszításai.

Manapság a duraysták ott folytatják, ahol sohasem hagyták abba, tovább küzdenek az igazi autonómistákkal szemben, nem pedig inkább a sovinisztákra pazarolnák az energiájukat. Duray inkább megfojtja a felvidéki magyar civil szervezeteket is, vagy látszatmunkára, semmitmondó és eredményeket felmutatni képtelen helyzetbe sodorja őket, ahogyan tette az Együttéléssel, majd az MKP-val, ma a civil szervezeteket szeretné maga alá gyűrni.

Mikor vetünk véget Duray magyarellenes ámokfutásának, hol az a határ, ameddig ő és megélhetési elvbarátai képesek elmenni.

Mikor indul be végre már egy értelmesebb és igazi megmaradási küzdelem, de a duraysta megosztó és visszahúzó nézeteket mellőzve. Minden tenniakaró kéz előtt nyitva vannak a kapuk, elég ha a mellébeszélést az igazmondás váltja fel.

Tisztelt Dr. Duray Miklós, címzetes egyetemi docens, író (LINK, mondja mikor fogja már úgy érezni, hogy a konferenciázgatás helyett inkább az igaza szó erejével fog küzdeni a felvidéki magyarság érdekében és a magyar egységről nemcsak beszélni fog, hanem tesz is érte valamit.


Bósza János, Öregkomáromból.
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona