Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

DFÖT már 2007-ben az önrendelkezésért

2009.1.15
Idézet a vitaindító anyagból :

A Commora Aula már 2007 júliusában megfogalmazta:
A Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács létrehozásának a fő célja az, hogy vitát indítson elsősorban a felvidéki magyarság között, majd a többségi szlováksággal annak képviselőivel az autonómia valós értelmének a tisztázásához, az autonómia szó rehabilitálásának az eléréséhez. Később pedig egy olyan autonómia-tervezet kidolgozásához adjon javaslatot, ami a többségi szlovákság részére is elfogadhatóvá válik.
Commora Aula: Mindezt teljesítettük, az autonómia tervezet elkészült, egy olyan tervezet, ami kellő vita generálása után, elfogadnatóvá válik a többségi szlovákság részéről is. A vita azóta is zajlik, tehát ezt a célkitűzésünket is teljesítettük.
Teljesítettük, mert megigértük

MEGTÖRTÉNT
"A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek siketekké és vakokká válnak. Nem látják többé azt, ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog."
(Gandhi)

Dunamocson 2007.júliusában idézet a jegyzőkönyvből:
-E.M.B és H.R. javaslatára a kezdeményező bizottság közgyűlése egyhangúlag elfogadta a társulás nevét:
Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács, PT;
-E.M.B. javslatára a céljaiba foglalta az önrendelkezési jog elismertetését a Dél-Fölvidéki Nép számára is - egyhangúlag elfogadva;
-E.M.B. ismertette, hogy az önrendelkezési jog kötelezően elismert nemzetközi norma, szerepel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyeszségokmányában és a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányaiban és számtalan nemzetközi szerződés határozatban - egy tartózkodás mellett mindenki elfogadta;
- Javasló bizottság (E.M.B., G.Gy, H.R., N.Á. és F.I.) megfogalmazták a társaság céljait és tevékenységét:
1. Az önrendelkezési jog eléréséhez szükséges a népszavazás, melyben a népnek fel kell tenni a kérdéseket, milyen politikai rendszerben akar élni - két tartózkodás mellett elfogadva,
2. A társulás tevékenysége, hazai és nemzetközi fórumok, valamint az írott és az elektronikus média tájékoztatása, illetve személyes találkozók, konferenciák, szimpóziumok, segítségével,
a népszavazás és az aláírásgyűjtés szervezése - egyhangúlag elfogadva;

Közlemény

Merjünk magyarok lenni!

A 2007-es DFÖT találkozó után Geönczeöl Gyula (kezd.biz.tagja) elvitte magával a pár nappal később Erdélybe az EMI táborba, idézet G.Gy-tól, így emlékezett vissza egy évvel később az eseményekre:
Mi a nyilatkozatot Eva Maria Barki -val fogalmaztuk meg egy évvel ezelőtt Dunamocson Bósza Jánosékkal.
Javasoltam, hogy helycserés támadást hajtsunk végre, fogadjuk el Eva M.B. javaslatát az önrendelkezésről, mert mindenki mást vár.
Így a jelen lévő sajtó lesajnált minket, hogy autonómiának indult az alapitó űlés és csak önrendelkezés lett belőle.
Pár nap múlva kaptak észbe, addigra a sajtó tele lett vele.
Én átvittem nyilatkozatunkat Erdélybe az EMI táborba is és fölolvastam.
Tőkes László pedig, amikor bejutott az EU Parlamentbe, be is jelentette, hogy, ha jól emlékszem, az erdélyi magyarság önrendelkezéséért fog küzdeni.
Ezzel bejött E. Maria Barki második tippje is, ha mi bejelentjük (Dunamocson elfogadott önrendelkezési nyilatkozatot): Erdély rá fog harapni. És ez volt a lényeg. Minket eltaposnak és Erdélyből bumerangként jön vissza. Így is lett.
Ezért ragaszkodom hozzá, hogy az eredeti szereplők lépjenek ezekben a dolgokban, mert az tud újitani, aki valamit meginditott. Az élet változás és ha kizárjuk a kezdeményezőket a dolog kisiklik.
Geönczeöl Gyula

Ezt az emailt kaptam:
Tisztelt Bósza Úr!

Ön írja: "... rólunk ne nélkülünk döntsenek."
Ez a panasz is félreértésen alapulhat. A VII. Magyar Világtalálkozón az MVSZ - a 250 előadó között 150 doktori című tudós szakember előadásai mellett - KÜLDÖTT-közgyűlést is tartott. A nagyteremben 400-nál valamivel több résztvevő fért el, 15 millió nem. Mindenki tudhatja: a küldött-közgyűlés elé terjesztett javaslatokat nem EGY személy találta ki a saját tetszésére. A magyarok 62 országbeli szervezetei (ahol egyáltalán vannak, de országonként több ilyen is lehet), vívják a maguk küzdelmeit, küldötteik hozzák az értesüléseket, javaslatokat, - így érkezett el az MVSZ-be az Önök által kidolgozott javaslat is, - számomra tényleg teljesen mindegy, hogy éppen kinek hívták a javaslat hozóját, hiszen a lényeg az, hogy JÓT hozott! - tehát az önrendelkezés akaratának kinyilvánításáról szóló javaslat is. (Szerintem megnyugtató, hogy ha vannak is zászlóvivők, akik magyar-érdekű munkájuk miatt esetleg egzisztenciális gondokkal küzdenek, őket mások válthatják fel, a zászlót mások viszik tovább.)
A LÉNYEG AZ, hogy az Önök kezdeményezése CÉLBA ÉRT, mert a világ legnagyobb magyar szervezete ELFOGADTA, határozatot hozott arról, hogy célul tűzi a megvalósítását. Ennek mindnyájan együtt örülhetünk.
Én abban hiszek, hogy az ügyek ott keletkeznek és ott is dőlnek el, ahol Önök, - ki-ki a saját szülőföldjén, tartózkodási helyén a magyar ügyet felkarolja, szónokol és ír, honlapot szerkeszt és hivatalosokhoz folyamodik, tüntet és tájékoztat, egyenlő jogokat követel.
Az MVSZ nem működhetne, ha Önök mindezt nem tennék. De ha nem lenne az MVSZ, Önök kis csoportokban, szétszórtan hiába küszködnének: lám, az egyszerű magyar bajtársat kirúgják az állásából, és neki már internetre sem futja.
Tisztelettel és szeretettel:
Kincsesné Salca Mária, Budakalász

A magyar nép önrendelkezéséről szóló anyagokat Eva Maria Barki fogalmazta meg Dunamocson, az ő javaslatára lett elfogadva 2007 nyarán, majd az EMI táborban bemutatva, átvette Tőkés úr aki azt elfogadva magáévá tette és beterjesztett Brüsszelben. Ezt vették át az MVSZ-ben, majd aztán fölmutatták, megmásitva, mint a sajátjukat (Fuksz és Mihályfi). Ez az inkorrekt dolog, nem az, ha valaki más munkáját tiszteségesen tovább viszi. Mihályfi ezt írta rólam egy emailjában: "Akinek sejtelme sincs a dolgok lényegéről, csak a megbízói óhaját teljesíti, azzal nincs mit vitatkozni." Lehetséges, hogy sejtelmem sincs a dolgok lényegéről, de azt hiszem a lényegről beszélek és ez egyenlőre elég, ez a kezdet. Milyen megbízók, talán a Csáky által elhíresült beköpésére célzott, hogy szönöszös és sziszes ügynök vagyok. Igen, az ilyenek sohasem lehetnek korrekt zászlóvivők. Egyet értek Geönczöl Gyulával, hogy sohasem szabad kizárni a kezdeményezőket, mert a dolog kisiklik, ez történt, történik a dunamocsi kezdeményezőket megpróbálták kizárni és a mostani 2009-es január 10-i nyilatkozat kezdeményezői azt szeretnék elérni (vajon hol voltak ezek az emberek 2007 nyarán, miért nem jöttek el Dunamocsra, kivártak?) és elhitetni a felvidéki magyarsággal, hogy az MKP nélkül az önrendelkezés sem képzelhető el és azt szeretnék belénk sujkolni, ők azok akik éppen most és először hirdetitek meg az önrendelkezés jogát. Egy előbbi írásomban már erről írtam, hogy a január 10-i megemelékezésen mégcsak megsem említették a dunamocsi nyilatkozatot az önrendelkezésért, pedig sokkal nagyobb média visszhangja volt mint a mostani MKP-s nyilatkozatnak, sőt Pásztor a megemlékezésen úgy reagált, hogy voltak egyfajta provokatív jellegű próbálkozások. Számomra ez egy inkorrekt hozzállást jelent. Az autonómiát csak közösen, egységben lehet kikövetelni, nem pedig ki jó magyar, ki rossz magyar módra.

Egyébként ezt megelőzőleg a CSÍKSOMLYÓI NYILATKOZATHOZ
A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁG ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁRÓL
(Eva Mari Barki fogalmazta) , ennél a nyilatkozatnál megtalálható volt Fuksz úr neve is. erre ő nekem tiltakozó emailt küldött, hogy ő ehhez nem adta a nevét, ki is töröltem.
Nem kirekesztősdire, hanem igazi és kitartó politizálásra van szükség az önrendelkezésért

Az MVSZ a magyar nép önrendelkezési jogáról
2008.8.18
Alább olvasható az a nyilatkozat-tervezet, amelyet Fuksz Sándor felvidéki küldött terjesztett a Magyarok VII. Világkongresszusa elé. A szöveget 2008. augusztus 20-án véglegesítik
és végén olvasható Bósza János a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács alapító tagjának a válasznyilatkozata.
Az MVSZ a magyar nép önrendelkezési jogáról

Így jutottunk el a mostani NYILATKOZATHOZ, a kezdeményező bizottságban nincsen egyetlen egy volt DFÖT-ös, a 2007-es dunamocsiak, az önrendelkezést meghirdetők, de vannak benne MKP-sok (Csemadok mezbe öltöztetve) és MVSZ-ek, akik már egyszer inkorrekt módon elárulták és befeketítették a dunamocsi kezdeményezőket.

A mai nap folyamán ezt a nyílt levelet küldtem Petheő úrnak, komáromi MKP-s képviselőnek, egyben járási Csemadok elnöknek, aki már járt nálam többször is.

Tartalma:
Nyílt levél:
Kedves Petheő Attila

Lenne egy kérdésem ebből a mostani kezdeményezésből (az 1994-es megemlékezéskor kiadott) miért hagytatok ki és továbbra is mért hagytok ki.
Gondolom autonómia témában valamit lettem az asztalra.
Ha ti úgy képzelitek, hogy kirekesztősdis módszerekkel egy jogos autonómia-ügyet sikerre lehet vinni, akkor nagyon tévedtek. Volt rá 15 évetek (persze aki fiatalabb kevesebb). Semmit sem csináltok. Civileket akarjátok megszólítani, de csak az MKP keretein belül képzelitek el a megoldást, volt Együttélésiek és mostani MKP-sok. Nem gondoljátok ezzel a beteges gondolkodással már le kéne állni, hogy csak az MKP, csak ti vagytok jogosultak bármit is javasolni, tenni a felvidéki magyarság érdekében. Ez egy álom, saját magatokat csapjátok be, ha pedig csak a karrier építésről van szó és egyeduralomról van szó bizonyos témákban, akkor ezen változtatni kéne.

Kérdezhetek tőled valamit, az én autonómia tervezetemről fűnek-fának azt mondod megvalósíthatatlan, a te két éve általad beharangozott jobb tervezet meg van már?

Nézd hazudozással, mellébeszéléssel, csak a problémákat és a bajokat sokszorozzátok. Így ebből sohasem lesz autonómia. Azt helyett állandóan keszetbeteszel, fűnek-fának azt hireszteled, hogy sziszes ügynök vagyok, ami nem igaz ezt te is tudod, nem nevezhető korrekt dolognak. Ez helyett végre valamit el kéne kezdeni, nyitottságot hangoztattok, a polgári társulásokat akarjátok megszólítani, közben ellenpropagandát folytattok a személyem ellen, aki nem csak beszél, hanem az igazmondás segítségével nyíltan küzd és már két éve mondja azt, amit ti még ma is csak félve meritek kimondani. Nem irigykedve, mellébeszélve kell egy jogos ügyet felépíteni, sőt egy politikai karriert is nagyon nehezen lehet mások lejáratásával sikerre vinni, ezt az anyukádnak is megmondtam, amikor felkeresett, hogy hagyjam abba az autonómiázást, mert az csak neked szabad csinálnod, hisz az ő fia politikusnak született. Akkor sem értettem ezt, most sem értem miért küldted el az anyukádat hozzám. Szavahihetőségeddel épitsd a politikai karrieredet, többre jutsz vele, mint mások önzetlen munkájának a lejáratásával.
Papp Sanyi MKP-s elvbarátod szerint én örjöngök az interneten, lehetséges, de nem sunyiskodok, nem rekesztek ki senkit semi és igyekszek mindenkit elfogadni olyannak amilyen, emberi gyarlóságunkkal és hibáinkkal együtt. Te is a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatodban lenézően nyilatkoztál az autonómia tervezetemről. Én így autonómiázok, az igazmondás segítségével. Nem politaikai karrierre vágyódok, csupán az igazságot szeretném meglelni, egy igazságosabb világot szeretnék létrehozni a felvidéki magyarság részére. Ezt pedig csak közösen, egy irányban tolva az önrendelkezés szekerét, csak így lehet, csak így szabad.
Bósza János a kitagadott autonómista

Papp Sanyi kukac.sk-nak ezt küldte leközlés céljából:
Tisztelt Kukac....sem rokon, sem boldog őse nem vagyok a megszólítottak közül senkinek...nem vagyok több és nem vagyok kevesebb, mint agy szlovákiai magyar, aki naponta észleli a világot, emiben létezik...és ha tud, hát tesz azért, hogy ez világ jobb legyen....

Gondoltam megpróbálok egy levéllel - felhívással konkrét cselekvésre bírni azokat akik azért vannak pozíciókban, hogy tegyék a dolgukat....nem Bósza II vagyok, nem kész koncepcióval őrjöngök a neten (36os betűnagyságokat használva), hanem vitát (és ezáltal eredményt) szeretnék generálni, illetve minél több csatlakozót a felhívás mellé állítani...olyan alulról jövő kezdeményezés félét...hát ennyi...ha feldobjátok az oldalra a levelet, megköszönöm

Üdvözlettel
pappsanyi Kalondáról

BJ (email vége)

Kedves Pappsanyi, nem valaki ellen, hanem egy cél érdekében kell küzdeni. Lehet egyedül is, egyszerre többen, de hazugságok árán sohasem szabad, csakis az igazmondás erejével, mégha néha kellemetlen is hallani, de másképpen nem fog menni. Természetesen az igazmondást nem lehet hazugságokkal becserélni. Lehet tévedni, bizonyos dolgokat rosszul értelmezni, de tudatosan dizinformációkat terjeszteni, lejáratni a másikat valótlanságokkal azt sem szabad.
Jobb az igazat mondva örjöngeni, mint mellébeszélve hazudozni és kirekesztősdis politikát folytatni.

Várom a fejleményeket, várom az érintetteket, hogy fognak reagálni. Főleg azt várom ki és mikor fogja folytatni azt a munkát amit a dunamocsiak elkeztek, Tőkés átvett, MVSZ meghirdette, a komáromi kezdeményezők pedig papírra fektették.

Ez csak akkor lesz eredményes, ha a dunamocsiak , Tőkés és az erdélyiek, vajdaságiak, kárpátaljaiak, minden külhonba szakadt magyar egységesen fog fellépni, mindenfajta kirekesztősdi nélkül.

Legyen ez egy új kezdet

Legyünk jobbak, mint amilyenek eddig voltunk.

Úgy, hogy a
"A haragosok megbocsátanak egymásnak,
az irigy örül más szerencséjének,
a rátarti nem rázza a rongyot,
a közönyös siet segíteni."

Bósza János DFÖT-ös 2007-es dunamocsi


Autonomie für slowakischen Ungarn?
Bürgerinitiative „Südlicher Autonomierat“, dessen Gründungsversammlung am 13. und 14. Juli in der Gemeinde Moca stattfand, soll laut ihrem Initiatoren János Bósza zugunsten der Bürger im Süden der Slowakei tätig werden, ohne Berücksichtigung ihrer Nationalität.
„Für mich sind alle Bemühungen um eine Aufteilung der Slowakei auf ethnischem, Rassenoder Religionsprinzip inakzeptabel“, sagte dazu Staatspräsident Ivan Gasparovic. „Mir ist daran gelegen, dass die Slowakei erfolgreich und vertrauenswürdig ist“, erklärte der Präsident und ergänzte, dass die Slowakei ein Zivilstaat mit gleichen Rechten und Pflichten für alle ist. Er sieht keinen Grund, warum wir uns trennen sollten, denn die nationalen Minderheiten haben das Recht auf ihr Schulwesen und ihre Kultur verankert im slowakischen.

hss.de
http://www.hss.de/downloads/0707_MB_Slowakei.pdfHÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona