Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Bósza: Slota és Belousovová feljelentettek

Ennek a rám zúdított hazugságáradatnak és a készülőfélben lévő koncepciós pernek a főcélja, a megfélemlítés. Engemet nem lehet megfélemlíteni!!! Remélem az állam részéről nem fogja a családomat és az ismerőseimet semmiféle atrocitás érni.

Pontosítás: Hétfő (2008.11.3) a kihallgatásra történő beidézési papiron (rendőrségre), nem volt feltüntettve a tárgy, hogy miröl is van szó, ez is nem közvetett bizonyíték arra, hogy lerohanásos taktikáról volt szó, hátha felkészületlenül és figyelmetlenségből olyasvalamit is aláírok, ami jól jöhet az ellenem elkezdődő ügyészségi eljárásban (állam kontra Bósza). Másodsorban végig csak egy rendőr vett részt a kihallgatáson, eléggé zavarban volt, csak egy dologra akart fókuszálni, az autonómia-tervezetre. A jegyzőkönyvön pedig már két rendőr neve szerepelt. Így már logikusnak tünik, miért nem akart először kópiát adni nekem a kihallgatásról, csak amikor megmondtam, ha nem kapok kópiát, megtagadom a válaszadást. A másik gondolom utólag fogja majd aláírni, mert a kamerázással, a kihallgatás feljátszásával foglalatoskodott. (BJ)

Pontosítás: Vasárnap (2008.11.2) egy TV-s vitaműsorban Slota megerősítette hogy feljelentettek. Az ügy komoly és egy 50-es évekre emlékeztető koncepciós per van készülőben.

LINK Itt jelentette be egyenes TV-s adásban Belousovová, hogy feljelentenek

2008.10.30
Slota és Belousovová szerint Dél-Szlovákia elszakítása a célom, ezért mehetek a börtönbe

A mai napon beidéztek tanuként (egyenlőre), az ellenem beadott büntetőjogi feljelentés okánál fogva. A feljelentést Slota és Belousovová közösen adták be, azzal az indoklással, hogy
a kisebbségi, faji és etnikai alapú gyűlöletkeltés a célom, valamint a tevékenységemmel az autonómia kikiáltására és az autonómterületek Szlovákiáról történő leválasztására törekszem. Indoklásképpen azt hozták fel, hogy az autonómia-tervezetemmel, amit eljutattam az összes szlovákiai parlamenti képviselőhöz, az a célom, hogy kikiáltsam a felvidéki autonómiát, majd az autonómia területet leválasztani akarom Szlovákiáról. Még azzal indokolták, hogy a Honföldi Autonómia Tartománynak (a tervezetben) határai lennének és ezeknek a határoknak a mesgyéjén akarom az elszakadást kieszközölni.

Mikor meghallottam ezeket a vádakat, megmosolyogtatott, majd tudomásul kellett vennem a vád komoly és maga az eljárás is. Adatgyűjtés formájában már több mint fél éve tart, így nem maradt számomra semmi más, el kellett fogadnom tényként, hogy büntetőjogi eljárást indítottak ellene az ország szétzilálása címén.

A kihalgatás a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért tanács létrehozásával kapcsolatos témával kezdődött. A DFÖT-t, mint ismeretes, múlt év nyarán Dunamocson szerettük volna létrehozni, majd azt bejegyeztetni a Belügyminisztériumban. A DFÖT fő céljai között az szerepelt, hogy kimenni az emberek közé és elmagyarázni szlováknak, magyarnak egyformán, mi is az az autonómia, az önrendelkezésnek milyen formái vannak és hogy az autonómia szó nem jelenti az ország szétzilálását. A DFÖT nem lett bejegyezve, a bejegyzési kérelmünket háromszor elutasították azzal az indoklással, hogy veszélyeztetjük Szlovákia területi integritását és függetlenségét, valamint kisebbségi, faji és etnikai alapú gyűlöletkeltés a célunk. Háromszor hasonló kitalált indoklással el lettünk utasítva. Megfellebbezhettünk volna a BM döntéseket, ehhez kértük az MKP segítségét (Gál), mivelhogy nem volt saját jogászunk, nem reagáltak kéréseinkre, így anyagiak és jogász hiányában a fellebbezések elmaradtak, pedig egy alkotmánybíró az Újszónak elmondta, ha fellebbezünk nagy eséllyel az meg is nyerjük. Ha ez sikerült volna az autonómia már egy éve nem lenne tabutéma és bátran vitatkozhatnánk, békésen azt követelhetnénk.

A kivizsgálást vezető tiszt azt mondta, hogy Slota és Belousovová bizonyítékképpen az autonómia-tervezetünket hozták fel, hogy a szándékain államellenesek. Megjegyezném a tervezetben sehol nincs leírva az, hogy az országtól történő elszakadásra törekszünk, pont ellenkezőleg többször is az bele van foglalva, hogy Szlovákia határait tiszteletben tartva, csak a diszkrimináció és az asszimiláció megállítása céljából készült ez a tervezet, s mindezt az alkotmányban is megtalálható (12.fej.) jogegyenlőségre épül. "Minden ember jogban és méltóságban egyforma."

Továbbá elmondtam a kihallgatást levezető tisztnek, ha ez alkotmánysértő tevékenység, akkor most mindjárt elvihetnek bilincsbe verve, mert akkor Szlovákia nem jogállam. Válasz az volt a vádemelés még nem történt meg, még néhány adatot be kell gyűjtenie, majd konzultál a prokurátorral és akkor döntik el, hogy mi legyen.

Ha véletlenül Slota és Belousovová beadványa el lesz utasítva, akkor már az autonómia szó többé megszünik társadalmi tabunak lenni és legálisan beszélhetünk róla, kérhetjük azt és nem jelenti az ország, Szlovákia szétzilálását. Nem kell önkormányzatiságot emlegetni, hanem bátran kimonhatjuk, igenis jogunk van az autonómára, az alkotmány ezt nem tiltja, a jogegyenlőség szabálya szerint minden polgár azonos jogokkal rendelkezik. A felvidéki magyarság 85% a dolgait saját maga szeretné intézni, vagyis autonómiát akar. Egy fontos feladat továbbra is megmaradt, hogy az embereknek el kell magyarázni, az autonómia szó igazi értelmét. Ebben a fontos munkában az MKP és a Csemadok, valamint önkéntességi alapon a civil szervezetek is ki kell hogy vegyék a részüket. Főleg itt az MKP-ról van szó, végre már tiszta vizet kell önteniük a pohárba és világosan meg kell mondaniuk, egy amiről ők is beszélnek az önkormányzatiság az egyenlő autonómiával, másodsorban fel kell hogy vállalják az autonómiaügy sikeres kikövetelési folyamatát. Az alapszervezetein keresztül el kell magyarázniuk az embereknek, mi is az az autonómia, miért fontos nekünk és hogy annak kérése, békés követelése nem ellentétes a szlovák alkotmánnyal, ahogyan nem is az.

Visszatérve a kihallgatáshoz, arra a kérdésre, hogy az ország egy bizonyos területének a leválasztására töredtem-e? Az volt a válaszom, mi az önrendelkezést a jelenlegi határok tiszteletbentartása mellett képzeltük el, egy olyan területi autonómia keretein belül, ahol a polgári elvre épülve minden polgár legyen az magyar szlovák, vagy más etnikumhoz tartozó azonos alkotmányos jogokkal bírna. Az autonómia tervezetünkben is benne van a határok tiszteletben tartása. A két nép a szlovák és a magyar megbékélésére törekedtem és továbbra is erre fogok törekeni, akár az autonómián át, minden alkotmányos eszköz érvényesítésével.
Aki mást állít az nem mond igazat.


Bósza János

Kedves barátaim szükségem lenne segítségre, főleg jogi segítségre, nincsen saját jogászon, sem pénzem rá, bárki segítségét, pl egy önzetlen jogász segítségét elfogadom, mert a mai kihallgatás alapján, legalábbis nekem úgy tünik, hogy ez is egy előre lefutott téma, ahol nem az igazság fog győzedelmeskedni, hanem a gazság. Ha nem így lenne, akkor a szlovák ügyészség már réges rég visszadobta volna az egész ügyet, mert ők is tudják semmi olyasmit nem csináltam, nem is találtak semmit sem 9 hónap alatt, ami a szlovák törvényekbe ütközhetne. Egy dolgot csináltam éltem alkotmányos jogaimmal és mint polgár a saját és a közügy érdekében véleményt alkottam és a nézeteimet nemcsak szóban, hanem cselekedeteimmel is megtámogattam. Semmi olyasvalamit nem állítottam, nem mondtam, amivel bármilyen törvényt megszegtem volna, ha ez így lenne, akkor réges-rég becsuktak volna. Most hazugságok, hamis állítások és az általam sohasem kimondott szavak alapján megpróbálnak alkotmányellenesen perbe fogni. A DFÖT-öt háromszor alkotmánysértő módon nem jegyezték be, a Nomost egy hét után hamis vádak alapján megszüntették. Engemet kitalációk alapján, a múlt századbeli ötvenes évekre jellemző koncepciós perbe kényszerítenek. Magam ezt a csatát nem tudom megvívni. Amit eddig a két és fél év alatt letettem az asztalra, önzetlenül a felvidéki magyarságért tettem, emberi hibáimmal együtt. Gyakran éppen a magyarok voltak azok, akik nekem estek, igazságtalanul, bizonyítékok nélkül támadtak. Én megbocsájtok mindenkinek, de most én kérek segítséget, ha én nyerek, a felvidéki magyarság autonómia ügye is nyer, ha veszítek velem együtt odalesz az igazság is.
Ne hagyjuk, hogy megint a rossz győzedelmeskedjen. (BJ)


Citát z projektu autonómie - idézet az autonómia-tervezetből:
-Figyelembe véve, hogy a szerb szláv nemzet is hajlandó a koszovói albánoknak megadni a legmagasabb szintű területi autonómiát, Kostunica kormányfő (2006 őszén) így nevezte, olyan magasszintű jogokkal rendelkezne, ami az EÚ-ban egyetlen egy autonómia ma még nem rendelkezik, javaslatát a Pozsonyban megtartott kormányfői találkozon terjesztette be . Kostunica a területi autonómiában látja az országuk területi sérthetetlenségének a garanciáját. Ezzel Fico szlovák kormányfő is egyetértett, helyeselte azt. Ha a szerbek az autonómiában látják az országuk határainak a sérthetetlenségét és ezzel Fico kormányfő is egyetértett, akkor ez a megoldás Szlovákiára nézve is garanciát jelenthet az ország területi integritásának a védelmében és példaértékűnek kell tekinteni.
***

- Berúc do úvahy, že v roku 1937 prezident Beneš prisľubil a povedal: “Národným menšinám treba dať všetko, čo patrí k uspokojeniu ich rodných, kultúrnych a hospodárskych potrieb, aby mohli svoju kultúru a jazyk uchovať a zveľaďovať”. V Trianone sa Československo zaviazalo starať o menšinové národy a nie ich asimilovať, reslovakizovať a vyhnať ich z rodnej zeme. Aj zato, za nesplnené 87-ročné sľuby, za ich naplnenie maďarská národná menšina žiada a chce svoju spoločnú územnú autonómiu.

- Figyelembe véve azt, hogy már Benes elnök is 1937-ben megigérte és ezt mondta: "A nemzeti kisebbségeknek mindent meg kell adni, ami kielégíti az igényeiket születési, kulturális és gazdasági térem, hogy saját kulturájukat és nyelvüket megtudják tartani és gyarapítani.." Trianonban Cseszko-Szlovenszko vállalta, hogy törődni fog a kisebbségi nemzetekkel, nem fogja őket asszimilálni (szlovákok, magyarok, ruszínok, németek), reszlovakizálni (magyarokat, németeket, ruszinokat) és elűzni a szülőföldjükről (magyar, német). Ezek az igéretek már 88 éve váratnak megvalósításukra, nem lettek teljesítve, ezért a magyar nemzeti kisebbség kéri az igéretek betartását, ha Szlovákia utódállama Cseszko-Szlovenszkónak és akarja a területi autonómiát.
***
deklarujúc, že členské štáty EÚ, do ktorej na vlastnú žiadosť vstúpilo aj Slovensko, dávajúc národným menšinám, čo patrí k uspokojeniu ich rodných, kultúrnych a hospodárskych potrieb, aby mohli svoju kultúru a jazyk uchovať a zveľaďovať,
***
uvedomujúc si, že žiadne ľudské právo snažiace sa o autonómiu neporušujúce ústavu, jej neudelenie nemôže sa opierať o predpojatý názor, pretože to je v protiklade so základnými právami a ľudskými právami Ústavy Slovenskej republiky,
***
a/ uznanie regionálnej autonómie zahrnuje lojalitu voči štátu, ktorého regióny sa rozvíjajú pri rešpektovaní zvrchovanosti a územnej integrity,
***
Autonómia Juho-hornozemského autonómneho okolia (JHAO) (oblasť) nenarušuje územnú integritu Slovenska a jeho národnú zvrchovanosť, jej územná samospráva sa buduje na práve samourčenia spoločenstiev vo vnútri štátu, na princípe subsidiarity, samosprávy.
***
sme presvedčení o tom, že spoločná územná autonómia, s rovnakými právami a povinnosťami pre všetkých tam žijúcich štátnych občanov a aj pre Slovensko je výhodným riešením cestou slovensko-maďarského vyrovnania, zmierenia a s účasťou rómskeho ľudu, s uznaním jeho jazykových práv,
***
pod pojem „územnej autonómie“ sa rozumie také zriadenie vytvorené vo všeobecnosti vo vnútri zvrchovaných štátov, ktorým obyvatelia určitého regiónu dostanú širšie mocenské oprávnenia, ktoré odzrkadľujú ich špecifickú zemepisnú polohu, a ktoré ochraňujú a podporujú rozvoj ich kultúrnych a náboženských tradícií,

folyamatosan folytatom a fordítás, ahogyan az időm megengediTámogatói levelek:

Köszönök minden felajánlott segítséget!

Kerem honfitarsaimat, akik tudnak segisenek Bosza Janosnak. Elevulhetetlen erdemei vannak abban, hogy szlovakiai nemzeti kozossegek autonomiaja napi vita targya Szlovakiaban.

Elkepeszto, hogy Boszat etnikai uszitassal vadoljak mig Slotat es Belousovat nem. (N.I.)

*****

Kedves János!

A rosszban van valami jó is: Most végre mindenki megismerheti az önfeláldozó munkásságát, és autonómiatervezetét!

Segélykérő levelét máris szétküldtem a sajtóba Ausztráliáig bezárva. Akitől jogi segtítséget kaphat, az Barki Mária Éva, akinek már átküldtem az anyagát! jeleztem az ügyet természetesen Tőkés Lászlónak is.Ezen kivül átküldtem még a Morvai-Bizottságnak (jogászok) is!!!

A Jó Isten áldását kérjük munkájára, imáinkkal segíteni fogjuk
(BHJ)

***
Válaszlevél:
Kedves BHJ

Köszönöm szépen, az őszinte és bátorító levelét és egyben azt is köszönöm, hogy másoknak is elküdte az általam megfogalmazott gondolatokat, írásomat.

Sajnos a helyzet nagyon komoly, mert ha valaki egy kicsit is figyeli a felvidéki történéseket, főleg ami a politikai küzdőtéren zajlik, ott racionalitásról és törvényességről nem lehet beszélni. Mindezt a saját bőrömöm tapasztaltam, konkrétumomokkal most nem akarom untatni, mert sajnos "az igazság ott van, ahol a pénz és hatalom van".

Itt nem rólam van szó, mert én már nagyon régen rájöttem, nem az a lényeg, hogy mit mondok, mit akarok vele elérni és hogy az igazat mondom-e, hanem az a lényeges, hogy amit képviselek és mondani szeretnék valakinek az érdekszféráját mennyire csorbítaná, legyen az magyar, vagy szlovák nemzetiségű. Ha ezt a pert megnyerem, az minden felvidéki magyarnak egy új esélyt, egy új ösztönzést adhat, hogy bátran kimondhassa azt, amire a szíve mélyén gondol, hogy jogunk van a jogegyenlőségre és az ehhez szükséges autonómiára.
Az aki segíteni akar, bármikor hozzám becsöngethet és barátként fogadom és segítséget megköszönöm, de én a nézeteimmel már senkit sem fogok zaklatni, mert egy felvidéki hírportálon valaki így fogalmazott, az autonómia-tervezetemmel örjöngök a neten. Tehát azt hiszem részben igaza van, amit akartam már elmondtam, kiörjöngtem magamból. Várom, hogy becsöngessenek, ha senkisem fog becsöngetni, amit még megtehetek az ügy érdekében megteszem, ha perbe fognak megvédem magamat, akár egyedül is, s ha az erőm elhagy és a kitartásom megcsappan, akkor és csakis akkor abbahagyon.

Baráti üdvözlettel
Bósza János


Sajnos, nekem is sok tapasztalatom van az efféle gazember „igazságszolgáltatásban”. Legfontosabb: nagy hírverést csapni. Attól mindig visszahúzódnak.Szétküldtem mindenfelé a leveledet és már vannak jelentkezők. Meg fognak keresni. Átadtam az elérhetőségeidet.Még egyszer:

Most az a dolgod, hogy leveleket írjál és küldd szét minden újságnak, embernek, akiről csak tudsz.

Fordíttasd le a vádat magyarra, angolra (magyarról mi is átfordíttathatjuk angolra) és minden nyelvre. Küldjük szét azt is a világban.

Ha behívnak, kihallgatnak, zaklatnak stb. azonnal írd le és küldd szét. Az a jó, ha neveket is írsz bele. HA ezt nem bírod névszerint felvállalni, akkor elküldöd nekünk és harmadik személyben megírjuk a dolgot (vagy te már így készíted el) és mi terjesztjük. (R)


ezek kirakatperek es éppem ma mondtam B. Jánosnak Komáromban, hogy a politikai szándékot figyelje, mert a jogot hozzárendelik.

Egyelore ugyvedje nincs es a kihallgatasra szolo meghivora fel se tuntettek, miert hivtak be. (G.GY)HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona