Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Belousovová bűncselekménnyé nyilvánítaná az autonómiatörekvéseket

2009.6.23.
Attól tart Anna Belousovová, hogy Szlovákiában további olyan polgári társulások szerveződnek majd, mint a belügyminisztérium által hétfőn feloszlatott Harmonia AT. „A Szlovák Nemzeti Párt attól tart, hogy területünkön további, hasonló célokat kitűző társulás alakul, mint a Harmonia AT“, nyilatkozott újságíróknak az SNS alelnöke.

Ezért Belousovová szerint ideje elgondolkodni olyan jogszabály megalkotását, amelynek megszegése büntetőjogi felelősséggel járna – vagyis büntethetőek lennének azok, akik célzatosan veszélyeztetik az alkotmányosságot és a Szlovák Köztársaság területi egységét.

Belousovová kijelentette, a feloszlatott Harmonia AT programja nyíltan harmonizált a Fidesz politikai programjával, ezért volt elfogadhatatlan a működése. Hozzátette, efféle és hasonló társulások Budapest politikájának eszközei, „amely Nagymagyarország eszméjét igyekszik ébren tartani az emberekben“, húzta alá Belousovova.

sita/para
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2009/06/22/belousovova-buncselekmennye-nyilvanitana-az-autonomiatorekveseketAz autonómia nem Viagra, de nem is méreg!
2009, június 24 - 14:51 Barak László

Köztudott, hogy jómagam a szlovákiai magyar területi autonómiát egyrészt kivitelezhetetlen vágyálomnak tartom, másrészt ellenzem, mert arra sem tartom szakmailag felkészültnek és erkölcsileg méltónak a szlovákiai magyar közszereplői gárda javarészét, hogy komplikációk nélkül elvezessenek egy szimpla községi önkormányzatot, sőt akár gittegyletet.

Tisztelet a szabályt erősítő kivételeknek!

Arról nem is szólva, hogy a területi autonómia fogalmával jellemzően olyan gyermeteg észjárású tahók foglalkoznak mifelénk, mint amilyenek… Akik, jó esetben talán már megpróbálták elolvasni, mondjuk, az idegen szavak szótárában az autonómia szócikkét, ám vélhetően másodlagos analfabétákként nemigen érthették, ami le van oda írva. Nyilván ilyen viszonyban lehetnek egyébként a demokrácia fogalmával is, vagyis fingjuk nincsen a parlamentáris demokrácia működése és a hatalommegosztás elveiről sem. Mire alapozom vajon állításaimat? Többek között azon dokumentumokra, amelyeket e tárgykörben kiprodukáltak magukból azok, akikről az alábbiakban szó lesz. Továbbá mindazok megnyilvánulásaiból, akik azt hiszik, az autonómia épp oly árucikk, sőt csodaszer, mint teszem azt a Viagra… És minél több álló fallosznak öltöztetett szendvicsember hirdeti az utcasarkokon, annál előbb megtestesül…

Mindazonáltal vegytiszta hatalmi visszaélésnek kell minősítenem a szlovák belügyminisztérium minapi döntését, amely Szlovákia területi integritásának sérthetetlenségére hivatkozva oszlatott föl polgári társulásokat. Legutóbb a Harmonia AT elnevezésűt, mivel képviselői nyilvánosságra hoztak egy dokumentumot „Autonómia statútum tervezet“ címmel... Miután ezt megelőzően ugyanígy járt el az illetékes a Nomos regionalizmus PT elnevezésű szerveződéssel, amely ugyancsak a szlovákiai magyar területi autónómia megteremétését tűzte ki célul. Tegyük hozzá, legalább olyan dilettáns szövegkörnyezetben, mint amilyent a Harmonia AT zászlóbontói bírtak produkálni.

Igen ám, csakhogy a belügyminisztérium illetékes buzgómócsingjai egyik esetben sem arra hivatkozva hozták meg a föloszlatási verdiktet, hogy a szóban forgó polgári társulások, mintha külön e célból meghirdetett pályázatokon lettek volna kiválogatva, csupa irredenta taplót, korlátolt magánzókat, sőt néhány titkosszolgálati spiclit is begyűjtöttek. (Amire egyébként, mármint, hogy azért korlátozzák a gyülekezési szabadságot, mert netán sok hülye lehet egy rakáson, nincs is joga semmilyen állami szervnek.)

A belügyminisztériumi referensek, kérem szépen, azért oszlattak, mert a sok hülye a területi autonómia fogalmával, mint olyannal, úgymond, Szlovákia területi integritását kérdőjelezte meg…!

Mármost, ez az indoklás semmivel sem különb, vagyis legalább olyan ostobaság, mint az a sok-sok zöldség, amit a feloszlatott társulások tagjai ez idáig képesek voltak magukból kiizzadni autonómiaügyben. A különbség „csak” annyi a föloszlatott társulások és az illetékes minisztérium között, hogy míg egy demokratikus államban büntetlenül társulhatnak akár a legutolsó fajankók is – sőt, az illetékes minisztérium az alkotmány értelmében minden ehhez szükséges körülményt köteles biztosítani számukra –, egy államhatalmi szervnél semmi keresnivalójuk nincsen fajankóknak. Ugyanígy nincsen az előítéletes, különféle pártközpontokból irányított, hatalmi visszaélésekre hajlamos pártkatonáknak sem. Ellenkező esetben ugyanis a legkevésbé sem beszélhetünk demokráciáról, hanem olyan állami diktatúrával állunk szemben, amely, amint azt témánk bizonyítja, képes belebarmolni alkotmányos jogokba, azaz korlátozni pld. az állampolgári gyülekezési jogot. Csupán azért, mert ráakad néhány olyan halandóra, akik nem a hatalom szája íze szerint, az aktuális politikai kánonhoz alkalmazkodva gondolkodnak társadalmi berendezkedési formák felől…

Mindent összevetve, nevezett társaságok megszüntetésével épp olyan törvényszegést követett el az államhatalom, mint amikor védtelen futballszurkolókra támadt a rendőrség, avagy ugyanez a rendőrség asszisztált ahhoz, hogy kínai spiclik szlovák állampolgárokat inzultáljanak a nyílt színen; arról nem is beszélve, hogy némely politikusok az igazságszolgáltatási mechanizmusokkal visszaélve gazdasági szankciókkal igyekeznek megfélemlíteni a médiát. Amely tények egyértelműen bizonyítják, a szlovákiai demokráciát bizony belső féreg foga rágja, s ha idejekorán nem kezdődik el gyógyítása, maradandóan károsul, az állam minden egyes polgárával együtt…
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2009/06/24/az-autonomia-nem-viagra-de-nem-meregAutonómia és más

2009. június 24. szerda, 07:33 | Czajlik Katalin

A kínai népi demokrácia hazai bemutatkozása és Štefan Harabin főbíróvá választása mellett szinte eltörpült a hír, hogy a belügyminisztérium a héten eltörölte az autonomista Harmónia AT polgári társulást. Pedig ez a hazai demokrácia újabb ékes bizonyítéka, mely méltán felveheti a versenyt az említett másik két eseménnyel.

A belügyminisztérium indoklása szerint a társulás azzal, hogy céljai közt szerepelt az autonómia létrehozása a magyar kisebbség számára, megsértette a szlovák alkotmányt, mely szerint Szlovákia területileg egységes és oszthatatlan. Hogy a több EU-s országban létező kisebbségi autonómia miben sérti ezt az elvet, ennek magyarázatával a minisztérium adós maradt. Sajnos, az is nagyon valószínű, hogy ezt a magyarázatot nem is fogja senki számon kérni a tárcától, amint az a Bósza-féle Nomos regionalizmus eltörlésekor történt.
Pedig hasznos lenne megtudni, a minisztérium milyen jogi érvekkel támasztja alá döntését. Ellenkező esetben ugyanis fennáll a gyanú, hogy az állam egyszerűen azért szüntet be egy legálisan létrehozott és működő polgári társulást, mert annak célkitűzései nem tetszenek a vezetőinek. Ez pedig nem lenne más, mint a demokrácia egyik alappillérének, a szabad társulási jognak a durva megsértése.
Ebből a szempontból teljesen mellékes, egyetértünk-e a Harmónia AT célkitűzéseivel, vagy hitelesnek tartjuk-e annak vezetőit. A téma szempontjából az is irreleváns, hogy a szerveződés kapcsán felmerült, volt titkosszolgálatisok állnak mögötte, ami még inkább növeli a kételyeket a társulással szemben. Ez azonban más lapra tartozik. Most az a kérdés, a belügyminisztérium jogszerűen járt-e el a szervezet eltörlésekor vagy nem. S ha nem, akad-e, aki ezt szóvá teszi.
A válasz persze valószínűsíthető, tekintettel arra, hogy az autonómia kérdése tabu a hazai közbeszédben, kivéve az SNS-t, amely már elmondta a magáét az ügy kapcsán. Jellemző, hogy az MKP, melynek politikusai „kódolt” üzenetekben rendszeresen fejezik ki támogatásukat az autonómia valamely formájával (az autonómia helyett rendkívül rafinált módon az önkormányzatiság fogalmát használva) ilyen esetben hallgat, mint a sír. Hasonlóképpen a szlovák és a magyar civil szféra, de említhetnénk mondjuka KDH-t is, amelynek egyébként rendkívül liberális az álláspontja a szabad véleménynyilvánításról – például megengedné a holokauszttagadást is.
Az autonómia azonban Szlovákiában még érzékenyebb téma, aminek egyben oka és következménye az is, hogy csak a Bósza- vagy Cséfalvay-féle gyanús társaságok nyúlnak hozzá nyíltan. Ami persze tovább növeli a kételyeket a szlovák és a hazai magyar társadalom normálisan gondolkodó részében magával az autonómia fogalmával kapcsolatban, s egyesek szemében indokolhatja akár a belügyminisztérium önkényes eljárását ezen társulásokkal szemben.
Ez viszont hiba, mert az államnak csak a törvényi kereteken belül van joga beavatkozni a polgárok jogainak gyakorlásába. S ezt az elvet az önmagukat demokratikusnak nevező politikai pártoknak és civil szervezeteknek következetesen védeniük kellene, bármilyen ügyről legyen is szó.
Hozzászólások (14):

*
2009. június 24. szerda 16:15
Névtelen (nem ellenőrzött)
Szászová Pozsonyban él!
*
2009. június 24. szerda 14:48
lalos (nem ellenőrzött)
Hát én bizony szivesen
*
2009. június 24. szerda 13:22
Zuboly (nem ellenőrzött)
Az előbb az első mondatban
*
2009. június 24. szerda 13:20
Zuboly (nem ellenőrzött)
Mindenki elsiklik a
*
2009. június 24. szerda 12:06
Besenyő (nem ellenőrzött)
Tisztelt Czajlik Katalin azt

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2009/06/24/autonomia-es-mas
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:kalev [ 2009-06-24 22:29 ]

Érdekes dolog ez, hogy az autonómia sérti Szlovákia területi egységét.
Meg kell kérdezni Anna Belousovová asszonytól vajon hogyan lehetséges, hogy a finnországi és dél-tiroli autonómiák esetében sem Finnország sem Olaszország területi egységét nem sértik ezek az autonómiák?
Mennyiben más állam Szlovákia, hogy itt ez sértené a terülei egységet?
Tudom ezek naiv kérdések és erre értelmes választ sohasem fogok kapni Anna Belousovová asszonytól, de ennek ellenére megkérdezném tőle.
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona