Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Bastrnák úr hol legyen az új híd?


Bastrnák úr hol legyen az új híd?

2010.03.10.
Annak apropóján, hogy felszólítottam Bastrnák polgármester urat egy tévés vitára, ahol a komáromi ügyek kerülhettek volna terítékre, rákattintottam a honlapjára . Két dolgot szerettem volna megtudni: az egyik, hogy miért nem válaszolt a nyílt levelemre, a másik pedig, hogy mi is a jelenlegi és a következő választásokon újra induló polgármester véleménye néhány Komárom városát érintő kérdésben. Így akadtam rá az itt megtekinthető bloggbejegyzésre .

Megörültem az alkalomnak, mert hogyha már Mohamed nem megy a hegyhez, ... akkor legalább olyan formában gondoltam vele vitatkozni, hogy leírom én is az álláspontomat egy kényes és már több évtizedes témában, aztán pedig majd meglátjuk. A polgármesterünktől rengeteg öndicsőítő írást lehetett olvasni, amelyekben többek közt azt is megpróbálta megindokolni, miért a város nyugati felén, a magyarországi ipari parkkal ellentétes oldalon, a Monostori erőd mellett kell megépíteni az új Nagy-Duna-hidat. Bár rengeteg megkérdőjelezhető érv megfogalmazódott a nyugati elképzeléssel kapcsolatban, most mégsem ezekkel a magyarázatokkal foglalkoznék. Ezeket az érdeklődők, akik egy kicsit is foglalkoztak a témával, már ismerhetik. Én inkább a magam józan eszére támaszkodva megfogalmaznám a saját elképzelésemet.

Néhány idézettel indítanék. Először is egy a basti2006.sk c. honlapon megjelent levélből: "Rengeteg rosszindulatú pletyka ért minket a híd elhelyezésével kapcsolatban, pedig a szakvéleményt nem mi írtuk, hanem szakemberek. Mégis, nem szakemberek megpróbálták ezeket az elképzeléseket megtámadni. Örülök, hogy a minisztérium is hasonló eredményre jutott, így a kétkedők és a bizonytalankodók is feleletet kaptak légbőlkapott vádjaikra."

A decemberi levelében viszont ez áll. "Az új híd engedélyeztetése már a finisben járt, amikor a magyar oldal politikai változásai lelassították az eseményeket. Később a hazai „károgók”-nak köszönhetően a szlovák minisztérium bizonytalanodott el, hogy maradjon-e a nyugaton felépülő terv, esetleg át kellene tenni a hidat a város keleti felére. A tárca megrendelt egy tanulmányt, amely igazolta, hogy a mi tanulmányunk is helyes volt, így maradhatnak az eredeti elképzelések."


A második idézetből esetleg néhányunknak szemet szúrhat az, hogy Bastrnák úr már decemberben tudta, hogy mi fog abban a minisztériumi levélben állni, amit csak februárban kapott meg. Feltételezem, hogy miközben Pozsony utcáin koptatta a cipőjét a karácsonyi bevásárlási lázban, arra is jutott ideje, hogy lobbizon kissé a saját elképzelése mellett, lehetőleg még a miniszteri döntés előtt, s ígéretet kaphatott arra nézve, hogy az ő elképzelését fogják támogatni. Másképp ugyanis nem nagyon tudom magyarázni a decemberi bast2006.sk blogbejegyzést.

De hagyjuk az összeesküvés-elméletek alapján történi kombinációkat és próbáljuk meg városunk lakóinak szempontjából szemügyre venni, hogy vajon a keleti, vagy a nyugati híd volna-e nekünk, komáromiaknak megfelelőbb.

A polgármesterünk azt írja, hogy a "hazai károgókkal" ellentétben, akik az ő lejáratására törekednek, a minisztérium neki adott igazat, amit rögtön be is szándékozik bizonyítani, letéve a legnagyobb adut a komáromiak elé, miszerint a minisztériumban is az ő álláspontját osztják, mondván: "A miniszter úr levelét itt mellékelem." A link azonban valahogy kimaradt, így a minisztériumi levélben feltüntetett állásfoglalás az érdeklődők számára sajnos egyelőre nem olvasható el. Vajon miért? Legyünk korrektek, és higgyük el a polgármester úrnak, hogy abban a csatolni szándékozott levélben valóban az van, amit ő állít.

DE!!!

Eléggé meggyőző-e ez az érv ahhoz, hogy a híd tényleg ott legyen, ahol azt az említett tekintélyek akarják. Mi van akkor, ha mégsincs igazuk? Vagy esetleg tán más ropogósabb érvek is lehetnek a háttérben? Hagyjuk ezt most és induljunk ki abból, hogy csakis a városunk lakói iránti jószándék vezérelte a polgármesterünket, amikor a nyugati megoldás mellett döntött.

A kisördög azonban mégsem hagy nyugtot nekünk. Van ugyanis egy olyan mondás, hogy "a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve". Lehet valamilyen jelentése ebben az esetben is ezeknek a szavaknak? Nem is egy.

Számomra a fenti mondásnak az az értelmezése tűnik a legmeggyőzőbbnek, amikor azt úgy magyarázzák, hogy valaki rosszat akar másvalakinek, meg akarja károsítani, de nem szemből támad, hanem úgy tünteti fel magát, mintha az illető barátja lenne.

Ma itt tartunk: Van egy tervezet, amit a minisztérium is támogat. Nem tudjuk azonban, hogy ha a nyugati híd elképzelése valósulna meg, akkor az mit jelentene Komárom városának közlekedésére nézve. Amikor átmenő közlekedésről beszélünk, akkor többnyire a kamionforgalomra gondolunk. Nagyon sok fiatal már nem emlékszik arra, hogy egykor Komárom belvárosa főutcájának egyik sávját több kilométernyi hosszú kamionsor zárta el. Ennek a lehetetlen helyzetnek vetett véget az, amikor a kamionforgalom elől lezárták a komáromi Erzsébet-hidat, s így azóta nem zavarja a kamionforgalom a komáromiakat, s noha a tiltó tábla ellenére itt-ott néha még mindig átdübörög egy-két kamion a hídon, de ezek már csak egyedi esetek. A Pozsony irányából jövő kamionforgalom manapság már a medvei hídon halad át. Ami pedig az észak-déli vonalat illeti, ott Ipolyságon át vezet az út.

Játsszunk el kissé a gondolattal, hogy mi történne, ha az új híd a polgármesterünk elképzelései szerint épülne meg! Lesz egy új, komoly teherbírású, a kamionforgalom számára is alkalmas dunai híd, egy 5 km hosszú bekötőúttal a déli oldalon az M1-es autopályára, ami Budapestet Béccsel köti össze. A Pozsony irányából érkező kamionok továbbra is inkább a medvei átkelőt használnák, tehát ők ezt az új hidat nem nagyon vennék igénybe. Ellenben ami az északi-déli vonalat illeti, ami egyelőre más közelebbi út nem lévén most az ipolysági határátkelőn át vezet, az eddig azt használók nagy valószinűséggel újra Komárom irányába kezdenének el járni. A hídra azonban csak úgy tudnának feljutni, ha keresztüldübörögnének a városunkon, növelve ezzel a már ma is elég nagy hangzavart és a porfelhőt és igénybe véve, még inkább tönkretéve Komárom amúgy is eléggé megviselt és javításra szoruló úthálózatát. Számukra ugyanis Nyitra irányából ez lenne a legközelebbi út, amin el lehet jutni a magyarországi M1-es autópályára.

Ezt jelentené tehát Bastrnák úr tervének megvalósulása a város számára. Egyetértünk vele? Mi is ezt szeretnénk? Nem hinném, hogy akad oly józanul gondolkodó komáromi, aki visszasírja a hetvenes évek bolgár kamionjait, a port, a koszt, a tönkretett utakat és a már akkor is lehetetlen közlekedési viszonyokat a mai sokkal nagyobb kamionforgalommal megtetézve.

De miért lenne jobb, ha a híd az eredeti elképzelések szerint a város keleti oldalán épülne meg? Ott van a ma még kihasználatlanul álló teherpályaudvar (keleti hídra felvezető út mellett), a másik oldalon lehetne a basti által is beharangozott logisztikai központ, ide van tervezve, jóváhagyva az új észak-komáromi ipari park is és ahíd mellett lenne az új harcsási dunai kikötő. Ennek a tervét is szakemberek dolgozták ki, és nem laikusok, szakmai érvek, racionális megfontolások, és nem a magyarországi üzleti érdekkörök lobbingja befolyásolták a döntést, hogy a keleti alternatívát ajánlották a városvezetésnek és rajta keresztül nekünk polgároknak, mint legmegfelelőbbet tehát, hogy az új Duna-híd a várostól keletre Komárom és Izsa falu között épüljön meg. Néhányan még láthattuk is ezeket a tervrajzokat a városházán a 90-es évek elején. Az akkori szakemberek pontosan azzal érveltek, amire egy kis józan - nem korrumptált - paraszti ésszel mindenki képes rájönni. Azzal, hogy a kamionoknak nem kellene átdübörögniük a városunkon ahhoz, hogy a déli, magyarországi oldalra átjussanak, ha az új híd a várostól keletre épülne meg. És nem lenne se por, se kosz, se szmog, se tönkretett utak, amik Bastrnák úr és támogatói köre Komáromtól nyugatra tervezett Duna-hídjának áldásos következményei lennének számunkra. Mindössze a célirányú kamionforgalmat kellene Komáromnak fogadnia Pozsony felől és esetleg a keleti irányból is, ami pedig természetes dolog, mert az árut valahogy csak el kell juttatni a városba. Ezt mindenki elfogadja és hasznosnak tartja. Ennek a néhány kamionnak a jelenléte manapság se jelent nagy megterhelést számunkra.

Ismeretes az is, hogy amikor a hetvenes és a nyolvanas években a várostól keletre vezető híd megépítését javasolták a szakemberek a legjobb megoldásként, akkor még Dél-Komáromban nem volt ipari park. És épp ezért is tekinthető ennek a keleti hídnak a javaslata sokkal inkább részrehajlástól és a korrupció gyanújától mentesnek és a komáromi lakosok érdekeit is figyelembevevő szakmai megoldásnak. A nyugati megoldás a magyarországi lobbi hatására csak akkor jött be a képbe, amikor a dél-komáromi ipari park felépült. Ez annyira egyértelmű, hogy csak az nem látja, aki nem akarja.

Idéznék Bastrnák úr blogbejegyzéséből ( Bastrnák blog: Tisztánlátás végett ) : "Ha nem csak rövidtávon gondolkodunk, hanem a gyermekeink számára is egy élhető és fejlődő várost szeretnénk átadni, akkor szükség van az olyan projektekre, mint az új híd, vagy a Harcsáson megépülő új logisztikai központ és kikötő." (idézet vége)
Ezért is érthetetlen számomra, ha a logisztikai központ és az új kikötő is a keleti oldalra van tervezve, akkor miért a nyugati olalon fog megépülni az új híd, az egész közuti teherforgalom a kikötőből, az ipari parkból, a pályaudvarról és a logisztikai központból a városon keresztül fog vezetni, mert az elkerülő útra, sajnos a polgármesterünk pénzt nem kapott mégcsak igéret formájában sem, így az elkövetkező 20-30 évben nem fog megépülni.

Egy dolog zavaró tényező számomra, hogy a nyugati híd mellett semmi sem szól, de a keleti mellett sokminden (lásd a térképet). Ilyenkor pedig az emberben felmerül egy kérdés. Miért? Erre válaszokat pedig nem kaptunk, csak vádaskodást, mintha mi nem akarnánk egy szebb jövő elé néző Komáromot, egy új gazdasági és kulturális központot, ami már volt Komárom a XIX.században. Nagyon is akarjuk, talán jobban is és átgondoltabban is, mint a mostani városvezetés, de nem mellébeszéléssel és nem egyesek számára, hanem úgy, hogy annak haszonélvezője az összes komáromi polgár legyen.

Én korrupciómentes polgármesteri hivatalt ígérek és egy olyan dunai hídat, ami keleten és nem nyugaton épülne meg. Egy olyan hidat, ami belélegezhető levegőt, zajmentességet és kevésbé tönkretett utakat kínál a város polgárainak, szemben azzal, amit Bastrnák polgármester szeretne ránk tukmálni.

Bósza János
Levél Vážny miniszter úrtól – Híd-projekt

Levél Vážny miniszter úrtól – Híd-projekt

Február 18-án nagy örömömre levelet kaptam Vážny miniszter úrtól, melyben egy korábbi levelemre válaszolt. Azt kértem tőle, hogy a magyar féllel egyeztetve mielőbb írják alá a fixációs pontokról szóló megállapodást, hogy tovább tudjunk dolgozni a híd engedélyeztetésén.

Ahogy a sajtóban is megjelent már és levelében miniszter úr is ezt erősítette meg, a tárca készített egy tanulmányt a híd elhelyezési lehetőségeiről, amelynek eredménye megegyezik a város által rendelt szakvéleménnyel. Ezek szerint az új hidat a város nyugati részében kell megépíteni.

Rengeteg rosszindulatú pletyka ért minket a híd elhelyezésével kapcsolatban, pedig a szakvéleményt nem mi írtuk, hanem szakemberek. Mégis, nem szakemberek megpróbálták ezeket az elképzeléseket megtámadni. Örülök, hogy a minisztérium is hasonló eredményre jutott, így a kétkedők és a bizonytalankodók is feleletet kaptak légbőlkapott vádjaikra.

A miniszter úr levelében arról is tájékoztatott, hogy tavaly október 13-án a szlovák és a magyar küldöttség találkozott és abban állapodtak meg, hogy az új Duna-híd nemzetközi szerződésének tervezetét a magyar fél dolgozza ki és észrevetelézésére megküldi Szlovákiának. Ezután következhet az aláírás.

Örülök, hogy ilyen messzire jutottak a tárgyalások és azt hiszem, hogy a Vážny miniszter úr levelében írtak minden komáromi és a régióban élő lakosnak jó hírt jelentenek.

A miniszter úr levelét itt mellékelem.
http://www.basti2006.sk/level-vazny-miniszter-urtol---hid-projekt_3456-n.htmlKomáromi közlekedés I. - Új híd

Komáromi közlekedés I. - Új híd

December 22-én, a nagy karácsonyi bevásárlási hajrá idején Pozsonyban jártam - de nem az üzletekben bóklásztam, hanem a városunkat érintő három fontos dologról tárgyaltam a Szlovák Útkezelő Vállalat igazgatójával, aki hosszú betegsége után fogadni tudott.

Az új híd engedélyeztetése már a finisben járt, amikor a magyar oldal politikai változásai lelassították az eseményeket. Később a hazai „károgók”-nak köszönhetően a szlovák minisztérium bizonytalanodott el, hogy maradjon-e a nyugaton felépülő terv, esetleg át kellene tenni a hidat a város keleti felére. A tárca megrendelt egy tanulmányt, amely igazolta, hogy a mi tanulmányunk is helyes volt, így maradhatnak az eredeti elképzelések.

Az új híd lassan kézzelfogható valósággá válik, egyre biztosabbnak látszik, hogy megépül, már csak az a kérdés, hogy mikor, hiszen már a területfoglalási engedély is ki lett adva.
Magyarország kimondta, hogy szerintük 2014-től megépíthető a híd. A szlovák kormány sem zárkózik el ez elől a terminus elől, sőt, hajlandó volna akár előre is hozni. A következő lépésben a két minisztériumnak kell kijelölnie a híd pontos helyét, majd tovább tudunk dolgozni az építkezési engedély kiadásán.

A mostani hídlezárás újra bizonyította, hogy mekkora szüksége van Komáromnak, a régiónak és egyáltalán az erre közlekedőknek az új hídra. Nekünk mindannyiunknak összefogva azon kell gondolkodnunk, hogy minél jobban fel tudjuk gyorsítani az eseményeket, és ne okoskodással és mondvacsinált problémákat kreálva próbáljuk lassítani.
Cimkek: Komárom, új híd, közlekedés
http://www.basti2006.sk/komaromi-kozlekedes-i---uj-hid_3450-n.htmlDöntöttek: Lesz új komáromi híd!

Döntöttek: Lesz új komáromi híd!
Aláírásra várva 2010. 03. 17

Döntöttek: Lesz új komáromi híd!Hónapokon belül aláírja a szlovák és a magyar fél az új komáromi hídról szóló nemzetközi szerződést - számolt be közös sajtótájékoztatón Zatykó János Dél-Komárom, és Bastrnák Tibor, Észak-Komárom polgármestere.
A két polgármester elmondása szerint hét év munkájának eredményéről van szó, és bár kívülállók számára nagyon elnyújtottnak tűnhet a megvalósulás üteme, a szakemberek szerint kifejezetten gyorsan jutott ilyen előrehaladott állapotba a híd előkészülete.

Március 4-én ugyanis a szakértői szlovák-magyar vegyesbizottság Pozsonyban megállapodott arról, hogy az új híd a két Komárom nyugati részén fog megépülni, valamint döntés született arról, hogy a híd megépítéséről szóló nemzetközi szerződés szövegét 30 napon belül a magyar fél dolgozza ki és megküldi a szlovák fél számára véleményezésre.

A szerződés aláírásával visszafordíthatatlanná válik a folyamat. Ezek után már nem az a kérdés, hogy megvalósul-e, hanem az, hogy mikor épül meg a híd. A híd megépítése kevesebb, mint 67 millió euróba kerül, amiből kb. 40 millió eurót a magyar oldalon és kb. 27 millió eurót a szlovák oldalon történő munkálatokra kell költeni. A két összeg közötti különbség annak köszönhető, hogy a magyar oldalon több rákötő utat kell építeni. A komáromi híd a maga nemében viszonylag olcsó beruházás, hiszen például a Magit híd felújítása több mint 105 millió euróba kerül.

Az Erzsébet híd az új híd megépülése után belvárosi hídként funkcionálna tovább. Ha a teherforgalmat elterelik az új híd felé, a két város fellélegezhet kicsit és sokkal komfortosabb lesz az élet a Duna mindkét oldalán lakó polgárok számára.

A polgármesterek elmondták, hogy a szerződés aláírásával kikerül a látókörükből a projekt megvalósulása, hiszen ezután kormányzati szinten folytatódik a munka. A polgármesterek a két ország parlamentjében képviselőként is igyekeztek közbenjárni a folyamat felgyorsításában és remélik, hogy a közelgő választásokat követően is folytathatják ebbéli tevékenységüket.

Megjegyezték, hogy egy évvel előbbre is tarthatna a folyamat, ha a projekt kerékkötői nem bizonytalanították volna el a szlovák kormányt a híd elhelyezése kapcsán. Mindketten őszintén remélik, hogy az új híd mielőbb állni fog, és akár már 2012-2014-re meg is tud épülni. Ehhez azonban összefogásra van szükség, valamint arra, hogy különböző körök ne hátráltassák a megvalósulást.

(bumm, ccs)
http://www.bumm.sk/39880/dontottek-lesz-uj-komaromi-hid.html

Hozzászólások:
Idézet
Köszönöm a tárgyilagos hozzászólását, de azért lenne egy-két megjegyzésem, mint komáromi lakósnak.

Sajnos Galánta és Vágselye márcsak annyira magyar, mint Érsekújvár, vagy Léva. Tehát a nemzetiségi húrok megpengetését hagyjuk, főleg akkor, ha egy hídas a polgármester, aki kenyérdó pártjához sem volt hűséges, akárcsak várunk polgáraihoz sem. Másik dolog Ön is elismeri, ha a híd nyugaton épülne fel a forgalom a városon keresztül zajlana. Tehát a szmogveszély, a tönretett utak, a zaj, a sűrüsödött forgalom, ez mind reális veszély. Erről szól ez a történet. Ön azt állítja, hogy a forgalom egyforma Dunaszerdahely és ÉÚ irányából, de ez a mai helyzet, de mi arról beszélünk, hogy mi lesz akkor,ha a híd basti tervei szerint készül el, mert akkor már nagyságrendűleg megváltozik a helyzet és Komáromon keresztül fognak azok a kamionok is dübörögni, amelyek manapság Ipolság irányában mennek. Tehát az északi-déli áramlat nagy része itt fog feltorlódni. Erre is vannak felmérések? Mi lesz akkor, ha ez bekövetkezik? A keleti híd megoldás ezt levezetné annélkül, hogy a kamionok a város területére gurulnának. A galántai és a vágselyei kamionok ma is a medvei átkelőt preferálják. Ez mind-mind valós veszély, erről szól ez a történet, nem pedig arról, ki mennyire szereti a polgármesterünk, vagy sem, rólunk, a polgárokról van szó, hogy lesznek-e zaj és szmogmentes életterünk, vagy sem.
abraka
2010-03-18 08:44:35
Idézet
ennyi szocséplést már rég nem olvastam.

"Az a baj ezzel a hiddal,hogy magyar részről az M1 pályához fog közvetlenűl csatlakozni, mig a szlovák oldalon az út kifolyik a némaságba!"

épp az M1 miatt nem építenek. 20-30 km párhuzamosan nincs értelme 2 autópályának....esetleg a rajna mentén de ott "kicsit" más a népsuruseg.

ami pedig az abraka keleti oldali hídját illeti a 2005-os forgalomszámláskor kb. egyforma forgalmat mértek ujvár felé és d.szerdahely fele is. 8.000-9.000 auto/nap amibol ugy 1.500 a teherforgalom. gyarkorlatilag 2 híd kellene ami ugye egy álom. a nyugati hid nemcsak d.szerdahely és pozsony felé vezet hane galanta, vagselye iranyába is. ezek magyarlakta városok tehát ezeket favorizálnam NR elleneben. marad ujvar, ez a forgalom komáromon kereszetul fog menni, nem felteném, a 4 savos ut elbirja a forgalmat foleg ha mar van es meg lesz 1-2 korforgalom.

az adatok:

( LINK )

( LINK )

( LINK )
apollo
2010-03-18 07:59:11
Idézet
GDenes írta:
@Frakk, anélkül, hogy az inget magamra venném, inkább azt mondanám, hogy sokan megeszik azt a lózungot, amit Bastrnák mond, függetlenül attól, hgoy miről is van szó.

Olvastad a cikket? Lejött, hogy NULLA HÍRÉRTÉKE van? Tehát KAMPÁNY!

Erről van itt szó! Bastrnák Tibor esetében nem először, hanem sokadjára, mondhatni folytonosan!


Itt kaptál választ frakk, de úgy veszem észre mikor én itt vagyok, akkor te is itt vagy. Én itthon dolgozok, 2-3 óránként el-el ugrok a géphez és válaszolgatok, fórumozok, figyelem mi zajlik szűkebb környezetemben és kishazámban Honföldön.
Arra válaszolj, ha esetleg hivatalban vagy már kérdez meg bastitól miért nem mer tévében vitázni, miért fél megvédeni az eddigi tetteit, ha minden rendben van akkor vitatkozzon, nincs mitöl tartania. Tudod én sohasem dugtam a homokba a fejemet, akkor sem, amikor sokszor kilátástalannak tünt a helyzetem. Tudod miért? mert tudtam, hogy csakis az igazat mondom, és azon vagyok, hogy neked is mindenki másnak is jobb legyen. Az igazság győzedelmeskedjen, ne a gazemberek, már épp itt az ideje, hogy a szebb jövő reményében az tenniakarók ideje jöjjön el. Ha a Gyűrűk úrával akarnák példázódni a Jóság királysága. Tudom azt gondolod ez lehetetlen, nem így van, mert minden emberben ott lakozik a jóság is csak tudni kell, hogyan megszólítani, vagy egy jó ügy érdekében tettekre bírni.
abraka
2010-03-18 07:44:03
Idézet
zenesz írta:
abraka! abba belegondolt hogy ha a masik oldalon lenne a hid esetleg le kellene bontani Szony egy reszet? Erre az akkori polgarmester nem gondolt, csak kozolte a hirt, de emlekeim szerint a masik oldalrol senki se orvendezett ennek a kosza gondolatnak. Ismeri a szakemberek altal kidolgozott dokumentumot, esetleg hidmernok? Inkabb oruljunk, hogy kesz egy hid, es ha jol emlekszek volt szo a jovoben egy elterelo utrol is. Ilyen politikai szituban nagy gyozelem a hid, kotodjon barmilyen polgarmesterhez.

A mostani terv is érinti az üdülő zónát és házakat, nézd meg a fényképeket. Szőny egy hosszú egyutcás városrész csupán néhány házat érintene. A dél-komáromi elterelőút pedi anyagi értelemben mindegy, hogy keleten, vagy nyugaton épülne fel. Tehát a teljes igazság. Az eredeti keleti megoldás nagyon is jő volt. Észak-Komáromot megvédené a kamionoktól és a szmogtól.
abraka
2010-03-18 07:33:39
Idézet
Frakk írta:
abraka, te nem vagy a nép, legalábbis az én nevemben biztosan nem.

Egy hangember vagy, aki egész nap fórumozik, mivel semmi más dolga. Összetallóz bölcs mondásokat és nagy szövegeket villant.

A \"nép\" nap közben munkába megy, amikor te otthon gyártod az agymenéseid.

Csak egy dolgot cáfolj meg amit ide leírtam. Nem elbeszélni, hanem tárgyilagosan vitatkozni, ezt már nem mertek. A nép fia.
abraka
2010-03-18 07:29:08
Idézet
Tudom egy kicsit hosszúra kerekedett és alulról felfelé kell olvasni, de sajnos a bumm nem hozta le egy az egyben, pedig ott még polgármestereünk is elmondhatta volna a véleményét, miért ott kell felépíteni, ahová ő tervezte.
abraka
2010-03-18 07:27:17
Idézet
folyt.:
Néhányan még láthattuk is ezeket a tervrajzokat a városházán a 90-es évek elején. Az akkori szakemberek pontosan azzal érveltek, amire egy kis józan - nem korrumptált - paraszti ésszel mindenki képes rájönni. Azzal, hogy a kamionoknak nem kellene átdübörögniük a városunkon ahhoz, hogy a déli, magyarországi oldalra átjussanak, ha az új híd a várostól keletre épülne meg. És nem lenne se por, se kosz, se szmog, se tönkretett utak, amik Bastrnák úr és támogatói köre Komáromtól nyugatra tervezett Duna-hídjának áldásos következményei lennének számunkra. Mindössze a célirányú kamionforgalmat kellene Komáromnak fogadnia Pozsony felől és esetleg a keleti irányból is, ami pedig természetes dolog, mert az árut valahogy csak el kell juttatni a városba. Ezt mindenki elfogadja és hasznosnak tartja. Ennek a néhány kamionnak a jelenléte manapság se jelent nagy megterhelést számunkra.

Ismeretes az is, hogy amikor a hetvenes és a nyolvanas években a várostól keletre vezető híd megépítését javasolták a szakemberek a legjobb megoldásként, akkor még Dél-Komáromban nem volt ipari park. És épp ezért is tekinthető ennek a keleti hídnak a javaslata sokkal inkább részrehajlástól és a korrupció gyanújától mentesnek és a komáromi lakosok érdekeit is figyelembevevő szakmai megoldásnak. A nyugati megoldás a magyarországi lobbi hatására csak akkor jött be a képbe, amikor a dél-komáromi ipari park felépült. Ez annyira egyértelmű, hogy csak az nem látja, aki nem akarja.

Én korrupciómentes polgármesteri hivatalt ígérek és egy olyan dunai hídat, ami keleten és nem nyugaton épülne meg. Egy olyan hidat, ami belélegezhető levegőt, zajmentességet és kevésbé tönkretett utakat kínál a város polgárainak, szemben azzal, amit Bastrnák polgármester szeretne ránk tukmálni.

Bósza János
abraka
2010-03-18 07:24:43
Idézet
folyt.:
Játsszunk el kissé a gondolattal, hogy mi történne, ha az új híd a polgármesterünk elképzelései szerint épülne meg! Lesz egy új, komoly teherbírású, a kamionforgalom számára is alkalmas dunai híd, egy 5 km hosszú bekötőúttal a déli oldalon az M1-es autopályára, ami Budapestet Béccsel köti össze. A Pozsony irányából érkező kamionok továbbra is inkább a medvei átkelőt használnák, tehát ők ezt az új hidat nem nagyon vennék igénybe. Ellenben ami az északi-déli vonalat illeti, ami egyelőre más közelebbi út nem lévén most az ipolysági határátkelőn át vezet, az eddig azt használók nagy valószinűséggel újra Komárom irányába kezdenének el járni. A hídra azonban csak úgy tudnának feljutni, ha keresztüldübörögnének a városunkon, növelve ezzel a már ma is elég nagy hangzavart és a porfelhőt és igénybe véve, még inkább tönkretéve Komárom amúgy is eléggé megviselt és javításra szoruló úthálózatát. Számukra ugyanis Nyitra irányából ez lenne a legközelebbi út, amin el lehet jutni a magyarországi M1-es autópályára.

Ezt jelentené tehát Bastrnák úr tervének megvalósulása a város számára. Egyetértünk vele? Mi is ezt szeretnénk? Nem hinném, hogy akad oly józanul gondolkodó komáromi, aki visszasírja a hetvenes évek bolgár kamionjait, a port, a koszt, a tönkretett utakat és a már akkor is lehetetlen közlekedési viszonyokat a mai sokkal nagyobb kamionforgalommal megtetézve.
De mik az előnyei annak, ha a híd az eredeti elképzelések szerint a város keleti oldalán épülne meg? Annak a tervét is szakemberek dolgozták ki, és nem laikusok, szakmai érvek, racionális megfontolások, és nem a magyarországi üzleti érdekkörök lobbingja befolyásolták a döntést, hogy a keleti alternatívát ajánlották a városvezetésnek és rajta keresztül nekünk polgároknak, mint legmegfelelőbbet, azt tehát, hogy az új Duna-híd a várostól keletre a Kisharcsáson át épüljön meg.
abraka
2010-03-18 07:24:05

Idézet
abraka, te nem vagy a nép, legalábbis az én nevemben biztosan nem.

Egy hangember vagy, aki egész nap fórumozik, mivel semmi más dolga. Összetallóz bölcs mondásokat és nagy szövegeket villant.

A "nép" nap közben munkába megy, amikor te otthon gyártod az agymenéseid.
Ne ugass!
Frakk
2010-03-18 07:23:41
Idézet
folyt:
DE!!!

Eléggé meggyőző-e ez az érv ahhoz, hogy a híd tényleg ott legyen, ahol azt az említett tekintélyek akarják. Mi van akkor, ha mégsincs igazuk? Vagy esetleg tán más ropogósabb érvek is lehetnek a háttérben? Hagyjuk ezt most és induljunk ki abból, hogy csakis a városunk lakói iránti jószándék vezérelte a polgármesterünket, amikor a nyugati megoldás mellett döntött.

A kisördög azonban mégsem hagy nyugtot nekünk. Van ugyanis egy olyan mondás, hogy "a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve". Lehet valamilyen jelentése ebben az esetben is ezeknek a szavaknak? Nem is egy.

Számomra a fenti mondásnak az az értelmezése tűnik a legmeggyőzőbbnek, amikor azt úgy magyarázzák, hogy valaki rosszat akar másvalakinek, meg akarja károsítani, de nem szemből támad, hanem úgy tünteti fel magát, mintha az illető barátja lenne.

Ma itt tartunk: Van egy tervezet, amit a minisztérium is támogat. Nem tudjuk azonban, hogy ha a nyugati híd elképzelése valósulna meg, akkor az mit jelentene Komárom városának közlekedésére nézve. Amikor átmenő közlekedésről beszélünk, akkor többnyire a kamionforgalomra gondolunk. Nagyon sok fiatal már nem emlékszik arra, hogy egykor Komárom belvárosa főutcájának egyik sávját több kilométernyi hosszú kamionsor zárta el. Ennek a lehetetlen helyzetnek vetett véget az, amikor a kamionforgalom elől lezárták a komáromi Erzsébet-hidat, s így azóta nem zavarja a kamionforgalom a komáromiakat, s noha a tiltó tábla ellenére itt-ott néha még mindig átdübörög egy-két kamion a hídon, de ezek már csak egyedi esetek. A Pozsony irányából jövő kamionforgalom manapság már a medvei hídon halad át. Ami pedig az észak-déli vonalat illeti, ott Ipolyságon át vezet az út.
abraka
2010-03-18 07:22:39
Idézet
folyt.:
A decemberi levélben viszont ez áll. "Az új híd engedélyeztetése már a finisben járt, amikor a magyar oldal politikai változásai lelassították az eseményeket. Később a hazai „károgók”-nak köszönhetően a szlovák minisztérium bizonytalanodott el, hogy maradjon-e a nyugaton felépülő terv, esetleg át kellene tenni a hidat a város keleti felére. A tárca megrendelt egy tanulmányt, amely igazolta, hogy a mi tanulmányunk is helyes volt, így maradhatnak az eredeti elképzelések."

A második idézetből esetleg néhányunknak szemet szúrhat az, hogy Bastrnák úr már decemberben tudta, hogy mi fog abban a minisztériumi levélben állni, amit csak februárban kapott meg. Feltételezem, hogy miközben Pozsony utcáin koptatta a cipőjét a karácsonyi bevásárlási lázban, arra is jutott ideje, hogy lobbizon kissé a saját elképzelése mellett, lehetőleg még a miniszteri döntés előtt, s ígéretet kaphatott arra nézve, hogy az ő elképzelését fogják támogatni. Másképp ugyanis nem nagyon tudom magyarázni a decemberi bast2006.sk blogbejegyzést.

De hagyjuk az összeesküvés-elméletek alapján történi kombinációkat és próbáljuk meg városunk lakóinak szempontjából szemügyre venni, hogy vajon a keleti, vagy a nyugati híd volna-e nekünk, komáromiaknak megfelelőbb.

A polgármesterünk azt írja, hogy a "hazai károgókkal" ellentétben, akik az ő lejáratására törekednek, a minisztérium neki adott igazat, amit rögtön be is szándékozik bizonyítani, letéve a legnagyobb adut a komáromiak elé, miszerint a minisztériumban is az ő álláspontját osztják, mondván: "A miniszter úr levelét itt mellékelem." A link azonban valahogy kimaradt, így a minisztériumi levélben feltüntetett állásfoglalás az érdeklődők számára sajnos egyelőre nem olvasható el. Vajon miért? Legyünk korrektek, és higgyük el a polgármester úrnak, hogy abban a csatolni szándékozott levélben valóban az van, amit ő állít.
abraka
2010-03-18 07:21:50
Idézet
Bastrnák úr, hol legyen az új híd?

2010.03.10.
Annak apropóján, hogy felszólítottam Bastrnák polgármester urat egy tévés vitára, ahol a komáromi ügyek kerülhettek volna terítékre, rákattintottam a honlapjára. Két dolgot szerettem volna megtudni: az egyik, hogy miért nem válaszolt a nyílt levelemre, a másik pedig, hogy mi is a jelenlegi és a következő választásokon újra induló polgármester véleménye néhány Komárom városát érintő kérdésben. Így akadtam rá az itt megtekinthető blogbejegyzésre.

Megörültem az alkalomnak, mert hogyha már Mohamed nem megy a hegyhez, ... akkor legalább olyan formában gondoltam vele vitatkozni, hogy leírom én is az álláspontomat egy kényes és már több évtizedes témában, aztán pedig majd meglátjuk. A polgármesterünktől rengeteg öndicsőítő írást lehetett olvasni, amelyekben többek közt azt is megpróbálta megindokolni, miért a város nyugati felén, a magyarországi ipari parkkal ellentétes oldalon, a Monostori erőd mellett kell megépíteni az új Nagy-Duna-hidat. Bár rengeteg megkérdőjelezhető érv megfogalmazódott a nyugati elképzeléssel kapcsolatban, most mégsem ezekkel a magyarázatokkal foglalkoznék. Ezeket az érdeklődők, akik egy kicsit is foglalkoztak a témával, már ismerhetik. Én inkább a magam józan eszére támaszkodva megfogalmaznám a saját elképzelésemet.
Néhány idézettel indítanék. Először is egy a basti2006.sk c. honlapon megjelent levélből: "Rengeteg rosszindulatú pletyka ért minket a híd elhelyezésével kapcsolatban, pedig a szakvéleményt nem mi írtuk, hanem szakemberek. Mégis, nem szakemberek megpróbálták ezeket az elképzeléseket megtámadni. Örülök, hogy a minisztérium is hasonló eredményre jutott, így a kétkedők és a bizonytalankodók is feleletet kaptak légbőlkapott vádjaikra."
abraka
2010-03-18 07:20:57
Idézet
Visszatérve az eredeti témához bemásolom azt a levelet, amit még ennek a cikknek a mgjelenése előtt írtam. Ezt a bumm nem hozta le, lelkük rajta, ők tudják miért és kinek az olalán állanak, bastién, vagy a nép oldalán.
Bemásolom ide remélem nem lesz kitörölve, most sem egy hét múlva sem. Köszönöm:
abraka
2010-03-18 07:16:23
Idézet
Az a baj ezzel a hiddal,hogy magyar részről az M1 pályához fog közvetlenűl csatlakozni, mig a szlovák oldalon az út kifolyik a némaságba!Hogy a tót nem épit erre autópályát az tuti!Ha csak nem összeköti majd egy nyitrára vezető gyorsforgalmival,amivel persze nyitrát favorizálná a csallóköz ellenében!
győr
2010-03-17 23:55:37
Idézet
A magyar kormány inkább tankokat vehetne ennyi pénzből, hogy ne legyen az ország szlávok és huligánok átjáróháza. Vagy inkább fiatal családoknak adhatná a pénzt gyerekvállalás ösztönzésére.
"A magyar szeresse, a magyar keresse a magyart." Széchenyi _______"Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember nem más, mint Isten szolgálata." Hunyadi Mátyás
Paloucz
2010-03-17 23:43:54
Idézet
@Frakk, anélkül, hogy az inget magamra venném, inkább azt mondanám, hogy sokan megeszik azt a lózungot, amit Bastrnák mond, függetlenül attól, hgoy miről is van szó.

Olvastad a cikket? Lejött, hogy NULLA HÍRÉRTÉKE van? Tehát KAMPÁNY!

Erről van itt szó! Bastrnák Tibor esetében nem először, hanem sokadjára, mondhatni folytonosan!
GDenes
2010-03-17 23:22:47

Idézet
Frakkos angol koros vala tei s mint a bástya,ki jol ako"zpénzekbo"l magát meg brunyálta!Jo a bástya,jo sokat tud mint aslopa papa zsolnában,építtettet fu"t és fát mu"anyagbol,lolét prodzsekteket o"mleszté az zsákvárosra,ko"zben vala sok prodzsek zselé a zsebétnyomta!
Kulom-bo,kulom ahidat,nincs mit zabálnia a komromi lakosoknak!Azzal to"ro"djo"n a molha,mert megeszi a jobbikos oriás bolha.
bagermajster
2010-03-17 21:43:16
Idézet
Jo helyen van a hid terve de a korgyuruvel egyutt kell megepitteni.
lelekrablo
2010-03-17 21:35:33
Idézet
abraka! abba belegondolt hogy ha a masik oldalon lenne a hid esetleg le kellene bontani Szony egy reszet? Erre az akkori polgarmester nem gondolt, csak kozolte a hirt, de emlekeim szerint a masik oldalrol senki se orvendezett ennek a kosza gondolatnak. Ismeri a szakemberek altal kidolgozott dokumentumot, esetleg hidmernok? Inkabb oruljunk, hogy kesz egy hid, es ha jol emlekszek volt szo a jovoben egy elterelo utrol is. Ilyen politikai szituban nagy gyozelem a hid, kotodjon barmilyen polgarmesterhez.
zenesz
2010-03-17 21:32:22
Idézet
Frakk a hid nagyon jo dolog. Aki a hid ellen van az hulye.
Na de rakotni a varosra? Ez is epp olyan nagy hulyeseg.
lelekrablo
2010-03-17 21:26:11
Idézet
A legtöbb embernek nem is az új híddal van gondja, hanem olyan elvakultan utálja Bastrnákot, hogy bármi jelenik meg róla, csakis az ellenkezőjét igyekezne bebizonyítani.

Torz logika ez, az egyszer biztos.
Ne ugass!
Frakk
2010-03-17 21:23:43
Idézet
Többen megerősítették hogy a Kossuth téri körforgalomban szeretnék elhelyezni a Cirill szobrot. És a Nemzetek kereszteződésének nevezni azt. A névadást az önkormányzatnak kell jóváhagynia. Basti mit tudsz erről mondani??

( LINK )
Komarom.org
komarom
2010-03-17 21:23:00
Idézet
Lool es a tobbi Hidasztol kérdem mi értelme van ennek a hidnak? Me igy ha rákötik a jelenlegi utrendszerre a szlovak részen az a városba hozza a kamionokat. Epeszu ember nem akar ilyet csinalni. Kerulo ut neélkul ez csak egy jo biznisz egy szuk retegnek. De a atlagembernek a jelenlegi kerulo ut nelkuk haszontalan.
lelekrablo
2010-03-17 21:20:30
Idézet
Nem kevés munka volt a hidért lobbizni BT-nak.Az meg ,hogy hol legyen szakemberek döntötték el.Én azt nézem ,hogy ki tud kézzelfoghatót felmutatni...Nem érdekelnek az egymás iránti rágalmak,azt bárki ki tud találni, mivel az lehet valós ,de valótlan is...Aszerint értékelek ki mit tett le az asztalra.Ha Bósza úr felmutat olyan dolgot amivel az én életemet javitotta akkor azt elismerem.
quiosco
2010-03-17 21:10:26

( LINK )
Do"nto"ttek rolunk de nélku"lu"nk!Lolék folyását megeggyezték a logika az nem fontos fo" alolé a megfelelo" helyen és amegfelelo" ido"ben!
bagermajster
2010-03-17 21:08:02
Idézet
Abraka ha egész nap itt fórumozgatsz akkor úgy tényleg nehéz is tenni értünk....Lehet amig te itt szavakban "értünk cselekszel" addig mások tettekben dolgoznak...Ha a másik oldalon épülne akkor az ellen tiltakoznál....
quiosco
2010-03-17 21:02:06
Idézet
Bástya majdzser ,prodzsekt,lolét lenyulni hama akara,zacsko ,pocak papa,lovét akara gyorsan kell vala az utra ugra,bugra ,mára ,vára meneku\"lllo\"s havanába!
( LINK )
bagermajster
2010-03-17 20:43:54
Idézet
Ha basti annyira a déliek érdekeit szeretné képviselni, akkor legyen ott polgármester, nekünk olyan polgármester kell aki értünk küzd, minket meghallgat, nem ilyed meg a vitáktól és nem futamodik meg egy honfitársa kérdései elöl. Él hal értünk.
abraka
2010-03-17 20:40:13
Idézet
nemo írta:
Frakk írta:
...
A magyar oldalon már építik a kerülőutat...nem értem mi ez a nyafogás...

Hát ezaz, ott már építik ...
( LINK )

Nézd ha már nyafogni sem szabad, ebben az országban azt már diktatúrának hívják. Főleg akkor, ha az nekünk rossz. Tudod a déli oldalon történő építkezésselkapcsolatosan én csak azt érzékelem, mintha ezzel is befolyásolni akarnának minket, a bastit megtámogatni, közben pedig semmiféle végleges döntés nincs, hogy a híd ott lesz. Ezen miért nem gondolkodtok el, egy nyomásgyakorlást, a déli komárom részéről, ti csak ad acta elfogadjátok, de szmogos levegőt a kamionok dübörgését mi fogjuk érzékelni, nem déliek. Tudod ez az építkezés nekem olyasvalaminek tünik, mint mikor valaki feketén felépít egy házat majd megpróbálja a hivatalos szerveket lefizetni, hogy legalizálják azt, hisz már áll, kár lenne elbontani, szerintem a déliek, basti hathatós segítségével ellenünk dolgoznak. Aki ezt nem látja az vak, bocsi akinek nem ingje ne vegye magára.
abraka
2010-03-17 20:36:44
Idézet
Frakk írta:
...
A magyar oldalon már építik a kerülőutat...nem értem mi ez a nyafogás...

Hát ezaz, ott már építik ...
( LINK )
nemo
2010-03-17 20:28:32
Idézet
malkovich írta:
abraka: sztem a bumm pártatlan.

Ha lahetőségek mesgyéjén gondolkodunk, akkor igazat kell adnom neked, jobb, mint a többi.
Gyakran írok nekik, hogy ezt azt leközölhetnék, úgy 1:20 meg is teszik, zavar ha nem jelenik meg valamelyik írásom, de elfogadom a döntésüket. Most pl. kár, hogy a híddal kapcsolatos írásomat nem hozták le, mert már másik is mondták tárgyilagos és nem elfogult. Nagyon sok olyan érdekes dologra választ ad, ami a komáromiakat is érdekelheti, amiről sem a médiák, sem a polgármesterünk nem beszél. Cannavaro is csak erre célzott, korrektül akkor lehet és pártatlanul is, benne a szóban a lényeg, pártatlan, ha mind a két oldal véleménye publikálva van. Én sem a híd ellen vagyok, ezt már sokszor írtam, csak az zavar miért ott akárják felépíteni, mert az nekünk, neked, nekem, a Rákoczi úton, a pozsonyi, megyercsi utón lakóknak nem lesz jó. Nekem nem bastival van bajom, mint emberrel, hanem azzal, amit és ahogyan tesz, ennek a helyességét vitatom és ennek a felderítése tárgyilagos kibeszélése, a tények leközlése igenis egy magát függetlennek tartó hírportálnak kötelessége, mert csak így tudja a függetlenségét bizonyítani.
abraka
2010-03-17 20:28:01
Idézet
AKKOR DUBOROGHETNEK A TANKOK,IRANY BUDAPEST...
DARTAGNAN
2010-03-17 20:16:12

Idézet
abraka: sztem a bumm pártatlan.
malkovich
malkovich
2010-03-17 20:10:44
Idézet
malkovich írta:
Cannavaro írta:
Miért, szerinted pártatlan a bumm? Év vicce.


sztem sokkal inkább mint a felvidek.ma, vagy barakék.


Malkovich tudod mit írtál, idézlek "sztem sokkal inkább", valójában igazat adtál Cannavaronak
ha mást akartál volna mondani akkor azt kellett volna írnod igenis a bumm pártatlan, vagyis szerinted sem pártatlan, csak kevésbé rossz.
egyébként a felvidéki magyar médiák egyrészük a hídat, egyrészük az MKP szolgálják ki, másnak csak a morzsa jut, ha az nem ellentétes esetleg valamelyik párt érdekeivel. Talán ezt akartad írni, jól gondolom.
abraka
2010-03-17 19:44:52
Idézet
Cannavaro írta:
Miért, szerinted pártatlan a bumm? Év vicce.


sztem sokkal inkább mint a felvidek.ma, vagy barakék.
malkovich
malkovich
2010-03-17 19:37:50
Idézet
@quisco, olvasd el mégegyszer: 1 hónap múlva a szövegtervezetet küldik el, nem írnak alá még semmit!

Persze, egyébként engem is a rosszindulat vezérel, én is csúnya vagyok ugye, sőt, én vagyok a megtestesült suttogó propaganda?
Inkább legyen bennem egészséges kételkedés - ha olvasod bővebben lejjebb, leírom, miért KAMPÁNY ez az egész cikk -, mintsem elvakult tapsikolásra való hajlam.
GDenes
2010-03-17 19:24:48
Idézet
quiosco írta:
Örülök ennek a cikknek.Végre.Akkor fogok legjobban örülni ha 1hónap mulva aláirják a papirokat.A hid nagy + jelentene az egész régiónak,s az ittélő embereknek.Ez szép Bastrnák részéről.Ebbe csak igazán nagy rosszindulattal lehet belekötni...


Nem a híddal van baj, hanem azzal, ahol felépül. Ha nem tudnád létezett egy szakemberek általt elkészítetett terv,(30 éves) hogy a hídnak a keleti oldalon, Duna folyása alatt kellett volna felépülni, (Basti előtt lévő polgármester még azt reklámozta preferálta) erről zajlik a vita nem arról, hogy legyen, vagy sem, az eredti segítene Komáromnak, ez ártani fog, a hely miatt, nem léte miatt, olvasd el az egész vitát.
Miért változtak meg a tervek erről zajlik a vita, valaki vitatja, valaki támogatja, de hogy kell egy új híd azt senkisem vitattja.
abraka
2010-03-17 19:22:11
Idézet
Örülök ennek a cikknek.Végre.Akkor fogok legjobban örülni ha 1hónap mulva aláirják a papirokat.A hid nagy + jelentene az egész régiónak,s az ittélő embereknek.Ez szép Bastrnák részéről.Ebbe csak igazán nagy rosszindulattal lehet belekötni...
quiosco
2010-03-17 19:17:08
Idézet
Miért, szerinted pártatlan a bumm? Év vicce.
Cannavaro
2010-03-17 19:15:11
Idézet
Idézet LoOoL-tól:
abraka ki vagy Te hogy egy hírportál lehozza a szövegeidet? nem vagy egy kicsit eltévedve?? szállj már le a földre mert már elviselhetetlen amit csinálsz

Abraka: Én tudom, hogy ki vagyok és te ki vagy?
Ja még annyit, minden EÚ-s alkotmány szerint ilyen a szlovenszkói is, a hatalom főbirtokosa a polgár, a politikus csak átmenetilég bérli a hatalmát a polgártól, amit átruházott a politikusra a választások alkalmával. Ennyi. egyébként csak kértem, hogy hozzák le, persze ezt nem kötelesek figyelembe venni, nem is vették ennyi, akkor mit is akarsz. Kérni, vagy parancsolni az két dolog. A méltatlankodásod akkor lenne helytálló, ha parancsoltam volna, de én csak kérni szoktam, meg élni az alkotmányadta jogaimmal a szabad véleménynyílvánításra. Talán nem így van. te is csak ezt teszed, mégsem vontalak sohasem feleősségre milyen jogon teszed, teszed mert teheted és ez így van rendjén.
abraka
2010-03-17 19:14:40

Idézet
ha abraka cikkét kitennék az annyira lenne pártatlan mintha az MKPnak vagy a HIDnak nyalnák szétt a seggét... inkább örüljön ez a félnótás hogy van hol kampányolni a kommentekbe.. ha kitiltanák akkor ez se maradna neki
LoOoL
2010-03-17 19:13:06
Idézet
Mit vársz a bummtól, abraka? Nem tudtad, hogy hidverők? Majd ha megfizeted, kiteszik akár a bannered is, jó pénzért.
Cannavaro
2010-03-17 19:08:24
Idézet
abraka ki vagy Te hogy egy hírportál lehozza a szövegeidet? nem vagy egy kicsit eltévedve?? szállj már le a földre mert már elviselhetetlen amit csinálsz
LoOoL
2010-03-17 19:07:35
Idézet
GDenes írta:
Lehet itt vitatkozni mérnöki kérdéseken, amihez a fórumozók (beleértve engem) is ugyanannyira értenek, mint a polgármesterek - semennyire. Tény viszont, hogy ebből a cikkből semmi új nem derül ki, csak az, hogy ismét valami selytelmes \\\\\\\"körök\\\\\\\" miatt csúszik a híd építése. Kampány van.

Eddig is tudtuk, hogy lesz új híd? Igen, eddig is ezt mondták. Tudtuk eddig, hogy mikor épül meg? Nem, és ezután sem tudjuk.
Az első szavak utalnak igazán a cikk időszerűségére: \\\\\\\"Hónapokon belül...\\\\\\\" történik majd lényegi lépés. Ha valami fontos történt volna, MTI-s vagy SITÁs cikk lett volna, nem saját bummos anyag.
Kampány van, jó reggelt.


Igen igazad lehet, mert már 10-én és ma is újból kértem a bummosokat, hogy lehozhatnák az én ellenvéleményemet a hídügyben, mégcsak nem is válaszóltak miért nem lehet, ja hogy beírhatom a fórumba is a véleményemet, de az nem kiegyensúlyozott tájékoztatás. Ez van kampány van, a körforgalom, amivel már 2006-ban is kampányolt, hogy 2007 tavaszán kész lesz, azzal kampányol megint 2010-ben ezt hívják tetrekész és eredményeket felmutatni képes polgármesternek.
----- Original Message -----
From: \\\"Bósza János\\\"
To: bumm
Sent: Wednesday, March 10, 2010 2:27 PM
Subject: Bastrnák úr hol legyen az új híd?

( LINK )
abraka
2010-03-17 19:03:53
Idézet
Lehet itt vitatkozni mérnöki kérdéseken, amihez a fórumozók (beleértve engem) is ugyanannyira értenek, mint a polgármesterek - semennyire. Tény viszont, hogy ebből a cikkből semmi új nem derül ki, csak az, hogy ismét valami selytelmes "körök" miatt csúszik a híd építése. Kampány van.

Eddig is tudtuk, hogy lesz új híd? Igen, eddig is ezt mondták. Tudtuk eddig, hogy mikor épül meg? Nem, és ezután sem tudjuk.
Az első szavak utalnak igazán a cikk időszerűségére: "Hónapokon belül..." történik majd lényegi lépés. Ha valami fontos történt volna, MTI-s vagy SITÁs cikk lett volna, nem saját bummos anyag.

Kampány van, jó reggelt.
GDenes
2010-03-17 18:55:05
Idézet
Kedves frakk:
"Minden érv közül a tekintélyen alapuló a leggyengébb".

tudod és az marad silány, aki annak tarja magát

marlowenak van egy szép mondása
"Az ember annyit ér, amennyit változtat a világon".
abraka
2010-03-17 18:53:41
Idézet
Érdemi véleményt Bastrnák Tiborral kapcsolatban nem tudok megfogalmazni. A tettei minősitik. Döntse el ki-ki, de ne kiki.
Cannavaro
2010-03-17 18:48:19
Idézet
kiki írta:
Persze semmi közöm nincs hozzá,de feltünően sokat fórumozik,elárulom nem itt kell dolgozni értünk.Eddigi reakciójaiból látszik ,hogy szeretne indulni pm-nek,s ezért folyamatosan kritizál mindent.Nem kivánok tovább önnel vitázni,nincs sok értelme.Azt viszont még szeretném elmondani,hogy ha ön elindul a polg.választásokon csak a mérleg nyelvét billenheti esetleg Marek vagy BT felé.Ha elindul pl mint képviselőjelölt és kap pl 1000 szavazatot azt mondom ok,van esélye ,de igy ,hogy nem ismerik és nem bizonyitott sehol nincs esélye.Ezt be kéne önnek látnia.Ahogy tudom még az autonómia harcosok közt sem veszik önt sokan komolyan...Azzal ,hogy szlovák pm-e lenne Komáromnak teljessen leirná magát,mert ehhez ön is hozzájárulna.Szerintem mielőtt pm nek indul meg kéne magát mérettetnie pl megyei választásokon vagy mint képviselő.Remélem egy kicsit elgondolkozik a valódi esélyeiről.

Köszönöm szépen a tárgyilagos tanácsait, de továbbra a saját fejemre és a szívemre hallgatok, korrektebb tanácsadók. Ja és aki 55 éve él egy városban azt lehet nem ismerni? tudja 10 évesen én már 1965-ben a nagy árvízkor is raktam a homokzsákokat a Dunarakparton, így védtem a városomat, maga hol volt akkor?
abraka
2010-03-17 18:45:43

Idézet
Abraka, meg eljött az idő, hogy be kell venni a gyógyszered is! A stílusod figyelve nem meglepő, hogy soha nem tudtál jelentős számú aláírást összegyűjteni.

Cannavaro, Bastrnáknak számos dolgát lehet kritizálni, de legalább már egy új hídba nem kéne belekötni. Az "öltönyös pinabravúr" megjegyzés meg inkább téged, mintsem őt minősíti. Az mond ilyet, aki érdemi véleményt nem képes megfogalmazni.
Ne ugass!
Frakk
2010-03-17 18:42:13
Idézet
Persze semmi közöm nincs hozzá,de feltünően sokat fórumozik,elárulom nem itt kell dolgozni értünk.Eddigi reakciójaiból látszik ,hogy szeretne indulni pm-nek,s ezért folyamatosan kritizál mindent.Nem kivánok tovább önnel vitázni,nincs sok értelme.Azt viszont még szeretném elmondani,hogy ha ön elindul a polg.választásokon csak a mérleg nyelvét billenheti esetleg Marek vagy BT felé.Ha elindul pl mint képviselőjelölt és kap pl 1000 szavazatot azt mondom ok,van esélye ,de igy ,hogy nem ismerik és nem bizonyitott sehol nincs esélye.Ezt be kéne önnek látnia.Ahogy tudom még az autonómia harcosok közt sem veszik önt sokan komolyan...Azzal ,hogy szlovák pm-e lenne Komáromnak teljessen leirná magát,mert ehhez ön is hozzájárulna.Szerintem mielőtt pm nek indul meg kéne magát mérettetnie pl megyei választásokon vagy mint képviselő.Remélem egy kicsit elgondolkozik a valódi esélyeiről.
kiki
2010-03-17 18:39:56
Idézet
Palacsintát a népnek, ha már az olasz öltönyös pinabúvár kenyeret sem ad!
Cannavaro
2010-03-17 18:35:31
Idézet
Mi van basti rajongók a főnök bevezényelt, ő nem mer fórumozni? Fél hogy hazugságon fogja a komáromi nép, polgárok. Nagyon rosszul ismertek, ha azt hiszitek engemet meg lehet félemlíteni, a huzugságaitokat a józanul gondolkodók már nem hiszik el. Eljőtt az idő, az elszámoltatás ideje, az igaz szó királysága.
abraka
2010-03-17 18:32:28
Idézet
Frakk írta:
abraka, szánalmas ez a nyagogás.

Végre lesz új híd, és nem a várost fogja terhelni a forgalom. Így a MO-i sztrádára is könnyen rá lehet majd hajtani.
A magyar oldalon már építik a kerülőutat, nem értem mi ez a nyafogás. Mindenbe bele kell kötni?

Ferdítesz, mert pont az a lényeg, hogy a várost fogja terhelni a forgalom és kit érdekel, hogy mi épül a mások oldalon, az a baj mi oldalunkon nem épül semmi sem, elterelő sem. egyébként a nyafogásomat előtte elolvashattad volna, mert nem kéne magamat ismételnem.
abraka
2010-03-17 18:30:14
Idézet
a rajongói levelekről pedig annyit hogy valószinűleg Mr. Slota is kap napi szinten ilyen leveleket... ez azt jelenti hogy akkor ő is jó ember?
LoOoL
2010-03-17 18:27:43
Idézet
abraka, szánalmas ez a nyagogás.

Végre lesz új híd, és nem a várost fogja terhelni a forgalom. Így a MO-i sztrádára is könnyen rá lehet majd hajtani.
A magyar oldalon már építik a kerülőutat, nem értem mi ez a nyafogás. Mindenbe bele kell kötni?
Ne ugass!
Frakk
2010-03-17 18:27:10
Idézet
Bósza Úr... Ön ennyire primitív? vagy csak ez a szerepe?
LoOoL
2010-03-17 18:25:20

Idézet
folyt.
idézet:
Ő az aki karakánul harcol az igazáért . Aki a fejébe vette, hogy megvalósítja az álmát. Nem egy mai gyerek. Nem kenyere a technika, de kitartó és harcol. A múlt héten egy este leült és megfogalmazott egy levelet. Úgy gondolja, kihívja egy TV vitára Komárom város polgármesterét. Ezzel a levéllel nagy népszerűségre tett szert. Az utcán beszélnek róla. Ő az ember aki amatőrként és pártfüggetlenként kihívta a polgármestert. Pillanatnyilag én nem tartom valószínűnek, hogy Basti ki mer állni a Komáromiak elé egy ilyen helyzetben és élőben válaszol az ott elhangzó kérdésekre. Volt már egy gyorsan félbehagyott polgármesteri próbálkozás. Pár éve a saját honlapján tartott 2 órás internetes fórumot. Szerintem meglepődött, mert nem számított akkora érdeklődésre és annyi kérdésre. Meg kell jegyeznem, hogy a kérdezők nagyon visszafogottak és kulturáltak voltak. Kihívója, Abraka sokak által lenézett és keményfejű, de ő ki mert állni egy országosan sugárzott TVvitában megvédeni saját álmát. Amennyiben most összejönne az Abraka kontra Basti párbaj abból Abrakka nagyságrendekkel jobban kerülhet ki mint Basti. Számára ez kiváló ugródeszka lehetne akár a polgármesteri székhez is.

Na látja ilyen vélemény is van. A hozzám eljuttatott több száz emailból is idézhetnék, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy basti gyáván megfutamodik egy komáromi lakos elől, nincs bátorsága nézeteit, tetteit a polgárok kérdéseivel konfrontáltatni, mert tudja erre képtelen lenne.
abraka
2010-03-17 18:21:36
Idézet
kiki írta:
Bósza úr ön höl él???Nézzen utánna ,hogy mit tett...Ja és nem csak a semmiből ismeretlenként indult a székért...Előtte voltak kisebb politikai funkciói,s ő mondhatta,hogy igen elindulok mert fel tudott mutatni bizonyittékot ,hogy az emberek szavaznak rá,van esélye..De ön mi alapján gondolja ,hogy esélyes???A tüntetésein 2-3 ember és ennyi.. Már látom mért nem akar magával vitázni BT,mert fölösleges....

Hogy mit tettem, vagy sem erre már válaszoltam. Basti tehát fölöslegesnek tartja, mások pedig ezt mondták:
folyt.
abraka
2010-03-17 18:20:26
Idézet
Bósza úr ön höl él???Nézzen utánna ,hogy mit tett...Ja és nem csak a semmiből ismeretlenként indult a székért...Előtte voltak kisebb politikai funkciói,s ő mondhatta,hogy igen elindulok mert fel tudott mutatni bizonyittékot ,hogy az emberek szavaznak rá,van esélye..De ön mi alapján gondolja ,hogy esélyes???A tüntetésein 2-3 ember és ennyi.. Már látom mért nem akar magával vitázni BT,mert fölösleges....
kiki
2010-03-17 18:15:50
Idézet
kiki írta:
Már egyszer ezek az úgymond kritikák elhangzottak és pont azért lett újból megvizsgálva....Az jött ki ,hogy a kritikák alaptalanok...Ennyi.Lehet ugatni,puffogni,hogy abraka te nem tudz elintézni semmit,s igy marad a kritizálás,ez van.Cannavaró te meg annyi mindent mondtál már...De eddig mindig felsültél.Nemrég azt mondtad ,hogy AI le lesz váltva,hát nem igy lett...Az amit te akarsz az nem egyenlő azzzal ami lesz.

Nézd kiki nem én ülök a polgármesteri székben, hanem a kenyéradód a basti, de nománe, ne egy polgártól várd, hogy a város ügyeit elintézze. Nem gondolod ez egy kicsitzavaros gondolkodás. Én nem puffogtatok már írtam, hanem tényeket közlök, bizonyítható tényeket. Ha basti annyira biztos az igazságában akkor miért nem meri nézeteit konfrontáltatni egy tősgyökes komáromival, aki már több mint fél évszázada tapossa Komárom kisutcáit. Fél? Fél az igazságtól? Vagy attól fél, hogy nem tudja megvédeni a kétes ügyeit? Hát igen én is félnék a helyében.
Konkrétabb tudnál lenni, mit is állítotottam én A? ki az.
( LINK )
abraka
2010-03-17 18:12:29
Idézet
LoOoL írta:
abraka miért lenne a Te szavad az igazság a másiké pedig a hazugság... egy sikertelen ember vagy akit senki se vesz komolyan... bárki lehetne a polgármester, senki se állna ki veled vitázni mert egy senki vagy... érj el valamit és aztán ugass itt

Basti hogy lett kedves barátom 8 éve polgármester a szülőszéktől mit tett le az asztalra, mégcsak nem is ismerte senkisem, a Baštrnák apuka járási MKP-s elnök elintézte. Igérgetni már koránjában megtanult így volt pénz óriásplakátokra. Én már megjártam minden létező hivatalt, 4 éve már küzdök a felvidéki magyarság önrendelkezéséért és az azonos jogokért, több száz írásom jelent meg, van egy autonómia tervezetem. És hogy valamit már sikerült letennem az asztalra, a megmaradásunk asztalára azt mások mondják rólam, nekem nincs jogom magamat dicsérnem.
tehát basti azért nem áll ki velem vitázni, mert én senki vagyok, tododm nem vagyok senki, én egy itt született komáromi lokálpatrióta vagyok. lehet, hogy a tefajtád szemében senki vagyok, de akkor is ezt tartom fontosnak.

"A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs! Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!" (Boldog Kalkuttai Teréz )

Tudod, mert amit én mondok ebben az esetben az bizonyítható állítás és amit basti mond, pontosabban hazudik az is bizonyítható tény.
abraka
2010-03-17 18:06:45
Idézet
Már egyszer ezek az úgymond kritikák elhangzottak és pont azért lett újból megvizsgálva....Az jött ki ,hogy a kritikák alaptalanok...Ennyi.Lehet ugatni,puffogni,hogy abraka te nem tudz elintézni semmit,s igy marad a kritizálás,ez van.Cannavaró te meg annyi mindent mondtál már...De eddig mindig felsültél.Nemrég azt mondtad ,hogy AI le lesz váltva,hát nem igy lett...Az amit te akarsz az nem egyenlő azzzal ami lesz.
kiki
2010-03-17 17:59:41
Idézet
abraka miért lenne a Te szavad az igazság a másiké pedig a hazugság... egy sikertelen ember vagy akit senki se vesz komolyan... bárki lehetne a polgármester, senki se állna ki veled vitázni mert egy senki vagy... érj el valamit és aztán ugass itt
LoOoL
2010-03-17 17:53:36
Idézet
Bástya nagyot fog puffanni, nemsokára, mert körforgalom ügyben sincs valami rendben. Ezekkel a dolgokkal meg a nevető kivülállónak, a szikés malmára hajtja a vizet, akarva-akaratlanul. Ez van kiki, Tibikének lőttek idén.
Cannavaro
2010-03-17 17:34:16

Idézet
kiki írta:
Mennyi mérnök és egyébb szakember fórumozik itt... Vagy csak irigy politikusok akik eddig még soha nem értek el semmit és nem tudnak semmit felmutatni????Vagy olyanok akik most készülnek politikai pályára lépni vagy BT politikai ellenfelük???Fiúk mért nem azzal jöttök ,hogy tik eddig mit tettetek le az asztalra???Akár hid ügyben.Ja ,hogy semmit ,s igy marad a kritizálás...Okoskodni mindig könnyü


Kiki és a tények, hogy basti hazudott az téged nem érdekel? persze, hogy nem mert az ő szekerét tologatod a MOST-ét. Az okoskodás, hogy valaki leírja az igazat. És kérdezem az eredeti terveket talán nem szakemberek készítették, bastinak miért kellett megváltoztatnia? Ja ismerjük a válaszokat a déli iparipark, mi ez ha nem a város érdekeimek az elárulása és éppen egy polgármester részéről. Erre válaszolj, erre válaszoljon BT.
Vajon BT mit tett le, csak eltett egyenlőre. Most is kritikus állapotban vannak a városi utak, ősszel már szmogtól fuldokoltunk. Kérdezem én mi lesz ha a városba beözönlenek a kamionok? Ez is irigykedés, ez is kritizálás. Az igazság kimondása nem kritika, vagy irigység, hanem azt addig kell hangoztatni, ameddig mindenki el nem fogadja. Vajon valami hasonlót ki mondott kiki? És kiki BT miért nem mer tévés kamerák előtt megvédeni az igazát? Ja, hogy nincs igaza, ez az igazság.
abraka
2010-03-17 17:26:17
Idézet
Mennyi mérnök és egyébb szakember fórumozik itt... Vagy csak irigy politikusok akik eddig még soha nem értek el semmit és nem tudnak semmit felmutatni????Vagy olyanok akik most készülnek politikai pályára lépni vagy BT politikai ellenfelük???Fiúk mért nem azzal jöttök ,hogy tik eddig mit tettetek le az asztalra???Akár hid ügyben.Ja ,hogy semmit ,s igy marad a kritizálás...Okoskodni mindig könnyü
kiki
2010-03-17 17:19:16
Idézet
Verhetitek a farkatokat, bummosok. Idióták. A gazdátokat bezzeg fel tudtátok tenni, de egy kokárdát nem március 15-ére. Bérenc portál
Cannavaro
2010-03-17 16:53:22
Idézet
Most az egyszer ezer százalék igaza van abrakának,mert Pozsony felől egy kamion se fog lejönni Komáromba hogy átmehessen magyarba amikor Pozsonynál is át tud menni és ott autópályán tud menni olcsóbban mint a 63 - on falukon keresztül. Ha az új híd Harcsásnál lenne sokkal praktikusabb volna Komárom szemszögéből.
Egy 89-es harcos
2010-03-17 16:49:56
Idézet
LoOoL, abraka mondandójának egyik felében sajnos igaza van. Az új híd önmagában nem oldja meg "Komárom logisztikáját", sőt, bedugítja a várost, amíg nincs RENDES kelet-nyugati elkerülő. Az említett összegből egyébként következik, hogy a tervezett északi elkerülőt a jelenleg tervezett formájában SZERENCSÉRE nem építik meg, mert az csöbörből vödörbe állapot lett volna (a városból a pihenőövezetbe tereli a forgalmat, noooormális?). Marad az áttervezés, reméljük, időben.
Sok kérdés nincs még megválaszolva, amivel ez a cikk végképp nem foglalkozik, csak ugyanazt mondják el huszonharmadszor. Kampánycikk.
Például miért csak 2x1 sávos lesz az új út, miért gondolkoznak ilyen rövidlátóan?
GDenes
2010-03-17 16:49:36
Idézet
LoOoL írta:
ABRAKA fejezd már be!! örüljünk hogy megoldódik komárom logisztikája és jönnek a befektetők akik munkahelyeket teremtenek...

Eddig miért nem jöttek a befektetők? ja mert Dél-Komáromban van iparipark. Mond te hülyének nézed az embereket, nem kedves barátom az a híd nem lesz ott, de ha mégis basti bíróság előtt fog felelni a tetteiért, ha neki megéri legyen, de egy biztos, ha én leszek a polgármester minden kamion meg lesz sarcoltatva 3 tonna fellett és a basti után küldön a sofőröket, hogy fizesse nekik vissza. kedves lola és mi van az északi kerülőúttal, így néz ki a dolog mikor Komáromnak egy nem lokálpatrióta a polgármestere. Basti elárulta minden szinten Komárom érdekeit, hazudozik, eladta a várost. Ha az északi eltertelő út is egyszerre épülne 10 km út és egy plussz vághíd, erre most nincs pénz, nem is lesz, ha lenne, akkor OK rendbe van, de ő azt állította megoldódik a teherforgalom, hogyan, hogy romlani fog a helyzet. megáll az ész, remélem Komárom lakosai nem lesznek vakok és észreveszik már, hogy gazemberek irányítják a várost. Most nagyon mérges lettem.
( LINK )
abraka
2010-03-17 16:48:02
Idézet
Bastrnak MOST aztán felépiti a HIDat!
elita2
2010-03-17 16:38:04
Idézet
ABRAKA fejezd már be!! örüljünk hogy megoldódik komárom logisztikája és jönnek a befektetők akik munkahelyeket teremtenek...
LoOoL
2010-03-17 16:37:26

Idézet
Ha ez így lesz Öregkomáromot az Isten sem menti meg a Nyitra felöl beözönlő kamionoktól, a hídat nem ott, hanem a húsz éves tervek alapján kell megépíteni, a keleti Kisharcsás felöli részen, akkor nem kell semmiféle plusz kerülőút és kamionok sohasem jönnek be a városba. Basti megint feladta-eladta Észak-Komárom érdekeit. Tüntetni kell ez ellen, még nem késő.
( LINK )

Mégcsak szó sem volt arról, hogy lesz-e pénz az északi elterelő út megépítésére, basti akkor is hazudott, amikor azt mondta a teherforgalom nem fogja érinteni a várost. Nyitra felől nagyonis, azok a kamionak amelyek ma Ipolyság felé mennek azok, mind a városunkon keresztül fognak dübörögni.
abraka
2010-03-17 16:17:25
Idézet
"... A két összeg közötti különbség annak köszönhető, hogy a magyar oldalon több rákötő utat kell építeni..."
Igen, hogy eltereljék a város központjáből az átmenő forgalmat. Ugyanazon okokból az északi oldalon az I/63-at az I/64-el összekötő út szerepel a tervekben. Ezzel együtt lenne 27 millió euró az itteni költség?
nemo
2010-03-17 16:04:18
Idézet
Azt hiszem, hogy a cikk mondanivalója, megjelenési ideje és stílusa ebben a mondatban foglalható össze:
"A polgármesterek a két ország parlamentjében képviselőként is igyekeztek közbenjárni a folyamat felgyorsításában és remélik, hogy a közelgő választásokat követően is folytathatják ebbéli tevékenységüket."
GDenes
2010-03-17 15:27:04Döntés született az új Duna-híd fekvéséről

Döntés született az új Duna-híd fekvéséről
Cikk küldése ismerősnekCikk nyomtatása
2010. március 18. csütörtök, 20:07 | V. Krasznica Melitta
Komárom
|

Március 4-én, a Magyar-szlovák Infrastruktúra Vegyesbiztottság soros ülésén végre megegyezés született az új komáromi Duna-híd fekvéséről – tájékoztatta tegnap a sajtó képviselőit Zatykó János, Dél-Komárom polgármestere.


Bookmark and Share

A magyar delegációt Csepi Lajos közlekedési szakállamtitkár, a szlovák küldöttséget Milan Mojš, a közlekedési minisztérium államtitkára vezette. „Mindkét fél megszavazta, hogy a hidat a város nyugati felén, azaz Győr irányában, a vasúti híd közelében kell megépíteni” – mondta Zatykó János. Az ülésen arról is döntöttek, hogy a magyar fél egy hónapon belül kidolgozza és a szlovák fél elé terjeszti a híd építéséről szóló kétoldalú egyezmény tervezetét, és a vegyesbizottság még április folyamán tárgyal róla. Zatykó János szerint nincs akadálya, hogy az áprilisi ülésen aláírják az egyezményt. „Remélhetőleg ezután felgyorsulhatnak az események, és a parlamenti választásokat követően felálló kormányok is fontosnak tartják majd a híd megépülését” – tette hozzá. Úgy véli, még 2014 előtt megkezdődhetnek a munkálatok. A szlovák kormány ugyanakkor a tavalyi komáromi kihelyezett ülésén egy korábbi időpontot is reálisnak tartott.
Bastrnák Tibor, Észak-Komárom polgármestere rámutatott: közel egy év elveszett azzal, hogy helyi szinten egyesek megkérdőjelezték a híd fekvését, pedig a hatástanulmányokat szakemberek dolgozták ki. Ennek az lett a következménye, hogy a szlovák közlekedési miniszter új hatástanulmány kidolgozását rendelte el, amely tavaly év végére készült el. „A dokumentum ugyanúgy a nyugati fekvést tartja elfogadhatónak, mint a két város által korábban kidolgoztatott anyag” – monda. A két ország közti egyezmény aláírását követően a kivitelezési tervek kidolgozása, majd a beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása következik. Az új híd megépítése a tervek szerint mintegy 66,4 millió euróba kerülne, s nagy része uniós forrásból származna. „A további lépések már a kormányokra hárulnak, a mi célunk azt volt, hogy olyan fázisba juttassuk a beruházást, ahonnan már ne lehessen visszafordítani” – szögezte le végezetül Bastrnák Tibor.
http://ujszo.com/online/regio/2010/03/18/dontes-szuletett-az-uj-duna-hid-fekveserolÚj komáromi híd: képek, tervek

Új komáromi híd: képek, tervek
2007. 03. 14

Kedden délelőtt a komáromi Városi Hivatal nagytermében került bemutatásra „Komárno és Komárom városok közt megépítendő új közúti Duna határhíd és kapcsolatai megépítésének tervezete“ pályázat keretén belül elkészült tervdokumentáció. A keddi találkozót megelőzően hétfőn egy szakmai találkozóra is sor került, ahol a két ország szakemberei és a pályázatban részt vevő szervek voltak jelen. A találkozó során részletes szakmai bemutatón ismertették a terveket és alkalom nyílt a szakmai kérdések tisztázására is.

Az INTERREG programból Észak- és Dél -Komárom újabb pénzforrásokra tett szert, amelyeknek köszönhetően folytatódhattak a tervezett új Duna-híddal kapcsolatos munkálatok. A két ország összesen 55 millió korona értékű támogatást nyert el és 2006 márciusától közösen valósítják meg azt a tervezetet, mely az új Duna-híd építésével ill. a hozzá kapcsolódó úthálózattal függ össze. A munkálatok a két ország irányító szervei közt aláírt szerződés szerint folynak.

A Dopravoprojekt és a magyarországi Pont-Terv által közösen alapított Komárno Konzorcium végzi a tervdokumentációkat. A két, nagy tapasztalatokkal rendelkező cég 50-50 %-ban részesedik a munkákból. Az eddigi munkálatok során elvégezték a geodéziai, a forgalmi, a geotechnikai, a hidraulikai és a növényzeti vizsgálatokat, elkészültek a talajtani szakvélemények, a zajvédelemmel, valamint a levegő szennyezésével kapcsolatos felmérések, a korróziós hatások vizsgálata, a régészeti vizsgálatok, valamint a földrengési szakvélemény. A november végén elkészült környezetvédelmi hatástanulmányt az érintett országok környezetvédelmi minisztériumai értékelik ki, ezt követően pedig végleges állásfoglalást dolgoznak ki az építkezéssel kapcsolatosan.

LINKRégi és új tervek

http://www.komarno.sk/docs/2006_05_05_upn.jpgTisztánlátás végett

Tisztánlátás végett

Nem is olyan régen tartottunk egy sajtótájékoztatót Dél-Komárom polgármesterével az új Duna-hídról, mivel úgy éreztük, újabb mérföldkőhöz érkeztünk. (BT)

nem mérfölkőhöz, hanem a saját rossz terve, tervük megvalósításához, ami csak Dél-Komárom érdekeit erősítik. (BJ)

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy milyen óriási szüksége van városunknak és a régiónak erre az új hídra. Több nagykövet is megfordult nálunk az utóbbi években és a világlátott emberek kivétel nélkül mindannyian elmondták, hogy a befektetések csak oda érkezhetnek, ahol megfelelő az infastruktúra.(BT)

Igen szükség van egy új hídra, de ki van az új híd ellen, szerintem minden komáromi akarja az új hídat, csak nem ott ahová ön áthelyezte. Tehát itt nem arról szól a vita, hogy ki akarja és ki nem, hanem arról miért változtatta meg az eredeti elképzeléseket és miért nem keleten épül meg, ami mellett sokkal több hasznos és logikus érv szól. Erre a mai napig nem adott választ, csak szakértőkre hivatkozik, a keleti híd tervét is szakértők hozták létre.(BJ)

Ha Komáromban nem épül meg, pontosabban nem Komáromban épül meg az új Duna-híd, akkor városunk, régiónk óriási, mondhatnám behozhatatlan hátrányba kerül. Már most is azt látjuk, hogy a Budapestet és Bécset összekötő autópályán sokkal gyorsabban el lehet jutni Pozsonyba, mint a szlovákiai utakon.(BT)

Tisztelt Bastrnák úr megint mellébeszél. Igenis a híd kell, de nem ott kéne megépülnie ahol Ön akarja, hanem ott ahol a polgárokat, a többséget szolgálná, vagyis keleten, az erdeti elképzelések alapján. Ne riogasson, mintha bárki is azt mondta volna, hogy a híd nem kell. A keleti jobb megoldás is az M1 autópályára csatlakozna.(BJ)

Ki kell használnunk lehetőségeinket! Meg kell építenünk az új hidat, hogy rácsatlakozhassunk a közelben futó autópályára, meg kell építenünk az északi elkerülő utat, hogy a pozsonyi és nyitrai utak ne a városban találkozzanak.(BT)

Igen meg kell építeni az új hídat, de az eredet helyén, amit a polgárokat szolgálná, nem pedig egy szűkkörű vállalkozói társaság személyes érdekeit. Erre adjon választ? Ha nem igaz cáfolja meg tényekkel. Nagyon jól tudja, hogy az északi elkerülő út hamarabb, mint 20-30 év múlvca nem fog megépülni és minden kamionforgalom a városon keresztül fog dübörögni, a keleti ipariparkból, a keleti teherpályaudvarról, a keleti logisztikai központból, a keleti új dunai kikötőből és a Nyitra felől érkező kamionok is erre közlekednének. Ez helyett a keleti híd mindezt a város előtt elvezetné Magyarország irányába és az elkerülő útra sem lenne szükség, amire sem pénz nincs, mégcsak igéret formájában sem.(BJ)

Ha nem csak rövidtávon gondolkodunk, hanem a gyermekeink számára is egy élhető és fejlődő várost szeretnénk átadni, akkor szükség van az olyan projektekre, mint az új híd, vagy a Harcsáson megépülő új logisztikai központ és kikötő.(BT)

Lám-lám Ön is keleti logisztikai központről beszél és keleti dunai kikötőről ír, akkor miért nyugaton akarja felépíteni az új dunai hídat? A többi dolog az igaz és csupán jól hangzó propagandaszöveg.(BJ)

Ezeknek a beruházásoknak a gyümölcsét 5-10 év múlva élvezhetjük, amikor új munkahelyek jönnek létre, komfortosabb lesz itt élni. Ha azonban egyesek lépten-nyomon csak azon dolgoznak, hogy hogyan lehet ezeket megállítani, akkor nehezebb előre jutni és megvalósítani ezeket az elképzeléseket.(BT)

Mit is élvezhetünk 5-10 év múlva? Konkretizálná, mert az elmúlt 4 éves kormányzása alatt egyetlen egy befektető sem jött Észak-Komáromba. megint csak igérget mindenfajta valóságalap nélkül.Mit is kéne megállítani és melyek azok az elképzelések? Konkretizálja és necsak geobbelsi propagandát folytasson. Kik azok akik a terveinek a megállításán munkálkodnak, milyen tervekről is van szó, végre már megtudhatjuk?(BJ)

A rosszindulatú okoskodók a mostani kormányhoz fűződő politikai kapcsolataiknak köszönhetően egyszer már sikerült elbizonytalanítania a minisztériumot, amikor is megkérdőjelezték, valóban jól van-e kijelölve az új híd helye. A minisztérium készíttetett egy saját tanulmányt, amelynek eredménye megegyezett az általunk megrendelt tanulmányéval, miszerint az új hidat a város nyugati felében a legcélszerűbb megépíteni. Nyitra megye Hortai Évának köszönhetően ezt már jóval korábban kimondta.(BT)

Kik azok a rosszindulatók, pontosítaná, vagy megintcsak a levegő puffogtat. Úgy tudom, hisz ezzel maga dicsekedett, a kormánnyal csak Ön tárgyalt, ha más is nevezze meg őket a nevükön, ha A-t mond, mondjon B-t is. A minisztériumi tanulmány csak lekopírozta az Ön lobbitevékenységét, az Ön elképzeléseit erősítette meg. Tudomásom szerint senkisem volt bevonva a tárgyalási folyamatokba aki a keleti megoldás mellett érvelhetett volna. Tehát egyoldalú forrásanyaggal dolgozott a minisztérium, így a végső döntés is elfogult egyoldalú, az Ön elképzeléseit vette csak figyelembe.(BJ)

Azok a szűklátókörű emberek, akik ezek után is folytatják az új híd elleni hadjáratukat, örökös kételkedéseikkel mást nem tudnak elérni, mint hogy nem lesz aláírva a szerződés, nem lesz új komáromi híd, és a hidat mondjuk Párkánynál fogják felépíteni... Akkor pedig nem csak hogy nem lesz új hidunk, de a főutak is el fognak minket kerülni, nem lesz északi elkerülőutunk, nem lesznek munkahelyek és sírhatunk, hogy mit kellett volna tennünk...(BT)

Megint támad és nem érvel, szűklátókörúnek nevez embereket, de a neveiket és ténykedésüket titkolja, nem képes bizonyítani az állításait. A mai napig mindenfajta lakossági fórumtól kitér, ahol a komáromi polgárok kérdéseire válaszokat adhatna és megvédhetné a saját álláspontját. Vajon miért fél ennyire vitatkozni a polgártársaival, ha Ön állítása szerint a döntéssel nincsen semmi baj. Vagy mégis? A munkahelyteremtésről nem beszélni kell, hanem cselekedni, Önnek mennyit sikerült az elmúlt négy évben biztosítania, létrehozni? Tudomásom szerint egyetlen egy nagyobb beruházó a városunkba nem jött, nem telepedett le. Már Rusko akkori gazdasági miniszter pénzt igért Önnek egy ipari parkra (2002-2006 között), csak helyet kellett volna biztosítani, erre is képtelen volt a városvezetés Önnel az élén, akkor most miről is beszél, mit igérget fűt-fát megint.(BJ)

Komáromnak kiszámítható jövőre van szüksége, ami azt jelenti, hogy a napi problémákkal megküzdve napról-napra jobb legyen itt élni, de emellett szükség van olyan középtávon megvalósuló projektekre, amelyeket elindítottunk és amelyek biztosítják a város és a régió fejlődését.(BT)

Igen Komáromnak kiszámíthatő jövőre van szüksége, de az Ön vezetésével, csak korrupciógyanus ügyleteket kaptunk, egy tönretett korházat Králová vezetésével, saját magának mentőautó állomsrendszer hozott létre és a nyakumnkra ültetett Fehéreket, feketéket, akik csak a város vagyonának a meglopásánk, bagatel pénzekért történő megszerzésénk tevékenykedtek saját maguk részére. Pontosítaná a projektjeit, vagy megint ámításról és mellébeszélésről van szó. Volt 8 éve mit tett le az asztalra, aminek az előnyeit mi a többség is megérteztük önmagunkon? Vajon kikre gondol, mikor arról ír, hogy napról-napra jobb legyen itt élni, néhány kiválasztottra, mert mi a többség ezt valahogy nem érezzük.(BJ)

Engem ilyenkor nem az keserít el, hogy valaki engem támad, hanem az, hogy ezekkel a támadásokkal Komárom lakosai fognak rosszul járni Én szeretem ezt a várost és itt akarok élni, ahogy gyermekeim is.(BT)

Ki támadja Önt, csak a feltett kérdéseinkre szeretnénk válaszokat kapni, de Ön minden konfrontáció, lakossági fórum, vagy tárgyilagos kérdésfeltevés elől kitér, mellébeszél. Komárom lakosai már a nyolc éves ténykedésével rosszul jártak, körülöttünk minden kisebb város gyorsabban fejlődik mint mi. Maga ezt szeretné Komáromnak? Magának, mint pogármesternek nemcsak Önös érdekekből saját családjára kell tekintettel lenni, őket már réges rég bebiztosította, de mi a többséggel, a munkanélküliekkel, az éhesen iskolába járó gyerekkel, azokkal a szülőkkel akik a szegénységüket titkolják szégyenlik, nekik ki fog segíteni, ők nem érdemlik meg, hogy büszkék lehessenek a városukra és nem érdemelnének meg egy olyan városvezetést, akik értük nem pedig ellenük fognak tevékenykedni? Megint csak magára gondol, ahogyan eddig is tette.(BJ)

Úgy látom azonban, hogy egyeseknek azonban mintha minden mindegy lenne és önös érdekeik és butaságuk miatt az itt élők ellen dolgoznak. A tisztánlátás érdekében bemutatjuk azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják állításaink igazságát.(BT)

Kik azok az egyesek, maga csak vádaskodni tud, de konkretizálni a dolgokat nem, nem tudja, nem meri, fél a polgárok haragjátől, hogy megintcsak hazugságon fogják. Megint mellébeszél. A dokumentumok nem bizonyítanak semmit sem.(BJ)

Legyen az emberei butaság bármilyen elkeserítő, nem hagyhatjuk, hogy pár ember, akik a kákán is csomót keresnek, megakadályozzák a polgárok érdekeiben történő fejlesztéseket, építéseket.(BT)

Megint sérteget és támad, vajom mitől fél annyira, a népharagtól? Ki az a pár ember nevezze meg, vagy migint csak a levegőbe lövöldöz. Az Ön, Önök érdekei azok ellentétesek a polgárok érdekeivel. Kérem konkretizálja a fejlesztéseket és az építkezéseket. Nem tudok ilyenekről, csak van egy vízművek, ami körül zavaros dolgok történnek, van egy uszoda, ami körül zavaros dolgok történnek és vannak tervek, amelyekből egyenlőre semmisem valósult meg. Csak igérgetések maradtak, vannak.(BJ)

Dolgozni kell és ahelyett, hogy egyeseknek gáncsvetésen járna eszük, inkább azt keresnénk, mi tudunk hozzátenni városunk fejlődéséhez, hogy jó legyen komárominak lenni.(BT)

Dolgozni, a polgárokért küzdeni kell. Igen, ezt kell csinálja. Ebben az írásában minden bekezdés gáncsolókról, névtelen egyesekről, nemakarókat emleget, de nevók már nincs, a kákán is csomót kereső emberekről ír, másokat vádol önös érdekből elkövett ténykedéssel, pedig a tények másról szólnak, tisztánlátásról beszél, de a lakossági fórumtól fél, nem mer abban résztvenni, szűklátókörű embereknek nevezi azokat akik kérdéseket mernek feltenni és rosszindulató okoskodással vádolja azokat, akik nem értenek egyet az össze-vissza elképzeléseivel, válaszok helyett a többség csak mellébeszélést, vagy a legjobb esetben is az Ön részéről a válasz hallgatásban merül ki.
Válaszok helyett, csak vádaskodást kapunk, mintha mi talán nem akarnánk egy szebb jövő elé néző Komáromot, egy új gazdasági és kulturális központot, ami már egyszer volt Komárom a XIX.században. Nagyon is akarjuk, talán jobban is és átgondoltabban is, mint a mostani városvezetés, de nem mellébeszéléssel és nem egyesek számára, hanem úgy, hogy annak haszonélvezője az összes komáromi polgár legyen. (BJ)Hozzászólások
gAvatar

Bastrnák Tibor

2010-04-08 11:08:18

A Vážny miniszter úrnál folytatott beszélgetés során a minisztériumi alkalmazottak hivatkoztak komáromi és nyitrai személyekre, akik állítólag megkérdőjelezték annak a tanulmánynak az eredményét, ami a két város felkérésére készült és félretájékoztatták a minisztériumot. A minisztérium ezért rendelte meg az újabb tanulmányt, amelynek az eredménye ugyanez lett, mint a korábbinak. Éppen ezekről az eseményekről tájékoztattuk a közvéleményt. A fenti linken el lehet olvasni a bizonyítékokat és el lehet dönteni, ki mond igazat.


gAvatar

robert

2010-04-01 13:03:49

Egy hatásos eszköz az értetlenkedők ellen: Edward de Bono - Hat gondolkodó kalap Éppen most olvasom, és úgy gondolom, lehetne használni akár a képviselőtestületi üléseken is. Megkönnyíti a kommunikációt, ha mindenki ugyanarra a dologra koncentrál.Ajánlom a polgármester úr figyelmébe!


gAvatar

Komárom

2010-04-02 13:37:34

Basti, Nem szoktam veled egyetérteni, de most ezt kell tennem. A híd fontos! Nem kellett volna azon vitázni, hogy jó helyen van-e. A lényeg, hogy megépül. Amit megkezdődik az építkezés, már tervezhetjük is a következőt a város túloldalán(keleten). Egy délről elkerülő út 2 Duna híddal olcsóbb mint az északi elkerülő a Holt Vág és a Vág felett vezetett nyomvonallal tönkretéve az üdülőövezetet.


gAvatar

Hypo5

2010-04-02 22:11:39

Bastrnák Úr! Mondja már meg, kik azok a "gáncsoskodók", kik azok az "egyesek"! Én kíváncsi vagyok rájuk, de ön lyukat beszél az ember hasába, és az az érzésem, hogy ez mind csak mellébeszélés...
http://www.basti2006.sk/tisztanlatas-vegett_3476-n.html
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona