Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Az MKP a sírba menetelteti a honföldi magyarságot, új Kossuth Lajosra van szüksége a felvidéki magyarságnak.

2009.4.5.
A "Nagy Testvér" az MKP megint eldöntötte a honföldi (felvidéki) magyarság helyett ki a jó politikus, kire kell szavazni. Újra és újra beleszólnak az életünkbe helyettünk és sokadjára már rosszul döntöttek, rossz tanácscsal láttak el minket.
Talán nem nagy túlzás azt állítani, hogy Radicová nagy különbségű veresége az MKP politikusainak a bűne. Persze Csáky, Duray és Bugár ezt is győzelemként fogják elkönyvelni, ami a honföldi magyarság koporsójára szintén megérdemel egy márványtáblát a fent említett gyáva és tehetetlen politikusaink nevével, azzal a kisérőszöveggel, "Ők azok akik a honföldi (felvidéki) magyarságot a sírba, a pusztulásba vezetik".

Meddig lehet ezt még tűrni, hol a határ, amikor a becsületes politikus azt mondja elég volt belőletek, a pokolba a gyáva és a tehetelen politizálással. Nem nagy túlzás azt állítani, hogy a honföldi magyarság egy határozott, éles határ vonal mentén két részre osztható: egyesek politizálnak, mások szidják a politikusokat. Akik a kettőt egyszerre csinálják azokból nagyon kevés van, pedig most reájuk van szüksége a honi magyarságnak.

Végső konklúzió, a probléma gyökeres és végleges megoldása helyett, vagyis végre ténylegesen elkezdünk a honföldi magyarságért, értük és megmaradásukért politizálni küzdeni, az MKP ehelyett továbbra is a nemzetárulás jegyeivel teletüzdelve a sírba vezeti, a poklok tüzébe a választóit. A magyar nemzetrésztől kapott hatalmával visszaélve, az erkölcsös politizálást mellőzve, látszattevékenységet folytatnak. Úgy tesznek, mintha mindenki felé jók akarnának lenni, pedig a politika, az igazi politikusi erények nem erről szólnak.

"Mert úgy szokott történni, hogy az olyan embernek, aki mindenkihez jó akar lenni, gonoszok okozzák a vesztét. Ezért szükséges, hogy a fejedelem hatalmának megóvása érdekében megtanuljon rossznak lenni, és ezt a szükségnek megfelelően gyakorolja." - ez Machiavelli alaptétele (Niccolo Machiavelli 1469 - 1527 A fejedelem című művéből). A honi magyarság nyelvére lefordítva, az MKP-nak a magyar nemzetrész érdekében meg kell tanulnia "rossznak" lennie, a magyarellenes többség szemében nem egyéni érdekből, hanem a közössége érdekében.

Velünk szemben a szlovákok rosszak, pontosabban a nagytöbbség, ez bebizonyosodott a mostani elnökválasztáskor is. Ha megdobnak minket kővel nem lehet állandóan kenyérpajzszsal védekezni, hanem a vérünktől festett követ fel kell venni és néha vissza is kell dobni. Nem azért, hogy erőszakot szüljön, hanem tudtára adjuk a magyarellenes szlovákságnak, hogy a megaláztatásból már nem kérünk, kérjük az azonos jogainkat, az ehhez szükséges közeget az autonómiát és a szlovák-magyar megbéklést követeljük, aminek a hívei vagyunk.

"Mert úgy szokott történni, hogy az olyan embernek, aki mindenkihez jó akar lenni, gonoszok okozzák a vesztét." - ez Machiavelli alaptétele. Tehát, ha az MKP-s politikusok állandóan egyszer a smeresekhez , másodszor a Dzurinda pártjához akarnak dörgölödzni, akkor ezzel a politizálásukkal a honi magyarságot a vesztükbe vezetik.

Egy pártnak, annak vezetőinek,közösségének az érdekében, a köz hasznára, mellőznie kell az egyéni érdekeket. Olyan megfelelő lelki alkatú politikusok vezessék, akik nem megélhetési politizálást, helyezik előtérbe, hanem a választóik akaratát. Érdekükben értük politizálnak.

Erasmus: "a természet szerint mindenki szabadnak született" és a "szabad államban a szólás is legyen szabad". A MKP-s politikusok mindenfajta kritikát, ami veszélyezteti megélhetési hatalmukat, korunk médiafegyvere segítségével elnyomja. Saját hatalmi médiát működtettve, saját hazuságait jobban medializálva, a másik oldalt, az igazmondást elnyomva fosztja meg saját közösségét az igaz szó tapasztalásától.

Az MKP ne a saját nyelvén politizáljon és ne önző célokat melengessen a közjó nevében, hanem ténylegessen küzdjön értünk, megmaradásunkért. Ha politikusai erre képtelenek, adják át helyüket egy fiatalabb és egészségesen agresszívabb politikusi gárdának, akik majd az erkölcsösebb politizálást helyezik előtérbe, a nép felügyelete alatt, a Bölcsek Tanácsának a jóváhagyásával.

Az MKP-nak lehet köszönni, hogy a második körben jobban aktivizálódtak a smeres és a szönöszös választók. Az MKP a politikátlanságának lehet köszönni ezt a nagy különbséget (Gasparovic 56% és Radicová 44%). Ez a választás az MKP háromszoros veresége, először nem volt saját magyar elnökjelölt, aki történelmet írhatott volna csak azzal, hogy ott lehetett volna a rajtvonalon, másodszor nem az első körben kellett volna a magyar választókat aktivizálni és ezzel kiprovokálni a magyarellenes választókat a második körben való részvételre (ami meg is történt) és a harmadszorra a második mindent eldöntő körre lelkiismereti választást kellett volna javasolnia az MKP-nak. Így ténylegesen a magyarok pártja lehetett volna az MKP, ahogyan azt fűnek-fának híresztelik. Ez a mostani választási vereségük is megérdemelne a Selye egyetem falán plussz egy márványtáblát, hogy kik viszik a sírba a felvidéki magyarság jogos ügyét, Bugár, Duray, Csáky vezetésével, gyáva és tehetetlen politizálásukkal. Azt mondják, az is egy jó politikusi erény, ha egy politikus időben vissza tud vonulni akkor, amikor ez még először neki jut eszébe.

Ameddig az MKP-s politikusok a személyi érdekeket helyezik előtérbe a közösségi érdekekkel szemben, addig a honföldi (felvidéki) magyarságnak csak a hazugságok és a csöndes alkalmazkodás marad. Sem autonómiája, sem azonos jogai, sem maradása nem lesz saját ezeréves szülőföldjén. Vajon az MKP politikusai ezt akarják? Nem hinnén, mi felvidéki (honföldi) magyarok nem vagyunk öngyilkos nemzetrész, ezért olyan politikusokat kérünk az MKP legmagasabb szintű vezetésébe és főleg az élére, aki (-k) nincsenek megfertőzve a nemakarás megélhetési elkölcstelen politizálásával és majd csak egy cél vezélni őket, ennek a félmilliós magyar közösségnek a megmaradása.

Weber János (1612-1684), Eperjes egykori főbírája korának egyik legtehetségesebb politikusa volt, szerinte: "az oroszlán arra tanít, hogyan kell helyesen, az igazságot szem előtt tartva uralkodni, és erejénél fogva szelídséggel kormányozni. Erényei az éberség és a mértéktartás,... A csupasz kard az erény, az igazságosság és a közjó védelmét szolgálja. ... az uralkodáshoz bizony nem árt, ha isteni szerencse is kíséri az uralkodó lépteit." Weber János politikusi szelleme éled újjá másfél évszázaddal később, egyik kivégzett fia leszármazottjának, Weber Karolinának a fiában, Kossuth Lajosban.
(forrás:lam.hu)
forrás: Bósza János - CA

U.i.:
Radicová ma (2009.4.5) is a déli tv-s (STV1-11:55) vitaműsorban kijelentette: "Határozott módom az autonómia ellen vagyok és a Benes dekrétumok megnyitása ellen. Ami a Benes dekrétumokat illeti, ahogyan szavaztam az a bizonyíték minderre." - Radicová mondta.
Most vajon az MKP kit is támogatott? Egy magyarellenes SDKU-s politikust, aki hangoztatja az egyenjogúságot, de megadni már nem akarja. Mi ez ha nem farriezusi viselkedés. Ebben Radicová az MKP politikusaiban tényleg barátjára talált. (BJ), 2009.4.5., 12:15

Horvath Peter politológus is megszólalt a műsorban, ahol lényegében igazolta azokat a feltevéseimet, amelyeket még a második elnökválasztási forduló előtt megfogalmaztam, hogy azzal, hogy az első fordulóban a Radicová tábora ellőte az összes puskaporát és az MKP nyiltan kiállt Radicová mellett valójában a második körre a szlovák nacionalista, kormánypárti oldalt aktivizálták a 8% kis különbséggel. Horváth szerint is a matematika szabálya kíméletlen, hiába ment el a második körben 10% több magyar szavazni az is csak +50 ezer szavazatot jelentett Radicová számára, de a másik oldalon is aktivizálódtak a szavazók ahol már +5% is többet jelentett +250 ezer szavazatot, mint a magyar oldal +10%. Tehát az első körben elért kis különbség valójában a Gasparovic oldal alvó táborát aktivizálta. Ezzel a taktikai hibával az MKP-nak sikerült Gasparovicot az elnöki funkcióban marasztalnia.
Abban az esetben, ha az első körben indult volna egy magyar jelölt, akkor is az eredmény maradt volna és Radicová, valamint Gasparovic kerültek volna második körbe, azzal a különbséggel, hogy nagyobb lett volna a százalékos különbség a két jelölt között, ami tovább altatta volna a nacionalista tábort, Slota és Fico sem aktivázálta volna magát a második körre. A második körben pedig az MKP lelkiismereti szavazást javasolhatott volna, valójában csöndesen támogathatta volna Radicovát, ugyanannyi magyar ment volna el, mint most is, csak az alvó nacionalisták továbbra is otthon maradtak volna. Tehát -250 ezer szavazat Gasparovicnál, ami azt eredményezte volna, hogy Radicová akár győzhetett volna is. Egy hasonló részvételnél, mint 5 éve történt. Ez a bizonyíték arra, hogy az MKP taktikai hibái részben okozhatták Radicová vereségét. (BJ) 2009.4.5., 13:40Hozzászólások:

a bummról:
abraka 2009-04-05 10:11

Offline Kedves KJ
nem gondolja, hogy esetleg Csáky e mondása (még 2007 májusában), azóta 2008-ba Alsóbodokon, ha nem is szó szerint de bocsánatot kért érte, hazugság volt, Valamint Duray autonómiázása akarom, nem arakom mesgyéjén, inkább ez viszi a pusztulásba felvidéki magyarságot. Írtam már gondolkozzon el, csak azon mi történik lassan három éve , mindenütt belénk rugnak, mi pedig jó rabszolgaként mindezt türjük. Nem én vagyok a magyarság ellensége, aki minderre figyelmeztet. Sajnos, ez tény, hogy a mostani választásokat az MKP nagyon, de nagyon megint elszúrta. Nekem pedig pl. ez a gyanus.
Olvasson és tanuljon:
Az MKP a sírba mentelteti a honföldi magyarságot, új Kossuth Lajosra van szüksége a felvidéki magyarságnak


Kapisztrán János 2009-04-05 09:18

Offline Az iménti leirásra csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy a tények a maga tényálása ellen vallanak : Tények és idézetek ( nem én mondom, csak idézek ).
Cs. Pál : " Ez az ember egy provokátor ( B. J. ), a titkosszolgálat lehet mögötte, nincs mit foglalkoznom vele ".
D. Miklós : "... aki most az autonómiát hozza elő a választásokkal kapcsolatban ingerli a szlovákokat, magyarkátyával játszik a legtöbbet árt a magyar érdeknek ( az elnökválasztás előtti kampány ).
Ezen gondolkozzon el !
A szlovák médiában is a szlovák jobboldali értelmiség osztja a véleményt hogy Iveta Radicovának pont az autonómia hamis felhántorgatása vágta el képletessen a nyakát a választásokon. Hogy kinek a szótára ez, és vajon miért : erre magának kell megkeresni a választ, remélem a felvidéki magyarság ezt már tudja, és képletessen is elégtételt vessz. A szlovákok még nemjöttek rá hogy kinek az érdekei, álnoksságai lehetnek mögötte, ezért lehet még náluk politikai pontokat kicsikarni, a magyarságnál ez már nemműködik, remélem a magyarok fognak majd elégtételt követelni minden ilyen provokációra, ha már másoknak füves az agya hozzá !


abraka 2009-04-05 09:06

Offline KP mielőtt valamit leírsz , előtte gondolkozzál. A tények ellened és a szerett pártod ellen beszélnek (sajnos). A stílusod a volt 70-80-as évekbeli kommunista párt propagandistái is megirigyelhetik. Sejteni és hazudozni azt lehet, de az igazsággal tisztában lenni, ahhoz már elkölcsös nézetek is kellenek.


Kapisztrán János 2009-04-05 08:04

Offline Még egyi ilyen demagóg, gyalázkodó, ( magyar párt és felvidéki magyar személységek ) elleni kirohanást a legelvadultabb soviniszta populista politikusoktól sem hallotam !
Talán reakció ez az autonómiai féle riogatásra ? ( Az egyik B. János által nevesitett politikus szavai szerint aki most autonómiát emleget, az a szlovák nacionalisták soviniszta malamaira hajtja a magyarellenesség szelét ... ).
No meg aztán itt vannak ( KN-ban, DS-en ) a tisztázatlan körülmények között megjelenet , amatőr minőségű nyomtatott autonómiát igérgető hamis röplapok, vajon honnan fújnak a szelek ?
Már kezdjük sejteni...
Bátran hivjank az alábbi skype vonalon, ha értelmes a hozzászólás szivesen válaszolok: skype név : bummskype Please call me on skype, my skype name is bummskype

abraka 2009-04-05 07:19

Offline Miért a vártnál nagyobb különbséggel? Hisz az MKP-nak lehet köszönni, hogy a második körre aktivizálódtal a smeres és a szönöszös választók. Az MKP a politikátlanságának lehet köszönni ezt a nagy különbséget. Ez a választás az MKP háromszoros veresége, nem volt saját jelölt, nem az első körben kellett volna a magyar választókat aktivizálni és lelkiismereti választást kellett volna javasolni. Így tényleg a magyarok pártja lehetett volna az MKP, ahogyan azt fűnek-fának híresztelik. Ez is megérdemel a Selye egyetem falán egy márványtáblát, hogy kik viszik a sírba a felvidéki magyarság jogos ügyét, Bugár, Duray, Csáky vezetésével.

Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona