Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Az igazságot ki kell mondani mindig

2009.4.24.
Mottó:
Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János


Sajnos ezek az örökérvényű szavak jutottak az eszembe, amikor a Harmónia AT Polgári Társulás egyik vezetőségi tagja megüzente nekem, hogy a május 16-án tartandó un. zászlóbontójukon nem szólalhatok fel és nem mondhatom el a DFÖT kálváriáját és nem mutathatom be a Commora Aula autonómia tervezetét (egyetlen területi autonómia tervezet, amit az összes szlovákia , parlamenti képviselő megkapott vitaanyag gyanánt), mert az új elnök Cséfalvay szerint csak profik szólalhatnak fel, én nem. Nem akartam belebeszélni az új autonómista PT működési struktúráiba, csupán segíteni akartam azzal, hogy elmondom mi mindenen mentünk át a kezdetekben és valójában miről is szól a CA autonómia-tervezete. Ennyi sem többet, sem kevesebbet.

Most az igazságot, az igaz szót, az igazmondást hívom segítségül és Esterházy Jánost követve, kimondom az igazságot még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál.

Cséfalvay úr 2007-ben a DFÖT létrehozása előtt rendszeresen nekem telefonálgatott, hogy ő is szeretne a Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács Polgári Társulás (DFÖT) tagja lenni. Nem ismertem az urat személyesen, akkor azt mondtam jöjjön el az alakuló közgyűlésünkre Dunamocsra. Nem volt ott, akkor még kivárt. Majd amikor már negyedszerre a DFÖT-öt Nomos regionalizmus PT alatt sikerült bejegyeztetnünk, ennek a 2009 februári alakuló közgyűlésére eljött, ekkor ismertem meg én is, ott találkoztam vele először (bár ő rendszeresen előtte is járt Komáromba, de személyesen sohasem keresett fel). Talán félt, hogy nehogy olyasvalami kiderüljön róla, ami kompromitálhatná. A NoRe dumamocsi alakuló közgyűlésén (2009 február) az én javaslatomra vezetőségi taggá választotta a tagság (ismeretlenül, hiba volt, mert előtte bizonyítania kellett volna). Később egy márciusi vezetőségi gyűlésen bejelentette, hogy a vezetőség háta mögött a NoRe nevében, őt idézem: profikkal csináltatott egy autonómia tervezet és felvette a kapcsolatot a komáromi Selye egyetem egyes tanáraival és a somorjai Fórum Intézettel, ott Öllősékkel. Ez az aktivitás bizonyos értelemben rendbe is van, hisz mindenki aktív tevékenysége nagyon fontos. Csak előttem, mint elnök előtt titkolta, hogy Komáromban járt (megsem állt konzultálni) és a saját pénzén rendeltetett egy autonómia-tervezetet egy egyetemi tanártól a Selye egyetemről, úgy hogy a CA autonómia tervezetét mégcsak el sem olvasta, ami a DFÖT alakuló közgyűlésén, már vitaanyagként minden leendő tag megkapott . Utólag bebizonyosodott, hogy mindenütt a személyemet és a CA autonómia-tervezetét lejáratta, s mindezt tette mint NoRe vezetőségi tag. Vajon miért? Igen pénzen mindent meg lehet venni csak az igazságot nem. Később miután mindenkinek (polgármestereknek) a megrendelt autonómia tervezetet, mint sajátját elküldte, a JOJ TV riporterének abban a szellemben nyilatkozott, kell egy jó és megvalósítható tervezet, a CA tervezete szerinte nem ilyen, közben mégcsak el sem olvasta. Egyébként, ha elolvasta volna a CA tervezetét, akkor rájöhetett volna, hogy az ő által pénzen vett tervezet a CA tervezet rövdített másolata, csak néhány apróságban különbözik, területileg másképpen van behatárolva és etnikai alapú autonómiát fogalmaz meg. A CA tervezete polgári elveket vall, amit az EÚ-s Liszaboni Szerződés is nagyobb mértékben preferál, támogatja a polgári elven működő Európát. Tehát egy polgári elvű autónómia a mai megosztott világunkban jobban elfogadthatató, mint egy etnikai alapú, hamarabb kivitelezhető. Ezzel most nem szeretnén mélyebben foglalkozni, akit érdekel a CA tervezete a honlapon elolvashatja és maga döntheti el mennyire jó, vagy rossz. Még a szönöszös Belousovová sem tudta tartalmilag kikezdeni, inkább egy az egyben lesöpörte az asztalról és ellentámadásba lendülve feljelentett az ország szétzilálása gyanánt. Vajon miért volt ez a gyors reakció és hevesség? Azért, mert ő is tudatósította és a jogászok javaslatára rájött, hogy a CA autónómia-tervezete az európai jogrendel nem ellentétes, sőt a többségi szlovákság számára is elfogadható. Ez lényegében a 2008 januári tévés vitában ki is jelentette, tartalmilag nem tudta támadni.
Belousovová legalább elolvasta a CA tervezetét, legalább megfogadta jogászai tanácsát és mindjárt a csírájában igyekezett elfojtani ezt a megvalósítható kezdeményezést.
Sajnos Cséfalvay, akarva-akaratlanul is egy oldalra került Belousovovával azzal, hogy szintén, ráadásul tudatlanságból, csakúgy alapon nekiesett a CA tervezetnek. Később (októberében) ugyanezt tette Öllős is a Fórum Intézetből, hülyeségnek nevezte a tervezetet, úgyhogy tartalmi vitát sem generált senkisem. Talán nem éppen a FI-nek lenne ez a feladata? Még Duray is azt mondta, gondolom ő elolvasta, hogy ez a tervezet méltó arra, hogy vitatkozzunk róla.
Igaz az a mondás, ha egy dolog jó és működhetne, segíthetne a felvidéki magyarságnak, jobb annak létét is eltitkolni, lejáratni és ha kell akár kitörölni az emberek emlékezetéből is. Nem ismerős propagandamódszer, a kommunisták alkalmazták. Lejáratni, meghazuttolni és hülyének nevezni, amitől, akitől félünk.

Cséfalvay a vezetőség háta mögött a NoRe szétrombolására törekedett a Csáky vezette MKP támogatásával, tudtával. Ezt ő maga bevalotta, hogy a vezetőség megkerülésével többször járt Csákyéknál és gondolom informálta őket a mi tevékenységünkről.
Mikor megtudtam, hogy miféle bomlasztó egyént vettünk be a PT-be, ráadásul az én javaslatomra vezetőségi tagnak, felajánlottam a lemondásomat, mint elnök, mint vezetőségi tag és kiléptem a PT-ből is miután egyetlen egy további vezetőségi tag nem emelt kifogást az ellen, amit Cséfalvay tett. Etikátlansága számukra elfogadható volt, számomra nem ezért otthagytam a NoRe-t.
Ennyi, ezekután írásban beadtam a lemondásomat, majd távoztam.

Egyébként az a tény, hogy Cséfalvay feledatot teljesített azzal, hogy belépett a NoRe PT-be, erre az a tény a bizonyíték, amikor közöltem vele a kilépésem után a Legfelsőbb Bíróság döntését a Nomos Regionalizmus megszüntetésével kapcsolatosan, hogy még megmenthető elég lenne egy jó jogász, egy jó beadvány, ő ezt mint a NoRe új elnöke figyelmen kívül hagyta, nem tett semmit, hagyta a NoRe-t megszüntetni, igazságtalanul és törvényekbe ütközőleg megfojtani. Igen, Cséfalvaynak ez volt az MKP általi megbízatása beférközni a NoRe-ba és az belülről tönkretenni, sikerült neki, a szönöszö hathatós segítségével. Cséfalvay belülről, a szönöszös Slota és Belousovová kívülről fojtották meg, Kalinák belügyminiszter segítségével, mindezt alkotmánysértő módon.

Visszatérve a kezdeti sorokhoz, csak azért szerettem volna felszólalni a Harmónia PT un. zászlóbontó gyűlésén, hogy ismertessen a CA tervezetet tartalmilag és elmeséljem a DFÖT és a NoRe PT-ék kálváriáját. Cséfalvay ezt megtagadta azzal, hogy csak profik szólalhatnak fel, én nem vagyok profi tehát nem szólalhatok fel.
Vajon ki profi autonómia témában Honföldön(Felvidéken)? Senki sem az. Miért? Mert eddig még a DFÖT-ön és NoRe-n kívül senkisem küzdött a felvidéki autonómiáért. Két egyforma autonómia a világban nincs. Két egyforma megoldás sem létezik. Példázgatni lehet, összehasonlítani is a más országokban meglévő autonómiákat, sőt kell is, szükségünk van a mások tapasztalataira, de hogy csak ehhez a témához a Cséfalvay által megfizetett (gondolom hathatós mököpös háttérsegítséggel) "profik" szólalhatnak hozzá, ez egy kicsit minimálisan sántít és igazságtalan is azokkal szemben, akik a felvidéki autochtóm magyar nép ügyéért és megmaradásáért már lassan három éve küzdenek. Mi akkor kezdtük, amikor csak félelemből lehetett az autonómia szót kimondani. Akkor hol volt Cséfalvay? Ma már majdnem mindenki ki meri mondani, mikor mi kezdtük, a jussunk a megfélemlítés volt.
Akkor nekem Cséfalvay úr ne akarja megmondani ki a profi és felszólalhat, ki nem profi és nem szólalhat meg autonómia témában. A januári somorjai összezördülésen is csak az un. profik szólalhattak fel. Milyen eredménnyel nulla a köbön. A januári 1994-esek megemlékezése is csak egy nesze fog meg semmiről szólt, a pozsonyi duray féle szorványtanács is csak a mellébeszélésről és a pénzelverésről szól.
Sajnos most Cséfalvay ezekhez sorakozott fel, úgyis mondhatnák eddig is közülük való volt. Nemakarásnak, megint nyögdécselés lett a vége.
Ha nem akarják, hogy ott legyek és elmondhassam, amit el szerettem volna mondani, akkor Cséfalvay a médiának ne mondja azt, hogy a PT-je csak a bószaféle kezdeményezés folytatása, mert ez hazugság, ha ez így lenne, akkor az egyetlen egy létező és megvalósítható autonómia tervezet létrehozóját hagyná felszólalni, nem "profiként" is. Én bármikor hajlandó vagyok bárkivel, akár az un. profikkal is autonómia témában vitatkozni, az a CA autonómista honalapon megtalálható 3000 írás bizonyíték erre, hogy nem profiként is lehet profi módon dolgozni a magyarságért és hathatósan küzdeni egy igazságosabb világért.

Most nem csendes álprofikra, hanem hangoskodó tenniakarókra, igazmondókra van szükségünk, ők az igazi profik autonómia témában. Ha ezt Cséfalvay tudatosítaná, vagy ez szerint cselekedne, akkor felszólalhattam volna, mert diszkriminációval és mellébeszéléssel, nem lehet a felvidéki magyarság ügyét sikeresen végig csinálni.

Cséfalvay úr, nekem van egy álmom, önbecsülésem és hitem, amit pénzen senkisem tud megvenni, még Ön sem!
BJ
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Tihamér [ 2009-04-24 16:20 ]

Kedves János,elkeserit a Cséfalvay inkorrektsége...
Márc. 27-én késve érkeztem DSzerdahelyre...úgy vélem nem akartak nagyon meghallgatni,de azért elmondtam nekik egyet-mást.Nem látva
teljes mélységben a dolgokat,de ugy vélem Melléd kellene állnunk!
Kérlek NE ADD FEL,igyekszem továbbra is Veled tartani....

üdv Tihamér

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona