Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Csakazértis: Az értékrend nélküli fiatalok, a becsapott nép és a kóbor lovagok

2009.2.4.
Eb ura fakó! A kutyának parancsoljon a kutya , de ne nekünk!

Hangzatos és súlyos szavak, valóban így is teszünk? Tényleg a magunk urai vagyunk, és nem a ruha vagy a bankkártya irányítja cselekedeteinket?

Lassan egy emberöltő lesz, hogy a felvidéki nemzetmentők felültek a nép nyakára és a hatalom bőségétől tikkadtan heverésznek, lustálkodnak. Létrehozták a pénz igazságát és egy értékrend nélküli világot. Néha el-el röffentenek egy-két népmentő mondatot. A népet, bennünket szolgálnak, értük küzdenek, majd következik a veszett fejsze nyele, csaknem semmi eredménnyel, hogy pontosabb legyek félpénzt sem ért amit a nemtörődömségüknek köszönthetnénk, alig kapott a becsapott nép valamit. Földhözragadtak, nem tudtak, vagy nem akartak felülemelkedni a hétköznapi gyarlóságaikon, szőrösszívűen politizálnak. Létrehozták az erkölcstelen értékrendű életet, a pénz = hatalom = jólét, a minőség és a pénz bármi áron, öncélú értékvilágát, amit a mai fiatalok egy az egyben átvettek, jó tanáraik voltak. Ebben a meglehetősen zavaros élethelyzetekben szükségképpen összekuszálódott a fiatalok értékrendje. Csak a maguk egyéni és a pénz igazságát ismerik el.

Ácsi!

A felvidéki magyarság ne legyen, ágrólszakadt, szerencsétlen nemzetrész, kapja meg, ami jár neki, jussát a megmaradásra ezeréves szülőföldjén Honföldön (Dél-Felvidéken).

Alomars!

Nosza, gyerünk, menjünk, lóduljunk meg! Kertelés nélkül mondjuk ki, jogunk van az autonómiára, a görögök hajdan az önkormányzatot nevezték így. Jelentése máig megőrizte az önállóság, önrendelkezés, sőt, az öntörvényűség fogalmát. Az iskolákban az önállóságra nevelés elvét jelölték e szóval.

Álljunk meg egy pillanatra és a hangzatos szavak helyett térjünk vissza a kiinduló helyzetbe. Idén lesz 161 éve, hogy kirobbant Pesten az alkotmányos forradalom, a forradalmi fiatalok vezetésével. Nem azt kérdezték, ha megyünk mit kapunk cserébe, pénzt, vagy hatalmat, hanem mentek, és tették a dolgukat. Vállvetve küzdöttek a barikádokon és a jussukért, egy jogos jó ügyért adták életüket.

Az 1989-es rendszerváltás alatt és után született és a huszas, harmincas években járó fiatalok számára már nem léteznek a hagyományos értékek, mint becsületesség, igazmondás, bátorság, együttérzés, elfogulatlanság és megbízhatóság. Mindezt felváltotta a csalódott generáció zavaros értékrendje, ami az ellentmondásos megnyilvánulásaikból kirajzolódik, hogy egyedüli álmuk a meggazdagodás. Napjainkban erősödik az a vélemény, hogy a meggazdagodás vágyát és az erkölcsöt el kell választani egymástól. Erkölcsös véleményformálás nem létezhet igazmondás nélkül. Azok az igazságra szomjazók a boldogok, akik egyetlen erkölcsi igazságot ismernek és fogadnak el. A meggazdagodás vágya, mint egyéni érdek nehezen kapcsolható össze a közjóval, a közösség érdekével!


Aschenbach kereken kimondotta, hogy szinte minden nagy dolog, ami van, úgy jött létre, bú, kín, szegénység, elhagyatottság, testi gyengeség, bűn, szenvedés és ezer akadály ellenére: csak azért is.

Ez a mai fiatalságban nincs meg! A karriervágy, a jólét és a kockázatmentes élet, hogyan párosítható a csakazértis virtussal. Aki pedig a bút, a kínt és a szenvedés ezer akadályát választja a közjó érdekében azt pedig kikiáltjuk bolondnak, a becsapott nép kóbor lovagjainak.

Mi magyarok (illet egy részünk) előszeretettel az igazságszeretünktől hajtva szabályok ellen megyünk, csakazértis virtusból. Vajon őket is a meggazdagodás vágya és a mellébeszélés hazugsága hajtja, szerintem nem, csak egyszerűen nem állnak a rosszat akaró és meggazdagodni vágyók mellé, nehogy elferdítsék az igazságot. Ha a felvidéki magyarság fiataljait a csakazértis magyar virtus igazságszeretete, nem a politikai karriervágy és a mindenároni meggazdagodás vágya fogja hajtani, akkor majd a hamis mavilági értérendjüket képesek lesznek igazmondásra becserélni.

Ha már kóbor lovagokról beszélünk, korunk legnagyobb lovagja Don Quijote és ő egy könyvbéli mondása nagyon visszatükrözi a honföldi-felvidéki valóságot:

Nem az a bolond, aki a világot olyannak látja, amilyennek kéne lennie, hanem az a bolond, aki olyannak látja amilyen.

Egy idézettel fejezném be:
Don Quijote kalandjai és hőstettei is az elmezavar szüleményének látszanak mindaddig, amig mélyebb értelmet nem nyernek, bár olyan értelmet, amely csak más dimenzióban értelem, csak ebben nyer teljesülést. Don Quijote Unamuno számára nem a régi lovagkor felbomlását jelenti, hanem egy új hőskor kezdetét, amely ugyan nevetséges az emberek előtt, de épen azzal tetőzi be önmagát, hogy magára veszi a nevetségesség súlyát is, dacol ezzel is és ezzel fogja végül legyőzni az eltompult világ ellenállását.
(idézet a korunk.hu)

Aki a hatalomba törekedik, az igazság és a szeretet nevében tegye! Ne bizonyos egyének vagy csoportok egoista hasznára törekedjen, kárt okozva más egyéneknek vagy csoportoknak, esetleg a jövő generációnak.


BJ - CAfórum vita:

Hozzászólások
A rendszerváltás alatt született
kartel, 2009, február 16 - 18:49

fiatalok csak huszonévesek lehetnek. Meglep az általánosító, lesújtó véleményed róluk. Szintén meglep, ahogy az eltorzult értékrendjükről írsz. Jelöld meg a forrásokat, amelyek alapján ennyire általánosítasz. Van igazság abban, amit írsz, de nem általános.

A másik dolog, ami mellett elegánsan elmész. A rendszerváltás óta felnőtt generáció most kezdi építeni önálló életét. Kilépett az iskolákból, és elkezd dolgozni. A felsőbb fokú végzettségű inteligencia pedig még koptatja az iskolapadokat. Most kezdenek szembesülni a fiatalok olyan fogalmakkal, mint a jóléti társadalom. Feltételezem, hogy ennek a fogalomnak minden vívmányát biztosítottad a gyerekeidnek. Most szembesülnek olyan retorziókkal is, mint a nacionalizmus. Ugyanis eddig a gyerekeink olyan közegben éltek, ahol a magyar nyelv, és a magyar kultúra jelentette számukra az értéket. Nem voltak vákuumban, ezért tudják, hogy van nacionalizmus. Azonban a családalapítás, és a családjukról való gondoskodás majd odaviszi őket az autonómia fogalmához. Most kezdődik számukra az az idő, amikor elkell dönteniük, megkell választaniuk a módszereket és az eszközöket nemzetrészünk fenmaradásáért. Ne szólítsd őket a barikádokra, és ne hívd őket fegyverbe!

* válasz

Nézd Kartel
Bósza János, 2009, február 16 - 21:33

mindig van egy generáció, aki éppen építi a jövőjét, csak az nem mindegy, hogy kiket tekint követendő példának. Az írásom lénye az amit leírtam, ha tíz fiatalból kilencet a hatalom , a jólét és a pénz inspirál, a valódi emberi értékek őket nem érdekli, akkor az nagy baj. Az az egy kivétel csak erősiti a szabályt. Már írtam neked, ne akarj az olvasó szájába adni olyan nézeteket, amit én sohasem mondtam ki. Még egy lényeges dolog és ezt már megfigyeltem nálad, nem érvelsz korrekt módon. Elhintesz dolgokat, sokszor kimondod, aztán a lényeg már nem is fontos, a te stílusod sajnos titkosszolgálati módszerekre vall. Jól csinálod, csak hagyd abba, ha azt akarod elérni, ne írjak ide, mond ki és ne állíts valótlanságokat, ha ez a munkád akkor OK meg van bocsájtva, de a te viseled majd minden mellébeszélés következményeit.

A megélhetési érdempolitizálás sohasem vezet el az autonómiához csakis a megalkuváshoz vezethet, az autonómiához csak az erkölcsös érdek politizálás vezethet. Az erkölcsös nézeteket valló embereknek is van családjuk, tehát ne akard a mai fiatalokat kuldulásra kényszeríteni a mercedes ablakából, az autonómiához való alkotmányos jogaikat és a jogegyenlőséget szabad akaratból kell kérniük és függetlenül attól, hogy anyagilag be -e vannak biztosítva, vagy sem, ez így nem úgy működik, ahogyan azt kifejtetted. Amit te el akarsz adni nekem és az olvasónak az a pénz-jólét-bankrot filozófiája, vagyis a szabadkőművesség logikája, eladósodás, gazdagság, jólét és aztán az ilyen ember ha már a szabad akaratától megszabadult, a hatalom kénye-kedve szerint manipulálhatja. Ez az elkölcstől és az igazmondástól nagyon messze áll. Erkölcsös lehet szegény és gazdag ember is, csak az igazmondás nevében kell cselekednie, családot alapítania, fejlődnie és gazdagodnia is, ez csinálhatja egy fiatal huszonéves nincstelen is és egy gazdag 30 éves is.Már sokszor leírtam, milyen nézeteket vallok, megint leírom és nyugodtam a dossziémba elmentheted, vagyis már ott van rég, mert a honlapomról másolom be:
Sokan kérdezik ki vagyok és mit is akarok? Demokrata, aki a jogegyenlőségnek, az állampolgárok egyenjogúságának, a népek önrendelkezési jogának és a polgári elvű erkölcsös érdekpolitizálásnak a híve. kisbetűs bósza jános

* válasz

A kisbetűs NAgy... b. J. nek :Szerinted akkor kik a mai hazafik?
Ahas, 2009, február 16 - 21:42Idézet " Az 1989-es rendszerváltás alatt és után született és a huszas, harmincas években járó fiatalok számára már nem léteznek a hagyományos értékek, mint becsületesség, igazmondás, bátorság, együttérzés, elfogulatlanság és megbízhatóság. Mindezt felváltotta a csalódott generáció zavaros értékrendje, ami az ellentmondásos megnyilvánulásaikból kirajzolódik, hogy egyedüli álmuk a meggazdagodás. Napjainkban erősödik az a vélemény, hogy a meggazdagodás vágyát és az erkölcsöt el kell választani egymástól. Erkölcsös véleményformálás nem létezhet igazmondás nélkül. Azok az igazságra szomjazók a boldogok, akik egyetlen erkölcsi igazságot ismernek és fogadnak el. A meggazdagodás vágya, mint egyéni érdek nehezen kapcsolható össze a közjóval, a közösség érdekével!" idézet vége .

A környezetedből vettél példát, vagy netán vetted a ( botod ) és kicsi kilépve az erődöd küszöbén körül is néztél ?

Ajánlanám a magyar tannyelvű Selye János Egyetem, pl. Tanárképző Karát, merthogy aki magyar gyerekeket akar anyanyelvükön tanittani, az bizony nemfog ( talán már nem ) angliába mosogatni, vagy valahol másutt menedzserkedni !

De ajánlanám hogy ( ha van un. Magyar Igazolványotok akkor fogd magad és rokonaidat )és utazz fel valamelyik magyar becsületes rendezvényre. Ajánlanám a Kossuth teret ( voltál ott a 2006 os forradalom idejében ? ), de akár március 15-két, ill. más pl. Budaházy Gyuri vagy Toroczkai Laci " harmincas " fiatalok akcióját - hidfoglalás,békés tüntetés a hatalom ellen, szolidaritás vállalás az elnyomottakal - pl. a hires egyszemélyes pozsonyi demonstrativ megjelenése ...stb...

* válasz

Igen nagyon sokmindenben
Bósza János, 2009, február 17 - 08:19

igazad van, de tudod az én lehetőségeimnek is megvannak a határai és most nem az anyaikra gondolok. Nem akarok részletekbe menni. Rendezvényekről hiányolsz, igen nagyon sok helyre hívnak, csak egy részükre tudok elmenni. Tíz évvel ezelőtt, amikor az egészs..... még megengedte bejártam a családommal SK és MO összes nevezetességeit. Nagyon örülnék, ha a családomat már végre kihagynátok, ha a politikában valami szent az a család, azt még az ellenségek is tiszteletben tartják. Ha engemet akartok támadni, tessék szabad a terep, de a családomat hagyjátok ki, én autonómiázok nem ők, én is nagyon jól tudom mikor mit rontottam el. Nézd nekem húsz valahányévesen egyedül kellett megoldanom minden problémámat, nem volt aki tanácsod adjon, így elkövettem olyan hibákat kompromisszumoknak álcázva, amire manapság már nem vagyok büszke. Most nem az STB-s és hasonló hülyeségekre gondolok, mert az apámnak köszönhetően (kakastollas csendőr volt, majd Jáchymov uránbánya), akit az életemben csak háromszor láttam, de a név amit örököltem ezért a kommunizmus alatt fekete listára kerültem. Ennyi, többet ne akarjál tudni. Tehát légy szives ne akard nekem megmondani mitöl döglik a légy. Egy dolgot már megtanulhatnátok az igazságnak nincs nyelve, még anyanyelve sincs, tehát nem az a lényeg, hogy az igazmondást valaki magyarul, vagy szlovákul hirdesse, hanem az, hogy hamis ember valaki vagy őszinte.
A hitelesség mércéje pedig minimum az, hogy úgy éljünk és cselekedjünk, ahogyan és amit beszélünk, és úgy beszéljünk, ahogyan élünk és cselekszünk. Én a polgári elvű jogegyenlőségnek vagyok a híve, az pedig nem ismer anyanyelvi hovatartozást, tehát amikor a nagymagyarkodással támadtok, akkor rossz irányba lövöldöztök. Az én értékrendem a másság tiszteletében rejlik, az azonos jogokért küzdök, egy olyan világért, ahol minden ember esélyegyenlősége, az a közeg ahol él egy méltóságteljes életvitelt eredményez. Ebbe a nagymagyarkodás álértékrendje nem illik bele. Ne úgy küzdj a magyarság jogaiért, hogy közben a másiktól azt megtagadod, amire te igényt tartasz. Én ezt álszent viselkedésnek tartom. A magyarság problémáit nem lehet úgy megoldani, hogy közben a másik földbe döngölésére törekszünk, az igazi hazafiság a másság tiszteletével kezdődik, a másikat olyannak fogadjuk el amilyen és a cselekedetei szerint itélkezzünk. Én csupán ennyit teszek. Ha valami másról is tudtok, akkor kivele. Tudod jobban tisztelek egy olyan ellenséget aki erkölcsössen küzd ellenem, mint egy barátot, akinek legfontosabb dolga a jóakarójának a lejáratásában rejlik, a saját gyávaságának, becstelen élvitelének és a nemakarásának az elfedése végett.

Ahhoz, hogy valaki becsületessen éljen, tevékenykedjen elég, ha a tetteit a szív irányítsa nem az ész. Nem az a lényeges, hogy szeressetek, hanem az, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki önmagunkból. Azt tőlem ne akard, hogy a Kossuth téren bottal a kezemben álljak és kiabáljak, arra ott vagytok ti, én a magam részét kiveszem másképpen.

Ami pedig a cikket illeti, a véleményem lényegét, azt maguk a fiatalok fórumos véleményei és a környezetemben ügyeskedők és azok a fiatalok bátorsági és értékrendi szokásaira alapozva fogalmaztam meg, amit ők maguk árultak el magukról akarva, akaratlanul is. Ennyi nekem elég volt. Konkretizálhatnám nevekkel is, de elég sok peres ügyem van így inkább mellőzöm a neveket.

Tegnap kaptam emailban, tovább adom minden jóakaró embernek:
Ez az idézet a mai Evangéliumhoz csatolt imádság volt:

A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs! Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

Boldog Kalkuttai Teréz

* válasz

Ki emlegette a Te családod ? A harmincas generációt Te emlegeted
Ahas, 2009, február 17 - 08:55

Még hogy nincsenek igaz emberek a mai fiatalságban... Te beszélsz igazságbeszédről ? Mikor álltalánositasz meg ködösitesz, mindenkit éppen Te raknál egy zsákba.

A hosszú taglalásaid kiragadott félmondatok, féligazságok. Miért nem válaszoltál arra hogy igen, pár száz méterre a házamtól van egy olyan magyar tannyelvű intézmény, ahol minden gond, bú és baj árán is, de van egy olyan felnövekvő generáció mely nem az anyagiaság zálogházaiban gondolkodik, mert a matéria fölött van ám szellem is ! Van bizony, ha hiszed, ha nem !

Méghogy minden fiatalt csak a pénz érdekel. No erre sokan tudnának neked bizonyitékokat felmutatni, hogy ki volt az aki a politikai és autonómiás törekvésből busás hasznokat remélt, mindenmerre szponzorokat keresgélt !

* válasz

OK elfogadom
Bósza János, 2009, február 17 - 09:34

akkor te szerinted minden rendben van. Ha a feltörekvés nálad a másik hazugságokkal történő lejáratásában rejlik, akkor nagyon is igazam van, amit az írásomban és a hozzászólásimban leírtam. Csak az utóbbi hozzászólásodban annyi dezinformáció, hazugság és mellébeszélés, hogy szinte beteges kezd lenni a részetekről, ha ez a ti értékrendetek, akkor nagyon nagy a baj a selyén is. Én hajlandó vagyok bármikor bárkivel a nézeteimet konfrontálni, de nem én futamodok meg ez elöl, hanem ti. Mikor nyáron volt egy a fiatalok találkozója el akartam menni bejelentkeztem, hogy szeretnék felszólalni elmondani a nézeteimet, vitatkozni, akkor ti fiatalok ezt meghíúsítottátok, akkor most miről is beszélsz. Több selyésnek is felajánlottam a személyes vitákat, konfrontációt, de ez elöl is megfutamodtatok, akkor most ki beszél mellé. Féltek a nézetek konfrontációjától, csak a nick nevek mögé bújva ontsátok magatokból a féligazságokat. Ha erkölcsössen akarsz vitatkozni, akkor csak olyan dolgokkal érvelj, amit bizonyítani is tudsz. Az utolsó mondatokban egy inkorrekt hazugsággal rukkoltál ki, tessék hol vannak az általad beharangozott bizonyítékok. Én nem kaptam senkitől sem 5 millát egy honlap létrehozása érdekében, majd búsás haszonnal, másfél év után tuladva rajta, én mindent saját önerőből tettem, csak egyedül a dunamocsi akciókat fizette egy vállalkozó, saját iniciatívából, nem megkeresésre. Tehát amit állítasz bizonyíthatóan hazugság. Valaki kitalálta, valaki továbbadta, a többi meg elhitte, ebből áll a ti nagyigazságotok. Vitatkozni nem mertek, mert tudjátok, hogy a hazugságaitokkal hamarabb utol lennétek érve, mint a sánta kutya.

Ami a bizonyítokokat illeti az mind nálam van, nálatok csak a mellébeszélés és a hazugságok maradtak, meg az amit leírtam az írásomban. Köszönöm lényegében segítettél bizonyítani azt, amit a saját megfigyeléseim, tapasztalatom alapján fogalmaztam meg. Korai ébredést!

* Szerkesztés
* válasz

Sajnos már nem tudsz meglepni.
kartel, 2009, február 17 - 09:11

Ami a titkossszolgálati módszereket illeti, ebben nem tudok veled vitázni. Nem az én műfajom, nem ismerem. Ezzel a váddal téged is támadtak egy más portálon. Elfelejtetted volna?

Ami a többit illeti. Összehordtál megint sok mindent, csak az írásomra nem reagáltál. Van olyan érzésem, hogy neked hallgatóság, és nem vitapartner kell.

Példával fogom szemléltetni, hogy miről akartam írni. Két fiam van. Az egyik 24, a másik 21 éves. Elvégezték az alap, és a középiskolát. Magyar nyelven. Jelenleg dolgoznak. Az alapiskolában még Slavkovská idején volt egy tiltakozó akció az alternatív oktatás és az egynyelvű bizonyítványok ellen (számodra ismeretlen probléma). Az alsótagozatos gyerek nem értette, hogy miről van szó. Neki úgy jött le, hogy a szlovákok rosszak, és ártani akarnak nekünk. Akkor magyaráztam el neki, hogy a szlovákok nekünk nem ellenségeink, csak bácsik és nénik döntenek rosszul. A gyereke felnőttek. Ismerik a magyar kultúrát, a magyar történelmet. Nem egyetemi professzor szintjén, de ismerik. A műveltségük sem a kocsmakultúra szintjén van. A politika azonban nem érdekli őket. Hétközben dolgoznak, a hétvégén átjárnak Győrbe moziba, diszkóba. Meccsekre járnak. Nyáron a tengerparton, télen a Tátrában üdülnek. A kissebbikkel a Jókai színházba szokunk járni előadásokra. Bérletünk van. Otthon hallgatnak Kárpátiát, de ugyanúgy Elánt, vagy más szlovák bandákat is. Nyáron voltak a Szigeten, de valami szlovák fesztiválon is. Kik a példaképeik? Sportolók, színészek, zenészek de nem politikusok. A sikeres emberek. Ez így van jól. Ne a sarki koldus, vagy egy este literszámra vedelő kocsmai csillag legyen az. A kissebbik munkahelyén megüresedett egy középvezetői állás. Azzal jött haza, hogy mindenki szerint tudná csinálni, de nem kapja meg, mert magyar. Megkapta az első pofont. Már felteszi a kérdést, hogy miért van ez. Hosszan beszélgettünk vele erről. Az autonómiáról is. Már leül a net elé, és érdeklődik. Ugyanis azt mondtam neki, hogy először tájékozódjon, tanuljon, azután kezdjen vitákat. Kérdem én tőled, hogy a fenti cikk elolvasása után az ő címére komolyan fog téged venni? Nem beszéltem rólad neki. Az anyósom viszont igen. Egy rendkívül művelt, sokoldalú nyugdíjasról van szó. Komáromi, és téged hosszú évek óta ismer. Legyintett, és ezt mondta "nem ő kell nekünk". Ami engem nagyon zavar, az az a tény, hogy Bósza János blogjában még nem olvastam az autonómiák különböző formáiról. A működő autonómiák leírását. Tehát nem a CA tervezetéről. Hogyan tudták ezt elérni stb.. Tehát megismertetni az emberekkel, hogy mit is akarunk. Annál több a blogjaidban viszont egy ember önsajnálata.

Na erről akartam írni. Végezetül csak annyit, hogy tudod, kik a Te gyerekeid példaképei?

* válasz

Nézd én három éve új
Bósza János, 2009, február 17 - 10:33

elkeztem valamit, elkezdtem autonómiázni és az azonos jogokat hangoztatni. Reakció? Csönd és vádaskodás. A csönd a multé a vádaskodás megmaradt. Én nem akarok senkit sem vezetni, csak elmondom, leírom amit látok és ami nem tetszik és igyekszek továbbmenni javaslatok formájában. Igen csak vitatkozni akarok, sajnos erre a fórumok nem alkalmassak. Itt csak nézeteket lehet cserélni, tehát mindenki mondja a magáét, én csak amit láttam tapasztaltam, megéreztem leírtam, akinek nem tetszik megcáfolhatja leírhatja úgy ahogyan ő látja, ennyi. Ennyi zajlott le mi közöttünk is. Tehát ha ténylegesen vitatkozni akarsz, azt másképpen, más körülmények között kell megszervezni. Én a magam nézeteit képviselem, nem a családomét, a nagymagyarkodást mellőzzük, ezt már ahasnak is leírtam. A CA honlapján nagyon sok írás van az autonómia egyes formáiról 2300 írás található meg rajta és az ami csak az autonómiával foglalkozik az kb ezer körül mozog. Ide a blogomba csak információ gyanánt másoltam be, egy-két írást.

Egyébként már abbahagytam az autonómiázást visszaadom a terepet az árja magyarságnak. a fajtiszta elméleteknek. Hát igen nem az a lényeges nektek, hogy egy folyamat elindult, amit az MKP feladata lett volna elkezdenie, hanem azzal vagytok manapság is elfoglalva, hogy szerintetek erről ne egy un. hiteltelen beszéljen.

Igazatok van bocsátot kérem minden fajtiszta magyartól (ami ugyebár nincsen) , de azért én mégis bocsánatot kérek, hogy vettem azt a bátorságot magamtól, hogy nevemet, mertem adni egy ügyhöz, amihez nem volt jogom. És még mielőtt megint a sértődési okfejtéseddel kirukkolnál, nem vagyok sértődött, ezt már sokszor leírtam, hanem csalódott, ez lényeges különbség. Ez az utolsó hozzászólásom a témához és a paraméteren is. Ha ténylegesen vitatkozni akarsz velem, tudod hol lakok, ha anyukád ismer engemet, majd megmutassa. Eddig még soha senkit nem dobtam ki.

Multkor azt írtad, hogy nincsen semmiféle új javaslatom, az utolsó javaslatom, egy merész vízióval fejeztem be a CA honlapja még 74 napig elérhető, aztén vége.


http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=karpatia...* Szerkesztés
* válaszHát akkor nézzük.
kartel, 2009, február 17 - 11:17

Azon az ominózus MKP kongresszuson megjelentél, és elkezdted hirdetni az autonómiát. A szlovák média rákapott, és hirtelen reflektorfénybe kerültél. Egy ismeretlen komáromi palacsintás elkezdte a harcát. Az akciód nagy nyilvánosságot biztosított neked. Fő műsoridőben beszélhettél a szlovák médiákban. Elmondtad, amit akartál. Azután bejelentetted a CA megalakulását. Az előkészítő bizottság tagjai a mai napig is ismeretlenek. Dunamocson ott voltatok páran, de a nevük titkos. Utána összeálltál egy számomra kétes hírű szerdahelyi vállalkozóval. A polgári szerveződéseteket felszámolták, Te kiléptél. Eddig a "sikertörténet". Azóta is azonban a CA nevében beszélsz. A CA honlapjával dicsekedsz, ott publikálsz. Ki, vagy mi az a CA? Bejutsz most a szlovák médiákba? Nem sűrűn. Miért nem? Most ne kezd, hogy az MKP lejáratott. Mert ebben az esetben a kézileg irányított közszolgálati média számára hálás szereplő lennél. Mégsem kellesz nekik. Nem vagy alternatíva, és a szlovákság sem lát benned veszélyes elemet. Ha látna, akkor bizony nagy előszeretettel szerepeltetnének. Bekerültél a futottak még kategóriába. Szerintem önhibából.

Ami a magyarságot illeti. Megjelentél. Azt hitted, hogy mindjárt a nyakadba borulnak és a mennybe visznek? Egy másik portálon komoly vitákat folytattak veled az MKP vezetéséből is. Mi az eredménye? Hát az, hogy három év után ott tartasz, hogy egyenlő jogokat, és autonómiát akarsz. Ezt akartad három éve is. Teljesen jogosan. Azonban elkezdtél agresszív is lenni. Elhitted magadnak, hogy neked járnak bizonyos előjogok. Mennyi rendezvényre nem hívtak, ahova azonabn utólag bejelentkeztél, és vitatkozni akartál. Nem érdekelt Téged, hogy esetleg annak a rendezvény szervezőinek vannak elképzelései a rendezvényről, és abba Te nem férsz bele. Azonnal megindult részedről a vádaskodás. Mennyivel más lett volna, ha egy külön Bósza blogon, ami manapság fillerekért megoldható, írtál volna az autonómiáról. Itt is, és sok más portálon is publikálhattál volna. De nem vádaskodásokkal, mint feljebb is az "árja magyarokkal", meg más hülyeséggel. Képzeld, lehet, hogy akkor a szervezők maguktól hívtak volna meg. Hisz három éve szépen indultál.* válasz

Igazad van új
Bósza János, 2009, február 17 - 14:25

de én már abbahagytam, nem is tudom mit akarsz még tőlem, ha ennyire rossz voltam, egyébként a DFÖT-öt igenis az MKP fojtotta meg, ez tény még Duray is bevallotta. milyen vádaskodás az, ha valaki leírja az igazságot. Bármit írok, ti az igazi argunementálás helyett nagymagyarkodásba mentek át. Tudod unom már ezt a mellébeszélés. Sokmindent lehetne ti nem akarjátok, ennyi, nem az a lényeges kit is akar a szlovák média, én egy beteg népnek akartam segíteni, ha nem kell OK elfogadom.Én ahogyan kezdtem, úgy vissza is tudok vonulni, nem marad hiányérzetem, mindent megtettem, amit lehetett. Ennyi.Ti ezzel hogyanis álltok?

Mégegyszer befejeztem, sem blog, sem autonómia nem lesz, mert a jogok kiköveteléséhez bátorság is kell, nem pedig az okok keresése, mit miért éppen nem lehet megtenni. A szabad akaratot, minden ember legnagyobb kincsét azzal elnyomni, most nem szabad semmit tenni, majd később, nehogy valaki aki leköp megharagudjom ránk, aztén még én vagyok a rossz, tudod totális elegem van ebből, aki jobban szebben tudja csinálni, már mondtam átadtam a terepet. Van egy Duray-tok, majd ő megcsinálja nektek az autonómiát, húsz év alatt képtelen volt megfogalmazni mit is akar, a tizedét nem merte annak, ami nekünk sikerült. Egyébként a mi vonatunk már célba ért nem tudod te sem, sem más kisiklasztani, ezzel már elkéstetek.

Mosolygok, amikor olvasom fórum bejegyzéseiteket,egyuttal meg kell köszönnöm neked is, ahogyan azt már ahasnak is megköszöntem, ti igazoltátok a hozzászólásaitokkal, hogy a felvidéki magyarság gondolkodása nagyon beteg. Fiaidat emlegetted, ők el fognak minket átkozni, hogy most amikor van esélyünk a jogegyenlőség és a hozzá szükséges autonómia kikövetelésére, akkor ti inkább annak estek neki, aki legálább ki meri mondani, hogy menni, mondani és kérni követelni kell, az alkotmányos jogokat. Tűkeresésbe kezdetek, közben a gerendákban bukdácsoltok. Valamikor három éve én is úgy gondolkodtam, mint ti, minek úgysem lehetnek azonos jogaink, jó az ami van, de rájöttem minden nép és annak tagjai saját szerencséjük kovácsai, de ehhez fel kell ébredni és bátran kérni , követelni kell a jogokat.

Ti betegségetek lényege tudod mi, ez tömeghisztériának hívják, ahol az egyén igazsága meghal. Csak az alibizmusi tömeghisztéria igazsága marad, ami sokszor mégcsak nem is kommunikál a valósággal. Nem baj a beteg mindig azt hiszi neki van igaza és a gyógyulás végett, hagyni kell, hogy maga jöjjön rá, hogy ez nem igaz. Néhacsak az egészséges agreszivitás segít, hogy a beteget rá lehessen venni a gyógyszerének a bevételére, ez nem vádaskodás, ez nem előjog és mégcsak nem is agresszívitás, csak egy egészséges akarat, amit erkölcsös hozzállásnak hívnak, a cél szentesíti az eszközt elve. Néha a beteg szemében sokmindennek tünhet, de mindig minden egy célt szolgál a gyógyulást. Ha megértetted, akkor OK, ha nem korai gyógyulást.

Megyek megpróbálom behozni azt, amit az elmúlt három évben elmulasztottam. A válaszodat tartsd meg magadnak és menj magyarázkodnia fiaidnak, miért is vagytok gyávák.

Ez az idézet a mai Evangéliumhoz csatolt imádság volt:

A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs! Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

Boldog Kalkuttai Teréz

* válasz

Itt vetetted el a sulykot.
kartel, 2009, február 17 - 14:50

Megyek megpróbálom behozni azt, amit az elmúlt három évben elmulasztottam. A válaszodat tartsd meg magadnak és menj magyarázkodnia fiaidnak, miért is vagytok gyávák."

Nem válaszolni akarok neked, hanem megkérni, hogy tartsd be a szavad!!!! Következetesen. Az első mondatra gondolok. Míg én a fiaimnak a gyávaságról fogok beszélni, te a tieidnek arról mesélj, hogy miért fosztottad meg őket az anyanyelvüktől. Én nem voltam gyáva ez enyéimet magyarba adni. Ne válaszolj. Számomra már múlt vagy.

* válasz

Ne válaszoljak új
Bósza János, 2009, február 17 - 15:00
félsz az igazságtól, csak össze-vissza beszédre vagy képes, feleségem szlovák, így az anyanyelvük is szlovák, de mind a hárman tisztában vannak azzal, még a 14 éves is mi az az azonos jog, az autonómia és a szabad akarat. Látod megint kibújt belőled a nagymagyarkodás hazugságai, nekem minden nyelv, ember egyforma, neked nem és még ráadásul hazugságokkal érvelsz. Várnak a fiaid. Nekem van múltam, neked mid van?

* Szerkesztés
* válasz
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona