Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Az autonómia, mint a politikai kezdeményezés feltétele

2008.10.30
Ágoston András:
Mint macska az egérrel

Ha lehet rangsorolni a szomszédos államok bennünket, magyarokat ért megalázó, de legkevesebb lekicsinylő tetteit, megnyilvánulásait, akkor a gazdag választékból kiemelkednek a szlovák politikai és hatalmi elit eminens képviselőinek a megnyilvánulásai. Ők az utóbbi időben olyan messzire elmentek, hogy a magyar külügyminiszter kijelentette, nem válaszol a durva sértésekre.

Egyrészt tudjuk, hogy ez nem megoldás, másrészt, s ez lesz a nehezebb, meg kell találni az ellenszert. Mert tévedés azt hinni, hogy a kétoldalú kapcsolatokban útjára indított mérgezett nyilak csak azt alázzák meg, akit célba vesznek velük. Az a kínlódás, aminek a magyar-szlovák viszonyok hullámzását nézve lehetünk szemtanúi, rosszul esik minden jóérzésű magyarnak a Kárpát-medencében. Különösen azoknak, akik nemzetben gondolkodnak, s keresik a korszakváltás eme fontos megjelenési formájának az ellenszerét.

Néha még a semleges szemlélőnek is az lehet az érzése, hogy a szlovák illetékesek, magyar partnereikkel úgy játszanak, mint macska az egérrel.

Hogy a korszakváltás egyik fontos szegmenséről van szó azt, immár a fináléban elhangzott kijelentés bizonyítja a leginkább. Eszerint a szlovák-magyar viszony megromlásáért nem a szlovák fél a hibás. Magyarország belső problémáinak elfedésére Trianon újraértékelését véli a leghatékonyabb fegyvernek.

Hát igen. A kisantant államaiban a korszakváltás egyik legfontosabb célja az, hogy az autonómia ügyének képviseletét csak bizonytalankodva, vagy még úgy sem vállaló magyar politikusokat (az utóbbi időben kivételnek számít Sólyom László is) beszorítsa a Trianoni trauma szákutcájába. Ahonnan nincs szellemes és politikailag hatékony kiút. Pontosabban van, de csak egy. Az, hogy Magyarország a világ színe előtt egyértelműen megnyilatkozzon a máig nyitott kérdésben: mi a szándéka a határon túli magyarokkal. Vagy ahogy ezt Tőkés László pontosabban megfogalmazta, nyilatkozzon meg a magyarországi politikai elit: van-e Európában magyar kérdés?

Igen, a Kárpát-medencében zajló korszakváltás másik nagy kérdése az, van-e felelete a magyar politikai elitnek erre a kihívásra? Az immár nevetséges, de úgy látszik még mindig alkalmasnak vélt fenyegetésre, hogy Magyarország, ha kisebbségei érdekében csak a fejét emeli fel, az már a Trianoni határok megkérdőjelezése.


A Smer nem érti, miért bírálják

Nem érti a Smer vezetése, miért bírálják őt koalíciós partnerei amiatt, hogy ma megszavazták Berényi József és Szigeti László módosító javaslatát az oktatási törvényhez. A legerősebb kormánypárt szerint a szavazás előtt tájékoztatták a másik két frakció vezetőjét arról, hogy számukra elfogadhatatlan az MKP törvényjavaslata.

Csak azért utalták második olvasatba, hogy teret biztosítsanak a további szakmai vitának, hogy így megtalálhassák az optimális megoldást.
(Új Szó)

A Smer pálfordulása?

Emlékezünk rá, micsoda vitát váltott ki Szlovákiában a magyar tankönyvek kérdése. Két MKP-s parlamenti képviselő végül a parlamentbe vitte az ügyet.

A negyedikes honismereti tankönyvvel kapcsolatos helyzet miatt Berényi József és Szigeti László törvényjavaslatban indítványozta, hogy az oktatási minisztérium által jóváhagyott, a nemzeti kisebbségek számára készült tankönyvekben, oktatási szövegekben és munkafüzetekben a földrajzi neveket a nemzeti kisebbség nyelvén tüntessék fel.

Indoklásul az Európai Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartáját idézték. E szerint „a szerződő felek vállalják, hogy lehetővé teszik és/vagy támogatják … a helységneveknél a regionális vagy kisebbségi nyelveken hagyományos és helyes formák használatát vagy elfogadását, ha szükséges a hivatalos nyelv(ek) szerinti elnevezésekkel együttesen használva”.

Kell ennél világosabb megfogalmazás? S mégis, a fellángoló vitában a szlovák politikai elit vezető politikusai eljutottak a vádig: Magyarország határmódosításért ácsingózik.

Hogy jöhessen a színpadi fordulat: a Smer miután a mai napig kézzel-lábbal hadakozott az aláírt nemzetközi egyezményben rögzített megoldás ellen, ma hozzájárult, hogy a szlovák parlament második olvasatba utalja az MKP oktatási törvényhez benyújtott módosító javaslatát. A javaslatot a legerősebb kormánypárt képviselői támogatták, viszont az ellenzéki SDKÚ-DS képviselői – két kivételtől eltekintve – nem.

Akkor most mi van? Mi lenne! A Smer képviselői bizonyára nem reggel ébredtek tudatára, hogy eddig a szlovák parlament által is elfogadott nemzetközi egyezmény ellenében vitézkedtek. Pontosan tudták mit cselekszenek. Miután elérték a céljukat, hogy a magyar diplomáciát beszorították Trianon zsákutcájába, most eleget tesznek a nemzetközi szerződésből rájuk háruló kötelezettségnek. Egyelőre elengedik az MKP javaslatát. Mert lépésükről tud a többi szlovák párt is. Erre csak egyet mondhatunk némi irigységgel: ez az igazi többpárti összjáték: ez aztán döfi!

S ha mégis egyszerű politikai hintáról van szó? Ha valóban csak azért utalták második olvasatba, az MKP javaslatát, hogy teret biztosítsanak a további szakmai vitának, s így megtalálhassák az optimális megoldást? Persze ezt sem lehet kizárni, de nem valószínű, hogy a Smer teljesen el akarná vadítani az MKP-t, olyannyira, hogy az mégis az autonómia fegyvere után nyúljon.Az autonómia, mint a politikai kezdeményezés feltétele

Fel kell tenni a kérdést, mivel magyarázható, hogy a szlovák politikai elit vállalja szerepét, s jelenleg ő a kisantant politikai filozófia fúrópajzsa? Három ok látszik kikezdhetetlennek. Egyrészt, a Kárpát-medencében élő magyar közösségek közül a felvidéki magyarság politikai súlya viszonylag a legnagyobb. A szlovák politikai elit érzi leginkább veszélyeztetettnek saját magát. Másrészt, logikus, hogy vállalja az előretolt helyőrség szerepét, hiszen legkönnyebb a helyzete. Magyarország ugyanis, ha lenne kedve képviselni a konkrét autonómia-koncepciókat a felvidéki magyarok esetében ezt nem tehetné meg, hiszen az MKP-nek nincs ilyen dokumentuma. A harmadik, hogy ezzel megkönnyíti politikai partnereinek a helyzetét, anélkül, hogy a sajátját veszélyeztetné.

Maga Berényi József nyilatkozta 2007-ben a Pátria rádiónak, miszerint az MKP a „jövőre esedékes programalkotó közgyűlésig kidolgozza az önrendelkezési koncepcióját”, s hogy „jelenleg a műhelymunka folyik”.

Mindegy milyen szakaszban van az önkormányzati dokumentum elfogadása, kész, de legalább félkész állapotba kell azt hozni. Akkor is, ha a szlovákiai politikai elit hol egyik, hol másik képviselője az MKP orra előtt elhúzza a kormányzati felelősségvállalás mézesmadzagját. Mert a kormányzati felelősségvállalás csupán ígéret, a növekvő nemzeti alapú alávetettség pedig szomorú realitás. És rossz példa. Ukrajnában a magyar iskolákat akarják öt év alatt beszüntetni, Szerbiában – azzal hogy a tartományi statútumba nem került be a garantált parlamenti helyek intézménye, s készül a nemzeti tanácsokról szóló, az autonómiát mellőző új törvény – legalább húsz évre el akarják vetni a magyar autonómia gondját. Tőlünk meg a kezdeményezésnek nemcsak a lehetőségét, de értelmét is.Magyarország ellenségképet keres – "A trianoni trauma"

Magyarország külső ellenség keresésével próbál megoldást keresni a magyar társadalmon úrrá lett erkölcsi és politikai válságra - állítja Anna Belousovová, a Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS) alelnöke.

A korábban Malíková néven ismert Belousovová - a szlovák parlament alelnöke - kedden a SITA hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: Magyarország máig képtelen volt feldolgozni a trianoni traumát, s végső soron 160 éve, tehát 1848-tól "rossz történelmi úton jár".

"A francia forradalomnak három tartópillére volt: szabadság, egyenlőség, testvériség. A magyarok másoktól e kor kezdeteitől megtagadták az önmaguknak megkövetelt elveket, s lényegében ma is megtagadják, amikor Szlovákia délvidékén autonómiát követelnek, miközben semmibe veszik a szlovákok és az ott élő más nemzetiségűek jogait, mindazokét, akik a dunaszerdahelyi és révkomáromi járás kivételével minden más vegyesen lakott járásban többen vannak, mint az ott élő magyarok" - fejtegette a Robert Fico kormánykoalíciójához tartozó nacionalista párt alelnöke.

Belousovová úgy látja: a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) népszerűsége azért apad, mert a magyar párt egyes politikusai csak kormánytagként lennének képesek a túlélésre. Okfejtése szerint ha az MKP kormányzati szerephez jut, gyorsan visszavesz a követeléseiből, s teszi ezt "természetesen az SNS kárára".

Nem tudni, hogy a nacionalista párt alelnöke milyen okból beszélt az MKP lehetséges kormányzati szerepéről, amikor pártja Robert Fico leghűbb szövetségeseként van jelen a szlovák kormányban, amikor Ján Slotát a miniszterelnök soha még csak meg sem dorgálta azokért a magyarellenes kijelentésekért, amelyek szlovák lapvélemények szerint is nemzetgyalázásnak minősülnek, s amelyekért Slotát már az MKP és a parlamenten kívüli szlovák politikai erő, a Polgári Konzervatív Párt (OKS) is feljelentette.

Csak feltételezni lehet, hogy Belousovová azért beszélt az MKP kormányzati szerepvállalásáról, mert a szlovák médiában időnként elhangzanak olyan vélemények, hogy az MKP bármikor szívesen vállalna kormányzati szerepet Robert Fico kormányában, jóllehet belpolitikai elemzők szerint elképzelhetetlen, hogy a magyar párt Fico részéről valaha is számíthatna ilyen ajánlatra.


(Népszava.online)

forrás: VMDP hírlevél


HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona