Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

4. VÁLOGATOTT KISEBBSÉGPOLITIKAI ÜGYEK

2010.04.16.
4.1. Az autonómia
2007 végén Bósza János javasolta, hogy 16 szlovákiai járás területén, ahol több mint egymillió szlovák él, hozzák létre a Dél-felvidéki Autonómiát. Ezt a javaslatot a szlovák politikai pártok politikai provokációként értékelték (HZDS: Juho-hornozemská…, 2008). A Nomos Regionalizmus társulás visszautasította, hogy a területi autonómiát valamiféle államellenes, alkotmányellenes, népellenes és diszkriminációs kezdeményezésnek tekintsék. Bósza javaslatát a teljes szlovák politika szélsőségesnek, elfogadhatatlannak és valóságidegennek tekintette. A Belügyminisztérium 2008 januárjában feloszlatta a Nomos Regionalizmus polgári társulást (Bósza vyzýva; 2008; Slotu…, 2008; Ministerstvo rozpustilo…, 2008). A társulás honlapja azonban ma is működik, bár nehezen elérhető.

Az MKP 2008 elején egyértelműen visszautasította az országhatárok megváltoztatását, valamint azt is, hogy területi autonómiára törekedne. „A világ változik. Amikor a határok nélküli Európát építjük, miért lenne érdekünk most bármilyen határt megváltoztatni? Másrészt azonban érdekünk, hogy biztosítva legyen kultúránk és oktatásügyünk, ezért ezen a téren szívesen látnánk egy magasabb szintű önkormányzást” — jelentette ki Csáky Pál, az MKP elnöke (Csáky: Slota…, 2008). Az autonómia körüli vitákhoz külföldről is érkeztek vélemények. Göncz Kinga, Magyarország külügyminisztere azzal a kéréssel fordult Knut Vollebaekhoz, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főbiztosához, hogy a régióban segítse megvalósítani az autonómiáról és a kisebbségek jogairól folytatott nyílt vitát (Ma􀄌arsko: Gönczová…, 2008).
Az autonómiáról folytatott viták új hullámát váltotta ki Csáky Pálnak az ismert romániai magyar politikussal, Tőkés Lászlóval folytatott megbeszélése. Csáky Pál szerint az autonómia ernyője alá a szlovákiai magyarok kulturális és művelődési szervezetei tartoznának. Az egész rendszerről és annak finanszírozásáról a szlovákiai magyarok választott, kis létszámú parlamentje döntene, az országos parlament pedig törvényességi felügyeletet gyakorolna a kisebbségi képviselők felett. Amikor a sajtó erről hírt adott, Csáky Pál kijelentette: 2008. szeptember 27-én Dunaszerdahelyen Tőkés Lászlóval az autonómiáról nem beszéltek. A találkozóval kapcsolatban kiadott nyilatkozata szerint a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Emberjogi és Nemzeti Kisebbségek Szekciójának a 2003—2005 közötti elképzeléseiről beszélt (Kubiš kritizoval…, 2008). „A mai találkozó legfontosabb pontja valóban az volt, hogy egymás között tisztázzuk, mit is értünk az autonómia különféle formái alatt” — mondta a találkozó utáni a sajtóértekezleten annak a hangfelvételnek a tanúsága szerint, amelyet a parameter.sk hírportál hozott nyilvánosságra. Csáky Pál szerint a kulturális és oktatási önkormányzat megvalósítása mindig is az MKP programjában szerepelt. Ám szerinte a hangfelvételt, amelyen arról beszél, hogy az autonómia az MKP programja, roszszul fordították.14 Az egész ügyet tisztességtelennek nevezte. Az MKP elnöke elismerte ugyan, hogy szólt az autonómiáról, ám csak egyetlen magyarázó mondatban, amikor rá akart mutatni arra, hogy a szlovákokat az autonómia szó nagyon érzékenyen érinti (Csáky poprel…, 2008; Fico robí…, 2008).
„Az autonómia szerte a világban a politikai kommunikáció része, de a mi programunkban nem szerepel” — hangsúlyozta Berényi József (Ma􀄌arič: Za zlé…, 2008). Szigeti László, az MKP alelnöke kijelentette, hogy nem híve Dél-Szlovákia se területi, se politikai autonómiájának, és úgy hiszi, hogy a párt tagságának a többsége is így vélekedik. „Ez nem szerepel az MKP céljai között” — szögezte le 2008 októberében a JOJ Televízió De Facto c. műsorában. Hozzátette még, hogy mindenhol előfordulnak szélsőségesek (Szigeti: Väčšina…, 2008). Az MKP egy másik képviselője, Farkas Iván úgy nyilatkozott, hogy pillanatnyilag a területi autonómia nem a megfelelő kiindulási pont, amely megoldást jelentene a szlovákiai magyarok számára. Arra a kérdésre, miért csak pillanatnyilag, mivel ez nyugtalanítja mind a szlovák politikát, mind a közvéleményt, a következőket válaszolta: „A jelenlegi helyzetben a kulturális és oktatási önkormányzat
híve vagyok. Nem tudom azonban, merre fog fejlődni a jövőben nemzeteink együttélésének tekintetében a közhangulat, ezért nem tudom megmondani azt se,
mi lesz tíz vagy ötven év múlva.” Véleményét a szlovák politika kiszámíthatatlanságával indokolta (Iván Farkas…, 2008).
Ezzel szemben a szlovák politikai pártok abból a feltételezésből indultak ki, hogy „az MKP egyértelműen Dél-Szlovákia autonómiáját készíti elő” — ezt M. Dzurinda jelentette ki. A KDH elnöke, Pavol Hrušovský is abban az értelemben nyilatkozott, hogy Szlovákiában a magyar autonómia semmilyen formája nem valósítható meg. „Se önkormányzati, se kulturális, se oktatásügyi”, és visszautasította a Csáky Pállal való mindennemű együttműködést abban az esetben, ha radikalizálni fogja a szlovák politikai színteret. Szavai szerint a KDH számára elfogadhatatlan a szlovákiai magyarok autonóm jogállásáról való bármilyen spekuláció. Az MKP a volt szövetségeseinek álláspontját a szlovák politikai pártok között folyó nacionalista versengés számlájára írta
(Na oboch…, 2008; Csákyho návrhy…, 2008; KDH a SDKÚ sa dohodli…, 2008).
Az „autonómia” az MKP szótárában nagyon gyakori kifejezés, az „önkormányzat”
szinonimája. Ugyanez azonban a szlovák politikai pártok számára elfogadhatatlan. Ők különbséget tesznek ugyan az önkormányzat és az autonómia fogalma között, de e fogalmakról politikai vitába nem hajlandók bocsátkozni. Számukra bármilyen autonómiatörekvés radikális és szélsőséges.

14 Peter Morvay a Čo vytrieska􀃲 z autonómie (Mit kicsikarni az autonómiából) c. cikkében a következőket
írta: „Csáky úgy viselkedik, mint az a pubertás, akit a betört ablak mellett érnek tetten. Ahelyett, hogy
férfiasan szembenézne a helyzettel és bevallaná, hogy valóban azt mondta, amit ma bárki meghallgathat
vagy lefordíttathat a nyilvánosan hozzáférhető hangfelvételről, inkább a sajtót vádolja manipulációval
és provokációval. A médiák pedig csak pontosan tájékoztattak a szavairól. Nem voltak hajlandók
belemenni abba a politikai játékba, hogy a magyar publikum előtt — különösen a radikális kolléga előtt,
akinek meg akarjuk mutatni, hogy nála semmivel sem vagyunk rosszabbak — autonómiáról beszélünk,
ezt viszont szlovák nyelvre önkormányzatnak fordítjuk, miközben saját publikumunkat ismét afelől biztosítjuk,
hogy ez a két dolog egy és ugyanaz (ami nem mindig igaz). Mindemellett Szlovákiának szüksége
van a kisebbségi autonómiáról szervezett komoly vitára. Már csak azért is, hogy fény derüljön arra,
mit is takar ez a fogalom valójában, és arra, az itteni magyarok ezt az autonómiát valóban akarjáke,
illetve mit is akarnak tulajdonképpen.” (Morvay, 2008)
A veszélyeztetettség érzésének kiváltása mindkét oldalon az ellenségkép kialakításának
a része, olyan ellenségé, aki miatt fel kell sorakozni egy-egy olyan politikai
párt mögé (függetlenül annak pillanatnyi nagyságától és politikai súlyától), amely az
etnikai (szlovák vagy magyar) érdekeket védi, illetve a kormánypártok esetében, amely
Szlovákia nemzetállami érdekeit védelmezi.
A médiák aránylag kisebb figyelmet szenteltek Simon Zsolt parlamenti képviselő
tevékenységének, aki bejelentette a dél-szlovákiai régió városai és falvai társulásának
a létrehozását. A társulás ideiglenes neve Dél-Szlovákia Városainak és Falvainak Regionális
Társulása, feladata az lenne, hogy segítsen megoldani a régió sajátos problémáit.
Úgy érvelt, hogy ez a társulás apolitikus, amely nem az autonómia létrehozása
érdekében jönne létre. Törekvése azonban a régió több önkormányzatának ellenállásába
ütközött. Igaz ugyan, hogy Simon Zsoltnak sikerült a terv támogatására megnyerni
a régió mintegy 50, zömében magyar lakta települését, de a többségében szlovákok
lakta települések elutasították a kezdeményezést. A képviselő több estben
még azoknál az önkormányzatoknál se járt sikerrel, amelyeket az MKP tagjai irányítanak.
Ez részben a képviselőnek a pártban kialakult helyzete, a pártvezetéssel szembeni
ellentétei miatt következett be. Szlovákia Városai és Falvai Társulásának (ZMOS)
elnöke, Michal Sýkora viszont annak a reményének adott hangot, hogy a terv egyáltalán
nem fog megvalósulni, mivel ez a helyi önkormányzatok pozíciójának a meggyengüléséhez
vezethet. Új társulás csak abban az esetben jöhet létre, ha azt a régió városainak
és falvainak többsége támogatja. Robert Fico kormánya Simon Zsoltot már
korábban is azzal vádolta, hogy etnikai alapokon akar létrehozni társulást. Simon ezt
természetesen elutasította (Obce na juhu…, 2008; Organizácia pre…, 2008).
Szlovákiában mindeddig nem sikerült a nemzeti kisebbségek fejlődésének olyan feltételeit
és mechanizmusait kialakítani, amelyek elősegítethették volna, hogy a kisebbségek
(adott esetben a kisebbségi helyzetben élő szlovákok is), az általuk lakott területeken
— a kormánnyal és az önkormányzati szervekkel együttműködve — maguk oldhassák
meg a problémáikat. Az autonómia és az önkormányzat fogalmáról olyan vita,
amely tisztázhatta volna, mit is jelentenek ezek valójában, ki mit ért alattuk, el se kezdődött.
A kérdéskör mindmáig tabu, az érdekelt pártok ezzel alaposan vissza is élnek,
és saját politikai céljaik elérésére, az ellenségkép kialakítására használják fel.
http://www.foruminst.sk/publ/neksz/2008/neksz_2008_stefan-sutaj_sapos-aranka.pdf
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:ND [ 2010-04-16 18:54 ]

Folytatás: Tisztázzuk már végre: a magyarság nem kisebbség,hanem őshonos magyar nemzetrész Felvidéken! A kisebbség kifejezés csak Trianon óta létezik, azelőtt ilyen fogalom és az ehhez párosuló jogcsorbítás nem létezett. A magyarság a Kárpát-medencében nem egy kisebbséget, hanem egy egész nemzetet alkot, függetlenül a gúnyhatároktól. 15 millió magyar az nem kevés, nem a kis nemzetek közé sorolandó. A gúnyhatárokon kívül eső részek is a nemzet részei, röviden mondom: nemzetrészek.Ezt a szót Csáky még soha nem mondta ki. Felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, délvidéki nemzetrészek. Az őrvidéki néhány tízezer magyar is a magyar nemzet része, de sorolhatnánk a mai Horvátországhoz tartozó Muravidéket vagy a Szlovéniához tartozó Szerémséget is. Az EU-s szólamokkal való takarózás pedig egy nagy nullát ér, mert az EU a globalizáció megtestesítője, a nemzetek beolvasztásának fellegvára, a Nemzetek Európájának ellensége, mert az EU-ban bizonyos nemzetek fölé- mások pedig alárendeltek.A nagyobbak diktálnak a kicsik teljesítenek, ha jó az a nemzetnek , ha nem ( lásd a magyar tejipar, mezőgaztaság tönkretételét sé még sorolhatnánk), a vezető elv a nagyobb és régebbi EU-s nemzetek minél nagyobb nyeresége és gyarapodása a kisebbek rovására úgymond piaci alapon. Tudjuk,hogy az EU fütyül rá az elszakított magyar nemzetrészek jogsérelmeire és főleg az autonómiát nem akarja, legszívesebben a dél-tirolit is felszámolná- ismerjük a tényeket voltak ilyen irányú törekvések az EP-ben.
Csáky maga sem tudja, hogy kit képvisel, leginkább önmagát és nem a magyar közösséget. Fontosabb az önérdek,mint a magyar közérdek. Az MKP dolga nem Szlovákia,nem az EU érdekeinek, hanem a felvidéki magyarság érdekeinek képviselete lenne! Ez lenne a kutya kötelessége! Felül kellene helyezni minden más fölé a felvidéki magyaság kollektív jogainak, épülésének, gyarapodásának, kultúrájának, nyelvének, megélhetésének,fejlődésének kévpiseletét. Az MKP-nál pont fordítva van, éppen ez áll az utolsó helaen. Olyan távol áll már az MKP a nemzeti érdekképviselettől,mint Makó Jeruzsálemtől. Csáky is felfoghatná,mitn a legnagyobb \"magyar\" felvidéki párt elnöke azt a tényt, hogy a határok az elmúlt száz évben számtalanszor változtak Európában és változni is fognak.Ha Montenegró egy sima népszavazással el tudott szakadni Szerbiától egy puskalövés nélkül, akkor minden lehetséges a magyarság számára is, csak ehhez követelni kell az alapvető kollektív emberi jogainkat. Ne feledjük az ENSZ alapokmányát:"Minden népnek joga van az önrendelkezésre..."ND [ 2010-04-16 18:54 ]

Csáky nem mer szembenézni a tényekkel, ezért van az, hogy a magyar nemzetrész érdekképviselete helyett,mindig a globalista, európai uniós szólamok mögé bújva takarózik, holmi demagóg mentegetőzéssel,nehogy megszólják érte a szlovákok vagy az EU, amiért a magyarság ETNIKAI ( igenis ez lenne a dolguk!!!)szükségleteit, érdekeit, jogait képviselve, akár egy népszavazásig terjedően, a kollektív jogok létezésére hivatkozva képviselné a magyarság KOLLEKTÍV, nemzeti jogait. A magyarság nem másodrendű nemzetiség kellene legyen,ahogyan most az alkotmányra hivatkozva emiatt tiltják az önrendelkezést (a felvidéki magyar a tótok szerint nem nemzet saját szülőföldjén, hanem csak nemzetiség, ezért nem követelhet önrendelkezést), hanem államalkotó nemzetrész , saját szülőföldjén, saját nyelvét szabadon használva, kultúráját szabadon ápolva,őshonosként és nem betelepültként, saját autonóm, független területen való életre jogosult Felvidéken,Erdélyben ,Délvidéken és Kárpátalján,Muraközben is.
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona