Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Tábla a dunaszerdahelyi tüntetésen

Autonómia tüntetés szeptember 26-án

Fölvidéken egyedül a Polgar info közölte le, hogy Öregkomáromban szeptember 26-án autonómia tüntetés lesz. Ezért köszönet nékik. A duraysta felvidek ma és a Szabad Újság továbbra is diszkriminálja és hírzárlat alá vette az autonómia témát. A Hídas Bumm, a parameter és az Újszó szintén nem akarnak tudomást venni, hogy Fölvidéken is lesz az autonómiáért tüntetés. Be van tiltva, hogy bármiféle hírt leközöljenek a tervezett autonómista tüntetésről és így diszkriminálják a felvidéki magyarságot. Szégyenletes gazemberség a részükről. Ezzel a cselekedetükkel a felvidéki magyarság pusztulását segítik elő és kezet foghatnak a szlotafélékkel, mert semmiben sem külünböznek tőlük. (frissítve: 2009.09.09, 12:00)

Ne annak örüljünk, hogy mi nem sikerülhet, hanem mindent tegyünk meg, közösen a siker érdekében. Ne egymást diszkrimináljuk a szlotafélék nagy örömére, hanem közösen toljuk a szekerünket egy irányba, a megmaradásunk érdekében az ezerszáz éves hazánkban.

Felkérem a felvidéki és az MO-s médiákat maximális lehetőségeik szerint propagálják ezt a kezdeményezést, hogy minél többen tudomást szerezzenek a rendezvényről és ott lehessenek. Nem rólam van szó, hanem rólunk van szó. Ha lesz autonómiánk megmaradunk, ha nem akkor teljesen asszimilálódunk. Elküldve: MTI, Újszó, Szabad Újság, felvidek.ma, parameter, bumm, TA3, SME, Vasárnap. (frissítve: 2009.09.04, 13:45)

Ne valami ellen tüntessünk, hanem végre valaimért!
Nyilvánvaló, hogy autonómia nélkül nincs demokrácia és demokrácia nélkül nincs autonómia. Ezek nem egymást kizáró, hanem egymást feltételező fogalmak. Jellegzetes módon, legalább is a dunaszerdahelyi kiállásnak nevezett leüllésben, elhangzott beszédek idézése szerint, az autonómia igénye nem hangzott el szeptember 1-én az MKP részéről: Viszon örömmel tapasztaltuk, hogy a transzparensek között sok helyen szerepelt az autonómia szó. Autonómia nélkül a felvidéki magyar közösség tartós fejlődése nem biztosítható. Erre ráébrednek lassan a felvidéki magyar polgárok, akik egyben választók is.

Nádasdi István (Francia közösség Belgium)
Az MVSZ Szabályzat-felügyelő Bizottságának tagja
(2009.09.05, 9:50)

MTI-nek. Már többször beküldtem ezt a hírt, hogy felvidéken autonómista tüntetés lesz, de a mai napig nem hozták le. Ne csak a nyelvtörvénnyel foglalkozzanak, mert területi autonómia nélkül 20-30 év múlva a felvidéki magyarság teljesen elszorványosodik. Akkor már felesleges lesz autonómia is és nyelvtürvényt ugysem fogják tudni kinn alkalmazni. Necsak Csáky mellébeszéléseit medialzálják, mert at MKP-nak és Duraynak is volt 20 évük, hogy valamit letegyenek az asztalra ez helyett mi történt, megélhetési politizálást folytatnak, nemakarásuk nyögdécselésbe ment át. A felvidéki magyarságon csakis a bátor kiállások és a területi autonómia segít. Ha ez jó Székelyföldön, miért nem jó Felvidéken. Azt, ami autonómia témában Székelyföldön zajlik azt leközlik, de a felvidéki autonómistákat cenzúrázzák az MKP parancsára. Miért? A vesztünket akarják?
http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=az_autonomia_tuntetes_bejelentve_OpTH
http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=autonomia_tuntetes_szeptember_26_an_AKgJ
(2009.09.08, 14:50)

Ez olvasható az MTI oldalán:
Tisztelt Olvasónk!
Ha érdekes híre, információja van, küldje el az MTI-nek!
Tájékoztatását ötletként, felvetésként kezeljük és utánajárunk. Ha az Ön
segítségével érdekes és közérdekű ügyről szerzünk információt, tudósításunk megjelenik az MTI hírei között, az egész magyar média hasznosítja.
Ennek ellenére a mai napi nem közölték le
(2009.09.10, 10:00)


Kedves MTI

Tegnap Önöknek beküldtem egy hírt, hogy Öregkomáromban tüntetni fogunk, az autonómiáért. Mégkértem Önöket, hogy közöljék le, hogy minél többen tudomást szerezzenek a rendezvényről. Tudom nem az MKP rendezi, se nem a Híd, de ők mind a ketten autonómia ellenesek, nem akarják az autonómiát. Mi igen, sőt tovább megyek, ha Felvidéken nem lesz autonómia, akkor csak mutatóban marad magyar úgy 20-30 év múlva, de ahhoz, hogy azt a jogos igényünket, békés küzdelmünket, ami nem ütközik a szlovák alkotmányba a magyar média segítsége nélkül nehezem tudjuk végig csinálni.
Közös érdek, hogy szeptember 26-án minél többen legyenek ott, mégegyszer kérem Önöket ne cenzúrázzanak minket, mi csak egyet akarunk, hogy a felvidéki magyarság megmaradhasson magyarnak ezerszáz éves hazájában.
http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=autonomia_tuntetes_szeptember_26_an_AKgJ

Bósza János, Öregkomárom
(2009.09.05, 10:00)

Az MKP már sokáig nem tudja szőnyeg alá söpörni az autonómia-követelés szükségességét és ennek képviseletét. Vessünk véget mi a hintapolitikának. Követeljük az autonómiát ! Ne mi alkalmazkodjunk az MKP politikájhához, hanem az MKP alkalmazkodjon a felvidéki magyarság igényeinek teljesítéséhez !
Az MKP szónokai mélyen hallgattak az autonómiáról ,mint a tót-magyar ellentétek megoldásának egyik lehetőségéről, de ezzel szemben jól esett belerúgniuk a magyar érdekeket valóban képviselő Jobbikba és Magyar Gárda Mozgalomba. Bósza Jánost tudatosan nem engedték megszólalni, mert tudták, hogy úgyis az autonómia szükségességéről fog beszélni, az AUTONÓMIÁÉRT feliratú transzparenst tartó emberek tetszésére. Ha az MKP nem képes radikális magyar érdekképviseletre, reményeink szerint a szavazók fogják keresni az érdekeiket radikálisan képviselő magyar pártot, az épülőben lévő autonomista Jogegyenlőségért MPP-t. (ND-2009.09.05, 19:00)

Tőkés Lászlónak igaza van. Egy két dologra azért ildomos emlékeztetni az EU politikust. Miért támogatja Tőkés László az MKP-t, amely eddig nem sokat tett az autonómiáért, sőt szisztematikusan, nem kis sikerrel, ellehetetleníteni azokat akik Szlovákiában síkraszálltak a magyar közösség autonómiájáért. Mindez tételesen bizonyítható! Szükséges lenne ezen a téren, legalább ami a felvidéki magyarságot illeti egy paradigmaváltás.
Az a megggyőződésem, hogy a Néppárt nem igen híve az autonómiáknak és a régionalizmusnak sem. Az igazság az, hogy az ami Spanyolországban, Olaszorságabn és az Egyesült Királyságban történt inkább a szocialisták érdeme. Itt nem szabad párhúzamot vonni a nyugati szocialisták és szociáldemokraták valamint az MSZP és a Kapolyi féle MSZDP között. A FIDESZ sem volt a multban igazán híve az autonómiáknak és próbált minden szervezetet és személyt ellehetetleníteni, aki tudta és hangoztatta több mint tíz éve, hogy az egyedüli megnyugtató megoldás a határontúli magyarok számára az autonómia. Reméljük, hogy a FIDESZ részéről nem csak olcsó választási taktikáról van szó, most, hogy űgy tűnik támogatja az önkormányzatiságot.

Szeptember végén a Felvidéken, Révkomáromban, tüntetés leszt az autonómia mellett. Vajon ott leszbek-e az MKP a FIDESZ és az RMDSZ stb. emberei? Látunk-e ott szlovákiai vagy magyarországi EU parlamenti képviselőket? Tőkés lászló vállalná-e a védnökségét ennek a rendezvénynek? Mondana-e beszédet Révkomáromban?
Nádasdi István (Liege, Vallon Régió, Francia Küzösség, Belgium) (2009.09.05, 19:30)

Azért kell a területi autonómia, azért kell a két hivatalos nyelv és azért kell békésen küzdeni, hogy ne a törvények erejével folytatodjon az asszimiláció, hanem az esélyegyenlőség szabálya szerint zajlódjon minden az életben.
Ha ezt az MKP-sok képtelenek felfogni, vagy úgy is mondhatnám szándékosan nem akarják megérteni jól megfontolt gazdasági érdekeltségeik miatt, a nép pedig az ő hazugságaikat fogadja el, akkor mi néhányan hiába fogjuk hangoztatni, hogy csakis az esélyegyenlőség és a jogegyenlőség az amit elhozza, az igazi szlovák-magyar megbékélést. De ehhez szükséges a KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIA AZONOS JOGOKKAL, a Hodzsa-Bartha határ alatt. Aki azt állítja, hogy ez kivitelezhetetlen, az hazudik, mert lehetetlen nincs, csak gyáva megalkuvó emberek vannak, az MKP és az exemkápésok megélhetési politikusai mind ezekből állanak, ha a nép nekik hisz, akkor a poklok tüzében hisznek, ami a szakadékba a pusztulásba vezetik a felvidéki magyarságot. De akkor ne siránkozzunk, hogy ilyen nyelvtörvényeket fogadnak el, de akkor inkább maradjunk csöndbe és szépen asszimilálódjunk tovább, hisz a gyávaságunk és a megalkuvásunk csakis ezt eredményezheti.
Megmaradáshoz bátor kiállásra, bátor cselekedetekre van szükségünk, pl úgyis, hogy ki merünk menni tüntetni az igazság nevében és az igaz szó erejével az esélyegyenlőségünkért és jogegyenlőségért, valamint a hozzávaló területi autonómiáért. (2009.09.06, 10:30)


2009.09.03.

Szeptember 26-án Öregkomáromban, szombaton 14:00-tól 17:00-ig, a Szent István királyunk szobránál dél-fölvidéki területi autonómiért, az alkotmányos jogegyenlőségért, a nyelvtörvény eltörléséért és a hivatalos kétnyelvűség bevezetéséért hirdetünk békés tüntetést.

A szlovák alkotmány és egyetlen egy törvény sem tiltja az autonómia békés követelését, az alkotmányos jogegyenlőséget garantálja, a nyelvtörvény pedig egy diszkrinimitatív és magyarellenes törvény, a diszkriminációt a szlovák alkotmány tiltja, így jogosan kérhetjük annak azonnali eltörlését. Helyette a finn példából kiindulva a kétnyelvűséget kell bevezetni, minden hivatalos érintkezésben és az élet minden területén.

Minnél többen vegyetek részt a tüntetésen, hozzatok sok transzparenst a megadott témákban.

Folyamatosan pontosítsuk a tüntetés szervezési előkészületeit, munkálatait egészen a tüntetés időpontjáig.
Bósza János

Legjobb védekezés a támadás!
Az autonómiáért Szent István öregkomáromi szobránálMég nincs szöveg...
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Mosonta Zsolt [ 2009-09-20 21:20 ]

Nem értem mi a gond az autonómia szeptember 26.i időpontját egyszerűen sms ben kell továbbadni láncban.
Ez egy ölet
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona