Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Addig üssétek a Slotát, amíg meleg…!

2008.11.24
2008, november 24 - 08:27 Barak László
Slota szerint a Szlovákiában élő nem szlovák nemzetiségű állampolgárok voltaképpen másodrendűek!!!

A szlovák-magyar viszony elhidegülésének okairól számtalan elemzés látott már napvilágot, amelyekből egyértelműen kitűnik, mindkét félnek adott a negatív szerepe ebben az immár közveszélyes szintre juttatott perpatvarban. Nem kell azonban egyáltalán részrehajlónak lenni, hogy megállapíttasson, a szlovák politikusok sokkal inkább bemaszatolódtak a szégyenteljes nemzeti iszapbirkózásban. Hiszen míg magyar térfélen jobbára parlamenten kívüli egyletek, véd- és dacszövetségek pojácái, nemzetileg frusztrált nacionalista magánzók nyomulnak, Szlovákiában a hatalom gyakorlói a legfőbb bujtogatók.

A kétségkívül ugyancsak létező magyar nemzetőri szerepet alakító országházi politikusok és hasonszőrű szlovák kollégáik megnyilatkozásai és tettei között pedig kb. akkora a különbség, mint a fehérlovas hercegről fantáziáló egyszeri szűzlány, meg egy útszéli szajha között. Értsd, Szili Katalin, akit magyar házelnökként a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának kiötlője és nyélbe ütőjeként tarthatunk nyilván, sokkal kevésbé bánthatja a szlovák hungarofóbok kényes ízlését, mint Ján Slota általában a civilizált közízlést. Hiszen Slota számtalan söntésszagú megnyilatkozásával folyamatosan veri ki a biztosítékot a mégoly türelmes és empatikus magyarokban is. Csacskaság lenne persze azt állítani, Szili és elvbarátai a KMKF megalapításával és működtetésével ne azt akarnák szóval és tettel jelezni, a mai napig nem nyugodtak bele, hogy a magyar nemzetnek legalább egyharmada kénytelen-kelletlen leledzik Magyarország jelenlegi határain kívül. Ami persze tény, más kérdés viszont, szükséges-e, egyáltalán hasznos-e a határon túli magyarokra nézvést egy efféle politikai jellegű gesztussal ingerelni Magyarország EU-szövetségeseit? Merthogy, a vak is látja, a szlovákság többsége igenis ingerült, legalábbis értetlenkedik, úgymond, a magyar nemzet határok fölötti egyesítésének hivatalosan kinyilatkozatott ideája miatt.

Sokkal inkább belefér azonban a civilizált politizálás fogalomkörébe a Szili-féle KMKF, mint Ján Slota múlt heti kijelentése, amely szerint a szlovákiai magyar iskoláknak szánt tankönyvekben azért nem lehet először magyarul, majd szlovákul feltüntetni a helységneveket, mert a szlovákiai magyarság, mint olyan, nem államalkotó nemzet Szlovákiában!!!

Ján Slota eme kijelentésével minden eddigi határt átlépett. Sokkal nagyobb inzultust követett ugyanis el a szlovákiai magyarokon, s persze a Szlovákiában állampolgárként élő egyéb kisebbségek tagjain is, mint amikor káromkodva mocskolja politikusaikat, nemzeti történelmük személyiségeit. Mert kiszólása azt jelenti, a Szlovákiában élő nem szlovák nemzetiségű állampolgárok voltaképpen másodrendűek!!! Tehát nem illetik meg őket az alkotmányos emberi jogok. Mármost, ha ilyen kijelentést következmények nélkül tehet egy kormánykoalíciós pártelnök, akkor a kormányról az isten sem mossa le, hogy megfertőzte a fasizmus ideológiája! Amely tény untig elegendő arra, hogy a jelképes rákos daganat azonnal eltávolíttasson onnét.

Nem hallgathat azonban az ellenzék sem, a Magyar Koalíció Pártja politikusait is beleértve. Hiszen épp Slota inkriminált kijelentése lehetne az fenomén, amely nyilvánvalóvá teszi az Európai Parlament politikusai számára is, hogy Szlovákiában valami nagyon-nagyon nincsen rendben. Addig kell tehát ezt a Slotát ütni idehaza, de főként az EU fórumain, amíg meleg…! Ehhez viszont az szükséges, hogy az MKP politikusai képesek legyenek különbséget tenni a lőszerrel fenyegetőző pszichopaták és az effélék alá lovat adó fasisztoid politikai kurzusok között…

Az írás szerkesztett változata Slota átlépte a határt címmel megjelent a hétfői Új Szóban is.

parameterFórum a parameterből:
Tegnap csak néhány
Balkó Gábor, 2008, november 24 - 11:20

Tegnap csak néhány perecig néztem az STV-n Slotát Fronccal, amerikai példát hozott fel, valamelyik tagállamban eltörölték a kétnyelvűséget, tankönyv, majd a „nadstandardné práva – standard feletti jogainkat“ említette, mikor ezt hallom, felmegy a pumpa, hogy nyugodt vasárnapom legyen, inkább visszaültem az ebédhez.

Lemondok a standard feletti jogaimról, megelégedek olyan jogokkal, mint a „nemzetalkotó“ szlovákságnak van, de mindenben, se több, se kevesebb ne legyen!

Slotaéktól nem újdonság a magyarellenesség, de ez jelen van minden parlamenti szlovák pártnál, Fronc is visszafogott volt, nem mert nyíltan kiállni mellettünk.

Sok dolog van, ami ellen tiltakoznunk kell, nem elhallgatni a problémákat, hanem megbeszélni, megvitatni és nem üzletelni velük. Trianon, kitelepítések, Benes dekrétumok, autonómia, ez mind olyan téma, melyet nem lehet örökösen a szőnyeg alatt tartani, sok millió magyart érintett és érint, ezeket a problémás ügyeket a szlovák parlamentben elfogadott magyarellenes törvények biztosan nem oldják meg, nem oldják fel a feszültséget a két nemzet között, csak tovább romlik a viszony. Tehát nyíltan kell beszélni a problémákról.

Slotaék lojalitást követelnek tőlünk illetve a parlamenti képviselőinktől, ezt azért nem, majd ha egyenlő polgára leszek Szlovákiának, ugyanolyan jogaim lesznek, mint a szlovákoknak, akkor követelőzhetnek, akkor majd elgondolkozom a lojalitáson, addig semmiképp! Nem vagyok bevándorló, őslakosa vagyok ennek a földnek, közösen az itt élő szlovákokkal, ezért ne a slotafélék szabják meg mi a jó nekem, hogyan éljek, kivel barátkozzak, milyen tankönyveink legyenek!

A múlt héten valamelyik szlovák képviselő tiltakozott, hogy a közszolgálati TV-ből kiszorítják az ellenzéket, mivel az előző két vasárnap csakis kormánypárti politikusok kaptak meghívást a vitába. De hisz ugyanezt teszik velünk magyarokkal, rólunk, a magyar ügyekeről vitáznak nékülünk, ellenünk hangolják a közvéleményt, az MKP miért nem tiltakozik ez ellen?!Nem kell Slotát ütni!
kartel, 2008, november 24 - 13:49

Nem tett mást, csak tételesen kimondta azt, amit az egész demokrata társadalom nyolc évig a gyakorlatban elfogadott. Az MKP kormányban elfoglalt helyéről beszélek. Ez főleg a második Durinda kormány idején volt szembeötlő. Elfogadta az egész demokrata társadalom a magyarokkal egyetemben, hogy vannak olyan közjogi és kormányfunkciók, amelyeket magyar Szlovákiában nem tölthet be. Ilyen az oktatási miniszter vagy a kultúrális miniszter. Magyar nem lehet a parlament elnöke. A sort folytathatnám. Mit tölthet be magyar a szlovák kormányban? Környezetvédelmi, vidékfejlesztési miniszterek lehetnek. Ha megnézzük Dzurinda kormányát a választási eredmények tudta nélkül, akkor mi a kép? A legerősebb párt a Dzurinda féle párt, utána jönnek Hrušovskýék, majd a magyarok. Mi az igazság? A magyarok jóval megelőzték a Hrušovský féle kereszténydemokratákat. Bugárnak járt volna a parlament elnöki posztja. Belement abba, hogy ezt magyar nem töltheti be. Pedig, ha köti az ebet a karóhoz, és négy évig ő lett volna a parlament elnöke, az többet tett volna az egyenjogúságunkhoz, mint a mostani esetleges felhördülések. Ugyanúgy, ha Bugárék az iskolaügyet vagy a kultúrális tárcát nem engedték volna át a KDH-nak, az sokat használt volna, hogy egyenjogúnak kezeljen bennünket a szlovák társadalom.

Slota kimondta azt, amit a sok álszent demokrata a gyakorlatban megvalósított. Másodrendű állampolgárok vagyunk.ez így,
ParaBarak, 2008, november 24 - 14:25
ebben a formában nem igaz. Hiszen Csáky miniszterelnök-helyettes volt, ami természetesen magasabb rang, mint miniszteri. Ezenkívül Bugár a a KDH dezertálását követően hónapokig a parlament elnökeként dolgozott. Amint Szigeti, aki Fronc helyett vezette az oktatásügyi tárcát. Én azt, hogy az igen-igen fontos környezetvédelmi és füldművelésügyi, gadasági-vidékfejlesztési tárcát kérték az urambocsá! inkább a szlovákiai magyarok számára szerintem gyakorlatilag sokkal jelentéktelenebb, mondhatni jelképes oktatásügyi és kulturális tárca helyett, sokkal inkább a posztkommunista politizálásban oly ritka, józan ítélőképességnek, ha tetszik, kompromisszumkészségnek tudom be, mintsem másdrendőségünk bizonyítékának. Annál is kevésbé, mivel a kulturális tárcánál államtitkárunk volt, az oktatásügyinél ugyancsak miniszterhelyttesnek számító államtitkárunk, nem beszélve a pénzügyminiszteri államtitkári posztról. Látod kartel, szerintem ez a jelképes gesztusokra olyannyira utazó magyar politikusok és a páylaszélről drukkoló hívek sajátja, hendikepje... A szenvelgés, a panaszkodás, az agresszív kismalac-szimptóma. Mert nekünk Mohács kell, ha pedig nincsen megkreáljuk a magunkét.
jól
ParaBarak, 2008, november 24 - 16:06
ismerlek már. Ha valamit a fejedbe veszel, tántoríthatatlan vagy. Akárcsak én. Amit kifejtettem, az a meggyőződésem. Talán utánanézhetnél annak az önkormányzatoknál, mennyi, de mennyi állami támogatás lett leosztva Dél-Szlovákiába annak idején azoktól a tárcáktól ahonnét volt mit... Amit pedig Csákynak kreáltak, azzal elsősorban ő maga nem tudott mit kezdeni, amiben persze az egész pártnak meg volt a felelőssége, az akkori pártelnökkel együtt. De tényleg nem kell replikáznod. Amit mondatm, megmondtam, én egy fikarcnyit sem akarok rájátszani olyasmire, hogy szerrettek-e bennünket a szövetségeseink vagy nem. Csak azért, mert tudom, hogy a politika az a legkevésbé a szeretetről, meg szimpátiákról szól...:)Nem azokat a minisztereket
kartel, 2008, november 24 - 18:33
kritizáltam, akik dolgozhattak magyarként a szlovák kormányban, hanem azt sérelmeztem, amit magyar nem tölthet be. Színesbőrű az amerikai elnök. Ezt a demokrácia teljes győzelmének értékelik az amerikaiak. A Martin Luther Kingi "van egy álmom" beteljesedésének. Mikor lesz Szlovákiának megválasztott magyar elnöke? Vagy csak egy parlamenti elnöke, vagy kultúrális minsztere, oktatásügyi minsztere stb.. Sajnos nekünk hiányzik egy nagyot álmodó álmodozónk, akinek hinni lehetne, és követni őt.


HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona