Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Tűznélküli forralás, avagy lehet-e az autonómiáért és a jogegyenlőségért küzdeni akarat nélkül. CA kontra MKP. Emlékesztető.

2009.1.26.

Ami manapság Felvidéken zajlik az autonómiáért és az önrendelkezésért történő valós kiállás háza táján, az nem más, mint a magamutogás betegsége, sok hűhó semmiért alapon. A CA már 2007-ban meghirdette az autonómiát, majd erre válaszként Csáky biztosította Gasparivicot, hogy MKP sohasem fogja zászlajára tűzni az önrendelkezés jogát, s mindezt Csáky úr megtetézte azzal, hogy a CA autonómistáit szönöszös ügynököknek nevezte, ezzel elindított egy lavinát, aminek egy célja volt az autonómistákat befeketíteni. Akkor hol voltak a mostani komáromi nyilatkozat kezdeményezői? KIVÁRTAK!!! Sőt sokan mostanáig is a 2006-os CA-s autonómistákat támadják. Pedig egység nélkül nem lesz megmaradásunk a saját szülőföldünkön.

1. 2006-ban
Nemzet Forrás: Magyar Nemzet, Neszméri Sándor (2006 szeptember)
A Magyar Koalíció Pártja (MKP) az 1998-as parlamenti választások után, a kormányalakítási tárgyalások idején kényszerült arra, hogy írásban kötelezze magát, lemond területi autonómiatrekvéseiről. A „nyilatkozat” már akkor megdöbbenést váltott ki, hiszen az MKP és elődpártjai soha nem dolgozták ki autonómiaelképzeléseiket, s nem is volt a párt programján a területi autonómia igénye ...
Szlovákiában az autonómia különböző formáiról és azok megvalósításáról azóta sem a Magyar Koalíció Pártja, sem a felvidéki magyar civil szervezetek nem tartottak politikai vagy szakmai vitát....
Ma ott tartunk, hogy maga az autonómia kifejezés „vörös posztó”. Most mégis úgy tűnik, lesz, lehet nyilvános vita az autonómiáról, illetve annak különböző megnyilvánulási formáiról. Révkomáromban még a tavasszal megfogalmazódott ugyanis ennek az igénye, a Commora Aula (Autonómia Mintaudvar) – Felvidék Autonómiája elnevezésű polgári társulás aláírásgyűjtésbe kezdett a magyarság perszonális és területi autonómiájáért. (2006)

Felvidéki autonómiavita?

Nyílt levél autonómiaügyben az MKP elnökéhez
Dátum: 2006-10-03 07:03
Rovat: Belpolitika, közélet
Forrás: commora aula
Bósza János, a komáromi Autonómia Mintaudvar kezdeményezője nyílt levelet írt az MKP elnökének, amelyben az autonómia ügyében együtt gondolkodásra, az MKP politikájában az önkormányzatiság következetes képviseletére, együttműködésre kéri fel a párt politikusait. (forrásfelvidek.ma)

2006.10.4 - Idézet: Az Autonómia Mintaudvar az MKP-ra kényszerítené akaratát. (Hídlap idézet)
A komáromi Autonómia Mintaudvar nyílt levelet intézett az MKP elnökéhez, amelyben közös fellépésre szólítja fel a pártot az önrendelkezés létrehozása érdekében.
A szlovákiai magyar párt elnöksége csak jövõ hétfõn ülésezik, és reagál a nyílt levélre, Duray Miklós ügyvezetõ alelnök szerint azonban a vezetés nem kompetens ilyen ügyekben.
Magyar-magyar vita a Felvidéken
Idézet folytatása:
A Hídlap az MKP-t is megkereste, Solymos Lívia sajtószóvivõ lapunknak elmondta, hogy a levelet megkapták, de egyenlõre nem kívánnak állást foglalni az abban foglaltak ügyében. „Hétfõn ülésezik az elnökség, és csak ez után fogunk reagálni” – szögezte le a sajtóreferens. A szlovákiai magyar párt ügyvezetõ alelnöke, Duray Miklós a Hídlapnak kihangsúlyozta: a párt elnöksége nincs felhatalmazva arra, hogy döntsön, vagy véleményt foglaljon ilyen ügyekben. „Ebben a kérdésben az MKP kongresszusa, vagy tanácsa határozhat és formálhat véleményt, az elõbbi szervnek jövõ tavasszal lesz legközelebb gyûlése” – mondta Duray (idézet vége)

CA reakció: "Meglepetéssel és értetlenséggel fogadjuk, hogy a szlovákiai magyarokat felölelő párt nem tartja érdemesnek a közeljövőben foglalkozni az autonómia gondolatával. " (2006.10.13)

Az MKP nem válaszolt, beszéltek róla és úgy határozott, hogy nem dönt.

Tavasszal a kongresszuson (2007.március 31) mi történt? Az MKP részéről semmi új autonómia ügyben! DE..... azért mágiscsak történt valami, amire a szlovák és a magyar média is felfigyelt.

TÜNTETTEK AZ AUTONÓMIÁÉRT

Bósza János, a Commora Aula – Autonómia Mintaudvar létrehozója magánszemélyként szervezett demonstrációt a felvidéki autonómiáért. A Felvidéki Autonómia Környéknek nevezett területet az MKP-kongresszusnak helyt adó komáromi Jókai Színház előtt jelölték ki. A szervező által figyelemfelkeltő megmozdulásnak nevezett akció békésen, nyugodtan zajlott, de csak 10-15 támogató jelent meg. Bósza János elmondta: ennek ellenére sikerként könyveli el az akciót, mivel a sajtó figyelmét felkeltették és a felvidéki autonómiát támogató aláírásgyűjtő ívet több MKP-küldött is ellátta kézjegyével.

Pozsonytól Királyhelmecig a területi autonómia A Dél-Fölvidéki Autonómia Környék Pozsonytól egészen Királyhelmecig egy egységes területet fog alkotni. Az autonóm tartomány (környék) területének a behatárolásához nagyon jó kiindulópont, politikai sarktétel az 1918. december 6-án aláírt Hodza-Bartha megállapodás, amit Milan Hodža, a csehszlovák kormány megbízottja és Jászi Oszkár tárgyalásaiból jött létre. A prágai vezetés ezt nem fogadta el, látva a Károlyi-kormány gyengeségét, majd ejtette a Hodza-Bartha megállapodást. Ennek ellenére alaptételei, ami az etnikai határok megjelölését, behatárolását illeti, az első olyan dokumentum, ami közös magyar-szlovák megállapodásnak tekinthetünk a felvidéki magyarság és a szlovákság életterének, territóriumának a dokumentálására. (2007.4.24)

CA meghirdette autonómia, az önrendelkezés jogosságát, erre a Csáky vezette MKP:

Csáky a felvidéki magyarság nevében beszélve elzárkózott a területi autonómia-követeléstő - Csupán egy bocsánatkérés is elegendő

"A Magyar Koalíció Pártja továbbra is korrekt, kiszámítható politikai erő marad, amely semmiféle radikális irányváltást és meggondolatlan tematizálást nem tervez. Saját magunk nem kívánjuk kezdeményezni a dél-szlovákiai autonómiát és a Beneš-dekrétumok ügyének újbóli napirendre tűzését" – tájékoztatta Csáky Pál pártelnök a szlovák államfőt. Csáky Pál közölte azt is, hogy ha elkészül az MKP stratégiai programja, akkor annak első másolatát a szlovák államfőnek adják.(2007 május)
MKP: önmagunk nem kezdeményezzük a dél-szlovákiai autonómiát

Az MKP “új” vezető politikusai, meghirdették az önigazgatási jogokat, de majd csak jövőre szabad erről vitát kezdeményezni (CA megj. 2008-ban nem történt semmi, semmilyen vita az önrendelkezésről nem lett kezdeményezve) a többségi szlovák néppel.
Vajon mire várnak? Kit, kiket akarnak elaltatni? (2007.5.10)
MKP, nehéz nem hazudni

Slota úr a tegnapi (2007.5.17) sajtókonferencián azzal vádolta meg Commora Aula Közös Területi Autonómia Kezdeményezését, hogy az Szlovákia szétdarabolását fogja eredményezni. Példaképpen Koszovót említette meg, hogy annak idején a koszovói albánok is így kezdték. Kezdeményezésünkkel, amit politikai autonómiának nevezett, ami szerinte Szlovákia számára elfogadhatatlan, próbálja riogatni a szlovákságot, a magyarságot pedig megfélemlíteni. (2007.5.18)
Slota úr valótlanságot állít
Csáky nekiesett a Commora Aulának!!! Csáky és Slota egy oldalon.

Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke visszautasította Slota kijelentéseit. Kassai sajtóértekezletén hangsúlyozta: az MKP nem folytat kampányt az autonómiáért, ha pedig a Szlovák Nemzeti Párt ügynökei ezt teszik, arra az MKP nem lehet befolyással.
forrás: felvidek.ma

Megj.:
Mivelhogy Felvidéken a Commora Aulán kívül, senki tudomásunk szerint komolyan nem foglalkozik a Dél-Fölvidéki Autonómia létrehozásával, ebből kifolyólag Csáky kijelentését, “ha pedig a Szlovák Nemzeti Párt ügynökei ezt teszik”, gondolom a Commora Aula aktivistáira gondolt, hogy azok SZNP-s ügynökök.
Csáky úr nem a C.A. adta el a Felvidéki Magyar Nép lelkét, jogait 1998-ban, az önigazgatásra, hanem az önök pártja, megalkuvó politizálásukkal.
Mi nem vagyunk se politikusok, se ügynökök, mi csupán alkotmányos jogainkkal élve, kinyilvánítjuk saját véleményünket.
Önök az helyett, hogy 10 év semmittevés után, egy komolyabb munkába, az önrendelkezés békés kikövetelését hirdetnék és ezért tennének is valamit, inkább azokba “döfnek” alaptomos módon, akik a Felvidéki Magyar Nép megmaradásáért kűzdenek, az egyedüli asszimiláció-ellenes megoldásért az autonómiáért.
C.A.

Commora Aula tovább küzd a közös területi autonómiáért. A Commora Aula polgári társulás tovább küzd az azonos jogokért és egy közös területi autonómia megvalósításáért Dél-Fölvidéken.
Csáky Pál állítása szerint B.J. lehet akár SNS ügynök is és jó lenne utánanézni ki is finanszírozza őt. Megnyugtathatjuk Csáky urat, nem SNS ügynök és senki sem finanszírozta az eddigi tevékenységét. Rágalmazás helyett az idejét egy jó autonómiatervezet kidolgozására fordíthatná, értelmesebb és fontosabb munka lenne.

Erről már Csáky elfelejtkezett, nem CA aktivistái adták el a lelküket a hatalomba jutásért, hanem az MKP:Csáky - Autonómia törekvése

A beteg nemzettest gyógyulása csak ezután kezdödik el

Türelmes tárgyalásokkal igenis kikövetelhető a közös területi autonómia. Commora Aula autonómia tervezete nem irányul Szlovákia területi integritásának a kárára. Csupán egy olyan javaslat, amit (hasonlót) a felvidéki magyar politikának már réges-régen ki kellett volna dolgoznia, majd azt vitára bocsájtania.
A trianoni döntés alapján Csehszlovákiának a multietnikum, a tolerancia és az együttélés szabályai szerint kellett volna létrejönnie. Ez helyett a cseh és szlovák nép közös nemzetállamát hozták létre úgy, hogy 87 éve a többi népet a magyart, a németet, a ruszint, a romát, valamint a kisebbségeket durva asszimilációs folyamatoknak vetik alá. (2007.6.3.)

Vitaindító , Autonómia-modellek Dél-Fölvidéken
a Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács létrehozásához. Először is le kell írnunk: mi az autonómia, mi várható tőle, s egy adott kisebbségi léthelyzetben annak mely típusa alkalmazható, a személyi és a területi elven szerveződő formája létezhet-e egymás mellett. (2007.6.2.)

Ami nem tilos...
2007.6.6 május 17-i cikk
az megengedett, ugyebár. Ez a demokrácia egyik fundamentuma. Csak éppenséggel nem a féldemokratikus Szlovákiában. Félreértés ne essék: nem az országhatárokat kívánják módosítani!
De Ján Slota máris verni kezdi a tamtamokat.
Most ezt a reményteljes kibontakozást akarja szétrombolni a jelenlegi kormány. Nacionalizmust, törvénytelenséget kiált, miközben önmaga cselekszik ilyen sanda szándékok mentén. Lásd a Pátria Rádió adásidejének, frekvenciájának meglebegtetett módosítását, a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartájának szlovákiai alkalmazásáról született uniós ajánlások szerdai szőnyeg alá söprését, azzal a cinikus megjegyzéssel, hogy nem kötelező a végrehajtásuk.
Ján Slota szavaira Csáky Pál és Berényi József csak egyet válaszolhatott: az MKP elhatárolódik a komáromi kezdeményezőtől, jelenleg nincs szándékában az autonómia ügyének felvetése. Nem is lehet, hiszen még csak vázlatos tervezetük sincs arról, hogy tulajdonképpen mit is akarunk.

Autonómiát nem elég akarni , azért tenni is kell Csáky úr. Az össze-vissza beszéd és azok lejáratása akik megpróbálták szinte a lehetetlent, ezektől tanulhatna akaratot, kitartást és főleg igazmondást.

DFÖT már 2007-ben az önrendelkezésért A Commora Aula már 2007 júliusában megfogalmazta:
A Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács létrehozásának a fő célja az, hogy vitát indítson elsősorban a felvidéki magyarság között, majd a többségi szlováksággal annak képviselőivel az autonómia valós értelmének a tisztázásához, az autonómia szó rehabilitálásának az eléréséhez.
Dunamocson 2007.júliusában idézet a jegyzőkönyvből:
-E.M.B és H.R. javaslatára a kezdeményező bizottság közgyűlése egyhangúlag elfogadta a társulás nevét:
Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács, PT;
-E.M.B. javaslatára a céljaiba foglalta az önrendelkezési jog elismertetését a Dél-Fölvidéki Nép számára is - egyhangúlag elfogadva;
-E.M.B. ismertette, hogy az önrendelkezési jog kötelezően elismert nemzetközi norma, szerepel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányában és a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányaiban és számtalan nemzetközi szerződés határozatban - egy tartózkodás mellett mindenki elfogadta;
- Javasló bizottság (E.M.B., G.Gy, H.R., N.Á. és F.I.) megfogalmazták a társaság céljait és tevékenységét:
1. Az önrendelkezési jog eléréséhez szükséges a népszavazás, melyben a népnek fel kell tenni a kérdéseket, milyen politikai rendszerben akar élni - két tartózkodás mellett elfogadva,
2. A társulás tevékenysége, hazai és nemzetközi fórumok, valamint az írott és az elektronikus média tájékoztatása, illetve személyes találkozók, konferenciák, szimpóziumok, segítségével,
a népszavazás és az aláírásgyűjtés szervezése - egyhangúlag elfogadva;


Befejezésül, azok az MKP-s politikusok és szimpatizánsok akik Komáromban a januári 2009-s önrendelkezési nyilatkozatot összeállították valótlanságot állítottak akkor, amikor azt hangoztatták, hogy 1994 óta nem történt semmisem. Ez minimális egy inkorrekt lépés volt a részükről és az is, hogy a CA-as autonómistákat még csak meg sem hívták a kezdeményezési bizottságukba. Várjuk a fejleményeket. Addig mi tesszük a dolgunkat.


Bósza János - CAHÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona