Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ

Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

BM: Slota sértegethet minket, mert csak történelmi tényeket közöl, ami nem törvénysértő cselekedet!!!

Ramsey Clark
A jog nem az amit adnak, hanem amit nem vehetnek el.Belügyminisztérium: Slota csak a saját nemzetét védi, amikor a magyarokat sértegeti, ami nem törvénysértő cselekedet a részéről, csupán történelmi tényeket közöl. Ezért nincs ok büntetőjogi eljárást kezdeményezni ellene. A májusi beadványomat elutasították. A tótok (a volt nagy-magyarországi szlávok, történelmi tény) sértegethetnek minket, hisz szerintük mi nem is létezünk - nagyon mérges lettem, "leköptek" csak azért mert vagyok, magyar vagyok és az alkotmányos jogegyenlőséget akarom.

2009.2.28.

Nagyon rövid leszek, mert még írni sincs kedvem. Két napon át azon tűnödtem, hogy mit is kezdjek azzal a nyolc oldalas levéllel, amit a besztercebányai rendőrségtől kaptam a májusi ügyészségi beadványomra adott válaszként, ahol kértem, hogy vizsgálják meg Slota magyarellenes kijelentéseit, hogy nem sértik-e a hatályos szlovák törvényeket. Minden egyes 1998 óta kimondott kijelentésére a válasz az volt, nem sértett törvényeket és ezért elutasítják a beadványomat.

A befejező indoklási részből azért egy rövid részletet lefordítok.

Az egyik elutasítási ok az volt. hogy Slota csak a sajátjait védte és hiányzott a részéről az objektív és szubjektív tényezők ahhoz, hogy törvényt sértsen.

Egy másik indoklás az volt, hogy Slota csak történelmi tényeket közölt és azokat nem lehet törvénysértésnek tekinteni.

Egy harmadik részben ecseteli a történelmet egészen az 5 századtól kezdve, a gótokon, a gepidákon, a hunokon át, egészen az avarok bejöveteléig és hogy a szlovákok ősei hogyan hódították meg Nagy-Magyarország területét. A magyarok 9.sz bejövetelét nem is említik, mint ha megsem történt volna, mintha itt sem lennénk., majd a 16.sz nemesi felkeléseket emlegeti azzal a szájízzel, mintha szlovák nemesekről lenne szó. Az árpádkori érát egy az egyben kihagyták, így meg nem történné nyilvánították.

Említik még, hogy a törökök betörtek Dél-Szlovákiába és elpusztították ezeket a szlovák területeket. Egy szóval sem említik meg, hogy itt élnek magyarok is. Ezt egy szlovák (tót) állami végrehajtó szerv adta ki. Szégyen gyalázat!!!

Egy 1608. évi (k. e.) XIII. törvénycikk így rendelkezett.
Történelmi tény, hogy akkor a szlovákokról még senkisem beszélt, vagyis nem is léteztek.

1. § Ezért megállapitották, hogy az összes szabad városokban, ezutánra a főbirákat és tanácsosokat nemzetiségre való tekintet nélkül válaszszák; és az egyéb bármiféle tisztségeket is továbbra minden valláskülönbség nélkül az akármelyik szabad városban lakó magyaroknak, németeknek és cseheknek avagy szlávoknak vegyesen és fölváltva adják.

2. § És hogy a született magyarok közöttük minden ellenmondás nélkül házakat vásárolhassanak és épithessenek és hogy ingó javaikat akármelyik szomszéd városba Ferdinánd király ezerötszázhatvanharmadik évi hatvankettődik czikkelyéhez képest bevihessék és ott tarthassák.

3. § Mindazonáltal ugy és olyan föltétel alatt, hogy viszont a magyarok is, a maguk polgári házaik után mindenféle közterheket hordozzanak és a polgárokkal minden szabadságot, kiváltságot és mentességet egyenlően élvezzenek.

4. § De a szabályszerüen kelt és törvényesen kiadott kiváltságaiknak, a melyeknek folytonosan gyakorlatában voltak, épségben és sértetlenül maradása mellett.

5. § A kiváltságolt mezővárosokban is, ugyanennek a megtartását és követését tartják helyesnek.

Nagyobb demokrácia volt a 16 és a 17 században Nagy-Magyarországon, mint napjaink Szlovákiájában.Nem is folytatom, mert a többi elutasítási indokláshoz, már erősebb gyomor kell elviselni a jogsértéstéseket.

Beszkenelném a 8 oldalas szlovák szöveget, de technikai berendezéseim már teljesen tönkrementek, a számítógépen is már csak tartalék üzemben működik. Ha sikerül megjavítattnom, majd bemásolom, ha lesz hozzá elég erőm, ezt az aljasságot tovább elviselni, ami Honföldön zajlik. Az MKP pedig hallgat!!!

Mától kezdve nekem Szlovákia nem hazám, nem leszek lojális, nem kell a szlovák személyazonossági és az útlevélről is önként lemondok, hisz nem is létezek, minek egy nemlétezőnek az útlevél és a személyi igazolvány. Most már becsukhatnak, legalább nem kell néznem azt az aljasságot ami ebben a műállamban zajlik. Igen múállam, ez történelmi tény, ezt kimondani nem jelent törvénysértést a szlovák belügy szerint, ja hogy ez rám nem vonatkozik, mert magyar vagyok. Tehát jöhetnek értem, akkor sem tagadom meg az elveimet és a jogegyenlőség híve maradok.

LINK ehhez kapcsolódó

BJ - CA

Történelmi tény: A szlovákokról őszintén a történelmi dokumentumok, saját bevallásuk, régészeti kutatások és a statisztikai adatok birtokában

Az én hazám mától kezdve ott lesz, ahol élek, de ez nem Szlovákia,
Az én hazám mától kezdve csakis Honföld, ahol élnek magyarok is,
Az én hazám ott van ahol elismerik az emberi jogaimat, ahol tisztelnek, mint egy emberi lényt,
Az én hazám az ezeréves szülőföldöm Honföld, ahol a magam ura lehetek,
A hazám ott nem lehet, ahol a létezésemről tudomást sem vesznek, ahol velem szemben törvényeket sértenek, ahol nem érzem magamat egyenjogú embernek.
Nekem nem kell egy olyan ország, ahol az egyikre vonatkoznak a törvények a másikra nem,
Én olyan országban akarok élni, ahol szabadságban élhetek, azt tehetem amit a másik is megtehet,
Én olyan szabadságra vágyom, ahol nem kell megtennem, amit nem akarok,
Nem élhetek egy olyan országban és nem lehetek lojális polgára Szlovákiának, ahol csak kötelességeim vannak, de jogaim már nem,
Nem kell nekem az olyan ország, aminek csak másodrendű polgára lehetek, ahol diszkriminálnak valakit csak azért, mert más nyelven mondja a Miatyánkot,
Nem élhetek ott, ahol a jogegyenlőséget nem tartják be, ahol a törvénysértőkből és autótolvajokból nemzetmentőket fabrikálnak és a becsületesen adózó polgárok jogait pedig korlátozzák, létüket is tagadják, csak azért mert magyarnak vallják magukat.
A szlovákok elfelejtik: "A víz szalad, a kő marad,
a kő marad." ( WA )


„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.”
(Szentírás, Szent Jeromos Bibliatársulat kiadása, 1997)

De szabadíts meg a gonosztól!!!

forrás: Commora Aula honföldi (nem szlovákiai) magyar hírportál

Táncsics Mihály:

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.fórum a kukacról:

templomos
2008. November 30. Vasárnap, 9:48

Ennek van egy előnye is. Ezután nyugodtan használhatod Szlovákiában a buta tót kifejezést, hisz Te nem a szlovákokra mondtad ezt, hanem a buta tótokra. Nyugodtan használhatod a gúnyhatár, ellopott ország stb. kifejezéseket, csak arra vigyázz, hogy abban a mondatban ne legyen benne a Szlovákia szó. Ha nem lesz benne, akkor nem lehet ezeket a fogalmakat Szlovákiára vonatkoztatni. Tehát az ügyészségi határozat szabad utat enged annak, ami ellen Fico harcol(?). A verbális nacionalista támadásoknak. Ha a magyar diplomácia ezt a feladott labdát sem használja ki, akkor már nem tudom mit.beeblebrox
2008. November 30. Vasárnap, 13:18

Templomos írta:
Abraka ennek van egy előnye is. Ezután nyugodtan használhatod Szlovákiában a buta tót kifejezést, hisz Te nem a szlovákokra mondtad ezt, hanem a buta tótokra. Nyugodtan használhatod a gúnyhatár, ellopott ország stb. kifejezéseket, csak arra vigyázz, hogy abban a mondatban ne legyen benne a Szlovákia szó. Ha nem lesz benne, akkor nem lehet ezeket a fogalmakat Szlovákiára vonatkoztatni. Tehát az ügyészségi határozat szabad utat enged annak, ami ellen Fico harcol(?). A verbális nacionalista támadásoknak. Ha a magyar diplomácia ezt a feladott labdát sem használja ki, akkor már nem tudom mit.


Kis naiv. Nem ismered a Jupiterről meg az ökörről szóló közmondást?


abraka
2008. November 30. Vasárnap, 15:49

beeblebrox írta:
templomos írta:
Abraka ennek van egy előnye is. Ezután nyugodtan használhatod Szlovákiában a buta tót kifejezést, hisz Te nem a szlovákokra mondtad ezt, hanem a buta tótokra. Nyugodtan használhatod a gúnyhatár, ellopott ország stb. kifejezéseket, csak arra vigyázz, hogy abban a mondatban ne legyen benne a Szlovákia szó. Ha nem lesz benne, akkor nem lehet ezeket a fogalmakat Szlovákiára vonatkoztatni. Tehát az ügyészségi határozat szabad utat enged annak, ami ellen Fico harcol(?). A verbális nacionalista támadásoknak. Ha a magyar diplomácia ezt a feladott labdát sem használja ki, akkor már nem tudom mit.


Kis naiv. Nem ismered a Jupiterről meg az ökörről szóló közmondást? Kacsintó

Sajnos beeblebroxnak igaza van. Rám még januárban egy Nagy-Morva birodalom egy szláv törzsi fönöke és a birodalmi vének tanácsának a szoknyás kisfőnöke feljelentés tettek, mert a tanács összes vénjének elküldtem, hogy a területén élő turk törzs saját ügyeit maga szeretné intézni, amit néki a birodalmi jogrend megenged. Már csaknem egy éve keresgélnek bizonyítékokat arra, hogy a birodalmi határok átrajzolására törekedtem. Ezért tömlöcbe szeretnének zárni, bár én ezt sohasem mondtam és nem is hangoztattam.
(kisökör a megyeri törzsből)

Egy más vélemény, hozzászóló:

A szlávokat térségünkbe az avarok hozták magukkal. Ezeket a segéderőket, elsősorban favágókat azonban az avarok a legyőzött Langobardoktól kapták, hogy a Morva - kaput a fáktól megtisztitsák, és hogy igy az avarok bevonulhassanak a Kárpát-medencébe. Ezek a szlávok és a csatlakozó Langobard csapatok délen, Sremska Mitrovica térségében, ami a Száva folyó déli oldalán fekszik az avarokat segitették a görögök ellen. A déli szlávok ezekből a sziléziai eredetü szlávokból alakultak ki. Ezért a Magyar Királyság idején a kialakult déli szláv államok a Magyar Királyság társországai voltak. Pl. Szerbia, amit Ráczországnak neveztek, vagy pl. Szlavonia, amit Tótországnak neveztünk.
A Langobardok azonban avar nyomásra Észak - Olaszországba költöztek és belőlük alakult ki a Nagy Károly ellenes és száz évvel később az Arnulf, Kelet - Frank király ellenes katonai szövetség. 896 körül Árpádék ezt a katonai szövetséget verték szét, Anulf 896-ban Rómába vonult, ahol Római császárrá koronázta a pápa és igy menekült meg a pápaság intézménye. A magyarokat a római pápa megsegitésére Bizánc szervezte meg és Bizánc kérésére Szkitia királya, tehát Kazária uralkodója inditotta útba Arnulf megsegitésére.
A Hun, Avar korban a Langobardok határosak voltak a szlávokkal Szilézia és a Pripjety mocsarak vidékén és mert a gótok egy időben mélyen bejutottak a mai Ukrajna szkita kultúrájú területeire, onnan egyrészüket a Hunok Dél - Erdélybe telepitették, nos a leigázott szlávoknak germán, tehát nimcse vezetőik voltak Lásd a Kis és Nagy Tárih-i Üngürüsz régi, irott anyagaiban.
Mivel a germánokat Teutonoknak is nevezték, ezért a Sziléziai eredetü germán-szlávokat tótoknak neveztük a hun, és az avar kortól kezdve. A germánok latinosan sclavusok-nak nevezték őket, amiből a szláv elnevezés maradt meg.
Tehát mi, pannon őslakosok, szkiták, hunok, avarok, tehát várhunok, és magyarok, inkább kezeltük a szlávokat emberként, mint az őket sclavusnak, tehát rabszolgának, szolgának tekintő germánok. Vagyis a tót kifejezés részünkről nem arról szólt, hogy mi a szlávokat rabszolgának használtuk volna.
Ezért a germánoktól független lengyelek, akiknek nemzetalkotó rétege a szarmata eredetü hun nemesség volt, testvérének tekint minket. És teljes joggal.
Amikor a Magyar Királyság az északi területeket megszervezte, a korábbi turk, hun-avar, tehát várkun maradványokon, - a Fekete Horka, turk nyelvezettel fekete - kraszna, Karsznahorka név is innen ered, és pl. a turc(k) szóból Túróc neve tőlük ered, ezek a dél-lengyel beszédü emberek, nemesek, beszivároghattak és letelepedhettek a hungvárus, várkun, magyar katonai telepek, várak, mint Árva, Znió, Sztrecsnó, Ólubló, stb, várak, nemesi falvak mellett és körül. Mindez azonban legfeljebb az 13OO-as évektől indulhatott meg, kis mértékben. Az Árpádok erős államot épitettek és ez vonzotta a munkaerőt, németeket is. A kuruc kort követően azonban az osztrák hadsereg a magyar lakosság elnyomása céljából tömegesen kezdte betelepiteni a magyartól idegen elemeket is. Ezek azonban mindenképpen a Magyar Korona alattvalóivá kellett váljanak. A habsburgoknak a koronást megelőzően a királyi hitlevélben ugyancsak szentesiteni voltak kénytelenek a Magyar Királyság törvényeit. A királyság területének megbontásával nem foglakozhattak, rablással annál inkább. Nem véletlenül szövetségese a mai szocialistáknak, a soros alapitványos Bokrosnak, szdsz-nek, Dávid ibolyának napjaink Habsburg Györgyje.
A magyarok érkezése előtti kor pannoniai lakosságát a görögök uarkhunni, tehát avar-hun népnek nevezték. Ismerték az avarokat, akiket a magyarokkal egyetemben hunoknak is neveztek, a harcokból, követjárásokból és a kazáriai császárnék kiséreteinek elbeszéléseiből.
Amikor pedig Zsigmond király elzálogositotta a Tátra alatti megyék városait, a lengyel adminisztrátorok Ólublóból szedték az adókat, a lakosság nyelve lengyelessé vált, de arról soha szó sem volt, hogy ezért valamiféle szláviához csatolnák ezeket a területeket. A kuruc korban pedig a legkiválóbb kuruc városok voltak pl. Lőcse, Poprád, Szepesbéla, Késmárk, Eperjes, stb. Pedig csak jóval a kuruc kort követően váltotta ki ezeket a városokat a Lengyelektől a magyar király. És ezért a Magas Tátra alatti területek lakossága nem is tót, mert nem is sziléziai eredetüek, tehát nem teuton származékok.A guraloknak hun-matyó, pásztor népviselete van, a havasok pásztorai a bacsák, vagyis a Bácsik vezetése alatt állt, és törökös, vagyis vlach nyelvet beszélnek. Ezt Dr. Blaskovics József turkológus kimutatta és a Prágai Károly Egyetemen ki is adta.
Történelmünk nekünk van.
Szlotáéknak nincs történelme.
Ezért nincs történelem könyvük, amit kitalálnak pedig legfeljebb kabarénak tekinthető, amivel a gyerekeket, legyenek bármilyen nyelvüek, nem kellene terhelni. Erre kell figyelmeztetni.
Csak annyi van nekik, amit tőlünk tudhatnak, amit mi tudunk róluk, mert mi tudjuk, hogy mikor és miért érkeztek hozzánk, hogy hüséget esküdtek a Magyarok Szent Koronájára és az Alkotmányra. Amikor pedig a magyar állam függetlenségét visszavette, türelmünket kérték, hogy jobban megtanulhassanak magyarul. Mert azok a generációk még tisztában voltak a saját gyökereikkel. Az Entente a Balfour deklaráció miatt párhuzamos, sosemvolt államokat akart teremteni, és mert a lengyelek ellenezték egy csehekkel közös Northszlávia, megalakitását, a nyugati barbárok a democsokráciájuk szellemében a történelmi cseh területekhez csatoltak ú.n. szláv lakosságot is, Észak Magyarországgal, hogy a cseh medence germán lakosságát valamennyire kiegyensúlyozzák. Mivel pedig ezt a germán lakosságot onnan mára már kitelepitették, a cseheknek nem kell Észak Magyarország és kárörvendve nézik a tótok identitászavarait. Az oroszok pedig megpróbálják Szlotáékat hidfőállásnak használni a nyugat ellen.
Nem véletlen a lengyelek és a magyarok dühe.
Mert mindez csak arra jó, hogy idegenek keverjenek a mi térségünkben a mi kárunkra.
A pesti labanc világ, az identitászavartak, Dávid Ibolyák és kisz elméleteken nevelkedettek zavaros beszédeivel szemben a történelmi tényeket ismételgetni kell, hogy megzavart népünk erőre kapjon.
G. Gy

bumm fórumból:

hüngürüsz 2009-03-05 18:38

Offline Bugár Bélára Világi Oszkárnak van szüksége.
Világi szdsz-es technikákkal müködik, látható, mi lett ennek következménye az anyaországban.
Ezért aztán Világi tolja maga előtt Bugárt és küldözgeti a bajkeverőket az MKP-ba. És fizeti is őket.
Vannak ugyanis megélhetési politikusok és megélhetési bajkeverők. A korlátoltság növekedésébe vetett hitük az életük értelme.
Ha ez a cirkusz nem lenne és az MKP-ban komoly emberek ülnének, nem pedig kishitüek és megalkuvók, bizony már régen megoldottuk volna dolgainkat.
Akkor pedig amit Bósza János mond, nem lenne vita kérdése, hanem természetes ügyek, amiket igy, vagy úgy, de meg lehetne oldani.
De igy se képviselet, se megoldások.
Pedig, ha nem ezt az állapotot tartanák fel a hivatásos szervek és a pártoskodáson élősködő pénzgyüjtögetők, akkor talán már Znióváralján is lennének magyar feliratok. Sőt még tán Árva várában is.
De mert kell ez a gettós állapot, hát nézzük a törpék marakodását.
Nem is olyan nagy az Isten állatkertje, és még ezzel sem tudunk elbánni.

http://www.bumm.sk/index.php?forum=show&topic=26587

Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:gecis magyarok [ 2015-01-03 12:32 ]

mocskpos magyaroknimród [ 2009-07-01 20:41 ]

Sziasztok,jó napot mindenkinek.Sajnos csak most olvasom az oldalt először,de biztosan nem utoljára.Régóta szeretnék megismerkedni a ti -önök-hétköznapjaival,életetekkel,és problémáitokkal.szeretném tudni mit gondoltok magyarország "viselkedéséről"külpolitikájáról,és hogy miért kell EZEKNEK,-hogy rosszabbat ne mondjak-igy viselkedni.Sajgó,é vérző szívvel olvasom az itt leírtakat,és nagyon nehezemre esik ezek után hogy én ne rúgjam le a nálunk parkoló szlovák rendszámu autók tükrét,ahogy azt az enyémmel csinálták.Görcsbe szorul a gyomrom,de nem tudom mit tehetek...azthiszem ébresztgetik már a szunnyadó oroszlánt.szeretetimado [ 2009-03-28 17:12 ]

IGY KELL A MIATYANKOT IMATKOZNI !!! >>>
MiAtyank ki az mennyekben vagy,Szenteltessek az Te neved.Jojjon el orszagod, Legyen az Te akaratod, mikeppen menyben, azonkeppen a foldon is. A mi kenyerunket, a minden napiat, adjad nekunk ma. Es engedd meg minekunk, az mi adossagainkat,mikeppen mi is megengedunk azoknak, az ki minekunk adosok. ES NE HADJ MINKET KISERTESBE JUTNUNK, de szabadits meg a gonosztul, mert Tied az orszag es a hatalom es az dicsosseg, Mind orokkon orokke; AMEN !István [ 2009-02-28 16:16 ]

Szia János!
Olvastam a felháborodásodat a honlapodon a Slota ügyben, a hivatalosan is természetesnek vett történelemhamisításról.
Túl hosszú idő kellett Neked János ,ahhoz amíg rájöttél arra, hogy a tótok többsége valóban magyargyülölö, hogy nincs történelmük és minden ,ami ma tót azt nekünk köszönhetik. Még a megmaradásukat is. A magyarság mint ellenségkép nagyon jó eszköz a történelemgyártáshoz, a múlt átírásához a mítoszok kitalálásához, ahhoz,hogy a szláv kifejezést felváltották a nem létező ősszlovák kifejezéssel, mely nem más,mint semmiféle történelmi ténnyel, írásos dokumentummal vagy krónikákban ránk hagyott emlékkel nem támasztható alá és nem igazolható. Még a felvidéki szláv temetkezési szokásokból sem lehet semmio levonni, csak annyit, hogy nagyon primitív temetkezési szokásaik voltak és a pogány szokású, primitív hamvasztással temetkeztek. A nagyonkevésmegmaradt tárgy egy szolganépre utal. A felvidéken megtalált szláv matradványokból az vonható le, hogy kicsi szórványcsoportokban éltek, semmilyen összefüggő lakott szláv területre nincs bizonyíték. Svatopluk frank vazallus volt, a frank udvarban nevelkedett, morva fejedelemségről lehet beszélni, mely a mai Morvaország területének megfelelő nagyságú volt, a mai Felvidéknek csak anyugati peremét érintette.Semmiféle nagy birodalomról birodalomról nincs szó.
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona