Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

A mellébeszélés nem vezet sehová

Ha Csáky őszintén gondolta, amit leírt adjon egy beadványt az ügyészségre és kezdeményezze Esterházy rehabilitációját én biztosan támogatni fogom.

„Jobb meggyújtani egy gyertyát, mint szidni a sötétséget.” (Gandhi)

2011.03.17.

Ez egy Csáky írás, blogjában Peter Morvay írására reagált, amiben Esterházy Jánosról írt.


Esterházy János nem volt sem szent, sem bűnöző címmel jelentetett meg tegnap a Sme című napilapban egy írást Morvay Péter, a lap egyik elemzője. Az írás a felületes szemlélő számára akár előrelépésként is értékelhető, hiszen egy mesterségesen felfokozott Esterházy-ellenes szlovák légkörben árnyaltabb képet próbál megrajzolni a 110 éve született politikusról és szembe megy a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és néhány negatívan elfogult szlovák történész egyértelműen elítélő véleményével.

Az írás újságírói véleménynyilvánításnak elfogadható, nem tekinthető viszont mértékadó elemzésnek. Két okból kifolyólag.

Az első az általa alkalmazott módszer. Szlovák politikusok, újságírók, elemzők gyakran folyamodnak olyan trükkhöz, hogy ha a szlovákok számára negatív és kényelmetlen jelenség kerül napirendre, úgy kerülik meg a vele való szembesülést, hogy keresnek egy magyar megnyilvánulást, s azt megpróbálják szembeállítani vele. Így nem a problémával néznek szembe, hanem egy mesterséges álvitával próbálják meg elkenni a kérdést.

Két példa, hogy érthetőbb legyen, miről beszélek. Ján Slota több alkalommal durván megsértette a magyarokat. Tisztességes polgár ilyenkor egyértelműen el kell, hogy ítélje a megnyilvánulás tényét és tartalmát. Ám pl. a szent István elleni durva támadást másfél évvel ezelőtt nem ítélték el nyilvánosan még a szlovák püspökök sem. Helyette a média előhozta, hogy Magyarországon valaki valamit mondott, s máris arról szólt a vita, hogy itt mindkét oldalon vannak úgymond szélsőségesek, akik összebszélnek mindent. Ezzel bizonyos fokig egyfajta cinkos védőfüggöny alakult ki Slota és kijelentései körül.

Egy másik példa a szlovákiai magyarok második világháború utáni meghurcolása. Ahelyett, hogy a szlovák politika szembenézne ezzel, elkezd párhuzamokat gyártani: azért történt mindez, mert a háború alatt a magyarok közül néhányan elfogadhatatlanul viselkedtek, vagy azért, mert – mint Esterházy is -, igazságtalannak tartották a trianoni szerződést és revízióban, ergo: Csehszlovákia határainak megváltoztatásában gondolkodtak.

Nos, ez is mellébeszélések halmaza, hiszen a trianoni szerződés tényleg erkölcstelen volt ( nem ratifikálta azt pl. sem az USA, sem a Szovjetunió), 1938 őszén pedig a Versailles-i szerződések tarthatatlanságát már mindenki belátta – maga Beneš is!!! Ha valaki megváltoztatta az első Csehszlovákia határait, az Hitler, Mussolini, Daladier és Chamberlain volt Münchenben, illetve Ciano és Ribbentrop Bécsben. Ha pedig a magyarok közül bárki is a második világháború idején bűnöket követett el, akkor a vétkeket fel kell tárni és a bűnösöket bíróság elé állítani. Ám ha az ártatlan népek elleni tömeges megtorlást bűnnek tekintjük a háború idején, akkor bűnnek kell tekintenünk a háború után is. Kettős mérce itt sem létezhet: ezért is egyértelmű, hogy a szlovákiai magyarok megérdemelnének legalább egy bocsánatkérést és némi szimbolikus kárpótlást az 1945-49 között történtekért.

Morvay Péter hasonló módszert alkalmaz. Elismeri Esterházy demokratikus megnyilvánulásait, azt is, hogy nem szavazta meg a zsidótörvényt. Ugyanakkor azonnal odatesz a másik oldalra néhány érvet az elfogult szlovák történészek nézeteiből, mondván, hogy létezik egy másik Esterházy is, akinek elítélendő megnyilvánulásai is voltak. Valóban voltak, mint mindenkinek abban a korban, de azok sokkal kisebb kaliberűek voltak és távolról sem szolgáltathattak elégséges okot olyan súlyos ítéletre, mint amilyenben részesítették.

S ez a másik fajsúlyos probléma. A szerző politikusi, történészi nézetekből próbál meg egy olyan képet összeeszkábálni, amely a címben leírt értékelést bizonyítaná. Mesterségesen próbál döntetlen körüli eredményt összerakni úgy, hogy mindkét oldalra összehord különböző fajsúlyú érveket mondván, mellette és ellene is szólnak azok. Magyarán: nincs miért kérni Esterházy rehabilitációját.

Ez viszont hazugság. Szubjektív vélemények voltak és lesznek, történészek, politikusok, elemzők még elvitatkozhatnak sokáig Esterházy megnyilvánulásain is.

Nem erről van viszont szó. Az igazságról és a törvényeségről lenne szó, s az bizony nehezen bogozható ki szubjektív vélemények alapján. Engedtessék meg visszautalnom Esterházyt rehabilitálni kell c. írásomra, ahol azt javaslom, hogy Esterházy ügyét vizsgálja meg újra egy független bíróság. Esterházy Alíz pár évvel ezelőtti bírósági beadványa is ezt célozta: perújrafelvételt javasolt, ám ezt nem teszik lehetővé a jelenlegi szlovák törvények. Itt csúsztat Morvay Péter: nem személyes nézetek alapján akarja itt bárki is rehabilitálni Esterházyt, hanem a jog és a törvény alapján. Az Esterházyt rehabilitálni kell c. írásomban azt is leírom, hogy maga a szlovák igazságügyi minisztérium 1999-es elemzése állapítja meg, hogy Esterházyt jogsértő módon ítélték el. A probléma ott van, hogy ezt az értékelést jogi szempontból is releváns módon csak bíróság mondhatja ki: csak bíróság tehet semmissé egy jogtalan bírósági ítéletet.

Az pedig perújrafelvétel nélkül nem megy.

Csáky Pál blogjaHozzászólók :

Idézet
Idézet Csákytól:
csaky írta:
Ján Slota több alkalommal durván megsértette a magyarokat. Tisztességes polgár ilyenkor egyértelműen el kell, hogy ítélje a megnyilvánulás tényét és tartalmát. Ám pl. a szent István elleni durva támadást másfél évvel ezelőtt nem ítélték el nyilvánosan még a szlovák püspökök sem.


De maga tisztességes polgár? Csáky úr hisz Ön mondta 2008-ban: Nemzetgyalázás és gyűlöletkeltő uszítás miatt a Magyar Koalíció Pártja (MKP) feljelenti a pozsonyi kormányhoz tartozó Ján Slotát, a Szlovák nemzeti Párt (SNS) elnökét. Mi lett az ügyből, ja hogy semmi, a feljelentés mégsem történt. Ennyit a szavahihetőségéről:
Az MKP feljelenti a gyalázkodó Slotát

( LINK )

Csáky úr még mindig várom a válaszait és olvassa el ezt az írást, amit sem a felvidek.ma, sem bumm nem mer lehozni.

Szabad akarat - slobodná vôľa - liberum arbitrium

A cselekvéseink akkor kapnak értelmet, ha a gondolatainkat elcsendesítve a tapasztalás állapotába kerülünk, így megismerve az igazságot.

2011.03.23.

A szabad akarat nem jelenti azt, hogy bármit megtehetünk amihez kedvünk van: például senki sem dönthet úgy, hogy bemegy a másik házába és kijelenti, hogy a ház fele, vagy az egész őt illeti meg. Hanem azt jeleni, hogy egy személynek megvan rá a lehetősége, hogy egy adott helyzetben szabadon választhat két vagy több különböző alternatíva közül.

Már nagyon régóta azon gondolkozom, miért asszimilálódunk, miért pusztulunk, vajon mi az oka a nemakarásunknak, a tehetetlenségünknek, hogy a megmaradásunkért ne csak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánuljunk.. Rengeteg írást, rengeteg véleményt formáltam meg a témában, nevén neveztem a nemakarásunk okait és próbáltam nézeteim propagálásával orvosolni azt az áldatlan helyzetet.
folytatás:
( LINK )
boszajanos
2011-03-24 09:58:18
Idézet
tutajós írta:
Aha.
Szóval nem a személyes sértódotség vezérel Csákynál, dícséretes hogy még látsz benne fantáziát.
Én inkább olyan emberben látok mint Te vagy !
Csáky 8 esztendeig volt kormányfó helyettes, azonkívul hogy a mostani lopitikai ellenfeleinek csináltatott egy jó meleg egyetemet, mit csinált ?
Mit ?
( LINK )


Tutajos miért nem olvasod el a válaszaimat, már írtam a tegnapi sértődöttségi elméletedre egy hosszú választ. Röviden én a sértődöttségi szinten már rég túltettem magamat. Néha egyesek szemében a stílusom sértődöttségnek tűnhet, de az egészséges kritika, ha személyes érintettséggel párosul, akkor abban esetemben nem sértődöttséget kell látni, hanem az akaratot egy tartalmasabb kommunikáció irányában, ami kimozdítja a dolgaink értelmezését azok megoldásait a mostani patthelyzetből. A nézeteket közelebb hozni csak adok-kapott válaszok alapján lehet, fentről le és lentről fel az nem fog menni. Egy tipikus példája az MKP-s fentről le stílusnak éppen Oriskó írása, amit rólam írt nemrég a január 13-val kapcsolatosan, nem azt emeli ki mit is akarok elmondani és nem a nézeteimet veszi nagyító alá, hanem számba akar adni, olyasmit amit én sohasem mondtam, mint te is olyan emberi tulajdonságokkal akar felruházni, amelyek mindig távol álltak tőlem. Na igen olyankor mikor elfogynak a tárgyilagos érvek, olyankor szokás egészséges viták helyett a másokat lejáratni, szájába adni dolgokat, amit az ki sem mondott, soha nem is akart. De ezek az értelmetlen csetepaték nem vezetnek el a megoldásokhoz. Te azt mondod miért provokálom Csákyt és azt mondom miért nem válaszol, mert meggyőződésem olvassa a bummot, idejéből kitelik.
boszajanos
2011-03-22 09:52:04
Idézet
Aha.
Szóval nem a személyes sértódotség vezérel Csákynál, dícséretes hogy még látsz benne fantáziát.
Én inkább olyan emberben látok mint Te vagy !
Csáky 8 esztendeig volt kormányfó helyettes, azonkívul hogy a mostani lopitikai ellenfeleinek csináltatott egy jó meleg egyetemet, mit csinált ?
Mit ?
( LINK )
tutajós
2011-03-22 09:07:07
Idézet
tutajós írta:
Abraka, csak egy baj van, Csáky nem hivatalos személy, már csak nemis kozszerepló, a gyeplót most theendBéla fogdossa, az ugetó nyitott !

Csáky közszereplő, úgyis viselkedik, úgyis fogadják el, mert bármit, lehet az hülyeség, elvtelen dolog, vagy jól célzott okoskodás a médiák lehozzák.
Mielőbb választ adsz Csáky helyett, olvasd el mit is írtam. Én is azt mondom már nincs ott, nem köteles a trónról, sőt nem is etikus onnan lenézni a pórnépre. Onnan okoskodni.

Azt, hogy Bugár mit fogdos, azt csak ők és fogdosott személy tudja. Mondtam én Bugárt nem véleményezem, mert szerintem rosszabb mint Slota, mert Slota nyíltan magyarellenes, de Bugár csak egyszerűen elárulta magyar érdekeket és csakis a zsebei megtömésével foglalatoskodik. Ennyi. DE!! Csáky még tehetne valami hasznosat is, ha már papíron tud okoskodni, a tettek, azok a fránya tettek kellenek. Vagy maradjon szintén csöndbe és ne butítsa tovább az embereket, abban a reményben, hogy visszakerülhet a háromlábú billegős trónra. Ma lent kell cselekedni.
boszajanos
2011-03-22 09:00:20
Idézet
Abraka, csak egy baj van, Csáky nem hivatalos személy, már csak nemis kozszerepló, a gyeplót most theendBéla fogdossa, az ugetó nyitott !
tutajós
2011-03-22 08:36:16
Idézet
Csáky úr még mindig várom a válaszait a struccpolitika nem vezethet eredményre, vagy a büszkesége nem engedi meg, hogy választ adjon egy köreikbe nem tartozó halandónak? Már nem az MKP elnöke mégsem képes a nép szintjére leereszkedni. Tutajos azt írja miért provokálom magát, védőügyvédjeivel ellentétben én nem vagyok híve a hallgatásnak, a struccpolitikának. A homokbadugott fejek nem tudnak kommunikálni. Ha személyesen nem mernek velem találkozni, mert ugymond kényelmetlen az Önök számára, vagy egy buta pórnépbeli a kékvérűknek ne akarja megmondani mi a tutti alapon, ezért kérem itt válaszoljon. Ha a nézeteimet 3 éve a felvidek.mán cenzúrázzák, akkor hogyan mondhatom el azt, amit százezrek éreznek, hogy Önök becsapják a felvidéki magyarságot és csak a húsosfazék körüli üldögélésben élik ki magukat. Jaj már olvasom a rengeteg szimpatizánsának a véleményét, hogy ballábbal keltem megint, ne bántsam magát hisz már megjavult stb. CSAK !!! Tudja ez megy már 16 éve 1998 ne bántsuk magukat hisz kormánytényezővé váltak, 1999 ne bántsuk magukat, mert egy év kevés a bizonyításra, 2000-ben ne bántsuk magukat hisz javasolták a Komárom megyét és sok minden mást is, mit is? 2001-ben ne bántsuk magukat, mert a maguk szava kormányban kisebbségi és így nem tehetnek semmit. 2002-ben inkább ne magyarkodjunk, mert a következő választások a tét, hogy megint ott maradhassanak a kormányban. 2003-ban ne bántsuk magukat, mert Ön szerint már megvan a kulturális autonómiánk és ha sokat kekeckedünk csak rosszabb lesz. 2004-ben ne bántsuk magukat, mert ha mindent nem is sikerül elérni, de azért ott vannak a kormányban és nem ez a lényeg. Maguknak igen, nekünk a -50000 a lényeg. 2005-ben ne bántsuk magukat hisz ilyen békesség a magyar és a szlovák között sohasem volt mint akkor. 2006-ban ne bántsuk Önöket, mert megint jönnek a választások. Azóta eltelt újabb öt év, ki bántotta azóta magukat??? Mégse tettek semmit sem.

NA, várom a válaszait. A kármentő mögül ki kéne lépni, az ellen már oda is
boszajanos
2011-03-22 08:22:01
Idézet
Kassa ficomodott főttpolgármestere a hídvány söpredék szavazataival és támogatásával került bele a bársonyszékletébe. Ezeknek nem kell sem valódi igaz történelem, sem emberi méltóság, mert az oltárukat MAMMON-ISTENNEK szentelték és sztrapacskával és sligovicával szoktak áldozni..
spectator
2011-03-21 12:55:06
Idézet
Az, hogy a megélhetési politikusokról előbb vagy utóbb , de lehullik a lepel, SZART SEM ÉR NEKÜNK, mert ezek legnagyobb és legaljasabb cinkostársa: az IDŐ !!!!

Telik az IDŐ, szedik a sok-sok lóvét a nagyotmondó kamudumáért, hogy aztán ha félrevonulnak, a hajuk szála sem görbülhet! A semmitttevésért meg a csencselésért kapott vagyonokon dőzsölve éldegélnek életük, HOSSZÚ ÉLETÜK végéig !

Ha a munkás elrontja a szerszámot, ha kárt okoz, ha a rábízott holmi elromlik......MEGFIZETI AZT, MEGFIZETTETIK a KÁRT !

Tessék a politikusok rossz munkáját, rossz döntéseit, az általuk okozott károkat is SZANKCIONÁLNI !
ÁLLAMOSÍTÁS, VAGYON-ELKOBZÁS egész az unokákig, BÖRTÖN ....
kacor
2011-03-21 12:46:56Idézet
A tegnapi B. Béla szlovák TV monológusa után lehullhatott mostmár mindenkinek a lepel.
Hát igen ! Egy ilyen politikus képviselte(li) a felvidéki magyar (érdek !!) képviseletet .
Olyan aki a magyar Alkotmánytervezet azon bekezdését miszerint nemcsak felelósséget vállal, de érez is a magyarország a kulhoni magyarokkal, gazdasági figyelemelterelésnek nevezi. Olyan aki a ficoparlament legutolsó dontése, melyel a népunk szellemi egyesuléset volt hivatott szétromboni az ellenállampolgársági torvény utolsó módosíttására sem képes idestova 9 hónapja, sótt ezt mindenféle képpen igyekszik kitolni, késleltetni.
Béla úr, és a maga korei mogott milyen gazdaság áll, hogy onoknél csak a fejukben, nem a pénztárcáikban van vállság ?
( LINK )
tutajós
2011-03-21 08:18:53
Idézet
Tudod:

„Jobb meggyújtani egy gyertyát, mint szidni a sötétséget.” (Gandhi)

Erre már Csáky úr is rájöhetett volna.

Azzal, hogy szidja Morvayt és a többi megtévesztettet, inkább tegyen valami konkrétat, gyújtson velem egy gyertyát a komáromi szlotakőnél, így táplálva azt a tüzet, aminek a lángja minél több ember házába elvinné a megvilágosulást. Vagy megint egyedül menjek.
Csáky úr még mindig várom a válaszait a struccpolitika nem vezethet eredményre, vagy a büszkesége nem engedi meg, hogy választ adjon egy köreikbe nem tartozó halandónak?
boszajanos
2011-03-20 16:16:44
Idézet
Jóreggelt János, látom eléggé ingerult vagy, netán ballábal keltél fel , gyere ki a mai focira, ott szurkolhatsz, kiabálunk egyet, és még talán transzparenst is viszunk, hajrá KFC !

Ja, ami azt illeti, szerintem az általad lekopendó politikus már rég magába szált, megbánhatta hogy milyen kígyókat melengetett mostanáig a keblén, csakhogy már késó, a halak elúsztak a titanic elsulyedt, nincs más választás, más hajóra kell szálni, mert az ami MOST van megfenekli a felvidéki kisebbséget.
tutajós
2011-03-19 10:06:06
Idézet
Csáky úr várom a válaszait, vagy erre sincs mersze?!
Ne okoskodjon, hanem tükörbe nézve köpje le Önmagát, akár titokban is, de aztán álljon lábra és tegye a dolgát, tegyük a dolgunkat közösen, egy célért az alkotmányos azonos jogainkért, úgy gandhisan, kingesen, bátran nem meghunyászkodva a hatalom arroganciája előtt. Láthatja Ön is az állandó meghátrálás nem vezet sehová, csakis a szabad akaratunk vezethet el egy igazságos kiegyezéshez, de ehhez nekünk is be kell nyújtanunk a követeléseinket.
boszajanos
2011-03-19 10:01:58
Idézet
Olvasom Csáky irását a Szabad Újságban: Magyarok, térdre? Azt hiszem ott vagyunk. Köszönhetjük a sok megalkuvónak.
kiskobold
2011-03-18 14:58:15
Idézet
A legnagyobb tőke, ha ép a tudatunk. Csak sajnos nem az. A Selye Egyetem is sok meghasonlott végzőst termel. Ilyen rektorral és ilyen igazgatótanáccsal, nem is csoda.
Liliom
2011-03-18 13:50:39
Idézet
Nos azért a lopást belehetne helyettesítteni - privatizálni, a besúgni szót - lobbival és a protekciózást érdekérvenysíttés szakzsargonnal.

gyerekek, azért nemlehet mindenki balga ? Valakinek ezt a MOST csodacsapatot elkellet indíttani, valakinek valahol kell hogy otletgazdájuk legyen, kifundáltan, minden hájjal és zsírral megkenve.
Az hogy amit a kozonség a felszínen lát - mindenféle funkciókba beultetett kétballkazesek gyulekezetében, kezes lábas balfékeket aki a funkcióik nélkul háromig sem tudnának számolni egy jó és menó stratégia, minnél hulyébbet juttat a nagyóre maga alá, annál kevésbé van veszélyeztetve az érdeke, de ha az a balfék is magánál gyengébbet keres - és talál a dominó nem áll meg, nem az érdekelne hol áll meg, hanem ki az elsó láncszem, az aki még okos és felulról éppiti le a kártyavárat !
faramuci
2011-03-18 09:03:09Idézet
Nézd Ghandi és King mögött sem volt tőke, csak a szabad akaratuk és az igazságérzetük vezérelte tetteiket. Tudod én már annak is örülök, hogy elmondhatom, amit a szívem diktál.

A jó és a rossz harca az, ami előbbre viszi a világot. Én megpróbálok a jó oldalán maradni, a saját emberi tökéletlenségemmel együtt, ...ennyi, még akkor is, ha azon az oldalon kevesen vannak. Nem az a lényeg, hogy egy jogos küzdelemben eltaposnak, vagy győzzünk, hanem az, hogy a jó oldalt hatalomra segítsük egy kis időre. Az élet olyan mint a szinusz görbe egyszer fent, egyszer lent, tehát a jó és a rossz állandó csatározásainak vagyunk kitéve.

Amit összenyomnak,
kiszélesedik,
amit gyengítenek,
megerősödik,
amit megölnének,
nem marad meddő,
aki lopna,
az lesz a vesztő.
De épp ezt nem értik.
A gyenge legyőzi az erőseket, a lágy a keményet.
A hal megfúl, ha elhagyja a mélyet.
Az állam éles fegyvereit
ne villogtassák a népnek.(Lao Ce)

Tudod én már most győztes vagyok, nem fizikai értelemben, hanem abban, hogy a sors megadta nekem, hogy segíthettem. Ennek mennyi konkrét eredménye lesz, ezt ma senki nem tudja megmondani, a számlát az utódaink nyújtják be, ők hivatottak ezt megállapítani. A jó oldalnak csak tennie kell a dolgát, nem dicsőségért, csak azért, mert ez a feladata. Sokan ezt nem értik, mindig keresnek mögötte valami önös érdekeket pedig, ha a tetteinket nem az ész kiszámíthatósága irányítja, hanem a szívünk, ott nincsenek, nem szabad, ott nincs helye az emberi gyarlóságunknak, hiúságunknak, közömbösségünknek.

Két-három évig kerestem a helyemet, biztosan sok hibát is elkövettem, ember vagyok, de úgy érzem már megtaláltam, amit kerestem, a többi a kárörvendők károgása pedig nem érdekel.
boszajanos
2011-03-18 08:10:45Idézet
János a Te bajod hogy nincs mögötted profit-tőke. Még az a pár belga sem volt képes arra hogy megfinanszírozza az elképzelésed.
Ha nem lopsz - ne-kapsz, mivel Te sem lopni, sem köpni nem tudsz, sajnos ezáltal nem is lehetsz soha semmilyen jó kezdeményezés média kegyeltje, ilyen egyszerű a képlet !
tutajós
2011-03-17 21:23:10Idézet
garamb írta:
Miért kritizálja a Csáky Pált ön is egy provokátor nem


Igen a maga logikája szerint provokátor vagyok és ha a provokációmmal csak annyit érek el, hogy a nemakarás felett a szabad akarat legyőzhetetlensége veszi át a politikusaink cselekvésvilágát, mozgató rugójává válik, akkor nagyon szívesen felvállalom ezt hálátlan szerepet.
boszajanos
2011-03-17 20:35:16
Idézetvinetú írta:
Fiúk, tudtok pozitívan is gondolkodni? Vagy a sok hülye Most kimosta az agyatokat?


Siheder, neked Tisztelt uraim! vagyunk
Kondor
2011-03-17 20:34:27


Idézet
Miért kritizálja a Csáky Pált ön is egy provokátor nem
garamb
2011-03-17 20:31:42Idézet
folyt.:

Tehát kiindulási pontnak nagyon jó, amit írt, hogy maga a szlovák igazságügyi minisztérium 1999-s elemzése állapítja meg, hogy Esterházyt jogsértő módon ítélték el.

Itt kellene keresni az első kiskapukat, vannak jogászaik, magyar mecénásaik, akkor tessenek már őket aktivizálni, nanokompozitjaikat bekapcsolni és agyaljanak ki közösen egy olyan okot, amivel, még ha hátsó kiskapuk segítségével is, de a téma a bíróságra kerülhet. Ez érvényes az autonómiára is, mert annak békés követelését sem tiltja egyetlen egy törvény, vagy alkotmány sem.

Tudja már nekem kellemetlen, ha Önöket állandóan szembesíteni kell a nemakarásukkal, a félelmeikkel, mindig kimondják mi a megoldás a bajainkra, de a határozott fellépés, kiállás a bátorság, hogy odamerjenek állni a rajtvonalra elmarad. Pedig higgye el, aki nem mer odaállni a rajtvonalra, az sohasem lehet győztes. Az okok helyett, hogy mit miért nem lehet tenni, inkább a módját keressék, az igazi megoldásokat, a HOGYAN-okat a miértek helyett. Vannak csak bátran keresgélni kell.
boszajanos
2011-03-17 20:31:05Idézet
Jó van Csáky úr, akkor mongyuk mög:

Azt írja:
"Engedtessék meg visszautalnom Esterházyt rehabilitálni kell c. írásomra, ahol azt javaslom, hogy Esterházy ügyét vizsgálja meg újra egy független bíróság. Esterházy Alíz pár évvel ezelőtti bírósági beadványa is ezt célozta: perújrafelvételt javasolt, ám ezt nem teszik lehetővé a jelenlegi szlovák törvények. Itt csúsztat Morvay Péter: nem személyes nézetek alapján akarja itt bárki is rehabilitálni Esterházyt, hanem a jog és a törvény alapján. Az Esterházyt rehabilitálni kell c. írásomban azt is leírom, hogy maga a szlovák igazságügyi minisztérium 1999-es elemzése állapítja meg, hogy Esterházyt jogsértő módon ítélték el. A probléma ott van, hogy ezt az értékelést jogi szempontból is releváns módon csak bíróság mondhatja ki: csak bíróság tehet semmissé egy jogtalan bírósági ítéletet.

Az pedig perújrafelvétel nélkül nem megy."

OK Csáky úr perújrafelvétel nem megy, elfogadom és ... akkor más megoldás nincs? Tudja én vagyok jogász, de annyit tudok, az élet megtanított rá, hogy A-ból Z-be, nagyon sok úton el lehet jutni. Mi a lényeg, hogy Esterházyt rehabilitálják. Ez legyen egy sarktétel, erre kell felépíteni a jogi lépéseinket. Vagyis szerinten kell találni másfajta okokat, amivel az ügyet a bíróság elé lehet vinni. szerintem aki keres az találni is fog. Csak az ég szerelmére ne úgy tegyék, mint a Slota sértegetései esetében is tették, nagydobra verték, hogy feljelentik a magyarok sértegetései miatt, majd nagy lett a csönd. Kérdezem én feljelentették Slotát, vagy sem. Egyszerű kérdés egyszerű válasz, tudja miért kérdezem, mert ha Esterházy rehabilitációját is így akarják elérni, akkor félek a rehabilitáció sohasem fog megtörténni. Tudja a kiskapukat nekünk kell keresni, szerint a jog útvesztőjében sokat lehetne találni, minden csak akarat kérdése. Sokan dicsérik az írását, ami szerintem is jó, de hiányolom belőle azt a politikusi bátorságot, akaratot, hogy az a fránya rehabilitáció megtörténjen. Csakis rajtunk múlik.
boszajanos
2011-03-17 20:21:32Idézet
Fiúk, tudtok pozitívan is gondolkodni? Vagy a sok hülye Most kimosta az agyatokat?
vinetú
2011-03-17 20:04:15


Idézet
Csáky úr nem én vagyok az ellensége, mert konfrontáltatom Önt a saját tetteivel, vagyis a semmivel. Ha csak töredékében amikor miniszterelnök helyettes volt, lett volna ennyire kreatív és igazságosztó, akkor ma talán nem lennének érvényben a Benes dekrétumok, lenne autonómiánk és magyarul beszélnének a parlamentben. Mondja Csáky úr ezért nem érdemes küzdeni, élni, de kérem szépen ne szavakkal, hanem tettekkel bizonyítson, én leszek az első, aki felsorakozik Ön mögé. Miért nem mer itt válaszolni, higgye el az emberek a nép, a magyar polgárok ezt megköszönnék. Ne másokon keresztül védje a bástyáit, álljon bátran a csapata élére, a nép élére, ahhoz nem kell zsíros funkciókban gondolkodni, lehet egyszerű emberként polgárként is cselekedni.
boszajanos
2011-03-17 18:51:30Idézet
szarkalabanc írta:
Csáky 8 év alatt egyetemet csinált (ha tudod, mi az), színházakat, iskolákat, templomokat újított fel. Ne visszafelé mutogass, gömör, a haverjaid most a kormányban csak üzletelnek.


Nem csáky, hanem 77 parlamenti képviselő és cserébe feladtuk a benes dekrétumokat és az autonómia ügyét, hogy Csáky kormányfő helyettes lehessen, eredmény nulla. Egyébként mikor az egyetem létrejött még Bugár volta az elnök.
Csáky csak egy volt a 77-ből, a Benes dekrétumok megvitatásának a lehetősége és az autonómia feladása túl nagy ár volt, az eredményt ismerjük slota és fico ámokfutása rengeteg magyarellenes törvény, 8 év alatt egy kisebbségi törvény, sem a komáromi megye nem jött létre, folytassam. Tehát várom mit is köszönhetünk 21 év alatt Csákynak???????

A táblán az egyetem háláját fejezi ki 20 parlamenti képviselőnek, valamint 5 „miniszternek” az egyetem megalakításában kivett részükért.
boszajanos
2011-03-17 18:44:56Idézet
boszajanos írta:
Ha Csáky őszintén gondolta, amit leírt adjon egy beadványt az ügyészségre és kezdeményezze Esterházy rehabilitációját én biztosan támogatni fogom.


Ez az! Igy kell ezt csinalni!

Labda feladva, Csaky terfelen van!

A majom bizonyithat!
Kondor
2011-03-17 18:31:30Idézet
Csáky 8 év alatt egyetemet csinált (ha tudod, mi az), színházakat, iskolákat, templomokat újított fel. Ne visszafelé mutogass, gömör, a haverjaid most a kormányban csak üzletelnek.
szarkalabanc
2011-03-17 18:13:37Idézet
Csáky 8 éven át volt miniszterelnök.helyettes. Feladata volt a kisebbségi jogok biztosítása, védelme.
8 éven át kussolt a kérdést illetően. Elhitette a világgal, hogy Szlovákia egy demokratikus ország, ahol az emberi jogokat tiszteli, védik.
Miről beszél ez az ember most???!!!
gömör
2011-03-17 18:08:17Idézet
Ne MKPézzatok és ne HIDasozzatok, MERT BŰNÖSÖK EZEK VALAMENNYIEN !
kacor
2011-03-17 16:08:47Idézet
wwww írta:
Egy ilyen idős emberrel még nem találkoztam aki csak hatja a magáét mind ön Bosza János


Nézze írhattam volna sokkal nagyobb toleranciával, de ebből már volt sok száz, eredmény nulla. Tudja néha a gyereket a nevén kell nevezni. Kértem, hogy csak egy dolgot mondjon valaki, ami Csáky javára lehet írni, ne csak frázisok pufogtatásával védjétek őt, hanem konkrét tettekkel, vagy az nem is lényeges. Néha már az az érzésem, hogy a fáktól sokan nem is látják az erdőt. Amit írtam mi támadható, hol írtam hazugságot, hogy felvidéken nem ajánlatos az igazat leírni, mert aki ezt meg meri tenni az mindjárt magyarellenes és egységromboló. Mi magyarellenes, amit írtam és ki lát itt egységet.
Igen az egységre szükség van, de nem azon az áron, hogy megint azok akarjanak minket az erkölcsből levizsgáztatni, akik 21 éve tehetetlenek. Nem azért nem sikerült semmit, ami megmaradásunkról szólt elérni, mert nem volt lehetőségünk a dolgokat formálni jobbá tenni, hanem azért, mert a felvidéki magy. oltárján egyesek jól megszedték magukat és többség, a félrevezetett többség csak bólogatott.

Na igen ilyenkor szoktak nekem esni, igen én is elkövettem hibákat, de 2006-ig a politika nem érdekelt úsztam az árral, nem gazdagodtam belőle. 2006-ban ráébredtem, ha változtatni akarunk a ránk nehezedő soviniszta nyomáson, akkor a dolgaink intézését a saját kezünkbe kell vennünk. Ebben a szellemben írtan több levelet, e-mailt Duraynak, Bugárnak, Csákynak 2006-ban idéz. belőlük, egyik sem volt sértő, csak kérdéseket tettem fel és javaslatokat adtam. Egy-két választ nem közvetve a médiákon keresztül kaptam, mind kitérő és elhatárolódóak voltak.

Pedig csak annyit mondtam, írtam, ne másoktól várjuk a megoldást a bajainkra, hanem az alkotmány adta eszközök segítségével tegyünk meg mindent az asszimiláció ellen és az autonómiáért ami megállítja az asszimilációt. Se több se kevesebb. Éppen Csáky volt aki tévében egyenes adásban nekem esett, szönöszös ügynöknek nevezett, nem én őt.
boszajanos
2011-03-17 15:26:02Idézet
Liliom
2011-03-17 14:51:27


kacor írta:
Gondolom majd megint mindenki a saját szájíze szerint félreérti, de muszáj leírnom azt, hogy IGEN, én is azok közé tartozom, akik igenis felróják az elszalasztott történelmi lehetőségeket 1989-1993, az azután következő 8 év kormánytagság szintesemmit-tevését, és még mást is, DE.......
....de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a MAGYAR nem csinálhatott a kormányban azt, amit akart volna esetleg, mert azok a célok szöges ellentétben állnak a szlovák NEMZET-ÉRDEKEKKEL !
Tehát, mint kisebbségi kormánytagnak két választása volt: vagy kormánytag, befogja a pofáját és cinkosként hallgatva itt-ott dobnak nekik egy-két csontot magyar-ügyben, vagy akadékoskodnak, és akkor fuccs a mégélhetési, a JÓLmegélhetési politizálásnak a kormánytagsággal együtt!
Mi választottuk Őket, s ŐK IS VÁLASZTOTTAK ! EZ VAN MA IS, MOST IS !!!

EZT TUDVA azt a böszmeséget írni, hogy esetleg létezik a Felvidéken olyan magát magyarnak mondó politikus, aki nem bizniszel a MAGYAR-ÜGGYEL, olyan elvakultságot takar, ami szinte beteges!Ezt jól megírtad kacor, osztom véleményed!

Nézzük meg a MOST-ot, csak kutya csontokat kapnak és habzsolják is rendesen, mennyiszer állította Chrobák, hogy ha nem, kilépünk a kormányból mert ellentétes a kormány szerződéssel, nos kileptek?

Mindenki, hogy Csaky 8 évig, ki volt az elnök 8 évig? Crobák, ő neki is tudniuk kellett egymás bizniszeiről, de mindenk csak Csáky az egyedüli hibás.

Persze ettől én is egyetértek, hogy 21 év alatt csak itt-ott csurrant valami, Dél-Szlovákia nem fejlődött, de ne kettős mércével ítéljetek, mert a mostani hidasok ugyan úgy kivették és kiveszik MOST is a részüket a zsíros bödönből.
A világnak el kell pusztulnia, hogy újjá születhessen, csak akkortól lesz béke!!!
Hombre
2011-03-17 14:06:27Idézet
"Az első az általa alkalmazott módszer. Szlovák politikusok, újságírók, elemzők gyakran folyamodnak olyan trükkhöz, hogy ha a szlovákok számára negatív és kényelmetlen jelenség kerül napirendre, úgy kerülik meg a vele való szembesülést, hogy keresnek egy magyar megnyilvánulást, s azt megpróbálják szembeállítani vele. Így nem a problémával néznek szembe, hanem egy mesterséges álvitával próbálják meg elkenni a kérdést."

Így igaz, mindig egy magyart keresnek bűnbaknak, beteges
A világnak el kell pusztulnia, hogy újjá születhessen, csak akkortól lesz béke!!!
Hombre
2011-03-17 13:47:39Idézet
Egy ilyen idős emberrel még nem találkoztam aki csak hatja a magáét mind ön Bosza János és én többet nem is irok az ön véleményére mert erőszakos.És ja azt is tanitja a biblia hogy miért veszed észre a testvéred szemében a szákát kémutató előbb vedd ki a saját szemedből a gerendát aztán a testvéred szeméből a szákát.Ez Csáky Pál véget irtam ezt a tanitást és azokra is gondolok a fórumozókra akik úgyszintén úgy gondolnak a Csáky Pálról
wwww
2011-03-17 13:27:16Idézet
Pirul az arcom attól, ahogy egyesek itt minden irásra saját kicsinyes dolgaikat verklizik (Bg, Kacor, DJ,stb.) körbe-körbe. Semmi újat, semmi pluszt nem tudnak mondani. Kik vagytok, és hol voltatok eddig, a nagy világmegváltó gondalataitokkal, a soha nem látott tetteitekkel? Borzasztó unalmas már csak olvasni is a kommentjeiteket.

dédété
2011-03-17 11:29:12Idézet
Gondolom majd megint mindenki a saját szájíze szerint félreérti, de muszáj leírnom azt, hogy IGEN, én is azok közé tartozom, akik igenis felróják az elszalasztott történelmi lehetőségeket 1989-1993, az azután következő 8 év kormánytagság szintesemmit-tevését, és még mást is, DE.......
....de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a MAGYAR nem csinálhatott a kormányban azt, amit akart volna esetleg, mert azok a célok szöges ellentétben állnak a szlovák NEMZET-ÉRDEKEKKEL !
Tehát, mint kisebbségi kormánytagnak két választása volt: vagy kormánytag, befogja a pofáját és cinkosként hallgatva itt-ott dobnak nekik egy-két csontot magyar-ügyben, vagy akadékoskodnak, és akkor fuccs a mégélhetési, a JÓLmegélhetési politizálásnak a kormánytagsággal együtt!
Mi választottuk Őket, s ŐK IS VÁLASZTOTTAK ! EZ VAN MA IS, MOST IS !!!

EZT TUDVA azt a böszmeséget írni, hogy esetleg létezik a Felvidéken olyan magát magyarnak mondó politikus, aki nem bizniszel a MAGYAR-ÜGGYEL, olyan elvakultságot takar, ami szinte beteges!

kacor
2011-03-17 11:12:43Idézet
János, az MKP-nak olyan emberre lenne szukség akinek van charizmája, Te olyan vagy, megmondod az igazat, van kiállásod - csak sajnos a pénztóke és az oligarchák nemállnak mogodted, enélkul pedig labdába sem lehet rúgni.

Nézd meg a mai képviselóket, kopni-nyelni nemtudnak, mégis a tóke és a mutyi protekció hatalom vályuhoz ultette óket.
Mi marad a becsuletes embernek ?
Foladni az 5-os lottót ?
tutajós
2011-03-17 11:06:26Idézet
vinetú írta:
Csáky nem vállalkozik, nem bizniszel a felvidéki magyarok ügyeivel. Mondjon bárki bármit, ő egy tisztességes pasas. Ez az írása is szuper!


OK tisztességes, de mit tett le asztalra 21 év alatt, csak egy dolgot kérek, egyetlen egyet. A politika nem a tisztességről szól Felvidéken, sajna kétfajta felvidéki magyar politikus van, egyik bizniszel, a másik csak úszik az árral, mint sok jó kommunista 89 előtt. Csáky leírja mit gondol, de azt már elfelejti ő van, volt a kormánykeréknél, az ő feladata nem az volt, hogy megmondja merre mennyük, hanem abba az irányba is fordítsa kormánykereket. Ezt nem tette meg és ez nem tisztesség, vagy bizniszelés dolga, ez az erkölcsös politizálás kategóriájába tartozik, de erről valahogyan nem beszélünk, pedig ameddig a kijelölt útra nem merünk rálépni, addig mi sem vagyunk jobbak azoknál, akik az MKP és a felvidéki bizniszvilágot csak egy lehetőségnek tarják a meggazdagodásuk útján. Ugyebár még emlékszünk az egy milliós Csáky könyvre, ja hogy másik így csinálják ő miért nem teheti ezt, na igen megteheti és meg is teszi. Ezért számomra egy ilyen írás Csáky tollából erkölcstelen, még ha tartalmával maximálisan egyetértek. Csáky úr a beszéd már kevés, van Önben annyi kurázsi, hogy ha A-t mond, akkor a B-t is hozzáteszi és mint magánszemély kezdeményezi Esterházy rehabilitációját? IGEN, vagy NEM !!!
boszajanos
2011-03-17 10:53:56Idézet
Csáky nem vállalkozik, nem bizniszel a felvidéki magyarok ügyeivel. Mondjon bárki bármit, ő egy tisztességes pasas. Ez az írása is szuper!
vinetú
2011-03-17 10:40:05


Idézet
Egy szóval sem mondtam, hogy ÚJAT MONDOTT, csak azt írtam, hogy NAGYON JÓL LEÍRTA! Számomra ennyi!

A többi körítés, amit leírtatok , számomra már ismert és tudott, mint az Anyám tyúkja és most írtam egy másik cikkhez, hogy szép-szép amiket a Pali írogat, csak .......
kacor
2011-03-17 10:31:02Idézet
wwww írta:
Én megértem önt néha a szive mélyén fájdalmát próbálja kiadni jó is teszi azt mert egymásra vagyunk utálva amint irtam maga rajtunk fiatalokon szeretne segiteni mert szereti őket igaz én ki éreztem azt magából még itt a fórumban is tudom mit érez ami önnel történt az év elején és büntetést 20.euró kell kifüzetni ez szemétség megértem önt megismétlem megértem önt ne idegeskedjen mert idős ért árt az egészségnek is nyugodt legyen inkább kedves unokáiban találja meg az békéét Isten áldja önt és a családját


Nem a 20 Euró-ról szól, ez a történet, mert nem követtem el semmiféle törvénysértést így nem fizetek, ezt már kijelentettem januárban, és levélben el is küldtem nekik, pl erről sem mert írni csáky egy írást sem, ja Oriskó felvidek.mája mikor látták mennyien szóban írásban egyetértettek eleresztett egy írást, de mindjárt beletették azt is mennyire önfejű, okoskodó stb vagyok nehogy már egy jó reklámot csináljanak nekem, három éves diszkrimináció, cenzúra után. Ez a Csáky írás is ilyen, látta Csáky az emberek dühét, így azt meglovagolja úgy geobbelsi stílusban, mondogatja, építgeti útját vissza az MKP élére, míg minden magyar bebolondít, hogy rajta kívül nincs világ (hazugságból igazság lesz), és felvidéki magyarság számára csak egy út létezik, hogy őket elfogadva kussoljunk.
boszajanos
2011-03-17 10:30:35Idézet
Kacor koma, a szlovákok maszatolnak, ismerjük őket, semmi újat nem mondott Csáky, de mit tesz az MKP, MASZATOL, s nem is akárhogyan!!!
A maszatolásra kisajátították Esterházy János nevét, nevével alapítottak egy polgári társulást, már nehogy valaki azt gondolja, hogy az "egyedüli magyar érdekvédő párt" populista célokra használja a mártír nevét!!!
Esterházy János Társulás = MKP!!!
Nyitraújlakon azok avattak emléktáblát, akik pusztulást hoztak szülőföldjére, ők lennének a kurucok vagy inkább a labancok/KL/?!
Egyik sem, hanem a zoboralji magyarság nemzetgyilkosai!!!
A titulusért elnézést kérek a kivételektől, mert Újlakon sokan voltak, akik nem ismerik a valóságot, a Magyar Nagykövetséghez sem jut el a valóság, de a főszervezők nagyon jól tudják, és Csáky is tudja, milyen pusztítás folyik Zoboralján másfél évtizede, és semmit nem tettek ellene, nos ez a MASZATOLÁS, ez történt Nyitraújlakon

( LINK )
bg
2011-03-17 10:18:05Idézet
Nézd kacor tudom sokszor más véleményen voltunk, vagyunk, de ez így helyes. Az is igaz, amit itt Csáky leírt az szép és jó, nagyon igaz is lehet. CSAK!!! Nem tudom fiatal vagy-e, vagy az idősebb generáció tagja, de 89 előttről is tudnák idézni olyan \"becsületes\" kommunistákat, akik arra a rendszerre azt mondták, hogy igazságtalan, de ellene már nem tettek semmit sem. Ha Csáky őszintén gondolta, amit leírt adjon egy beadványt az ügyészségre és kezdeményezze Esterházy rehabilitációját én biztosan támogatni fogom. DE!! Ameddig csak a mézes-mázos szavak maradnak, a megtévesztés politikája, addig bizony pellengérre kell állítani őket.
Kérdeztem előbb csak egy esetet ragadtam ki, mi lett az MKP-s feljelentéssel Slota ellen, mert másfajta aktivitásukról nem tudok, az elmúlt 15 évben, akkor a médiákban rengeteg nagy szó agitáció elhangzott az eredményt nem ismerjük. Most ugyanezt-látom, sőt még azt is kimerem mondani, amit Csáky most csinál az aljasság, mert az emberek lelki világával hazardírozik, meglovagolva azt a belső düht, ami a kassai események után, minden jóérzésű emberben a felszínre tört.

Tudod mikor engemet letepertek június 2-án mikor tiltakoztam a CM szobor ellen, egy cikk de annyi a felvidek.mán nem jött le a védelmemre, sőt a szabad Újságban szlotához hasonlítottak. Most nem akarom magamat senkihez sem hasonlítani, erre nincs jogom, de akkor pl, Csáky úr miért nem írt a CM szoborról annak törvényes elhelyezéséről egy írást, mert az összes padtársa és elvbarátja a Vág partján pijázgatott, mikor mi néhányan mertünk tiltakozni az állam arroganciája ellen. Ja, hogy az kontra-produktív lett volna a karrierépítés útján, igen az lehetett volna, de egyben igaz szó lehetett volna. Nem engemet a szabad akaratot, az igazságot kellett volna megvédenie, egy jó és igazságos politikusnak ez a küldetése, ez az egyetlen küldetése lehet, harcolni az igaz szó erejével az azonos jogainkért. De ez az írás másról szól, még ha a tartalma támadhatatlan is.
boszajanos
2011-03-17 10:17:07Idézet
Én megértem önt néha a szive mélyén fájdalmát próbálja kiadni jó is teszi azt mert egymásra vagyunk utálva amint irtam maga rajtunk fiatalokon szeretne segiteni mert szereti őket igaz én ki éreztem azt magából még itt a fórumban is tudom mit érez ami önnel történt az év elején és büntetést 20.euró kell kifüzetni ez szemétség megértem önt megismétlem megértem önt ne idegeskedjen mert idős ért árt az egészségnek is nyugodt legyen inkább kedves unokáiban találja meg az békéét Isten áldja önt és a családját
wwww
2011-03-17 10:04:18Idézet
Mindenkinek szíve joga szeretni vagy épp útálni Csáky Pált, de EZ az írása CSÚCS !!
Mégpedig a témájától, a személyektől függetlenül CSAK ABBAN CSÚCS, ahogyan leírja-összefoglalja, ELEMZI a szlovákok gondolkodásmódját és ferdítés-módszereit, összehasonlítgatásait, szerencsétlen példálózásait, másra-mutogatásait.....stbstb.
Nagyon régen próbálom felhívni erre a jelenségre a figyelmet, amivel igenis a szlovákok rendkívül sikeresen MASZATOLNAK, de ilyen frappánsan és közérthetően, mint most Csáky Pál leírta, egyszerűen nem tudtam megfogalmazni !

Ajánlom tehát mindenkinek a figyelmébe a cikket, és azt, hogy tegyék félre a személyeskedést és az unszimpátiát, és FIGYELJENEK-KONCENTRÁLJANAK CSAK ARRA, AMIRŐL A CIKK SZÓL:
a SZLOVÁK ALJASSÁGRA, az ALJAS MÓDSZEREKRE !
kacor
2011-03-17 09:56:30Idézet
Mindenkinek!! Én nem Csákyt, Durayt, Bugárt támadom, csak az ellen lépek fel, amit képviselnek, csak egyszerűen kimondom az igazat, mert minden gyógyulás első lépcsőfoka, hogy ki merjük mondani és merjük vállalni annak következményeit.

Ők huszonegy éve hazudnak nekünk, akkor senki ne akarja tőlem, hogy csöndbe legyek és hagyjam, hogy a mézes-mázos szavaikkal megint elaltassanak minket, hogy csakis ők méltóak arra, hogy képviseljenek minket. Ha megváltoznak csatlakozhatnak azokhoz, akiknek már elegük van a hazudozásból és hajlandóak úgy kingessen, ghandissan küzdeni az alkotmányos jogainkért. Igen kevesen vagyunk, de nemsokára sokan lehetünk ez csak rajtunk fog múlni.
boszajanos
2011-03-17 09:51:06Idézet
wwww írta:
Ne haragudjon kedves Bosza János akár hányszor amikor a Csáky Pál van interjú észre vettem önről és akkor ir a fórumban meg értem hogy nem kedveli őt ez most nem rosszból mondom önről.De mi a véleménye a japánban történt tragédiáról ha ilyenekről van szó akkor egyszer se olvasom
a hozzá szólását miért nem érdekli én is tudom a mienk azért fontosabb ami történik itt az országban azaz a napi események és kisebb nagyobb problémák


melyik állításom volt hazug, amit Csáky számlájára írtam. Olvassa el amit előbb írtam, Esterházy mondását. Figyelem mi történik Japánban és nagyon emlékszem arra, hogy 1987-ben a csernobili katasztrófa idején, egy héttel utána, mikor még mindig semmit sem tudtunk május elsején kimentünk a kiskertünkbe kapálni szép napos idő volt,kaptunk izibe egy jó adag sugárzást, de a Barak-féle kommunisták, poet-ek, bizony tudták mi is történt elbújtak és itták a jódos vizet, én a gyerekeimet kittem sugárzásnak, az édesanyámat is kivette, aki fél év múlva májrákban meghalt. Összefüggött vele, igen-nem nem tudom.

Tudja ha hallom Csákyt és a haszonszőrű elvbarátait hazudozni, csakhogy a húsosfazék mellett maradhassanak, akkor engedje meg nekem, hogy az igazságérzetemet ne tartsam vissza, mert az eszem megpróbálja néha, de a szívem mindig győzedelmeskedik. Tudja ilyenkor a talpnyalók és a megtévesztettek véleménye nem érdekel, mert az igazság szava egyszerű, csak ki kell adni magunkból és a tűzön vízen át küzdeni a szabad akarat erejével a hazugság ellen, még akkor is ha félúton kidőlünk.
boszajanos
2011-03-17 09:45:20


Csáky úr Esterházy azt is megmondta: az igazságot addig kell hangoztatni, ameddig azt mindenki el nem fogadja. Maga hogyan áll ezzel. Kérem mondja már meg nekem mit tett le az asztalra, hol merte az igazság nevében konfrontáltatni a nézeteit. Slota elől mindig kitért, nagybüszén tette, hisz egy nacionalistával nem ül le, velem sem mert találkozni, ja hogy én Ön szerint szönöszös bérenc vagyok. Szégyenletes, amit csinál, amit csinált. Észhez térhetne már, magukon kívül is van élet és a nép egyszer benyújtja a számlát, akkor majd újból kulcscsörgetésbe kezdenek, mint a 89 előtti kommunisták és stb-s ügynökök tették.
boszajanos
2011-03-17 09:35:56Idézet
Ne haragudjon kedves Bosza János akár hányszor amikor a Csáky Pál van interjú észre vettem önről és akkor ir a fórumban meg értem hogy nem kedveli őt ez most nem rosszból mondom önről.De mi a véleménye a japánban történt tragédiáról ha ilyenekről van szó akkor egyszer se olvasom
a hozzá szólását miért nem érdekli én is tudom a mienk azért fontosabb ami történik itt az országban azaz a napi események és kisebb nagyobb problémák
wwww
2011-03-17 09:32:34Idézet
Kishamis írta:
Kedves boszajanos, nem kellene már annyit köpködni. Nem tesz ezzel jót se magának, se másoknak.


Ez nem köpködés, hanem a kemény igazság.
Folytatva a Slota elleni beadványt ez elküldtem az MKP-nak még csak válaszra sem méltattak, akkor maga miféle köpködésről beszél, aki megérdemli az le kell köpni, mint Csáky, naponta ontja magából a jobbnál jobb javaslatokat, amelyekkel, ha az ember az ember az előzményeket nem ismerné még egyet is lehetne érteni, de 8 éven át kormányfő helyettes volt, mit tett akkor, semmit. Ma ő akarja megmondani mi a tutit, ha ez magának OK, akkor nagyon sajnálom Önt is és azokat is akik még elhiszik, hogy a az. un. politikusaink értünk, miértünk dolgoznak.

Az MKP-nak az elmúlt 5 éveben tucatnyi javaslatot küldtem, de nem ők csak a zsírosbödönjükkel foglalkoztak, miért is érdekelte volna őket mit is mond egy hülye Bósza.
boszajanos
2011-03-17 09:29:23Idézet
Kedves boszajanos, nem kellene már annyit köpködni. Nem tesz ezzel jót se magának, se másoknak.
Kishamis
2011-03-17 09:23:38Idézet
Bizony tegnap írtam, nem kell sokáig várni az újabb Csáky bejegyzésre. Mondja Csáky nem fél, hogy a fejére szakad az ég, mert én félnék a maga helyében. Mikor engemet 2008-ban szönöszös ügynöknek nevezett tévében egyenes adásban, a mai napig nem kért bocsánatot. Szégyenletes az olyan meri szájára venni Esterházyt, aki a felvidéki magyarságért 21. éve semmit nem tett, hanem azok ellen lépett fel akik legalább megpróbálták szinte a lehetetlent. Akik elhiszik az Ön álszent stílusát, azoktól csak egy dolgot kérek sorolják fel mit tettek a csákysták, a duraysták, a bugáristák és a nagyok, valamint a talpnyalóik a felvidéki magyarságért 21 év alatt. Még magyarul sem mertek a parlamentben beszélni. Ma ezek azok akik Esterházyt, az 56-okat és 48-49 hőseit dicsérik, élősködnek rajtuk. Ők maguk pedig okoskodáson, néhány álszent íráson kívül másra sem képesek. Ezért pusztul a nemzetünk, mert ilyen álszent politikusokkal van tele a Kárpát-medence, a becsapott nép, a tömegek pedig őket dicsőítik. Erős szavak, igen azok, de ez az igazság.

Csáky úr a perúrajvételét kezdeményezheti Ön is, nem meri?

Mi van a szlota elleni MKP-s feljelentéssel, mert az egyedüli kezdeményezésük volt 21. év alatt, ja hogy az sem történt meg, pedig 2008-ban telekürtöltek vele a médiákat.

Az én feljelentésmet legalább végigcsinálták, mégha a végén olyan választ is kaptam: Slota a magyarokat nyugodtan sértegetheti, mert csak a saját nemzetét védi.
boszajanos
2011-03-17 09:19:26Idézet
Lehet, hogy kezdeményezést kellene indítanunk Esterházy perújrafelvétele érdekében.
Liliom
2011-03-17 09:02:57Csáky az MKP Gyurcsány Ference

Csáky az MKP Gyurcsány Ference

írta: vendegszerzo, készült: 2011.03.28. - 00:01, megváltoztatva: 2011.03.28. - 00:15,

Az alábbiakban jóTÜNDÉr vendégszerzőnk írását közöljük.

Április 16-án tisztújító Kongresszust tart az MKP. A Kongresszus feladata, hogy megválassza azt a pártelnököt és országos vezetést, mely képes lehet visszavezetni a pártot a parlamentbe. Lássunk világosan, az MKP utolsó esélyéről van szó. Ha nem sikerül, ez lehet a magyar párt utolsó országos választási megmérettetése.

Az ember azt hinné, hogy egy relatív sikeres önkormányzati választások után boldog-boldogtalan Berényi Józsefben és egy megújult csapatban látja a visszatérés egyedüli garanciáját. Tévedés. A Gyurcsány-effektus az MKP-ban is kísért. Durva politikai hibák, csúfos választási vereség ide vagy oda, fő, - de közel sem egyedüli - felelősük még mindig elhiszi, hogy van keresnivalója az MKP élén. Ezt a személyt pedig úgy hívják, hogy Csáky Pál.

Gyurcsány-Csáky párhuzam

A kétszeres miniszterelnök-helyettes kétségkívül a szlovákiai magyar politika egyik legintelligensebb, legfelkészültebb alakja. Az a személy, aki miatt az európai, transzatlanti szalonokban sem kell szégyenkeznünk. Szónoki képességei ideális, vízióval is rendelkező vitapartnerré teszik.

A politika hétköznapi piaci viszonyai között azonban pártelnöknek alkalmatlan. Amint azt már bizonyította. Politikai vezetői szerepére nagy mértékben ható emberi tulajdonságai, önérzetessége, kisugárzása eleve ellenszenvet vált ki sokakból. Magyarán, többet visz, mint hoz. Főleg most, hogy van miből választani. Csakúgy, mint Gyurcsány Ferenc.

Ami a legnagyobb baj, hogy Csáky közelében nincs senki, aki tükröt tartva fel mindezeket elmondaná neki. Ő maga pedig nagyon, de nagyon nem akarja megérteni, hogy kirakatban ülve - egy megújulásra törekvő MKP számára - inkább már csak teher. (Csakúgy, mint a korábbi vezetés most visszatérni igyekvő tagjai).

Az önkritika hiánya

Ahogyan Gyurcsány Ferenc továbbra is a szocialisták elsőszámú politikusaként tetszeleg, évértékelőket tart, blogol és hiperaktív, Csáky Pál szintén kifelé vezeti le vereségéből adódó frusztrációját. Könyvbemutató-sorozatot tart, közéleti beszélgetéseken vesz részt, a választási időszakot meghazudtoló aktivitással alkot abszurd módon a Facebookon. Miközben nem veszi észre, hogy a szlovákiai magyar média, - mint a magyarországi jobboldali sajtó Gyurcsány Ferenc esetében – miért is futtatja örömmel, kárörvendően átvéve írásait. Hisz egy bukott párt korábbi bukott elnöke továbbra is piaci szereplő, aki által továbbra is jól példázható, kik is a legyőzöttek és miért is jutottak abba a pozícióba, ahol vannak…

Egy politikusnak tudnia kell veszíteni. Csáky Pálnak és Gyurcsány Ferencnek pechje volt abban, hogy korukhoz képest túl korán futottak zátonyra ahhoz, hogy tisztességgel végleg visszavonulhassanak. Ám ha Gyurcsány Ferencnek a következtetések ebbéli levonása mégsem jött össze, Csáky Pálnak be kéne látnia, hogy a szlovákiai magyar közösség jövője sokkal fontosabb saját politikai karrierjénél.

Jelen helyzetben ugyanis a tét már nem Csáky Pál politikai túlélése, hanem maga az MKP léte. A felvidéki választók nem lehetnek az önkritikára képtelen öncélú politikusok túszai. Az MKP fennmaradása és a felvidéki választók újabb esélye csak egy megújult MKP-val és karakánabb érdekképviselettel lehetséges.
http://korkep.sk/cikkek/politika/2011/03/28/8143-csaky-mkp-gyurcsany-ference
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona