Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Bósza: A Magyar Tanács alakuló közgyűlésén ezt szeretném elmondani, 2013. július 13-án

"Ne civakodjunk afölött , hogy mik voltunk: egyesüljünk arra, aminek lennünk kell" - Kossuth Lajos2013.07.11.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Barátaim!

2007-2013 --- A Commora Aula-tól, a DFÖT-ön, a Nomos Regionalizmuson és a Baráti Egységkörön át egészen a Magyar Tanácsig (FMNT), hosszú út volt, amit bejártunk, de megérte. Az úton meg kellett küzdeni, a szlovák sovinisztákkal, akárcsak a sajátjainkkal, főleg a nemakarókkal, a hitüket és lelküket elvesztőkkel egyaránt. Az ellenszélben gyakran pofonokat kapva ellenféltől, néha baráttól is, de kitartottunk. Egy álom beteljesülni látszik, ahol a szószátyárkodást és a magamutogatást, de főleg a megélhetési politizálást az igazi tetteknek elkötelezett erkölcsös nézetek való polgárok veszik át a kezdeményezést. Mondhatnánk a civilek és a polgárok világát éljük, ahol minden hatalom a polgáré, csak meg kell tanulnia vele élnie, meg kell tanulnunk kontrollálni a saját politikusainkat, hogy ne azt higgyék, hogy mi vagyunk értünk, hanem pont fordítva, hogy nekik kell, főleg a megmaradásunk érdekében, minden erejükkel értünk politizálni, tevékenykedni. Az eltelt hosszú hét év alatt, rengeteg falat kellett elbontani, de főleg a lelki betegségek voltak azok, amelyek leginkább akadályozták, hogy végre bátran beszélhessünk, de főleg merjünk küzdeni alapvető emberi jogainkért. Ma már egységes fellépésre van szükségünk, de nemcsak hangoztatva azt, hanem tényleges tettekkel bizonyítva. Ha erre képesek leszünk és a szemellenzőt otthon hagyjuk akkor megmaradunk saját szülőföldünkön embernek és magyarnak is.

Hurrá éljen, mondhatnám, végre megalakult egy olyan PT ahonnan senkit nem zárnak ki, ha a nemzete érdekében szeretne tevékenykedni és nem is lesz alárendelve egyetlen egy politikai, gazdasági, vagy civil csoportulásnak. Saját ügyeinket mi magunk fogjuk intézni szabad akaratból, erkölcsösen és az igaz szó, a szeretet jegyében. Ha felvidéki magyarság meg akar marad, akkor megmarad, de ehhez egységre és bátor kiállásokra, igazmondásra és nem megalkuvásra van szüksége.

Egy honfitársunk így vélekedett rólunk:
Azért nincs miért harcolni,mert már nincs kiért,nincs kikért síkra szállni. Ez nem Erdély és nem Székelyföld. Ez egy besimulni, asszimilálódni akaró , talaját és gyökerét vesztett magyarság. Semmi összetartó erő nincs benne, a gerince eltörött vagy hajlik,mint a nádszál. A gondolkodásában a kilátástalanság az úr,mely mindent felülír. Ebből fakad a nemakarás, a struccpolitika, a megvalósíthatatlan status quo fenntartásának eszméje a néplélekben. Sem vezető, sem érdekképviselet, sem közösség nincs már. Valós célok sincsenek, csak az önzés, mely a jövő generációjára már nem gondol, csak magára. Jaj csak nekem rosszabb ne legyen a sorsom. A jelenlegi status quo úgy, ahogyan van rossz és ennél is csak rosszabb lesz a semmittevéstől, mert a neobenesi hatalom teszi a dolgát, megy az úthenger, nyomja a földbe a magyarságot. A többség az a bizonyos wassalberti nép, a talp alatt meghajló fűszál, a közömbös tömeg. Azt az egy-két fecskét, aki nyarat szeretne csinálni meg hülyének nézik.

Egy vélemény:
Hihetetlenül sokan próbálnak most a megfelelni vágyás farvizein evezve gúnyolódni, rettegni, irányt mutatni és "megmondani". A kiadott vezényszavak mentén előre megírt frázisokat durrogatnak el, miközben az ide vezető úttal nincsenek tisztában, és nem is kíváncsiak rá. Minden korszaknak megvan a maga boxzsák rétege, akit ütve feljebb kapaszkodhat az ember. A mai korban már csak megfelelni kell, elhatárolódni, kirekeszteni Agymosottként rettegni, rettegőként agyat mosni - mondta Borka Zoltán:

A paravánok mögött kushadók csak úgy ontják magukból a jobbnál jobb ötleteket és írásokat, mit és hogyan kéne tenni, de a tettek mindig elmaradnak. Világos miért, mert minden kezdet és vég azzal íródik, hogy nehogy már valamit is merjünk csinálni, mert csak rosszabb lesz. Világos, szerintük az igazmondással nem lehet célba érni, más utat pedig képtelenek kijelölni, kitaposni számunkra. Akkor most mit tegyünk. Állandóan csak a rimánkodás és sírdogálás marad számunkra, hogy milyen rosszak ezek a szlovákok alapon. Világos az európai út a tolerancia, de hol az a határ, amikor a tolerancia átcsap gyávaságba, megfutamodásba, vagy az érdekeink tudatos elárulásába? Világos, majd az EÚ megoldja. Mit is old meg az EÚ? Az EÚ állandóan azt hangoztatja a tagállamoknak a saját problémáikat maguknak kell megoldaniuk, ők csak akkor avatkoznak be, ha a polgári elvekre épülő európai együttélésünket mozgató mechanizmus fogaskerekébe oda nem kívánatos elem kerül, ami az EÚ-s alapszabályával és értékrendéjével ellentétes folyamatokat vált ki. Más szóval, majd ha már nyílt konfliktushelyzet jön létre, addig a tudatos asszimiláció ide, elszórványosodás oda őket az nem érdekli.

Mi marad a számunkra, csakis a szabad akaratunk és igazi, bátor tetteink..

A cselekvéseink akkor kapnak értelmet, ha a gondolatainkat elcsendesítve a tapasztalás állapotába kerülünk, így megismerve az igazságot.

A szabad akaratnak két alternatívája van, amit a politika nyelvére lefordítva kétféleképpen lehet értelmezni. Egyik az anyagi és megalkuvó behódolást jelent a többség akaratának, a másik ami ezzel ellentétes a jogos és békés küzdelmet a jussunkért, ami Deák Ferenc szerint:
"Amit erő és hatalom elvesz
Azt ídő és kedvező szerencse
Ismét visszahozhatják.
De miről a nemzet félve a szenvedésektől
Önmaga lemondott,
Annak visszaszerzése mindíg nehéz
S mindíg kétséges"

Tehát szabad akaratunkból, vagy lemondunk a jussunkról egy kényelmesebb élet reményében, vagy békésen küzdeni fogunk az alkotmányos, az alapvető emberi jogainkért.

Egyszer a harmincas években Andrej Hlinka szónokolt Pozsonyban: Drága testvérek, mi autonómiát akarunk!
A tömeg kiabált és skandálta, autonómiát akarunk. Egy fokossal hadonászó atyafihoz odament Lőrincz János és megkérdezte tőle: Bátyám, mi az az autonómia? Az öreg megdöbbent. No. - mondta, hogy leplezze zavarát. - Téged hogy hívnak? - Janinak. - Hát te Jani vagy, ez meg autonómia! - vágta ki magát az öreg.

Sajnos a mi felvidéki magyarjaink, csak annyit tudnak az autonómiáról, mint az a fokosával hadonászó szlovák atyafi Hlinka autonómista tüntetésén. Mit is kéne csinálni? Ki kell menni az emberek közé és lakossági fórumok keretein belül el kell magyarázni mindenkinek, a magyarnak mit is jelent az autonómia, miért jó nekünk, miért nem szabad félni a követelésétől, valamint a szlováknak, hogy az autonómia nem jelenti egyenes ágon az ország szétzilálását, hanem egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény csupán, ami jó a köztünk élő szlovákságnak is, mert gazdasági előnyeinek a hasznát ő és családja is élvezheti.

Sokan azt mondják, hogy az autonómia Fölvidéken kikövetelhetetlen. Pedig szerintem pont az ellenkezője az igaz. Miért is? Mert a szlovákok ellenállása könnyen legyűrhető, pontosabban könnyebben meg lehet őket győzni arról, hogy ha nagyon autonómia ellenesek lesznek akkor a vége elszakadás lesz. Most ezt nem szeretném részletezni, mit és hogyan kéne csinálni, erről már sokat írtam. Inkább az autonómia kikövetelhetőségét taglalnám, módszertanáról értekeznék, írnák.
Egyik fontos tényezője az egységes fellépés, mert ha ez nincs, akkor az van ami, vagyis széthúzás. Az autonómia békés kikövetelése lehetséges és gondolom ezt pártfogalja a felvidéki magyarság többsége is. Egységet hogyan lehet elérni? Ha nem zárunk ki senkit, egyetlen egy tenni akaró kezet sem ebből a jogos küzdelemből.

Másik fontos tényezője,hogy tudjuk mit is akarunk és egy olyan tervezettel rukkoljunk ki, ami a szlovákság számára is elfogadható és csak úgy alapon nem tudják az asztalról lesöpörni.

Harmadik egy összfelvidéki autonómia konferenciát kéne szervezni, az ehhez szükséges tárgyi, anyagi és többi feltételének az előteremtése után, akár békülékenyebb szlovákság meghívását sem ellenezném.

A felvidéki magyarságnak ebben az irányban kell elmozdulnia és akkor hamarosan lesz autonómiánk, megáll az asszimiláció és beindul egy békés visszarendeződés.

Dénes Nagy: A Híd -tól egyenlőre nem várható el az autonómia ügyének képviselete, de az MKP-nak viszont az lenne a dolga, hogy ezt képviselje. Az MKP legalább magyarnak tartja magát és ha az MKP teljes mellszélességgel felvállalná az autonómia ügyét a széleskörű tájékoztatástól a pártprogramig, a Híd nem tudna labdába rúgni, elveszítené az elszippantott, félrevezetett magyar szavazóit. Az MKP felvállalásában benne kell lennie egy teljes körű autonómia-propagandának, melyre lenne anyaországi támogatás is. Egy lapra kell feltenni mindent. Az autonómia ügyére, nem azt kell számolgatni, hogy vajon sikerül-e bejutni a parlamentbe vagy nem,mert ha egy sikeres autonómia programmal építkeznek, az garancia a parlamentbe jutásra is. Csak merni kell és vállalni a megmaradási küzdelmet egy teljesen más szemlélettel, egy radikális autonómia-küzdelemmel. Az autonómia megvalósulásában benne foglaltatik a táblaháború, a nyelvtörvény sőt az állampolgárság kérdésének megoldása is. Továbbmegyek: a fentebb hangoztatott gazdasági előnyök,munkahelyteremtés is csak egy ilyen autonóm , adózás szempontjából decentralizált közigazgatástól várhatók (lásd Dél-Tirol esetét, a leggazdagabb, legmagasabb életszínvonallal, legdinamikusabban fejlődő régió Olaszországban, az osztrákok lélekszáma,tehát a nemzet gyarapodása és a gazdasági fellendülés párhuzamosan megy egymás mellett). Egyébként a Felvidékre legkönnyebben adaptálható autonómia-modell a katalánok autonómiája lenne a hasonló lakossági tagozódás, arányok miatt.

Néha néhány ember bátor véleménye is szétsugározhat a világban, és mint láthatatlan szál beleszövődik a történelem végeláthatatlan szőnyegébe, formálva azt és lehetőséget adva egy új kezdethez, a sors ajtaját nyitva hagyva, bízva benne, hogy a jussunkat megkapva sorsunk jobbra fordul és győzedelmeskedik a jog igazsága és a FELVIDÉKI MAGYAR NÉP megmarad saját szülőföldjén és nem fog asszimilálódni.
Ne felejtsétek, a jövőnket most teremtjük.
Az utódaink majd hálásak lesznek érte.

Nem az a bolond, aki a világot olyannak látja, amilyennek kéne lennie, hanem az a bolond, aki olyannak látja amilyen.

Első lépésként ma létrehoztuk Felvidéki Magyar Nemzeti Tanácsot , Magyar Tanács névvel, egyenlőre a felvidéki és nemzeti szavak kimaradtak, mert a hatalom ezeket elvetette volna és PT nem sikerült volna gyorsan és feltűnésmentesen bejegyeztetni. Ez a PT azért jött létre a 2007 DFÖT és Nomos Regionalizmus mintájára, hogy kibeszéljük magunkból a dolgainkat és egy olyan útra lépjünk, ami nem magalkuvásról, hanem az egységteremtő igazi tettek irányába vezet. A népnek az embereknek a saját nyelvükön el kell magyarázni, hogy miért jobb élni egy szabad autonómiában, mint szolgának lenni a saját ezer éves területeinken. Nehéz munka lesz, de nem lehetetlen próbálkozás. Oda kell állni a rajtvonalra és ha már leszünk annyian, hogy képesek leszünk egy irányba elindulni, akkor lassú óvatos lépésekkel, de határozott módon el is kell indulni. Nem biztos, hogy azok akik elindulnak célba is érnek, de akik utánunk jönnek a kitaposott úton, azoknak adunk egy olyan esélyt a megmaradásra, amely őket célba juttathatja. Miután már visszafordíthatatlanul beindult a megmaradási küzdelmünk az egyes szakbizottságokban is, szakemberekkel feltöltve minden érintett témában komoly munkát kell felmutatni.

A Magyar Tanácsnak, egy olyan nyitott szervezetté kell válnia, ahol mindenki, aki abban tevékenykedni akar, az ott elmondhassa a javaslatait. Többségi akarat alapján egy olyan döntéshozói struktúráknak kell kialakulniuk, ahol a MT függetlenül a már létező érdekképviseletektől, ha azok még ennek a munkának a felvállalására képtelenek, vagy velük karöltve, ha már az ébredés útjára léptek abban az irányban hasson, hogy az asszimilációnk megálljon. Én ezen fogok munkálkodni és mindenkit erre kérek, hogy hasonlóképpen cselekedjen. Minden új szervezet életképessége két dolgon múlik. Egyik az, hogy képes-e megszólítani azokat, akikért küzdeni akar és meglévő érdekképviseletet, azok tagságát. Kettő, hogy a saját szerveit úgy alakítsa ki, hogy függetlenek legyenek bármiféle külső rossz beidegződésektől, döntések kollektív döntések legyenek és azokat akik eddig helytelen utakon jártak bevonja a megmaradási küzdelmünkbe. Mindenkinek kell adni esélyt arra, hogy jót cselekedhessen a saját nemzete érdekében.

Ha a szlovákokat, mint államnemzetet minden megillet, akkor mi Szlovákia területén élő, a magyar nemzetrészhez tartozó szlovákiai állampolgárok, a jogegyenlőséget akarjuk, ami nem minden, csupán alkotmányos minket megillető (standard) jog. Nekünk nem kell amink nincs, a standard feletti jog, megelégszünk a törvényes alkotmányos minket megillető jogainkkal, hisz jogban és méltóságban minden szlovákiai állampolgár egyforma.
"Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk."


Az igazság az, hogy a civilt, a népet, a többséget az autonómia és a többi jogainkkal foglalkozó téma egyszerűen hidegen hagyja. Mindezek a dolgok addig nem fogja érdekelni őket, ameddig mindez nem fog párosulni olyan jogokkal, ami segíti a napi megélhetési küzdelmüket. Azt mondják mit érdekel engemet, hogy a politikusok mit mondanak, ha nekem a drága orvost kell kifizetnem, a gyerekemet iskoláztatnom kell és fizetnem kell a havi számláimat. Ehhez munka, sok munka lehetőség kell. Rájöttem az embereket addig az autonómia, a kettős állampolgárság, a kétnyelvűség nem fogja érdekelni, ameddig nem lesznek olyanok, akik nemcsak ígérgetni fognak, nemcsak féligazságokkal fognak érvelni, mindenfajta eredmény nélkül, hanem munkát biztosítanak, jobb megélhetést ígérnek és ezért fognak küzdeni, nemcsak szóban tettekben is. Lehet beszélni rengeteg és számunkra fontos kérdésekről, de az emberekhez őszintének kell lenni. ha azt mondjuk kell az autonómia, hogy a magyarságunkat megtarthassuk, de azt is kell mondani, hogyan tudunk nekik jobb és stabilabb megélhetést biztosítani, hogy megoldhassák a napi problémáikat. Autonómia küzdelmünkhöz a kellő támogatás csak akkor lesz meg, ha nyitottakká válunk, bátran, de őszintén fogunk az emberekkel erről beszélni. Van remény, mert vannak termőföldjeink és nálunk, alattunk található Európa XXI. század stratégia fegyvere a második legnagyobb ivóvíz készletünk. Százezreknek lehetne munkát biztosítani
Vannak jó szakembereink, akiknek ezzel összhangban kéne tevékenykedniük és vannak jó politikusaink is, akiknek mindezt úgy kellene irányítaniuk, hogy a többség úgy érezze, hogy akik őket vezetik, tanácsokkal látják el értük vannak. Azt mondjuk, hogy ez lehetetlenség, mert kapzsik és önzők vagyunk? Lehet, de akkor ne legyünk, se kapzsik , se önzők, legyünk emberek, akik képesek egymáson segíteni, higgyétek el menni fog, nyitottá kell válnunk és csak akarni kell.

Memorandum

Még 2007 májusában lett megfogalmazva

Az Európai Parlamentnek

Az Európai Bizottságnak

Az Európai Közösség MinisztertanácsánakA Felvidéki Magyar Nép igényei !

Abból kiindulván, hogy

A Koppenhágában meghatározott EU csatlakozási feltételek egyike a más nemzeti közösségekkel való bánásmód ;

Szlovákia EU tagsága azon a feltételezésen alapul, hogy az összes idevágó szabálynak eleget tesz ;


Tekintetbe véve, hogy

Diszkriminatív jogi és közigazgatási gyakorlat következtében, amelyek kiterjednek az élet minden területére, Szlovákia magyar lakossága immár több, mint 93 éve folyamatos hátrányos megkülönböztetésnek van kitéve ;

A nyelvtörvény magyar szempontból gyakorlati jelentőség nélküli üres formaságnak tekintendő, mivel semmit sem változtatott az alapvető nyelvi hátrányos megkülönböztetésen ;

Az utolsó területi közigazgatási reform, az ország településeinek népi összetételét teljesen figyelmen kívül hagyván, önkényesen szétdarabolt tömör magyarlakta vidékeket, ezáltal megsértvén az EU által életbe léptetett kölcsönös segélynyújtás elvét is ;

A jogtalanul elkobzott magyar intézményi és magántulajdon visszaszolgáltatása helyett ezeket egy harmadik személy tulajdonába helyezik, vagy értékesítik azt ;

A magyar egyházak mindmáig várnak arra, hogy egész tulajdonukat visszakapják ;

A több mint 400.000 katolikus hívő vallásos lelkipásztori gondozására nincs magyar püspök ;

A jelenlegi kormány sem szándékozik a rasszista szellemiségű és a nemzetközi joggal összeférhetetlen, Beneš elnök által érvénybe léptetett dekrétumokat hatályon kívül helyezni, amelyek még az egyházakat is együttes bűnösséggel vádolják ;

Az anyanyelvű oktatás terén komoly hiányosságok állapíthatók meg az egész szlovákiai magyarság hátrányára, az iskolák száma messze nem éri el a népességi arány alapján jogosat és szükségeset ;

Az utolsó évtizedek alatt a magyar kultúra állandó elnyomásnak volt kitéve, ami ma is folytatódik ;

Az ország főleg magyarok által lakott déli része nem részesül sem kulturális, sem pedig gazdasági fejlesztés terén számottevő támogatásban, ezzel is versenyképtelenné téve azt ;

A mindenkori kormány úgy gazdaságilag, ahogy kulturálisan is kirekeszti a fejlesztésekből régiónkat. Régiónk elmaradottságát abban is látjuk, hogy nincs megfelelő mennyiségű és minőségű információ szolgáltatás. A szlovák sajtó nagyrészt negatívan állítja be a helyi magyarságot, téves információkat szolgáltat, aminek eredményeként tudható be a két nép közötti örökös viszály, valamint a felvidéki magyarság identitástudatának zavara és alulinformáltsága ;

Összefoglalva, a Szlovákia EU-s csatlakozása óta eltelt évek nem hozott a magyar lakosság számára javulást az élet semelyik területén sem, ami bizonyítja a demokrácia, jogállamiság, egységes bánásmód és emberi jogok területén tapasztalható hiányosságokat, az azonos jogok hiányát.

Az utolsó kormányváltás poszt-kommunista és nemzeti nacionalista nézeteket való párt került hatalomra, politikusai néha nyíltan, néha burkoltan, de gyűlöletre és ellenségeskedésre uszítanak, ezzel is szabad utat adva ezen ideológia követőinek.


Követeléseink


1. Az Európai Unió tagjaként nem akarunk tovább Szlovákiában másodosztályú állampolgárokként élni! Szűnjön meg a nemzetiségi alapú együttes hátrányos megkülönböztetés az élet minden területén !


2. Tartsák tiszteletben az európai egyesülés alapvető szabályait, ami a szabadságot, demokráciát, jogállamiságot, egyenlő bánásmódot és a kölcsönös segélynyújtás elvét illeti !


3. Töröljenek el minden olyan törvényt, amely sérti ezeket, köztük a Beneš-dekrétumokat is !

4. Területi autonómiát , kötelező kétnyelvűség (szlovák-magyar) az autonómia területén. A közös területi autonómiának saját parlamentje, önigazgatási szervei legyenek!

5. Minden nép és kisebbség nyelve az egész ország területén, minden városban és községben ahol a lélekszámuk meghaladja a 8%, kötelező nyelv legyen, anyanyelvi iskolákkal !


6. Adják vissza mindenkinek, magánszemélynek, vagy intézménynek jogtalanul elvett tulajdonát !


7. Részesüljön az ország összes polgára és utódai az elszenvedett elhurcolásért és kényszermunkáért egyformán megfelelő kárpótlásban !


8. Közös történelmünket, közös és tartalmilag azonos történelemkönyvben megírni !


9. Teljes magyar anyanyelvű iskolarendszert az óvodától az egyetemig az Autonómia Tartomány területén!


10. Esélyegyenlőséget az élet minden területén !


11. Anyanyelvű vallásgyakorlást magyar katolikus püspökkel !


12. Az Autonómia Tartomány létrejötte után a két nép a Szlovák Nép és a Felvidéki Magyar Nép kezdjen tárgyalásokat a szövetségi államformáról a két egyenrangú államalkotó néppel, a szlovákkal és a felvidéki magyarral !!Szabadságban és emberi méltóságban akarunk élni, mint a Felvidéki Magyar Néphez tartozó szlovákiai állampolgárok és az Európai Unió polgárai!!


Bósza János

Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:


Ez a honlap a Commora Aula magántulajdona