Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
A kettős állampolgárságtól az autonómiáig

A kettős állampolgárság a világban

A kettős állampolgárság a világban

2010. május 18. kedd, 09:35 | MTI
Budapest
|

Bár az államok szabadon határozzák meg az állampolgárság megszerzésének feltételeit, a nemzetközi jogi gyakorlatban az állampolgárság nem pusztán formális, hanem a személy és az állam közötti tényleges kapcsolatot feltételező kötelék.

Ezt Kende Tamás nemzetközi jogász mondta az MTI érdeklődésére annak kapcsán, hogy a formálódó Orbán-kormány egyik első törvényjavaslata várhatóan módosítja a magyar állampolgárság megszerzésének szabályait.

Ha a kapcsolat csak formális, akkor más államoknak az állampolgárságot nem kell tényként kezelniük, míg ha a kapcsolat tényleges, azaz például a helyben lakást, a kultúra és a nyelv ismeretét is magában foglalja, akkor azt tiszteletben kell tartaniuk. Többek között a ténylegesség elve miatt sem kaphatnak a határon túl élők csoportosan állampolgárságot még abban az esetben sem, ha magyar identitását őrző kisebbségről van szó - fejtette ki a szakember.
Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a nemzetközi gyakorlattal nem ellentétes a Fidesz sajtóhírekből megismerhető javaslata, amely szerint a magyar identitásúak - magyar felmenőkkel rendelkezők, magyar nyelvet beszélők - egyénileg folyamodhatnak állampolgárságért abban az esetben is, ha nincs állandó lakóhelyük Magyarországon.
Kende Tamás emlékeztetett arra, hogy hasonló szabályokat fogadott el Románia a Besszarábiában élő románokkal kapcsolatban, továbbá eltérő módon Írország és Olaszország is megnyitotta a lehetőséget a határain túl élő ír, illetve olasz identitású emberek előtt.
A kettős állampolgárságot a nemzetközi gyakorlatban az államok sokáig nem támogatták, többnyire valamiféle kiküszöbölendő egyéni "balesetnek" tekintették, például a különböző állampolgárságú szülők gyermeke esetében, és az érintetteket választásra kötelezték vagy megfosztották egyik állampolgárságától. Ilyen volt Ausztria, Németország, és a szocialista országok gyakorlata. Az államok sokáig a lojalitás szempontjából is kockázatnak minősítették a kettős állampolgárságot.
Kende Tamás kifejtette: a történelem során a megváltozó határok miatt nem egyszer adódtak olyan helyzetek, amikor egy állam polgárai másik államban találták magukat. Az első világháborút lezáró Párizs környéki békék speciális helyzetet eredményeztek, ugyanis a tömeges kettős állampolgárság elkerülése érdekében úgy rendelkeztek, hogy a szomszédos országok kisebbségévé vált magyaroknak dönteniük kellett, és amennyiben kisebbségiként a szülőföldjükön maradtak egy idegen államban, elveszítették magyar állampolgárságukat. Ebben az esetben tehát a nemzetközi politika a nemzetközi jog eszközeivel tömegesen fosztott meg magyarokat az állampolgárságuktól. Ez oda vezetett, hogy sokkal több magyar állampolgárságú magyar él az Egyesült Államokban és Argentínában, mint Erdélyben. Manapság is van arra példa, hogy új államalakulatok a területükön maradt kisebbségek miatt tiltják a kettős állampolgárságot, erről lehet szó Ukrajna és a balti államok esetében is.
A nemzetközi jogász szerint a magyar államnak joga van arra, hogy a laza nemzetközi kereteket - például az Európa Tanács állampolgársági egyezményét - tiszteletben tartva, egyoldalúan határozza meg saját állampolgársági szabályait, és nincs olyan jogi kötelezettsége, hogy azokról előre konzultáljon más államokkal. Ugyanakkor más államoknak is van lehetőségük egyoldalú lépésekre, például arra, hogy megtiltsák állampolgáraiknak a kettős állampolgárságot. Egy-egy ország állampolgársági gyakorlatát döntő módon alakíthatják aktuális belpolitikai megfontolások is, például a választásokkal, választójoggal összefüggésben.
Az állampolgárságnak mint jogintézménynek része egyfelől az állami védelem biztosítása polgárai részére, másfelől az állampolgárok lojalitása államuk iránt. Az államok általában nem a kettős állampolgárságot, hanem saját állampolgársági szabályaikat határozzák meg, és gyakran még ma is tiltják a kettős állampolgárságot. A jogegyenlőség elvéből adódóan azonban az állampolgárok közül a kettős állampolgároknak általában nincsen kevesebb joguk, mint a második állampolgársággal nem rendelkezőknek, de a nemzeti jogszabályok az állampolgárság mellett gyakran plusz szabályokat is előírhatnak bizonyos jogosultságok megszerzéséhez.
A hagyományosan az állampolgársághoz kapcsolódó adófizetési és hadkötelezettségnek, illetve a választójognak gyakran az egyik, de nem kizárólagos előfeltétele az állampolgárság. Abban az esetben tehát, ha például a határon túli magyaroknak választójogot, vagy szociális és egészségügyi ellátást akarna biztosítani a magyar törvényhozás, akkor ahhoz nem csupán az állampolgársági törvényt, de a választójogi jogszabályokat is módosítania kellene. Az állampolgársághoz csak lazán kapcsolódó, bár a közbeszédben azzal gyakorta összekapcsolt egészségügyi és más szociális ellátásokhoz fűződő jogok szabályozását pedig jelentősen át kellene gondolni, ha bizonyos ellátásokat csoportosan ki akarnának terjeszteni a határon túl élőkre - magyarázta Kende Tamás.
A hadkötelezettség a legtöbb fejlett államban béke idején nem vonatkozik az állampolgárokra, és az adófizetés sem csak az állampolgárságtól függ. A modern adójogban nem minden állampolgár köteles adót fizetni az államnak, ugyanakkor lehetnek olyan külföldi jogi, vagy természetes személyek, akiket adófizetési kötelezettség terhel. Hasonlóan összetett rendszer része az egészségügyi ellátáshoz való jog, vagy a politikai jogok is. Például Magyarországon ahhoz, hogy valaki a parlamenti választáson részt vehessen, nemcsak magyar állampolgárnak kell lennie, de számos egyéb feltételnek is eleget kell tennie, így például rendelkeznie kell állandó magyarországi lakóhellyel. Mi több, az önkormányzati és európai parlamenti választásokon már nemcsak a magyar, hanem az uniós tagállamok polgárai is részt vehetnek, ha lakóhellyel rendelkeznek Magyarországon - mondta a nemzetközi jogász.
http://ujszo.com/online/kulfold/2010/05/18/a-kettos-allampolgarsag-a-vilagbanAugusztus 20-án léphet hatályba az állampolgársági törvény

Augusztus 20-án léphet hatályba az állampolgársági törvény
Fico összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot

Kettős állampolgárság 2010. 05. 17

Az augusztus 20-i nemzeti ünnepen léptetné hatályba, de csak 2011. január 1-jétől alkalmazná a Fidesz-KDNP a kettős állampolgárságról szóló törvényjavaslatát, amelyet Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László és Németh Zsolt terjesztett az Országgyűlés elé hétfőn.
Az indítvány elsőként azt rögzíti, hogy nemcsak születésénél fogva, hanem leszármazással is magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke.

A magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos új szabályok úgy szólnának: akkor honosítható kedvezményesen az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja, ha büntetlen előéletű, és honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát sem.

Mindez egyéni kérelemre, nem pedig kollektíven, automatikusan történhetne.

A kérelmet az illetékes anyakönyvvezetőhöz, vagy a magyar konzuli tisztviselőhöz, vagy a kormány által kijelölt, az állampolgársági ügyintézésért felelős szervhez lehet majd benyújtani.

Semjén Zsolt azt már korábban elmondta a Heti Válasznak adott interjúban, hogy három hónapot vesz majd igénybe az iratok benyújtásától számítva a gyorsított eljárás azok esetében, akik egyéni kérelemre magyar állampolgárságot kérnek.

A beterjesztők a javaslat indoklásában leszögezik, hogy az állampolgárságról szóló magyar döntés jogalapja a nemzetközi jogban vitathatatlan: "az állam szuverenitása alapján szabadon határoz állampolgársága megszerzésének szabályairól".

Megjegyzik azt is, hogy a javaslat nem teljesen újdonság a magyar jogrendszerben, "hiszen már az első magyar állampolgársági törvény és az 1886. évi IV. törvénycikk is ismerte a határon túli magyarok, a csángók egyszerűsített honosítási eljárását".

A törvénytervezet teljes szövege

Fico összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot

Robert Fico kormányfő kedd délelőttre összehívta a szlovák nemzetbiztonsági tanácsot, miután hétfőn a magyar Országgyűlés elé került az állampolgársági törvény módosítása - közölte a szlovák kormány sajtóosztálya hétfőn este.

A hivatalos pozsonyi álláspont szerint a szlovákiai magyarok esetleges kettős állampolgársága Szlovákia számára "nemzetbiztonsági kockázat", ezért megfelelő válaszintézkedésekre van szükség.

Fico korábbi nyilatkozataiban jelezte: Szlovákia keményen fog válaszolni Budapest lépésére, s kilátásba helyezte az alkotmány módosítását is. Szerinte az alkotmányban kellene rögzíteni, hogy az a szlovák polgár, aki önként felveszi egy másik ország állampolgárságát, elveszíti a szlovákot.

Első válaszlépésként - fejtette ki a múlt héten Fico - Szlovákia visszahívta budapesti nagykövetét. A külügyminiszter ugyanakkor utasítást kapott, hogy dolgozzon ki egy elemzést arról, milyen következményei lehetnek a magyar lépésnek, milyen szlovák válaszintézkedések jöhetnek szóba. Ha a magyar parlament döntést hoz, a szlovák parlament reagálni fog arra.

Fico szerint a kettős állampolgárságnak megvannak a maga szabályai: alapvetően kétoldalú megállapodás alapján válik lehetségessé, s az érintettnek legalább bizonyos ideig a másik államban is laknia kell. Szerinte az, hogy a magyar fél állandó lakhely nélkül adna állampolgárságot, "alapvető megsértése" a nemzetközi jognak.

"Ha az állampolgársági törvény módosítását elfogadják, az szerintünk a jószomszédi kapcsolatok elvének a megsértését fogja jelenteni" - szögezte le a kormányfő.

Rámutatott: a magyar lépés "nagyon jelentősen befolyásolhatja a választások előtti hangulatot Szlovákiában", továbbá "rontani fogja a szlovák-magyar kapcsolatokat".
Fico szerint a magyar állampolgárság azokat is meg fogja károsítani, akik azt kérni fogják. Megjegyezte: ilyen kettős állampolgárok nem dolgozhatnának például a rendőrségnél, a bíróságokon és néhány más, nemzetbiztonsági szempontból érzékeny munkahelyen.

MTIFico támogatta a szlovák állampolgárság gyors megszerzését

MKP: Fico támogatta a szlovák állampolgárság gyors megszerzését
A 2005-ös szlovák törvény hasonló, mint a mostani magyar törvénytervezet
Kettős állampolgárság 2010. 05. 17

MKP: Fico támogatta a szlovák állampolgárság gyors megszerzésétRobert Fico kormányfő támogatta a kettős állampolgárság gyorsított eljárásban való megadását a külföldi szlovákok számára, állítja az MKP.
A szlovák parlament 2005-ben hasonló törvényt fogadott el, mint amilyent a magyar országgyűlés tervez elfogadni. A 40/1993-as állampolgárságról szóló törvény módosításáról van szó, amely a szlovák állampolgárság speciális, gyorsított eljárásban való megszerzését teszi lehetővé a külföldön élő szlovákok számára - áll az MKP sajtóközleményében, melyet Dunajský Éva, a párt szóvivője küldött meg a Bummnak.

A szlovák törvény az állampolgárság gyorsított eljárásban való megszerzéséhez enyhébb feltételeket támaszt, mint a magyar javaslat. A szlovák állampolgárságot gyorsított eljárásban igénylők számára nem kötelező a szlovák nyelv ismerete sem, elegendő, ha két tanú – két határon túli szlovák – bizonyítja, hogy a kérelmező – külföldi állampolgár érdeklődik a szlovák kultúra iránt.

Ezt a törvénymódosító javaslatot 2005. május 20-án a szlovák parlament jelenlevő mind a 138 képviselője megszavazta – beleértve Robert Ficót, a szlovák parlament akkori képviselőjét is.

Az MKP értesülései szerint a szlovák szervek nagyon engedékenyen alkalmazzák a törvénynek az állampolgárság gyorsított eljárásban való megadására vonatkozó ama feltételét is, hogy a kérelmező legalább három éven át lakhellyel rendelkezzen Szlovákia területén.

bumm
http://www.bumm.sk/42030/mkp-fico-tamogatta-a-szlovak-allampolgarsag-gyors-megszerzeset.htmlBelousovová: jó ötlet az ünnepi ülés elhalasztása

Belousovová: jó ötlet az ünnepi ülés elhalasztása

2010. május 18. kedd, 13:36 | TASR
Pozsony
|

Helyesli Anna Belousovová, a Szlovák Nemzeti Párt alelnöke, hogy Pavol Paška házelnök ma, a Biztonsági Tanács ülését követően elhalasztotta a parlament ünnepi ülését, hogy a törvényhozás készenlétben legyen, ha a veszélyes kettős állampolgárság miatt gyorsított eljárásban kell törvényeket elfogadni.

A Biztonsági Tanács többi intézkedését azonban felesleges időpazarlásnak tartja. "Ha a magyarok tiszteletben tartanák Szlovákiát, mint szomszédot és partnert, akkor a kettős állampolgárság bevezetéséről konzultáltak volna vele. Így nem fogja őket érdekelni, mit csinálunk" - mondta Belousovová, aki szerint a szlovák parlamentet kellene összehívni, amelynek törvényt kellene elfogadni, a magyar kettős állampolgárság szlovákiai kiterjesztését megakadályozandó. Az SNS támogatja a kettős állampolgárság betiltását is. Az SNS-nek jelenleg két parlamenti képviselője kettős állampolgár: Sergej Chelemendik szlovák-orosz, Jozef Rydlo szlovák-svájci állampolgár.
http://ujszo.com/online/kozelet/2010/05/18/belousovova-jo-otlet-az-unnepi-ules-elhalasztasaMagyar állampolgárság: a választásoknál is fontosabb kérdés

Magyar állampolgárság: a választásoknál is fontosabb kérdés
2010.05.18.
Elmarad a szlovák parlament holnapi ünnepi záróülése, hogy a törvényhozás „akcióképes” maradjon az utolsó pillanatig, és sürgősségi törvénymódosításokkal válaszoljon, ha a magyar állampolgársági törvény módosítása megszületik. Egyelőre tehát mintha itthon visszakozót fújt volna Robert Fico és Szlovákia, bár nemzetközi téren intenzíven dolgozik. A nemzetbiztonsági tanács ülését követően a kormányfő megismételte: Magyarország rendkívüli mértékben liberalizálni kívánja honosítási törvényét. Állampolgárságot ad mindenkinek, akinek elődei a Magyar Királyság polgárai voltak, sőt azoknak is, akik erről így vélekednek. Nem köti a nyelvismerethez, a jogrend ismeretéhez és állandó magyarországi tartózkodási helyhez az állampolgárságot, amelyet 3 hónap alatt elérhetővé akar tenni. Fico kifogásolta, hogy a törvényt augusztus 20-án hirdetnék ki, ami Szent István ünnepe, tehát a nagy-magyar terjeszkedés szimbólumának nevezte, s hozzátette: a Fidesz ezzel a Jobbik óhaját teljesíti.
A szlovák kormányfő szerint senki nem tudja előre felbecsülni, miféle következményei lehetnek egy ilyen lépésnek. „Mi sem mosolyoghatunk rajta”, mondta, hozzátéve: felkérte Pavol Paška házelnököt, ne oszlassa fel a parlamentet, hanem tartsa működőképesen a legutolsó pillanatig, azaz a június 12-ei választásokig. Paška jelezte: törölte a holnapi ünnepi, megbízatási időt lezáró ülést. A mai tanácskozáson Miroslav Lajčák külügyminiszter feladatul kapta, hogy kérje a szlovák-magyar államközi vegyes bizottság azonnali összehívását (24 órán belül ), hogy azonnal kérjen találkozót a magyar külügyminisztertől, akkor is, ha Budapesten átmeneti helyzet van, Balázs Péter már csak ügyvezető miniszter, Martonyi János pedig csupán kijelölt tárcavezető. Fico ennél magasabb szintű tanácskozások kikényszerítését is kilátásba helyezte.
Azt mondta, az esetleg módosításra kerülő szlovák jogszabályok tervezetei már tegnap elkészültek, ezeket nem részletezte, ahogyan a tanácsban dolgozó más állami szervek javaslatait sem. Nem lenne okos arról beszélni, a szlovákiai szervek hogyan lépnek fel, ha az állampolgárság kérhetővé válik a szlovákiai állampolgárok számára, és egyértelműen a titkosszolgálati módszerekre utalt.
Egyelőre a nemzetközi közvéleményt akarja befolyásolni Pozsony. Fő érve – mely miatt veszélyt kiáltott –, hogy a magyar törvény egy másik ország területén élőknek adna állampolgárságot, s ezt nevezik exterritoriálisnak. Ráadásul Fico szerint az állampolgárságot kérő egyénnek esküt kellene tennie a magyar állam érdekeinek védelmére, s ezzel a szlovák állampolgárságú magyarnak komoly problémája támadhat: mert vajon a szlovákiai magyarok hazájuknak fogják-e érezni Szlovákiát – amit Fico szeretne –, vagy Magyarországra fognak-e esküt tenni – fogalmazott.
A munka nemzetközi téren már folyik. Miroslav Lajčák tolmácsolta a szlovák aggályokat és kifogásokat a Pozsonyban akkreditált EU- és NATO-államok nagyköveteinek, tárgyalt az EBESZ képviselőivel, s állítólag az egyik amerikai szenátor, a Helsinki Bizottság társelnöke úgy fogalmazott, hogy az ilyen vita okozta az orosz-grúz háborút is. Lajčák a diplomatákat arra is fegyelmeztette, hogy a magyar honosítás a trianoni szerződés 90. évfordulója jegyében készül, tehát a magyar revizionista politika része.
Fico az európai békét veszélyeztető lépésként akarja a magyar állampolgársági törvény ügyére figyelmeztetni az Európai Bizottság elnökét, J.M. Barrosót, az Európai Parlament elnökét, Jerzy Buzeket és az EBESZ kisebbségi főbiztosát. Itthon az ügyet egyelőre a Koalíciós Tanács szintjén kezelné, a parlament rendkívüli ülésének jelenleg nem látja értelmét. Parlamenti ülést akkor akar, amikor a magyar jogszabály megszületik, s még az is lehet, hogy így csak a következő parlament és kormány fog fellépni ellene.

Felvidék Ma, gy
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=22030&Itemid=1


Baráti ultimátum

Fico: készen állunk a kemény ellencsapásra

Fico: készen állunk a kemény ellencsapásraPozsony párbeszéd megkezdését követeli Budapesttől

Pozsony párbeszéd megkezdését követeli Budapesttől
( frissítve - 14:54 )
2010. 05. 18

Pozsony felszólította Budapestet, hogy haladéktalanul kezdjenek párbeszédet a szomszédos országbeli magyarok kettős állampolgárságát érintő törvényjavaslatról - jelentette be Robert Fico. a szlovák nemzetbiztonsági tanács keddi ülése után Robert Fico.
A szlovák nemzetbiztonsági tanács keddi ülése után Robert Fico úgy vélekedett, a magyar lépés súlyos beavatkozás Szlovákia belügyeibe, megsértése a nemzetközi jognak és a szlovák-magyar alapszerződésnek, amelyre Pozsonynak határozott választ kell adnia. A szlovák fél azt követeli, hogy azonnal üljön össze a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó szlovák-magyar vegyes bizottság. Ha Budapest erre nem ad 24 órán belül választ, Pozsony további diplomáciai lépéseket tesz, s kezdeményezni fog egy legfelsőbb szintű találkozót is.

Fico bejelentette: kérésére szerdán elmarad a szlovák parlament ünnepi ülése, amellyel a törvényhozás ebben a választási időszakban befejezte volna a munkáját. A kormányfő szerint a parlament így készen fog állni arra, hogy rugalmasan reagálhasson a fejleményekre.

"Folyamatosan figyelni fogjuk a tárgyalásokat (a magyar parlamentben)" - jelentette ki Fico. Hozzátette: Peter Weiss, a konzultációra hazahívott budapesti szlovák nagykövet már visszatért állomáshelyére, hogy a helyszínen követhesse a dolgok alakulását.

"Készen állunk a nagyon kemény ellentámadásra"

Ha az Országgyűlés elfogadja a kettős állampolgárságról szóló törvényt, a szlovák parlament azonnal válaszintézkedéseket foganatosít. "Készen állunk a nagyon kemény ellentámadásra" - szögezte le Fico. Hozzátette: a szlovák kormány a szükséges törvénymódosítások első elképzeléseit már meg is vitatta.

"Előnyben részesítjük azonban a felvilágosítást és a konzultációkat, amit Magyarországnak kellett volna elsőként megtennie a törvénymódosítás beterjesztése előtt" - fejtette ki a miniszterelnök. Bizonyos problémának nevezte, hogy Magyarországon a választások után még nem állt fel az új kormány.

Kérdésre válaszolva azt mondta: pillanatnyilag nem látja értelmét a rendkívüli parlamenti ülésnek, ahogy azt a Szlovák Nemzeti Párt követeli, mert a magyar jogszabály még nincs elfogadva, így nincs miről tárgyalnia a pozsonyi törvényhozásnak.

Lajčák szerint a külföld is negatívan reagál a magyar kezdeményezésre

A szlovák külügyminiszter azt állítja: Pozsonynak jelzései vannak arról, hogy a külföldi magyarok kettős állampolgárságát lehetővé tevő budapesti kezdeményezés nemcsak Szlovákiában, de másutt is negatív visszhangot váltott ki.

"Több olyan jelzésünk van, hogy az új magyar parlamentnek ezt az intézkedését értetlenséggel, kételyekkel, sőt nyíltan negatív reagálással is fogadták" - jelentette ki Lajčák

A szlovák külügyminiszter konkrétan Alcee Hastings amerikai kongresszusi képviselő nyilatkozatát említette, aki szerinte "nagyon keményen nyilatkozott ezekről az intézkedésekről, sőt bizonyos párhuzamot vont azzal a helyzettel, amely az orosz-grúz háborúhoz vezetett". További konkrét visszhangról azonban nem tett említést.

Szlovákia Európához fordul

A szlovák diplomácia vezetője elmondta: a szlovák álláspontról hétfőn tájékoztatta az Európai Unió és a NATO Pozsonyban akkreditált nagyköveteit. Szerinte Budapest kezdeményezésével erősíteni igyekszik a szlovákiai magyarok etnikai kötődését, és gyengíteni akarja állami kötődésüket. Ugyanakkor "intézményi kapocs" alakulna ki Budapest és a szlovákiai magyarok között. "Hangsúlyoztam, hogy ez a törvény semmit sem kínál állampolgárainknak, ezért szlovákiai hatása politikai" - állapította meg Lajcák.

Felhívta a nagykövetek figyelmét a trianoni szerződés aláírásának közelgő 90. évfordulójára is, arra, hogy olyan hangokat hallani, amelyek a II. világháború utáni európai elrendezés felülvizsgálatát követelik.

"Ezek a megnyilvánulások korunkban rendkívül veszélyesek. Ha a volt Szovjetunió vagy Jugoszlávia néhány egykori régiója ezeket magáévá tenné, akkor annak nagyon negatív következményei lehetnének Európa stabilitása számára" - fejtette ki a miniszter.

Pozsony utasította az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) tagállamaiban működő szlovák nagyköveteket, hogy tájékoztassák befogadó országuk kormányát a szlovák álláspontról.

A külügyminisztérium beadványt készít Knut Vollebaek, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főbiztosa számára, míg a kormányfő José Manuel Barrosót, az Európai Bizottság elnökét fogja tájékoztatni.
Fico nem zárta ki, hogy szükség esetén újra összehívja a nemzetbiztonsági tanácsot.

A hivatalos pozsonyi álláspont szerint a szlovákiai magyarok esetleges kettős állampolgársága Szlovákia számára "nemzetbiztonsági kockázat", ezért megfelelő válaszintézkedésekre van szükség. Fico korábbi nyilatkozataiban jelezte: Szlovákia kemény választ fog adni Budapest lépésére, s kilátásba helyezte az alkotmány módosítását is, amely kimondaná: az a szlovák polgár, aki önként felveszi egy másik ország állampolgárságát, elveszíti a szlovákot.

Dzurindáék ma Brüsszelbe utaztak

Mikuláš Dzurinda, a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ) elnöke és Iveta Radičová, a párt választási listavezetője kedden Brüsszelbe utaztak, hogy tájékoztassák az Európai Parlament néppárti frakcióelnökét a magyar kettős állampolgársági törvénnyel kapcsolatos szlovák álláspontról - közölte az MTI tudósítójával a párt sajtóosztálya.
(mti)
http://www.bumm.sk/42055/pozsony-parbeszed-megkezdeset-koveteli-budapesttol.htmlFiconak fontosabb a magyarellenesség, mint a szlovák alkotmány

Ficonak fontosabb a magyarellenesség, mint a szlovák alkotmány

A Szlovák Köztársaság állampolgárságát kizárólag saját kérelemre lehet elveszíteni. (40/1993 Z.z 9§ (1)) Az állampolgársági törvény ezen paragrafusa a Szlovák Alkotmány 5. §-ába foglalt alkotmányos jogon alapul, miszerint a Szlovák Köztársaság állampolgárságától senkit nem lehet akarata ellenére megfosztani. A szuverén Szlovák Köztársaság ezzel az alkotmányos joggal gyakorlatilag egy biztonsági szelepet vezetett be, mely által saját állampolgárait akár magától az államtól, annak bárminemû önkényes állampolgárságtól való megfosztásra irányuló megnyilvánulásától is megvédi.

Az állampolgársági törvény részletesen szabályozza, hogy milyen körülmények és feltételek fennállta mellett lehet eleget tenni a szlovák állampolgárságról való lemondás elismerésére irányuló kérelem elbírálásakor. A szlovák állami kötelékbõl elengedhetõ az a személy, aki igazolja más állampolgárságát, avagy azon ígéretet, hogy más állam állampolgárságát megszerzi, amennyiben elengedtetik a szlovák állami kötelékbõl. (40/1993 Z.z. 9§ (2)). Az állami kötelékbõl nem engedhetõ el az a személy, aki ellen büntetõeljárás folyik; avagy a Szlovák Köztársaság bíróságának ítélete alapján büntetés-végrehajtás folyik ellene, vagy még nem kezdte meg büntetésének végrehajtását. Az a személy sem engedhetõ el az állami kötelékbõl, akinek adó-, vagy egyéb köztartozása áll fenn a Szlovák Köztársasággal szemben. (40/1993 Z.z. 9§ (3)).

A szlovák állampolgárság elvesztésének szigorú feltételeit erõsíti meg a 6/1997-es számú Alkotmánybírósági döntés is. J.M. 1992. december 31.-éig szlovák állampolgár volt. 1993. január 1.-jén állandó lakhelye a Cseh Köztársaságban, Prágában volt; azonban nem szerette volna elveszíteni szlovák állampolgárságát, így a Zsolnai Járási Hivatalhoz fordult a Szlovák Köztársaság állampolgárságát igazoló bizonyítvány kiadatásáért. Kérelmét elõbb a zsolnai hivatal, majd a Szlovák Belügyminisztérium is elutasította azzal az indoklással, hogy J. M. 1993. február 10.-én a Cseh Köztársaság állampolgárságát választotta, mi által az akkor hatályban lévõ 206/1968 Zb. törvény 13. §-a alapján automatikusan elveszítette szlovák állampolgárságát. J.M., többszöri fellebbezés után ügyében végül a Szlovák Alkotmánybírósághoz fordult. Az alkotmánybíróság megállapította, hogy a Zsolnai Járási Hivatal és a Szlovák Belügyminisztérium eljárásával megsértette a szlovák alkotmány 5. §-ának második bekezdésében foglalt alkotmányos jogot, miszerint senkit sem lehet akarata ellenére megfosztani szlovák állampolgárságától. Az alkotmánybíróság indoklásában kifejtette, hogy igaz ugyan, hogy a kérdéses esetben még a régi állampolgársági törvény volt hatályban Szlovákiában, mivel azonban a 206/1968 Zb. törvény nem a Szlovák Köztársaság alkotmányával (460/1992 Z.z.) összhangban keletkezett, ezért nem is tekinthetõ az önálló állam szuverenitásának kifejezõjeként, különösen az állampolgársági jogviszony tartalmának megállapításában. Az Alkotmánybíróság azon alkotmányos jogból kiindulva, hogy senkit nem lehet szlovák állampolgárságától önkényesen megfosztani, illetve az Alkotmányon alapuló 40/1993 Z.z. törvény szerint ezen alkotmányos jog alapján az állampolgársági törvényben megszabottak szerint, hogy szlovák állampolgársági kötelékbõl csak saját kérelemre engedhetõ el a polgár, kifejtette a „saját kérelem", mint akaratnyilvánítás fogalmát. Ezek szerint, a polgárnak személyesen kell akaratnyilvánítását kifejeznie, kérelem benyújtásával az illetékes szervnek. Csak az egyértelmû, minden kétséget kizáró személyes akaratnyilvánítás tekinthetõ olyan jognyilatkozatnak, mely a szlovák állampolgárság elvesztését vonja maga után. J.M. soha nem kérelmezte az illetékes hivatalnál a szlovák állampolgársági kötelékbõl való elengedését; az állampolgársági bizonyítvány kiadatásának kérelmezése, éppen ellentétes szándékáról tanúskodik. Sem a szlovák alkotmány, s ezzel összhangban sem a szlovák 40/ 1993 Z.z. törvény nem zárja ki a kettõs illetve többes állampolgárság fennállásának lehetõségét. Mivel pedig az alkotmány 5. §-a egyértelmûen kimondja a szlovák állampolgárságtól való megfosztás tilalmát, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy J. M. állampolgársági bizonyítvány kiadatására vonatkozó kérelmének elutasítása a Zsolnai Járási Hivatal, majd a Szlovák Belügyminisztérium által kvázi szankciónak tekinthetõ a cseh állampolgárság felvétele miatt. Az ilyen eljárás pedig az állampolgárságtól megfosztás tilalmára visszavezetve, alkotmányellenes.

A 40/1993 Z.z. törvény 17. §-a rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha nemzetközi szerzõdés, melynek Szlovákia részese valamely állampolgársággal kapcsolatos kérdéseket ezen törvény rendelkezéseitõl eltérõen szabályozna; a nemzetközi szerzõdés rendelkezései vannak érvényben. A Szlovák Köztársaság 1998. május 27-én csatlakozott az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezményhez. Az egyezmény - mely az állampolgársághoz kapcsolódó összes fontos vonatkozással foglalkozik: elvekkel, az állampolgárság megszerzésével, megtartásával, elvesztésével, újra-megszerzésével, eljárási jogokkal, a többes állampolgársággal, az állampolgársággal az állami jogutódlás összefüggésében, a katonai kötelezettségekkel és az Aláíró Államok közötti együttmûködéssel - Szlovákiában, a ratifikálást követõen, 2000. március 1.-jén lépett hatályba.
Mikóczy Ilona, mkdsz.hu
Dátum: 2010. May 20.
http://www.felfold.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=10318
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:ND [ 2010-05-18 21:30 ]

Közösen rettegnek és fenyegetőznek az újbenesi tót rezsim fenntartói

Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze Ficóék és tót összefogásra szólították fel a felvidéki tót pártokat a kettős állampolgárság intézményének bevezetése ellen. A szlovák állampolgárság megfosztásával fenyegetik azokat a felvidéki magyarokat, akik felveszik a magyar állampolgárságot is. Ki tudja, lehet, hogy a következő lépés a vagyonelkobzással való riogatás lesz vagy vagonokban kényszermunkára szállítás, gettó, kilakoltatás, netán kiutasítás az országból Benes szellemében, a Benesi-dekrétumok értelmében? Egyébként közismert tény, hogy a Benes-dekrétumok beépültek a törvénykezésbe, melyet 2007-ben Pozsonyban a szlovákok parlamentje megerősített, tehát akár ilyen intézkedés is jogszerű lehetne a jelenlegi újbenesi tót állam törvényei szerint. Sok minden miatt háboroghatnánk nemzetközi fórumokon, a megkérdezésünk nélkül ellopott átfestett címerünkért, a magyar népdalból lopott szlovák himnuszért, a tót eurós érmékre rábiggyesztett sajátnak mondott árpád-házi ( IV.Béla kirányunk) címerért, de a legfájóbb a felvidéki magyarság ellen elkövetett tudatos asszimilációs szándékú politika, a magyarság kollektív jogainak el nem ismerése. A magyar állampolgárság visszadása alapvető magyar nemzeti érdek, létfontosságú a nemzet fennmaradása számára. Már régen meg kellett volna adni a lehetőséget a csonka ország határain kívül rekedt magyarság számára, hogy összetartó kapocsként együtt lélegezhessen a maradék-országban élő nemzettesttel a kettős állampolgárság intézménye által. Ma már sem szerb, sem román ellenvetés nincs, de a tót atyafiak hisztériakeltése olyan,mint egy dackorszakban lévő kisgyemek reakciója, de inkább egy habzó szájú megvadult, gyűlölettől eltorzult felnőtt ember arcára emlékeztet.

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona