Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációAz igazságot ki kell mondani mindig

2008.5.21
Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János


Néhány civil reakció:

BG:
Talán majd később véleményezem Ladányi beszámolóját, de ahhoz nem kell hosszantartó elemzés, hogy rámutassak, Lajos nem mondott igazat, ugyanúgy, mint tavaly az Esterházy-díj átvételekor, akkor azt füllentette, hogy jó és helyes úton haladunk, most pedig: Ismerve a Zobor-hegy mögötti öt falu sorsát, ha nem tettük volna meg ezeket a lépéseket, Zoboralja is ráállt volna a visszafordíthatatlan asszimiláció pályájára.
Lajos és társai hozzáértő nemzetstratégaként Zoboralját a szakadékba juttatta, a magyar iskolahálózatunkat az öszeomlás fenyegeti és erre fel, ő lett a szórványstratégiát kidolgozó csoport vezetője! Duray Miklós, az MKP stratégiai alelnöke őt nevezte ki a szlovákiai magyarok nemzetstratégiáját kidolgozó egyik szakmai csoport, az ún. szórványműhely vezetőjévé!
Ehhez mit hozzáfűzni, ez az MKP felelős politikája, olyan személyekre bízzák a magyar közösség számára létfontosságú dolgok szervezését, akik saját pátriájukat végveszélybe sodorták!


Jeeg:
MH
A középiskola vagyonszerzésre kellett, aki ezt nem látja, az vagy vak, vagy Lajkoék valamivel megvakították!!!


- jóllehet, hogy a Lajkóéknak vagyonszerzésre kellett, s kell a bodoki középiskola, de ez nem ellenérv arra, hogy egyáltalán kellett s kell-e középiskola a Zoboralján, mert szerintem igen. A véleményem, hogy pont az szenved lelki vakságban, aki az hangoztatja, hogy nincs szükség ilyen vagy olyan iskolára. Lehet, hogy a hely nem épp a legszerencsésebb, mint már írtam. A Bodok eléggé félreeső, de középiskola kellett, s meg kell tartani és őrizni addig, legalábbis, amíg jobb, hozzáférhetőbb helyre nem költöztethető. Bár erre a közeljövő semmi bíztatóval nem jelez.

MH
Természetesen a véleményemmel sokan nem értenek egyet ÉRDEKBŐL, nem értenek egyet azok a szülők, kiknek oda jár a gyerekük, sem a tanárok, akik ott tanítanak, .......mert.....


- az érdekes, hogy sem nem tanítok már ott, s le sem bilincselt az ottlétem alatt az iskola, s a fiam sem oda jár, tehát nincs ÉRDEK, mégis azt állítom, hogy amíg nincs jobb, addig tartsák meg a zoboraljaiak ezt a középiskolát, még annak árán is, hogy a rablólovagok közben megtollasodnak, s talán még más MKP-s vezetők is, a történelem majd ítéletet hirdet.

MH
Az előző válaszomban számokkal próbáltam megvilágosítani miért NEM kellett középiskola Zoboraljának.


- a számokkal szemben ott a nemzetérdek barátom, s ilyen esetben kitörölheted a seggedet a számokkal teleírt papíroddal. ugyanúgy gondolkodol mint a nemzetgyilkosok Zsérén - Zsebiy polgármesterrel az élen mind akik megszavazták a magyar iskola beolvasztását a szlovák igazgatóság alá - mert csak aki nem ért s nem értet meg, az nem képes felfogni az ígét, miszerint: Iskola nélkül nincs megmaradás!
S ezt valamivel bölcsebbektől olvastam.

MH
Mert most a 30 alsóbodoki diákkal szemben további 160 középsulisunk van, s ezekből 120an szlovákba járnak!!!
Aki ezt jónak látja, az nem tudja mit beszél!!!


- ne haragudj, hogy csak három felkiáltójelet hagytam, de még az is soknak tűnt smiley, de az itt elmondottak a logikátlanságokkal küzdenek, vagy azt hiszed, hogy ha nem lenne magyar középsuli bodokon, akkor az a 120 diák magyar iskolába ment volna? Neharagudj, de a májam görcsöl a röhögéstől.
Komolyan mondom, hogy ennek ellenére tisztelem a nézeteidet, de az ilyen okfejtések előttem a marhaságok netovábbja. S ha pedig úgy is szlovákbe mentek volna, akkor miért fáj bárkinek a bodoki iskola. Még egyszer hangsúlyozom, hogy magam sem értek egyet azzal, hogy egy magyar középiskola ilyen eldigott - nehezen elérhető - helyen legyen, de most ez van. Szerezennek a zoboraljaiak Nyitrán s azt mondom, hogy jogos a felháborodásod, és át kell költözteni a sulit is, a koleszt is.
Magyar középiskolára azonban szükség van.
és nem Zoboralja iránt kell felelősséget érezni, de a zoboraljai magyarok iránt. Vagy a Zoboralja iskolái címszó alatt nem a magyar iskolákról beszélünk, mert akkor Agyő. Nem vesztegetem az időmet ilyen balga bugár teóriákra. Ez már túl liberós maszlag nekem. (ne akadjon fenn senki, tudom, hogy bugi nem volt liberós)
Nos ennyi!MH:
Nem vagyok egyedül a véleményemmel, sőt több pedagógus is így látja.
Remdben, szüksége volt Zoboraljának középiskolára, de nem ilyen szélhámos alapítókra, akiknek ez csak ürügy volt, a valódi cél a meggazdagodás, amihez le kellett hengerelni Zoboralját,
sok tisztességes tennivágyó és tudó személyt kinyírtak, hazudnak, csalnak, csakhogy nemzetmentő iskolaalapító stratégának ismerjék el őket, a középiskolát pedig a zoboraljai magyarok megmentő intézményének!!!!!!!!
S mint az előző hozászólásomban írtam:
Ha valaki felelőséget érez Zoboralja iránt, akkor nem csak a magyar diákság kisebbik részére alakítja ki a túléléshez szükséges feltételeket, vagyis hogy magyar középiskolába járhjanak!!!!!!!!
A Ladányi-Paulis duót csakis a középiskola és a kollégiumok fenntartása és bővítése érdekli, ami 30 zoboraljai diákot érint, a többi 160 diákot le sem ejtik.
30-at megmentenek a nemzetnek, de a dupláját elveszítjük a szlovák iskolákban, mivel ezekkel senki sem törődik!!!!!
Akkor mennyit nyer Zoboralja a középiskolával????!!!!
30 zoboraljai diákra sok 10 milliós befektetés, 160-ra pedig morzsák jutnak!!!!!

Ladányiból Duray nemzetstratégiai gurut csinált, itt olvasható a beszámolója


Attila testvér,
ez lenne az a nagyon jó Ladányi előadás amivel elkápráztatta a komáromiakat????!!!!!
Szégyenkeznem kell, egy Kárpát-medencei konferencián a nemzetmentők legfényesebbike ilyen pocsék szakmai beszámolóval prezentálta Zoboralját!!!!!
Lajko végre bemutatkoztál, ilyen bunkót tett Duray nemzetstratégiai vezérnek!!!!!
Mi lesz velünk szlovákiai magyarok, ha ilyen mindentudók a közéleti vezetőink????!!!!

De mint a szélhámosok legjobbika nekem nem okoztál csalódást, ismét egy baromi nagy hazugságot mondtál:
Ismerve a Zobor-hegy mögötti öt falu sorsát, ha nem tettük volna meg ezeket a lépéseket, Zoboralja is ráállt volna a visszafordíthatatlan asszimiláció pályájára. Nem biztos, hogy minden lehetőséget kihasználtunk a szórványosodás megállítása érdekében. Amire erőnkből futotta, megtettük.

Ladányi és Paulis, a két nemzetmentő iskolalapító két rablólovag, két nem közönséges szélhámos, a középiskola egy kicsit sem fékezte az asszimilációt, a nemzetmentésükkel pedig kivégezték Zoboralját!!!!!
Jeeg:
MH-m!
Én sem vagyok egyedül a véleményemmel, sőt több pedagógus is így látja. Na de mindegy. Nem bogozom tovább, mert úgy ahogy itt fent leírod, így már majdnem el is fogadom.

Különben elolvastam a konferencia elhangzottakat.
Hát mit mondjak, lenne mit elemezni. Ami igaz, az szent igaz, hogy senki nem merte kimondani, leírni (Bósza után írom ide, mert igaza van), hogy az egyedüli elfogadható út az asszimiláció - tetszetősebben kifejezve a szórványosodás (csak a kettő nem mindig ugyanaz !!! nyelvész urak) - megállítására a teljes jogú önrendelkezés - érthetőbben AUTONÓMIA ( és nem ezt vagy azt túr-, meg kultúr-, de TELJES: tehát kultúr- is, gazdasági- is, politikai- is, és is-is-is)

Amit itt megjegyeznék röviden, ami mosolyra húzta bágyadt arcom izmait azök a következők a Zárónyilatkozatból:

Okát (értsd: a szórványosodás okát) ennek elsősorban a Trianon után kialakult helyzetekben kell keresni írja (nemtudomki) és az a végére illesztett utolsó pont ami mosolyra fakasztott:
. a demográfiai mutatók romlásában stb.

, azok a fránya demográfiai mutatók, főleg azok az okozói az egésznek.

vagy

A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy

. az elszakítottságban élő magyarság szórványosodásával rendszeresen és rendszerezetten kell foglalkozni, a szórványokkal törődni kell.
- no ne mondjátok! erre most jöttetek rá? Tyúksz@rban a fehérje!!!

. A szórványok kormányzati és társadalmi segítség nélkül önmaguk nem tudják enyhíteni gondjaikat.
- hí a máját, ez már még több. márcsak kormányzat és társadalom kell, ugye? mutassatok egy tót kormányzatot és társadalmat eszelősök. AUTONÓMIA kell agyalágyultak A-U-T-O-N-Ó-M-I-A.

. A szórványokkal való rendszeres foglalkozás érdekében létre kell hozni szakpolitikusok, szakemberek és az érintett közösségek képviselőinek részvételével egy Kárpát-medencei szórványtanácsot, amelyet megbíznak általánosan használható szórványprogramok kidolgozásával.
- a vezető pedig majd legyen a legnagyobb szakember Ladányi, nemde? AZ ilyen szakpolitikustól és szakembertől mentts meg Uram minket. Várom a tanácsba javasoltak névsorát.

. Szükségszerű az eddigi közérdekű támogatások rendszerének átalakítása a szórványok érdekében.
- de ugye nem csupán Ladányi-Paulisz bukszákba, hanem valóban egy kifogásolatlan csoport által ellenőrizett flow of money

. Fontosnak tartják egy, az egész Kárpát-medencében fogható a nap 24 órájában sugárzó rádió működtetését.
- hogy azért mindenben ne keressem a szálkát.

. A Kárpát-medencei magyar szórványok, de az egész határon túli magyar közösség szempontjából az anyanyelv használata létfontosságú társadalmi kérdés. Ezért szükségszerű, hogy azokban az országokban, ahol magyar közösségek élnek, számbeli kisebbségben a magyar nyelv hivatalosan elismert regionális nyelvé váljon, összhangban a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájával.
- erre aztán nagyon kíváncsi vagyok, hogy tót-országban hogy akarják ezt elérni.

. Hivatkozva a gyermek jogára el kell érni, hogy az általános- illetve alapiskola első négy osztályát minden gyermek saját anyanyelvén és szülőhelyén végezhesse.
- mire hivatkozva? eddig is a magyar szülők íratták szlovákba a gyerekeiket, s nem fordítva. az okokat kellene orvosolni, nem újabb okozati tényeről kuruttyolni.

. A szórványosodás megállításában fontos szerep jut a családnak, ezért különös figyelmet kell szentelni az erkölcsi nevelésnek és a családközpontú nevelésnek.
- tehát NE LOPJ!? a közösből sem! (Ladányi-Paulisz-Zsebyi család-Finta Rezső és a többi) s akkor talán, legalábbis gazdaságilag jobb lesz a Zoborlján.
- NE HAZUDJ!?, ne vezesd félre embertársaidat, ferencesrendieket sem, vagy legalább a hozzájuk hasonló emberbarátokat ne.
- NE PARÁZNÁLKODJ!? HÁZASSÁGOT NE TÖRJ!?
mert ezek nélkül, gondolom nehéz családcentrikusan nevelni.
mert kire nézzen fel a diák, ha a tanára, tanítója, nevelője - ne adj Isten a szüleje (mert ugye a tanár, tanító, nevelő olykor olykor szülő is) - kurv@, elnézést a kifejezésért, illetve nem él rendezett családi életet?
(a szomszédasszony igazította ki a kislányát emigyen, a múltkor, amint a fiammal hazajöttek a suliból - illetve a kislány az oviból s odaállt az anyja elé kérdő nagy szemekkel: "Anyuci az oviban az beszélik, hogy XY tanárnéni K,,,@ Mi az, hogy K...@.? Mire a tágranyílt szemű anyuka: Jaj, kislányom az okos gyerekek azt úgy szokták mondani, hogy nem él rendezett családi életet )

s befejezik:
A tanácskozás résztvevői azon meggyőződésüknek adnak hangot, hogy a szórványosodás ütemének lassítása vagy megállítása nem csupán humanitárius és esélyegyenlőségi kérdés, hanem társadalmi feladat és nemzeti ügy. A Kárpát-medencei magyar szórványok zöme ugyanis valamikor a tömbmagyarság része volt. A szórványokkal való törődés a tömbnek a védelmét is jelenti.
- ez a társadfalmi feladat olyan komcsisan hangzik, meg nem is igaz, s nem őszinte, tehát hagyjuk. Maradjunk csak a nemzeti ügynél s így elfogadható. A számomra is.
Csak mikor fog történni is valami, mert így az egész olyan ...
Konferenciázunk, konferenciázunk? meg Fogyunk, egyre fogyunk?
s ezen egyesek még meg is gazdagodnak, gazdagodnak?


forrás: felvidekforum.skHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona