Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációTeljesítettük, mert megigértük

2007.12.28
Teljesítettük, mert megigértük, hogy a 2007-es év a békés autonómia-harc éve lesz! (Link)

Egy évvel ezelőtt megigértük, hogy a 2007 év az autonómia-harc éve lesz. Ezt teljesítettük. Még 2006-ban a Commora Aula elkészítette az autonómia-tervezetét (link) a területi autonómiára. Ezt a tervezetet 2007 májusában pontosítottuk, bejelőltük határait, megalkottuk közigazgatási struktúráit. Majd honlapunkra feltéve szakmai vitára bocsátottuk. rongyos gárda

Az MKP márciusi közgyűlésén, a kongresszusi épület előtt figyelemfelkeltő aláírásgyűjtést szerveztünk a területi autonómiáért “KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIÁT AZONOS JOGOKKAL” névvel. (tüntettek az autonóáért)A kongresszuson megjelent médiáknak köszönhetően céljainkat és elképzeléseinket a közvélemény tudomására hoztuk. Meghirdettük a békés autonómia-harcot. Minden népnek, így a felvidéki magyar népnek (nemzetrész) is joga van az önrendelkezésre, a belső önrendelkezésre, vagyis az autonómiára. Az autonómia belső önrendelkezést jelent, az azonos jogok megszerzését, kikövetelését jelenti, tehát semmi köze sincs a határok megváltoztatásához, vagyis a szlovák alkotmánnyal nem ellentétes. Link

Több levélben, emailban is megszólítottuk az MKP vezetőségét (levél) egy megalkuvó-mentes békés autonómia-harc elindítására. Sajnos leveleinkre semmilyen érdemleges választ nem kaptunk. (Bósza-MKP)Az MKP részéről a korrekt kommunikáció helyett, a lenézés és a félrebeszélés volt a válasz. commora aula tovább küzd

Májusban aztán a szlovák oldalon kitört az autonómiabaj. Slota hiszterikusan mutogatta a TV-ben a CA autonómia térképét és az elcsent ország védelmére szólította fel a szlovákságot. Link Csak elfelejtette meglelni az ellent, így maradt a régi nóta. Hej, ilyenkor jól jön a felvidéki magyar is. Slota féltizedes beteges magyargyűlölete eltorzult személyiségének nyavalyája, eszelős bolond őkegyelme, csak nem tud róla.

Júliusban Dunamocson megszerveztük a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács kezdeményező gyűlését. (DFÖT)Meghirdettük, hogy minden ember egyformának születik és joga van az önrendelkezésre. Ha Dél-Fölvidék és népei önrendelkezni akarnak, azt megtehetik, nem sértenek alkotmányt, nem sértenek törvényeket. Csupán az alkotmányos jogaikkal élnek. (oficialne stanovisko JRZS)

Minderre a válasz, a polgárok akaratának a megcsufolása, vádaskodás, hazudozás lett. Slota megint az ország védelmére szólítja a szlovákságot, Fico lojalitást követel, Gašparovič nem engedi az ország “szétzilálását”, Čaplovič irredentának és revizionistáknak nevezi a dunamocsi résztvevőket, Bajaník Maticája pedig büntetőjogi feljelentéssel fenyegetődzik.
Ki ellen akarja Slota megvédeni országát,(Slota: Nem engedjük meg) kitől követel Fico lojalitást, ki akarja az országot szétzilálni, ki itt az irredenta és ténylegesen törvényt sértettünk és börtönben a helyünk? Természetesen nincs ellenség, nem kell az országot megvédeni, lojális az a polgár akinek a demokratikus és emberi jogait nem sértik meg az állami szervek, csak a többségi nemzet zavart keltő viselkedése zilálhatja szét országot. Senkisem válik az által irredentává, mert valaki (kik) azt állítják, nem sértettünk törvényt, tehát nem vagyunk irredenták. Minden embert a szabad akarattal születik és ezt az akaratot senkinek sincs joga megkérdőjelezni, se gátolni azt. Link

Augusztus elején elkészült a DFÖT PT (polgári társulás) alapszabályzata és 83/90 Zb. Törvény szerint benyújtottuk bejegyzés céljából a Belügyminisztériumnak. Ezt megelőzőleg Slota, Čaplovič, Gašparovič és Fico is felszólították (közvetve, vagy közvetlenül) a Belügyminisztériumot, hogy a DFÖT-öt ne jegyezzék be, mert szerintük államellenes tevékenységet akar folytatni és az ország sérthetetlenségét veszélyezteti. Természetesen mindez hazugság, mi tiszteletben tartjuk Szlovákia határait a KÖZÖS TERÜLET AUTONÓMIÁNAK és az AZONOS JOGOKNAK vagyunk a hívei és ez nem jelent államellenes tevékenységet, se nem veszélyezteti Szlovákia határait. A DFÖT beadványát ezekután, törvényt és alkotmányt sértő módon háromszor elutasították. (elutasításra válasz)Negyedik beadványunkra 3 hét elteltével mégcsak válasz se kaptunk (83/90 törvény szerint 5 napon belül választ kell adni). Az elutasítások megindoklásai törvényeket, alkotmányt sértő bekezdései abszolute nem zavarták a BM alkalmazottjait, hisz ők csak teljesítették a fentről jött utasításokat.(megint elutasítás) A jelszó a "DFÖT-öt nem szabad bejegyezni". Ennyire fél azt 5 milliós szlovákság a huszonnégy dühös polgár akaratától. Minden állam alappillére, összetartó eleme a polgár akarata. Ha tudomásul vesszük, hogy a polgár az állam és az államhatalom erőforrása maga a polgár, akkor Szlovákia nem jogállam, nem demokratikus állam, hanem a többségi nemzet diktatúrája, ahol a többségi nemzet jogai mindenek feletti jogokat jelentenek és a kisebbségi népeknek ezekhez a jogokhoz csak belegyezést engedélyez, vagy kussolást. Csendes asszimilációt, megaláztatást és az állandó félelmet!

Egy olvasói levélre Čaplovič válasza:
A Szlovák Közösség (Slovenská pospolitosť) esetében gyorsan cselekedtek hatóságok, mert betiltották (ez nem igaz, mert a pártjukat tiltották be a PT-jük már 10 éve nyugodtan tevékenykedik)ezt a szervezetet. Miért nem lépnek így a Dél-Fölvidéki Önkormányzati Tanáccsal szemben is (ez is egy hazugság, mert a DFÖT a mai napig nincs bejegyezve, tehát semmiféle un. államellenes tevékenységet nem fejthetett ki), amely Szlovákia területi egységének megbontására törekszik? (az alapszabályzat az autonómia kikövetelése belső önrendelkezésről szól, ami nem sérti Szlováki területi integritását, tehát ez is egy hazugság) – kérdezte egy olvasó.

– Mindennek eljön az ideje. Szilárdan hiszem, hogy ezt a szerveződést az illetékes hivatalok nem jegyzik be, mert irredenta és revizionosta szándék hozta létre (félrevezető és hazug állítás– válaszolt a szlovák kormányalelnök.Aki a továbbiakban úgy vélekedett, hogy a Magyar Koalíció Pártjának erőteljes a lobbitevékenysége, különösen a két brüsszeli euroképviselője révén, akitől Dušan Čaplovič azt várná, hogy ne pártjukat, hanem hazájukat képviseljék. – Ennek ellenére rövidesen több nemzetközi konferenciát szervezünk, amelyeken tények alapján bizonyítjuk be, hogy a szlovák patriotizmust a déli országrészekben olykor magyar soviniszta (miféle sovinizmusról beszél, saját nemzetállami magyargyűlöletéről, ez az igazi sovinizmus, nem az amit ő állít, mert az nem létezik) megnyilvánulások lehetetlenítik el. – Ismerjük a dél-szlovákiai helyzetet, tudjuk, hogy helyi szinten hátrányt szenvednek azok, akik a Smerrel rokonszenveznek, s ugyanezt érzik a mikrorégiókban kisebbségben élő szlovákok is, mert ők szembesülnek az asszimiláció veszélyével,(ez is egy hazugság, mert a magyarság arányaiban - 87 év alatt - 30%-ról 10% alá csökkentek) nem a magyarok – vélekedett a szlovák politikus. Sajnos, magyar olvasó nem kapcsolódott be a beszélgetésbe, ezért senki sem kérdezte meg tőle: akkor vajon mivel magyarázza, hogy a népszámlálási adatok alapján tíz év alatt csaknem ötvenezerrel csökkent a szlovákiai magyarok lélekszáma, s a szlovákok javára változott meg számos dél-szlovákiai település nemzetiségi összetétele.

Szeptemberben kértük a Köztársasági Elnököt, (Link) hogy vesse latba befolyását és igyekezzen a Szlovák nemzetállamból egy tényleges polgári elveken működő demokratikus államot létrehozni. Az Alkotmány preambulumának a megváltoztatására kértük, a ”Mi szlovák nemzet...” helyett, a “ Mi Szlovákia polgárai.. “ bekezdéssel azt megváltoztatni. Válasz erre a felkérésre, Slota úrtól érkezett, “akinek itt nem jó mehet haza Magyarországra”. Hova is menjünk? A mi hazánk Dél-Fölvidék, ezer éves otthonunk, szüleink, nagyszüleink hazája ez itt ahol mi is születtünk, tehát mi itt vagyunk itthon, ez a mi otthonunk. Tehát maradunk! Ne egy ferdehajlamú begyöpösödött magyargyűlölő mondja meg nekünk, hova menjünk, hol éljünk. (nem vagyunk kollektív bűnösök)
(Bósza Slotáról)

A három DFÖT-ös elutasítás után, (harmadik elutasítás)sajnos már nem látunk esélyt, hogy a Polgári Társulásunkat valaha is bejegyzik. (harmadik elutasítás szövege)Így november 17-én létrehoztuk a “Mozgalom a Regionalizmusért” mozgalom (párt) (Link)kezdeményező bizottságát azzal a céllal, ha nem lehet PT akkor lesz párt. Ha már mint PT nem politizálhatunk, akkor lesz mozgalom aki cselekedni is fog. (pluralizmus több támogató) Dél-fölvidéki népek, az ezer éves békés együttélés érdekében, a nacionalizmust és a hazugságot elitélve, a szebb polgári történelmi emlékezet és a távolról származás tudatával. A dicső közös múlt az “Uhorszko” a “Magyar Királyság”, a közös újjászületés, királyaink, Rákoczi tót kurucai, Bél Mátyás, a Hungarus-tudat ezek adjanak nekünk erőt a vakság, a torzítások, a hamis állítások feletti győzelemhez, a mindenható közös Istenünk segedelmével.

Decemberben elküldük mind a 150 szlovák parlamenti képviselőnek a területi autonómia-tervezetünket (Link) megvitatás céljából. Januárban személyesen átadjuk Gašparovič Elnöknek, Fico kormányfőnek és Paška Parlamenti Elnöknek az autonómia-tervezetünket, abból a célból, nehogy a Rossz hagyja feledésbe merülni akaratunkat.

Ezért legyen a 2008-as év, a területi autonómia kikövetelésének és a MaRe bejegyzésének az éve.
hathatós autonómiaharc nélkül nem lesz megmaradás

Bósza János - CA, DFÖT, MaRe
Komárom, 2007.12.28HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona