Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció



Duray és Csáky szövetkezése rossz jel

Bugár: Duray és Csáky szövetkezése rossz jel

Fórum a témához
Dátum: 2007-03-22
Belpolitika, közélet illusztráció, forrás: internet
Forrás: sme
Az MKP elnöke a párton belüli küzdelemről és arról, hogyan képzeli a jövőjét
A leghosszabb ideje tisztségben lévő elnök Szlovákiában. Most van ellenjelöltje, akit az ellentmondásos Duray Miklós támogat. Durayról nyíltan azt mondja, hogy nem tartja be a megegyezéseket, és médiaszereplései ártanak a pártnak. Jövő szombaton, a közgyűlésen el akarja mondani, hogy vajon akar-e és meddig az MKP elnöke maradni. Bugár Béla jelzi, hogy a politikából való távozást fontolgatja. De nem azonnal kell ennek bekövetkeznie.


Nyolc év után van ellenjelöltje. Mivel magyarázza ezt – csupán azzal, hogy Csáky Pál és Duray Miklós ezt így akarja, vagy azzal is, hogy a pártban elégedetlenség van?
„A pártban biztosan van elégedetlenség. Nyolc év után ellenzékbe kerültünk és az államigazgatásból sok embert elküldtek. Néhányan az önkormányzati választásokon sem voltak sikeresek. Ezek, természetesen, elégedetlenek, és jobban örülnének, ha a kormányban volnánk. És biztosan mindig voltak a pártban olyan emberek, akik kicsit radikálisabbak és elégedetlenek azzal a stílussal, amelyet mi mindannyian – nem csak az elnök, hanem az egész elnökség, tehát Csáky Pál is – követtünk. Ezek ezt az elégedetlenséget át akarják transzformálni a vezetőség egy részével és az elnökkel szembeni elégedetlenségre.”
Azt mondják, hogy az MKP-ban éppen az ellenzékbe való vonulás és a Szlovák Nemzeti Párttal alakított kormány okozta a legnagyobb csalódást.
„Nem hiszem, hogy emiatt a legnagyobb az elégedetlenség. Emlékszem, hogy például az SDKÚ-ban (Szlovákiai Demokratikus Keresztény Unió) milyen volt a helyzet, amikor nem választották meg Prokopovičot vagy leváltották Vavríkot. Minden pártban feszültséget okoznak a személyes változások. Nálunk ez a feszültség nem nagy. De érezhető bizonyos lobbizás. Például egy jelölt sikere érdekében az emberek képesek megkerülni a párt küldöttjeit.”
Van olyan érzése, hogy a pártban valamit elhanyagolt?
„Mindenki követ el hibát. Azt mondom, hogy a nyolc év kormányzás idején nagyon keveset foglalkoztunk a pártstruktúrával. Amikor először kerültünk a kormányba, óriási erővel kellett keresnünk az embereket, és kipróbálni, hogy megfelelőek-e. Éppen ezért hoztuk létre az ügyvezető alelnöki tisztséget, akinek ez volt a gondjára bízva. Csakhogy nagyon kevés volt e téren az aktivitás, hogyha 160 alapszervezetünk nincs teljesen rendben. A változás, amit javasolok, hogy a párt belső struktúrájával olyan ember foglalkozzon, aki a párt igazgatója, és csak az alapszervezetekkel fog foglalkozni, éppen ezért jó javaslat.”
A pártstruktúráért jelenleg Duray Miklós felel. Azért akarja megszüntetni ezt a tisztséget, mert rosszul látja el?
„Nem lehet azt mondani, hogy meg akarjuk szüntetni ezt a funkciót, és pont. A kompetenciákat, ami ezzel a tisztséggel jár, átruházzuk más tisztségviselőre. Másra, aki az idejének 100 százalékát a belső struktúrának fogja szentelni. Az, hogy ez most éppen Duray urat érinti … Ez esetben nem a személy a fontos, hanem az, hogy hogyan kellene működnie.”
Csáky és Duray a választások előtt viszonylag bizakodóak. Ön biztos abban, hogy győz?
„Az ember soha nem lehet biztos. Főleg azért, mert a közgyűlésen olyan problémákról fogok beszélni, amiket láttam az elmúlt nyolc év alatt. És a kritika nem kell, hogy tetszést arasson. Ha akarják, akkor ezt a saját hasznukra fordíthatják.”
Tehát a beszéd kiélezett lesz?
„Nem lesz kiélezett. Nincs szükségem arra, hogy valakit ócsároljunk vagy feszültséget keltsek. Én arról beszélek, hogyan képzelem el a párt további működését ellenzékben, hogyha bizonyos feszültség van nálunk. Most építenünk kell a pártot és visszaszerezni azt az 50 ezer szavazatot, amit elveszítettünk. De ez nem díszmenet, hanem nagyon nehéz munka.”
Csáky szövetkezését Durayval csak célirányosnak tartja? Milyen közel vannak egymáshoz?
„Ezt tőlük kell megkérdezni. Én úgy gondolom, hogy ez nem jó jel. Nem gondolkodom annak tükrében, hogy Csáky nyer, vagy én, hanem hogy a párt nyer-e. Vegye azt, hogy ha Csáky Pál Duray segítségével nyer. Hogy fogadnák ezt a választók, hogyan fogadná ezt a média, akik információt közvetítenek? Jó lesz az a pártnak, ha ott lesz az a bélyeg, hogy ez mögött valamilyen más megegyezés van? Ez olyan veszély, amit Csákynak is látnia kell. „
Tehát úgy gondolja, hogy Csáky győzelme Duray támogatásával izolálná a pártot?
„Minimum rossz jel lenne kifelé. Tudja, hogy a média hogyan fogadja Durayt. Én közben azt állítom, ha valaki Durayt Slotához akarja hasonlítani, tévedésben van. Duraynak megvan az a tulajdonsága, hogy a legrosszabb időben, a legrosszabb módon tud tálalni témákat. Mint például Koszovó kapcsán autonómiáról beszél. Ha a párt autonómiáról akar beszélni, akkor ezt belső párbeszédnek kell megelőznie és elgondolkodni arról, mi mindent akar. De ezt Duray sem kezdeményezte, aki nyolc éve tagja az elnökségnek. Ezért gondolom, hogy ez most Csáky Pálnak szóló medvetánc szolgálat.”
Csákynak viszont nem lenne nagyobb esélye Duray támogatása nélkül....
„Valószínűleg ez így van, és éppen ezért lépett ilyen kompromisszumra.”
Tehát arról is szó van, hogy Csáky kompromisszumot kötött, hogy pártelnökké válhasson?
„Ezt tőle kell megkérdeznie. Nem az a fontos, hogyan látom én, hanem hogy a küldöttek hogy látják.”
Milyen az Ön viszonya Durayval? Barátok, vagy csak pártbéli kollégák?
„Kollégák vagyunk. Mert, ha megesik, hogy valamiről beszélnek, és aztán a másik éppen az ellenkezőjét teszi és igazából feleslegesen beszélt vele, akkor annak nincs értelme.”
Tehát Duray nem tartja be a megállapodásokat?
„Megesik.”
Milyen a viszonya Csákyval?
„Ő már kétszer is elindult ellenem és együttműködünk. Az értékrendünk is eléggé közeli. Őt közeli munkatársamnak tekintem.”
Barátnak is?
„Ki lehet a politikában barát? Én már kifejtettem, hogy az igazi barátaim még abból az időből vannak, amikor még nem léptem a politikába.”
Csáky azt mondja, hogy Önök barátok?
„Én a politikában ezt a szót nem használom. Azt mondom, hogy közeli munkatársam, akivel tudok beszélni érzékeny témákról is. Amikor egy hónappal ezelőtt Strasbourgban voltunk, Csákyval négyszemközt beszélgettünk arról is, hogy elindul-e az elnökválasztáson. Két dolgot mondtam neki. Ha úgy dönt, hogy jelölteti magát, el kell felejtenie, hogy 2009-ben Európa Parlamenti képviselőnek jelöltesse magát. Ezt mondta is, tehát a megegyezést betartja. És ha mégis indul, ne nézzünk úgy egymásra, mint ellenségek. Ezt is betartja. Ebből adódik, hogy jól lehet vele együtt dolgozni.”
Nem arról árulkodik Csáky jelölése és Duray által való támogatottsága arról, hogy az MKP-ban az ő szárnya erőre kap?
„Nem gondolom. Több járási konferencián voltam. A legerősebb járások, mint Dunaszerdahely, Komárom, de Sellye, Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc engem támogatnak. De hogy hogyan fognak szavazni a küldöttek – azt senki nem tudja.”
Az elnöki posztért vívott harcok gyakran végződnek kibékíthetetlen ellenségeskedéssel. Nem történhet meg, hogy az esetleges sikertelenség esetén néhány képviselő elhagyja az MKP-t?
„Nem gondolom. Mi egy kicsit máshogy vagyunk ezzel. Csáky Pál is kifejtette, hogy ha nem nyer, jelölteti magát a párt alelnökének és éppen ellenkezőleg, folytatni fogja velem a munkát. Ez nem arról szól, hogy kit nyom ki a párt. Ez a programok (koncepciók) párharca.”
Az ön kollégái közül többen úgy gondolják, ha Ön veszít, ott hagyja a politikát.
„Ez olyan dolog, amit nem kötök össze a vesztéssel. És ez olyan dolog, amit először a küldötteknek mondok el. Mert már eldöntöttem. Szilárdan elhatároztam, mit mondok a kongresszuson, de az egyáltalán nem függ össze azzal, hogy veszítek vagy nyerek. Sőt állítom, hogy ez a választás arról fog szólni, hogyan kell kinevelni a párt következő elnökét. Hogyan sikerül új embereket nevelnünk, akik a vezetésbe jöhetnének.
Azt mondják Önről, hogy olyan ember, aki mögött fináncminiszterek és mecénások állnak, Csáky mögött pedig állítólag nincs senki ilyen.
„Ez egy hatalmas badarság. Ha ön azt fogja állítani, hogy valaki az én szponzorom, ez igaz lesz? Goebels metódusa a háromszor elismételt hazugságról működik. De ez még nem jelenti azt, hogy ez igaz. Fináncminisztere vagy pénztárosa a pártnak Világi úr. Nem tudom, ki találta ki ezt az idiótaságot, de működik. Minden újságíró a beszélgetés során legalább egyszer megkérdezi. Ha ez így lenne, akkor békésen ülnék, várnék, mit csinálnak azok, akik gazdaságilag erősek és adott esetben megveszik a küldötteket. És ez nagyon beteges lenne. Soha nem volt az MKP-ban ilyen és az én vezetésem alatt nem is lesz.”
Mondta már valamikor, hogy a politika már nem érdekli és befejezi?
„Ez az, amiről majd a közgyűlésen nyilatkozom. Az ember 16 év elnökösködés és a politikában eltöltött 17 év után úgy érzi, hogy eljön a pillanat, amikor azt kell mondania, hogy már hagyja a politikát. Hogy ez mikor és hogyan lesz – azt elmondom a kongresszuson. De azt ne várják, hogy azt mondom, hogy elmegyek. Én elmondom, hogyan képzelem el a tevékenységemet a politikában mint folyamatot, hogy magunk mögött fiatal embereket hagyhassunk.”
Bejelenti, hogy ez lesz az ön utolsó mandátuma pártelnökként?
„Nem létezik, hogy én a médián keresztül üzengessek a küldötteknek. A küldöttek majd megtudják, és én addig nem mondok semmit.”
El tud képzelni más munkát, mint a politika?
„Természetesen. De egyelőre ezen nem gondolkodom. Ez nem a ma kérdése. Miért is gondolkodnék azon, hogy mi lesz pár év múlva? Megélem? Véletlenül nem üt el egy autó? Hosszútávon nem tervezhet. Én csak azt mondom, hogy nem veszek el.”

Miroslav Kern
forrás: felvidek.ma




HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.





Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.





Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.



Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre





Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.








Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.



Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.









Rovásírás
- 2007.06.09.





Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.



Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.



S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.



Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!



A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasó



Ez a honlap a Commora Aula magántulajdona