Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációEgy kis nemzetieskedés, nemzeti szinten

2007.11.15
A Felvidék.ma fórumából vettem át:

Davaris írta:
Légyszi elmagyaráznád, hogy mi a külömbség a nemzetrész meg a nemzeti kisebbség között? Előre is kösz.

Abraka írta:
Úgy ahogyan azt te leírtad, az egy és ugyanaz.
Én a nemzetiségi kisebbségre és magára a kisebbségi fogalomra céloztam, mert ez egy speciális szlovák fogalom.
Miért?
Nemzetiségi kisebbség nincs. Nemzeti kisebbség van
national minority - nemzeti (népi) kisebbség

A szlovákok kitaláltak egy fogalmat, hogy a nemzetek önrendelkezése ránk ne vonatkozhasson.
Pl itt az szlovák és az angol vezriója az SK alkotmánynak

PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN


The Rights of National Minorities and Ethnic Groups

Čl. 33


Article 33

Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu.


Membership of any national minority or ethnic group must not be to anyone's detriment.

Čl. 34


Article 34

(1) Občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Podrobnosti ustanoví zákon.

(1) The comprehensive development of citizens representing national minorities or ethnic groups in the Slovak Republic is guaranteed, particularly the right to develop their own culture, together with other members of the minority or ethnic group, the right to disseminate and receive information in their mother tongue, the right to associate in national minority associations, and the right to set up and maintain educational and cultural institutions. Details will be set out in a law
(http://www.kbdesign.sk/cla/projects/project.
php?melyik=amendments&nyelv=hu)

Tehát az angol verzióban helyesen van írva, vagyis nemzeti kisebbség, vagy nemzetrész és nem nemzetiségi kisebbség, mert ha van nemzetiségi kisebbség akkor kell lennie nemzetiségi többségnek is, ez pedig a mi esetünkben akkor a szlovák nemzet lenne. A mi nemzetiségi kisebbség vagyunk, abban az esetben ha el van ismerve, hogy a magyar nemzetrész része is vagyunk.
Valamikor a régi OP beírták a nemzetiségi hovatartozást is.
Úgy volt szlovákul, hogy národnost: slovenská, maďarská stb. Ez így helyes volt.
Ezért hibás a sk alkotmánya, mert szlovák nemzetről ír és nemzetiségi (národnost)kisebbségekről, ott nemzeti (národná)kisebbségeket, vagy nemzetrészeket kellett volna megnevezniük. Úgy lenne a helyes, ha ők (szlovákok) azt állítják, hogy ők a szlovák nemzet, mint nemzetiségi többség, akkor a magyar nemzetrész, mint nemzetiségi kisebbség, valamint kisebbségi etnikumok vannak azok a népek akik még nem érték el a nemzeti szintet (pl romák, ruszinok stb). Így már rendbe lenne.

Davaris:
Hát eléggé megkevertél nemzet meg nemzetiség... há nem tudom de nekem ezek formailag olyan egyforma megnevezésnek tűnnek... "parasztnyelven" ez azt akarja jelenteni, hogy:
pl. van a magyar nemzet amelynek pl. a székelyek, a jászok, a türkök stb. a részét is képezik. tehát ha valaki azt írja oda a nemzetisége mellé, hogy székely akkor az továbbra is a magyar nemzethez való tartozást fogja jelenteni, de ha a nemzeti hovatartozáshoz azt fogja írni, hogy székely akkor már mint külön nemzet tagjáról van szó?

tehát a szlovák alkotmányban mi úgy vagyunk feltünteve mint a szlovák nemzet része???

Abraka:
Ezzel kapcsolatosan írtam egy írást:
Belügyminisztérium diszkriminálja a magyarokat!

talán segít megérteni.

Hacsak nemzetiségről beszélünk, az egy gyűjtőfogalom.
Nemzetiségi többség, mint olyan azok a szlovákok, mint a szlovák nemzet.
nemzetiségi kisebbség az két csoportra osztható:
1. nemzeti kisebbség, azok a nemzetek akik már elérték az önrendelkezés legmagasabb szintjét, mint nemzet és saját államuk is van, vagy abból lettek kiszakítva. Ezek vagyunk mi
2. etnikai alapú kisebbségek romák, ruszinok és az itt élő zsidók, nekik nincsen saját államuk, vagy nem lettek abból kiszakítva.
A székelyek esetében én inkább, mint székely népet emlegetnék, ez elfogadhatóbb és mint a magyar nemzet része, vagy székely nemzeti kisebbség Romániában, ők is elértélk a nemzeti szinetet. Nemzetisége székely, a székely nemzeti kisebbség és a magyar nemzet része.
A mi esetünkben is talán a legjobb megoldás az lenne, ha a mai MO kivül próbáljuk magunkat beazonosítani, mint Felvidéki Magyar Nép, szlovákia nemzeti kisebbség és az összmagyarság, magyar nemzet része.
egy jó link
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetis%C3%A9g

Minden nemzetiségi egy nemzethez, vagy etnikumhoz tartozik.
Ha valaki nemzetiséget emleget, csak valahová tartozását jelzi, ehhez kell még a pontos behatárolása, vagyis pl mi magyar nemzeti kisebbség.
Ha nemzetiséget emlegetünk, abból még nem tudjuk, hogy egy nemzethez, vagy csak egy etnikumhoz tartozó egyénről van szó.
Ezt a SK tudatosan csinálja, mert szerintük a nemzetiségeknek nincsen joguk az önrendelkezésre. Tudatos félremagyarázás, mert így minket is egy kalap alá véve más kisebbségekkel félreállíthatnak. Az ENSZ alapokmányában az van írva minden nemzetnek joga van az önrendelkezésre, sehol az nincs leírva, hogy ez nem vonatkozik a nemzeti kisebbségekre is. Tehát a nemzeti kisebbségek is követelhetik az önrendelkezést. A SK szerint mi nemzetiségi kisebbség vagyunk (valahol féluton) tehát nincs jogunk az önrendelkezésre. Ez a hazugságuk lényege.

Davaris:
Na de viszont a szlovákok meg akkor simán azt mondhatják majd, hogy nekünk már nincs jogunk önrendelkezésre, mert hiszen ott van nekünk Magyarország. vagy nem?

Abraka:
Mondani mondhatják, de nekünk meg azzal kell érvelnünk, hogy a mi hazánk ott van ahol születtünk és élünk, itt akarunk az önrendelkezés szabályai szerint élni. Azért mert mondanak valamit, az nem jelenti egyenes ágon, hogy igazuk is van. Az autonómia az egy országon belüli önrendelkezést jelenti, tehát egy nagy nemzetnek, a szomszédos országokban élő nemzeti kisebbségeinek is joguk van az önrendelkezésre.
Ha ez nem így lenne, akkor Dél-Tirolnak hogyan lehet autonómiája?
Az autonómia, az csupán egy másfajta, az országon belüli közigazgatási elrendeződést jelent, az önrendelkezés szabályai szerint. Ez nem azt jelenti, hogy ha van egy un anyaország akkor már nem lehet autonómia.
Ha mi magunkról azt fogjuk mondani, mi a Felvidéki Magyar Nép vagyunk, akkor igenis mindenszintű önrendelkezési formára jogunk van.
Természetesen ezt politikai vitákat, egyeztetéseket és békés autonómia-harcot követel meg, mert semmilyen jogot egy kisebbségi népnek (nemzetrésznek) egy többségi nemzet csakúgy alapon nem ad oda, azt ki kell követelni, harcolni. Az ENSZ alapokmánya csak a lehetőséget adja ehhez.. A szlovákok persze mindig azzal fognak védekezni, hogy egy MO már van, menjünk oda. De mi itt születtünk, tehát mi a magunk önrendelkezését itt akarjuk érvényesíteni.
Az EŰ-s törvények tiltják a szándékos etnikai arányok megbontását, ehhez, hogy ez ne történhessen meg két dolog kell.
1. Akarat a kisebbségi nemzetrész részéről a megmaradásra.
2. A jogok békés kikövetelése.
Ehhez kellenek a politikai erők, pártok, mozgalmak, PT
A mi esetünkben az MKP-nak kellene, határozott és kitartó munkával ügyködnie azon, hogy ezekkel a jogokkal , lehetőségekkel élhessünk.

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

I . RÉSZ

1. cikk

1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.

Remélem tudtam segíteni!


Hát mondjuk én autonómia párti vagyok, sőt még a határrevíziót is támogatnám ha lenne ilyen javaslat, de szerintem a felvidéki magyarok többsége fél megnyitni az autonómia ügyét. a legtöbb felvidéki magyarnak pont úgy ki van mosva az agya mint a MO-i magyarok 99 százalékának. szinte birkák módjára élnek. azt tesznek amit parancsolnak nekik. semmi ellenállás. főleg MO-n legrosszabb a helyzet. ott az osztrákok kezdték meg a nemzeti öntudat megemmisítését amit a komcsik folytattak és jelenleg az SZDSZ meg az MSZP próbálja befejezni a nagy magyar agymosást. minél hamarabb cselekedni kellene mert hamarosan már MO-n sem lesz nemzeti öntudat nem még nálunk. na és persze amíg MO-nak ilyen "magyar" kormánya van, addig tőlük sem várhatunk segítséget autonómia ügyben. a Jobbik az egyetlen magyar párt amely támogatja a külhoni magyarok autonómia törekvéseit. remélem a legközelebbi választásokon már ők is bekerülnek a magyar parlamentbe. az SZDSZ meg az MSZP menjenek a pokolba.

forrás: felvidek.maHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona