Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációFico kisajátította a titkosszolgálatokat?

Fico kisajátította a titkosszolgálatokat? Újjáalakul a Státní Bezpečnost'?

2007.7.3
Roland von Bagratuni:
újságíró, filmrendező, több ország többnyelvű vasúti, járműipari, városi és elővárosi közlekedési lapjának és internetes portáljának a tudósítója, történelmi és egyházi cikkek szerzője, nyugdíjas mozilátogató

Na, soudruh Vladimír Mečiár világosan és közérthetően megmondta: a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) a soudruh Robert Ficó vezette Smer-SD titkosszolgálata! Hát ehhez különösebb kiegészítés már nem is kell. Végeredményben a két elvtárs koalíciós partner, tehát megosztanak egymással minden titkot úgy, ahogyan ezt Magyarországon megteszi Pinokkió, alias Gyurcsány Ferenc és Hörcsögffy alias Kóka János! Ezek után aztán teljesen jogos Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnökének követelése, hogy legyen neki is egy saját Státní Bezpečnost'-ja, amelyet aztán szabadon felhasználhatja a magyarok lakta dél-szlovákiai régiókban, hogy még azt is kiderítse a magyarokról, ami nem igaz. Na, erről megint eszembe jut Malina Hedvig esete! Hát ezek szerint, lehet, hogy ezt az ügyet is ugyanaz a, „titkosszolgálatnak“ nevezett bűnszövetkezet kreálta, amely Michal Kováč államelnök fiát is elrabolta?! A módszerek ugyanazok! Az inditóok pedig ott lehet Ján Slota kezében! Végeredményben jár neki némi apanázs azért, hogy támogatja Robet Ficót!

Persze az ilyesmiken egy csöppet sem kell csodálkozni! Ott, ahol már maffiaérdekek irányítják egy kormány munkáját, ott a titkosszolgálatra is nagy szükség van. Nem azért, hogy harcoljon a maffiaérdekek ellen, hanem hogy éppenséggel támogassa, fokozza a tevékenységüket. Elsöpörje az akadályokat egy-egy sötét ügylet végrehajtása elől. Itt jut eszembe Kármán Irén újságírónő Gestápó- vagy KGB-stílusú megregulázásának az ügye! És mint kiderült: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök (cége) is érdekelt volt a sötétlő olajügyletek bonyolításában. Mert csak egy titkosszolgálatnak van annyi mersze, hogy egy újságírónőt kék-zöldre-laposra verjen anélkül, hogy aggódnia kellene a következmények miatt. Mert ugyebár: az efféle bűnszövetkezetek a sötét ügyeiket simán az „államtitok“ kategóriába sorolják és ezzel ellehetetlenítik az igazság kiderítését! Azt pedig már Katona Béla MSZP-s országgyűlési képviselő, a plecsnire érdemtelenül áhítozó pufajkás Horn Gyuszika titokminisztereként világosan és közérthetően megmondta, hogy a maffia már beépült a kormánykörökbe. És hát a titkosszolgálat is ide tartozik!

Egyébként minden diktatúrának nagy szüksége van a titkosszolgálatokra és fordítva: a titkosszolgálatok csak a diktatúrában érzik magukat igazán jól, mert akkor tudják gyakorolni azt az effektust, hogy a farok csóválja a kutyát! És lehet, hogy minden disznóság kiindulópontja éppen a Szlovák Információs Szolgálat (SIS), Ján Slota, Vladimír Mečiár és Robert Ficó pedig csak engedelmes bábúk, akik örömmel veszik az efféle sötétszemüveges, bőrkabátos, velejéig züllött támogatókat, akiknek cserébe megadnak mindent, ami szemnek-szájnak-gumibotoknak ingere! Végeredményben Adolf Schlickgruber (tolvajneve „Adolf Hitler“) Gestapója, SS-e is így születhetett meg, ahogyan Joszif Viszarjonovics Dzsugasvili (tolvajneve „Joszif Sztálin“) csekája-NKVD-je-KGB-je is létrejöhetett! Mert a valóban jó és demokratikus vezető mindent megtesz annak érdekében, hogy a titkoszolgálatok munkája teljesen átlátható, ellenőrizhető, fékezhető, és szükség esetén kiiktatható legyen! De ott, ahol régi kommunista bűnözők is szóhoz juthatnak azért, mert „jó szakemberek“, nincs mit csodálkozni! Itt aztán tényleg a „jó szakember“ legfontosabb ügyködése az lesz, hogy elérje a kutyát csóváló farok effektust!

A két elődről — Hitlerről és Sztálinról — jut eszembe, hogy milyen jó barátok voltak, amíg össze nem vesztek a koncon — Lengyelországon és a Baltikumon! Azt már a történészek kiderítették, hogy Sztálin a németekkel már akkor elkezdte az együttműködést, amikor Adolf Schlickgruber még békés szobafestő volt! Ugyanis a Weimári Németország a szovjet katonai akadémiákra küldte tanulni legtehetségesebb tisztjeit! (Erről részletesen ír egyik könyvében a neves újkori történész, Sebastian Haffner!) Így aztán Hitler Wehrmachtja tele volt bolsevista-barát tisztekkel és jócskán jutott belőlük a Gestapóba is! A horogkeresztes vörös zászló is Sztálin ajándéka Hitlernek! Ugyanilyen zászlót adott Sztálin egy másik elvtársának: Kemál Musztafának (tolvajneve „Atatürk“), aki a horogkereszt helyett a félholdat tette a közepére! Különben azt is illik tudni, hogy ez a bizonyos, alkoholista apától született és alkoholistává vált (és tudjuk, hogy az iszlám egyes számú főbenjáró bűnnek tekinti a szeszfogyasztást, hát még az alkoholistákat!) Kemál Musztafa a „szocialista“ Törökország Népbiztosok Tanácsa elnökének tisztét töltötte be. Együtt rohanták le 1920 őszén az I.Örmény Köztársaságot, melyet aztán példásan egymás közé osztották úgy, hogy Atatürk még az eddig Oroszországhoz tartozó Karsz megyét is jutalom gyanánt megkapta!

Itt is a koncon vesztek össze! Az állandóan részeg és egy igazi keleti kegyúrhoz méltóan szadista és perverz Atatürk, egyfolytában pumpolta Sztálint, aki végül megunta török elvtársa telhetetlenségét és szakított vele. Ettől függetlenül Atatürk a haláláig nyomatékosan hangoztatta, mennyit köszönhet ő is, Törökország is Sztálinnak! Ez a hála olyan erős volt, hogy amikor Sztálin és Hitler 1941-ben egymás torkának ugrott, a törökök semlegesek maradtak. A második világháború után pedig tovább tartott az elvtársi együttműködés a KGB és a cseka által alapított török titkosszolgálat, a MIT (Millî İstihbarat Teşkilâti) között! Olyannyira, hogy a legtitkosabb NATO-dokumentumok előbb landoltak a Kreml urainak az íróasztalán, mint a NATO-tagállamok vezetőinél! Mert a titkosszolgákat a politika soha nem érdekelte! Az ő üzletük az, hogy mocskos tevékenységüket az éj leple alatt végezhetik és a kutya sem szól bele abba, mit csinálnak! Ha kell: lopnak, csalnak, rabolnak, óriási vagyonokat gyűjtenek. Olyan pénzeket, amelyek mellett egy Gyurcsány vagy Ficó is eltörpül, csak kifutófű lehet!

E mocskos pénzek vezérlik azokat, akik ma kényelmes londoni, délamerikai vagy délafrikai fotellekbe dőlve, irányítják a második KGB-t. Azt a KGB-t, amely soha nem szűnt meg létezni, csak éppen önállósult és a székhelyét Moszkvából Londonba tette át! Na, Litvinyenko meggyilkolásának is ez volt az elsődleges oka. Az egykori KGB-ezredes le akarta leplezni ezeket az üzelmeket, amelyek dollármmilliárdokat forgattak világszerte. Mert a KGB Leonid Iljics Brezsnyev idején állam lett az álalmban. A Brezsnyev veje, Viktor Csurbanov, az alkoholista Irina Brezsnyeva férje, maffiapénzeknek köszönhetően épült be a pártfőtitkár családjába, még a vezérezredesi rangot is kieszközölte magának és a belügyminiszter első helyettesének a foteljét. Mert mint minden szovjet katonatisztnek, Brezsnyev vezérezredesnek is igen alacsony volt a fizetése (a nyugati tábornokokhoz képest), viszont imádott dőzsölni! Drága yachtokat, dácsákat, bundákat vásárolni. És a Csurbanov, valamint az időközben „öngyilkos lett“ Pugo belügyminiszter „elvtárs“ vezette szovjet maffia, nagyon gyorsan felismerte a párt- és államvezér ez irányú igényeit! Aztán Csurbanov elvtárs lebukott, és több évre állami „szantóriumba“ került. Bűntársai, mint pl. Heydar Aliyev KGB-tábornok és azeri pártfőtitkár majd önjelölt elnök-király, vagy király-elnök már meghalt, a helyébe lépő fia jelentéktelen senki. Nincs már szava egy másik KGB-tábornoknak, a Zviad Gamszahurdia törvényes grúz elnököt megölető Eduard Sevardnadze grúz pártfőtitkárnak majd önjelölt elnök-királynak, vagy király-elnöknek sem, akit a grúz forradalom félresöpört, így Csurbanov ma már egyetlen örököse a KGB-billiárdoknak!

Mert mint minden „szocialista“ titkosszolgálat, a KGB is az államtól szigorúan titkos költségvetési keretet kapott, amellyel gyakorlatilag — az államtitokra hivatkozva — még elszámolnia sem kellett. E pénzekből fizették az olyan gengszereket, mint a több ország rendőrsége által kőrözött Carlos Ramirez Sanches, és számos más terrorista „forradalmár“ kétes tevékenyégét. De rengeteg pénz ott lapult és lapul ma is a legkülönfélébb svájci, kajmán-szigeteki vagy hongkongi titkosszámlákon. És ezeket csapoljak meg mostanában Viktor Csurbanov vezérezredes és maffiavezér emberei. Kitűnően képzett, és jópénzért, hatalomért minden aljasságra hajlandó KGB-tisztek. Természetesen akik nem feledkeznek meg a hajdani szövetségesekről sem: a Státní Bezpečnost', a Służba Bezpieczeństwa, a Belügyminisztérium III (Állambiztonsági) Főcsoportfőnöksége, a STASI, a Securitate stb. embereiről sem! Ahogyan annak idején Carlos szabadon járkált ki-be Magyarországra, Csehszlovákiába, az NDK-ba, Romániába és Bulgáriába, ma ugyanígy az egykori KGB-vezérek gyakori vendégei egykori tanítványaiknak-szövetségeseiknek-munkatársaiknak. Ezért kellett volna már 1988-ban szétverni ezeket a bűnszervezeteket, tagjaikat pedig életfogytiglanra beutalni nem hazai börtönbe, hanem a Sing-Singbe! Mert „kiváló szakemberek“ gyanánt sokuk ma is ott lapul egy-egy „demokartikus“ titkosszolgálat vagy rendőrség főkökei között!

forrás: felvide.ma forumHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona