Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

A Tízparancsolat a XXI. században

A Tízparancsolat a XXI. században

Föld – …Primitív bolygó a Galaktikus Birodalom peremén.
Lakói valószínűleg nincsenek tudatában annak, hogy a Császársághoz tartoznak. Nem használják a galaktikus időszámítást.
ENCIKLOPÉDIA GALACTICA

A Galaktikus Birodalom virágzása idején megnőtt az érdeklődés a peremvidék barbár lakói iránt. Tudományos program keretében küldték a fiatal 42. megfigyelőt a Föld vonzáskörzetébe az emberiség viselkedésének feltérképezésére. Az enciklopédisták kevés ismerettel rendelkeztek erről a bolygóról, feltételezésük szerint több ezer földi éve a Biblia című könyv határozza meg a zsidó, valamint a keresztény lakosság cselekedeteit, gondolkodását. A megfigyelő figyelmét külön felhívták a „Tízparancsolat” elnevezésű részre, ami körülbelül 3000-3500 földi éve keletkezett. Az alábbiakban módosítások nélkül adjuk közre az ifjú tudós jelentését.

JELENTÉS

Megfigyelt terület: Föld – Európa és Amerika. Fókusz: Magyarország
Megfigyelési idő: Galaktikus idő 11988 (Földi idő az adott területen: Krisztus után 2001-2006, a helyiek szívesen nevezik a XXI. század elejének is)
Megfigyelés célja: az emberek viselkedésének feltérképezése; az úgynevezett „Tízparancsolat” érvényességének vizsgálata

1. parancsolat: „Ne legyenek más isteneid!”
A földi istenek többfélék. Van katolikus, protestáns (ezen belül több változat is létezik), zsidó, mormon; a magukat az adott közösséghez tartozónak valló emberek közül mindegyik elfogadja a „Tízparancsolat” érvényességét. Isten lehet jóságos apóka, teremtő szellem vagy a világot irányító kényúr, esetleg úgynevezett humanista, akire az átlagos halandó nem sokat gondol mindennapi életében. E hittől függetlenül azonban vezérelvük, cselekedeteik alapja a pénz általános imádata, tisztelete. Különböző dolgokra cserélik, melyek részben önfenntartásukhoz szükségesek, részben teljesen feleslegesek. A tárgyak nagyon becsesek számukra, lakásaikat telezsúfolják velük. Szentélyeket emelnek (ezeket ők „plázáknak” hívják), jelesebb ünnepeiken gyönyörűen feldíszítik, és tömegesen keresik fel. Itt szerzik be újabb és újabb tárgyaikat.

2. parancsolat: Ne faragj magadnak képmást semmiről!
A tiltással ellentétben határozottan állíthatom, hogy az emberek dobozokat imádnak. Lakásaik központjában helyezik el, sokaknál a hálószobákban, konyhákban is megtalálható. Munkájuk végeztével leülnek elé, bekapcsolják, és órákon keresztül szótlanul merednek rá, gyakran vacsorájukat is ott fogyasztják el. A szent dobozoknak két fő típusa van: a televízió és a számítógép. A földlakók kondicionálása is ezeken keresztül zajlik, kora kisgyermek koruktól fogva negyedóránként „reklámnak” nevezett szövegeket hallgatnak, melyek újabb és újabb tárgyak megszerzésére ösztönzik őket.

3. parancsolat: Az Úrnak, a te Istenednek hiába ne vedd a nevét!
Az emberek igen gyakran emlegetik Istent mindennapi beszélgetéseik során. Ez a parancsolat sokat veszített erejéből az elmúlt (földi) évszázadok során. Jelenleg divatos a „szókimondó” kifejezések használata, mint írott, mint beszélt formában. Így előadásmódjuk leegyszerűsödött, kevésbé alkalmas bonyolult érzések kifejezésére.

4. parancsolat: Tartsd meg a szombatot, szenteld meg!
Megfigyeléseim elején szembesültem azzal a ténnyel, hogy az emberek maguk sem tudják a szombat vagy a vasárnap az a nap, melyet meg kell(ene) szentelniük. Törvényeik szerint mind a két nap pihenőnap. Azonban nő azon emberek száma, akik szombatonként, vasárnaponként dolgoznak (dolgozniuk kell). Megfigyeltem embercsoportokat, akik pihenőnapjukon templomba járnak. A földiek jelentős része a már említett dobozok előtt tölti ünnepnapját, vagy a pláza nevű szentélyekben bolyong. Az értelmes életformára jellemző elmélkedés, szellemi felfrissülés ritkán tapasztalható.

5. parancsolat: Tiszteld apádat és anyádat!
Az emberek kis csoportokban élnek, a felnőttek általában elkülönülnek szüleiktől. „Szűk családot” egy férfi és egy nő, valamint 1-2 (ritka esetben több) gyermek alkot. A családtagok kevés időt töltenek együtt közös otthonukban, és még ilyenkor is megfigyelhető, hogy az egyedek külön zugokba húzódnak. Intézményeket, „szociális otthonokat” hoztak létre, ahol a megöregedett szülőket elkülöníthetik, főleg ha gondozásra szorulnak. Az idősebbeket sokszor csak könnyű célpontnak tekintik, gyakran válnak erőszakos cselekedetek áldozataivá, ez hasonlatossá teszi őket az állatvilághoz. A jövőben a szülő fogalma bonyolultabbá válik, embriók százezrei lefagyasztva várják, hogy beültessék őket egy idegen anyába, kit tiszteljen a megszületendő gyerek, hány apja és anyja lesz, ismeri-e egyáltalán biológiai eredetét? Megszületett az első klónozott magyar egér. Mikorra várható az első mesterségesen előállított ember?

6. parancsolat: Ne ölj!
Az emberek az ölésnek legalább három típusát különítik el. Hatalmas gépszörnyeikkel „véletlenül” taposnak el másokat. Ezt balesetnek tekintik, megítélése a bocsánatos bűn kategóriába esik. (Érthetetlen, hogyan mernek vállalkozni egy olyan szerkezet irányítására, melynek ereje, sebessége messze meghaladja érzékszerveik, reflexeik fejlettségét – nem meglepő, hogy sokan válnak így áldozattá.) A második esetben hirtelen felindulásból vagy előre megfontolt szándékkal gyilkolnak, haszonszerzés vagy düh motiválja az elkövetőt. Ennek megítélése szigorúbb, bár büntetése sokszor enyhébb, mint egy rablásé. A harmadik változatot háborúnak vagy terrorcselekménynek nevezik. Általában a televízióban is közvetítik, rövid idő alatt sokan pusztulnak el, és a földiek többsége nem mulasztaná el megtekintését. Az erőszakot elkezdő, zavargónak kikiáltott csőcselékből győzelem esetén rekordsebességgel válik ünnepelt forradalmár.

Vitatott, nagy indulatokat kiváltó kérdések: Bűn-e elpusztítani a megfogant magzatot az anyaméhben? Bűn-e, ha az orvos nem tesz meg minden tőle telhetőt a gyógyíthatatlan betegért (különösen, ha csak a haldoklást képes meghosszabbítani)? Bűn-e, ha lekapcsolják a gépekről a tartós kómában lévő beteget?

7. parancsolat: Ne törj házasságot!
Az emberek nem sietik el a házasságot, s ha mégis megkötik, ezek több mint fele válással végződik. A tartós, életre szóló kapcsolatok ritkulnak, akár barátságról, akár szerelemről van szó. A munkaadók többsége támogatja ezt a folyamatot, jobb dolgozóik jutalomként kirándulásokon, elegáns utazásokon, vacsorákon vehetnek részt, természetesen szigorúan családtagjaik nélkül.

8. parancsolat: Ne lopj!
Az emberek maguk is bizonytalanok abban, mit értenek lopáson. Az öncélú tulajdongyarapítást a többség elítéli. Sokan közülük azt vallják, a gazdagtól elvenni és a szegények között szétosztani nem bűn (lásd Robin Hood története). Lopás-e, ha az állam éhbérért kényszeríti dolgozni a többséget? Lopás-e ilyen esetben a közös tulajdon megdézsmálása? Lopás-e az extraprofit? A tulajdon iránti igény, melyet reklámokkal fokoznak, megoldhatatlan nehézségeket okoz a földlakók életében. Energiájuk jelentős része javaik megszerzésére és megőrzésére fordítódik.

9. parancsolat: Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen!
Ne hozz bajt senki fejére hazugsággal, csalással, hamissággal! Munkájuk és magánéletük során az emberek gyakran kerülnek olyan helyzetbe, mikor nem úgy alakulnak a dolgaik, ahogy eltervezték, vagy ahogy szeretnék. Ilyenkor „felelősöket” keresnek. Az élelmesebbek jól tudják védeni magukat, nem zavarja őket, hogy bajba kevernek másokat. Kisgyermekkoruktól jellegzetes mondásuk: „Nem én voltam! A testvérem, barátom, egy idegen stb. tette!”.

Hazudni úgy is lehet, hogy az ember nem mondja el az igazságot. A megfigyelt területen az elhallgatás, megtévesztés, ha a vezető rétegek teszik, ügyes választási trükk csupán. Az emberek gyorsan beletörődnek abba, hogy becsapták őket. Ebben segíti őket a televízió és az újságok segítségével végzett kondicionálás: „Mindenki hazudik” vagy „Minden politikus hazug”.

10. parancsolat: Ne kívánd embertársad feleségét, házát, földjét, szolgáját, ökrét, szamarát!
Utalok a 8. pontnál már leírtakra. Sok földi probléma megoldható lenne, ha a kívánás szintjén sem jelenne meg a társak irigylése. Ne harácsolj, hagyj kellő életteret felebarátodnak, és ne lazítsd meg a hozzátartozók hűségét! Kívánatos lenne ennek a szemléletnek az erősítése a földlakókban, de kérdéses a megvalósíthatósága. További megfigyelések szükségesek a Föld egész területére kiterjesztve.

42. megfigyelő
Fejér Attila
forrás: meridian.apaczai.elte.hu

Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Váray Károly [ 2015-06-26 21:23 ]

Olvasható:
http://bookandwalk.hu/Lelektorott-emberiseg---Tizparancsolat-18290-ebook.aspx
Hallgatható:
https://www.youtube.com/watch?v=1Wh12vCdgOo

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona