Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Az autonómia akarat és hit kérdése

2008.1.11
A “Cui bono autonómia?” írásra reagálva és én is egy idézettek kezdeném.
“Az elveszett idő nem tér vissza.” (Kempis)
Ha csöndbe maradunk elveszünk!

A napokban kaptam egy üzenetet, ennek a tartalmát nagyon szívesen megosztanám az olvasóval.

“Igen is kell az autonómia Felvidéken, hogy soha ne kelljen félnie senkinek nyilvánosan használnia az anyanyelvét, hogy gyermekeink és unokáink rettegés nélkül vállalhassák magyarságukat, hogy a munkahelyeken ne kelljen kétszer annyit bizonyítani az embernek, ha feljebb akar jutni a létrán és a szülöföldünk végre a hazánk is lehessen. Én ezt várom már évek óta biztam a magyar koal.pártjában, de a Bugár által vezetett párt csak önmagukkal törödőtt."
Tamás János

A “Cui bono autonómia?” írást olvasva az ember felteszi a kérdést, vajon írója aki diplomás politológus létére riogatja és további száz évig csöndbemaradásra szólítja fel a felvidéki magyarságot , vajon milyen érdekeket képvisel? Hogy feltegyek egy klasszikus kérdést, amivel ő is érvel vajon ki áll mögötte? Nem az a kérdés kit és mit szolgál, hanem az hogy írásának mi a tartalmi üzenete. Apró, szinte észre nem vehető ferdítések és tényekkel történő manipulálás, hát igen ez már egy politológus territóriuma. Azt állítja, ha már nem sikerült a Mozgalom a Regionalizmusért pártot megalakítani, akkor gyorsan bejegyeztünk egy polgári társulást. Ezt egy manipulatív állítását kettős hazugságnak nevezném. Miért? Azért, mert a Mozgalom a Regionalizmusért pártot még el se kezdtük megszervezni, ami pedig a polgári társulás bejegyzését illeti, az írás valós értelmi szerzőjét kéne megkérdezni, vagyis Házik urat, hisz ő tudja a legjobban, hogy ez a beadványunk sorrendben már a negyedik volt, az első hármat a Belügyminisztérium megtagadta bejegyzését törvénysértő módon, az első két beadványunk pontosan Házik úr javaslata alapján készült, vagyis ő az értelmi szerzője, az utolsót amit már sikeresen bejegyeztettünk mi hoztuk létre. Tehát szó sincs gyorsaságról ez egy féléves kűzdelem volt, amit mi nyertünk meg, annak ellenére, hogy sok belső és külső ellenséggel kellett megkűzdenünk. Ha már belülről képtelenek voltak mozgalmunkat ellehetleníteni, taktikát váltva, most a médiát hívják segítségül és közvéleményt manipulálva, próbálják törvényes és békés autonómia-törekvéseinket ellehetetleníteni.

A Mozgalom a Regionalizmusért (MaRe) párt aláírásgyűjtését, párhuzamosam az autonómia aláírásgyűjtésünkkel együtt fogjuk megvalósítani. Egyébként a Nomos Regionalizmus polgári társulás, mint a MaRe védőszervezete jött létre. Tehát szó sincs kapkodásról, mi csak tesszük a dolgunkat, a bajkeverők és a hitüket vesztettek pedig csak beszéljenek. Mégjobban meggyőzve minket cselekedeteink igazságosságáról és hogy jó úton haladunk, a megmardás autonómiájának az útvonalán.
A bajkeverőknek inkább azt a kérdést kéne feltenniük, kit és kiket szolgáltak 89 előtt, mielőtt tűkeresésbe kezdenek, s közben a gerendákban botladozva öntik magukból a hazugságaikat és a féligazságokat.

Az autonómia tervezetünket pontosan azért küldtük el az össze parlamenti képviselőnek és azért adjuk át majd személyesen is Paška, Fico és Gašparovič uraknak, hogy végre ilyen formában is tudtukra adjuk, hogy mi a demokrácia hívei vagyuk, törvényeket és az alkotmányt tiszteletben tartjuk. Csupán azt szeretnénk bebizonyítani, hogy másfél évig a Commora Aula, most a Nomos Regionalizmus ténykedése fent említett állítások tükrében zajlott. Vagyis nem vagyunk irredenták, se revizonisták, nem akarjuk az ország határainak a megváltoztatását, csupán a törvények és az alkotmány adta jogainkkal élünk. Az autonómia tervezetünk, ha azt bárki elolvassa, csupán a törvények adta és a belső önrendelkezés szabályai szerint íródott, az azonos jogokat, disszkrimináció ellenes életet és a magyar nyelv szabad törvényes használatát követeli. Igen követeli, mert területi és bármilyen másfajta autonómiát eddig még semmilyen többségi nép a kisebbség csak úgy alapon nem adott meg, azokat békésen, de ki kell “harcolni”, követelni.

Ha a cikk írója szintén az autonómia és parlamentiznus híve, akkor nagyon jól tudja, hogy mi is ezt hírdetjük és ennek keretein belül képzeljük el az autonómiánk megvalósítását, de mi ezen tovább menve teszünk is érte valamit. A célokat nem mindig lehet teljes terjedelmükben megvalósítani, de mindent meg kell tenni azért, hogy a felvidéki magyarság megmaradhasson saját 1100 éves szülőföldjén Dél-Fölvidéken (Dél-Felvidéken, Dél-Szlovákiában). Aki azt állítja, hogy még nem jött el a békés kűzdelem az autonómiánkért, annak arra is válaszolnia kéne, hogy majd mikor jön el az idő és ő valamit tett-e azért, hogy az asszimilációt megállítsa, vagy csak azoknak igyekszik keresztbetenni, akik legalább megpróbálnak egy szebb és asszimiláció-mentes világot létrehozni.

Az eltelt másfél év alatt bebizonyítottuk, hogy lehet sőt néha muszáj is ellenszélben evezni, ha a helyzet ezt megkívánja. Sokan felróják nekünk, hogy az MKP és a magyar egység ellen megyünk. Egy kis csapat, ha mindenütt falakba ütközik és tovább szeretne lépni, néha faltörő kost kell alkalmaznia, ha hisz abban amit el szeretne érni. Ez néha kényszerlépésekre késztet minket, így néha mi is elkövetünk hibákat, de ezek csupán olyan helyzetek, cselekedetek, amelyek a főcéljaink eléréséből kikényszerített hirtelen döntésekből fakadnak. Hogy egy kicsit konkrétabb is legyek, ne úgy tünjön a dolog mintha félre beszélnék.
Mi feltettük a kérdést, mi állítja meg az asszimilációt, a disszkriminációt és minek a segítségével lehet a kétnyelvűséget, az azonos jogokat kikövetelni.
Azt írja Vajda Iván, hogy ne most követeljük az autonómiát majd később, hogy most rossz a helyzet. Igen az, de mivel volt jobb az eltelt 15 év a felvidéki magyarság szemszögéből nézve. 89-98-ig bizonyos szintű demokrácia és eufórikus várakozás volt, hogy hogyan alakul a sorsunk. Erre a válasz az lett a szlovákoknak mindent, saját államot is nekünk pedig az autonmómia se jöhet szóba, vagy legalább valamiféle belső önrendelkezés, még Komárom-megye se lehetett. Ez helyett szétrancsírozták a déli magyar területeket, nem titkolva szándékukat, s mindezt a saját orrunk előtt történt. A mecsiari 94-98 érára még ugye emlékszünk.
Majd jött Bugár, a bugári 98-tól a 2007-es éra. Maradjunk csöndbe mert csak rosszabb lehet, ők majd mind egy jó apuka mindent elintéznek helyettünk is. Mit sikerült elintézniük, hogy -50000-el kevebb a magyar és tovább asszimilálódunk. Ha megdobnak minket kővel , nem lehet állandóan kenyérpajzzsal védekezni, néha azt a vérünktől véres követ fel is kell venni és vissza kell dobni. Mi felvettük és visszadobtuk. Semmi mást nem követelünk csak azt ami a többségi népnek megvan, tehát az azonos jogokat és egy olyan területet, ahol a belső önrendelkezés szabályai szerint mindezt megvalósíthatjuk. Nem minket a szabadságot és a szebb jövőt kell vállasztani a népnek, ha ezt az MKP fogja megadni én leszek az első aki leadja reájuk a szavazatot, de ha az ellenkezője az igaz, akkor minimum nem megyek el szavazni, mivelhogy a pluralizmus szabályai szerint nincs alternatívám, hát inkább tiltakozásul otthon maradok.
Néha a közmondással ellentétben egy-két fecske is képes nyarat csinálni, ha azt kitartóan teszik. Mi erre példát mutattunk a PT bejegyzése kapcsán. Addig ütöttük a vasat amíg a BM elkövetett egy hibát és kénytelenek lettek minket bejegyezni. Nem az a lényeg, hogy milyen név alatt jöttünk létre, nem az a lényeg, hogy az alapszabályunkat megnyirbálták, hanem az hogy vagyunk, létezünk és most már hivatalosan is megvan a védőszervezetünk, ami majd a MaRe-t létrehozza.
Ha nem akarnánk vállalni a politikai felelősséget a magyarság érdekében, akkor már rég abbahagytuk volna. Azt hiszen még az elkövetett hibánkat is beleértve, másfél éve mást se mondunk, csak azt hogy lépni kell, mert 20-30 év múlva már mindenütt a magyarság kisebbségbe kerül. Úgy ahogyan Pozsony körül tágul az asszimilációs gyűrű, úgy elfog szlovákosodni az egész Csallóköz is.

Erre most egy konkrét példát is fel tudok hozni, hogy hogyan is zajlik ez. Nagybél Pozsonytól egy sajnos már volt magyartöbbségű kisfalucska hamarosan milyen sorsra fog kerülni. 1910 90% magyarok lakták, még 1991-ben is kb 60% többség volt, 2001-ben már a magyarok aránya 47%, most a már szlovák polgármester a 2 ezer plussz néhány fős faluban lakóparkot hoz létre, még 2 ezer ember részére, vagyis hamarosan az arányok még rosszabbak lesznek, tehát a falu ahogyan az öregjeik elmennek 20-30 év megszünik a magyarság. Szerintem most durvább asszimiláció zajlik, mint a benesi érában, most a gazdasági, eddig a számunkra ismeretlen formája, a legagresszívabb, ami talán trianon utáni betelepítésekhez hasonlítható, amikor is a cseh katonacsaládok, hivatalnokok, vasutasok, csendőrök és egész szegény északi szlovák falvak betelepítése zajlott. Ez van most is csak más eszközöket alkalmaznak, most a pénz erejével és a politika segítségével teszik ezt és mi ennek örülünk is hisz azt mondjuk (csáky) már nincsenek schengeni határok minek nekünk az autonómia. De akkor mi a megoldás, mi állítja meg az asszimilációt, a szlovák nacionalisták jóakarata? Az szerintem sohasem, csak mégjobban eldurvul a helyzet és ténylegesen szlotának lesz majd igaza, mehetünk a Dunába, vagy odaátra haza. Ezt akarjuk? Mi nem ezt akarjuk, a mi hazánk Dél-Fölvidék ne küldjön minket senkisem sehová haza, ha mi idahaza vagyunk, ezért tesszük amit teszünk, ezért harcolunk békésen, alkotmányos eszközöket alkalmazva az autonómiáért, megmaradásunkért.

Nem kell riogatni a felvidéki magyarságot a volt Jugoszlávia szétesésének a szomorú történetével, azt meg teszik helyettünk a szlovák nacionalisták, a szlota-félék. A nacionalizmus és a sovinizmussal már jelen van, minket pedig azzal vádolnak irredenták és reviziónisták vagyunk, leköpnek minket, megaláznak minket, mi pedig csak jó szolgaként mindezt tűrjük és még Ön is arra bíztat minket, hogy továbbra is maradjunk csöndbe.

Összefogásra, értelmes tényekkel a polgári demokráciára hivatkozik, mint eszközökre amelyek segítségével ellenállni tudunk. Igen ezzel maximálisan egyetértek. Mi is csak ezt csináljuk, a demokrácia adta lehetőségeinkkel élve ellenállunk. Tessék beállni a sorba, csatlakozni, nem pedig félrebeszélni.

Nem az az öngyilkosság, hogy az autonómiáról beszélünk, hanem ha ezt nem tesszük meg. A területi autonómiánk kívül egyenlőre még sehol a világon nem találtak ki jobb megoldást az asszimiláció megállítására és az azonos jogok kikövetelésére. Aki az ellenkezőjét állítja, vagy nincsen tisztában a saját lehetőségeivel, jogaival, vagy szándékosan félrebeszél és valótlanságokkal riogat, félemlet gerjesztve, a felvidéki magyarságot meghunyászkodásra késztetve. Ennek most és azonnal véget kell vetni. Bátran ki kell mondani jogunk van a KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIÁRA és az AZONOS JOGOKRA. Vajon Ön egyáltalán elolvasta az autonómia-tervezetünket, hisz annak pontosan az a lényege, hogy polgári elven készült, a polgár jogainak a védelmében, legyen az magyar, szlovák akár roma nemzetiségű.

Mi mögöttünk nem állnak semmiféle érdekcsoportok, tehát valótlan állításait tartsa meg önmagának. Újfent ne riogassa a felvidéki magyarságot konspirációs elméleteivel, mert az előitélet látható támasz nélkül kósza vélemény csupán. Egyenlőre mindent tárgyi és anyagi fedezetet önerőből, a tagok adakozásából teremjük elő működésünkhöz.
Hogy ki áll mögöttünk, a Jó Isten, az igazság és az akarat a változtatásra egy igazságos világért.

Én is egy idézettel fejezném be:

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást. (Táncsics Mihály)
forrás: Bósza János, NoReHÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona