Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációDemmel József: Szlovák nacionalista szervezetekről

Demmel József: Szlovák nacionalista szervezetekről
A 2006. évi szlovákiai választások után a szlovák közbeszédben tolerálhatóvá vált az etnikai gyűlöletkeltés, amikor bekerült a kormánykoalícióba a Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt. A megfelelő politikai elhatárolódások híján várható volt, hogy ez hívószóként hat, és aktivizálni fog bizonyos szélsőséges csoportokat.

E csoportosulások mellett manapság már egy-egy kocsmai verekedés „érvrendszerébe” is bekerül a „magyarkártya”. A dél-szlovákiai kocsmai verekedések így egyik pillanatról a másikra nemzetközi üggyé terebélyesedhetnek – persze az is túlzás lenne, ha minden olyan verekedésbe, ahol nemzeti szitokszavak hangzanak el, szlovák–magyar ellentétet látnánk bele.

Kinek állhatott érdekében a mostani helyzet kialakítása? Csupán sejtéseink vannak, ám azt a kérdést mindenképp fel kell tenni, hogy a szlovák kormány miért engedi át a külpolitika (és persze a szlovák belpolitika) irányítását futballhuligánoknak és sajátos történelemszemléletű, szélsőséges csoportoknak.

Írásom ezekről a szélsőséges csoportokról szól. Beszélni kell róluk, főként az utóbbi napok sajnálatos eseményei miatt, hiszen ezekhez az egyesületekhez kötődhetnek – lazább vagy szorosabb szálakkal – azok a fiatalok, akik a magyar–szlovák ellentéteket a tettlegességig vitték. De beszélni kell róluk azért is, mert nem ismerjük őket, és így azt sem tudjuk felmérni, hogy mennyire veszélyesek. Érdekes adalék például, hogy az alig leplezetten fasiszta eszméket hirdető Slovenská Pospolitosť alapszabályzatát is regisztrálta a szlovák belügyminisztérium, és közel három év telt el, mire ráébredtek, hogy egy demokratikus államban nem létezhet a Pospolitosť-éhoz hasonló nézeteket hangoztató egyesület.

Kezdjük tehát ezzel a leghírhedtebb szervezettel, a Slovenská Pospolitosť-tal, akikről Magyarországon is sokat lehetett hallani. Ők voltak, akik 2005-ben, Trianon 85. évfordulójának alkalmával Rozsnyón leköpdösték a Kossuth-szobrot, velük került konfrontációba néhány magyar nacionalista fiatal Komáromban, akiket végül fasiszta jelképek miatt vittek be a szlovák rendőrök. Ám a velük szemben felsorakozott szlovák fiatalok ellen, akik a II. világháborús Szlovákia gárdista egyenruhájában és katonai bakancsban masíroztak, szlovákiai zsidó vezetőkön kívül senki sem szólalt fel. Amikor pedig végül a szlovák főügyész vizsgálatot kezdeményezett ellenük, nem emiatt oszlatta fel (idén tavasszal) a választásokra párttá alakult szervezetet, hanem alkotmányellenessége okán – pártprogramjuk ugyanis a választójog korlátozását is tartalmazta. (A vizsgálat ideje alatt alig lehetett a szervezet honlapjához hozzáférni, de az azóta megújult honlap már újra működik – naponta több százan, néha ezren felül kattintanak az oldalra.)

A szervezet, bár más párt (a Slovenská Ĺudova Strana – Szlovák Néppárt) színeiben indult a választásokon, valamint a betiltásig maga is pártként működött, funkcióját nézve inkább tekinthető civil egyesületnek. Az általuk szervezett megmozdulások képeit nézegetve azonban félkatonai jellegű szervezetet láthatunk. A tagság, mint említettük, a Hlinka-gárda egyenruhájára kísértetiesen emlékeztető uniformisban, katonás rendben vonul akcióin.


Az új honlapról, amelynek eddig több mint tízezer látogatója volt, az is kiderül, hogy az 1995 óta létező egyesület az utóbbi három évben aktualizálta (de legalábbis korszerűsítette) magát. Azóta ugyanis számos szlovák nemzeti ünnepen, a nemzeti panteon jelentős (és kevésbé jelentős) alakjainak születési vagy halálozási évfordulóján jelentek meg az egyesület masírozó tagjai. Így fordulhatott elő, hogy amikor a betiltott szervezet tagjai egyenruhában elmentek egy esküvőre, rendőri igazoltatás „színesítette” az ünnepet.

A szervezet folyóirata elektronikus formátumban is olvasható. A szintén nemrég megújult lap a beszédes Prúty (Vesszők) címet kapta, egyértelművé téve a fasiszta ideológia közelségét .

Az alapszabályzatba is érdemes belepillantani. Ott az áll, hogy „a Slovenská Pospolitosť tiszteletben tartja az emberi jogokról szóló nemzetközi dokumentumokat”. A fő céljaik „Támogatni a tagok fizikai és lelki fejlődését, elmélyíteni a történelmi hagyományokról, valamint a szlovákok és a szlávok küldetéséről szóló ismereteiket”, propagálni az össz-szláv-kölcsönösséget, küzdeni a drogok, az alkohol, a prostitúció, a pornográfia és az uzsora ellen. Beleolvasva a megmozdulások alkalmával elmondott beszédekbe, igazolhatjuk a napilapok által – a magyarellenesség mellett – a szervezetnek tulajdonított zsidó- és romaellenességet. (Tavaly egy azóta eltűnt plakáton az iraki háborúval összefüggésben megjelenített akkori szlovák miniszterelnököt egyszerűen „Miki al Cigán”-nak hívták.) Az ideológia rovatban ugyanakkor pápai enciklikák szerepelnek.

Az elnök, pontosabban a „Vezér” Marian Kotleba, 29 éves besztercebányai tanár. A honlapon látható képek tanúsága szerint a szervezet betiltása óta nem visel nyilvánosan egyenruhát – igaz, a honlap jobb felső sarkában, ahol (bárhová kattintunk) ő látható, még egyenruhát visel. Árulkodó testtartása (szétvetett lábak, összekulcsolt kéz) ellenére ruházatával igyekszik meggyőzni a hatóságokat civilségéről. Az újabb képeken ugyanis egyszerű fekete pólót visel – igaz, a póló Jozef Tisót ábrázolja…

A választásokon való részvételnek köszönhetően némi szociológiai vizsgálatot is elvégezhetünk a szervezet vezetői között. Hatan indultak a Szlovák Néppárt színeiben – a tanár Kotleba mellett egy tanuló, két gépész és egy pincér. Vagyoni helyzetüket tekintve többségük gyakorlatilag egzisztencia nélküli.


A szlovák nemzeti felkelés évfordulójáról, amely Szlovákia egyik legnagyobb nemzeti ünnepe – 1944. augusztus végén a szlovák reguláris hadsereg és kb. 15 000 főnyi partizán a német hadsereg ellen fordult, és hosszú hónapokig ellenálltak –, a Pospolitosť úgy vélekedik, hogy az „az árulók ünnepe”, hiszen a felkelés az „önálló” fasiszta Szlovákia megdöntésére irányult. (Ennek a szemléletnek, amely csaknem minden általunk tárgyalt honlapon megjelenik, a többségében fiatalok alkotta szervezetek esetében a konkrét oka az, hogy a meciari időkben egy olyan történeti kronológiát kapott kézhez minden szlovákiai iskolás, amelynek a negyedét (!) tette ki a hitleri bábállam hat éve.) A napokban is előállítottak néhány pospolitosť-ost, akik megzavarták az idei emlékezést. Az országos rendőrfőkapitány, Ján Packa az elmúlt napok magyarveréseit így kommentálta: „Nem fogok nekik semmit tolerálni, tényleg semmit. Ezt világosan megmondtam, és így is teszek.”

A másik szlovák nacionalista szervezet a Jednota slovenskej mládeže – Mládež národno-krestanského realizmu (Szlovák Fiatalság Egyesülete – a nemzeti-keresztény realizmus fiatalsága), amely a Slovenská Národná Jednota (Szlovák Nemzeti Egyesület) nevű párt ifjúsági szervezete. Angol verzióval is büszkélkedő honlapjuk nyitólapján Vojtech Tuka szerepel, aki a II. világháborús Szlovákia egyik prominens alakja volt. G. Kovács László történész a következőket írta róla: „Magyarón múltját meghazudtolva a sovinizmussá fajult szlovák nacionalizmus szenvedélyes hirdetőjévé és a Hitler ihlette életveszélyes politikai rögeszmék lelkes követőjévé vált.”. Mellette szalagfelirat fut, négy szláv nyelven, németül, és végül magyarul (!): „A vér nem víz!”. Az egyesület célja – a Szlovák Köztársaság alkotmányára hivatkozva – a nemzeti öntudat és a szlovák kulturális identitás erősítése.

A következő a Nové Slobodné Slovensko (Új Szabad Szlovákia) nevű egyesület. Az eperjesi bejegyzésű szervezet szintén fiatalokból áll, a céljaik a többiekhez hasonlatosak: terjeszteni a nemzeti gondolatot, a szlovák államhoz való ragaszkodást, kapcsolatot tartani más hasonló – szlovák és külföldi – szervezetekkel. Az előzőekhez képest azonban intellektuálisabbnak tűnik a csoportosulás, mivel az első programcélja „történelmi, politikai és szociológiai jellegű előadások és viták szervezése”. Ám Ĺudovít Štúr és Milan Rastislav Štefánik öröksége mellett magukénak vallják Jozef Tisóét is. A hitleri bábállam vezetője szerintük „az első és egyetlen szlovák elnök”. Még saját versgyűjteményük is van: kb. 60 amatőr költemény, többek közt „Az én Szlovákiám”, „Szülőföld”, „A nemzet atyja” gyakran ismétlődő címekkel. Az igazsághoz tartozik, hogy van egy Slota-ellenes vers is itt, ám közvetlenül utána a következő verssorok állnak: „Ha a szlovák büszkeség fasizmust jelent, / Úgy én is fasisztalány vagyok…” Ez az állásfoglalás a Tiso-féle „önálló” szlovák állam magasztalásán alapul, amelyet a „bűnös életű partizánok” kifejezéssel tesz egyértelművé.

Nyitrai központú a Slovenské Hnutie Obrody (A szlovák megújhodás mozgalma) nevű egyesület, amely a Szlovák Fiatalság Egyesületéhez hasonlóan a Szlovák Köztársaság alkotmányára (pontosabban annak preambulumára) hivatkozik. A társaság egyik figyelemreméltó akciója 2004-ben volt, amikor aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy betiltassák a Magyar Koalíció Pártját. Három hónapig tartott az akciójuk – addig összesen 5702 szlovák állampolgár gondolta úgy, hogy a demokratikus Szlovák Köztársaságban jobb lenne, ha betiltanának egy bejegyzett, alkotmányos pártot.


Egyébként nekik is van saját lapjuk, amely a Právo Národa (A nemzet joga) címet viseli. A lap a szlovák nemzeti gondolat mellett a szláv kölcsönösséget is ápolja – részvétét fejezte ki például a háborús bűnökkel vádolt Milosevics halála okán, majd a temetéséről is közölt fényképeket. A honlap tanúsága szerint a szervezet részt vett egy idén májusban a II. világháborúról rendezett fehéroroszországi konferencián, amelynek védnöke Alexander Lukasenko volt. A kapcsolatok ápolása a szláv kölcsönösség alapján érthető, csakhogy Milosevics és Lukasenko esetében egy háborús bűnökkel vádolt vezetőről és egy, az emberi jogok megsértésével vádolt (sokszor diktátornak titulált) elnökről van szó.

A szervezet két hónappal később Trianonról emlékezett meg. A címlapon megdöbbentő kép látható: akasztófák hosszú, távolba vesző sora, amelyeken még fenn lógnak a kivégzettek. A képaláírás, amelyből az is kiderül, hogy az áldozatok szlovákok, a következő: „Így festett a magyarok és szlovákok együttélése Ausztria-Magyarországon”. A többi szervezethez hasonlóan ők is éltetik a II. világháborús szlovák állam megalakulását, Tisót és Hlinkát.

Andrej Hlinka a többi honlapon is számtalanszor megjelenik. Hlinka 1938-ban meghalt, így nem volt részese az „önálló” Szlovákia által elkövetett bűnöknek – például annak, hogy a szlovák kormány elsőként és önként ajánlotta fel Hitlernek, hogy oldja meg náluk a zsidókérdést –, ám antiszemitizmusa miatt személye némileg kellemetlen a mai Szlovákiában.


Számos hasonló oldalt találhatunk az interneten, többségükben hírportálokat és vitafórumokat. A Mor ho! című portál egyetlen célja a magyar sovinizmus elleni harc, igaz – soviniszta eszközökkel. Itt a magyar sovinizmus és revizionizmus továbbélését, napjainkig tartó folytonosságát hangsúlyozzák, s ehhez nem csak Duray Miklóst citálják, de Bugár Bélát és Orbán Viktort is. Az említett politikusok – gyakran valóban félreérthető, ám a szerkesztők által kontextusukból kiragadott és szánt szándékkal félreértelmezett – mondataiból azt a következtetést vonják le, hogy Nagy-Magyarország újjáalapítását tervezik, Szlovákiát ismét Felvidékké tennék, a szlovákokat pedig ismét „buta tótokként” kezelnék.

Mielőtt összefoglalnánk a szélsőségesen nacionalista szlovák szervezetekről szóló áttekintésünket, még egy fontos dolgot kell megemlítenünk. A szlovák nacionalista szervezetek mindegyikének vannak kapcsolataik hasonló külföldi – lengyel, cseh, román, litván, szerb, orosz, spanyol, francia és olasz – szervezetekkel. Nacionalizmusuk tehát nem fordul még a csehek ellen sem, hiszen a legtöbb kapcsolódó külföldi szervezet cseh, annak ellenére, hogy a szlovák állam hagyománya hangsúlyozásának mindig van némi csehellenes éle is.


Korántsem meglepő, hogy az eszmeileg rokon szervezetek között nincs egyetlen magyar sem. Minden szlovák nacionalista honlapon a magyar a domináns ellenség, emellett nagyságrendekkel kisebb hangsúllyal jelenik meg a roma- és zsidóellenesség. Meg kell említenünk azt is, hogy ezeknek a mai világgal szembeforduló fiataloknak vannak pozitív törekvéseik is – csaknem minden honlap aktív drogellenes kampányt folytat.

Végezetül annyit, hogy minden ország – így Szlovákia is – felelős a saját állampolgáraiért: azért is, hogy a szélsőségeseket visszatartsa, és azért is, hogy a békés polgárait megóvja tőlük. Fontos lenne ezt komolyan venni.


A szerző történelem és szlovák szakos egyetemi hallgató.
Szerző: Demmel József
Publikálás dátuma: 2006.09.01
forrás: talaljuk-ki.hu

Eredeti szövegHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona