Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációNyelvháború Szlovákiában

Nyelvháború Szlovákiában: az Új Szót figyelmeztették - naná!

2007.6.27
Roland von Bagratuni:
újságíró, filmrendező, nyugdíjas mozilátogató

A hatóság szaglászik. A hatóság jelentkezett. A hatóság felszólít. A hatóság határozottan felszólít. A hatóság figyelmeztet. A hatóság elutasitja a fellebbezést. A hatóság büntet. A hatóság kivégez. Na, ez mennyire ismerős a hitlerista és a szovjet megszállás évtizedeiből! Hát egyes rongyembereknek ez a magatartás már annyira beleivódott a bőrük alá, hogy most nem bírnak magukkal meg a szellemképeikkel, amelyeket sehogyan sem tudnak feldolgozni! Persze lehet, hogy ők is a budapesti Országos Pszichiátriai Intézet egykori betegei és a nagymúltú kórház felszámolása valójában tőlük indult, nehogy egyik habzószájas pillanatukban a kihivott mentő lipótmezőre vigye őket? Vagy talán azért ugrálnak most, mert nekik nem kell vizitdíjat fizetni?

Ez a vizitdíj-rendelet az épp olyan valami oltári nagy őrültség, mint a szlovák kulturális tárca művészeti főosztályának a sztahanovista újítási mozalomba kiválóan beleillő találmánya. Vagy csupán csak arról lenne szó, hogy Martin Sarvas (azaz: Szarvas Márton), a főosztály vezetője annyira jelentéktelen senki — Jederman, hogy ezzel a dobással akarja felhívni magára a figyelmet? Meglehet. Végeredményben az őrültek mindenfélével próbálkoznak a publicitás érdekében. A cannesi filmfesztiválok idején — például — úgy, hogy jön egy csomó színésznő-jelölt hajadon, pucérra vetkőznek és ott rohangálnak a szenzációéhes kamerák előtt. Talán a művészeti főosztály vezetője is inkább ezt tenné. Persze, feltéve ha szép, csinos, bájos. Mert ha randa, akkor nincs esélye még a Markiza kamerái előtt sem. Bár manapság egyes tévétársaságok már Quasimodokat is szívesen mutogatnak, csak hogy növeljék a nézőszámot!

Na, azért elgondolkodtató a művészeti főosztály jelentkezése. Először is: mi köze van a művészetekhez, tehát a filmhez, a zenéhez, a szobrászathoz, a festészethez, a baletthoz a nyelvhasználatnak? Filmrendező vagyok, tehát én aztán csak tudnám! Van nálunk is nyelv. De ez a formanyelv, más nem. Vagy lehet, hogy a főosztály vezetője tényleg megbuggyant?! Na de akkor sürgősen ki kell hívni hozzá a mentőt, még mielőtt habzó szájjal nem késeli meg a munkatársait! Mert egy közveszélyes főosztályvezető a legveszélyesebb. Főleg, ha a film formanyelvét összetéveszti a szlovák nyelvel! Lehet, hogy Martin Sarvas főosztályvezető ennyire nem ismeri a szlovák nyelvet?! Vagy talán egy újabb –izmust akar bevezetni, és most a szlovák nyelvnek a formanyelvvel való összeötvözésével kísérletezik? Volt, aki megpróbálta a szlovákot egy másik nyelvvel összekeverni, de rosszul járt, mert elvitte a Státní Bezpečnosť!

Egy azonban biztos: Martin Sarvas, a művészeti főosztály vezetője életében nem járt külföldön! Mert ha járt volna, ilyen ostobaságokra nem pazarolná az adófizetők pénzét! Ugyanis: először is az Európai Unióban vagyunk. Az európai uniós törvények értelmében bármely tagországban bármelyik másik tagország nyelve szabadon, akadályok nélkül használható! Uniós nyelven kiadható újság, működtethező tévé- vagy rádióállomás, színház és így tovább. SZABADON, TEHÁT SEMMIFÉLE KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL! Aki ezt figyelmen kívül hagyja, bűncselekményt követ el! Egy bűnöző pedig nem lehet egy főosztály vezetője. Még akkor sem, ha az csak egy művészeti főosztály! Ugyanis egyvalami biztos az egészben: a magyar nyelv uniós nyelv. Az Európai Unió egyik hivatalos nyelve! És aki ezt kétségbevonja, egy uniós nyelv használatát akadályozza, vagy megpróbálja akadályozni, bűnös szándékkal az Európai Unió ellen lép fel, tehát bűnöző!

De félre téve a komolyságot! Azt javasolom én, aki három nagymúltú nemzet — lengyel/polski, örmény/հայերեն és magyar — tagja vagyok és imádom a szlovákokat, Szlovákiát is, hogy Martin Sarvas, a pozsonyi művészeti főosztály vezetője nyúljon a bilibe és ébredjen már fel! Aztán gyorsan csomagoljon és utazzon szolgálati útra néhány uniós tagországba. Belgiumba, Hollandiába, Spanyolországba, Svédországba, Finnországba. Ennyi talán kezdetnek elég is lesz! Belgium. Hajdanában a vallonok és a flamandok nagyon nem bírták egymást, de aztán rájöttek, hogy a háborúsdinak semmi értelme. Most mindkét nyelv Belgium hivatalos nyelve! Hollandia. A helyzet szinte ugyanez, de itt még a frízek és a németek is belemásznak a képbe, pedig ők tényleg maroknyian vannak! Így aztán a fríz és a német nyelv is államnyelv! Finnország. Van egy svéd kisebbség. Jóval kevesebben vannak, mint Szlovákiában a magyarok. A történelem hajótöröttjei. Ugyanis hajdan Finnország Svédországhoz tartozott és ennél fogva a finnek nagyon nem szeretik a svédeket. Mégis a finn mellett a svéd is az ország hivatalos nyelve! És még egy: a lapp!

Spanyolországot nem kell bemutatni: katalánok, spanyolok, gallegók, baszkok, mórok, angolok… Az tény, hogy zajlik a baszk irredenta, de más miatt. Hadd ne magyarázzam most. Mindenesetre a baszkokat az égvilágon senki sem korlátozza abban, hogy anyanyelvüket használják. De a galíciaiakat, vagy a katalánokat sem! Aztán ott van a társult Svájc. Négy nemzet fiai békésen megférnek egymással. Pedig amúgy a franciák nemigen szerették a németeket, az olaszok a franciákat, a németek a többieket! És akkor még ott vannak a rétorománok, akik a franciákat is, meg az olaszokat is szívbőll utálták, mert szerintük — különben jogosan állítják — a francia is meg az olasz is nyelvük „degenerált“ csökevénye! Nem tudom, mit szólna a művészeti főosztály buggyant vezetője, ha azzal jönnék elő, hogy a szlovák nyelv egy keverék nyelv! A magyar, a cseh, a lengyel és a német ötvözete! De még a lengyel hegyiembereket, a góralokat is hozzátehetem, mert Poprád környékén a lengyel nyelv góral nyelvjárását beszélik!

Szóval, kedves soudruh vedúci odboru Martin Sarvas! Van egy olyan ősrégi, legalább 5000 éves magyar (hol voltak akkor a szlovákok?! — még ki sem találták őket!) közmondás: szél ellen vizelni nem lehet! Maga meg, váženy soudruh vedúci odboru Martin Sarvas szél ellen vizel! Összetéveszti 2007-et 1947-el! Későn született! Klement Gottwald idején talán sikert aratott volna, talán még a Vörös Csillag Érdemrendet is megkapta volna, még az Oroszlánrendet is! De ma? Mire jó ez a donquijotei magatartás?! Elkésett! Az Európai Unió nem veszi jó néven, amit művel! Előbb—utóbb szankcionálni fog, de inkább előbb! És akkor lőttek a maga karierrjének! Ha kirúgják az állásából, még takarítónőnek, vagy éjjeliőrnek sem veszik fel! Milosevics vagy Szaddám Huszein példáján nem tanult?! a nácizmusának Európában semmi helye! Európa kiveti magábóla nácikat! Mert a fajgyűlölet bűncselekmény! Még hozzá 1948 óta!

Mivel nem ismeri az ENSZ által 1948-ban jóváhagyott EMBERI JOGOK EGYETEMES KÁRTÁJÁT - VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV, abból idézek:
Článok 8 – Každý má právo na účinnú ochranu pred vnútroštátnymi súdmi proti činom, porušujúcim základné práva, ktoré sú mu priznané ústavou alebo zákonom.
Článok 12 - Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Soroljam tovább, kedves soudruh vedúci odboru Martin Sarvas? Mert a Szlovákiára is kötelező érvényű Nizzai Egyezményt is idézhetném! Tanulmányozza csak át, ráfér magára! Vagy talán még nem tanult meg írni és olvasni? Mert a szovjet megszállás idején rengetegen voltak ilyenek: jó, megbízható pártmunkások voltak, de ész, intelligencia, iskolázottság semmi! És befejezésül még valami: ha hivatalban van, tudnia kell azt is, hogy az Európai Unió törvényei a szlovák törvények fölött állnak! Márpedig a kisebbségek diszkriminációját, az Európai Unió hivatalos nyelveinek használatát korlátozó lépéseket szigorúan tiltják! Ne kövessen el több bűncselekményt, mert feljelentjük! Nem Pozsonyban, Brüsszelben!

forrás: felvidek.ma fórumHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona