Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációKassa: az ipari iskolában megsemmisítették a IV. B

Kassa: az ipari iskolában megsemmisítették a IV. B tablóját

2007-06-07
„Ennél nagyobb szégyent még nem hoztak a kassai magyar ipari szakképzésre az elmúlt 135 évben!” – mondta Mihályi Molnár László, a végzős 4.B osztályfőnöke, miután az iskola igazgatója elrendelte osztálya tablójának megsemmisítését.


* * *

Az utóbbi napokban nagy sajtóvisszhangot keltett a magyar ipari középiskola egyik végzős osztálya tablójának az „esete”. De miért kellett azt megsemmisíteni? Az Új Szó napilapnak adott nyilatkozatában az iskola igazgatója, Pulen Lajos többek között azt mondta. „A legfőbb kritérium az iskola hivatalos neve, a tablón szereplő tanárok teljes neve és titulusa, valamint a tanult szak pontos megnevezése. Grafikai szempontból nem korlátozzuk az alkotói szabadságot, de a tabló nem sértheti a jó ízlést és az iskola hírnevét.”

Mihályi Molnár László osztályfőnök szerint nem erről van szó, mivel az iskola más osztályai tablóinak esetében sincs ez mindig így.

Portálunk még június 1-i tudósításában (KLIKK) megjelentette az ominózus tabló képét, melyen nincsenek komolytalan grafikák vagy közerkölcsöt sértő feliratok. Az osztályfőnök magyar- és történelemtanár, diákjai úgy döntöttek, a történelmi Magyarországot választják a tabló háttérképének (mely számos ma is használatos történelemtankönyvben fellelhető!). Nagyjából arra a helyre, ahol Kassa található, illusztrációként megjelent a város híres dómja. Ezt egészítik ki az iskola diákjainak, tanárainak a fényképe, és ez minden. Ahogy ez alább látható is:Ennek ellenére a tablót az iskola igazgatója provokatívnak tartotta, és ennek kapcsán az osztályfőnök felelősségét hangoztatta. „Ezt szóban már közöltem vele, és írásban is hamarosan meg fogom tenni. A történtekért elsősorban őt illeti a felelősség, mivel jelenleg senki sem vállalja az ötletgazda szerepét” – volt olvasható nyilatkozata a tegnapi Új Szóban.

Mihályi Molnár Lászlónak erről más a véleménye: „A jó tanár ezek szerint az, aki arra neveli a diákjait, hogy legyenek szófogadó, engedelmes alattvaló cselédek, legyenek csendben, tűrjék el a megaláztatást, de azért magolják be Szent István, Mátyás király, Rákóczi, Bocskai, Zrínyi vagy Petőfi történetét, a tizenkét pontot meg a szabadságharcot, de ne feledjék azt sem, hogy „a halott indián a jó indián” s a meghunyászkodó, meg nem szólaló magyar ember a jó magyar polgár Szlovákiában?! Köszönöm szépen a leckét, de nem kérek belőle.”

A tablót egyébként ajándéknak, meglepetésnek szánták a diákok osztályfőnökük részére.

„A első évben a Szádellői-völgyet jártuk be, megismerve a közeli szépségeket, megtanulva együttműködni, főzni, túrázni, túlélni. Egy év múlva jött Budapest (országház, vár, Munkácsy kiállítás, Nemzeti Galéria, Terror Háza, Hősök tere), s útközben Alsósztregova, Szklabonya, Rimaszombat. A harmadik végén Pozsony (parlament, vár, belváros) és egy áramelosztó állomás, ahol egy volt iparista a vezető. A parlamenti kísérőnk is volt iparista, Köteles László volt. Megtanulhatták megbecsülni értékeinket. Közben 19 színházi előadást, sok koncertet néztünk és hallgattunk meg, és volt sok séta a városban Márai nyomában: a Szent Erzsébet-dóm, a nyelvújítás bölcsője, a fejedelmi központ (Bocskai, Bethlen idején), a magyar színjátszás kamaszkora (itt játszották először a Bánk bánt l833-ban), a Rákóczi-ház stb.
Ezt kaptam vissza az osztályomtól a tablón. Legalábbis úgy érzem: Kassát és a történelem dicső korát, a Szent Erzsébet-dómot a névadó születésének 8oo. évében! Azt hittem, hogy ez lassabban érik meg, s majd talán csak a tizedik évi érettségi találkozón büszkélkednek azzal, hogy gyermekeiket is erre nevelik. De szép is lenne ! Ha már nem fizetnek meg, legalább lelki ajándékokat kapjon egy tanár.
Amikor az írásbelik idején kérdeztem, hogy lesz-e tabló, akkor azt mondták, hogy meglepetés. Az ő pénzük, az ő ajándékuk.”

Ám az ajándék – melyet az osztályfőnök az irodájában helyezett el - már nincs meg. Sorsa horrorfilmekre emlékeztető. „Míg a közeli magyar gimnáziumban érettségiztettem, távollétemben a keretből ellopták a tablót, s mint a buzgó tévések adásában, akik csak ilyenkor érdeklődnek iskolánk iránt, az igazgató szájából kiderült, hogy ő zúzta apróra az osztály vagyonát képező tablót az iskola műhelyében. Ennél nagyobb szégyent még nem hoztak a kassai magyar ipari szakképzésre az elmúlt 135 évben!” – summázta véleményét a IV. B osztályfőnöke.

És mi lesz tovább? A hírek szerint az osztály új tabló készít… Az osztályfőnököt felettese megrovásban részesítette. „Kibírtam már többet is a kommunizmus alatt, amikor kilenc évig nem engedtek katedrára állni. S hol van már az a kommunizmus ? Avagy mégsem ?!” – mondta Mihályi Molnár László.

(O.N.)
forrás: felvidek.maKártérítést kérnek a kassai iparisták

A kassai iparisták 'rebellis' 4.B osztálya

2007-06-07
Kártérítést kérnek a kassai iparisták az igazgatótól tablójuk összezúzása miatt
Sok érdeklődő olvasta el tegnapi cikkünket a "bűnös kassai tabló" esetéről. A 4. B osztályfőnöke tudatta velünk, hogy a tabló illetéktelen eltulajdonítása után az igazgató zúzta össze a tablót, az osztály és az osztályfőnök Mihályi Molnár László tudta és beleegyezése nélkül, amiért az osztály 20.000 Sk kártérítést fog követelni.


A diákok ennyire értékelik a saját munkájukat és egy amatőr festő közreműködését.

És mit is akartak a diákok?
"Kedveskedni az osztályfőnöknek, aki irodalomra, kommunikációra, történelemre és jogi ismretekre és pszichológiára tanította őket, valamint az iskolára, mely büszkén ünnepelte, hogy 135 éve alakult , holott Szlovákia csak 15, az elődje meg 87 éves, tehát miért büszke az iskola arra a múltra, melyet a Monarchiában kezdett el...Adyt sem lehet a történelmi ország térképe nélkül tanítani (Sem Vereckét, sem Dévényt, sem Csucsát, sem Kassát, sem Szabadkát nem találnánk a mai Magyar Köztársaság térképén.)
Egyébként nincs Nagy és Kis Magyarország, csak Magyarország van ekkor meg akkor. Ami akkor volt, az a népünk régi nagy tágas otthona volt, amit nem szégyelleni kell, hanem őrizni, mint ahogy a nagyszülői házat sem szabad elfeledni soha..." - mondta a 4.B osztályfőnöke.

forrás: felvidek.maTiltakoznom kell

Tiltakoznom kell

2007.6.7
Kedves Barátaim!
Tiltakoznom kell a hatósági és igazgatói túlkapások miatt, amelyek Szlovákiában vannak 2007-ben. A történelmi Magyarország 1910 Uhorsko közös haza térképe valóban közös és még a szlovákok is elismerik ezt lásd:
Uhorsko je naše
oldalon.
Uhorsko nasa spolocná vlast.
Miért nem szabad akkor ezt kirakni és miért kell ellene föllépni?

A közös múlt nem szabad, hogy elválasszon, hanem össze kell kössön bennünket, akár térkép formájában is! Akkor a szlovák cimert is elitélnék egyesek?

Ez fölháboritó, hogy egyesek miből és kikből nem szeretnének bűnözőket csinálni?

Ez csak elvakult nácizmus illetve nacionalizmus lehet az ilyen föllépés a hatóságok részéről, ami korlátozza a szabadságjogokat.
Követelem, hogy Brüsszelben is nyilvánitsák ki az esetet. Tudja meg az EU milyen pitiáner ügyeket fújnak egyesek föl kiforgatva a közös haza emlékét, azt nacionalizmussal vádolva aki a múltat elismeri és tiszteli.
Abból hibás következtetésekre jut. Lássanak tisztán milyen hatósági visszaélések vannak nálunk átpolitizálva hétköznapi dolgok, amelyek természetesek és nem kéne sértsenek senkit sem.

A kérdésem miért kell ilyen dolgokkal foglalkozniuk és miért szítanak egyesek gyűlöletet a közös haza térképét látva? Vajon az EU térképét látva milyen indulatok keletkeznek, keletkezhetnek Szlovákiában a szélsőségesek részéről és vajon támogatja-e őket a mai kormányzó pártok valamelyike ezen tevékenységükben? Támogatja-e őket valamely tisztességes szlovák párt?

Szomorú, hogy a szélsőségesek egy történelmi térképet látva ilyen indulatok fogják el és az EU-t is történelemnek szeretnék, néhány évtized múlva ugyanezt üldöznék?
Ebből a nacionalizmusból nem kérünk és szeretnénk végre tisztességes életet élni a szélsőségesek nélkül!

forrás: vendég írta
HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona