Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációIyen áron akár bátrak is lehetünk

Mihályi Molnár László: Iyen áron akár bátrak is lehetünk
Dátum: 2007-01-30 07:30

Forrás: Szabad Újság
Véleménye szerint a Magyar Koalíció Pártja hogyan használta ki azokat a lehetőségeket, amelyeket 8 évi kormánytagsága teremtett számára?
Ideje lenne már nyíltan beszélni a helyzetről, mert eddig hol ezért, hol azért, hogy mit szólnak a koalíciós partnerek, avagy nem szabad elbizonytalanítani a választókat stb. ürüggyel seperték félre a problémákat. A tényfeltáró helyzetelemzés elmaradt.


Egyeseknek ez nagyon kényelmes is volt. Egy dolgot le kell szögezni: az MKP-nak nincs tömegbázisa. A mozgalomból választási párt lett, ami azt is jelzi, hogy elsődleges célja a hatalom megszerzése illetve minél nagyobb szeletet leszelni a hatalom tortájából. Ezzel viszont háttérbe szorult a szlovákiai magyarság elvszerű érdekképviselete, vagyis inkább csak azért vállalnak érdekképviseleti programot, mert ezzel lehet megnyerni a választókat, de amikor arról van szó, hogy az elvek vállalása a miniszteri (képviselői) bársonyszékek és fizetések feladásával járna, akkor már árnyaltan elmaszatolják a helyzetet. Akik mégis a helytállást vállalják, azokat kikezdik, lejáratják…sportnyelven szólva: nem kap labdát, így a kispadra szorul. Sajnos, ez az egész térségre jellemző pártpolitikai magatartásforma, nyugaton is ezt csinálják régóta, ezért kifinomultabbak benne, de a választásokon való részvételi arány jelzi, hogy a polgárok többsége már nem bízik az ilyen típusú rendszerekben. Demokráciát márpedig csak demokratákkal lehet fenntartani, de ennek a lehetőségét már rég eljátszották.

Aki mélyebben beleás a huszadik század nagy összefüggéseibe és társadalmi csapdáiba, az láthatja, hogy a demokratikus intézményrendszerek már rég nem a szabad választások függvényében működnek, hanem a nagytőke által befolyásolt manipulációs eszközök és módszerek (sajtó, propaganda, reklám, TV stb.) túszai. Ezért nehéz itt valódi demokráciáról beszélni, mert ha az lenne, akkor például a polgári demokráciájukra büszke nagyhatalmak az első világháború után nem a gazdasági önzés és a hatalomvágy bűvöletében hozzák meg döntéseiket a versailles-i palotákban, illetve fel kellett volna azóta ismerniük a Közép-Európát nyomorba döntő és háborúba sodró tévedésüket, és korrigálniuk kellett volna hibáikat.

Nem ezt történt! Sőt a második világháború után még a kommunista fenevadat is rászabadították erre a térségre, majd 1989 után (csöbörből vödörbe) a nagytőke dédelgetett gyermekének, a keresztényellenes liberalizmusnak karjaiba lökték a megszabadult országokat. Ennek egyenes következménye mindaz, ami az MKP megalakulásától kezdve folyik, hogy nem lehetett demokratikus vezetést létrehozni benne egy politikai zsarolás miatt. Ugyanis az történt, hogy a koalícióra lépő felek (Együttélés, MKDM, FMK-MPP) legnépszerűbb és legprogresszívebb irányvonalát (Együttélés) háttérbe kellett szorítani. Ennek egyenes folyamodványa az volt, hogy a tagság elfordult a pártpolitizálástól, alapszinten nem tudtak megújulni, és olyanok kerültek vezető pozíciókba, akik saját térségükben sem bírták a polgárok bizalmát. A másik veszedelmes dolog az volt, hogy a határozott érdekképviselet vonalának nem volt mediális háttere. Az egyetlen napilap elve az volt, hogy megtanítsák az embereket hallgatni és mindenbe belenyugodni. „Várjunk a többség demokratikus méltányosságára, az Európai Unióra, a kedvezőbb helyzetre, a jó időre, a sült galambra meg a csodadoktorra…” A halogatott reménység beteggé tette, kedvetlenné, fásulttá és kiábrándulttá a szlovákiai magyar nemzeti közösséget. Ezt nyilvánította ki a legutóbbi választásokon! Kár, hogy a párt vezetősége nem okult a megyei választások kudarcából, és ugyanazokat a gyászhuszárokat egy újabb vesztes csatába küldte. Voltak ugyan ügyeskedők, karrieristák, haszonélvezők, helyezkedők, akik jól kihasználták a kormányzati szerepet, de néhányan bele is buktak. Igaz, hogy olyan „sikerembert” is futtat a sajtó, aki még a rendszerváltás elején azt a vezetést támogatta, mely Mečiart juttatta hatalomra, majd 92 őszén odáig merészkedett, hogy feltegye azt a kérdést, hogy a magyarok közül kik felelősek Csehszlovákia felbomlásáért (mintha 1945 után, a fasiszta jogfosztás időszakában lennénk!), később pedig „összespórolt zsebpénzéből” (bankok csődbe juttatása) milliárdos lett! Neki ezt jelentette a korábbi kormányzati szerep! És ezzel nincs egyedül!

Kinek van kedve ilyenek után választani menni, amikor nem a jó és a rossz, hanem legtöbbször a rossz és a kevésbé rossz között lehet dönteni, de a kampányban mégis arra akarják rászedni a gyanútlan honpolgárt, hogy most ettől a sorsa életre-halálra eldől, pedig csak arról szól a történet, hogy kiknek az érdekköre tömheti meg a zsebét az elkövetkező időszakban. Sajnos, ennyire elszomorító a helyzet! Nem varrom én mindezt az MKP nyakába, csak az a helyzet, hogy az MKP sem tudott más lenni, mint a többi, aminek az a tanulsága, hogy aki tisztességes akar maradni, az ne ártsa bele magát a politikai csatározásokba… Ez a világ nem kedvez az Evangélium követőinek, csak annyiban, hogy kemény próba elé állítja őket, amitől vagy megerősödnek, vagy elpusztulnak. Kisebbségi sorsban, hiteles vezetők nélkül, anyaországi támogatás híján a globalizáció tengerében ezzel kell nekünk is szembenéznünk.

A kormányzati szerep főleg arra mutatott rá, hogy nincs a szlovákiai magyarság helyzete iránt érzékeny demokratikus partner a szlovák politikai élet palettáján. Ezért dicséret is illeti azokat, akik ilyen környezetben némi eredményt elértek, mert ez politikai alkuk árán sikerült. Kérdés, hogy adódhat-e még hasonló helyzet, illetve az, hogy érdemes-e megnyernünk egy csatát, ha rámegy a lelkünk tisztasága!


Mint ellenzéki párt mit tehet, tegyen a politika porondján?

Aminthogy egy autó teljesítményét a motor adja meg, az irányát a kormány, de a biztonságát a fék, ezért egy tíz százalékos parlamenti jelenlét éppen a fék szerepe lehet az eltévelyedett kormányzat idején. Erre kell összpontosítani, és arra, hogy most lenne a legjobb időszak arra, amikor megtisztulhat a párt a kormányzat idején bezúdult szemtelen legyektől. Olyan programot kell meghirdetni, amelyből nem kell kidobni a lényeget a miniszteri bársonyszékek csábítása miatt.

Nemzeti közösségünk létszámának csökkenését feltehetőleg segítené mérsékelni a kisebbségi autonómia. Elképzelése szerint hogyan érhető el, s indokolt-e az aggodalom, hogy egy autonómiát a szlovákiai magyar közösség aligha tudna kellő intelligenciával működtetni? –

Autonómia?! Félő, hogy ez a vonat már elment. A nagy történelmi lehetőség Szlovákia megalakulásakor volt. A komáromi nagygyűlésből végül egy semmitmondó összejövetel lett, mert sem az FMK sem az MKDM nem akarta az autonómiát. Most pedig már lassan nem lesz kinek. Az iskolákba már azoknak a gyerekei érkeznek, akik maguk sem anyanyelven tanultak. Minden második magyar középiskolát tíz éven belül be lehet zárni tanuló híján (az alapiskolákban már 5% alá csökken a magyarok száma). A népszámlálási adatokban felismert hiány ebből is ered. Kihal egy nemzedék, amelyben még 15% vallotta magát magyarnak, s ezzel lassan az MKP háttérbázisa is elolvad!

Most még lenne elegendő erő és ember, hogy egy belga vagy dél-tiroli típusú autonómiát működtethessünk, de félő, hogy mindennek reális esélye egyre távolabb lesz…

Kell egy hiteles párt, egy hiteles újság, egy becsületes vezetéssel bíró anyaország, és vissza kell adni annak a hitét, hogy érdemes itt is magyarnak s embernek megmaradni! Avagy mindez már csak illúzió?!

Lengyel József egyik regényében mondja az építész, aki egész életében mások terveit valósította meg, azt remélve, hogy így pénzt vagy pozíciót szerez saját elképzeléseihez: „egy életen át csináljuk azt, amit nem akarunk, hogy végre azt csinálhassuk, amit akartunk, hogy aztán azt kapjuk, amit legkevésbé vártunk: a halált! Ilyen áron akár bátrak is lehettünk volna!” Ez szómondásom!

Forrás: felvidek.maHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona