Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációVencel(MKP) kontra Abraka(Commora Aula)

A tárgyilagosság kedvéért, csupán az érintettek véleményét közlöm.

Bevezető:

Bugár Béla: Nem térnek vissza az 1998 előtti állapotok, nemzetiségi feszültségre, uszításra azonban lehet számítani a legrosszabb jött el.

A párt a helyzetét felhasználva megerősödhet
Ezért kezdtek tárgyalni a Smerrel, a KDH-val és az SDKÚ-val is. A jobboldali kormány reménye gyorsan szertefoszlott, és ha a KDH nem habozott volna olyan sokáig, talán megakadályozhatták volna az SNS hatalomra jutását. (Tegnap az SDKÚ is a KDH-t tette felelőssé, hogy Slota pártja bekerülhetett a kormányba.) Pavol Hrušovský bejelentése, hogy a KDH mégis hajlandó a Smerrel az MKP társaságában kormányozni, elkésett. Robert Fico szerdán már csak két lehetőséget mérlegelt: a HZDS mellé az SNS-t vagy az MKP-t vegye-e be harmadiknak. „Reggel még 70:30 volt az SNS javára, dél körül azt jelezték, már 50:50. Estére valakinek vissza kellett lépnie, és győztek a nacionalisták” – mondta lapunknak Bugár. Nem hiszi, hogy a Smer csúnya játékot űzött a magyarokkal, s csak tettette, hogy komolyan fontolgatja kormánytagságukat. „Olyan dolgokról tárgyaltunk, melyek – ha csak játszottak volna velünk – nem kerülnek napvilágra. Elárulták, kit javasolnak a külügyi és pénzügyi posztra. Ezt nem szokták akkor csinálni, ha csak látszatból találkozunk. Az SNS hatalomra jutása nemcsak azt jelenti, hogy a Smerben a nacionalisták kerekedtek felül, hanem azt is jelzi: ha Fico erős pártelnök lenne, rácsap az asztalra, és más koalíció alakul. Csakhogy ő populista” – nyilatkozta a magyar politikus. Mindenesetre megkönnyítette az MKP dolgát: nem kellett megoldani azt a dilemmát, az SNS-t félreállítandó szövetkezzenek-e Vladimír Mečiarral. Sőt, hosszú távon az MKP profitálhat az ellenzéki pozícióból. Ugyanis Bugár szerint az elmúlt időszakban nagyon sokan megszokták Dél-Szlovákiában: természetes, hogy sikerült levinni a déli régiókba 65 milliárd koronát, valamint hogy több mint ezer magyar ajkú ember dolgozik az államigazgatásban, ami most nem lesz természetes. A párt a helyzetet felhasználva megerősödhet. Ugyanakkor elismerte, megkezdődhet a déli régiók kiéheztetése. „De így döntöttek a választók. Ha nagyobb lett volna a választókedv és több mandátumot szerzünk, a dolgok másképpen alakulhattak volna” – mutatott rá az MKP vezetője.


ÚJ SZÓ-TUDÓSĺTÁS
[2006. 06. 30.]

Üzenet az MKP elitnek

Tisztelt MKP elit,
Elképesztő az az önreflexió hiány, amelyben az utolsó években szenvedtek. Az érveim:
1. Az etnikai jellegű politikátokkal juttattátok be a soviniszta SNS-t a parlamentbe
2. A pártlista összeállításánál a megbízható kollaboráns és a többi magyar rovására gyorsan meggazdagodó bábukat preferáltátok, akik továbbra is vakon istenítik és fetisizálják majd minden lépéseiteket.
3. Ha a összes szavazók aránya elérte volna a 2002. évi szavazók arányát. Akkor az MKP arány nem érte volna el a 10%-ot sem.
4. Hogy stílszerű hasonlatot használjak, komoly sárgalap a szeparatista és az átlag ember érdekeit már nem képviselő politikátoknak, hogy 52 ezer szavazattal kevesebb Szlovákiai magyar szavazott. Mert ugye tudjuk, hogy a magyar vagy az MKP-re szavaz, vagy senkire.
„Bugár: mi mindent megtettünk” – csodálkozom, hogy ennek az üres frázisnak a kijelentésénél nem szakadt a tisztelt pártelnök úrra a mennyezet. Vagy a szabadég alatt hangzott el eme alibista szógyöngyszem?
Ezeket a szavaidat nem gondolhatod komolyan. Szerintem, magad se hiszed el ennek igazát. Ha pedig, komolyan gondoltad ezt a mondatot, elszomorító az önteltséged.
Kedves Béla, az „új” (nem megújult) parlamenti nyájad ismét 20 birkából tevődik össze (tisztelet a kivételnek) és Te magad arra játszol, hogy mint ellenzéki pártelnök újra megszerezd a parlament alelnöki posztját. Hasonlóan, mint Veteška barátod a volt kormányidőszakban.
És ezzel meg is lesz a dolog oldva a Te szemszögedből nézvén.
Légyszi, gondolkozz el a személyes felelőséged teljesen egyértelmű mértékéről, azzal a szerintem várható szomorú folyamattal kapcsolatban, mikor az új kormány ezrével fogja elbocsátani a magyar ajkú becsületes közalkalmazottakat, mert a „magyarok alatt” jutottak munkahelyhez. Félő, hogy ezek az ártatlan inkvizíció áldozatok még egy-két álmodat is meg fogják bolygatni.
A végére egy apró elgondolkodtató szösszenet:
Tisztelt MKP elit. Minek kell még bekövetkezni, hogy józanészre térjetek és elkezdjétek az Európához illő modern regionális párt alapjainak lerakását? Nyissátok ki szemeitek, engedjetek be a pártba a friss gondolatokat, szabad vélemény megnyilvánulás és alternatív nézetek elveit, rendszerét.
Ellenkező esetben a párt intellektuálisan degenerálódik, elsorvad és így nincs jogotok, hogy ilyen „párt” képviselje a magyarok érdekeit Szlovákiában.


Vencel:

Legyetek egy kicsit visszafogottak. Bugár is olvassa a kukacot...

Épitő jelleggel adjatok tánácsot alapszabállyal kapcsolatban .... pártszerkezeti kérdésekben .... vagy káderkérdésekben...
üdv


Abraka:

Vencel arra van ideje, hogy olvassa a kukacot, ja meg a kertjére, de a Commora Aula képviselőjére már nem, mert őfelsége nem ér rá(mkp-és szóvivő üzenete). Ja igen bocsánatot kérek minden becsületes MKP-tól én csak egyszerű magyar halandó vagyok, akinek csak egy a teendője, hogy fogja be a száját és kussoljon.

Építeni, tanácsod adni kinek? és azt ki fogja figyelembe venni?

Egy tanácsot azért adnék:

"Drága fiam! Valahányszor olyan ember ügye kerül eléd, aki méltó az ítéletre, vagy olyan valaki, akit főbenjáró bűnnel vádolnak, ne veszítsd el higgadtságodat, és esküdözve se bizonygasd, hogy megbünteted őt, mert ez szükségképpen bizonytalan és törékeny dolog, hiszen az ostobán tett fogadalmainkat meg kell szegnünk. Többnyire ne is te magad bíráskodj, nehogy ez a tevékenységed, ha rangodon aluli, foltot ejtsen királyi méltóságodon, hanem az ilyen feladatot engedd át a bíráknak, hogy az ilyesmiben saját törvényük szerint ítélkezzenek. Óvakodj attól, hogy bíró légy, annak örülj, hogy király vagy és annak mondanak. Mert a királyok, ha türelmesek, uralkodnak, ha viszont türelmetlenek, zsarnokoskodnak. Amikor pedig valami olyan ügy kerül eléd, amelyben a te méltóságodat illeti meg a bíráskodás, türelmesen, irgalmasan és esküdözés nélkül ítélkezz, hogy koronád dicséretre méltó és dicsőséges legyen.

7. A tanács fontosságáról
Királyok trónja mellett a hetedik helyet a tanács igényli magának. A tanács teszi a királyokat királlyá, szabja meg az ország határait, védi meg a hazát, rendezi el a háborúkat, szerzi meg a győzelmet, űzi el az ellenséget, nevezi néven a barátokat, szilárdítja meg a közösségeket, rombolja le az ellenséges táborokat. Mivel tehát a tanácsokban nagy haszon lehetősége rejlik, nem szabad, hogy azokat ostoba, követelődző vagy középszerű emberek adják, hanem úgy kell, hogy idősebb, az átlagnál derekabb, okosabb és a legbecsületesebb tanácsnokok alakítsák ki és tökéletesítsék őket. Ezért, fiam, ne a fiatalokkal és kevésbé okosokkal tanácskozzál, és tanácsot se tőlük kérj, hanem tanácsnokaidtól, akikre életkoruk és okosságuk miatt hárult ez a feladat. Mert a királyoknak adott tanácsoknak titokban kell maradniuk a bölcsek szívében, és nem engedhető meg, hogy az ostobák csélcsapsága elhíresztelje őket. Ha ugyanis okosakkal jársz együtt, okos leszel, ha ostobák közt forgolódsz, az ő társukká szegődöl – mondja a Szentlélek Salamon által. (...) Ezért mindenki azzal a tevékenységgel foglalkozzék, amelyik életkorához illő: tudniillik az ifjak a harccal, a tanácsnokok a tanácsadással. A fiatalokat azonban mégsem kell teljesen kizárni a tanácskozásból; valahányszor azonban tanácsot tartasz velük, még ha használható is a tanácsuk, terjeszd az idősebbek elé, hogy a bölcsesség zsinórmértékével mérd le valamennyi cselekedetedet! A teljesebb képhez egy részlet még idekívánkozik a gyermekek engedetlenségéről szóló 8. fejezetből:

(...) Éppen ezért, szeretett fiam, atyád rendelkezései, mármint az enyéim, legyenek mindig kéznél nálad, hogy virágzó birodalmadat mindig királyi gyeplő irányítsa. A kétely mindenféle nyűge nélkül utánozd erkölcseimet, amelyekről láthatod, hogy illőek a királyi méltósághoz. Nehéz lesz megtartani királyi hatalmadat ezen a vidéken, ha nem fogod utánozni az előtted uralkodó elődeidet. Hiszen melyik görög kormányozhatná a latinokat görög szokás szerint, vagy melyik latin kormányozhatná a görögöket latin szokás szerint? Semelyik. Ezért az én gyakorlatomat kövesd, hogy a tieid között kiválónak, az idegenek között pedig dicséretre méltónak tartsanak."


Vencel:

Mielőtt arra keresnéd a választ, hogy ki miért nem fogad. Osztályozd le magad 1-10 -ig .... és pedig:
Szándék, koncepció, hitelesség


Abraka:

Szándék őszinte
koncepció önigazgatás, autonómia
hitelesség ahhoz mennyit kell hazudni?, hogy bevegyetek
és főleg kinek a hitelességéről van szó?
Az osztályzatot megtalálod a felvidek.ma lapon, meghát a honlapunk látogatotsága tangenszerűen növekszik, a mi hitelességünket ez adja meg, a nép véleménye nem pedig egy korrupt társaságé.
Tudod Vencel ne prédikáljatok az összefogásról, ha az ellenkezője az igaz, kezdjem el sorolni, gondolom nem kell.

Értem, nem baj Brüsszelben hitelesnek tartanak minket, s ha majd kimegyünk az utcára is a nép is a mi oldalunkra fog állni.
Ja az MKP-és tojások inkább legyenek majd nyersek, mert a túlságosan keményrefőzöttől megfájdulhat az ember feje.


Vencel:

...tehát abraka szerint, az MKP elnöke legyen türelmes.... legyen jó Tanácsa ...... öregekből, de nem ostobákból....a fiatalok tanácsait, ...pedig vigye az öregek, de nem ostobák elé

továbbá .... a hagyományok tükrében vezesse a pártját...

JÓL ÉRTETTEM?Abraka:

Jól értetted!!! Az ébredés útjára lépni sohasem lehet késő és nem is szégyen.


Miért egy ilyen tanács, az öregek, a tapasztaltak tanácsa, írók, költők , ujságírók, politikusokból, nem segítene a FMN ügyén? Szerintem igenis, megoldható pl olvasd el Dobos írásait, tanácsait valaha, valaki figyelembe vette?


Mata Hari:

Hány pont kell a fogadóképességhez?
Elég az önpontozás, vagy a helyi MKP politbürot kell megkérnem


Peti:

Nem nekem szólt a kérdés, de hadd reagáljak épitő céllal:
abraka írta:
Szándék őszinte

ez elég hihető.

abraka írta:
koncepció önigazgatás, autonómia

Ez viszont ködös. Lapozgattam az oldalatokat többször is, de a lényeg sosem derült ki számomra. Önrendelkezési jog mint alapjog, területi és személyi autonómia kombinációja mind mind szép dolog, de nem világos hogyan akarjátok (akarjuk -mert gondolom minden kisebbségi magyar szeretné) ezt elérni. A parlament sosem fogja megszavazni, és népszavazást sosem fognak erre kiirni. Ha kiirnának, akkor se lenne többségi támogatottsága. Szóval KONCEPCIÓNAK nem elég annyi, hogy "önigazgatás, autonómia", mert ezek mögött a szép jelszavak mögött és az oldalon hemzsegő fenkölt idézetek mögött látszólag semmi stratégiátok nincsen.


Abraka:

Stratégia:

1. információ (folyamatban van mi csináljuk az MKP nem)
2. van egy preambulumtervezet, térkép (mi csináltunk, ha még nem is tökéletes)
3. vita (mi elindítottuk, az MKP fékezi)

Gondolom az MKP 10 év alatt ennyit nem csinált

Tudod elösször is az emberek(többség) bizalmát kell elnyerni, így csinálták a katalánok, megnevelték a saját nemzetük, információ, jogok ismertetése, lehetőségek felvázolása, bátorság csírájának az elültetése, nekünk az alapokkal kell kezdeni. Csodát mi se tudunk csinálni, egyenlőre mindenfajta támogatás nélkül úgy, hogy közben az MKP mint fékező erő viselkedik.

Egy komolyabb koncepció elkészítése folyamatban van.

Hogy hogyan érhetjük el?

1. Egységes fellépés nélkül nem fog menni, erre kellenek a viták, majd egy közös nevezőre jutni , a személyes érdekeinket alá kell rendelni a közösségi érdekeknek, az MKP-én belül nagyon sok becsületes ember van, a mi makacsságunkkal nekik is igyekszünk bátorságot adni.
2. a koncepciónk nem lehet valaki ellen (szlovákság), hanem valakiért, tehát a FMN-ért
3. Egy erős külföldi magyar lobbi létrehozása, ez is nagyon fontos

Vencel és saját magadat is, vagyis az MKP-ét osztályoztad
szerintem így a korrekt, aki A mond, mondjon B-t is

szándék ? 98-ban feladtátok
koncepció? nincsen
hitelesség? ennek a megitélését rábízom a Felvidéki Magyar Népre (FMN)


Vencel:

2,2,6


Abraka:

Azt hittem, hogy ez a megjegyzésed arra szólt, hogy bennem van a hiba, esetleg a kékvér hiánya, vagy hogy csak beszélünk és semmit nem teszünk azért, hogy a dolgok elmozduljanak a holtponról. Ezek szerint, hogy korrekt legyek mi talán többet tettünk, akkor a Bugár Úr azért nem akar velünk találkozni mert fél a konfrontációtól és az esetleges sajtóvisszhangtól. Talán attól fél, hogy az újságok leközlik, hogy van itt néhány bolond aki saját pénzt és időt nem sajnálva elkezdett valamit tenni a FMN érdekében? Nézd én nem félek a konfrontációtól, nincs mit takargatnom és megnyugtathatlak, hogy feltünési viszketegségben sem szenvedek, amit csinálok lassam már egy éve, napi 10-15 órámba tellik, de megérte. Azok emailok, amiket kapunk arra buzdítanak minket, hogy jó úton haladunk és hogy folytatnunk kell. Már csak rajtatok múlik, hogy hogyan tovább, márciusban eldönthetitek, hogy velünk, vagy ellenünk. Mi jobban szeretnénk, ha a FMN érdekében egy egységes fellépés alakulna ki, az önigazgatás kiharcolása érdekében.
Ha Bugár Úr is olvassa Kukacot, a honlapunkon keresztül üzenhet, hajlandó vagyok első lépcsőben, a kölcsönös tisztelet megadása fejében titokban is találkozni bármikor, bárhol.


Vencel:

Akkor, még egyzser:

peldaul szerintem:
Szándék, koncepció, hitelesség
mkp 2,2,6
abraka 10,?,1

nomármost, teljesen naivak lennénk, hogy ha nem úgy tekintenénk egypár dologra ....... hogy, mivel a felvidéki magyarság nem lojális (néhány egyed szerint) szlovákiával szemben ...igyekezet lehet, itt ott hiteles intézmények élére dôvernikeket ültetni. Nincs most kulcs arra, hogyan is lehetne a hitelességet mérni ezekben az igyekezeti időkben.

,.... tehát én sem találkoznék Veled, .... de kiváncsian olvasgatom az irásaidat....


Abraka:

A hitelességnek nálad mi a mércéje, nyugodtan konkretizáld, az okokat is, hogy miért nem találkoznál, valamitől talán félsz, vagy valami más oka van.
Jó munkamegosztás én írogatok, te meg olvasgatod. Állítasz valamit, aztán nem indoklodsz, mondasz valamit aztán félbehagyod, ezek után nem tudom ki a hiteles, az aki azt csinálja amit mond, vagy az aki önmaga hitelességét 6-os kategóriába helyezi, a másik őszinte igyekezetét ledegradálja 1-re.
Tudod Vencel hasonlóképpen argumentáltak a kommunisták is a nép érdekében tették, amit tettek. A fajtiszta elméleted úgy 60-70 évet megkésett. Tehát a klasszikus szöveg, maradjunk csöndben, mert ki tudja a szlovákok hogyan fognak reagálni.


Vencel:

Nem értetted meg

akkor ismétlés, de utoljára


Akkor, még egyzser:

peldaul szerintem:
Szándék, koncepció, hitelesség
mkp 2,2,6
abraka 10,?,1

nomármost, teljesen naivak lennénk, hogy ha nem úgy tekintenénk egypár dologra ....... hogy, mivel a felvidéki magyarság nem lojális (néhány egyed szerint) szlovákiával szemben ...igyekezet lehet, itt ott hiteles intézmények élére dôvernikeket ültetni. Nincs most kulcs arra, hogyan is lehetne a hitelességet mérni ezekben az igyekezeti időkben.

,.... tehát én sem találkoznék Veled, .... de kiváncsian olvasgatom az irásaidat....


Abraka:

Az az érzésem sejtem, hogy mire gondolsz, de akkor is az a véleményem, hogy a legnagyobb óvatossággal és megértéssel, de lépni kell. Mert állandó jelleggel a körforgalomban maradni, csak azért, mert nem tudjuk, hogy melyik a helyes kijárat, közben csendbe maradni nem kérdezni, akkor előbb -utóbb a zsákutcát választjuk.


Abraka:

Ha megengeded még lenne egy apró megjegyzésem, szerintem ti (Te) nem arra vagytok kiváncsiak, hogy mi mit írogatunk, hanem hol a többségi nép tűrő határa. Megnyugtathatlak, nincsen tűrő határ, ha a FMN többsége kérni fogja (fogjuk) az autonómiát, ők "összeomlanak" és hathatós EÚ-s lobbi nyomására azt megadják. Bizonyára erre azt mondod ez alak azt se tudja, hogy mit beszél, hisz a magyarok félnek és nem is akarják az autonómiát, ez igaz, ezért kell a neveléssel, őszinteséggel és nagy bátorsággal a kislépések igazságával az SK-s alkotmányadta jogainkból kiindulva menni és tenni, tenni a dolgunkat. A történelmi igazságosságot, kiköveteni és kiharcolni szokás, csak úgy alapon azt senki odaadni nem fogja és nem is adta. Természetesen minden egyes lépésünk megtervezésénél figyelembe kell venni a többségi nép érdekeit is.
Azzal a kockázattal, hogy fejünkre eshet egy tégla, véletlenül elüthet minket egy auto, esetleg megverjük saját magunkat, hát igen ez is benne van a pakliban és a "játék" része, ha az ember hisz egy ügy jogosságában, könnyebb az igazságtalanság logikáját megérteni és az ellen fellépni.

Az akaratnak és az őszinteségnek történelmi frigyre kell lépniük és akkor lesz autonómiánk is, vagyis saját dolgainkat, saját magunk szabta határain belül irányíthatjuk és ez által képesek leszünk az asszimilációs folyamatokat is megállítani, ...megmaradunk.

Az MKP fő problémája a komplikáltságában rejlik, túl sokan, sok mindenbe belebeszélnek. Egy párt akkor lesz ütőképes, ha a döntéshozatali szintje csupán néhány emberböl fog állni és döntéseit a többségi tagság, szavazóinak és a tapasztaltak (öregek tanácsa) véleménye, meghallgatása alapján hozza meg.

Hidd el minden csak relatív(látszólagos) és csupán a szabad akarat kérdése.


Forrás: kukac.skHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona