Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációKárpát-medencei népek közös autonómiatanácsa

A Kárpát-medencei népek közös autonómiatanácsa
2007.1.10

A Kárpát-medencei magyar népeknek, közösen kell kiharcolniuk az autonómiákat. Az elmúlt évtized bebizonyította, hogy a 3,5 milliós a szomszédos országokba rekedt, saját szülőföldjén élő magyarság, Magyarországra és a saját politikusaira se számíthat.


A három legnagyobb külhonba rekedt magyar népnek a képviselői 1989 után az helyett, hogy minél több barátot, szimpatizánst és támogatót keresett volna külföldön - példát merítve a masaryki és a benesi politikai lobbizásának az eredményességéből - , inkább saját nemzetállamaiban kereste a megoldás a magyarság problémáira. Ez a látszatigyekezet szélmalom-harcnak tűnő próbálkozás volt. Kiegyezni a többségi nemzettel, a kérés és jogosság szabályai szerint, csak akkor lehetséges, ha az valóságosan megtörténik és hathatós külföldi lobbizással van megtámogatva. Egy alapvető ténnyel nem számoltak, hogy a farkas a zsákmányáról önkéntességi alapon sohasem mond le. Minden jogos követelés megvitatásához korrekt partnerre van szükség. Ha megdobnak kővel, állandó jelleggel nem lehet kenyérből készült pajzzsal védekezni, néha a vérünktől véres követ fel is kell venni.

Ez helyett a szlovákiai, a romániai és a szerbiai - a nacionalistákkal egyezkedni szándékozó - magyar pártok mégcsak meg sem próbálták tudtára adni a többségi népnek, hogy a Felvidéki Magyar Népnek (FMN), a Romániai Magyar Népnek (RMN) és a Szerbiai Magyar Népnek (SzMN) joga van a társnépi szerepre, nyelvének és kulturájának a használatára. Ha történtek is ilyen próbálkozások akarathiányban, vagy a megfélemlítés korrupt szabályai szerint eredménytelenül záródtak.

Manapság tanúi lehetünk a Székely Magyar Nép autonómia-törekvésinek. Az RMDSZ, a romániai magyar párt, kezdetben ellenségesen, manapság a látszattámogatás szerepében tündököl. Az helyett, hogy a székely székek mellett őszinte kiállást tanúsítana, igyekezetüket megtorpedózva a többségi nemzet rosszallásától tartva bátortalan és kétszínű politizálást folytatnak. Egy alapvető dolgot nem vesznek tudomásul, hogy semmilyen többségi nép csak úgy alapon az autonómiát és a társnépi jogokat nem adja meg, azt békés eszközökkel ki kell harcolni, ja igen ehhez már bátorság, akarat és önfeláldozás szükségeltetik.

Felvidéken az 1994-es komáromi gyűléstől eltekintve, ahol a hangulat az autonómia kikiáltása felé hajlott, azóta semmilyen érdemleges próbálkozás nem történt. Vajon mi az oka? 1994-1998 közötti mečiari félelemkeltési politizálás megakasztotta a komáromi kezdeményezést, majd az ezt követő egypárti politizálás és az 1998-as a FMN érdekeinek a feláldozása a hatalomba kerülés érdekében, s az azt követő 8-éves MKP-és politizálás nem kedvezett az autonómiatörekvések beindítása céljából. Az MKP nyolc éves hatalmi pozícióban való részvételének eredménye, hogy a FMN mennyiségileg 50.000 fővel megfogyatkozott (asszimilálódott).

Vajdaságban hasonló folyamatok zajlódtak le mint Felvidéken és Erdélyben. A Kasza vezette VMSZ először lepaktált a szerb vezetéssel, majd a vajdasági magyarság megmentőjének a szerepében szeretne tündökölni és figyelmen kívül hagyja a másik két magyar párt a perszonális autonómiáért történő igyekezeteit.

Ebből a közös süllyesztőből, csak közösen egymást megtámogatva juthatunk ki. A többségi népek jóindulatára és a velük lepaktált magyar intelligenciára (tisztelet a kivételnek) nem számíthatunk. A megoldás egy határokat is áthidaló közös autonómiatanács létrehozása lehetne. Egységes és autonómista célirányú fellépésünknek, hathatós EU-s lobbi segítségével. Legyen a neve a Közép-európai Kisebbségek Autonómiatanácsa (KEKAT), amely felvállalná az összes itt élő kisebbség jogait anyanyelvének a félelemmentes használatára, kultúrájának és a népi jussának a képviseletére.

Erőnk legyen az igazságunk és a közös céljaink beteljesülésének a mozgatórugója legyen az egységes fellépésünk az autonómiákért, megmaradásunkért.

Forrás: Comora Aula Felvidék - B.J. www.commora.huKárpát-medencei magyar ellenzéki kerekasztal

Kedves János !

Örömmel láttam, hogy rajtam kívül van még egy ember aki ugyanazt,mondja amit én sulykolok már itt évek óta az interneten különböző fórumokon és kb. két éve a saját honlapomon: éspedig azt, hogy kell egy közös kárpát-medencei magyar fellépés az magyar autonómiákért. Ez az ember Te vagy aki ezt nyíltan hirdeti. Örömmel olvastam az általad írt cikket az összmagyar autonómia-tanácsról a honlapodon. A jog megvan hozzá, eszköz is lenne csak összefogás nincs. Egy kárpát-medencei magyar ellenzéki kerekasztalt, egy autonomista-ellenzéki MÁÉRT-et kellene összehozni.
A Fidesszel vigyázni kell,mert populista, dumaellenzék, a legváratlanabb pillanatban teszi az ellenkezőjét annak amit a külonban élő magyarságnak ígért ( lásd Orbán Viktor erdélyben elhangozz igéreteit és a fidesz magyarországi tetteit, lásd Kövér László " a kettősállampolgárság ügye egy púp volt a hátunkon " mondást és még sorolhatnám a fidesz hibáit. Ígérget fűt fát, de amikor a szavazásra kerül a sor és a gombot kell megnyomni,nem teszik. A Fidesz is inkább a kollaboráns ( örülök ,hogy ezt is egyformán ítéljük meg) Markó-Kasza-Bugár féle triumvirátussal tárgyal. Tőkés Lászlóval csak azért ülnek le, mert részese volt a romániai forradalom kirobbantásának és az RMDSZ alapító tagja volt és egy név a magyarság körében. Érdekes Csapó Jószeffel sohasem tárgyaltak.

Én ugyanígy gondolkodom az állampolgárság vonatkozásában is. Minél előbb meg kell adni. Belegondoltál abba, hogy az elszakított területeken élő magyarság egy nagy része nemcsak magyar állampolgárként élhetne, hanem mint magyar állampolgár saját szülőföldjént saját területi autonómiában, saját közigazgatással ,saját parlamenttel rendelkezne. Ennek jogi akadálya nincsen. Csak az akarat hiányzik úgy a politikai "elit"-nek mondott kollaboránsokból álló (tisztelet a kivételnek) képviselőkből, mint az átlagemberekből. A hétköznapi emberekből azért,mert nem tud a lehetőségről vagy félrejtájékoztatták őket, megfélemlítették őket, polgárháborúval riogatják őket (speciel ez utóbbit hallottam nyáron felvidéki magyaroktól- méghozzá fiataloktól !!!). Az idősebb korosztály, a nyugdíjas felvidéki magyar zsigerből ellentmond az autonómiának- régi komcsi beidegződések működnek, már majdnem azt lehet mondani róluk, hogy "magyarul beszélő szlovákok", annyira asszimilálódtak a helyzethez az évek során, már elé sem tudják képzelni, hogy ez lehetne másként is és a legszomorúbb ebben az, hogy el sem akarják képzelni másként. Ez a fájó ebben. Hallani sem akar arról, hogy lehetne magyarként élni szülőföldön sokkal több joggal, a hozzáállás az úgysem lehet, úgysem érdemes stb. "csak nyugalom legyen ". Hasonló szövegeket hallottam az idei felvidéki látogatásomkor nyugdíjasoktól. A nyugdíjas ugyanúgy, mint a csonka hazában megvehető pár fillérért ( itt speciel 19 ezer forintért vették meg őket Gyurcsányék annak idején ). Most Ficóék megveszik , átverik őket z odadobott csontként a szociális bla-bla kedvezményeikkel, amelyek kisvártatva bumerángként fognak visszaütni a költségvetésben és az életszínvonal romlásában.
Úgy láttam, hogy a felvidéki magyar nyugdíjas annyira kiábrándult az MKP-ból, hogy szimpatikusabb neki Fico szociál-bolsevik nyugdíjkedvezménye, és inkább legyen ez a fontosabb, mint a magyar utódok sorsa. Nem számít az sem, hogy a tengerszint feletti magysság alapján történik a közös adókból befolyt aállami pénz elosztása az önkormányzatoknak ( mely az ő pénztárcáját is terheli), csak a nyugdíjasoknak legyen jó. Az autonómiáról meg úgy gondolkodnak, mint valami szörnyűségről, ami csak rosszat hoz majd számukra ( nem a távoli jövő, a magyar megmaradás, mai magyar gyerekek későbbi sorsa számít, hanem a közeljövő !).
Szóval Gárdonyi lámpásaként kell megvilágítani az autonomia fontosságát, lényegét Felvidéken először a magyarság körében. Aztán jöhet csak a népszavazás. Akkor amikor biztos, hogy győzni fogunk. Példát kell venni az SZNT-ről.

Már az is hasznos, hogy indítottál egy ilyen honlapot és e körül kialakulhat egy autonomista magyar mag Felvidéken, egy igazi felvidéki ellenzék. Mindenképpen jó ötletnek tartom a kárpát-medencei magyar autonómiatanács ( vagy magyar autonomista ellenzék) életre keltését.
Először az ellenzékben legyen meg a konszenzus, aztán lehet és kell kampányolni nemzetközi fórumokon, jogvédő szerveknél, Európa Tanácsnál, ENSZ-nél, kormányokhoz petíciókat kell benyújtani, lángra lobbantani a magyar autonómia tüzét a Kárpát-medencében. Olyan tűz kell,melyet ilyen Slota félék nem tudnak már néhány mondattal eloltani.


Üdv:RobiHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona